Excel'de Power Pivot'da Akıllı zaman gösterimi

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) özellikle zaman içindeki verileri toplamaya ve karşılaştırmaya yönelik 35 işleve sahiptir. DAX'ın tarih ve saat işlevlerinin tersine, akıllı zaman gösterimi işlevleri aslında Excel’dekilere benzer bir şey içermez. Bunun nedeni, akıllı zaman gösterimi işlevlerinin, PivotTable’larda ve Power View görsel öğelerinde seçtiğiniz bağlama bağlı olarak sürekli değişen verilerle çalışmasıdır.

Akıllı zaman gösterimi işlevleri ile çalışmak için veri modelinizi dahil tarih tablosu olması gerekir. Tarih tablosu verilerinizi dahil her yılın her gün için bir satır içeren bir sütun içermelidir. Bu sütun (bunun ne isterseniz adlandırılabilir rağmen) tarih sütunu olarak kabul edilir. Birçok Akıllı zaman gösterimi işlevleri tarih sütunu olarak raporundaki alanları seç tarihleri göre hesaplamak için gereklidir. Üç aylık dönemin sonunu gerçekten olduğunda edinmek Power Pivot için sırayla CLOSINGBALANCEQTR işlevini kullanarak bir kapanış Çeyrek uç Bakiye hesaplayan bir ölçü birimi varsa, örneğin, bunu ne zaman tanımaya tarih tablosundaki tarih sütunu başvurması gerekir Çeyrek başlar ve biter. Tarih tabloları hakkında daha fazla bilgi için göz atın anlayın ve Excel'deki Power pivot'ta tarih tablosu oluşturma.

İşlevler

Tek bir tarih veren işlevler

Bu kategorideki işlevler tek bir tarih verir Sonuç, daha sonra başka işlevlerde bağımsız değişken olarak kullanılabilir.

Bu kategorideki ilk iki işlev geçerli bağlamda Date_Column’daki ilk veya son tarihi verir. Belirli türde bir işlem yaptığınız ilk veya son tarihi bulmak istediğinizde bu yararlı olabilir. Bu işlevler yalnızca tek bir bağımsız değişken alır ve bu da tarih tablonuzdaki tarih sütunun adıdır.

Bu kategoride yer alan sonraki iki işlev, bir ifadede boş olmayan değer varsa ilk ve son tarihi (veya aynı zamanda başka herhangi bir sütunu) bulur. Bu en çok, son stok miktarını almak istediğiniz ve son stoğun ne zaman alındığını bilmediğiniz durumlarda stokta kullanılır.

Tek bir tarih veren altı daha fazla işlev, geçerli hesaplama bağlamında bir ayın, çeyreğin veya yılın ilk ve son tarihini veren işlevlerdir.

Tarih tablosu veren işlevler

Tarih tablosu veren altı Akıllı zaman gösterimi işlevleri vardır. Çoğu zaman bu işlevler CALCULATE işlevine SetFilter bağımsız değişken olarak kullanılır. Yalnızca tüm Akıllı zaman gösterimi işlevleri gibi dax'taki her işlevi bir tarih sütunu bağımsız değişkenlerinin biri olarak alır.

Bu kategorideki ilk sekiz işlevleri geçerli bağlamdaki bir tarih sütunu işe başlayın. Örneğin, bir ölçü PivotTable'da kullanıyorsanız, olabilir bir ay veya yıl sütun etiketleri veya satır etiketleri. Tarih sütunu, yalnızca geçerli bağlam için tarihleri içerecek şekilde filtrelenir net etkisi olur. Bu geçerli içerikten başlayarak, bu sekiz işlevleri sonra önceki (veya sonraki) gün, ay, Çeyrek veya yıl hesaplamak ve bu tarihler tek sütun tablo biçiminde dönün. "Önceki" işlevleri geçerli bağlamdaki ilk tarihten geriye doğru çalışmak ve "sonraki" işlevleri geçerli bağlamdaki son tarihten ileri gitme.

