Excel'de ve Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı kullanma arasındaki farklar

Excel'de ve Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı kullanma arasındaki farklar

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

bir web tabanlı veri-incelemeler Excel Hizmetleri tasarlanmış temelde sistem Excel çalışma kitapları için raporlama ve Microsoft Office Excel 2007içinde bir alt kümesini özellikleri destekler. Aşağıdaki bölümlerde, hangi Office Excel 2007 özellikler desteklenen ve desteklenmeyen Excel Hizmetleri'nde özetleyebilirsiniz.

Bu makalede

Çalışma kitabını yüklerken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Desteklenen ve desteklenmeyen çalışma sayfası işlevleri

Bir çalışma kitabını görüntülerken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Bir çalışma kitabıyla kullanılırken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Çalışma kitabını yüklerken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Excel Services'ta Office Excel 2007 içinde çalışma kitabı (.xlsx) olan bir çalışma kitabını yükleyebilir veya ikili çalışma kitabı (.xlsb) dosya biçimi olarak salt okunur çalışma kitabını üç yolu vardır:

 • Bir URL veya UNC yolu belirtmek çalışma kitabını Excel Web Access Web Bölümü özelliği.

 • Bir liste görünümü Web bölümüne bir belge kitaplığının bir Excel Web Access Web bölümüne bağlama ve ardından Microsoft Office Excel Web Accessiçinde görüntülemek için belge kitaplığında depolanan çalışma kitabını URL'sini geçirin.

 • Tarayıcıda bir belge kitaplığına kaydedilmiş bir çalışma kitabını görüntüleme. (Öğenin üzerine gelin, yanındaki oka tıklayın ve sonra Web tarayıcısında görüntüle' yi tıklatın.)

Diğer tüm Microsoft Office Excel dosya biçimleri, Office Excel 2007 makro içerebilen çalışma kitabı (.xlsm) dahil olmak üzere, desteklenmeyen ve Office Excel 2007 97-2003 çalışma kitabı (.xls).

Not: Uygun izinlerle da çalışma kitabını Office Excel 2007 içinde Office Excel Web Access araç çubuğunda açma menüsünden istemci bilgisayarınızdaki bir çalışma kitabı veya anlık görüntü olarak açabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bir çalışma kitabı veya Excel Services'ten Excel'de anlık görüntü açmakonusuna bakın.

Desteklenen özellikler

Aşağıdaki özellikler, çalışma kitabını yüklediğinizde desteklenir:

Özellik

Açıklamalar

İşlevleri   

Tüm Excel çalışma sayfası işlevleri, birkaç özel durum dışında desteklenir. Daha fazla bilgi için desteklenen ve desteklenmeyen çalışma sayfası işlevlerişu bölüme bakın.

Tarihler   

Windows ve Macintosh tarih sistemleri.

Excel tabloları   

Excel tablo verileri, sütun başlıkları, hesaplanmış sütunlar, toplam satırları, yapılandırılmış başvurular ve stiller.

Hücreler   

Birleştirilmiş hücreler ve hücre içerik taşması dahil olmak üzere hücre değerleri.

Adları   

Tanımlı adlar ve adlandırılmış aralıklar.

Hesaplama   

Otomatik, tablolar dışında el ile otomatik dahil olmak üzere hesaplama ve yeniden hesaplama ayarlarını ve aralıklar veya tüm çalışma sayfası için yinelemeli hesaplama ayarları. Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde verileri hesaplama ve yeniden hesapla.

Grafikler    

Grafikler, grafik aralıkları ve PivotChart raporları. Daha fazla bilgi için bkz: kullanma grafikler ve PivotChart raporları tarayıcıda bir çalışma kitabındaki.

Biçimlendirme   

Hücre ve hücre aralığı biçim özellikleri, koşullu biçimlendirme (veri çubukları ve simgeler kullanarak hariç) çalışma kitapları ve sayı biçimleri.

Bağlantılar   

OLAP PivotTable'ları dahil olmak üzere dış veri kaynaklarına bağlantılar.

Durum Çözümlemesi   

Hedef arama, veri tabloları, senaryolar, Çözücü ve serisi dahil olmak üzere, durum çözümlemesi Araçları'nın sonuçları.

