Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Excel 2016 uygulamasını klavyeniz ve JAWS veya Windows’daki yerleşik Ekran okuyucusu gibi bir ekran okuyucu ile kullanarak tabloları sıralayıp filtreleyebilirsiniz. Verileri sıralamak, istediğiniz verileri düzenlemenize ve hızla bulmanıza yardımcı olarak daha hızlı çözümleme yapılmasını sağlar. Verileri filtrelemek, belirli bir veri kümesine odaklanmanıza yardımcı olur ve bu, özellikle büyük çalışma sayfalarında çok yararlıdır.

Notlar : 

Bu konuda

Sıralama ve filtreleme için klavye kısayolları

Bu tabloda, sıralama ve filtreleme için klavye kısayolları gösterilir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili hücre aralığına filtre uygulama veya hücre aralığındaki filtreyi temizleme

E

Sütun başlığında Otomatik Filtre açılan menüsünü kapatma

R

Hücre aralığındaki veya tablodaki en yüksek veya en düşük değerleri bulma

R

Sütun üst bilgisinden Otomatik Filtre açılan menüsünü açma

Alt+Aşağı Ok

En küçükten en büyüğe veya A’dan Z’ye doğru sıralama

Alt+A, S+A veya Alt+Aşağı Ok, S

En büyükten en küçüğe veya Z’den A’ya doğru sıralama

Alt+A, S+D veya Alt+Aşağı Ok, O

Sırala iletişim kutusunu açma

Alt+A, S+S veya Alt+H, S, U

Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulama

Ctrl+Alt+L (veya Alt+A, Y+3)

Rengi göre filtreleme Sayıya veya metne göre filtreleme

Alt+Aşağı Ok, I

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu açma

Alt+Aşağı Ok, F

KIRP işlevini kullanma

Alt + M, T ve sonra taşımak için R ile KIRPMA

Excel’de sıralama hakkında bilgi edinin

Verileri bir veya daha fazla sütundaki metne göre (A - Z veya Z - A), sayılara göre (en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe) ve tarih ve saatlere göre (en eskiden en yeniye veya en yeniden en eskiye) sıralayabilirsiniz. Ayrıca özel bir listeye (örneğin Büyük, Orta ve Küçük) göre veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. Çoğu sıralama işlemi sütun sıralamasıdır, ancak satırlara göre de sıralama yapabilirsiniz.

Tabloyu sıraladığınızda, Excel kullandığınız ölçütleri çalışma kitabıyla birlikte kaydeder; böylelikle, çalışma kitabını her açtığınızda bunları yeniden uygulayabilirsiniz. Bu özellikle çok sütunlu sıralamalar için veya oluşturulması uzun zaman alan sıralamalar için önemlidir. Öte yandan, bu yalnızca tablodaki verilerde çalışır, yalnızca hücre aralıklarına uygulanmaz. Bir çalışma kitabını açtığınızda bir sıralamayı düzenli aralıklarla yeniden uygulayabilmek için sıralama ölçütünü kaydetmek isterseniz, tablo kullanmanız iyi olur.

Not : Verileri sıralamak sonra özgün düzenine geri yüklemez. Sıralama sonra dosyayı kaydetmediyseniz geri dönmek için Geri Al (Ctrl + Z) kullanabilirsiniz.

Tablo veya aralıktaki metni sıralama

Tablodaki metni sıralama

 1. Tabloda üst bilgi satırına gidin.

 2. Sıralamak istediğiniz verileri için sütun başlığının üzerine taşımak için sağ veya sol ok tuşuna basın.

 3. Filtre menüsünü açmak için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından menü taşımak için SEKME tuşuna basın.

 4. Görüntülenen seçenekler sütundaki verilerin türüne bağlıdır. Örneğin, en küçükten en büyüğe veya en büyük sayısal verilerinden küçüğe sıralayabilirsiniz. Alfasayısal veriler A'dan Z'ye, Z'den A'ya veya rengine göre sıralayabilirsiniz.

