Excel’de hesaplama işleçleri ve öncelik

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İşleçler türünü belirtmek için bir formülde öğelerinde gerçekleştirmek istediğiniz hesaplama — toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi. Bu makalede, bir hesaplamada öğeleri temel işleçleri davranır varsayılan sırayı öğreneceksiniz. Ayrıca bu nasıl öğreneceksiniz parantez kullanarak bu sırasını değiştirmek için.

İşleç türleri

Dört farklı türde hesaplama işleci vardır: aritmetik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru.

Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematik işlemlerini gerçekleştirmek için — veya sayıları birleştirmek için — ve sayısal sonuçlar üretmek için bu tabloda aritmetik işleçleri kullanın.

Aritmetik işleci

Anlamı

Örnek:

+ (artı işareti)

Toplama

3+3

– (eksi işareti)

Çıkarma
Olumsuzlama

3 – 1
– 1

* (yıldız)

Çarpma

3*3

/ (eğri çizgi)

Bölme

3/3

% (yüzde işareti)

Yüzde

%20

^ (şapka işareti)

Üs

3^2

Aşağıdaki tabloda işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. Bu işleçleri kullanarak iki değer karşılaştırıldığında sonuç doğru veya yanlış mantıksal bir değer olur.

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek:

= (eşittir işareti)

Eşittir

A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

A1<>B1

Bir ya da daha çok metin serisini bir araya getirerek veya birleştirerek tek bir metin parçası elde etmek için ve işareti (&) kullanın.

Metin işleci

Anlamı

Örnek:

& (ve işareti)

Bağlar veya birleştirir, bir sürekli metin değeri oluşturmak için iki değeri.

("Kızıl"&"ırmak")

Bu işleçlerin hesaplamalarda hücre aralıklarını bir araya getirin.

Başvuru işleci

Anlamı

Örnek:

: (iki nokta üst üste)

İki başvuru arasındaki bütün hücrelere, bu iki başvuruyu da içermek üzere, bir başvuru veren aralık operatörü

B5:B15

, (virgül)

Birden çok başvuruyu bir başvuruda birleştiren birleşim operatörü.

TOPLA(B5:B15;D5:D15)

(boşluk)

Üzerinde iki başvuru için ortak olan hücreler için başvuru oluşturan kesişim işleci.

B7:D7 C6:C8

Excel'in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

Sipariş anlamak önemlidir şekilde bazı durumlarda, formülü, dönüş değerini hesaplama gerçekleştirilir sırayı etkileyebilir — ve nasıl görmek, beklediğiniz sonuçları elde etmek için sırasını değiştirebilirsiniz.

Formüller, değerler belirli bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Eşittir işaretinden izleyen karakteri bir formül oluşturduğu Excel bildirir. Bu eşittir işaretinden sonra bulunabilir olmasını öğeleri bir dizi (işlenen) hesaplanan hesaplama işleçleri tarafından ayrılır. Excel formül her işleç için belirli bir sırada göre soldan sağa, formülü hesaplar.

Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

İşleç

Açıklama

: (iki nokta üst üste)

(tek boşluk)

, (virgül)

Başvuru işleçleri

Olumsuzlama (-1'deki gibi)

%

Yüzde

^

Üs

* ve /

Çarpma ve bölme

+ ve –

Toplama ve çıkarma

&

İki metin dizesini bağlar (art arda bağlama)

=
< >
< =
> =
<>

Karşılaştırma

Değerlendirme sırasını değiştirmek için önce hesaplanmasını formülün parçasını ayraç içine alın. Örneğin, Excel çarpma önce çarpma hesapladığı için aşağıdaki formül, 11'in değerini verir. Formülün ilk 2 ile 3 çarpılıyor ve sonuca 5 ekler.

=5+2*3

Bunun aksine, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, Excel 5 ile 2'yi toplar ve sonucu sonra 21 sonucunu elde etmek için 3 ile çarpar.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümü içine parantezlerin B4 + 25 ilk hesaplamak için Excel zorla ve sonra sonucu D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamını bölün.

=(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

Daha fazla bilgi için Excel'de işleçlerin sırası üzerinde bu videoyu izleyin.

Excel değerleri formüllere nasıl dönüştürür?

Bir formül girdiğinizde, Excel her işleç için değerleri belirli türde bekler. Beklenenden farklı türde bir değer girerseniz, Excel değeri dönüştürebilir.

Formül

Sonucu

Açıklama

= "1"+"2"

3

Artı işareti (+) kullandığınızda, Excel formülde sayılar olmasını bekler. Tırnak işaretleri "1" ve "2" değerlerinin metin değerleri olduğu anlamına gelse bile, Excel metin değerlerini otomatik olarak sayılara dönüştürür.

= 1+"$4,00"

17

Formül bir sayı beklediğinde, Excel (genellikle sayı için kabul edilebilecek bir biçimdeyse) metni dönüştürür.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel metni gg/aa/yyyy biçiminde bir tarih olarak yorumlar, tarihleri seri sayılara dönüştürür ve ardından aralarındaki farkı hesaplar.

=KAREKÖK ("8+1")

#DEĞER!

Excel metni sayıya dönüştüremez çünkü "8+1" metni sayıya dönüştürülemez. Metni sayıya dönüştürmek için "8+1" yerine "9" veya "8"+"1" kullanabilir ve 3 sonucunu döndürebilirsiniz.

= "A"&DOĞRU

ADOĞRU

Metin beklendiği durumlarda, Excel sayıları veya DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerleri metne dönüştürür.

İşlevlerle ilgili bir sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel'in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa, lütfen Excel User Voice forumundaki başlıkları gözden geçirin.

Ayrıca Bkz:

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×