Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan, görme bozukluğu olan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

ExcelExcel' daki temel görevler yapmak için klavyenizde ve ekran okuyucusu ile kullanın. Biz bu ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Uygulamayı başlatın, verilerinizi eklemek, basit formüller oluşturmayı, sıralama veya verilerinize filtre uygulamak ve verilerinizi anlamı göstermek için grafikleri eklemek için yeni bir çalışma kitabı oluşturma öğreneceksiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Ekran okuyucusu kullanırken klavyeniz varsayılan olarak Standart düzende çalışır. Bunu Ekran okuyucusu ayarlarından değiştirmek için Windows tuşu + Ctrl + N tuşlarına basın. Şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Klavye düzenini seç, Standart.” Düzeni Eski olarak değiştirmek için bir kez Aşağı ok tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Eski seçildi." Eski komutlara yönelik tuş vuruşları yeni Ekran okuyucusu özelliklerinde kullanılanlarla çakışırsa yeni Ekran okuyucusu komutları Eski klavye düzeninde kullanılamaz.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Excel'i başlatma

Excelbaşlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Windows logo tuşunu kullanın, Excelyazın ve Enter tuşuna basın.

 • Aygıtınızı veya kullanmakta olduğunuz dosya depolama, Enter tuşuna basın ve açmak istediğiniz Excel çalışma kitabına gidin. Çalışma kitabı içinde Excelaçılır.

Yeni çalışma kitabı oluşturma

çalışma kitaplarını Excel dosyalar olarak adlandırılır. Her çalışma kitabında sayfaları, elektronik tablolar ve çalışma kitapları genellikle adlı içerir. Gibi istediğiniz bir çalışma kitabına veya verilerinizi ayrı tutmak için yeni çalışma kitapları oluşturabilirsiniz gibi çok sayıda sayfa ekleyebilirsiniz.

 1. Excel’de, yeni çalışma kitabı oluşturmaya başlamak için Alt+F, N tuşlarına basın.

 2. Boş bir çalışma kitabı açmak için L tuşuna basın.

Verilerinizi girme

Sayfaya verileri girerken, satırlar, sütunlar ve hücrelerle çalışırsınız. Hücrelere, sayfadaki satır ve sütun konumlarına göre başvurulur; yani A1 hücresi, A sütununun ilk satırındadır. Yeni bir sayfada, A1 hücresi varsayılan seçimdir.

 1. Verilerinizi girmeye başlamak istediğiniz boş bir hücreyi seçmek için ok tuşlarına basın. JAWS, çalışma kitabında, hücrelere taşıdıkça hücre ve hücre başvurusu içeriğini duyulmasını sağlayın. Boş bir hücreye, duymak, örneğin, "Boş, G4." seçtiğinizde Ekran Okuyucusu'nu, "Seçili, düzenlenebilir" ve bir hücrenin içeriğini tarafından varsa ve ardından hücre başvurusunu, duyulmasını sağlayın.

 2. Hücreye metin veya sayı yazın.

 3. Hücreye içerik girmek ve sütunun bir sonraki hücresine gitmek için Enter tuşuna basın. Satırın bir sonraki hücresine gitmek için Sekme tuşuna basın. Ok tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Veri eklemek için Otomatik Topla'yı kullanma

Sayfanıza girdiğiniz sayıları hızla toplamak için Otomatik Toplam işlevini kullanabilirsiniz.

 1. Toplamı yerleştirmek istediğiniz hücreyi seçin. Bu hücre normalde topladığınız sayıların sağındaki veya altındaki hücre olur.

 2. Hücreye Otomatik Toplam işlevini girmek için, Alt+H, U ve sonra da S tuşlarına basın.

  İpucu: Otomatik Toplam işlevi için seçilen hücreleri değiştirebilirsiniz. Toplamak istediğiniz hücre aralığını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarına basın.

 3. Otomatik Toplam işlevinin istediğiniz hücreler için bir formül oluşturduğunu onayladıktan sonra Enter tuşuna basın. Otomatik Toplam işlevi seçilen hücrelerdeki sayıları toplar ve toplam da seçtiğiniz hücreye girilir.

 4. Otomatik Toplam hesaplamasının sonucunu dinlemek için, Otomatik Toplam işlevinin bulunduğu hücreye dönün. Sayıyı, bunun bir formül sonucu olduğunu ve hücre başvurusunu duyarsınız (örneğin, “538, Formülü var, G6”.)

Basit formül oluşturma

Sayfanızdaki sayıları toplamak, çıkarmak, çarpmak veya bölmek için basit formüller girebilirsiniz. Matematik işleciyle hesaplamak istediğiniz sayıları içeren hücre başvurularını (B4 veya D6 gibi) birleştirerek formül oluşturursunuz. İşleçler, toplama için artı işareti (+), çıkarma için eksi işareti (-), çarpma için yıldız işareti (*) ve bölme için eğik çizgidir (/).

 1. Formülün sonucunu yerleştirmek istediğiniz hücreyi seçin. Bu hücre normalde hesapladığınız sayıların sağındaki veya altındaki hücre olur.

 2. Eşittir işareti (=) yazın. Excel formülleri her zaman eşittir işaretiyle başlar.

 3. Formülünüzü oluşturmak için, hücre başvurularıyla (B4 veya D6 gibi) matematik işleçlerinin bir bileşimini yazın. Örneğin, =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 veya =B4/B5.

  İpucu: Hızlı hesaplamalar yapmak için, formülünüze hücre başvuruları yerine sayılar girebilirsiniz; örneğin, =20+10, =20-10, =20*10 veya =20/10.

 4. Enter tuşuna basın. Sayılar hesaplanır ve sonuç seçtiğiniz hücreye girilir.

  İpucu: İmlecin etkin hücrede kalmasını istiyorsanız, Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Sayı biçimini uygulama

Farklı sayı türlerini birbirinden ayırt etmek için para birimi, yüzde veya tarih gibi bir sayı biçimi ekleyin.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz sayıların bulunduğu hücreleri seçin.

 2. Sayı biçimi birleşik giriş kutusunu açmak için Alt+H, N tuşlarına basın.

 3. Kullanılabilen sayı biçimleri göz atmak için ok tuşu yukarı veya Aşağı tuşlarına basın.

  İpucu: Bu listede bulunmayan, Özel veya Özel, gibi istediğiniz sayı biçimini ise, sayı biçimleri listesinin çıkmak için Esc tuşuna basın. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda sayı sekmesini açmak için Alt + H, O ve sonra e tuşuna basın Kullanılabilir sayı biçimleri listesini gözden geçirmek için SEKME tuşuna basın ve Down tuşlarına basın veya yukarı ok tuşu.

 4. Seçilen hücrelere seçilen sayı biçimini uygulamak için Enter tuşuna basın.

Tablodaki verileri filtreleme ve sıralama

Sayfadaki verilerinizden bir tablo oluşturduğunuzda, verileri çeşitli yollarla çözümleyebilir, örneğin bunları hızla filtreleyebilir veya sıralayabilirsiniz.

 1. Tablo olarak çözümlemek istediğiniz veri grubunu belirlemek için ilk hücreyi seçin. Ardından, son veri hücresine (genelde hücre grubunun karşı köşesindeki hücredir) gitmek için Shift tuşunu basılı tutarak ok tuşlarına basın. Hücre grubunu seçtikten sonra, aralıktaki ilk hücrenin hücre başvurusunu ve içeriğini, ardından da aralıktaki son hücrenin hücre başvurusunu ve içeriğini duyarsınız. (Ekran okuyucusunda, aralıktaki ilk hücrenin hücre başvurusunu ve içeriğini duyarsınız.)

 2. Hızlı Çözümleme aracını açmak için Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Tablolar sekmesine gitmek için T tuşuna basın.

 4. Tablo kılavuzunu seçmek için, Sekme tuşuna ve sonra da Enter tuşuna basın. Seçili verileriniz tablo olarak biçimlendirilir. Sütun başlıkları eklenir ve satırlar değişen renklerle biçimlendirilir.

 5. Tabloyu bir sütunun içeriğine göre filtreleyin.

  1. Filtre ölçütü olarak kullanmak istediğiniz verileri içeren sütunun başlığına gidin.

  2. Otomatik Filtre açılan menüsünde, Alt + Aşağı Ok tuşuna basarak açın.

  3. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Elle filtre." Varsayılan olarak seçilidir; Tümünü Seç onay kutusunu, odağı açıktır.

  4. Tümünü Seç onay kutusunu temizlemek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

  5. Filtre seçeneklerini gidin, aşağı ok tuşuna basın ve göre filtre uygulamak istediğiniz verileri içeren onay kutularını seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın. Filtre Seçimi uygulamak için Enter tuşuna basın.

