Excel 'de köprülerle çalışma

Başka bir dosyadaki veya Web sayfasındaki ilgili bilgilere hızlı erişim için, çalışma sayfası hücresine bir köprü ekleyebilirsiniz. Ayrıca, belirli grafik öğelerinde köprüler ekleyebilirsiniz.

Not: Bu makaledeki ekran görüntüleriyle çoğu Excel 2016 alınmıştır. Farklı bir sürüm kullanıyorsanız, biraz farklı bir görünümle karşılaşabilirsiniz ancak aksi belirtilmediği sürece işlev aynıdır.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreye tıklayın.

   Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafik öğesi gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

  • Ekle sekmesinin bağlantılar grubunda köprü Köprü düğmesi 'i tıklatın.

  Ayrıca, hücreyi veya grafiği sağ tıklatıp kısayol menüsünde köprü 'yü tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 2. Bağlanılacak Yer altında Yeni Belge Oluştur komutuna tıklayın.

 3. Yeni belgenin adı kutusunda yeni dosya için bir ad yazın.

  İpucu: Tam yolaltında gösterilenden farklı bir konum belirtmek için, Yeni belge kutusunda adın öncesine yeni bir konum yazabilir veya Istediğiniz konumu seçmek için Değiştir 'e tıklayabilirsiniz.

 4. Yeni dosyayı düzenlemek üzere ne zaman açmak istediğinizi belirtmek için Düzenleme zamanı altında, Yeni belgeyi daha sonra düzenle veya Yeni belgeyi şimdi düzenle seçeneğine tıklayın.

 5. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 6. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülemek için Ekran İpucu öğesine tıklayın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam düğmesine tıklayın.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreye tıklayın.

   Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafik öğesi gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

  • Ekle sekmesinin bağlantılar grubunda köprü Köprü düğmesi 'i tıklatın.

  Ayrıca, hücreye veya nesneye sağ tıklayıp kısayol menüsünde köprü 'yü tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 2. Bağlanılacak Yer seçeneğinin altında Varolan Dosya veya Web Sayfası öğesine tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosya seçmek için, Geçerli Klasör'e tıklayın ve sonra da bağlanmak istediğiniz dosyaya tıklayın.

   Arama konumu listesinde farklı bir klasör seçerek geçerli klasörü değiştirebilirsiniz.

  • Web sayfası seçmek için, Taranan sayfalar 'a tıklayın ve sonra bağlamak istediğiniz Web sayfasına tıklayın.

  • Kısa bir süre önce kullandığınız bir dosyayı seçmek için, son dosyalar'a ve sonra bağlamak istediğiniz dosyaya tıklayın.

  • Bağlantı kurmak istediğiniz bilinen bir dosya ya da web sayfasının adını ve konumunu girmek için bu bilgileri Adres kutusuna yazın.

  • Web sayfasını bulmak için, Web Web'e Gözat düğmesi Gözat 'a tıklayın, bağlanmak istediğiniz Web sayfasını açın ve tarayıcınızı kapatmadan Excel 'e dönün.

 4. Dosyada veya Web sayfasında belirli bir konuma köprü oluşturmak istiyorsanız, yer işareti'ne tıklayın ve sonra istediğiniz yer işareti çift tıklayın.

  Not:  Bağlandığınız dosyanın veya web sayfasının bir yer işareti olması gerekir.

 5. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 6. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülemek için Ekran İpucu öğesine tıklayın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam düğmesine tıklayın.

Geçerli veya başka bir çalışma kitabındaki konuma bağlantı yapmak için hedef hücrelere ilişkin bir ad tanımlayabilir veya hücre başvurusu kullanabilirsiniz.

 1. Ad kullanmak için hedef çalışma kitabındaki hedef hücreleri adlandırmanız gerekir.

  Hücreyi veya hücre aralığını adlandırma

  1. Adlandırmak istediğiniz hücreyi, hücre aralığını veya bitişik olmayan seçimleri seçin.

  2. formül çubuğu düğme görüntüsü sol ucundaki ad kutusunu tıklatın.