  Seçeneklere göz atmak için aşağı ok tuşunu kullanın ve bir seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

Aralıktaki metni sıralama

 1. Bir hücre aralığındaki bir alfasayısal veri sütununu seçin veya etkin hücrenin alfasayısal veri içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Alt + A tuşlarına basın. Veri sekmesini açar ve sizin duymak: "üst Şerit, grup kutusu, veri sekmesini." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Şerit Sekmeleri, seçili, veri sekmesindeki öğeyi."

  • Artan alfasayısal düzende (A'dan Z'ye Sırala), S + A tuşlarına basın sıralamak için.

  • Azalan alfasayısal düzende sıralamak için (Z’den A’ya sıralama), S+D tuşlarına basın.

Büyük/küçük harfe duyarlı sıralama yapma

 1. Bir hücre aralığındaki bir alfasayısal veri sütununu seçin veya etkin hücrenin alfasayısal veri içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Alt + H, S ve ardından U'ya basın Sırala iletişim kutusu açılır ve sizin duymak: "Sırala iletişim, Tamam düğmesi." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Sıralama, Tamam düğmesi.")

 3. Sekme tuşuna basın, duymak kadar anahtarı ", Seçenekleri düğmesi" ve Sıralama seçenekleri iletişim kutusunu açmak için Ara çubuğu tuşlarına basın. "İşaretsiz sıralama seçenekleri iletişim kutusunda, büyük/küçük harf duyarlı onay kutusunu,." dinleme (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "sıralama seçenekleri. İşaretsiz olarak, büyük/küçük harf duyarlı onay kutusunu seçin.")

 4. Büyük/küçük harf duyarlı onay kutusunu seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 5. "Tamam düğmesi" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın. Sırala iletişim kutusu açılır ve sizin duymak: "Sırala iletişim kutusu." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Sıralama, Tamam düğmesi.")

 6. "Tamam düğmesi" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

İpuçları : 

 • Sıralamadan sütun sayıları ve metinleri karışımı içeriyorsa, bunların tümünü metin biçimlendirmeniz gerekebilir. Aksi takdirde, Excel sayıları sayı olarak önce sıralar ve sonra metni sıralar. Verileri biçimlendirin, sütundaki tüm verileri seçin ve sonra Alt + H, F, n sayı sekmesine gitmek için kullanım sol ok tuşuna basın için sonra "Metin" duymak kadar aşağı ok tuşuna basın ve kategori listesine taşımak için SEKME tuşunu kullanın. Tamam düğmesini hareket ettirin ve Enter tuşuna basın için SEKME tuşuna bir kez basın.

İpuçları : 

 • Verileri başka bir konumdan içeri aktardıktan ya da kopyaladıktan sonra, verilerin önüne boşluklar eklenmiş olabilir. Örneğin, "Sultan Acar" adı "(boşluk)(boşluk)Sultan Acar" olarak girilmiş olabilir.

 • Ekran okuyucu kullanıyorsanız, boşluklardan haberiniz olmayabilir çünkü JAWS hücrelerdeki boşlukları okumaz.

 • Bunları bulmanıza yardımcı olmak için, Excel başında sıfırlar bulunan hücreleri sıralanmış sütunda en üste yerleştirir.

Sayıları sıralama

Sayıları sıralama

 1. Bir hücre aralığındaki bir sayısal veri sütununu seçin veya etkin hücrenin sayısal veri içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Alt + A tuşlarına basın. Veri sekmesini açar ve sizin duymak: "üst Şerit, grup kutusu, veri sekmesini." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Şerit Sekmeleri, seçili, veri sekmesindeki öğeyi.")

  • Küçükten Büyüğe sıralamak için, S+A tuşlarına basın.

  • Büyükten Küçüğe sıralamak için, S+D tuşlarına basın.

Sayıların sayı olarak depolanıp depolanmadığını denetleme

 1. Alt + H, F + N tuşlarına basın. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu açar ve sizin duymak: "Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Hücreleri Biçimlendir.")

 2. Sayı sekmesine gitmek için sol ok tuşunu kullanın (veya Ctrl + SEKME tuşlarına basın). Duyduğunuz: "Sayı sekmesini." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Sayı sekmesini öğeyi.")

