Excel’de veri bulmak ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de veri bulmak ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Metin ve sayıları bulma ve değiştirme için klavyenizin ve gibi JAWS veya ekran okuyucusu, yerleşik Windows ekran okuyucusu ekran okuyucusu ile Excel kullanın. Sayfaları, satırları, sütunları veya tüm çalışma kitapları aramak için joker karakterleri gibi karakterler kullanın.

Notlar: 

 1. Çalışma sayfasında herhangi bir hücreyi seçin.

 2. Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, ilgili sekmeyi açın.

  • Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Bul sekmesini kullanarak metin veya sayıları bulmak için Ctrl+F tuşlarına basın.

  • Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Değiştir sekmesini kullanarak metin ve sayıları değiştirmek için Alt+E, E tuşlarına basın. Bul ve Değiştir iletişim kutusu zaten açıksa Değiştir sekmesini açmak için Alt+P tuşlarına basın.

 3. Aranan kutusuna, aramak istediğiniz metni veya sayıları yazın. Birkaç seçeneğiniz vardır.

  • Aramak istediğiniz metin veya sayıları yazın.

  • Arama ölçütlerinizde yıldız (*) veya soru işareti (?) gibi bir joker karakter kullanın:

   • Dize veya karakter bulmak için yıldız işaretini kullanın. Örneğin, s*l girişi "sol" ve "sümbül" sözcüklerini bulur.

   • Tek karakter bulmak için soru işaretini kullanın. Örneğin, s?l girişi "sol", "sel" ve "sal" sözcüklerini bulur.

   İpucu: Joker karakter olsalar da, çalışma kitabındaki yıldız, soru işareti ve tilde (~) karakterlerini Aranan kutusunda önlerine tilde karakteri koyarak bulabilirsiniz. Örneğin, soru işareti içeren verileri bulmak için arama ölçütü olarak ~? yazın.

 4. Aramanızı daraltmak için Sekme tuşuyla Seçenekler düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın. Alt+T tuşlarına da basabilirsiniz.

  • Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamında veri aramak için Sekme tuşuyla İçinde birleşik giriş kutusuna (Alt+H) gidin ve sonra Aşağı Ok tuşuna basarak Sayfa veya Çalışma Kitabı’nı seçin. Enter tuşuna basın.

  • Satırlarda veya sütunlarda veri aramak için Sekme tuşuyla Ara birleşik giriş kutusuna gidin (Alt+S), Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra Satırlara Göre veya Sütunlara Göre’yi seçin. Enter tuşuna basın.

  • Belirli ayrıntılara sahip verileri aramak için Sekme tuşuyla Konum birleşik giriş kutusuna (Alt+M) gidin, Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra Formüller, Değerler veya Açıklamalar’ı seçin. Enter tuşuna basın.

   İpucu: Formüller, Değerler ve Açıklamalar seçenekleri yalnızca Bul sekmesinde sağlanır; Değiştir sekmesindeyse yalnızca Formüller sağlanır.

  • Büyük/küçük harfe duyarlı olarak veri aramak için Sekme tuşuyla BÜYÜK/küçük harf duyarlı onay kutusuna (Alt+C) gidin ve ara çubuğuna basın.

  • Yalnızca Aranan kutusuna yazdığınız karakterleri içeren hücreleri aramak için Sekme tuşuyla Tüm hücre içeriğini eşleştir onay kutusuna (Alt+O) gidin ve ara çubuğuna basın.

 5. Belirli bir biçimlendirmeye sahip metinleri ve sayıları aramak istiyorsanız Sekme tuşuyla Biçim düğmesine (Alt+M) gidin ve Enter tuşuna basın. Açılan Biçim Bul iletişim kutusunda, uygun sekmeye gitmek için (Sayı, Hizalama, Yazı Tipi, Kenarlık veya Dolgu) Ara çubuğuna basın. Ardından, aramanıza dahil etmek istediğiniz biçimlendirmeyi seçin. Sekme tuşuyla Tamam düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın.