   Ad kutusu örneği

   Düğme resmi ad kutusu

  3. Ad kutusuna, hücrelerin adını yazın ve ENTER tuşuna basın.

   Not:   Adlar boşluk içeremez ve bir harfle başlamalıdır.

 2. Kaynak çalışma kitabının çalışma sayfasında köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

   Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafik öğesi gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

  • Ekle sekmesinin bağlantılar grubunda köprü Köprü düğmesi 'i tıklatın.

  Ayrıca, hücreye veya nesneye sağ tıklayıp kısayol menüsünde köprü 'yü tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 3. Bağlanılacak Yer altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli çalışma kitabınızdaki bir konuma bağlantı vermek için, Bu Belgeye Yerleştir seçeneğine tıklayın.

  • Başka bir çalışma kitabındaki bir konuma bağlanmak için, var olan dosya veya Web sayfası'na tıklayın, bağlanmak istediğiniz çalışma kitabını bulup seçin ve yer işareti'ne tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veya bu belgedeki bir konumu seçin kutusunda, Hücre Başvurusu altında, bağlantı kurmak istediğiniz çalışma sayfasına tıklayın, Hücre başvurusunu yazın kutusuna hücre başvurusunu yazın ve ardından Tamam düğmesine tıklayın.

  • Tanımlı Adlar altındaki listeden bağlantı kurmak istediğiniz hücreleri temsil eden ada ve ardından Tamam düğmesine tıklayın.

 5. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 6. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülemek için Ekran İpucu öğesine tıklayın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam düğmesine tıklayın.

Ağ sunucusunda, intranet veya Internet 'te depolanan bir belgeyi açan bir köprü oluşturmak için köprü işlevini kullanabilirsiniz. KÖPRÜ işlevinin bulunduğu hücreye tıkladığınızda, Excel bağlantının konumunda depolanan dosyayı açar.

Söz dizimi

KÖPRÜ (bağ_konumu;yakın_ad)

Bağ_konumu     metin olarak açılacak belgenin yolu ve dosya adıdır. Bağ_konumu, Excel çalışma sayfasındaki veya çalışma kitabındaki belirli bir hücre veya adlandırılmış aralık gibi veya Microsoft Word belgesindeki bir yer işareti gibi bir yere başvuru yapabilir. Yol, sabit disk sürücüsünde depolanan bir dosya veya bir sunucuda (Windows için Microsoft Excel 'de) veya Internet veya intranet 'teki bir Tekdüzen Kaynak Konumlandırıcı (URL) yolu olabilir.

 • Bağ_konumu tırnak işareti içine konulmuş bir metin dizesi veya bir metin dizesi gibi bir bağ içeren hücre olabilir.

 • Bağ_konumunda belirtilen atlama yoksa veya gezinmezse, hücreye tıkladığınızda bir hata görüntülenir.

Kolay_ad     hücrede görüntülenen atlama metni veya sayısal değer. Friendly_name mavi 'ta görüntülenir ve altı çizili olur. Kolay_ad atlanırsa, hücre bağlantı_konumunu atlama metni olarak görüntüler.

 • Yakın_ad, bir değer, bir metin dizesi, bir ad olabileceği gibi atlama metni veya değerini içeren bir hücre de olabilir.

