Excel'de Veri Modeli Oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veri modeli verimli bir şekilde Excel çalışma kitabı içinde ilişkisel veri kaynağı oluşturmaya birden çok tablodaki verileri tümleştirme olanak tanır. Excel'den, veri modelleri saydam olarak, PivotTable'lar ve Pivotchart'lar kullanılan tablo veri sağlayan kullanılır. Veri modeli tabloları alan listesinde koleksiyonu olarak görselleştirilme ve çoğu zaman, hiçbir zaman bile orada olduğunu bilirsiniz.

Veri modeli ile çalışmaya başlamadan önce bazı veri almanız gerekir. Bunun için biz Get & kullanın (Power Query) deneyimi, dolayısıyla dönüştürme bir adım geri almak ve bir videoyu izleyin veya eğitim kılavuzumuzu Al ve Dönüştür ve Power Pivot izleyin isteyebilirsiniz.

Power Pivot nerede?

Burada Get & dönüştürme (Power Query)?

 • Excel 2016 ve Excel için Office 365 - Al ve Dönüştür (Power Query) veri sekmesinde Excel ile tümleştirilmiştir.

 • Excel 2013 - Power Query, Excel'de bulunan, ancak etkinleştirilmesi gereken bir eklenti olur. Dosyaya gidin > Seçenekler > Eklentileri, ardından Yönet açılan bölmesinin alt kısmında seçin COM eklentileri > Git. Excel için Microsoft Power Query, onu etkinleştirmeye izin sonra Tamam ' ı işaretleyin. Power Query sekmesinde Şeride eklenir.

 • Excel 2010 - Power Query Eklentisi karşıdan yükleyip. Etkinleştirilmiş bir kez, bir Power Query sekmesinde Şeride eklenir.

Başlarken

İlk olarak, bazı veri almanız gerekir.

 1. Excel 2016 ve Office 365 için Excel'de, veri kullanma > Al ve Dönüştür veri > Dış veri kaynakları, gibi bir metin dosyası, Excel çalışma kitabı, Web sitesi, Microsoft Access, SQL Server veya başka herhangi bir sayıda veri almak için Veri alma birden fazla ilişkili tablo içeren ilişkisel veritabanından.

  Excel 2013 ve 2010'da, Power Query için Git > Dış Veri Al, veri kaynağınızı seçin.

 2. Excel'de bir tabloyu seçmek için ister. Aynı veri kaynağından birden çok tabloyu almak isterseniz, birden çok tablo seçimini etkinleştir seçeneğini işaretleyin. Birden fazla tablo seçtiğinizde, Excel, sizin için otomatik olarak bir veri modeli oluşturur.

  Not: Bu örneklerde için biz kurgusal Öğrenci ayrıntıları sınıflar ve notlarını içeren Excel çalışma kitabı kullanıyorsunuz. Bizim Öğrenci veri modeli örnek çalışma kitabınıindirin ve izleyin. Ayrıca tamamlanmış bir veri modeli içeren bir sürümünü indirin..

  Al ve Dönüştür (Power Query) Gezgini
 3. Bir veya daha fazla tablo seçin ve ardından Yükle' yi tıklatın.

  Kaynak verileri düzenlemek gereksinim duyarsanız, Düzenle seçeneği seçebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı görmek için: giriş için sorgu Düzenleyicisi (Power Query).

Siz şimdi tüm içeri aktardığınız tabloları içeren bir veri modeli varsa ve PivotTable Alan listesigörüntülenir.

Notlar: 

 • Excel'de iki veya daha fazla tabloyu eşzamanlı olarak içeri aktardığınızda modeller örtük olarak oluşturulur.

 • Verileri içeri aktarmak için Power Pivot eklentisini kullandığınızda, modelleri açıkça oluşturulur. Eklenti içinde modelin nerede her sekmenin sekmeli verileri içeren Excel, benzer sekmeli düzende temsil edilir. SQL Server veritabanına kullanarak veri alma Publishing Power Pivot eklentisini kullanarak veri almakonusuna bakın.

 • Bir model tek bir tablo içerebilir. Tek bir tabloyu temel alan bir model oluşturmak için tabloyu seçin ve Power Pivotiçinde veri modeline Ekle'yi tıklatın. Filtre uygulanmış veri kümeleri, hesaplanan sütunları, hesaplanan alanlar, KPI'lar ve hiyerarşileri gibi Power Pivot özellikleri kullanmak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz.

 • Birincil ve yabancı anahtar ilişkilerine sahip ilişkili tabloları içeri aktarırsanız tablo ilişkileri otomatik olarak oluşturulabilir. Excel genellikle Veri Modelindeki tablo ilişkilerinde temel alınan içeri aktarılan ilişkisel bilgileri kullanır.

 • İpucu için bir veri modeli boyutunu küçültmek, Excel ve Power Pivot kullanarak bellek etkin bir veri modeli oluşturmakonusuna bakın.

 • Ayrıntılı incelemeler için bkz: öğretici: Excel'de veri modeli kullanarak PivotTable veri çözümlemesi.

İpucu: Çalışma kitabınız veri modeli olup olmadığını nasıl anlarım? Power Pivot gidin > yönetme. Çalışma sayfası benzeri veri görürseniz, sonra bir modeli yok. Daha fazla bilgi için bkz.: bir çalışma kitabı veri modelinde hangi veri kaynaklarının kullanıldığını öğrenin .

