Excel'de bir çubuk grafik oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Histogram, sıklık verilerini gösteren bir sütun grafiğidir.

Not: Bu konu, yalnızca bir çubuk grafik oluşturma hakkında konuştuğu size bildirilir. Pareto (sıralı çubuk grafik) grafikler hakkında daha fazla bilgi için Pareto grafiği oluşturmakonusuna bakın.

 1. Verilerinizi seçin.

  (Tipik bir çubuk grafik için veri örneği bağlıdır.)

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Ekle > İstatistik Grafiği Ekle > Histogram'a tıklayın.

  İstatistik Grafiği Ekle düğmesinden erişilen Çubuk Grafik komutu

  Önerilen grafikleriçindeki Tüm grafikler sekmesinde, çubuk grafik de oluşturabilirsiniz.

İpuçları: 

 • Grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için Tasarım ve Biçim sekmelerini kullanın.

 • Bu sekmeler görmüyorsanız, çubuk Grafik araçları ' nın Şeride eklenmesini için içinde herhangi bir yeri tıklatın.

Grafik Araçları için kullanılan Tasarım ve Biçim sekmeleri

 1. Grafiğin yatay eksene sağ tıklayın, Ekseni Biçimlendir'itıklatın ve sonra Eksen Seçenekleri' ni tıklatın.

  Kısayol menüsündeki Ekseni Biçimlendir komutu
 2. Ekseni Biçimlendir görev bölmesinde ayarlamak istediğiniz hangi seçeneklerin karar vermek için aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri kullanın.

  Seçenek

  Açıklama

  Kategoriye göre

  Metin yerine sayısal tabanlı Kategoriler (yatay eksen) bu seçeneği belirleyin. Çubuk grafiği, aynı kategorileri gruplandırma ve değer ekseni değerleri toplamak.

  İpucu: Metin dizelerinin kaç kez göründüğünü saymak için, bir sütun ekleyin ve bu sütunu “1” değeriyle doldurun; ardından hisotgram çizin ve bölmeleri Kategoriye Göre ayarlayın.

  Otomatik

  Çubuk grafikler için varsayılan ayar budur. Depo genişliği Scott'ın normal başvuru kuralıkullanılarak hesaplanır.

  Depo genişliği

  Her aralıktaki veri noktalarının sayısı için pozitif bir ondalık sayı girin.

  Depo sayısı

  (Taşma ve yetersizlik bölmeleri de içinde olmak üzere) çubuk grafiği için depo sayısını girin.

  Taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda değer üzerindeki tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Aşağı taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda altına değere eşit veya tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Ekseni Biçimlendir görev bölmesi

İpucu: Çubuk grafik hakkında daha fazla bilgi ve nasıl istatistiksel veriler görmenize yardımcı okumak için bu Web günlüğü postası çubuk grafik, Pareto, ve kutu ve yatay çizgi grafiği Excel ekibi tarafından bakın. Postalamak açıklandığı bu blog diğer yeni grafik türlerihakkında daha fazla bilgi olabilir.

Otomatik seçeneği (Scott'ın normal başvuru kuralı)   

Otomatik seçenek formülü

Scott’ın normal başvuru kuralı, histogramın veri kümesine göre varyansında sapmayı en aza indirmeyi dener ve bu arada da verilerin normal dağılımlı olduğunu varsayar.

Taşma Kutusu'nu seçeneği   

Taşma bölmesi seçeneği formülü

Yetersiz Kutusu'nu seçeneği   

Aşağı taşma bölmesi seçeneği formülü
 1. Çözümleme Araç Takımı yüklediğiniz emin olun. Daha fazla bilgi için Excel'de Çözümleme Araç Takımı'nı yüklemekonusuna bakın.

 2. Çalışma sayfasında bir sütuna giriş verilerini yazın ve isterseniz ilk hücreye bir etiket ekleyin.

  Öğe miktarları veya test puanları gibi nicel sayısal veriler kullandığınızdan emin olun. Histogram aracı, metin olarak girilen tanımlama numaraları gibi nitel sayısal verilerle çalışmaz.