 • Yakın_ad, bir hata değeri verirse (örneğin, #DEĞER!) hücre, atlama metninin yerine hatayı görüntüler.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, example.microsoft.com/report adlı konumda Internet 'te depolanan bütçe raporu. xls adlı bir çalışma sayfasını açar ve "rapor için Tıklat" metnini görüntüler:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Aşağıdaki örnek, example.microsoft.com/reportadlı konumda Internet 'te depolanan bütçe raporu. xls adlı çalışma kitabındaki yıllık adlı çalışma sayfasında bir köprü oluşturur. Çalışma sayfasındaki köprüyü içeren hücre D1 hücresinin içeriğini atlama metni olarak görüntüler:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Aşağıdaki örnek, example.microsoft.com/reportadlı konumda Internet 'te depolanan bütçe raporu. xls çalışma kitabının Ilk çeyreğinin adındaki DeptTotal adlı Aralık için bir köprü oluşturur. Çalışma sayfasındaki köprüyü içeren hücre, " İlk Üç Aylık Bölüm Toplamını görmek için tıklayın" metnini görüntüler.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Microsoft Word belgesinde belirli bir konuma köprü oluşturmak için, belgede atlamak istediğiniz konumu tanımlamak üzere bir yer işareti kullanmanız gerekir. Aşağıdaki örnek, example.microsoft.com'te bulunan yıllık rapor. doc adlı belgede Qrtlykarlar adlı yer işaretinin bir köprüsünü oluşturur:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Windows için Excel 'de aşağıdaki örnekte, hücredeki atlama metni olarak D5 hücresinin içeriği görüntülenir ve Ifadeler paylaşımında FINANS adlı sunucuda depolanan 1stçeyrek. xls adlı dosyayı açılır. Bu örnekte bir UNC yolu kullanılır:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Aşağıdaki örnekte, D sürücüsündeki finans dizininde depolanan ve H10 hücresinde depolanan sayısal değeri görüntüleyen Windows için Excel 'de 1stçeyrek. xls dosyası açılır:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Windows için Excel 'de aşağıdaki örnek, MyBook. xls adlı başka bir (dış) çalışma kitabındaki toplamlar adlı alana bir köprü oluşturur:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Macintosh için Microsoft Excel 'de, aşağıdaki örnekte, hücrede "buraya tıklayın" gösterilir ve Macintosh HD adlı sabit sürücüdeki bütçe raporları adlı klasörde depolanan Ilk çeyrek adlı dosyayı açar:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Bir çalışma sayfasında, bir hücreden diğerine atlamak için köprüler oluşturabilirsiniz. Örneğin, Bütçe çalışma kitabındaki etkin çalışma sayfası Haziran adlı sayfaysa, aşağıdaki formül E56 hücresi için bir köprü oluşturur. Bağ metni E56 hücresindeki değerdir.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Aynı çalışma kitabında farklı bir sayfaya atlamak için, bağlantıdaki sayfa adını değiştirin. Önceki örnekte, Eylül sayfasındaki E56 hücresine bağ oluşturmak için "Haziran" sözcüğünü "Eylül" olarak değiştirin

E-posta adresi köprüsünü tıklattığınızda, e-posta programınız otomatik olarak başlatılır ve Kime kutusuna doğru adresle bir e-posta iletisi oluşturur; böylece bir e-posta programınız yüklü olur.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreye tıklayın.

   Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafik öğesi gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

  • Ekle sekmesinin bağlantılar grubunda köprü Köprü düğmesi 'i tıklatın.

  Ayrıca, hücreye veya nesneye sağ tıklayıp kısayol menüsünde köprü 'yü tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 2. Bağla altında E-posta Adresi öğesine tıklayın.

 3. E-posta adresi kutusuna, istediğiniz e-posta adresini yazın.

 4. Konu kutusuna, e-posta iletisinin konusunu yazın.

  Not:  Bazı Web tarayıcıları ve e-posta programları konu satırını tanımayabilir.

 5. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 6. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülemek için Ekran İpucu öğesine tıklayın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam düğmesine tıklayın.

  Ayrıca adresi doğrudan hücreye yazarak hücredeki bir e-posta adresi için de köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin, birisi@example.com gibi bir e-posta adresi yazdığınızda otomatik olarak köprü oluşturulur.

Bir çalışma kitabından, intranet veya Internet 'te bulunan başka bir çalışma kitabına bir veya daha fazla dış başvuru (bağlantılar olarak da adlandırılır) ekleyebilirsiniz. Çalışma kitabı HTML dosyası olarak kaydedilmemelidir.

 1. Kaynak çalışma kitabını açın ve kopyalamak istediğiniz hücreyi veya hücre aralığını seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Kopyala'ya tıklayın.