  6. Filtreyi kaldırmak ve tüm verileri yeniden göstermek için yer alan adımları yineleyin bir seçim çok c ve Ara çubuğu tuşlarına basarak Tümünü Seç onay kutusunu. Filtre Seçimi uygulamak için Enter tuşuna basın.

 6. Tabloyu sıralayın.

  1. Tabloyu sıralamak için kullanmak istediğiniz sütunun başlığına gidin.

  2. Otomatik Filtre açılan menüsünde, Alt + Aşağı Ok tuşuna basarak açın.

  3. En Küçükten En Büyüğe Sırala’yı (sayılar için) veya A’dan Z’ye Sırala’yı (metinler için) seçmek için S tuşuna basın. En Büyükten En Küçüğe Sırala’yı veya Z’den A’ya Sırala’yı seçmek için O tuşuna basın.

Tablodaki sayıları hesaplama

Hızlı Çözümleme araçlarıyla, sayılarda hızlı hesaplamalar yapabilirsiniz. Bir toplam, ortalama veya sayım işlemi gerçekleştirdiğinizde, Excel hesaplama sonuçlarını tüm tablodaki sayılarınızın altında veya yanında gösterir.

 1. Tablo olarak hesaplamak istediğiniz veri grubunu seçmek için, ilk hücreyi seçin. Ardından, son veri hücresine (normalde, hücre grubunun karşı köşesindeki hücre) gitmek için, Shift tuşunu basılı tutarak ok tuşlarına basın.

 2. Hızlı Çözümleme aracını açmak için Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Toplamlar sekmesine gitmek için O tuşuna ve ardından Sekme tuşuna basın.

 4. Hesaplama seçenekleri kaydırarak göz atmak için Topla, Ortalama, Say, Toplam %, eklemek ve çalıştıranveri yatay veya dikey veri için sağ ok tuşuna basın.

 5. Bir hesaplama seçeneğini belirtin ve Enter tuşuna basın. Seçili veri grubu, belirtildiği gibi hesaplanır.

 6. Sonuçları dinlemek için, formülleri içeren hücreleri birer birer seçin. Formül sonucunu, hücrenin formül içerdiği bilgisini ve hücre başvurusunu duyarsınız.

Verilerinizi tablo olarak biçimlendirme veya vurgulama

Koşullu biçimlendirme veya mini grafikler kullanarak en önemli verilerinizi vurgulayabilir veya veri eğilimlerini gösterebilirsiniz. Bu vurguları hızla uygulamak için Hızlı Çözümleme aracını kullanabilirsiniz.

 1. Koşullu biçimlendirmeyle veya mini grafiklerle vurgulamak istediğiniz veri grubunu seçmek için, ilk hücreyi seçin. Ardından, son veri hücresine (normalde, hücre grubunun karşı köşesindeki hücre) gitmek için, Shift tuşunu basılı tutarak ok tuşlarına basın.

 2. Hızlı Çözümleme aracını açmak için Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Biçimlendirme sekmesine gitmek için F tuşuna basın. Mini Grafikler menüsünü gitmek için S tuşuna basın. Sekme seçeneklerine gitmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Biçimlendirme ve mini grafik seçeneklerine göz atmak için, Sağ Ok tuşuna veya Sol Ok tuşuna basın. Sayılar için Veri Çubukları, Renk ve Simge Kümesibiçimlendirme seçeneği vardır. Metinler için biçimlendirme seçenekleri Metin İçeriyor, Yinelenen Değerler, Benzersiz Değerler, Eşittir ve Biçimi Temizle’dir. Mini grafik seçenekleri Çizgi, Sütun ve Kazanç/Kayıp’tır. Bu seçenekler yalnızca sayılar seçildiğinde kullanılabilir.

 5. Biçimlendirme veya mini grafik seçeneğini belirtin ve Enter tuşuna basın. Seçili veri grubunuz, belirtildiği gibi biçimlendirilir.

Not: Mini grafikleri kullanarak veri eğilimlerini çözümleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Verilerinizi bir grafikte gösterme

Hızlı Çözümleme aracı belirli bir grafik önerir ve kısa sürede verilerinizin görsel bir gösterimini oluşturur.

 1. Grafik olarak göstermek istediğiniz sayı grubunu ve etiketleri seçmek için, ilk hücreyi seçin. Ardından, son veri hücresine (normalde, hücre grubunun karşı köşesindeki hücre) gitmek için, Shift tuşunu basılı tutarak ok tuşlarına basın.

 2. Hızlı Çözümleme aracını açmak için Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Grafikler sekmesine gitmek için C tuşuna ve ardından Sekme tuşuna basın.

 4. Grafik seçeneklerde göz atmak için istediğiniz seçeneği duymak kadar sağa veya sola ok tuşuna basın.

 5. Grafik türünü seçmek için Enter tuşuna basın. Seçili grubunuza temsil eden grafiği çalışma sayfasına katıştırılmış nesne olarak eklenir.

Not: Önerilen grafikler ile grafik oluşturdiğer yolları hakkında bilgi edinin.

Çalışmanızı kaydetme

 1. Çalışma kitabınızı kaydetmek için CTRL + S tuşlarına basın. Bu çalışma kitabını kaydettiğiniz ilk kez buysa, çalışma kitabı için depolama konumu seçin ve bir ad verin olanak tanıyan Kaydet Backstage görünümünde açılır.

 2. Farklı Kaydet konum seçeneklerine gitmek için Sekme tuşuna basın.

 3. OneDrive veya Bu bilgisayar, gibi çalışma kitabı için depolama konumu seçmek için istediğinizi duymak kadar aşağı veya yukarı ok tuşuna basın. "Gözat" duymak ve Enter tuşuna basın kadar alternatif olarak, Farklı Kaydet iletişim kutusunu açmak için aşağı ok tuşuna basın.

 4. Seçili depolama konumunuzu içinde bir klasöre göz atmak için SEKME tuşuna basın. Hiyerarşide daha yüksek bir klasöre taşımak için Gezinme Kaydol'useçin. Klasörleri listesine taşımak için "ilk klasörü adından öğeleri" duymak kadar SEKME tuşuna basın. Listesinde gezinmek için istediğiniz birini duymak kadar yukarı veya aşağı ok tuşlarına basın. Bir klasör seçmek için Enter tuşuna basın.

 5. Dosya adı için bir ad yazın ve "dosya adı girin" duymak kadar SEKME tuşuna basın.

 6. Dosyayı kaydetmek için Enter tuşuna basın ve "Kaydet düğmesi" duymak kadar SEKME tuşuna basın.

Çalışmanızı yazdırma

 1. Yazdır Backstage görünümünü açmak için Ctrl+P tuşlarına basın.

 2. Yazdırma özelliklerini, Tek taraflı yazdırma, Dikey Yönlendirme, Normal kenar boşluklarıve Sayfa Yapısıgibi yazdırma ayarlarını, göz atmak için sekme ve Shift + Sekme tuşlarına basın. Seçili ayarını değiştirmek için Enter tuşuna basın. Farklı bir ayar seçmek için Aşağı tuşlarına basın veya yukarı ok tuşuna ve Enter tuşuna basın.

 3. Yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi olduğunda, Enter tuşuna basın ve "Yazdırma" duymak kadar yazdırmaseçmek için Shift + Sekme tuşlarına basın. Çalışma kitabını yazıcınız yazdırır.

Ayrıca bkz.

Excel çalışma sayfasına tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de grafik oluşturmak ve grafiği seçmek için ekran okuyucu kullanma

Windows için Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Mac için Excel temel görevleri yerine, aşağıdaki gibi yeni bir çalışma kitabı oluşturma, veri girin, basit formüller oluşturun ve çalışmanızı yazdırma için klavye ve VoiceOver, yerleşik Mac OS ekran okuyucusu ile kullanma.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Mac için Excel klavye kısayollarıiçin klavye kısayolları gidin.

 • Bu konu, Mac’in yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

Bu konuda

Excel'i başlatma

Bulucu ve VoiceOver kolayca Mac için Excelbaşlatmak için kullanın.

 1. Bulucu'da Uygulamalar listesine gitmek için Shift+Command+A tuşlarına basın.

 2. Doğrudan bir "M" başlatın ve sonra duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın, uygulamalar gitmek için M yazın: "Microsoft Excel uygulaması."

 3. Mac için Excelaçmak için Command + aşağı ok tuşuna basın.

Yeni çalışma kitabı oluşturma

çalışma kitaplarını Excel dosyaları adı verilir ve her bir veya daha fazla çalışma sayfasını sahiptir. Mac için Exceliçinde yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için Excel Command + n tuşlarına basın odağı sayfadaki ilk hücreyi konarak boş bir çalışma kitabı ayrı bir pencerede açılır. Duyduğunuz: "Excel hazır."

Verilerinizi girme

Çalışma sayfasındaki verileri girerken, satırları, sütunları ve hücreleri ile çalışın. A1 hücresine a sütununun ilk satırda olacak şekilde hücrelere sayfadaki satır ve sütun konumlarına göre başvurulur Yeni bir sayfada, A1 hücresi varsayılan seçimdir.

