Excel'de Formül uyumluluk sorunları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Uyumluluk Denetleyicisi Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde formülle ilgili bir veya birden çok uyumluluk sorunu buldu.

Varsayılan olarak, Excel 2007 ile başlayan sorunları Excel'in önceki sürümleriyle uyumluluk denetleyicisi denetler. Yalnızca belirli bir sürümde ilgilendiğiniz, diğer sürümleri için onay kutularını temizleyin.

Excel Uyumluluk Denetleyicisi iletişim kutusu

Önemli: 

  • Önemli ölçüde işlevsellik kaybı listesinde sorun görüyorsanız, veri kaybı veya işlevlerde yanlışlık olmaması için dosyayı kaydetmeden önce bunlarla ilgilenin.

  • Çalışma kitabını kaydetmeye devam etmeden önce, Aslına uygunluk açısından küçük bir kayıp listesindeki sorunları çözmek gerekli olabilir veya olmayabilir; veri veya işlev kaybı olmaz, ancak çalışma kitabını Excel'in önceki bir sürümünde açtığınızda tam olarak aynı görünmeyebilir veya aynı şekilde çalışmayabilir.

İpucu: Araştırılması gereken birçok sorun varsa, Yeni Sayfaya Kopyala’yı seçin. Her sorunla ilgilenmek için yeni Uyumluluk Raporu sayfasını kullanın.

Bu makalede

Önemli işlev kaybına neden olan sorunlar

Küçük bir aslına uygunluk kaybına neden olan sorunlar

Önemli işlev kaybına neden olan sorunlar

Sorun

Çözüm

Bazı çalışma sayfalarında diğer çalışma sayfalarına başvuruda bulunan dizi formüllerinin sayısı seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok. Dizi formüllerinden bazıları kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, diğer çalışma sayfalarına başvuruda bulunan çalışma kitabını diziler yalnızca kullanılabilen bellekle sınırlıdır, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde, çalışma sayfalarını yalnızca diğer çalışma sayfalarına başvuran en çok 65,472 çalışma kitabını diziler içerebilir. Çalışma kitabını diziler üst sınırı ötesinde dönüştürülür ve #VALUE görüntüleme! hataları.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, başka çalışma sayfasına başvuran dizi formüllerine sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller, seçili dosya biçimi tarafından desteklenenden daha fazla öğesi olan diziler içeriyor. 256'dan fazla sütunu veya 65536'dan fazla satırı olan diziler kaydedilmeyecek ve farklı sonuçlar ortaya çıkarabilecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2010 ve sonraki sürümlerinde, çok 256 sütun ve 65.536 satır öğelerini içeren dizi formülleri kullanabilirsiniz. Excel 2007'de, bu dizi öğeleri sınırını aşıyor ve farklı sonuçlar döndürebilir.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, önceki Excel sürümlerinde desteklenenden daha fazla öğe içeren dizi formülleri içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller, seçilen dosya biçiminde desteklenen fazla değerler, başvurular ve/veya adlar içeriyor. Bu formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, Formül içeriğinin uzunluğu en fazla 8.192 karakterdir ve uzunluk üst sınırı iç formül 16.384 bayttır. Excel 97-2003'te Formül içeriğinin uzunluğu en fazla 1.024 karakterdir ve uzunluk üst sınırı iç formül 1.800 bayttır. Formül bağımsız değişkenleri (değerleri, başvurular ve/veya adları dahil) bileşimini Excel 97-2003'ün üst sınırlarına aşarsa, formülleri içinde #VALUE neden olacak! Excel'in önceki dosya biçiminde için çalışma kitabını kaydettiğinizde hataları.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Excel 97-2003 sürümlerinin en yüksek formül uzunluğu sınırını aşan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok iç içe yerleştirme düzeyi içeriyor. Yediden fazla iç içe yerleştirme düzeyi bulunan formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007'de ve daha sonra bir formül en çok 64 düzeyde iç içe yerleştirme düzeyi içerebilir, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde iç içe geçme düzeyi yalnızca 7.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, iç içe yedi düzeyi bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok bağımsız değişkeni olan işlevler içeriyor. İşlev başına 30'dan çok bağımsız değişken içeren formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, formülün en çok 255 bağımsız değişkeni olabilir, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde formüldeki bağımsız değişkenlerin yalnızca 30'du.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 30 bağımsız değişkeni bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde izin verilenden daha çok işlenen kullanıyor. Bu formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, formüllerde kullanılabilen işlenen sayısı üst sınırı 1.024 olan, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde formüller içindeki işleçler yalnızca 40'du.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 40 işleneni bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok sayıda bağımsız değişkenin bulunduğu işlevler içeriyor. Bir işlev için 29'dan çok bağımsız değişken içeren formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, bir kullanıcı tanımlı işlev (Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak oluşturduğunuz UDF) 60 bağımsız değişkeni olabilir, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde UDF'te bağımsız değişken sayısı VBA tarafından yalnızca 29 için sınırlıdır.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 29'dan fazla bağımsız değişkenden kullanan işlevlere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın. Kullanıcı tanımlı işlevleri için VBA kodu kullanmanız gerekebilir.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla işlev önceki Excel sürümlerinde kullanılamıyor.  Bu işlevler önceki sürümlerde yeniden hesaplanırken geçerli sonuçlar yerine #AD? hatası döndürecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve daha sonra yeni ve yeniden adlandırılan işlevler sağlar. Bu işlevler Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılabilir olmadığı için bunlar #NAME verip vermeyeceğini? çalışma kitabını Excel'in önceki sürümünde açıldığında beklenen sonuçlar yerine hatayı...