  Giriş sekmesindeki Kopyala ve Yapıştır düğmeleri
 3. Bilgileri yerleştirmek istediğiniz çalışma sayfasına geçin ve sonra bilgilerin görünmesini istediğiniz hücreyi tıklatın.

 4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Özel Yapıştır'ı tıklatın.

 5. Bağlantıyı Yapıştır'ı tıklatın.

  Excel hücre için veya hücre aralığındaki hücrelerden her biri için bir dış başvuru bağlantısı oluşturur.

Not: Çalışma kitabını web'de açmadan dış başvuru bağlantısı oluşturmak size daha kolay gelebilir. Hedef çalışma kitabındaki her hücre için, dış başvuru bağlantısının bulunmasını istediğiniz hücreye tıklayın ve bir eşittir işareti (=), URL adresini ve çalışma kitabındaki konumu yazın. Örneğin:

= ' http://www.someones.homepage/[File. xls] Sheet1 '! A1

= ' FTP. Server. bir yerde/dosya. xls '! Cynamedcell

hedef bağlantısını etkinleştirmeden köprü seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Köprüyü içeren hücreye tıklayın ve işaretçi çapraz Excel seçim imleci olana kadar farenin düğmesini basılı tutun ve düğmeyi serbest bırakın.

 • Köprüyü içeren hücreyi seçmek için ok tuşlarını kullanın.

 • Köprü bir grafikle gösteriliyorsa Ctrl tuşunu basılı tutun ve sonra grafiğe tıklayın.

hedef, görünümünü veya onu temsil etmek için kullanılan metin veya grafiği değiştirerek, çalışma kitabınızda var olan bir köprüyü değiştirebilirsiniz.

Köprü hedefini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz köprüyü içeren hücre veya grafiği seçin.

  İpucu: Köprünün hedefine gitmeden, köprüyü içeren hücreyi seçmek için, hücreye tıklayın ve işaretçi Excel seçim imleci şeklini alana kadar fare düğmesini basılı tutun ve ardından fare düğmesini serbest bırakın. Hücreyi seçmek için ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Grafik seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve grafiği tıklatın.

  • Ekle sekmesinde, Bağlantılar grubunda, Köprü'ye tıklayın. Köprü düğmesi

  Ayrıca, hücreyi veya grafiği sağ tıklatıp kısayol menüsünde Köprüyü Düzenle 'yi tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 2. Köprüyü Düzenle iletişim kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not: Köprü, KÖPRÜ çalışma sayfası işlevi kullanılarak oluşturulduysa, hedefi değiştirmek için formülü düzenlemelisiniz. Formülü düzenlemek için, köprünün bulunduğu hücreyi seçip formül çubuğu öğesine tıklayın.

Köprülerin hücre stilini değiştirerek, geçerli çalışma kitabındaki tüm köprü metinlerinin görünümünü değiştirebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde, Stiller grubunda, Hücre Stilleri'ne tıklayın.

 2. Veriler ve Model altında şunları yapın:

  • Tıklatılmış olan köprülerin, hedeflerine gitmek için, köprüyüsağ tıklatın ve sonra Değiştir'i tıklatın.

  • Hedeflerine gitmek için tıklatılan köprülerin görünümünü değiştirmek için, takip edilen köprü'ye sağ tıklayın ve ardından Değiştir'e tıklayın.

   Not: Köprü hücre stili yalnızca çalışma kitabı bir köprü içerdiğinde kullanılabilir. Izlenen köprü hücre stili yalnızca, çalışma kitabı tıklatılmış bir köprü içerdiğinde kullanılabilir.

 3. Stil iletişim kutusunda Biçim seçeneğine tıklayın.

 4. Yazı Tipi sekmesinde ve Dolgu sekmesinde, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin ve ardından Tamam düğmesine tıklayın.

  Notlar: 

  • Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda belirlediğiniz seçenekler, Stil iletişim kutusunda Stil içeriği altında seçili olarak görüntülenir. Uygulamak istemediğiniz seçeneklerin onay kutularını temizleyebilirsiniz.