 1. Hücreler arasında taşımak için Control + Option + bir ok tuşuna basın. Bunlar arasında taşıma gibi hücre adları duyulmasını sağlayın. Hücreye metin varsa, bu metnin VoiceOver okur.

 2. Hücrelere metin girmek veya var olan metni değiştirmek için metni, sayıyı veya formülü yazın.

 3. Bir sonraki hücreye ilerlemek için Enter veya Tab tuşuna basın.

Sayıları toplamak için toplam'ı kullanma

Hızlı bir şekilde, sayfanızda girdikten sayıları toplamak için Otomatik Toplam işlevini kullanabilirsiniz.

 1. Odağı yukarı veya hemen altında eklemek istediğiniz sayıları sağında yer alan hücreye gitme.

 2. Otomatik Toplam formülünü eklemek için Command+Shift+T tuşlarına basın.

Otomatik Toplam, sayıları toplar ve sonuçları seçtiğiniz hücreye yerleştirir.

Basit formül oluşturma

Sayfanızdaki sayıları toplamak, çıkarmak, çarpmak veya bölmek için basit formüller girebilirsiniz. Matematik işleciyle hesaplamak istediğiniz sayıları içeren hücre başvurularını (B4 veya D6 gibi) birleştirerek formül oluşturursunuz. İşleçler, toplama için artı işareti (+), çıkarma için eksi işareti (-), çarpma için yıldız işareti (*) ve bölme için eğik çizgidir (/).

 1. Bir hücreye gitme ve sonra bir Excel bu hücrenin formül içereceğini bildirir eşittir (=) yazın.

 2. Formülü oluşturmak için, sayılarla birlikte toplama işlemi için artı işareti (+), çıkarma işlemi için eksi işareti (-), çarpma için yıldız işareti (*) veya bölme için eğik çizgi (/) gibi hesaplama işleçleri yazın. Örneğin =2+4, =4-2, =2*4, veya =4/2 girin.

 3. Formülü kaydetmek ve hesaplama yapmak için Enter tuşuna basın. Bunun yerine, imleci etkin hücrede tutup Ctrl+Enter tuşlarına basarak da hesaplama yapabilirsiniz.

 1. Formülün sonucunu yerleştirmek istediğiniz hücreyi seçin. Bu hücre normalde hesapladığınız sayıların sağındaki veya altındaki hücre olur.

 2. Eşittir işareti (=) yazın. Excel formülleri her zaman eşittir işaretiyle başlar.

 3. Formülünüzü oluşturmak için, hücre başvurularıyla (B4 veya D6 gibi) matematik işleçlerinin bir bileşimini yazın. Örneğin, =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 veya =B4/B5.

  İpucu: Hızlı hesaplamalar yapmak için, formülünüze hücre başvuruları yerine sayılar girebilirsiniz; örneğin, =20+10, =20-10, =20*10 veya =20/10.

 4. Enter tuşuna basın. Sayılar hesaplanır ve sonuç seçtiğiniz hücreye girilir.

  İpucu: İmlecin etkin hücrede kalmasını istiyorsanız, Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Excel, hesaplamayı yapar ve sonucu hücreye yerleştirir.

Sayı biçimini uygulama

Para birimi, yüzde veya tarih gibi bir biçim uygulayarak Excel içinde farklı sayı türlerini görüntüleyebilirsiniz.

 1. Hücreyi veya biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin. Bir dizi hücreleri seçmek için istediğiniz tüm hücreler seçilene kadar SHIFT + ok tuşu tuşlarına basın.

 2. Hücreleri Biçimlendir pencereyi görüntülemek için Command + 1 tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Hücreleri Biçimlendir."

 3. Listede ilerlemek için Tab tuşuna basın.

 4. Biçimlendirme türlerine göz atmak için yukarı ok tuşlarına basın veya aşağı oku tıklatın. Para birimi veya Tarihgibi bir kategori adı duyduğunuz.

 5. Bazı kategorileri çeşitli biçimleri sunar. Örneğin, 14/3/15 veya 14 Mar 15 gibi belirli tarih biçimini seçebilirsiniz. Belirli bir kategori için biçimlendirme türleri duymak için SEKME tuşuna basın. Biçimlendirme seçeneklerini duymak için Yukarı Ok veya aşağı ok tuşuna basın.

 6. Biçim belirlemek ve bu biçimi seçtiğiniz hücreye uygulamak için Enter tuşuna basın.

Çalışmanızı kaydetme

Daha önce kaydedilmiş bir dosyaya değişikliklerinizi kaydetmek için Ctrl + S tuşlarına basın.

Bu dosyayı ilk kez kaydediyorsanız:

 1. CTRL + S tuşlarına basın. Odağı Farklı Kaydet metin alanına taşır.

 2. Çalışma kitabınız için kullanmak istediğiniz adı yazın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Bilgisayarınızdaki dosyayı kaydetmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Nerede." Ardından Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın ve Yukarı Ok veya aşağı ok tuşunu ile çalışma kitabınızı kaydetmek istediğiniz konuma gidin. Seçimi onaylamak için Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın.

  2. Dosyayı çevrimiçi kaydetmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Çevrimiçi konumlar düğmesi." Ardından Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın ve OneDrive ve SharePoint konumların listesi gibi liste alanları taşımak için Control + Option + sağ ok tuşuna basın. Listedeki öğeleri arasında gezinmek için Yukarı Ok veya aşağı ok tuşuna basın. Bir çevrimiçi konum öğeleri görüntülemek için sağ ok tuşuna basın. Bir klasör veya dosya adı seçmek için Yukarı Ok veya aşağı ok tuşunu kullanın.

 3. Seçili konumda dosyayı kaydetmek için Enter tuşuna basın.

Çalışmanızı yazdırma

 1. Command+P tuşlarına basın.

 2. Yazıcı listeden bir yazıcı seçmek için Control + Option + sağ ok tuşuna basın ve sonra yazıcılar listesinde adlarını duymak için aşağı ok tuşuna basın.

 3. Yazıcı seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. "Yazdır düğmesi" ve yazdırmak için Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basarak duymak kadar Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Excel çalışma sayfasına tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de grafik oluşturmak ve grafiği seçmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için Excel 2011’deki klavye kısayolları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

iOS için Excel VoiceOver, yerleşik iOS ekran okuyucusu ile Aç uygulamayı gibi temel görevleri yerine, çalışma kitabı oluşturma veya verilerinizi girmek için kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Dokunmatik becerileri için iOS için Excel, iPhone için Excel dokunma Kılavuzugidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

 • Bu konu başlığı altında açıklanan yazdırma seçeneklerinin kullanılabilirliği, yazıcınızın özelliklerine bağlıdır. Ayrıntılar için yazıcı el kitabına bakın.

Bu konuda

Olgu

 1. İphone'unuzun giriş ekranında, "Excel" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun kadar ekran çevresinde bir parmak sürükleyin.

Excel'i ilk kez başlattığınızda, Microsoft hesabınızda oturum gerekebilir. İlk kullanımda oturum açmakiçin yönergeler için gidin.

İpucu: Excel uygulamadan çıkmak, kullandığınız son kez oturum değil, uygulamayı oturum açmanızı sormadan açar.

Excel için oturum açma

Uygulamayı iOS için Excel ilk açışınızda, için oturum açın veya sonraki bir sürümü. Exceliçin oturum açtıktan sonra hesabınızı diğer Office uygulamalarında da kullanılabilir. Çok oturum açarken olmadan Excel kullanabilirsiniz.

İlk kullanımda oturum açma

 1. Excel ilk kez açtığınızda, uygulamayı ilk Kurulum başlar ve sizin duymak: "Hareket halindeyken Excel kullan".

 2. "E-posta veya telefon numarası, metin alanı," duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 3. Kullanım klavyesini e-posta adresini veya telefon numaranızı yazın. İşiniz bittiğinde, ekranı çevresinde bir parmak duyduğunuz kadar sürükleyin "İleri, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Ekranın ortasında İleri düğmesi bulunur.

 4. "Parola, parola, gerekli, güvenli metin alanı girin" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin.

 5. Parolanızı girmek için ekran klavyesini kullanın.

 6. İşiniz bittiğinde, ekranı çevresinde bir parmak duyduğunuz kadar sürükleyin "Oturum açın, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Ekranın ortasında oturum açma düğmesi bulunur. Duyduğunuz: "Tamamen hazır demektir."

  Siz duyarsanız, "herhangi bir şeyi kaçırmayın", "bildirimlerini açma" seçeneği duymak sağ kadar veya "Şimdi değil" çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

İlk kullanımdan sonra oturum açma

Çalışma kitaplarınızı en iyi şekilde karar verdiğinizde, hatta zaten bir oturum açma olmadan uygulamayı aktardıktan sonra iOS için Excel için oturum açabilirsiniz.