 3. Bir sonraki sütuna ikili sayıları artan sırada yazın ve yine isterseniz ilk hücreye bir etiket ekleyin.

  Çözümlemeniz için daha yararlı olabileceklerinden kendi ikili sayılarınızı kullanmak iyi bir fikirdir. Herhangi bir ikili sayı girmezseniz, Histogram aracı giriş aralığındaki en küçük ve en büyük değerleri başlangıç ve bitiş noktaları olarak kullanmak suretiyle, eşit olarak dağıtılmış ikili aralıklar oluşturur.

 4. Veri > Veri Çözümlemesi'ni tıklatın.

  Veri Çözümlemesi grubundaki Veri Çözümlemesi düğmesi

 5. Histogram > Tamam'a tıklayın.

  Veri Çözümlemesi iletişim kutusu

 6. Giriş'in altında aşağıdakileri yapın:

  1. Girdi Aralığı kutusuna, giriş sayılarının bulunduğu veri aralığının hücre başvurusunu girin.

  2. İkili Aralığı kutusuna, ikili sayıların bulunduğu aralığın hücre başvurusunu girin.

   Çalışma sayfasında sütun etiketleri kullandıysanız, bunları hücre başvurularına ekleyebilirsiniz.

   İpucu:  Başvuruları yazarak girmek yerine, Düğme resmi düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak daraltabilir ve aralıkları çalışma sayfasından seçebilirsiniz. Düğme yeniden tıklandığında iletişim kutusu genişler.

 7. Hücre başvurularına sütun etiketleri eklediyseniz, Etiketler kutusunu işaretleyin.

 8. Çıktı seçenekleri'nin altında bir çıkış konumu seçin.

  Histogramı aynı çalışma sayfasına, geçerli çalışma kitabının yeni bir sayfasına ya da yeni bir çalışma kitabına koyabilirsiniz.

 9. Aşağıdaki kutulardan birini veya daha fazlasını işaretleyin:

  Pareto (sıralı çubuk grafik) Verileri artan sıklık sırasına göre gösterir.

  Birikmeli Yüzde     Birikmeli yüzdeleri gösterir ve çubuk grafiğe bir birikmeli yüzde çizgisi ekler.

  Grafik Çıktısı     Ekli bir çubuk grafik gösterir.

 10. Tamam'ı tıklatın.

  Çubuk grafik, özelleştirmek istiyorsanız, metin etiketlerini değiştirme ve Grafik öğeleri, Grafik stillerive Grafik filtresi düğmeleri grafiğin sağ tarafta kullanmak için çubuk grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

 1. Verilerinizi seçin.

  (Tipik bir çubuk grafik için veri örneği bağlıdır.)

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Ekleme > Grafik'i tıklatın.

  Word'ün Ekle sekmesinin Çizimler grubundaki Grafik düğmesi
 3. Grafik Ekle iletişim kutusunda, altında Tüm grafikler, çubuk grafiği tıklatın ve Tamam' ı tıklatın.

İpuçları: 

 • Grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için Şeritte Tasarım ve Biçim sekmelerini kullanın.

 • Bu sekmeler görmüyorsanız, çubuk Grafik araçları ' nın Şeride eklenmesini için içinde herhangi bir yeri tıklatın.

Grafik Araçları için kullanılan Tasarım ve Biçim sekmeleri

 1. Grafiğin yatay eksene sağ tıklayın, Ekseni Biçimlendir'itıklatın ve sonra Eksen Seçenekleri' ni tıklatın.

  Kısayol menüsündeki Ekseni Biçimlendir komutu
 2. Ekseni Biçimlendir görev bölmesinde ayarlamak istediğiniz hangi seçeneklerin karar vermek için aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri kullanın.

  Seçenek

  Açıklama

  Kategoriye göre

  Metin yerine sayısal tabanlı Kategoriler (yatay eksen) bu seçeneği belirleyin. Çubuk grafiği, aynı kategorileri gruplandırma ve değer ekseni değerleri toplamak.

  İpucu: Metin dizelerinin kaç kez göründüğünü saymak için, bir sütun ekleyin ve bu sütunu “1” değeriyle doldurun; ardından hisotgram çizin ve bölmeleri Kategoriye Göre ayarlayın.

  Otomatik

  Çubuk grafikler için varsayılan ayar budur.

  Depo genişliği

  Her aralıktaki veri noktalarının sayısı için pozitif bir ondalık sayı girin.