  • Köprü ve İzlenen Köprü hücre stillerinde yaptığınız değişiklikler, geçerli çalışma kitabındaki tüm köprülere uygulanır. Tek tek köprülerin görünümünü değiştiremezsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz köprüyü içeren hücre veya grafiği seçin.

  İpucu: Köprünün hedefine gitmeden, köprüyü içeren hücreyi seçmek için, hücreye tıklayın ve işaretçi Excel seçim imleci şeklini alana kadar fare düğmesini basılı tutun ve ardından fare düğmesini serbest bırakın. Hücreyi seçmek için ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Grafik seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve grafiği tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  • Köprü metnini değiştirmek için formül çubuğu tıklatın ve sonra metni düzenleyin.

  • Grafiğin biçimini değiştirmek için, grafiğe sağ tıklayın ve biçimini değiştirmek için gereken seçeneğe tıklayın.

  • Grafikteki metni değiştirmek için seçili grafiğe çift tıklayıp istediğiniz değişiklikleri yapın.

  • Köprüyü gösteren grafiği değiştirmek için yeni bir grafik ekleyin, bunu aynı hedefe sahip bir köprü haline getirin ve sonra eski grafiği ve köprüyü silin.

 1. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz köprü sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Kopyala veya Kes 'i tıklatın.

 2. Köprü kopyalamak veya taşımak istediğiniz hücreye sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Yapıştır 'a tıklayın.

Varsayılan olarak, hedef dosyaları köprü için belirtilmemiş yollar, etkin çalışma kitabının konumuyla ilişkilidir. Farklı bir varsayılan yol ayarlamak istediğinizde bu yordamı kullanın. Bu konumda bir dosyaya köprü oluşturduğunuzda, Köprü Ekle iletişim kutusunda yolu değil, yalnızca dosya adını belirtmeniz gerekir.

Kullandığınız Excel sürümüne bağlı olarak adımlardan birini izleyin:

 • Excel 2016, Excel 2013 ve Excel 2010:

  1. Dosya sekmesine tıklayın.

  2. Bilgi'ye tıklayın.

  3. Özellikler'i tıklatın ve sonra Gelişmiş Özellikler'i seçin.

   Gelişmiş Özellikler
  4. Özet sekmesinin Köprü taban metni kutusunda, kullanmak istediğiniz yolu yazın.

   Not: Köprü Ekle iletişim kutusunda köprü için tam ve mutlak bir adres kullanarak köprü tabanı adresini geçersiz kılabilirsiniz.

 • Excel 2007:

  1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın, hazırla'ya ve sonra Özellikler'e tıklayın.

  2. Belge bilgileri panosunda Özellikler'i ve sonra Gelişmiş Özellikler'i tıklatın.

   Gelişmiş Özellikler
  3. Özet sekmesini tıklatın.

  4. Köprü tabanı kutusuna kullanmak istediğiniz yolu yazın.

  Not: Köprü Ekle iletişim kutusunda köprü için tam ve mutlak bir adres kullanarak köprü tabanı adresini geçersiz kılabilirsiniz.

Bir köprüyü silmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Köprüyü ve onu temsil eden metni silmek için, köprüyü içeren hücreyi sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Içeriği temizle 'yi tıklatın.

 • Köprüyü ve onu temsil eden grafiği silmek için CTRL tuşunu basılı tutarak grafiğe tıklayın ve DELETE tuşuna basın.

 • Tek bir köprüyü kapatmak için, köprüye sağ tıklayın ve kısayol menüsünde köprüyü kaldır 'a tıklayın.

 • Aynı anda birkaç köprüyü kapatmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Boş bir hücreye 1sayısını yazın.

  2. Hücreyi sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Kopyala 'yı tıklatın.

  3. CTRL tuşunu basılı tutun ve kapatmak istediğiniz her köprüyü seçin.

   İpucu: Köprü hedefine gitmeden, köprü içeren bir hücre seçmek için hücreye tıklayın ve işaretçi çapraz işaretini Excel seçim imleci alana kadar fare düğmesini basılı tutun ve ardından fare düğmesini serbest bırakın.