 1. Excel'i açın.

 2. "Düğmesi hesap" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar alt etrafında sürükleyin tek parmak nokta.

 3. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Oturum açın, düğme" ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Tek parmak ekran "E-posta, telefon veya metin alanı, gerekli, Skype" duymak kadar sürükleyin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 5. Kullanım klavyesini e-posta adresi, telefon numarası veya Skype adını yazın. İşiniz bittiğinde, ekranı çevresinde bir parmak duyduğunuz kadar sürükleyin "İleri, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Ekranın ortasında İleri düğmesi bulunur.

 6. “Parola, güvenli metin alanı” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 7. Parolanızı girmek için ekran klavyesini kullanın.

 8. İşiniz bittiğinde, ekranı çevresinde bir parmak duyduğunuz kadar sürükleyin "Oturum açın, düğmesi," ve ardından parmağınızı ekran dışında kaldırın. Ekranın ortasında oturum açma düğmesi bulunur.

Çalışma kitabını açma

Son kullanılan çalışma kitabını açma

 1. Excel'i açın.

 2. Son çalışma kitabını açmak için ekranın alt kısmındaki çevresinde tek parmak, "Son düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sürükleyin.

 3. Dosyayı, istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin.

Eski bir çalışma kitabını açma

 1. Excel'i açın.

 2. Eski bir çalışma kitabını açmak için ekranın alt kısmındaki çevresinde bir parmak "Aç düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sürükleyin.

 3. Siz istediğiniz ve sonra ekrana iki kez dokunun dosya konumunu duymak kadar sağa doğru çekin.

 4. Dosyaya gidin ve açmak için ekrana iki kez dokunun.

Not: Zaten bir çalışma kitabı üzerinde çalıştığınız ve başka bir açmak isterseniz, ekranın üst kısmını çevresinde bir parmak duyduğunuz kadar sürükleyin "Kapat dosya, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Yakın zamanda yapılan bir veya daha eski bir çalışma kitabını açmak için yukarıdaki adımları izleyin.

Yeni çalışma kitabı oluşturma

çalışma kitaplarını Excel dosyalar olarak adlandırılır. Her çalışma kitabında sayfaları, elektronik tablolar ve çalışma kitapları genellikle adlı içerir. Gibi istediğiniz bir çalışma kitabına veya verilerinizin düzenli tutmak için yeni çalışma kitapları oluşturabilirsiniz gibi çok sayıda sayfa ekleyebilirsiniz.

 1. Excel'i açın.

 2. Tek parmak ekranın alt kısmındaki çevresinde duyduğunuz kadar sürükleyin "Yeni, düğmesi" ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Boş çalışma kitabı."

 3. Boş bir çalışma kitabını açmak için ekrana çift dokunun. Başka bir şablonu kullanmak için kadar sağa doğru çekin, istediğiniz ve sonra ekrana iki kez dokunun çalışma kitabı şablonunun adını duyarsınız.

Not: Zaten bir çalışma kitabı üzerinde çalıştığınız ve yeni bir tane oluşturmak isterseniz, ekranın üst kısmını çevresinde bir parmak duyduğunuz kadar sürükleyin "Kapat dosya, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için yukarıdaki 2-3 arası adımları izleyin.

Çalışma kitabında yeni bir çalışma sayfası oluşturun

 1. Siz "Ekle sayfası düğmesini" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun kadar bir çalışma kitabında, parmağınızı ekranın alt kenarı etrafında sürükleyin. Yeni bir sayfa açılır ve Sayfa Ekle düğmesini açık odağı kalır.

 2. Odağı sayfaya geri taşımak için örneğin, "B sütununda, satır 3, B3," gibi bir hücre adı duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar parmağınızı ekranın etrafında sürükleyin.

Verilerinizi girme

Sayfaya verileri girerken, satırlar, sütunlar ve hücrelerle çalışırsınız. Hücrelere, sayfadaki satır ve sütun konumlarına göre başvurulur; yani A1 hücresi, A sütununun ilk satırındadır. Yeni bir sayfada, A1 hücresi varsayılan seçimdir.

 1. Çalışma sayfanızda, tek parmak, üzerinde çalışmak istediğiniz hücreyi bulmak için ekranı etrafında sürükleyin.

 2. Ekran çift dokunun. "Seçili olarak hücre ayrıntıları ve ardından," duyduğunuz. Hücre şimdi seçilidir.

 3. Açmak için ekran klavyesini, ekran yeniden çift dokunun. Kullanım klavyesini sayıları veya istediğiniz metni yazın.

 4. İşiniz bittiğinde, üst çevresinde bir parmağınızı sürükleyin ekranın "düğmesi girin" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa.

Sayı biçimini uygulama

Hücreye para birimi, yüzde veya tarih gibi bir biçimlendirme uygulayarak, farklı sayı türleri görüntüleyebilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasında, üzerinde çalışmak istediğiniz hücreyi bulmak için ekranı çevresinde parmağınızı sürükleyin ve sonra çift hücreyi seçmek için ekrana dokunun.

 2. Kapatmak için ekran klavyesini, ekran yeniden çift dokunun.

 3. "Şeridi Göster düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmını etrafında sürükleyin. Örneğin, "verileri, sekme." geçerli sekmesinde dinleme

 4. Gerekirse, Giriş sekmesine gitmek için ekrana iki kez dokunun ve sonra kısmından sola duyduğunuz kadar: "Giriş sekmesi." Ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. "Biçim düğmesi sayı" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Sayı biçimi."

 6. Para birimi, saatveya yüzdegibi istediğiniz biçime duymak kadar bir parmağınızla ekranı aşağı sürükleyin.

 7. Biçim seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Biçimlendirme seçeneklerini de diğer seçenekleri sunan alt menüler vardır. Alt menüler olup olmadığını denetlemek için seçeneğinden sağa çekin. Bir alt menü seçeneği varsa, siz duymak: "Daha fazla bilgi." Alt menüyü açmak için ekranın çift dokunun.

Çalışmanızı kaydetme

iOS için Excel çalışmanızı otomatik olarak kaydeder, ancak dosya adını değiştirin ve dosya konumunu seçin.

Yeni bir adla dosyanızın bir kopyasını kaydetme

 1. "Dosya düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar Excel çalışma sayfasında, bir parmağınızı ekranın üst kısmını etrafında sürükleyin.

 2. "Kopyala düğmesi kaydetme" ve sonra iki kez dokunun ekran menü öğesi duymak kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Olarak Kaydet, dosya adı, metin alanını." Açılır ekran klavyesi.

 3. Dosya adını değiştirmek için kullanın klavyesini yeni dosya adı yazın.

 4. İşiniz bittiğinde, ekranın sağ alt köşesinde çevresinde tek parmak, "Bitti" duymak ve sonra iki kez dokunun dosyayı kaydetmek için ekranın kadar sürükleyin.

Dosyanızın konumunu seçme

 1. "Dosya düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar Excel çalışma sayfasında, bir parmağınızı ekranın üst kısmını etrafında sürükleyin.

 2. "Kopyala düğmesi kaydetme" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Olarak Kaydet, dosya adı, metin alanını."

 3. OneDrive veya iPhonegibi dosyanızı kaydetmek istediğiniz yeri konumu duymak kadar sağa doğru çekin. Konumu seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 4. Konum seçeneği, seçtiğiniz, olası klasörü veya, istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekranın alt diğer konuma duymak kadar sağa veya sola doğru çekin.

 5. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından seçili konuma dosyayı kaydetmek için iki kez dokunun.

  İpucu: Dosyayı önceden var olan bir adla kaydetmeye çalışıyorsanız, “Dosya değiştirilsin mi?” sözlerini duyarsınız. Yapmak istediğiniz işleme bağlı olarak “İptal düğmesi” veya “Değiştir düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Seçiminizi onaylamak için ekrana iki kez dokunun.

Çalışmanızı yazdırma

Çalışma sayfanızda doğrudan İphone'unuzdan AirPrint destekleyen bir yazıcı. AirPrint ve desteklenen yazıcıları hakkında daha fazla bilgi için , İPhone, iPad veya iPod touch yazdırmak için kullanım AirPrintiçin başvurun.

 1. iPhone'unuzla yazıcının aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

 2. "Dosya düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar Excel dosyasında, bir parmağınızı ekranın üst kısmını etrafında sürükleyin.

 3. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Yazdır, düğmesi" ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Dosya, geri düğmesi."

 4. Sağa doğru çekin ve duymak: "AirPrint, düğme." Ekran çift dokunun. Düzen Seçenekleri sayfası açılır.

 5. Tek parmak Düzen Seçenekleri listesine göz atmak için ekranı aşağı sürükleyin. Bir seçeneği belirlemek için ekranın çift dokunun.