 3. Sekme tuşuna basın. Kategori listesinde açar ve "Genel" veya "Tarih" gibi seçili durumdaki kategori duymak

 4. Yukarı veya aşağı ok tuşu, görünene kadar "Sayı" duymak

 5. İletişim kutusunu kapatmak için "Tamam düğmesi" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

Tarihleri ve saatleri sıralama

 1. Bir hücre aralığındaki bir tarih veya saat sütununu seçin veya etkin hücrenin tarih veya saat içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Alt + A tuşlarına basın. Veri sekmesini açar ve sizin duymak: "üst Şerit, grup kutusu, veri sekmesini." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Şerit Sekmeleri, seçili, veri sekmesini.")

  • Eskiden Yeniye sıralamak için, S+A tuşlarına basın.

  • Yeniden eskiye ' Yeniye sıralamak için S + D tuşlarına basın.

  • Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi seçin ve Ctrl+Alt+L tuşlarına basın.

Birden fazla sütuna göre sıralama

Bir sütun veya satırdaki aynı değere göre gruplamak istediğiniz veriler olduğunda birden fazla sütun veya satıra göre sıralamak ve sonra bu grup içinde eşit değerlere sahip başka bir sütunu veya satırı sıralamak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir Departman sütununuz ve bir Çalışan sütununuz varsa, önce Departman grubuna göre (aynı departmandaki tüm çalışanları birlikte gruplamak için) ve sonra ada göre (her departmanda adları alfabetik sıraya koymak için) sıralayabilirsiniz. En çok 64 sütuna göre sıralayabilirsiniz.

Not : En iyi sonuçları elde etmek için sıraladığınız hücre aralığını sütun başlıkları olmalıdır. Satırlara göre sıralamak için Sırala iletişim kutusunda Başlıklar Tablom onay kutusunun temizlendiğinden emin olun.

 1. İki veya daha fazla veri sütunu olan bir hücre aralığı seçin veya etkin hücrenin iki veya daha fazla sütunlu bir tabloda olduğundan emin olun.

 2. Alt + A, S + S tuşlarına basın. Sırala iletişim kutusu açılır ve sizin duymak: "Sırala iletişim, Tamam düğmesi." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Sıralama, Tamam düğmesi.")

 3. Siz buluncaya kadar SEKME tuşuna basın sütun: sıralama ölçütü birleşik giriş kutusu ve sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçmek için ok tuşlarını kullanın.

 4. İçin sıralama, Sıralama ölçütü birleşik giriş kutusu sekmesine türünü seçin ve ok tuşlarını kullanın.

  • Metin, sayı veya tarih ve saate göre sıralamak için değerleriseçin.

  • Biçime göre sıralamak için Chücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesiseçin.

 5. Nasıl sıralamak istediğinizi seçin:

  • Değerlere göre sıralamak için Sipariş birleşik giriş kutusunu bulun ve nasıl sıralamak istediğinizi seçmek için ok tuşlarını kullanın kadar SEKME tuşuna basın.

  • Metin ve sayı değerlerini sıralamak için, Küçükten Büyüğe veya Büyükten Küçüğe öğesini seçin.

  • Özel bir listesinde, select Özel listegöre sıralamak için.

  • Hücre rengine göre sıralamak için yazı tipi rengi veya hücre simgesi, seçiminizi yapmak için ok tuşlarını kullanın ve sonra sonraki Sipariş birleşik giriş kutusunu bulun ve en üstte veya alttaseçmek için ok tuşlarını kullanın kadar SEKME tuşuna basın.

 6. Başka bir sütun eklemek için sıralama ölçütü, Düzey Ekle düğmesi, Enter tuşuna basın ve sonra arasındaki adımları yineleyin üç ila beş sekmesi.

 7. Verileri değiştirdikten sonra sütun sıralama yeniden uygulamak için aralık veya tablodaki bir hücreyi seçin ve sonra Ctrl + Alt + l tuşlarına basın (Ctrl + Alt + L yeniden satır sıralama.)

