Excel’de hesaplama işleçleri ve öncelikleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İşleçler, formüldeki öğelerde, toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi, gerçekleştirmek istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Bu makalede, işleçlerin bir hesaplamadaki öğeleri üzerine gerçekleştireceği varsayılan sırayı öğreneceksiniz. Aynı zamanda ayraçları kullanarak bu sıralamayı nasıl değiştireceğinizi de öğreneceksiniz.

İşleç türleri

Dört tür hesaplama işleci vardır: Aritmetik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru.

Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematik işlemleri gerçekleştirmek veya sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar oluşturmak için bu tablodaki aritmetik işleçleri kullanın.

Aritmetik işleç

Anlamı

Örnek

+ (artı işareti)

Toplama

3+3

– (eksi işareti)

Çıkarma
Lik

3 – 1
– 1

* (yıldız işareti)

Çarpma

3*3

/ (ileri eğri çizgi)

Bölme

3/3

% (yüzde işareti)

Yüzde

%20

^ (şapka işareti)

Üs

3^2

Aşağıdaki tablodaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. Bu işleçleri kullanarak iki değer karşılaştırıldığında, sonuç doğru veya yanlış mantıksal bir değerdir.

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek

= (eşit işareti)

Eşittir

A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

A1<>B1

Tek bir metin parçası oluşturmak üzere bir veya daha fazla metin dizesini birleştirmek veya birleştirmek için ampersan (&) kullanın.

Metin işleci

Anlamı

Örnek

& (ve işareti)

Bir sürekli metin değeri oluşturmak için iki değeri birbirine bağlar veya birleştirir.

("Kuzey" & "Rüzgar")

Hesaplamalarda hücre aralıklarını bu işleçlerle birleştirin.

Başvuru işleci

Anlamı

Örnek

: (iki nokta üst üste)

İki başvuru arasındaki bütün hücrelere, bu iki başvuruyu da içermek üzere, bir başvuru veren aralık operatörü

B5:B15

, (virgül)

Birden çok başvuruyu tek bir başvuruda birleştiren birleşim işleci.

TOPLA(B5:B15;D5:D15)

(boşluk)

İki başvuruda ortak olan hücrelere başvuru oluşturan kesişim işleci.

B7:D7 C6:C8

Excel'in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

Bazı durumlarda, hesaplamanın gerçekleştirildiği sıra, formülün dönüş değerini etkileyebilir, böylece siparişin anlaşılması önemlidir; böylece, görmeyi beklediğiniz sonuçları elde etmek için sıralamayı nasıl değiştirebilirsiniz.

Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Eşittir işareti Excel 'In takip edilen karakterlerin bir formül oluşturur. Bu eşittir işaretinden sonra, Hesaplama işleçleri tarafından ayrılan, hesaplanacak öğeler dizisi (işlenenler) olabilir. Excel, formülleri formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

İşleç

Açıklama

: (iki nokta üst üste)

(tek boşluk)

, (virgül)

Başvuru işleçleri

Olumsuzlama (-1'deki gibi)

%

Yüzde

^

Üs

* ve /

Çarpma ve bölme

+ ve –

Toplama ve çıkarma

ve

İki metin dizesini köprüler (art arda bağlama)

=
< >
< =
> =
<>

Karşılaştırma

Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçasını ayraç içine alın. Örneğin, Excel Toplama işleminden önce çarpma hesapladığı için aşağıdaki formül 11 değerini elde ediyor. Formül önce 2 ile 3 ' ü çarpar ve sonuca 5 ekler.

=5+2*3

Aksine, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, Excel 5 ve 2 ' yi birlikte ekler ve sonucu 21 sonucunu 3 ile çarpar.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümünü kapsayan ayraçlar Excel 'i önce B4 + 25 hesaplamasını zorunlu tutar ve ardından D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamına böler.

=(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

Daha fazla bilgi edinmek için Excel 'de bu videoyu operatör sırasında izleyin.

Excel 'In formüllerdeki değerleri nasıl dönüştürdüğü

Formül girerken, Excel her işleç için belirli değer türlerini bekler. Beklenenden farklı türde bir değer girerseniz, Excel değeri dönüştürebilir.

Formül

Üre

Açıklama

= "1" + "2"

3

Artı işareti (+) kullandığınızda Excel formülde sayıları bekler. Tırnak işaretlerinin metin değerleri "1" ve "2" olmasına rağmen, Excel metin değerlerini otomatik olarak sayılara dönüştürür.

= 1 + "$ 4.00"

5

Formül bir sayı beklerken, Excel metni genellikle bir sayı için kabul edilen bir formatta, dönüştürür.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

dizinine

Excel, metni aa/gg/yyyy biçiminde bir tarih olarak yorumlar, tarihleri seri numaralarına dönüştürür ve aralarındaki farkı hesaplar.

= KAREKÖK ("8 + 1")

Sayı yerine metinlere başvurulduğunda oluşan #DEĞER!

"8 + 1" metni sayıya dönüştürülemediğinden, Excel metni sayıya dönüştüremez. Metni sayıya dönüştürüp 3 sonucunu döndürmek için "8 + 1" yerine "9" veya "8" + "1" kullanabilirsiniz.

= "A" &TRUE

DOĞRU

Metin beklenirken, Excel sayıları ve yanlış gibi mantıksal değerleri metne dönüştürür.

Belirli bir işlev sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel’in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa lütfen Excel User Voice forumundaki başlıkları gözden geçirin.

Ayrıca Bkz:

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×