  Depo sayısı

  (Taşma ve yetersizlik bölmeleri de içinde olmak üzere) çubuk grafiği için depo sayısını girin.

  Taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda değer üzerindeki tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Aşağı taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda altına değere eşit veya tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Ekseni Biçimlendir görev bölmesi

İpucu: Çubuk grafik hakkında daha fazla bilgi ve nasıl istatistiksel veriler görmenize yardımcı okumak için bu Web günlüğü postası çubuk grafik, Pareto, ve kutu ve yatay çizgi grafiği Excel ekibi tarafından bakın. Postalamak açıklandığı bu blog diğer yeni grafik türlerihakkında daha fazla bilgi olabilir.

Mac için Excel'de bir çubuk grafik oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Verileri seçin.

  (Tipik bir çubuk grafik için veri örneği bağlıdır.)

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın İstatistik grafiği simgesi (istatistik simgesi) tıklayın ve altında çubuk grafik, çubuk grafikseçin.

İpuçları: 

 • Grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için Grafik tasarım ve Biçim sekmelerini kullanın.

 • Grafik tasarım ve Biçim sekmelerini görmüyorsanız, bunları Şerit'e eklemek için çubuk grafik içinde herhangi bir yeri tıklatın.

Mac için Excel 2011'deki bir çubuk grafik oluşturmak için bir üçüncü taraf eklentisi indirmeniz gerekir. Bkz.: daha ayrıntılı bilgi için Mac için Excel 2011'deki çözümleme araç takımı bulamıyorum .

Excel Online, çubuk grafik (sıklık verilerini gösteren bir sütun grafiği) görüntüleyebilirsiniz, ancak çözümleme araç takımı, bir ExcelExcel Online' da desteklenmeyen eklentisini gerektirdiğinden oluşturamazsınız.

Excel Masaüstü uygulamanız varsa, masaüstü ve çubuk grafik oluşturmaExcel açmak için Excel'de Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz.

Excel’de Düzenle düğmesi

 1. Verilerinizi seçmek için dokunun.

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Telefonda başladıysanız, Şerit göstermek için Düzenle simgesini Düzenle simgesi dokunun. ve Girişöğesine dokunun.

 3. Ekle ' ye dokunun > grafikleri > çubuk grafik.

  Gerekirse, grafik öğelerini özelleştirebilirsiniz.

  Not: Bu özelliği kullanabilmek için Office 365 aboneliğiniz olmalıdır. Office 365 abonesiyseniz, Office'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

  Office 365’i veya Excel’in en son sürümünü deneyin

 1. Verilerinizi seçmek için dokunun.

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Telefonda başladıysanız, Şerit göstermek için Düzenle simgesini Düzenle simgesi dokunun ve sonra Girişdokunun.

 3. Ekle ' ye dokunun > grafikleri > çubuk grafik.

Excel' da çubuk grafik oluşturmak için iki veri türlerini sağlama — çözümlemek istediğiniz verileri ve sıklık ölçmek istediğiniz aralıklarını temsil eden ikili sayıları. Çalışma sayfasında iki sütunlardaki veriler düzenlemelisiniz. Bu sütunlar aşağıdaki verileri içermelidir:

 • Veri girişi    Çubuk grafik aracını kullanarak çözümlemek istediğiniz verileri budur.

 • İkili sayıları    Veri analizi giriş verisindeki ölçüm için kullanmak istediğiniz çubuk grafiği aralıkları aracını bu sayıları temsil eder.

Çubuk grafik aracını kullandığınızda, Excel her veri Kutusu'ndaki veri noktası sayısını sayar. Sayı en düşük ilişkili ve eşit veya en büyük küçüktür için veri depo bağlı sayısından büyükse, bir veri noktasına belirli bir Kutusu'na dahil edilir. Küme aralığı atlarsanız, Excel giriş verilerinin küçük ve en büyük değerleri arasında eşit dağıtılmış bir dizi oluşturur.

Çubuk grafik çözümleme çıkışını yeni bir çalışma sayfasına (veya yeni bir çalışma kitabındaki) görüntülenir ve bir çubuk grafik tablo ve çubuk grafik tablosundaki verileri gösteren bir sütun grafiği gösterir.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×