Bu kategoride yer alan sonraki dört işlev de benzerdir, ancak önceki (veya sonraki) dönem hesaplamak yerine, dönem içindeki tarih grubunu, yani “month-to-date” değerini (veya quarter-to-date veya year-to-date veya önceki yılın aynı döneminde) hesaplar. Tüm bu işlevler hesaplamalarını, geçerli bağlamdaki son tarihi kullanarak yapar. SAMEPERIODLASTYEAR işlevi için geçerli bağlamın requires ardışık tarih grubu içermesini gerektirir. Geçerli bağlam ardışık bir tarih grubu değilse, SAMEPERIODLASTYEAR işlevi hata verir.

Bu kategorideki son dört işlev biraz daha karmaşık ve aynı zamanda biraz daha güçlüdür. Bu işlevler geçerli bağlamdaki tarih grubundan yeni bir tarih grubuna geçmek için kullanılır.

 • DATEADD (Date_Column, Number_of_Intervals, aralık)

 • DATESBETWEEN (Date_Column, Başlangıç_tarihi, bitiş_tarihi)

 • DATESINPERIOD (Date_Column, Başlangıç_tarihi, Number_of_Intervals, aralık)

DATESBETWEEN belirtilen başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasındaki tarih grubunu hesaplar. Kalan üç işlev geçerli bağlamdaki bazı zaman aralığı sayılarını değiştirir. Zaman aralığı gün, ay, çeyrek ve yıl olabilir. Bu işlevler bir hesaplama için zaman aralığını aşağıdakilerden herhangi birine göre değiştirmeyi kolaylaştırır:

 • İki yıl geri gitme

 • Bir ay geri gitme

 • Üç çeyrek ileri gitme

 • 14 gün geri gitme

 • 28 gün ileri gitme

Her durumda yalnızca, hangi aralığın ve bunlardan kaç aralığın kaydırılacağını belirtmeniz gerekir. Pozitif aralık zamanda ileri giderken, negatif aralık zamanda geri gider. Aralığın kendisi GÜN, AY, ÇEYREK veya YIL anahtar sözcüğüyle belirtilir. Bu anahtar sözcükler dize değildir ve dolayısıyla tırnak içinde olmamalıdır.

Bir zaman dilimi içinde ifadeleri değerlendiren işlevler

Bu işlev kategorisi belirtilen bir zaman diliminde bir ifadeyi değerlendirir. HESAPLA ve diğer akıllı zaman gösterimi işlevlerini kullanarak aynı şeyi elde edebilirsiniz. Örneğin,

= TOTALMTD (İfade, Date_Column [, SetFilter])

aşağıdakiyle kesin olarak aynıdır:

= CALCULATE (İfade, DATESMTD (Date_Column)[, SetFilter])

Ancak, akıllı zaman gösterimi işlevlerini, çözülmesi gereken sorun için uygun olduğunda kullanmak daha kolaydır:

 • TOTALMTD (İfade, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (İfade, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (İfade, Date_Column [, SetFilter] [, YE_Date]) *

Bu kategoride ayrıca açılış ve kapanış bakiyelerini hesaplayan bir grup işlev de bulunur. Bu işlevlerle ilgili olarak anlamanız gereken bazı kavramlar vardır. Öncelikle, açıkça görüldüğü gibi herhangi bir dönemin açılış bakiyesi önceki dönemin kapanış bakiyesiyle aynıdır. Kapanış bakiyesi dönemin sonuna kadar tüm verileri içerirken, açılış bakiyesi geçerli dönemden hiç veri içermez.

Bu işlevler zaman içinde belirli bir nokta için değerlendirilen bir ifadenin değerini verir. Burada dikkat ettiğimiz zaman içindeki nokta her zaman bir takvim dönemindeki olabilecek son tarihtir. Kapanış bakiyesi geçeli dönemdeki son tarihe dayalıyken, açılış bakiyesi önceki dönemin son tarihine dayalıdır. Geçerli dönem her zaman geçeli tarih bağlamındaki son tarihe göre belirlenir.

Ek kaynaklar

Makaleler: anlayın ve Excel'deki Power pivot'ta tarih tablosu oluşturma

Office.com sitesindeki DAX işlev başvurusubaşvuru:

Örnekler: Kar ve zarar veri modellemesi ve Çözümlemesi Excel'deki Microsoft PowerPivot ile

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×