Birleştirme   

Aralıklarda birleştirilmiş veriler.

Veri kaynakları   

SQL Server, OLAP sağlayıcı, sağlayıcıları OLEDB ve ODBC sürücüleri.

Desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki desteklenmeyen özellikler içeren çalışma kitapları değil yükleme veya Excel Services'ı görüntüleme. En iyi sonuçları elde etmek için her zaman bir çalışma kitabını Office Excel 2007Excel Services komutunu kullanarak kaydedin. ( düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Yayımla' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra belgeyi diğer kişilere Dağıtaltında Excel Services ' ı tıklatın.) Bir özellik tarayıcıda görüntülemek denemek için Excel Hizmetleri için Kaydet iletişim kutusunda tarayıcım ben kaydettikten sonra bu çalışma kitabında açma onay kutusunu tıklatarak desteklenip doğrulayabilirsiniz. Bir özellik desteklenmiyorsa, Excel Services uyarı görüntüler.

Aşağıdaki özellikler desteklenmez ve çalışma kitabının yüklenmesini engellemek:

Özellik

Açıklamalar

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) kodu, makrolar, eklentiler ve kullanıcı tanımlı işlevler (UDF).

Not: Programcı Excel Services kullanıcı tanımlı işlev (UDF) oluşturulmasını dahil olmak üzere birçok yollarla özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Microsoft Office SharePoint Server 2007 Yazılım Geliştirme Seti (SDK) bakın.

Eski makro dilleri   

Microsoft Excel 4.0 Makro İşlevleri ve Microsoft 5.0 iletişim kutusu sayfaları.

Denetimleri   

Form araç çubuğu denetimleri, Araç Kutusu denetimleri ve tüm ActiveX denetimleri.

XML   

XML eşlemeleri ve eklenmiş eylemler.

Güvenlik ve gizlilik   

Koruma içeren çalışma kitapları, çalışma sayfaları veya aralıklar ve Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) içeren çalışma kitapları.

Not: Çalışma kitaplarını Excel Hizmetleri'nde korumak için Microsoft Windows SharePoint Services hakları ve izinleri kullanın.

Resimler ve nesneler   

Bağlı veya eklenmiş nesneleri veya resimleri, eklenen resimleri, Otomatik Şekil, WordArt ve diyagramları, kuruluş şemaları gibi.

Mürekkep   

Çizim, yazma ve ek açıklamalar dahil olmak üzere tüm mürekkep özellikleri.

OLE ve DDE   

Nesne Bağlama ve Ekleme (OLE) nesneleri ve Dinamik Veri Değişimi (DDE) bağlantıları.

Görüntülenen formüller   

Formüller görüntülenirken kaydedilmiş çalışma kitapları.

Veri doğrulama   

Geçersiz veri girişini önleme ve açılan liste oluşturma.

Veri kaynakları   

Microsoft Business Solutions için veri alma hizmetleri, Windows SharePoint Services listeleri, Microsoft SQL Server, dış veri aralıkları (sorgu tabloları olarak da adlandırılır) ve Windows SharePoint Services listelerine bağlı tablolar.

Sorguları   

Web sorguları ve metin sorguları.

Bağlantılı çalışma kitaplarına dış başvurular   

Dış başvurular (bağlantılar olarak da adlandırılır) belirli bir hücre aralığında veya ad tanımının bir parçası olarak tanımlı ad için bir belirli hücre aralığına oluşturma.

Açıklamaları   

Açıklamaları görüntüleme ve ayarlama.

Birleştirme   

PivotTable raporlarında birleştirilmiş veriler.

Çalışma kitabını düğmesi (Gözden Geçir sekmesi) paylaşma   

Çalışma kitapları, paylaşma ve çakışan değişiklikleri çözme.

Dijital imzalar   

Çalışma kitabındaki görünür veya gizli dijital imzalar.

İliştirilmiş araç çubukları   

Çalışma kitabı Excel 2007'ye dönüştürülmeden önce Office Excel 2003 kullanılarak çalışma kitabına iliştirilmiş özel araç çubukları.