  İpucu: Yalnızca belirli bir biçimle eşleşen hücreleri bulmak istiyorsanız Aranan kutusundaki tüm metin veya sayı ölçütlerini silebilir ve sonra bu biçimlendirmeyi içeren hücreyi seçebilirsiniz. Sekme tuşuyla Biçim düğmesine gidin ve Aşağı Ok tuşuna basın. Hücreden Biçim Seç’i seçene kadar tekrar Aşağı Ok tuşuna basın ve Enter tuşuna basın. Çalışma sayfasında, aramak istediğiniz biçimlendirmeye sahip hücreyi seçmek için ok tuşlarını kullanın. Seçili hücrenin biçimlendirmesini arama ölçütlerinize eklemek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, Enter tuşuna basın.

 6. Ölçütleriniz tamamlandığında, aramanıza başlayın.

  • Metin veya sayı bulmak için Sekme tuşuyla Sonrakini Bul (Alt+F) veya Tümünü Bul (Alt+I) düğmesine gidin.

   İpucu: Tümünü Bul düğmesini seçerseniz arama ölçütlerinize uyan her eşleşme iletişim kutusunda listelenir ve odak bu listededir. Listedeki eşleşmelerden birini seçmek için Aşağı Ok veya Yukarı Ok tuşuna basın. İletişim kutusundan çalışma sayfasına geçmek için Alt+Sekme tuşlarına basın. Hücrede yapmak istediğiniz değişikliği yapın. Bul ve Değiştir iletişim kutusuna geri dönmek için Alt+Sekme tuşlarına gerektiği kadar basın.

  • Metin veya sayıları değiştirmek için Yeni değer kutusuna yeni karakterleri yazın (veya karakterleri hiçbir şeyle değiştirmek istemiyorsanız bu kutuyu boş bırakın) ve sonra Sekme tuşuyla Bul veya Tümünü Bul düğmesine gidin. Değiştirip değiştirmeyeceğinize karar vermek üzere çalışma sayfasında sonraki eşleşmeyi bulmak için Bul düğmesine basın. Tüm eşleşmeleri bulmak için Tümünü Bul düğmesine basın. Bulunan karakterlerin vurgulanan eşleşmelerini veya tüm eşleşmelerini değiştirmek için Sekme tuşuyla Değiştir (Alt+R) veya Tümünü Değiştir (Alt+A) düğmesine gidin.

   İpucu: Yeni değer kutusu kullanılamıyorsa Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Değiştir sekmesine gitmek için Alt+P tuşlarına basın.

   Gerekirse devam eden bir aramayı iptal etmek için Esc tuşuna basın. Bul ve Değiştir iletişim kutusu kapanır.

  Not: Biçimlendirme seçeneklerini arama ölçütlerinizin bir parçası olarak tanımladığınızda, bu seçenekler Bul ve Değiştir iletişim kutusuna kaydedilir. Çalışma sayfasında yeniden veri ararsanız ve var olduğunu bildiğiniz karakterleri bulamazsanız önceki aramadan kalan biçimlendirme seçeneklerini temizlemeniz gerekebilir. Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Bul sekmesini açmak için Ctrl+F tuşlarına basın. Biçim düğmesi kullanılamıyorsa Sekme tuşuyla Seçenekler düğmesine (Alt+T) gidin ve Enter tuşuna basın. Sekme tuşuyla Biçim düğmesine gidin ve Biçim Bul'u Temizle komutunu seçmek için Aşağı Ok tuşuna birkaç kez basın. Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz:

Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Windows için Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Excel metin ve sayıları bulma ve değiştirme için klavyenizin ve gibi VoiceOver, yerleşik Mac OS ekran okuyucusu ekran okuyucusu ile Mac için kullanın. Sayfaları, satırları, sütunları veya tüm çalışma kitapları aramak için joker karakterleri gibi karakterler kullanın.

Notlar: 

Bu konuda

Metni veya sayıları bulma

 1. Aramak istediğiniz hücre aralığını seçin. Tüm sayfada arama yapmak istiyorsanız, herhangi bir hücreyi seçin.

 2. Sayfa Ara kutusuna gitmek için Command + F tuşlarına basın. "Arama sayfası, arama metin alanı boş." dinleme

 3. Bulma istediğiniz metni veya sayıyı yazın.

  İpucu: Arama ölçütlerinizde soru işareti (?), yıldız işareti (*) ve tilde (~) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Tek karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s?l girişi "sol", "sel" ve "sal" sözcüklerini bulur. Bir dizi karakteri bulmak için yıldız işaretini kullanın; örneğin, s*l girişi "sol" ve "sümbül" sözcüklerini bulur. Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya diğer tilde karakterlerini bulmak için, tilde (~) karakteri ve ardından ?, * veya ~ yazın. Örneğin, fy91~? aramasında "fy91?" bulunur.