  4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ın yanındaki oku tıklatın ve sonra da Özel Yapıştır'ı tıklatın.

   Giriş sekmesindeki Kopyala ve Yapıştır düğmeleri
  5. İşlemaltında çarp'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  6. Giriş sekmesinde, Stiller grubunda, Hücre Stilleri'ne tıklayın.

  7. İyi, kötü ve nötr'In altında normal'i seçin.

Köprü, tıkladığınızda başka bir sayfayı veya dosyayı açan bir belge bağlantısıdır. Hedef çoğunlukla başka bir Web sayfasıdır, ancak bir resim veya e-posta adresi ya da bir program da olabilir. Köprünün kendisi de bir metin veya bir resim olabilir.

Site kullanıcısı köprüyü tıklattığında, hedef türüne bağlı olarak hedef bir Web tarayıcısı, açık veya çalışır olarak gösterilir. Örneğin, bir sayfaya bağlanan köprü sayfayı web tarayıcısında gösterirken, bir AVI dosyasına bağlanan köprü ise dosyayı ortam yürütücüsünde açar.

Köprüler nasıl kullanılır?

Köprüleri, aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz:

 • Bir ağ, intranet veya Internet üzerindeki bir dosyaya veya Web sayfasına gitme

 • Gelecekte oluşturmayı planladığınız bir dosya veya web sayfasına gitmek

 • E-posta iletisi göndermek

 • İndirme veya FTP işlemi gibi bir dosya aktarımı başlatmak

Köprü içeren bir metni veya resmi işaretlediğinizde, işaretçi ele dönüşerek El biçimini almış işaretçi metne veya resme tıklayabileceğinizi gösterir.

URL nedir ve nasıl çalışır?

Köprü oluşturduğunuzda, hedefi Tekdüzen Kaynak Konumlandırıcı (URL) olarak kodlanır; örneğin:

http://example.microsoft.com/haberler.htm

file://BilgisayarAdı/PaylasılanKlasör/DosyaAdı.htm

URL, HTTP, FTP veya dosya, Web sunucusu veya ağ konumu, yol ve dosya adı gibi protokol içerir. Aşağıdaki örnekte URL'nin bölümleri gösterilmiştir:

URL'nin dört bileşeni

1. Kullanılan protokol (http, ftp, file)

2. Web sunucusu veya ağ konumu

3. Yol

4. Dosya adı

Mutlak ve göreli köprüler

Mutlak URL, protokol, Web sunucusu ve yol ve dosya adı gibi tam bir adres içerir.

Göreli URL 'de bir veya daha fazla eksik bölüm vardır. Eksik bilgiler, URL 'YI içeren sayfadan alınır. Örneğin, protokol ve Web sunucusu eksikse, Web tarayıcısı geçerli sayfanın protokolünü ve etki alanını (. com,. org veya. edu) kullanır.

Web'deki sayfaların yalnızca kısmi yol ve dosya adını içeren göreli URL'leri kullanmaları yaygın bir durumdur. Dosyalar bir başka sunucuya taşınırsa, sayfaların göreli konumları değişmediği sürece köprüler çalışmaya devam eder. Örneğin, ürünler. htm üzerindeki bir köprü, yiyecek adlı klasördeki elma. htm adlı bir sayfaya işaret ediyor; Her iki sayfa da farklı bir sunucudaki yiyecek adlı klasöre taşındığında, köprüdeki URL yine doğru olacaktır.

Excel çalışma kitabında, köprü hedefi dosyalarına yönelik belirtilmemiş yollar varsayılan olarak etkin çalışma kitabının konumuyla ilişkilidir. Varsayılan olarak kullanmak üzere farklı bir temel adres ayarlayabilirsiniz, böylece bu konumda bir dosyaya köprü oluşturduğunuzda, Köprü Ekle iletişim kutusunda yalnızca dosya adını belirtmeniz gerekir.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Ekle sekmesinde Köprü öğesine tıklayın.