Sayfanın Başı

Desteklenen ve desteklenmeyen çalışma sayfası işlevleri

Tüm işlevleri yüklenmesine ve aşağıdaki özel durumlar dışında köprü, RTD ve SQL bir çalışma kitabını yeniden hesapla tamamen desteklenmez. İsteği, her biri sınırlı destek sağlar.

İşlev ise:

Sonra Excel verir:

Ve Excel Services verir:

KÖPRÜ   

Tıklatıp izleyebileceğiniz etkin bir köprü.

Aşağıdakilerden biri:

 • Tıklatın ve takip Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi ve Çalışma kitabında gezinme özellikleri ayarlanmışsa, etkin bir köprü.

 • Etkin bir köprü başka bir Web sayfasına veya tıklatıp izleyebileceğiniz belgeye, ancak Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi özelliği ayarlanmışsa çalışma kitabı ve Çalışma kitabında gezinme özelliği içindeki bir konuma ayarlanmamış.

 • Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi ve Çalışma kitabında gezinme özellikleri ayarlanmamışsa, izleyemediğiniz bir etkin olmayan köprü metin dizesi.

RTD   

COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı veriler.

Aşağıda:

 • GZV işlevinin verdiği herhangi bir çalışma kitabında şu anda depolanan değerleri görüntülenir.

 • Sonra şu anda döndürülen olmayan değerler varsa, bir #yok hata döndürülür.

 • Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı yeniden hesaplar ve RTD işlevi veya SQL çalıştırma girişimi varsa. İsteği işlevi #yok hata döndürülür.

İsterseniz, dönüş değerini için test etmek için EHATALIYSA veya EĞERHATA işlevlerini kullanabilirsiniz.

SQL. İsteği   

Bir dış veri kaynağına bağlı olan bir sorgunun sonuçlarını.

Aşağıda:

 • SQL tarafından döndürülen herhangi bir değer. Geçerli çalışma kitabında saklanan isteği işlevi görüntülenir.

 • Sonra şu anda döndürülen olmayan değerler varsa, bir #yok hata döndürülür.

 • Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı yeniden hesaplar ve RTD işlevi veya SQL çalıştırma girişimi varsa. İsteği işlevi #yok hata döndürülür.

İsterseniz, dönüş değerini için test etmek için EHATALIYSA veya EĞERHATA işlevlerini kullanabilirsiniz.

DAMGA   

Sayı tarafından belirtilen bir karakter, yazdırılmayan karakter için karakter bloğu.

Sayı tarafından belirtilen bir karakter, yazdırılmayan karakter için boş değer.

HÜCRE   

Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi, yeri ya da içeriği hakkında bilgi.

Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi, yeri ya da içeriği hakkında bilgi.

Not: Aşağıdaki hücre bilgisi türlerini desteklenmez ve dönüş bir #VALUE! Hata: renk, dosya adı, biçim, parantez önek, Koru ve genişliği.

BİLGİ   

Geçerli dizin veya klasörün istemci bilgisayarınızdaki yolu.

#DEĞER! hatası.

Bunların Excel Services'de ne zaman bir istemci bilgisayara Excel'de hesaplanır'dan bir sunucu bilgisayardaki hesaplandığında aşağıdaki geçici işlevler farklı değerleri döndürebilir.

İşlev ise:

Sonra Excel verir:

Ve Excel Services verir:

ŞİMDİ   

İstemci bilgisayarınızdaki tarih ve saat.

Sunucu bilgisayardaki tarih ve saat.

BUGÜN   

İstemci bilgisayarınızdaki tarih.

Sunucu bilgisayardaki tarih.

S_SAYI_ÜRET, RASTGELEARADA   

Her çalıştırmada rasgele, dolayısıyla farklı bir sayı.

Her çalıştırmada rasgele, dolayısıyla farklı bir sayı.

Sayfanın Başı

Bir çalışma kitabını görüntülerken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Çalışma kitabını Excel Services'da sunucu bilgisayarda görüntülemeye çalışma kitabını Excel'de bir istemci bilgisayara görüntüleme için çok benzer, ancak farklılıklar da vardır. Bu özellikler desteklenen veya desteklenmeyen, yüklenmesini çalışma kitabını engellemez ve böylece Excel'de beklendiği gibi çalışmaya devam eder Bu özellikler çalışma kitabında korunur olup olmadığını unutmayın.