 4. Return tuşuna basın. Mac için Excel 2016 bulur ve ilk hücreye metin içerikleri Eşleştir seçim alanını vurgular.

 5. Aradığınız öğenin bir sonraki örneğini bulmak için yeniden Return tuşuna basın.

İpucu: Devam eden bir aramayı iptal etmek için Esc tuşuna basın.

Ek arama seçenekleri:

Yapılacak işlem

Tuş

Sayfayı veya çalışma kitabının tamamını arama

Sayfa Ara metin kutusuna, Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın. Arama menü açılır. "Sayfa Ara" veya "Çalışma kitabı arama" duymak ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basarak kadar aşağı ok tuşuna basın.

Satırlara veya sütunlara göre arama

Sayfa Ara metin kutusuna, Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın. Arama menü açılır. Duyduğunuz kadar aşağı ok tuşuna basın "Gelişmiş arama, üç noktayı," ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basın. Bul penceresi açılır.

"Arama" duymak ve Control + Option + sağ ok tuşuna basın kadar Control + Option + Aşağı Ok tuşuna basın. Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın ve sonra "Tarafından sütunları." veya "Satırlara göre" duymak kadar ok tuşunu basın Uygun seçeneği seçmek için Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın. "İleri, varsayılan, düğmesi, Bul" ve sonra Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın duymak kadar Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

Yalnızca belirli türde bilgileri arama

Sayfa Ara metin kutusuna, Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın. Arama menü açılır. Duyduğunuz kadar aşağı ok tuşuna basın "Gelişmiş arama, üç noktayı," ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basın. Bul penceresi açılır.

"Bakılacak yer" duymak ve ardından Control + Option + Aşağı Ok tuşuna basın kadar Control + Option + Aşağı Ok tuşuna basın. Duyduğunuz: "Değerleri, arama açılan menüsü düğmesi,." İstediğiniz seçeneği, formüller, değerler veya açıklamalar bulmak için ok tuşuna basın. Seçeneği duyduğunuzda, Control + Option + Ara çubuğu tuşuna seçmek istediğiniz. "İleri, varsayılan, düğmesi, Bul" ve sonra Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın duymak kadar Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

Büyük/küçük harfe duyarlı içeriği arama

Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basarak seçin ve "büyük/küçük harf, işaretsiz olarak, onay kutusu, eşleşen" duymak kadar Bul penceresinde Control + Option + Sol Ok veya Control + Option + sağ ok tuşuna basın. "İleri, varsayılan, düğmesi, Bul" ve sonra Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın duymak kadar Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

Yalnızca tam eşleşmeleri arama

"Tüm hücreleri yalnızca, işaretsiz olarak, onay kutusunu bulun" ve Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basarak seçin duymak kadar Bul penceresinde Control + Option + Sol Ok veya Control + Option + sağ ok tuşuna basın. "İleri, varsayılan, düğmesi, Bul" ve sonra Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın duymak kadar Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

Metni veya sayıları değiştirme

 1. Aramak istediğiniz hücre aralığını seçin. Tüm sayfada arama yapmak istiyorsanız, herhangi bir hücreyi seçin.

 2. Sayfa Ara kutusuna gitmek için Command + F tuşlarına basın. "Arama sayfası, arama metin alanı boş." dinleme

 3. Bulma istediğiniz metni veya sayıyı yazın.

  İpucu: Arama ölçütlerinizde soru işareti (?), yıldız işareti (*) ve tilde (~) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Tek karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s?l girişi "sol", "sel" ve "sal" sözcüklerini bulur. Bir dizi karakteri bulmak için yıldız işaretini kullanın; örneğin, s*l girişi "sol" ve "sümbül" sözcüklerini bulur. Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya diğer tilde karakterlerini bulmak için, tilde (~) karakteri ve ardından ?, * veya ~ yazın. Örneğin, fy91~? aramasında "fy91?" bulunur.