Sıralama sorunlarıyla ilgili ipuçları

Verilerinizi sıralarken beklenmeyen sonuçlar alırsanız:

 • Bir formül tarafından döndürülen değerlerin değişip değişmediğini denetleyin. Sıraladığınız veriler bir veya daha fazla formül içeriyorsa, çalışma sayfası yeniden hesaplandığında bu formüllerin dönüş değerleri değişebilir. Bu durumda, güncel sonuçları elde etmek için sıralamayı yeniden uygulamayı unutmayın.

 • Sıralamadan önce satır ve sütunları görüntüleyin. Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar taşınmaz ve satırları sıraladığınızda gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları görüntülemek iyi olur.

 • Yerel ayarı denetleyin. Sıralama düzenleri yerel ayarlara göre değişir. Bilgisayarınızda Denetim Masası'ndaki Bölgesel ayarlar veya Bölge ve dil seçenekleri düzgün yerel ayarı sahip olduğunuzdan emin olun.

 • Satır başlığını açın veya kapatın. Bir sütunu sıralarken, verilerin anlamını kavramayı kolaylaştırmak için bir başlık sütunu olması genellikle en iyisidir. Varsayılan olarak, başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilmez. Bazen, başlıktaki değerin sıralama işlemine dahil olması veya olmaması için başlığı açmanız veya kapatmanız gerekebilir.

 • Bir sütun başlığı olduğundan ilk veri satırını sıralama dışında bırakmak için Alt + H, S ve ardından U'ya basın Özel sıralama iletişim kutusunda Verilerimde üstbilgi var onay kutusunu seçin.

 • Bir sütun başlığı olmadığından ilk veri satırını sıralamaya dahil etmek için Alt + H, S ve ardından U'ya basın Özel sıralama iletişim kutusunda, Verilerimde üstbilgi var onay kutusunu temizleyin.

Tablodaki verileri filtreleme

Verilerinizi tabloya yerleştirdiğinizde, Excel her sütun başlığının üzerine bir Otomatik Filtre açılan menü otomatik olarak ekler. Hızla filtre uygulamak için bu menü açabilirsiniz. Otomatik Filtre açılan menüsünde bir sütun başlığı kaldırmak için üst seçin ve sonra Ctrl + ÜST KRKT + L tuşlarına basın.

 1. Filtre uygulamak istediğiniz sütunun Tablo üst bilgide, Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. Otomatik Filtre açılan menü açılır. İçinde ekran okuyucusu, sizin duymak: "Menüsü.")

 2. Sütun numaraları varsa, Otomatik Filtre menü, Sayı Filtreleri'ni taşıyın ve Enter tuşuna basın aşağı ok tuşunu kullanın. Sütunda Metin girdilerini varsa, Metin filtreleri taşıyın ve Enter tuşuna basın. Alt menüyü açar ve "Eşittir" dinleme

 3. İstediğiniz filtre seçeneğini taşımak için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Özel otomatik filtre iletişim kutusu açılır ve sizin duymak: "Özel otomatik filtre iletişim kutusu." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Özel otomatik filtre.")

 4. Filtreleme koşullarınızı yazın veya seçin.

  Örneğin, belirli bir tutar, Büyük veya eşittir'ı seçin ve ardından numarasını girin aşan sayıları göstermek için sonraki birleşik giriş kutusunda düşündüğünüz.

  İki koşula göre filtrelemek için Düzen birleşik giriş kutuları, her iki içinde filtreleme koşulları girin ve ardından doğru olması için ve için iki koşul seçin veya veya koşullardan herhangi biri doğru olması için için seçin.

 5. İletişim kutusunu kapatmak için Tamam düğmesi bulma ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

Bir aralıktaki verilere filtre uygulama

 1. Filtre uygulamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Press Ctrl + ÜST KRKT + l Excel aralıktaki ilk hücreye bir Otomatik Filtre açılan menü ekler.

 3. Otomatik Filtre açılan menü içeren hücreyi seçin. Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. Otomatik Filtre açılan menüyü açar ve sizin duymak: "Bağlam menüsü." (Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Menüsü.")