Desteklenen özellikler

Aşağıdaki özellikler desteklenir, ancak farklı bir sunucuda görüntüleyebilir:

Özellik

Açıklamalar

Köprüler   

Office Excel Web Access özellikleri şu şekilde tarafından denetlenen ancak, desteklenir:

 • Tıklatın ve takip Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi ve Çalışma kitabında gezinme özellikleri ayarlanmışsa, etkin bir köprü.

 • Etkin bir köprü başka bir Web sayfasına veya tıklatıp izleyebileceğiniz, ancak Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi özelliği ayarlanmışsa çalışma kitabı ve Çalışma kitabında gezinme özelliği içinde değil bir konuma olmayan olarak ayarlanmış belge.

 • Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi ve Çalışma kitabında gezinme özellikleri ayarlanmamışsa, izleyemediğiniz bir etkin olmayan köprü metin dizesi.

Yazı tipleri   

Aynı stili çoğunlukla yazı tipleridir ve boyutu sunucudaki istemcide olduğu gibi ancak belirli bir yazı tipi varsa sunucuda kullanılabilir durumda değil, sonra yedek yazı tipini kullanılıyor olabilir. Ayrıca, bir kullanıcı yazı tipi stillerini ve Internet Explorer gibi bir tarayıcıda boyutlarını yoksayabilirsiniz.

Grafikler ve PivotChart raporları   

Grafikler ve PivotChart raporları statik resimlerdir ve yenileme ve (filtreleme, sıralama ve benzeri) etkileşime geçerseniz, grafiğin temel aldığı veri veya ilişkili Özet Tablo raporunda verileri ile yeniden görüntüleme. Daha fazla bilgi için bkz: kullanma grafikler ve PivotChart raporları tarayıcıda bir çalışma kitabındaki.

Çizgi Kenarlıklar   

Aşağıdaki çizgi Kenarlıklar tam olarak desteklenir: tüm çizgi renkleri; sürekli ve çift çizgi stilleri; Düz, Karo simgesini tıklatıp kesik çizgiler; ve ince, Orta ve Kalın çizgi ağırlığı.

Not: Aşağıdaki çizgi Kenarlıklar kısmen desteklenir: Üçlü ve çift çizgi stilleri; ve düz, baklava, kare, tire-kısa-çizgi, uzun süre kısa çizgi ve tire kısa-tire-kısa-kesik çizgiler noktalı.

Renkli Gradyan yönleri   

Yatay ve dikey renkli gradyan yönleri.

Hücre dolgu rengi   

Tüm Dolgu Renkleri.

Hücre hizalama   

Aşağıdaki özel durumlar dışında tüm hücre hizalamaları desteklenir: Yasla ve dikey dağıtılmış, hangi hem dikey Merkezi tarafından değiştirilir.

Metni döndürme   

Metin döndürme desteklenir, hücre birlikte ve sütun üstbilgisi içerik taşması pozitif döndürme (+) için sola hizalama yatay veya dikey ve yatay veya dikey sağa hizalama için negatif bir döndürme (-).

Çift yönlü metin   

Bir dile ait karakter kümesi görüntülendiğinde tam desteklenir.

AS koşullu biçimlendirmesi   

Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) koşullu biçimlendirmesi şunlarla sınırlıdır: yazı tipi rengi; dolgu rengi; kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili gibi yazı tipi bayrakları; sayı biçimleri gibi biçim dizeleri.

Çalışma sayfasına kaydırma   

Çalışma sayfasında kaydırma yapabilir, satır ve sütun sayısını 500 boyutu üst sınırı için sınırlıdır. Satırları ve sütunları geçerli sınırından sonraki kümesini görüntülemek için gezinti düğmelerini kullanın. Daha fazla bilgi için çalışma kitabını Excel Services'ta gezinbakın.

Desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki özellikler desteklenmez:

Özellik

Açıklamalar

Grafiklerdeki köprüler   

Grafiklerde bulunan köprüleri tıklatma ve izleme.

Tablolar   

Kaydırma üstbilgileri kaydırma bölgesi görüş alanı dışında kaldığında çalışma sayfası sütun başlıklarını Excel tablo üstbilgileriyle değiştirme.

Hücre desenleri   

Tüm dolgu desenleri.

Renkli Gradyan yönleri   

Yukarı köşegen, aşağı köşegen ve köşeden ortaya renkli gradyan yönleri.

Metni döndürme   

Dolgu veya desen metinle birlikte döndürülmez, çapraz kenarlıklar metin döndürülmemiş gibi görüntülenir ve yatay veya dikey hizalama pozitif döndürme (+) için sola hizalama ve negatif döndürme (-) için de sağa hizalamadan farklıdır.

Çift yönlü metin   

Sağdan sola ve soldan sağa çift yönlü bir farklı karakteri (veya karakter Şekil) sahip metin karakterlerini karıştırma yönlendirme, aşağıdakiler gibi ((sol parantez) ve) (sağ parantezi), dikey metin desteklenmez.

Çizgi Kenarlıklar   

Aşağıdaki çizgi Kenarlıklar kısmen desteklenmeyen: Üçlü ve çift çizgi stilleri; ve düz, baklava, kare, tire-kısa-çizgi, uzun süre kısa çizgi ve tire kısa-tire-kısa-kesik çizgiler noktalı.

Grafikler    

2007 Office sürümü 3-b grafik efektleri, gölge, parlama, sapma, eğim, Yumuşak Kenarlar, yeniden renklendirme ve yansıtma gibi. Bu efektleri kaldırılır veya bir efekte dönüştürülür.

Aşağıdaki 3-b grafikler desteklenmez:

 • 3B yüzey

 • Tel çerçeve 3B yüzey

 • Kontur yüzey

 • Tel Çerçeve kontur yüzey

Hangi düz metne dönüştürülür gibi bir nesneyi madde işaretleri ve değişen yazı tiplerini veya yazı tipi boyutlarını, zengin metin.

Dikey metin hizalama.

Not: Çalışma sayfalarına eklenmiş grafikleri ve grafik sayfalarında özgün grafikleri Excel Hizmetleri'nde görüntüleme için desteklenir, ancak çalışma kitabını yazar veya kopyalanan çalışma sayfasından grafik sayfasına taşınan katıştırılmış grafik görüntüleme için desteklenmez.

Satır ve sütun başlıkları   

Satır ve sütun üstbilgileri aşağıdaki biçimlendirme: çift muhasebe, çift çizili, üst simge ve alt simge.

Yazdırılmayan karakterler   

0 - 32 arası 7 bit ASCII (ANSI karakter kümesinin alt kümesidir) değer içeren metin; hiçbir karakter XML tarafından desteklenmez.

Yazdır   

Sayfa düzenini ve sayfa üstbilgileri ve altbilgileri.

Araç ipuçları   

Microsoft SQL Server Analysis Services üye özellikleri için araç ipuçları.

XML   

XML genişletme paketleri.

Sayfanın Başı

Bir çalışma kitabıyla kullanılırken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Çalışma kitabını Excel Hizmetleri içine yüklediğinizde, içinde çeşitli yollarla etkileşim kurabilirsiniz, ancak desteklenmeyen bazı etkileşimleri vardır.

Not: Excel Hizmetleri için benzersiz olan etkileşimde bulunmak için başka bir oluşturma ve hangi geçici olarak hücre değerlerini çalışma kitabındaki bir parametre görev bölmesini kullanarak veya verileri Excel Web Access Web bölümüne bağlı bir Web bölümünden geçirmeden değişikliklerin parametrelerini değiştirmek için yoludur , gibi bir filtresi Web Bölümü. Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı parametrelerini değiştirme.

Desteklenen özellikler

Aşağıdaki özellikler desteklenir, ancak farklı davranabilir.