 4. Ara menüsünü açmak için Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 5. "Değiştir …" duymak ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basın kadar aşağı ok tuşuna basın. Değiştir penceresi açılır.

 6. Metinle değiştir kutusuna taşımak için "Düzenle, metinle." duymak kadar Control + Option + Aşağı Ok tuşuna basın

 7. Aranan kutusundaki karakterleri bir şey değiştirmek için Yeni değer kutusunu boş bırakın. Aksi takdirde, bunun yerine görünmesini istediğiniz metni yazın.

 8. Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basarak istediğiniz birini seçin ve düğmelere gitmek için Control + Option + sağ ok tuşuna basın:

  • Değiştirme Yalnızca bulunan bir sonraki örneğini değiştirmek için.

  • Tümünü Değiştir Aradığınız metnin tüm oluşumlarını değiştirmek için.

  • Kapat Bul ve değiştir işlemini iptal etmek için.

  • Sonrakini Bul Bulma ve bir sonraki geçtiği değiştirin ve pencereyi Değiştir açık tutmak için.

   İpucu: Esc tuşuna basarak devam eden bir aramayı iptal edebilirsiniz.

Ek Değiştir seçenekleri:

Yapılacak işlem

Tuş

Arama ve bir sayfa veya çalışma kitabının tamamını değiştirme

"İçinde açılan düğmesine" duymak ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basarak kadar Değiştir penceresinde Control + Option + Sol Ok veya Control + Option + sağ ok tuşuna basın. Bir menü açılır. Yukarı veya aşağı ok tuşu, görünene kadar "Sayfa" veya "Çalışma kitabı" duymak ve sonra Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın.

Arama ve satır veya sütunlara göre değiştirme

"Arama açılan menüsü düğmesi" duymak ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basarak kadar Değiştir penceresinde Control + Option + Sol Ok veya Control + Option + sağ ok tuşuna basın. Bir menü açılır. Yukarı veya aşağı ok tuşu, görünene kadar "Satırlara göre" veya "Sütunlara göre" duymak ve ardından seçeneği belirlemek için Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın.

Arama ve büyük küçük harf duyarlı içeriği değiştirme

Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basarak seçin ve "büyük/küçük harf, işaretsiz olarak, onay kutusu, eşleşen" duymak kadar Değiştir penceresinde Control + Option + Sol Ok veya Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

Yalnızca tam eşleşmeleri arama

"Tüm hücreleri yalnızca, işaretsiz olarak, onay kutusunu bulun" ve Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basarak seçin duymak kadar Değiştir penceresinde Control + Option + Sol Ok veya Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Excel çalışma kitabını yazdırmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Excel 2016’daki klavye kısayolları

Mac için Excel 2016’da temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

iOS için Excel VoiceOver, yerleşik iOS ekran okuyucusu ile arama ve metin veya çalışma sayfasındaki sayıları değiştirmek için kullanın.

Notlar: 

Metni veya sayıları bulma

Çalışma sayfanızda daha çok sayıda satır ve sütun varsa, odağı hızla sağdaki hücreye gitmek için Ara düğmesini kullanın.

 1. Duyduğunuz kadar çalışma sayfanızda, bir parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki etrafında sürükleyin "Arama, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. VoiceOver, daha önce bir şey mi aradıysanız, son kullanılan arama terimi okur.

 2. Kullanım klavyesini arama teriminizi yazın. Metin veya sayı olabilir. Yazmaya durdurduğunuzda eşleşmeleri sayısını duyulmasını sağlayın.

 3. Ekranın sağ alt köşesinde çevresinde bir parmağınızla, "Arama" duymak, ardından çift dokunarak ekran kadar sürükleyin. Odağı arama teriminizi eşleşen ilk hücreye taşınır ve VoiceOver hücrenin içeriğini okur.

 4. Sonraki veya önceki eşleşmeyi taşımak için "Sonraki arama sonucu" veya "önceki arama sonucu, düğmesi" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun kadar bir parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki etrafında sürükleyin.