 6. Yazıcı seçmek için sağa duyduğunuz kadar çekin "Ardından, düğmesini." Çevrimiçi dosya dönüştürme, "İzin ver" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin izin vermek isteyip istemediğiniz sorulursa. Yazıcı seçenekleri sayfası açılır.

 7. Yazıcı, sağa doğru çekin, "Yazıcı, yazıcı Seç, düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar seçmek için. İsterseniz ve sonra iki kez dokunun ekran yazıcı duymak kadar sağa doğru çekin. Odağı Yazıcı seçenekleri sayfasına döndürür.

 8. Edilmek kopya sayısını ayarlamak için yazdırılan, "Bir kopyasını" veya geçerli seçim duymak kadar sağa doğru çekin. İçin geçerli kopya sayısı, "Azaltma" duymak kadar sağa doğru çekin veya "Artışı" değiştirin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 9. "Yazdır düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola çekin.

Daha gelişmiş yazdırma görevlerini gerçekleştirmek yönergeler için bir Excel çalışma kitabını yazdırmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Ayrıca bkz.

Excel çalışma kitabını yazdırmak için ekran okuyucu kullanma

iPhone için Excel ile dış klavye kullanma

iPad için Excel ile dış klavye kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Excel TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucusu ile temel görevleri yerine, aşağıdakiler gibi oluşturma, düzenleme veya çalışma kitabını yazdırmak için kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Android için Excel‘deki dokunma özelliklerini görmek için Android için Excel dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Android için Excel’i açma

 1. Size "Uygulamaları" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun kadar Android cihazınızın giriş ekranında, bir parmağınızla ekranı etrafında sürükleyin. Simge ekranın alt merkezinde yer alır.

 2. Siz "Excel" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

Excel ilk kez başlattığınızda, Microsoft hesabınızda oturum gerekebilir. İlk kullanımda oturum açmakiçin yönergeler için gidin.

İpucu: Google uygulamasında Tamam Google sesli algılamayı etkinleştirdiyseniz, "Tamam Google, açık Excel." söyleyebilirsiniz.

İpucu: Excel uygulamadan çıkmak, kullandığınız son kez oturum değil, uygulamayı oturum açmanızı sormadan açar.

Excel için oturum açma

Uygulamayı Excel ilk açışınızda, için oturum açın veya sonraki bir sürümü. Exceliçin oturum açtıktan sonra hesabınızı diğer Office uygulamalarında da kullanılabilir. Çok oturum açarken olmadan Excel kullanabilirsiniz.

İlk kullanımda oturum açma

 1. Excel ilk kez açtığınızda, uygulamayı ilk Kurulum başlar ve sizin duymak: "Oturum açma Microsoft hesabına."

 2. "E-posta, telefon veya Skype, Düzenle kutunuzun girin" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin.

 3. Kullanım klavyesini e-posta adresi, telefon numarası veya Skype adı yazın. İşiniz bittiğinde, tek parmak ekranda "Git, düğmesini" ve ardından parmağınızı ekran dışında kaldırın duymak kadar sürükleyin. Git düğmesini sağ alt köşesinde ekranın üzerinde bulunur.

 4. "Parola, düzenleme kutusu," duymak sağa kadar çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 5. Parolanızı girmek için ekran klavyesini kullanın.

 6. İşiniz bittiğinde, tek parmak ekranda "Git, düğmesini" ve ardından parmağınızı ekran dışında kaldırın duymak kadar sürükleyin. Git düğmesini sağ alt köşesinde ekranın üzerinde bulunur.

İlk kullanımdan sonra oturum açma

Çalışma kitaplarınızı en iyi şekilde karar verdiğinizde, hatta zaten bir oturum açma olmadan uygulamayı aktardıktan sonra Excel için oturum açabilirsiniz.

 1. Excelaçın.

 2. "Oturum" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "yolculukta işleri alın. Oturum açın."

 3. Sağa "düğmesi, oturum" duymak kadar çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Oturum açma penceresi açılır.

 4. "E-posta, telefon veya Skype, Düzenle kutunuzun girin" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin.

 5. E-posta adresi, telefon numarası veya Skype adı yazmak için ekran klavyesini kullanın. İşiniz bittiğinde, "Git, düğmesini" ve ardından parmağınızı ekran dışında kaldırın duymak kadar ekrandaki tek parmak zin. Git düğmesini sağ alt köşesinde ekranın üzerinde bulunur.

 6. "Parola, düzenleme kutusu," duymak sağa kadar çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 7. Parolanızı girmek için ekran klavyesini kullanın.

 8. İşiniz bittiğinde, tek parmak ekranda "Git, düğmesini" ve ardından parmağınızı ekran dışında kaldırın duymak kadar sürükleyin. Git düğmesini sağ alt köşesinde ekranın üzerinde bulunur.

Çalışma kitabını açma

Excel açıldığında, Excel sayfasına ulaşan. En son çalışma kitaplarınızı daha listeler. Bunları veya eski bir çalışma kitabı birini açabilirsiniz.

 • Son kullanılan çalışma kitabını açmak için dosyayı, istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar ekrandaki tek parmak sürükleyin.

 • Eski bir çalışma kitabını açmak için kadar sağa veya sola çekin duymanızı "Aç düğmesi" ve sonra ekrana iki kez dokunun. Siz dosyasının konumunu duymak çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin. Dosyaya gidin ve açmak için ekrana iki kez dokunun.

Not: Zaten bir çalışma kitabı üzerinde çalıştığınız ve başka bir, çekin aşağı then sol açmak istiyorsanız. Excel sayfasında gideceğinizi. Yakın zamanda yapılan bir veya daha eski bir çalışma kitabını açmak için yukarıdaki adımları izleyin.

Yeni çalışma kitabı oluşturma

çalışma kitaplarını Excel dosyalar olarak adlandırılır. Her çalışma kitabında sayfaları, elektronik tablolar ve çalışma kitapları genellikle adlı içerir. Gibi istediğiniz bir çalışma kitabına veya verilerinizin düzenli tutmak için yeni çalışma kitapları oluşturabilirsiniz gibi çok sayıda sayfa ekleyebilirsiniz.

 1. Excelaçın.

 2. "Yeni" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa veya sola çekin. Duyduğunuz: "Yeni, boş çalışma kitabı."

 3. Boş bir çalışma kitabını açmak için ekrana çift dokunun. Başka bir şablonu kullanmak için kadar sağa doğru çekin kullanın ve sonra iki kez dokunun ekran istediğiniz çalışma kitabını şablonun adını duyarsınız.

Not: Zaten bir çalışma kitabı üzerinde çalıştığınız ve yeni bir tek, çekin aşağı then sol oluşturmak istiyorsanız. Excel sayfasında gideceğinizi. Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için yukarıdaki 2-3 arası adımları izleyin.

Çalışma kitabında yeni bir çalışma sayfası oluşturun

Çalışma kitabında, “Sayfa ekle düğmesi” sözlerini duyana kadar parmağınızı ekranın sol alt kısmı çevresinde kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Verilerinizi girme

Sayfaya verileri girerken, satırlar, sütunlar ve hücrelerle çalışırsınız. Hücrelere, sayfadaki satır ve sütun konumlarına göre başvurulur; yani A1 hücresi, A sütununun ilk satırındadır. Yeni bir sayfada, A1 hücresi varsayılan seçimdir.

 1. Çalışma sayfasında, üzerinde çalışmak istediğiniz hücreyi bulmak için ekranı çevresinde parmağınızı sürükleyin.

 2. Bağlam menüsünü açmak için ekranın çift dokunun. Duyduğunuz: "düğmesi kesme."

 3. "Düzenle düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Örneğin "Gösteren < klavye dilinin >" duymak, "US İngilizce Klavye."

 4. Kullanım klavyesini sayıları veya istediğiniz metni yazın.

 5. İşiniz bittiğinde, parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki çevresinde "düğmesi girin" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sürükleyin.

Sayı biçimini uygulama

Hücreye para birimi, yüzde veya tarih gibi bir biçimlendirme uygulayarak, farklı sayı türleri görüntüleyebilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasında, üzerinde çalışmak istediğiniz hücreyi bulmak için ekranı çevresinde parmağınızı sürükleyin ve sonra çift hücreyi etkinleştirmek için ekrana dokunun.

 2. Bağlam menüsünü kapatmak için aşağı-then sola çekin.

 3. "Diğer Seçenekler düğmesini" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa veya sola çekin. Duyduğunuz: "Seçili sekme Menüsü < geçerli sekmesi >,."

 4. "Biçim menüsü sayı" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Sayı biçimi."

 5. Para birimi, saatveya yüzdegibi istediğiniz biçime duymak kadar sağa doğru çekin.

 6. Biçim seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Bazı biçimlendirme seçeneklerinin alt menüleri de vardır. Örneğin şunları duyarsınız: “Sayı menüsü.” Alt menüyü açmak için ekrana iki kez dokunun.