 4. Ok tuşlarını ve Sekme tuşunu kullanarak istediğiniz filtreleme seçeneklerine gidin.

 5. Ne zaman Tamam düğmesine sekme seçimlerinizi yaptıktan sonra ve Enter tuşuna basın.

Filtreyi temizlemek için, aralıktaki hücrelerden herhangi birini seçin ve ardından Ctrl+Shift+L tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Excel’de tabloya başlık eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de, tabloda sütun üst bilgileri oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Tabloları sıralamak ve filtrelemek için Android için Excel uygulamasını Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanın. Sıralama, verilerinizi düzenlemeye ve çözümlemeye yardımcı olur. Çalışma sayfalarınızın çok fazla veri içerdiği durumlarda, verileri filtrelemek özellikle yararlı olur.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Excel’de verileri sıralama

Excel çalışma sayfasında metin verilerini ve sayısal verileri sıralayarak çalışma sayfasını belirli bir düzende yerleştirebilirsiniz. Örneğin metinleri A’dan Z’ye veya Z’den A’ya doğru, sayıları en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe doğru ve tarihlerle saatleri en erkenden en geçe veya en geçten en erkene doğru sıralayabilirsiniz.

Not : Verileri sıralamak sonra özgün düzenine geri yüklemez.

 1. Excel sayfasının herhangi bir yerine dokunun. TalkBack seçili hücreyi duyurur.

 2. Sıralamak istediğiniz sütuna gelene kadar sola veya sağa doğru çekin. Seçimi etkinleştirmek için iki kez dokunun.

 3. Dokunarak incelemek için, TalkBack şunları söyleyene kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında yavaşça kaydırın: "Diğer seçenekler düğmesi." Şimdi odak düğmededir ve parmağınızı kaldırabilirsiniz.

 4. Düğmeyi etkinleştirmek için, ekranın herhangi bir yerine iki kez dokunun. TalkBack şunları söyler: "Sekme menüsü, Giriş seçili." Ekranın alt bölümünde, listenin sonuna ulaşana kadar iki parmağınızla art arda yukarı doğru çekin. TalkBack siz yukarı çekerken sesleri çalar ve listenin sonuna ulaştığınızda sessiz kalır.

 5. Bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırarak listeyi inceleyin. Siz parmağınızı kaydırırken TalkBack liste öğelerini duyurur.

 6. TalkBack “Sırala ve Filtre Uygula menüsü” sözlerini söylediğinde, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 7. Bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırarak listeyi inceleyin. Siz parmağınızı kaydırırken TalkBack liste öğelerini duyurur.

  • Alfabetik verileri A’dan Z’ye doğru, en küçükten en büyüğe doğru veya tarih ve saatleri en erkenden en geçe doğru sıralamak için Artan Sıralama’yı seçin. TalkBack şunları söyler: "Artan Sıralama, düğme işaretlenmedi."

  • Alfabetik verileri Z’den A’ya doğru, en büyükten en küçüğe doğru veya tarih ve saatleri en geçten en erkene doğru sıralamak için Azalan Sıralama’yı seçin. TalkBack şunları söyler: "Azalan Sıralama, düğme işaretlenmedi."

  İstediğiniz seçeneği bulduğunuzda, parmağınızı kaldırın ve sonra iki kez dokunun. Öğeler seçime uygun olarak sıralanır.

 8. Çalışma sayfasına dönmek için, şu sözleri duyana kadar sağa doğru çekin: “Genişlet düğmesi seçili.” Şimdi Genişlet düğmesi seçilidir; etkinleştirmek için iki kez dokunun.

Hücre aralığını sıralama

Çalışma kitabınızda boş hücreler varsa, önce bir aralık seçebilir ve ardından aralığı sıralayabilirsiniz.

 1. Çalışma kitabında, TalkBack şunları söyleyene kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında yavaşça kaydırın: “Diğer seçenekler düğmesi”. Şimdi odak düğmededir ve parmağınızı kaldırabilirsiniz.

 2. Düğmeyi etkinleştirmek için, ekranın herhangi bir yerine iki kez dokunun. TalkBack şunları söyler: "Sekme menüsü, Giriş seçili."

 3. Ekranın alt bölümünde, listenin sonuna ulaşana kadar iki parmağınızla art arda yukarı doğru çekin. TalkBack siz yukarı çekerken sesleri çalar ve listenin sonuna ulaştığınızda sessiz kalır.