Metni veya sayıları değiştirme

 1. Duyduğunuz kadar çalışma sayfanızda, bir parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki etrafında sürükleyin "Arama, düğmesi," sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. Bir kez sola doğru çekin. Duyduğunuz: "arama seçeneklerini, düğmesi." Seçenekler menüsünü açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. "Bul ve Değiştir" veya "Bulmak ve Tümünü Değiştir," duymak yapmak istediğinize bağlı olarak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Şu anda etkin seçeneğini "Seçili." olan sayılar

 4. Siz "Bitti, düğmesi" duymak, Seçenekler iletişim kutusunu kapatmak için ekrana iki kez dokunun kadar sola doğru çekin.

 5. Ekranın üst kısmını çevresinde bir parmağınızla, "Arama, metin alanı," duymak sonra çift dokunarak ekran kadar sürükleyin.

 6. Kullanım klavyesini arama teriminizi yazın. Metin veya sayı olabilir. Yazmaya durdurduğunuzda eşleşmeleri sayısını duyulmasını sağlayın.

 7. Ekranın üst kısmını çevresinde bir parmağınızla "Değiştir, metin alanı" duymak veya "Tümü, metin alanı, ne yapmak, istediğiniz bağlı olarak değiştir" sonra çift ekran dokunun kadar sürükleyin.

  İpucu: Bu alan doğrudan arama alanıdır.

 8. Metin veya arama terimi alt öğelerle değiştirmek istediğiniz sayıları yazın.

 9. Duyduğunuz kadar "Değiştirin, düğmesi" veya "Tümünü Değiştir, button," ne yapmak, istediğiniz bağlı olarak bir parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki etrafında sürükleyin ardından çift dokunarak seçili durumdaki değiştirmek için ekranın eşleşme veya yeni metin veya sayı içeren tüm eşleşmeleri.

Ayrıca bkz:

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Android için Excel TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucusu ile arama ve metin veya çalışma sayfasındaki sayıları değiştirmek için kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Android için Excel‘deki dokunma özelliklerini görmek için Android için Excel dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Metni veya sayıları bulma

Çalışma sayfanızda daha çok sayıda satır ve sütun varsa, odağı hızla sağdaki hücreye gitmek için Bul düğmesini kullanın.

 1. "Bul düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar çalışma sayfanızda, bir parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki etrafında sürükleyin. Size daha önce bir şey mi aradıysanız, son kullanılan arama terimi TalkBack okur.

 2. Kullanım klavyesini arama teriminizi yazın. Metin veya sayı olabilir.

 3. Ekranın sağ alt köşesinde çevresinde bir parmağınızla, "Arama" duymak, ardından çift dokunarak ekran kadar sürükleyin. Ekrandaki klavye kapatır ve varsa odağı arama teriminizi eşleşen ilk hücreye taşınır.

  • Bulmak için kaç eşleşmeleri orada olduğunu, "Gönder düğmesi" duymak kadar sağa doğru çekin ve ardından bir kez daha eşleşmeleri sayısını duymak için sağa doğru çekin. Eşleşme varsa, siz duymak: "Sıfır."

  • Sağa doğru çekin, kadar sonraki veya önceki eşleşmeyi taşımak için "Bul sonraki düğmesi" veya "önceki düğmesini bulma" ve ekrana iki kez dokunun duymak.

  • Ara Çubuğu'nu kapatmak için zaman ekranda klavye kapalı olduğundan, "Bul düğmesini", ardından çift dokunarak ekran duymak kadar bir parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki etrafında sürükleyin.

İpuçları: Bul düğmesini Android için Exceliçinde kullanırken talkBack hücrenin içeriğini okumaz, dolayısıyla birkaç eşleşme varsa, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Başka bir arama terimi deneyin. Örneğin, elmalar için arama ve çalışma sayfanızdaki hem "Kırmızı elmalar" ve "Yeşil elmalar" içeriyorsa, bulmak istediğiniz hücreyi tam metnini yazın.

 • Kapanış sonra ekran klavyesini, sağa doğru çekin ve sonra TalkBack hücrenin içeriğini okuma duyabilir ve çalışma konumunda duyurma sola.

Metni veya sayıları değiştirme

 1. "Bul düğmesi", ardından çift dokunarak ekran duymak kadar çalışma sayfanızda, bir parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki etrafında sürükleyin.

 2. Bir kez sola doğru çekin. Duyduğunuz: "Diğer Seçenekler düğmesini." Bul Ayarları iletişim kutusunu açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. "İşaretli değil, Bul ve tüm radyo düğmesi Değiştir" duymak kadar sola doğru çekin veya "yapın ve sonra iki kez dokunun ekran istediğinize bağlı olarak işaretli değil, Bul ve Değiştir radyo düğmesi,".