Özellik

Açıklamalar

PivotTable raporları   

Filtre uygulama, üye seçimi, (Detaya) genişletme ve daraltma (yukarı doğru ilerleme) düzeyleri verilerin, sıralama, filtreleme ve gösteren ve alt toplamları gizleyerek rapor.

Bulma    Düğme resmi  

Büyük/küçük harf ayrımlı eşlemeyle metin, sayı ve tarihleri bulma ve hücrenin kısmi içeriğine göre bulma.

Basit seçim   

Tek hücre, satır veya sütun seçme.

Filtreleme ve sıralama   

Filtre menüsünü kullanarak, metin, sayılar, tarihler ve saatler göre filtre uygulama, birden çok ölçüt belirtme ve sıralama. Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde verilere filtre uygulama ve Excel Services'te verileri.

Anahat oluşturma   

Gösterme ve gizleme ayrıntıları dahil olmak üzere anahat oluşturma. Excel Services'te verileri seviyelendirmedaha fazla bilgi için bkz.

Senaryolar   

Önceden tanımlanmış bir senaryo yürütülüyor.

Yenileme   

Geçerli çalışma kitabında, belirli bir veri kaynağı, düzenli yenileme, el ile yenileme ve çalışma kitabını yükleme sonrasında yenileme tüm veri kaynakları dahil olmak üzere yenilemeye dış veri kaynakları. Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde dış verileri yenileme.

Hesaplama   

Otomatik ve el ile hesaplama. Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde verileri hesaplama ve yeniden hesapla.

Not: Excel Services döngüsel başvurular içeren bir çalışma kitabını yükleme desteklese de, yükler ya da çalışma kitabının yeniden hesaplama zamanını döngüsel başvurular algılanması farklı davranır. Excel Services döngüsel başvuru çözümleyemiyor, belirli koşullarda döngüsel başvuru olduğundan bir uyarı iletisi görüntülenir. Hesaplanan değerler Excel istemcisinde işlemi iptal ederseniz, elde değerleri aynıdır. Aslında, Excel Services otomatik olarak sunucu performansı önemli gelen hesaplama önlemek için döngüsel başvuru iptal eder.

Desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki özellikler desteklenmez.

Özellik

Açıklamalar

PivotTable raporları   

OLAP verileri için Grup Ayrıntısı ve Ayrıntı Göster seçenekleri (ayrıntıya gitme de denir), üye arama, Microsoft SQL Server Analysis Services eylemleri veya alan ekleme, yeniden düzenleme veya kaldırma için alan listesini kullanma.

PivotChart raporları   

PivotChart ile doğrudan etkileşim (çünkü statik bir resimdir).

Küp işlevlerini zaman uyumsuz değerlendirme   

Küp işlevi değerlendirildiğinde ve tüm veriler alınmadan önce #VERİALINIYOR iletisi görüntülendiğinde zaman uyumsuz olarak veri alma. Görünüm görüntülenmeden veya yeniden görüntülenmeden önce tüm veriler zaman uyumlu olarak alınır.

Bulma    Düğme resmi  

Arka plandaki verilere göre (biçimlendirilmiş verilerin tersine) ve büyük/küçük harf eşlemesine göre bulma.

Değiştir   

Metin ve değerleri Düğme resmi Buldüğmesini kullandıktan sonra değiştirme.

Satır ve sütunu yeniden boyutlandırma   

Satır ve sütun genişliğini ve yüksekliğini düzeltmeleri.

Gelişmiş seçim   

Bitişik olan veya olmayan bir hücre aralığını veya tüm çalışma sayfasını seçme.

Hesaplama   

Yüklendikten sonra çalışma kitabının hesaplama ayarlarını değiştirme. Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde verileri hesaplama ve yeniden hesapla.

Filtreleme ve sıralama   

Sıralama ve renge göre filtre uygulama ve sıralama veya filtre uygulamak için çalışma kitabını Excel Hizmetleri'nde kaydetme. Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde verilere filtre uygulama ve Excel Services'te verileri.

Git   

Tüm Git işlemleri.

Bölmeleri yönetme   

Bölme ve bölmeleri dondurma.

Yakınlaştırma   

Çalışma sayfasının görünümünü gerçek boyutunun yüzdelik bir oranıyla ayarlama.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×