Basit formül oluşturma

Sayılarınızı toplamak, çıkarmak, çarpmak veya bölmek için basit formüller oluşturabilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasında, üzerinde çalışmak istediğiniz hücreyi bulmak için ekranı çevresinde parmağınızı sürükleyin.

 2. Bağlam menüsünü açmak için ekranın çift dokunun. Duyduğunuz: "düğmesi kesme."

 3. "Düzenle düğmesi" ve ardından çift ekran klavyesini açmak için ekrana dokunun duymak kadar sağa doğru çekin.

 4. Formülü oluşturmak için parmağınızı klavye üzerinde sürükleyerek ve parmağınızı ihtiyacınız teker kaldırarak sayılar ve hesaplama işleçleri bileşimini yazın.

  Toplama için artı işaretini (+), çıkarma işlemi için eksi işareti (-), çarpma için yıldız işareti (*) veya bölme için düz eğik çizgi (/) yazın. Örneğin, = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4veya = 4/2yazın.

 5. İşiniz bittiğinde, parmağınızı ekranın sağ üst köşesindeki çevresinde "düğmesi girin" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sürükleyin. Excel hesaplamayı çalıştırır ve hücrede sonuç ekler.

Çalışmanızı kaydetme

Excel çalışmanızı otomatik olarak kaydeder; ancak dosya adını değiştirebilir ve dosyanın konumunu seçebilirsiniz.

Dosyanızın kopyasını kaydetme

 1. Dosyanızın adını değiştirmek için bir Excel dosyasında, siz kadar sağa doğru çekin "dosya düğmesi" ve sonra ekrana iki kez dokunun duyarsınız. Duyduğunuz: "Dosya menüsü açılmış."

 2. “Farklı kaydet düğmesi” menü öğesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: “Dosya adını girin.”

 3. Dosya adını değiştirmek için size kadar sağa doğru çekin duyulmasını sağlayın "Temizle düğmesi" ve ardından çift geçerli dosya adını temizlemek için ekrana dokunun.

 4. Siz duymak "Dosya adı girin, Düzenle kutusu", ardından çift açmak için ekrana dokunun kadar sola doğru çekin ekran klavyesi.

 5. Dosya adı yazın. Bir kez kadar "Kaydet düğmesi" ve ardından çift dosyayı kaydetmek için dokunma duymak kadar sağa doğru çekin.

Dosyanızın konumunu seçme

 1. Dosyanızın konumunu değiştirmek için bir Excel dosyasında, siz kadar sağa veya sola çekin "dosya düğmesi" ve sonra iki kez dokunun Dosya menüsünü açmak için ekranın duymak. Duyduğunuz: "Dosya menüsü açılmış."

 2. “Farklı kaydet düğmesi” menü öğesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. “Dosya adını girin” sözlerini duyarsınız.

 3. OneDrive veya Bu aygıtıgibi dosyanızı kaydetmek istediğiniz yeri konumu duymak kadar sağa veya sola çekin. Konumu seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 4. Konum seçeneği, seçtiğiniz, olası klasörü veya, istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekranın alt diğer konuma duymak kadar sağa veya sola doğru çekin.

 5. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından seçili konuma dosyayı kaydetmek için iki kez dokunun.

  İpucu: Dosyayı önceden var olan bir adla kaydetmeye çalışıyorsanız, “Dosya değiştirilsin mi?” sözlerini duyarsınız. Yapmak istediğiniz işleme bağlı olarak “İptal düğmesi” veya “Değiştir düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Seçiminizi onaylamak için ekrana iki kez dokunun.

Çalışmanızı yazdırma

Cihazınıza bağlı bir yazıcı olduğundan emin olun.

 1. Bir Excel dosyasında, kadar sağa doğru çekin "dosya düğmesi" ve sonra iki kez dokunun Dosya menüsünü açmak için ekranın duyarsınız. Duyduğunuz: "Dosya menüsü açılmış."

 2. Siz "Yazdır" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Düzen Seçenekleri, Dosya menüsünü kapalı." Yazdırma seçenekleri sayfası açılır.

 3. Varsayılan seçenekleri, "yazdırma, düğmesi," ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin yazdırmak için.

 4. Duyduğunuz: "printing? dosyaları hazırlamak için Microsoft'tan çevrimiçi hizmet kullanmayı Excel izin ver" sağ "düğmesi izin ver" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar çekin.

 5. Sağa duyduğunuz kadar çekin "açılan listesi. Bir yazıcı seçin"ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 6. İsterseniz ve etkinleştirmek için ekrana iki kez dokunun yazıcının adına duymak kadar sağa doğru çekin.

 7. "Yazdır düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin.

Daha gelişmiş yazdırma görevlerini gerçekleştirmek yönergeler için bir Excel çalışma kitabını yazdırmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Ayrıca bkz.

Excel çalışma sayfasına tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel çalışma kitabını yazdırmak için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Excel ekran okuyucusu ile yerleşik Windows ekran okuyucusu Excel için oturum açın ve çalışma kitabını açma gibi temel görevleri gerçekleştirmek için kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

Bu konuda

Olgu

 1. Ekran Okuyucusu'nu kadar sağa doğru çekin, tüm uygulamalar listesinde, aygıtınızda "Excel" duyurur

 2. Uygulamayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

Not: Excel telefonunuzla ayarlamış olduğunuz Microsoft hesabı kullanarak otomatik olarak imzalar. Duyduğunuz "Başlangıç sayfası, ardından da hesap adı ve"Düğmesi."" Bunu kullanılan son kez Excel uygulamadan çıkmak açtıysanız veya başka bir hesap kullanmak istiyorsanız, Excel için oturum açmakiçin başvurun.

İpucu: Cihazınızın giriş ekranında Excel kutucuğuna sabitlenmiş varsa, uygulamaya oradan da açabilirsiniz. "Excel döşeme boyutunu göre ve ardından örneğin"küçük, 1 ile 1."," duymak kadar sağa çekin Ekran çift dokunun.

Excel için oturum açma

Size hızlı bir şekilde telefonunuzla ayarladıysanız veya farklı Microsoft, iş veya Okul hesabınızı seçin aynı Microsoft hesabıyla oturum açabilirsiniz.

Önerilen hesabınızla oturum açın

 1. Sağa "düğmesi, oturum" duymak kadar Excelaçtıktan sonra çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz "Haydi oturum açtıktan sonra ayarladığınız telefonunuzla Microsoft hesap adını arkasından alacağınız".

 2. "Devam düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar bu hesabı, sağa doğru çekin kullanmak için. Duyduğunuz "Başlangıç sayfası, ardından da hesap adı ve"Düğmesi.""

  Şimdi imzalanmıştır ve başlangıç sayfasında odak oluşturur.

Microsoft hesabı ile oturum açma

 1. Sağa "düğmesi, oturum" duymak kadar Excelaçtıktan sonra çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz "Haydi oturum açtıktan sonra ayarladığınız telefonunuzla Microsoft hesap adını arkasından alacağınız".

 2. Farklı bir Microsoft hesabı kullanmak için sağ duyduğunuz kadar çekin "Microsoft hesabı, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. "Devam düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "e-posta, telefon veya Skype gir."

 4. Kullanım klavyesini, e-posta adresi, telefon numarası veya Skype kullanıcı adı ve yeri için Enter tuşuna odağı yazın ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Parola gir."

 5. Kullanım parolanızı yazın, odaklanmak için Enter tuşuna ve sonra iki kez dokunun ekran klavyesini.

 6. "Tamam düğmesi" duymak, aygıtınızı PIN'i girerek Microsoft hesabınızla etkinleştirmek gerekir. Ekrana iki kez dokunun ve sonra klavyesini PIN numaranızı yazın.

 7. Duyduğunuzda "Başlangıç sayfası, yeni düğmesi," Excel oturum açma bitirdi. Odak başlangıç sayfasında oluşturur.

Bir iş veya Okul hesabınızla oturum açın

 1. Sağa "düğmesi, oturum" duymak kadar Excelaçtıktan sonra çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz "Haydi oturum açtıktan sonra ayarladığınız telefonunuzla Microsoft hesap adını arkasından alacağınız".

 2. Farklı bir hesap kullanmak için sağ duyduğunuz kadar çekin "iş veya Okul hesabınızı" ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. "Devam düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "İptal düğmesi."

 4. "E-posta adresi, düzenlenebilir metin," ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola çekin.

 5. Kullanım e-posta adresinizi yazın, Enter'ı seçin ve çift dokunma ekran klavyesini.

 6. "Parola, düzenlenebilir metin," duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 7. Kullanım parolanızı yazın, odaklanmak için Enter tuşuna ve çift dokunma ekran klavyesini.