  Ayrıca, hücreyi sağ tıklatıp kısayol menüsünde köprü 'yü tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 3. Görüntü metni kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 4. URL'nin altında, bağlanmak istediğiniz Web sayfasının tam Tekdüzen Kaynak Konumlandırıcı 'SıNı (URL) yazın.

 5. Tamam’a tıklayın.

Geçerli çalışma kitabındaki bir konuma bağlanmak için, hedef hücreler için bir ad tanımlayabilir veya bir hücre başvurusu kullanabilirsiniz.

 1. Bir ad kullanmak için, hedef hücreleri çalışma kitabında yazmalısınız.

  Hücre veya hücre aralığı için ad tanımlama

  1. Adlandırmak istediğiniz hücre veya hücre aralığını seçin.

  2. formül çubuğu düğme görüntüsü sol ucundaki ad kutusu kutusunda, hücrelerin adını yazın ve ENTER tuşuna basın.

   Not:   Adlar boşluk içeremez ve bir harfle başlamalıdır.

 2. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

 3. Ekle sekmesinde Köprü öğesine tıklayın.

  Ayrıca, hücreyi sağ tıklatıp kısayol menüsünde köprü 'yü tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 4. Görüntü metni kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 5. Bu belgenin yeri kutusuna tanımlı adı veya hücre başvurusunu girin.

 6. Tamam’a tıklayın.

E-posta adresi köprüsünü tıklattığınızda, e-posta programınız otomatik olarak başlatılır ve Kime kutusuna doğru adresle bir e-posta iletisi oluşturur; böylece bir e-posta programınız yüklü olur.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Ekle sekmesinde Köprü öğesine tıklayın.

  Ayrıca, hücreyi sağ tıklatıp kısayol menüsünde köprü 'yü tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 3. Görüntü metni kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 4. E-posta adresialtında, istediğiniz e-posta adresini yazın.

 5. Tamam’a tıklayın.

Ayrıca adresi doğrudan hücreye yazarak hücredeki bir e-posta adresi için de köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin, birisi@example.com gibi bir e-posta adresi yazdığınızda otomatik olarak köprü oluşturulur.

URL 'ye köprü oluşturmak için köprü işlevini kullanabilirsiniz.

Not: Bağ_konumu , tırnak işaretleri içine alınmış bir metin dizesi veya metin dizesi olarak bağlantıyı içeren bir hücreye başvuru olabilir.

hedef bağlantısını etkinleştirmeden köprü seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • İşaretçi ok olduğunda hücreyi tıklatarak seçin.

 • Köprüyü içeren hücreyi seçmek için ok tuşlarını kullanın.

hedef, görünümünü veya temsil etmek için kullanılan metni değiştirerek çalışma kitabınızda varolan bir köprüyü değiştirebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz köprüyü içeren hücreyi seçin.

  İpucu: hedef bağlantısını etkinleştirmeden köprü seçmek için, ok tuşlarını kullanarak köprüyü içeren hücreyi seçin.

 2. Ekle sekmesinde Köprü öğesine tıklayın.

  Ayrıca, hücreyi veya grafiği sağ tıklatıp kısayol menüsünde Köprüyü Düzenle 'yi tıklatabilir veya CTRL + K tuşlarına basabilirsiniz.

 3. Köprüyü Düzenle iletişim kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not: Köprü, KÖPRÜ çalışma sayfası işlevi kullanılarak oluşturulduysa, hedefi değiştirmek için formülü düzenlemelisiniz. Formülü düzenlemek için, köprünün bulunduğu hücreyi seçip formül çubuğu öğesine tıklayın.

 1. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz köprü sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Kopyala veya Kes 'i tıklatın.

 2. Köprü kopyalamak veya taşımak istediğiniz hücreye sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Yapıştır 'a tıklayın.

Bir köprüyü silmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Köprüyü silmek için, hücreyi seçin ve DELETE tuşuna basın.

 • Köprüyü kapatmak (köprüyü silmek, ancak temsil eden metni saklamak) için, hücreyi sağ tıklatın ve sonra köprüyü Sil'i tıklatın.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Köprüleri kaldırma veya kapatma

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×