 4. Bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırarak listeyi inceleyin. Siz parmağınızı kaydırırken TalkBack liste öğelerini duyurur.

 5. TalkBack “Aralık Seç” sözlerini söylediğinde, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Hücre veya Aralık Seç iletişim kutusu açılır ve odak, aralık alanındadır. Seçmek istediğiniz aralığı yazın; örneğin, “A1:C15”. TalkBack’in “Tamam düğmesi” sözlerini söylediğini duyana kadar parmağınızı ekranda kaydırın. Parmağınızı kaldırın ve iki kez dokunun. Artık aralık seçilmiştir.

 7. TalkBack şunları söyleyene kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında kaydırın: “Diğer seçenekler düğmesi”. Parmağınızı kaldırın ve düğmeyi etkinleştirmek için iki kez dokunun.

 8. Bir parmağınızı öğelerin üzerinde kaydırarak ekranın alt kısmındaki listeyi inceleyin. TalkBack “Sırala ve Filtre Uygula menüsü” sözlerini söylediğinde, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 9. Bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırarak listeyi inceleyin. Siz parmağınızı kaydırırken TalkBack liste öğelerini duyurur.

  • Alfabetik verileri A’dan Z’ye doğru, en küçükten en büyüğe doğru veya tarih ve saatleri en erkenden en geçe doğru sıralamak için Artan Sıralama’yı seçin. TalkBack şunları söyler: "Artan Sıralama, düğme işaretlenmedi."

  • Alfabetik verileri Z’den A’ya doğru, en büyükten en küçüğe doğru veya tarih ve saatleri en geçten en erkene doğru sıralamak için Azalan Sıralama’yı seçin. TalkBack şunları söyler: "Azalan Sıralama, düğme işaretlenmedi."

  İstediğiniz seçeneği bulduğunuzda, parmağınızı kaldırın ve sonra iki kez dokunun. Öğeler seçime uygun olarak sıralanır.

Verileri biçimlendirme

Bazen, sıralarken doğru sonuçları elde etmek için verileri yeniden biçimlendirmeniz gerekebilir.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz hücreye veya sütuna gidin. Seçimi etkinleştirmek için iki kez dokunun.

 2. Dokunarak incelemek için, TalkBack şunları söyleyene kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında yavaşça kaydırın: "Diğer seçenekler düğmesi." Şimdi odak düğmededir ve parmağınızı kaldırabilirsiniz.

 3. Düğmeyi etkinleştirmek için, ekranın herhangi bir yerine iki kez dokunun. TalkBack şunları söyler: "Sekme menüsü, Giriş seçili." Ekranın alt kısmında, listeyi aşağı kaydırmak için iki parmakla yukarı doğru çekin.

 4. Bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırarak listeyi inceleyin. Siz parmağınızı kaydırırken TalkBack liste öğelerini duyurur.

 5. TalkBack "Sayı Biçimi menüsü" sözlerini söylediğinde, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırarak listeyi inceleyin. Siz parmağınızı kaydırırken TalkBack liste öğelerini duyurur.

  Aşağıdaki biçimlerden birini seçebilirsiniz: Genel, Sayı, Para Birimi, Finansal, Tarih, Saat, Yüzde, Kesir, Bilimsel, Metin ve Özel. Kullanmak istediğiniz biçimi bulduğunuzda, parmağınızı kaldırın ve uygulamak için iki kez dokunun.

Sıralama sorunlarını çözmek için ipuçları

Verilerinizi sıralarken beklenmeyen sonuçlar alırsanız, aşağıdakileri gözden geçirin:

 • Sıraladığınız veriler bir veya daha fazla formül içeriyorsa, çalışma sayfası yeniden hesaplandığında bu formüllerin dönüş değerleri değişebilir. Bu durumda, güncel sonuçları elde etmek için yeniden sıralamayı unutmayın.

 • Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar taşınmaz ve satırları sıraladığınızda gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları görüntülemek iyi olur. Bunları görüntülemek için, Excel çalışma kitabında:

  1. Gizli sütun veya satırın yanındaki satıra veya sütuna gidin. TalkBack şunları söyler: "Gizli hücreyle bitişik."

  2. Üstte sütun başlığına veya solda satır numarasına gitmek için parmağınızı kaydırın ve sonra parmağınızı kaldırın. Sütun veya satırın tamamını seçmek için iki kez dokunun.