Tablolarınız arasında ilişki oluşturma

Sonraki adım bunlardan verilerinden çekebilir şekilde, tablolar arasında ilişki oluşturmaktır. Her tablonun birincil anahtarını veya Öğrenci Kimliği veya sınıf numarası gibi benzersiz alan tanımlayıcısı olması gerekir. En kolay yolu, onları Power Pivot'un Diyagram görünümü' nde bağlanmak için bu alanların sürükleyip tıklatmaktır.

 1. Power Pivot gidin > yönetme.

 2. Giriş sekmesinde, Diyagram görünümüseçin.

 3. İçeri aktarılan tablolarınızı tümü görüntülenir ve bunların her biri bulunur kaç alan bağlı olarak yeniden boyutlandırmak için biraz zaman isteyebilirsiniz.

 4. Ardından, birincil anahtar alanı bir tablodan diğerine sürükleyin. Aşağıdaki örnek, bizim Öğrenci tabloları diyagram görünümünde aynıdır:

  Power Query veri modeli ilişki diyagram görünümü

  Aşağıdaki bağlantılar oluşturduğumuz:

  • tbl_Students | Öğrenci Kimliği > tbl_Grades | Öğrenci Kimliği

   Başka bir deyişle, Öğrenci Kimliği alanı Öğrenciler tablosundan notlarını tablosundaki Öğrenci Kimliği alanına sürükleyin.

  • tbl_Semesters | Gelindiğinde kimliği > tbl_Grades | Gelindiğinde

  • tbl_Classes | Sınıf sayı > tbl_Grades | Sınıf numarası

  Notlar: 

  • Alan adları bir ilişki oluşturmak için aynı olması gerekmez ancak bunlar aynı veri türünde olması gerekir.

  • Bağlayıcıları Diyagram görünümü ' nde bir yandan, bir "1" vardır ve bir "*" diğer. Orada tablolar arasındaki bir-çok ilişkisi olan ve veri alanınızı PivotTable'larda nasıl kullanıldığını belirleyen anlamına gelir. Bkz.: daha fazla bilgi için veri modelindeki tablolar arasındaki ilişkileri .

  • Bağlayıcılar yalnızca tablolar arasında ilişki olduğunu belirtir. Bunlar gerçekten, hangi alanların birbirine bağlanmış göstermez. Bağlantıları görmek için Power Pivot için Git > Yönet > Tasarım > İlişkiler > İlişkileri Yönet. Excel'de, veri gidebilirsiniz > İlişkiler.

PivotTable veya PivotChart oluşturmak için bir veri modeli kullanma

Excel çalışma kitabı yalnızca tek bir veri modeli içerebilir ancak bu model çalışma kitabında her yerde kullanılabilecek art arda birden çok tablo içeren. Varolan bir veri modeline herhangi bir anda daha fazla tablo ekleyebilirsiniz.

 1. Power Pivotiçinde Yönetüzerine gidin.

 2. Giriş sekmesinde, PivotTable' ı seçin.

 3. PivotTable yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin: yeni bir çalışma sayfası veya geçerli konum.

 4. Tamam' ı tıklatın ve Excel boş bir PivotTable alan listesi bölmesi sağ tarafta görüntülenen ile eklenir.

  Power Pivot PivotTable alan listesi

İleri, PivotTable oluşturmaveya Özet Grafik oluşturun. Tablolar arasında ilişkiler oluşturduysanız, onların alanları PivotTable'da kullanabilirsiniz. İlişkiler zaten Öğrenci veri modeli örnek çalışma kitabında oluşturmuşsunuzdur.

Bir Veri Modeline mevcut, ilişkisiz veriler ekleme

İçeri aktarılan veya bir modelde kullanmak istiyor, ancak veri Modeli'ne eklemediyseniz veri birçok kopyalanan varsayalım. Yeni veri Modeli'ne ürünlere iletme düşündüğünüz daha kolay olur.

 1. Modele eklemek istediğiniz veri içinde herhangi bir hücreyi seçerek başlayın. Herhangi bir veri aralığını olabilir, ancak Excel tablosu olarak biçimlendirilmiş veri en iyisidir.

 2. Verilerinizi eklemek için şu yaklaşımlardan birini kullanın:

 3. Power Pivot tıklatın > veri modeline ekleme.

 4. Ekle > PivotTableve Bu verileri veri Modeli'ne ekleme PivotTable Oluştur iletişim kutusunda işaretleyin.

Aralık veya tablo artık bir bağlantılı tablo olarak modele eklenmiştir. Bir modelde bağlantılı tablolarla çalışmakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Power Pivot'ta Excel Bağlantılı Tabloları Kullanarak Veri Ekleme.

Power Pivot tabloya veri ekleme

Power Pivotiçinde doğrudan Excel çalışma sayfasındaki yapabilecekleriniz gibi yeni bir satıra yazarak satır tabloya ekleyemezsiniz. Ancak, satır kopyalama ve yapıştırmaveya kaynak veriler ve Power Pivot modeli yenilemegüncelleştirme ekleyebilirsiniz.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Al ve Dönüştür ve Power Pivot eğitim kılavuzları

Sorgu Düzenleyicisi (Power Query)'ne giriş

Excel ve Power Pivot kullanarak bellek etkin bir veri modeli oluşturma

Öğretici: Excel'de veri modeli kullanarak PivotTable veri çözümlemesi

Hangi veri kaynaklarının bir çalışma kitabı veri modelinde kullanıldığını öğrenin

Veri modelindeki tablolar arasındaki ilişkileri

Öğrenci veri modeli örnek çalışma kitabını indirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×