 4. Siz "Kapat düğmesi" duymak, Bul Ayarları iletişim kutusunu kapatmak için ekrana iki kez dokunun kadar sola doğru çekin.

 5. Kullanım klavyesini arama teriminizi yazın. Metin veya sayı olabilir.

 6. Bulmak için kaç eşleşmeleri orada olduğunu, "Gönder düğmesi" duymak kadar sağa doğru çekin ve ardından bir kez daha eşleşmeleri sayısını duymak için sağa doğru çekin. Eşleşme varsa, siz duymak: "Sıfır."

 7. Sağa duyduğunuz kadar çekin "… Düzenle Değiştir kutusunda," ve ekrana iki kez dokunun.

 8. Metin veya arama terimi alt öğelerle değiştirmek istediğiniz sayıları yazın.

 9. Ekranın sağ alt köşesinde çevresinde bir parmağınızla, "Bitti" duymak, ardından çift dokunarak ekran kadar sürükleyin. Klavyesi kapatır.

 10. Siz "Bul sonraki düğmesi" veya "önceki düğmeyi bulmak" duymak, çift dokunma ekran kadar sola doğru çekin.

 11. "Değiştir" veya "yapmak ve çift dokunun şu anda seçili değiştirmek için ekranın istediğinize bağlı olarak tüm düğmesini," eşleşen duymak kadar sağa doğru çekin veya yeni metin veya sayı içeren tüm eşleşmeleri.

Ayrıca bkz.

Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Excel Onlineiçinde klavye kısayolları gibi ekran okuyucusu, yerleşik Windows ekran okuyucusu ekran okuyucunuz ile arama ve metin (soru işareti, tilde ve yıldız işareti gibi) özel karakterler veya sayılar dahil olmak üzere, değiştirmek için kullanabilirsiniz. Seçimi, çalışma sayfalarını veya tüm çalışma kitapları içinde arama yapabilirsiniz.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Klavye kısayolları için Excel Online’da klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu başlığı altında JAWS işlevselliği de yer almaktadır. Windows için JAWS hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Windows için JAWS Hızlı Başlangıç Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • Excel Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Excel Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Excel Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Metni veya sayıları bulma

 1. Aramak istediğiniz hücre aralığını seçin. Tüm sayfada arama yapmak istiyorsanız, herhangi bir hücreyi seçin.

 2. Bul iletişim kutusunu açmak için CTRL + F tuşlarına basın. Odağı Aranan metin kutusuna taşır ve sizin duymak: "Bul iletişim kutusu, odaklanan Bul ne."

 3. Aranan metin kutusuna metni veya bulmak istediğiniz sayıyı yazın. Birkaç seçeneğiniz vardır:

  • Aramak istediğiniz metin veya sayıları yazın.

  • Arama ölçütlerinizde yıldız (*) veya soru işareti (?) gibi bir joker karakter kullanın:

   • Herhangi bir karakter dizesi bulmak için yıldız işareti kullanın. Örneğin, s * d "" ve "Tarak." sözcüklerini bulur

   • Herhangi bir tek karakter bulmak için soru işaretini kullanın. Örneğin, s?t "süt" ve "set" sözcüklerini bulur

   İpucu: Joker karakter olsalar da, çalışma kitabındaki yıldız, soru işareti ve tilde (~) karakterlerini Aranan kutusunda önlerine tilde karakteri koyarak bulabilirsiniz. Örneğin, soru işareti içeren verileri bulmak için arama ölçütü olarak ~? yazın.

   Not: Çift boşluk için aramayı Excel Onlineiçinde mümkün değildir.