Bazı durumlarda, formüle _xlfn öneki eklenir; örneğin, =_xlfn.IFERROR (1,2).

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, önceki Excel sürümlerinde bulunmayan işlevler içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra #AD? hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Yeniden adlandırılan tüm işlevler için uyumluluk işlevleri bulunmaktadır. Hatalardan kaçınmak için bu işlevleri de kullanabilirsiniz.

Yeni işlevler önceki Excel sürümlerinde bulunan uygun işlevlerle değiştirilebilir. Ayrıca, yeni işlevleri kullanan formülleri kaldırıp yerlerine formül sonuçlarını girebilirsiniz.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenmeyen tablolara başvurular içeriyor. Bu başvurular hücre başvurularına dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, bir tablo, tablo kısımlarını veya tablonun tamamını başvuruda bulunan formüller kullanırken çok daha kolay ve daha sezgisel tablo ile çalışmak için veri sağlamak için yapılandırılmış başvurular kullanabilirsiniz. Bu özellik, Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez ve yapılandırılmış başvurular hücre başvurularına dönüştürülür.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde tablolara yapısal başvurusu olan formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın; böylece bunları kullanmak istediğiniz hücre başvurularına dönüştürebilirsiniz.

Bazı formüller, Excel oturumu ile henüz açılmamış olan başka çalışma kitaplarındaki tablolara başvurular içeriyor. Excel 97-2003 olarak kayıt halinde bu başvurular, sayfa başvurularına dönüştürülemediği için #REF olarak dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, bir tablo, tablo kısımlarını veya tablonun tamamını başvuruda bulunan formüller kullanırken çok daha kolay ve daha sezgisel tablo ile çalışmak için veri sağlamak için yapılandırılmış başvurular kullanabilirsiniz. Bu özellik, Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez ve yapılandırılmış başvurular hücre başvurularına dönüştürülür. Bununla birlikte, diğer çalışma kitaplarındaki açılmamış tablolar için yapılandırılmış başvurular noktası ise, bunlar için dönüştürülür ve #REF hatalı görüntülenir.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde başka çalışma kitabındaki tablolara yapısal başvurusu olan formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın; böylece #BAŞV hatalarından kaçınmak için bunları değiştirebilirsiniz.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, 8192'den fazla kesintili hücre alanına başvuruda bulunan veri doğrulama kuralları içeriyor. Bu veri doğrulama kuralları kaydedilmeyecek.

Ne anlama gelir?    Veri doğrulama kuralları, Excel 2010 ve sonraki sürümlerinde, 8192 taneden fazla kesintili hücre aralığına başvuruda bulunabilirsiniz. Excel 97-2007'de, bu tür bir veri doğrulama kuralı desteklenmez ve kullanılamaz.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 8192 taneden fazla kesintili hücre alanına başvuran veri doğrulama kuralları içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları içeriyor. Bu veri doğrulama kuralları önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2010 ve sonraki sürümlerinde, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları kullanabilirsiniz. Excel 97-2007'de, bu tür bir veri doğrulama desteklenmez ve çalışma sayfasında görüntülenemez.

