Excel'de açıklamalar ve notlar ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Hücrelere açıklama ekleyebilirsiniz. Bir hücre açıklama varsa, bir gösterge hücrenin köşesinde görünür. İşaretçiyi hücre üzerinde beklettiğinizde, açıklamanın görünür.

Not: 25 Temmuz 2018: Zincirleme açıklamalar bir özelliktir beta ve Office elemanları bir kısmını şu anda yalnızca kullanılabilir. Bu özellik sonraki birkaç ay içinde en iyi duruma getirme açmaya devam edersiniz. Hazır olduğunda, biz tüm Office elemanları ve Office 365 aboneleriiçin serbest.

 1. Hücreyi sağ tıklatın ve sonra Yeni açıklama' yı tıklatın.

 2. Açıklamanızı yazın.

 3. Gönder düğmesini tıklatın (veya Ctrl + Enter tuşlarına basın).

 4. Diğer kişileri eklemek için bir şey varsa, hücreyi sağ tıklatın ve açıklamayı Yanıtla' ı seçin.

Zincirleme açıklama düzenlemeniz gerekiyorsa, imlecinizi hücrenin üzerine getirin. Ardından imleci açıklama metnini kendisi üzerinde bekletin ve Düzenle' yi tıklatın.

Zincirleme Yorum silme gerekiyorsa, hücreyi sağ tıklatın ve sonra Açıklama Sil'itıklatın.

Yanıt silme gerekiyorsa, imlecinizi hücrenin üzerine getirin. Sonra yanıt metnin kendisi üzerinde imleci bekletin ve Sil'itıklatın.

 1. Hücreyi sağ tıklatın ve sonra da Açıklama Ekle'yi tıklatın (veya ÜST KRKT + F2 tuşlarına basın). Excel için Office 365 kullanıyorsanız, hücreyi sağ tıklatın ve Yeni Notseçin.

 2. Ek açıklama metninizi yazın.

 3. Kutusunun dışını tıklatın.

Bir notu düzenlemek gereksinim duyarsanız, hücreyi sağ tıklatın ve sonra da Açıklamayı Düzenle'yitıklatın. Excel için Office 365 kullanıyorsanız, hücreyi sağ tıklatın ve Not düzenlemeseçin.

Notu silmek gereksinim duyarsanız, hücreyi sağ tıklatın ve Açıklama Sil'iseçin. Excel için Office 365 kullanıyorsanız, hücreyi sağ tıklatın ve Not Sil'iseçin.

Office 365 için Excel'de, aralarından seçim yapabileceğiniz açıklamaları iki tür vardır: Açıklamalar ve notlar. Daha fazla bilgi için zincir açıklamalar ve notlarmakalesine bakın.

 1. Kopyalamak istediğiniz açıklamaların bulunduğu hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. Ctrl+C tuşlarına basın.

 3. Giriş sekmesinde, Yapıştır’ın altındaki oka tıklayın ve ardından Özel Yapıştır’a tıklayın.

 4. Özel Yapıştır iletişim kutusunda, Yapıştır'ın altında Açıklamalar'ı tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. Taşınan kenarlığı iptal etmek için, başka bir hücreyi tıklatın veya Esc tuşuna basın.

Notlar: 

 • Tamam'ı tıklattıktan sonra Enter tuşuna basmayın. Basarsanız, açıklamayla birlikte hücrenin içindekiler de yapıştırma alanına kopyalanır.

 • Kopyalanan açıklamalar hedef alanı'nda varolan açıklamaların yerine geçer.

Bir hücre açıklama veya bir notun içerdiğinde varsayılan olarak, Excel bir gösterge görüntüler. Excel açıklamaları ve göstergelerini hücrelerde her zaman göster veya açıklamaları gizlemek için varsayılan ayarları değiştirerek görüntüleme şeklini denetleyebilirsiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın ve ardından Seçenekler' i tıklatın. Excel 2007içinde: Office düğmesi resmi Microsoft Office düğmesi' ni tıklatın ve ardından Excel Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Gelişmiş kategorisindeki Görüntü'nün altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm çalışma kitabında hem açıklamaları hem de göstergeleri gizlemek için, Açıklama içeren hücreler için, göster alanında Açıklama veya gösterge yok'u tıklatın.

  • Göstergeleri görüntülemek ve açıklamaların ancak işaretçi hücrenin üzerine getirildiğinde görüntülenmesini sağlamak için, Açıklama içeren hücreler için, göster alanında Yalnızca göstergeler; açıklamalar üzerine gidildiğinde'yi tıklatın.