 4. Metin veya sayıları çalışma sayfasındaki veya çalışma kitabının tamamını arama için içinde birleşik giriş kutusuna gitmek için SEKME tuşuna bir kez basın. Seçili durumdaki arama seçeneği duymak ("Seçimi," "Sayfa" veya "Çalışma kitabı"). Ara çubuğu tuşlarına basın ve sonra Yukarı kullanın veya istediğiniz seçeneği duymak kadar aşağı ok tuşlarına basın. Seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 5. Büyük küçük harf duyarlı veri aramak için "İşaretlenmemiş, büyük/küçük harf eşleştir onay kutusunu," duymak kadar SEKME tuşuna basın ve sonra seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 6. Yalnızca Aranan kutusuna yazdığınız karakterleri içeren hücreleri aramak için "İşaretlenmemiş, KAÇINCI tüm hücre içeriğini onay kutusu," duymak kadar SEKME tuşuna basın ve sonra seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

  İpuçları: 

  • Metin ya da belirli bir biçimlendirmeye sahip sayıları aramak istiyorsanız, Excel Masaüstü uygulamasını kullanmanız gerekir. Görünüm nodundan uygulamayı açmak için hesap adınızı duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basarak odağı çalışma oturumunu taşıma. "Çalışma kitabını düzenleme" ve Ara çubuğu tuşuna basarak duymak kadar SEKME tuşuna basın. "Excel içinde düzenlemek" duymak ve sonra Ara çubuğu tuşlarına kadar aşağı ok tuşuna basın.

  • Excel uygulamayı belirli bir biçimde arama öğrenmek için bulmak ve Excel'de verileri değiştirmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna bakın.

 7. Arama değiştirmek için yukarı duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın için yön "aşağı radyo düğmesinin seçili" ve ardından Yukarı Ok tuşuna basın. Duyduğunuz: "olmayan seçili radyo düğmesi." Seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 8. Arama başlatmak için "İleri düğmesine bulma" ve sonra Ara çubuğu tuşlarına duymak kadar SEKME tuşuna basın. Excel arama alanında ilk eşleşen oluşumu bulur. Ekran okuyucunuz hücreyi ve konumunu metin okur.

 9. Sonraki tekrarı bulmak için Ara çubuğu tuşlarına basın. Aramayı iptal etmek veya iletişim kutusunu kapatmak için Esc tuşuna basın.

Metin veya sayıları bulma ve değiştirme

Metin veya sayıları Excel Onlinebulma ve değiştirme için düzenleme modunda olduğundan emin olun. Dosya menüsünde Seçenekler temel düzenleme modunda olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

Not: "Çalışma kitabını düzenleme" ve Ara çubuğu tuşuna basarak duymak kadar düzenleme moduna geçmek için hesap adınızı duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basarak odağı çalışma oturumunu taşıma SEKME tuşuna basın. "Tarayıcıda Düzenle" duymak ve sonra Ara çubuğu tuşlarına kadar aşağı ok tuşuna basın.

 1. Aramak istediğiniz hücre aralığını seçin. Tüm sayfada arama yapmak istiyorsanız, herhangi bir hücreyi seçin.

 2. Bul iletişim kutusunu açmak için CTRL + F tuşlarına basın. Odağı Aranan metin kutusuna taşır ve sizin duymak: "Bul iletişim kutusu, odaklanan Bul ne."

 3. Aranan metin kutusuna metni veya bulmak ve değiştirmek istediğiniz sayıları yazın.

 4. "Düğmesi Değiştir" ve sonra Ara çubuğu tuşlarına duymak kadar SEKME tuşuna basın. Aranan metin kutusunda Bul iletişim kutusunda kullanılabilir duruma gelir.

 5. Aranan metin kutusuna gitmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: ", düzenleme resimle." Resimle metin kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni veya sayıları yazın.

 6. "Bul İleri düğmesine." duymak kadar SEKME tuşuna basın Metni veya sayıyı girdiğiniz ilk geçtiği bulmak için Ara çubuğu tuşlarına basın. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek tek her oluşumu değiştirmek için SEKME tuşuna bir kez basın. Duyduğunuz: "Değiştir düğmesi." Ardından, ilk oluşumu değiştirmek için Ara çubuğu tuşlarına basın ve Sonrakini Bul. Değiştirdikten sonra odağı sonraki tekrarı için taşır.

  • Bulma ve tüm geçtiği yerleri değiştirmek için "tüm düğmesi Değiştir" ve sonra Ara çubuğu tuşlarına duymak kadar SEKME tuşuna basın.

 7. Aramayı iptal etmek veya iletişim kutusunu kapatmak için Esc tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Excel çalışma sayfasına tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Excel Online’da klavye kısayolları

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×