 8. Windows bu hesap unutmayın varsa Cihazınızı sorar. Hangi seçeneği bağlı olarak, istediğiniz, doğru çekin kadar "Şimdilik Atla, bağlantı" veya "Evet düğmesini" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 9. "Hesap bu uygulamayı, eklenen" duymak hesap bilgilerinizi ve ardından. Siz "Kapat düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz "Başlangıç sayfası, ardından da hesap adı ve"Düğmesi.""

Son kullanılan çalışma kitabını açma

Son kullanılan çalışma kitaplarınızı sağ Excel başlangıç sayfasında bulabilirsiniz.

 1. Başlangıç sayfası, "Seçili en son." duymak kadar sağa doğru çekin üzerinde Excel Son çalışma kitapları listesini burada başlar.

 2. Çalışma kitabını açın ve sonra iki kez dokunun ekran istediğiniz buluncaya kadar sağa doğru çekin.

Bir çalışma kitabı için Gözat

 1. Siz arama çalışma kitabı üzerinde Excel değilse "Gözat düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sayfa, sağa doğru çekin veya sol başlatın. Duyduğunuz: "uygulama, Son Kullanılanlar'ı seçin."

 2. Örneğin, Bu aygıt ya da OneDrive, istediğiniz seçeneği bulun ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 3. Doğru klasörü, örneğin, Belgeler, bulma ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 4. Doğru dosyayı bulun ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "İndirme."

 5. "Çalışma kitabını Aç uygulama çubuğu düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. "Açılış, çalışma kitabının adıyla" duyduğunuz.

Ayrıca bkz.

Excel çalışma kitabını yazdırmak için ekran okuyucu kullanma

Windows 10 için Excel Mobile'da harici klavye ile klavye kısayollarını kullanma

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Excel Online temel görevleri yerine, aşağıdakiler gibi yeni bir çalışma kitabı oluşturun, bir çalışma kitabını düzenlemek ve çalışmanızı yazdırma için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanma. Biz bu ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Ekran okuyucusu kullanırken klavyeniz varsayılan olarak Standart düzende çalışır. Bunu Ekran okuyucusu ayarlarından değiştirmek için Windows tuşu + Ctrl + N tuşlarına basın. Şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Klavye düzenini seç, Standart.” Düzeni Eski olarak değiştirmek için bir kez Aşağı ok tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Eski seçildi." Eski komutlara yönelik tuş vuruşları yeni Ekran okuyucusu özelliklerinde kullanılanlarla çakışırsa yeni Ekran okuyucusu komutları Eski klavye düzeninde kullanılamaz.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • Excel Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Excel Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Excel Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Çevrimiçi olgu

 1. Https://www.Office.com için gidin.

 2. "Hesabınızda oturum açma" duymak kadar SEKME tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna basın. Hesabı Seç penceresi açılır.

 3. Oturum açmak ve sonra Enter tuşuna basın için kullanmak istediğiniz hesabı veya kullanıcı adı duymak kadar SEKME tuşuna basın. Duyduğunuz: "parola gir düzenleme."

  İstediğiniz hesabı duymuyorsanız, "Başka bir hesap kullanın, düğmesi" duyduğunuz kadar sekme tuşa basın ve ENTER tuşuna basın. Hesabın e-posta veya telefon numarasını yazın ve Enter tuşuna basın.

 4. Parolanızı yazın ve Enter tuşuna basın. Duyduğunuz: "Microsoft Office Ev."

 5. Excel Onlineaçmak için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın " Exceliçin Git bağlantısı," yazıp Enter tuşuna basın. Excel Online açılır.

Çalışma kitabını açma

Dosya, son çalışmakta veya OneDrive gibi tercih edilen çevrimiçi havuzu gidin ve dosyayı buradan açın o açabilirsiniz.

Çalışma kitabını Excel Online başlatırken açma

 1. Açın ve Excel Onlineiçin oturum açın. Yeni bir boş çalışma kitabı seçeneği uygulaması açılır ve odağı olur.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Son kullanılan dosyayı açmak için son kullanılan dosyayı ve sonra Enter tuşuna basın duymak kadar SHIFT + SEKME tuşuna basın. Dosya ya da Düzenleme görünümünde veya Okuma görünümündeaçar.

  • Çevrimiçi bir deposundan bir belgeyi açmak için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın "<the çevrimiçi deposundan Aç >," yazıp Enter tuşuna basın. İstediğiniz dosyaya gidin ve sonra Enter tuşuna basın. Okuma Görünümü' nde dosyasını açar.

Excel Online'da çalışırken, çalışma kitabını açma

Not: Zaten Excel Onlineiçinde çalışırken, çalışma kitabını açmak için Düzenleme görünümü' nde olması gerekir. Okuma Görünümü' nde seçeneği kullanılamaz. Düzenleme görünümügeri almak yönergeler için düzenleme görünümüne geçişgidin.

 1. Alt + Windows logo tuşunu kullanın. Odağı Şeride taşır.

 2. Dosya menüsünü açmak için f tuşuna basın. Duyduğunuz: "Kapat menü, menü öğesi." Bu duymuyorsanız, Düzenleme görünümü' nde olduğunuzdan değil.

 3. Menüsü'nü açmak için o tuşlarına basın.

 4. Şunlardan birini yapın:

  • Son belge ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Dosya ya da Düzenleme görünümünde veya Okuma görünümündeaçar.

  • Çevrimiçi bir deposundan bir belgeyi açmak için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın "<the çevrimiçi havuzu hakkında daha fazla >," yazıp Enter tuşuna basın. İstediğiniz dosyaya gidin ve sonra Enter tuşuna basın. Okuma Görünümü' nde dosyasını açar.

Çalışma kitabını Excel tam sürümünde açma

Exceltam masaüstü sürümü varsa, size çok daha fazla seçenek dosyalarınızla çalışırken sunar. Tam sürümü Excel Onlineaçmak kolaydır.

 1. Duyduğunuz kadar Excel Onlinetam sürümü ile düzenlemek istediğiniz çalışma kitabını açtıktan sonra Ctrl + F6 tuşuna basın: "Seçili, Giriş sekmesinde madde."

 2. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın. ", Excel'de Düzenle düğmesi," ve Excel' da çalışma kitabını açmak için Enter tuşuna basın. Program yüklenirken "İletişim kutusunda, biz bu Microsoft Excel'de açmayı" duyulmasını sağlayın.

 3. Excel açıldıktan sonra oturum açmak için istenebilir. E-posta adresinizi yazın ve Enter tuşuna basın ve sonra parolanızı yazın ve Enter tuşuna basın.

  Not: Okul veya iş kullanıyorsanız, oturum açma adımları biraz farklı olabilir. Örneğin, oturum açmak için bir PIN veya akıllı kart kullanmanız gerekebilir.

  Exceliçinde çalışma kitabınızın ilk satırın ilk hücresine odak oluşturur.

Düzenleme görünümüne geçiş yapma

Okuma Görünümü' nde bir çalışma kitabını açtığınız ve dosyayı düzenlemek istediğiniz, Düzenleme görünümügeçmeniz gerekir.

 1. Okuma Görünümü' nde, adınızı veya kullanıcı adınızı duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basın.

 2. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın "çalışma kitabını Düzenle düğmesi daraltılmış." Menüyü genişletmek için Enter tuşuna basın.

 3. "Tarayıcıda Düzenle" ve Enter tuşuna basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın. Düzenleme görünümü' nde dosyasını açar.

Yeni çalışma kitabı oluşturma

Şablondan veya sıfırdan yeni bir çalışma kitabı oluşturabilirsiniz.

Excel Online başlatırken çalışma kitabı oluşturma

 1. Açın ve Excel Onlineiçin oturum açın. Yeni bir boş çalışma kitabı seçeneği uygulaması açılır ve odağı olur. Bu çalışma kitabı seçeneği herhangi bir önceden tanımlanmış biçimlendirme içermez.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Yeni boş çalışma kitabı ve üzerinde çalışmaya başlangıç açmak için Enter tuşuna basın.

  • Kullanılabilir şablonlar listesine göz atmak için şablonu ve sonra Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın.

  Yeni çalışma kitabını açar ve sayfadaki ilk hücreyi odağı açıktır.

Excel Online'da çalışırken, çalışma kitabı oluşturma

Not: Zaten Excel Onlineiçinde çalışırken yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için Düzenleme görünümü' nde olması gerekir. Okuma Görünümü' nde seçeneği kullanılamaz. Düzenleme görünümügeri almak yönergeler için düzenleme görünümüne geçişgidin.

 1. Zaten bir çalışma kitabı üzerinde çalıştığınız ve yeni bir, press Alt + Windows logo tuşu oluşturmak istiyorsanız. Odağı Şeride taşır.

 2. Dosya menüsünü açmak için f tuşuna basın. Duyduğunuz: "Kapat menü, menü öğesi." Bu duymuyorsanız, Düzenleme görünümü' nde olduğunuzdan değil.