  3. Menüyü açmak için yeniden iki kez dokunun.

  4. Şu sözleri duyana kadar sağa doğru çekin: “Göster düğmesi.” Göstermek için iki kez dokunun. TalkBack, çalışma kitabındaki geçerli konumunuzu duyurur ve gizli olan sütun veya satır gösterilir.

 • Telefonunuzda yerel ayarı denetleyin. Sıralama sonuçları, yerel ayara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tablodaki verileri filtreleme

Excel’de verileri tabloya eklediğinizde, ölçütlerinize uyan değerleri hızla bulmak için filtreleri kullanabilirsiniz.

 1. Excel’de, ulaşana kadar parmağınızı ekranda kaydırın. TalkBack seçili hücreyi duyurur.

 2. Filtrelemek istediğiniz tablo üst bilgisine gelene kadar sola veya sağa doğru çekin. Parmağınızı ekranın çevresinde kaydırarak da üst bilgiyi bulabilirsiniz.

 3. TalkBack şunları söyleyene kadar bir parmağınızı ekranın üst kısmında yavaşça kaydırın: "Diğer seçenekler düğmesi." Şimdi odak düğmededir ve parmağınızı kaldırabilirsiniz.

 4. Düğmeyi etkinleştirmek için, ekranın herhangi bir yerine iki kez dokunun. TalkBack şunları söyler: "Sekme menüsü, Giriş seçili." Ekranın alt bölümünde, listenin sonuna ulaşana kadar iki parmağınızla art arda yukarı doğru çekin. TalkBack siz yukarı çekerken sesleri çalar ve listenin sonuna ulaştığınızda sessiz kalır.

 5. Bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırarak listeyi inceleyin. Siz parmağınızı kaydırırken TalkBack liste öğelerini duyurur.

 6. TalkBack “Sırala ve Filtre Uygula menüsü” sözlerini söylediğinde, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 7. Bir parmağınızı ekranın alt kısmında kaydırarak listeyi inceleyin. Siz parmağınızı kaydırırken TalkBack liste öğelerini duyurur. Filtre Düğmelerini Göster’e ulaştığınızda, parmağınızı kaldırın ve iki kez dokunun.

 8. Çalışma sayfasına dönmek için, TalkBack’in tablo üst bilgisini söylediğini duyana kadar parmağınızı ekranın üst kısmında kaydırın.

 9. Filtre düğmesine ulaşmak için bir kez sağa doğru çekin. TalkBack konumu duyurur, örneğin: “Sütun sıfır, satır sıfır üst bilgi, filtre uygulanmadı”. Sonraki öğeye gitmek için sola doğru çekin. TalkBack şunları söyler: “Öğeleri Filtrele düğmesi.” Parmağınızı kaldırın ve iki kez dokunun.

 10. Öğeleri Filtrele menüsü açılır. Odak, arama alanındadır. Arama alanını etkinleştirmek ve ekranın alt kısmında klavyeyi görüntülemek için iki kez dokunun.

 11. Filtre uygularken kullanmak istediğiniz ölçütleri yazmak için, parmağınızı ekran klavyesi üzerinde kaydırın.

 12. Bitirdiğinizde, TalkBack’in doğru ölçütü söylediğini duyana kadar parmağınızı ekranın üst kısmında kaydırın. Parmağınızı kaldırın ve seçmek için iki kez dokunun.

 13. TalkBack Bitti düğmesini (üst sağ köşede) duyurana kadar parmağınızı ekranda kaydırın. Parmağınızı kaldırın ve iki kez dokunun.

 14. Öğeleri Filtrele menüsü kapatılır ve seçili filtre ölçütlerinin uygulanmış olduğu tabloya dönersiniz.

Ayrıca bkz:

Android için Excel’de tabloları eklemek ve düzenlemek için TalkBack’i kullanma

Android için Excel ile dış klavye kullanma

Excel ile ekran okuyucu kullanarak temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×