Bununla birlikte, tüm veri doğrulama kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 97-2007 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2010'da açıldığında uygulanır.

Ne yapmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra Veri Doğrulama iletişim kutusunun Ayarlar sekmesinde (Veri sekmesi, Veri Araçları grubu) gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabı seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırları dışında hücre başvuruları olan bir Veri Birleştirme Aralığı içeriyor. Bu bölgedeki verilere yönelik formül başvuruları düzeltilecek ve önceki bir Excel sürümünde doğru görüntülenemeyebilecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, veri birleştirme aralıkları seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırı dışında verilere başvuruda bulunan formüller içerebilir. Excel 97-2003 sürümlerinde, çalışma sayfası yalnızca 256 sütunu 65.536 satırı boyuttur. Bu sütun ve satır sınırı dışında kalan hücrelerdeki verilere başvuruda bulunan formüller ayarlanır ve doğru görüntülenemeyebilir.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Excel 97-2003 sürümlerinin satır ve sütunun sınırının dışında kalan verilere yönelik formül başvurusu içeren veri birleştirme aralıklarını bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabı VBA Kullanıcı Tanımlı İşlevleri için özel açıklamalar içeriyor. Tüm özel açıklamalar kaldırılacak.

Ne anlama gelir?    Excel 2010 ve daha sonra Visual Basic for Applications (VBA) ile özel açıklamalar kullanıcı tanımlı işlevler (UDF) oluşturmak için kullanabilirsiniz. Özel açıklamalar Excel 97-2007 sürümlerinde desteklenmez ve kaldırılır.

Ne yapılmalı?    Tüm özel açıklamalar kaldırılacağından herhangi bir işlem yapılması gerekmez.

Sayfanın Başı

Küçük bir aslına uygunluk kaybına neden olan sorunlar

Sorun

Çözüm

Bu çalışma kitabındaki bazı dizi formülleri bir sütunun tamamına başvuruda bulunuyor. Bu formüller Excel'in önceki sürümlerinde yeniden hesaplandığında #SAYI! hatalarına dönüştürülebilir.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve daha sonra tüm sütuna başvuran dizi formülleri dönüştürülür ve #NUM görüntülenen! Excel 97-2003 sürümlerinde hesaplandığında hataları.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, tüm sütuna başvuran dizi formüllerini bulmak için Bul'u tıklatın; böylece #SAYI! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla tanımlı adda seçili dosya biçiminde izin verilen 255 karakterden fazlasını kullanan formüller var. Bu formüller kaydedilecek, ancak Excel'in önceki sürümlerinde düzenlendiklerinde kesilecek.

Anlamı    Formüllerdeki adlandırılmış aralıklar Excel 97-2003 sürümlerinin desteklediği 255 karakter sınırını aştığında, formül doğru çalışır, ancak Ad iletişim kutusunda kırpılır ve düzenlenemez.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, formüllerde adlandırılan aralıklara sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve kullanıcıların formülleri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenleyebilmesi için gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bazı formüllerin kapalı olan başka çalışma kitapları ile bağlantısı var. Bu formüller bağlantılı oldukları çalışma kitapları açılmadan Excel'in önceki sürümlerinde yeniden hesaplandığında, 255 karakter sınırını aşan karakterler döndürülemez.

Ne anlama gelir?    Çalışma kitabındaki formüllerle kapalı olan başka çalışma kitapları arasında bağlantı kurulduğunda, Excel 97-2003 sürümlerinde yeniden hesaplandıklarında yalnızca 255 karakter görüntülenebilir. Formül sonucu kırpılabilir.

Ne yapılmalı?    Kapalı olan diğer çalışma kitaplarıyla bağlantılı formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın; böylece bağlantıları doğrulayabilir ve Excel 97-2003 sürümlerindeki kırpılmış formül sonuçlarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Veri Doğrulama formülünde 255'ten fazla karakter var.

Ne anlama gelir?    Veri Doğrulama Formülleri Excel 97-2003 sürümlerinin desteklediği 255 karakter sınırını aştığında, formül doğru çalışır ancak kırpılır ve düzenlenemez.

Ne yapılmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Veri Doğrulama formüllerine sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp formülde daha az karakter kullanın; böylece kullanıcılar formülleri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenleyebilir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×