 3. Yeni menüsünü açmak için n tuşuna basın.

 4. Şablonu seçeneğini ve sonra Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın.

Çalışma kitabınızı düzenleme

Çalışma kitabınızı düzenlemek için Düzenleme görünümü' nde olması gerekir. Düzenleme görünümügeri almak yönergeler için düzenleme görünümüne geçişgidin.

Verilerinizi girme

 1. Hücreler arasında taşımak için ok tuşlarına basın. Çalışma sayfasında satır ve sütun konumlarına göre taşıdıkça ekran okuyucusu hücreleri duyurur. A1 hücresine a sütununun ilk satırda yer Hücreye metin varsa, ekran okuyucu metni okur.

 2. Hücrelere metin girmek veya var olan metni değiştirmek için metni, sayıyı veya formülü yazın.

 3. Bir sonraki hücreye geçmek için, Enter veya Sekme tuşuna basın.

Sayıları toplamak için toplam'ı kullanma

Sayfanızı sayılarını ekleyin.

 1. Sağa doğru veya toplamak istediğiniz sayıları altındaki hücreye gitme.

 2. Alt + Windows logo tuşu, H, B, s tuşuna basın Hesaplama yapmak için Enter tuşuna basın.

  Excel Online sayıları toplar ve sonucu seçtiğiniz hücrede yerleştirir.

Basit formül oluşturma

Sayılarınızı toplamak, çıkarmak, çarpmak veya bölmek için basit formüller oluşturabilirsiniz.

 1. Hesaplamak istediğiniz sayıların sağındaki veya hemen altındaki hücreye ilerleyin.

 2. Eşittir işareti (=) yazın. Duyduğunuz: "Düzenleme, eşittir işareti."

 3. Formülü oluşturmak için sayıları ve toplama için artı işaretini (+), çıkarma işlemi için eksi işareti (-), çarpma için yıldız işareti (*) veya bölme için düz eğik çizgi (/) gibi hesaplama işleçleri birleşimi yazın. Örneğin, aşağıdakilerden birini girin:

  • Sayıları toplamak için = 2 + 4yazın.

  • Sayıları çıkarma için 4-2, =yazın.

  • Sayıları çarpmak için = 2 * 4yazın.

  • Sayıları bölme için = 4/2girin.

 4. Hesaplamayı yapmak için Enter tuşuna basın.

Excel Online hesaplamayı çalıştırır ve sonucu seçtiğiniz hücrede gösterir.

Sayı biçimini uygulama

Para birimi, yüzdeveya Tarihgibi bir biçim uygulayarak Excel Online içinde farklı sayı türlerini görüntüleyebilirsiniz.

 1. Hücreyi veya biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin. Anahtarları birden fazla bitişik hücreyi seçmek için SHIFT + ok tuşlarına basın.

 2. Bağlam menüsünü açmak için SHIFT + F10 tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Kes, menü öğesi."

 3. "Sayı biçimi" ve Enter tuşuna basarak duymak kadar aşağı ok tuşuna basın. Duyduğunuz: "İletişim kutusunda, sayı biçimi."

 4. Bir biçim seçmek için "Para birimi" veya "Tarih" gibi istediğiniz ve seçmek için Enter tuşuna basın biçimi duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

Verilerinizden tablo oluşturma

Böylece, örneğin, kolaylıkla filtre veya verileri sıralamak, verilerinizden tablo oluşturabilirsiniz.

 1. Tabloya eklemek istediğiniz hücreleri seçin. Anahtarları birden fazla bitişik hücreyi seçmek için SHIFT + ok tuşlarına basın.

 2. Tablo olarak Biçimlendir iletişim kutusunu açmak için Alt + Windows logo tuşu, H, T, M'ye basın Duyduğunuz: "İletişim kutusunda, tablo olarak Biçimlendir."

 3. ÜST KRKT + SEKME tuşlarına basın. "Tablom üstbilgi satırı içeriyor," duymak ve olmadıklarına onay kutusu işaretliyse. Seçimi değiştirmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

  Not: Tablo başlıkları tablonuzun ekran okuyucusu kullanıcıları için daha erişilebilir hale getirmek için kullanın. Ekran okuyucuları üst bilgiler tablo hücreleri bulmak nasıl anlamak için kullanın.

 4. Tablo oluşturmak için Enter tuşuna basın.

Sıralama veya filtre bir tablodaki verileri

 1. Tabloda istediğiniz sıralama veya filtre uygulamak için bir Sırala ve filtre açılan menü içeren bir hücreye gitme. "Bir sıralama ve Filtre açılan menü var. tarafından" takip edilen hücre ayrıntıları dinleme

 2. Açılan menüyü açmak için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • Verileri sıralamak için "artan sıralama" veya "Azalan sıralama" duymak ve Enter tuşuna basın kadar aşağı ok tuşuna basın.

  • Basit filtre uygulamak için "Filtre" duymak ve Enter tuşuna basın kadar aşağı ok tuşuna basın. Filtre iletişim kutusunu açar. Seçenekleri ve seçme veya seçimi kaldırma seçenekleri için Ara çubuğu tuşuna basarak duymak kadar aşağı ok tuşuna basın. Filtreyi uygulamak için Enter tuşuna basın.

  • Karmaşık bir filtre uygulamak için "Metin filtreleri" duymak ve sonra sağ ok tuşuna basın kadar aşağı ok tuşuna basın. Filtreleri menüsünü açar. İstediğiniz ve sonra Enter tuşuna basın seçeneği duymak kadar aşağı ok tuşuna basın. Bir iletişim kutusu açılır. İstediğiniz ve Enter tuşuna basın değerleri yazın.

  • Filtreyi temizlemek için ", filtreyi temizleyin" filtre uygulanmış hücre adından ve Enter tuşuna basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

Sayılarınızın hesaplamalarını gösterme

 1. Toplamın gösterilmesini istediğiniz hücreye eşittir işareti (=) yazın.

 2. Formülde veya işlevde Topla ve Ortalamagibi kullanmak istediğiniz adı yazın. İşlevlerin listesi açılıyor ve siz yazarken güncelleştirildi. Listede ilk işlev duyduğunuz.

 3. Ve sonra seçmek için SEKME tuşuna basın işlevi duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

 4. İzleyen bir kapatma parantezi, hücre aralığını veya işlevi, uygulamak istediğiniz diğer sayıları yazın ve Enter tuşuna basın.

Çalışmanızı kaydetme

Excel Online , çalışmanızı otomatik olarak kaydeder, ancak dosyanın bir kopyasını indirebilir ve konum veya dosya adını değiştirebilirsiniz.

Çevrimiçi bir kopyasını kaydedin

 1. Düzenleme görünümü' nde, Alt + Windows logo tuşu, F, A, a tuşlarına basın. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır.

 2. Dosyanız için yeni bir ad yazın.

 3. Sekme tuşuna basın. "Var olan dosyayı değiştirmek, onay kutusu" ve olmadıklarına onay kutusunun seçili olup olmadığını duyulmasını sağlayın. Seçimi değiştirmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 4. Kopyanızın çevrimiçi kaydetmek için Enter tuşuna basın.

Çalışma kitabını yeniden adlandırma

 1. Düzenleme görünümü' nde, Alt + Windows logo tuşu, F, A, r tuşuna basın. Yeniden Adlandır iletişim kutusunu açar.

 2. Dosyanız için yeni bir ad yazın.

 3. "Tamam, düğmesi" duymak kadar SEKME tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna basın.

Yerel bilgisayarınıza bir kopyasını kaydedin

 1. Düzenleme görünümü' nde, Alt + Windows logo tuşu, F, A, c tuşlarına basın. Odağı üzerinde çalışma kitabınız için etkin bir sekme taşır.

 2. "Seçili" duymak kadar geçerli sekme adı sonra Ctrl + F6 tuşuna basın.

 3. Press Caps Lock + sağ ok veya sol ok tuşu duyduğunuz kadar: "bildirim metin, ne istiyorsunuz? < bulunan dosya adı > yapın."

 4. "Kaydet düğmesi" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Dosya indirme klasörüne bilgisayarınızda indirilir.

Çalışmanızı yazdırma

 1. Düzenleme görünümü' nde, Alt + Windows logo tuşu, F, P, P'ye basın Yazıcı ayarları iletişim kutusunu açar.

 2. Varsayılan ayarları kullanarak yazdırmak için Enter tuşuna basın ve "Yazdır düğmesi" duymak kadar SEKME tuşuna basın.

Daha gelişmiş yazdırma görevlerini gerçekleştirmek yönergeler için bir Excel çalışma kitabını yazdırmak için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Ayrıca bkz:

Excel çalışma sayfasına açıklama eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel çalışma kitabını yazdırmak için ekran okuyucu kullanma

Excel Online’da klavye kısayolları

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×