Excel’de hesaplama işleçleri ve öncelik

İşleçler, bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi hesaplama türünü belirtir. Hesaplamaların gerçekleştiği varsayılan bir sıra vardır, ancak ayraç kullanarak bu sırayı değiştirebilirsiniz.

Dört farklı türde hesaplama işleci vardır: aritmetik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru.

Aritmetik işleçleri

Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapmak için; sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için, aşağıdaki aritmetik işleçlerini kullanın.

Aritmetik işleci

Anlamı

Örnek

+ (artı işareti)

Toplama

3+3

– (eksi işareti)

Çıkarma
Olumsuzlama

3–1
–1

* (yıldız)

Çarpma

3*3

/ (eğri çizgi)

Bölme

3/3

% (yüzde işareti)

Yüzde

%20

^ (şapka işareti)

Üs

3^2

Karşılaştırma işleçleri

Aşağıdaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek

= (eşittir işareti)

Eşittir

A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

A1<>B1

Metin birleştirme işleci

Bir ya da daha çok metin serisini bir araya getirerek veya birleştirerek tek bir metin parçası elde etmek için ve işareti (&) kullanın.

Metin işleci

Anlamı

Örnek

& (ve işareti)

Bir sürekli metin değeri vermek için, iki değeri bağlar veya art arda ekler

("Kızıl"&"ırmak")

Başvuru işleçleri

Hesaplamalar için hücre aralıklarını aşağıdaki işleçlerle birleştirin.

Başvuru işleci

Anlamı

Örnek

: (iki nokta üst üste)

İki başvuru da dahil olmak üzere, iki başvuru arasındaki tüm hücrelere tek bir başvuru üreten aralık işleci

B5:B15

, (virgül)

Birden çok başvuruyu tek bir başvuru olarak bir araya getiren bileşen işleci

TOPLA(B5:B15;D5:D15)

(boşluk)

Her iki başvuru için ortak olan hücrelere başvuru oluşturan kesişim işleci

B7:D7 C6:C8

Bazı durumlarda, hesaplamanın yapıldığı sıra, formülün döndürülen değerini etkileyebilir. Bu nedenle, sıranın nasıl belirlendiği ve istenen sonuçları almak için sırayı nasıl değiştirebileceğinizi anlamak önemlidir.

Hesaplama sırası

Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Eşittir işareti, Excel'e onu izleyen karakterlerin bir formül oluşturduğu bilgisini verir. Eşittir işaretinden sonra hesaplama işleçleri tarafından ayrılmış hesaplanacak öğeler (işlenen) gelir. Excel formülleri, formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

İşleç önceliği

Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

İşleç

Açıklama

: (iki nokta üst üste)

(tek boşluk)

, (virgül)

Başvuru işleçleri

Olumsuzlama (-1'deki gibi)

%

Yüzde

^

Üs

* ve /

Çarpma ve bölme

+ ve –

Toplama ve çıkarma

&

İki metin dizesini bağlar (art arda bağlama)

=
< >
<=
>=
<>

Karşılaştırma

Ayraç kullanımı

Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçasını ayraç içine alın. Örneğin, aşağıdaki formülde sonuç 11'dir çünkü, Excel çarpma işlemini toplama işleminden önce yapar. Formül 2 ile 3'ü çarpar ve sonra sonucu 5 ile toplar.

=5+2*3

Tersi durumda, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, Excel 5 ile 2'yi toplar, sonra 21 sonucunu elde etmek için sonra sonucu 3'le çarpar.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümünü içine alan parantezler, Excel'i önce B4+25'i hesaplamaya ve sonra da çıkan sonucu D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamına bölmeye zorlar.

=(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

Daha fazla bilgi edinmek için bu Excel’de işleç sırası videosunu izleyebilirsiniz.

Bir formül girdiğinizde, Excel her işleç için belirli tür değerler bekler. Beklenenden farklı türde bir değer girerseniz, Excel bazen değeri dönüştürebilir.

Formül

Sonucu

Açıklama

= "1"+"2"

3

Artı işareti (+) kullandığınızda, Excel formülde sayılar olmasını bekler. Tırnak işaretleri "1" ve "2" değerlerinin metin değerleri olduğu anlamına gelse bile, Excel metin değerlerini otomatik olarak sayılara dönüştürür.

= 1+"$4,00"

5

Formül bir sayı beklediğinde, Excel (genellikle sayı için kabul edilebilecek bir biçimdeyse) metni dönüştürür.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel metni gg/aa/yyyy biçiminde bir tarih olarak yorumlar, tarihleri seri sayılara dönüştürür ve ardından aralarındaki farkı hesaplar.

=KAREKÖK ("8+1")

#DEĞER!

Excel metni sayıya dönüştüremez çünkü "8+1" metni sayıya dönüştürülemez. Metni sayıya dönüştürmek için "8+1" yerine "9" veya "8"+"1" kullanabilir ve 3 sonucunu döndürebilirsiniz.

= "A"&DOĞRU

ADOĞRU

Metin beklendiği durumlarda, Excel sayıları veya DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerleri metne dönüştürür.

İşlevlerle ilgili bir sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel'in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa lütfen Excel User Voice forumundaki konuları gözden geçirin.

Ayrıca Bkz:

Excel’de Temel Matematik İşlemleri

Excel’i hesap makineniz olarak kullanma

Excel formüllerine genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerdeki hataları bulma ve düzeltme

Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×