  • Hem açıklamaları hem de göstergeleri, Açıklama içeren hücreler için Göster' in altında her zaman görüntülenecek şekilde Açıklamalar ve göstergeler'itıklatın. Office 365 için Excel'de, bu ayar yalnızca değil zincirleme açıklamalar notlar için geçerlidir.

Excel hesaplarıyla açmış olan kişinin adı zincirleme her açıklamayı etiketler. Bu üzerine yazarak değiştirilemez. Bununla birlikte, notlar farklıdır. Excel Seçenekleri iletişim kutusunda belirttiğiniz bir adı kullanarak not etiketleri. Aşağıdaki yordam notları, not zincirleme açıklamalar görünen adını değiştirmek nasıl açıklanır.

 1. Dosya sekmesini tıklatın ve sonra Seçenekler' i tıklatın. Excel 2007içinde: Office düğmesi resmi Microsoft Office düğmesi' ni tıklatın ve ardından Excel Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Genel kategorisindeki Microsoft Office kopyanızı kişiselleştirin alanında yer alan Kullanıcı adı kutusuna bir ad yazın.

  Notlar: 

  • Kullanıcı adı kutusuna boşsa, Excel otomatik olarak kullanıcı adı kutusuna kullanıcı adınızı ayarlar ve bu ad etiketi için kullanır.

  • Not etiketleri engelleyemezsiniz, ancak Notes'tan etiketleri silerek bunları kaldırabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Açıklamalar ve Excel'de notları yazdırma

Not: 25 Temmuz 2018: Zincirleme açıklamalar bir özelliktir beta ve Office elemanları bir kısmını şu anda yalnızca kullanılabilir. Bu özellik sonraki birkaç ay içinde en iyi duruma getirme açmaya devam edersiniz. Hazır olduğunda, biz tüm Office elemanları ve Office 365 aboneleriiçin serbest.

 1. Hücreyi sağ tıklatın ve sonra Yeni açıklama' yı tıklatın.

 2. Açıklamanızı yazın.

 3. Gönder düğmesini tıklatın (veya ⌘ + Enter tuşlarına basın).

 4. Diğer kişileri eklemek için bir şey varsa, hücreyi sağ tıklatın ve açıklamayı Yanıtla' ı seçin.

Zincirleme açıklama düzenlemeniz gerekiyorsa, imlecinizi hücrenin üzerine getirin. Ardından imleci açıklama metnini kendisi üzerinde bekletin ve Düzenle' yi tıklatın.

Zincirleme Yorum silme gerekiyorsa, hücreyi sağ tıklatın ve sonra Açıklama Sil'itıklatın.

Yanıt silme gerekiyorsa, imlecinizi hücrenin üzerine getirin. Sonra yanıt metnin kendisi üzerinde imleci bekletin ve Sil'itıklatın.

 1. Hücreyi sağ tıklatın ve sonra da Açıklama Ekle'yi tıklatın

 2. Ek açıklama metninizi yazın.

 3. Kutusunun dışını tıklatın.

Bir notu düzenlemek gereksinim duyarsanız, hücreyi sağ tıklatın ve sonra da Açıklamayı Düzenle'yitıklatın. Mac için Office 365 için Excel kullanıyorsanız, hücreyi sağ tıklatın ve Not düzenlemeseçin.

Notu silmek gereksinim duyarsanız, hücreyi sağ tıklatın ve Açıklama Sil'iseçin. Mac için Office 365 için Excel kullanıyorsanız, hücreyi sağ tıklatın ve Not Sil'iseçin.

Excel'de, aralarından seçim yapabileceğiniz açıklamaları iki tür vardır: Açıklamalar ve notlar. Daha fazla bilgi için zincir açıklamalar ve notlarmakalesine bakın.

 1. Kopyalamak istediğiniz açıklamaların bulunduğu hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. ⌘ + C tuşlarına basın.

 3. Giriş sekmesinde, Yapıştır’ın altındaki oka tıklayın ve ardından Özel Yapıştır’a tıklayın.

 4. Özel Yapıştır iletişim kutusunda, Yapıştır'ın altında Açıklamalar'ı tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. Taşınan kenarlığı iptal etmek için, başka bir hücreyi tıklatın veya Esc tuşuna basın.

Not: Kopyalanan açıklamalar hedef alanı'nda varolan açıklamaların yerine geçer.

Bir hücre açıklama veya bir notun içerdiğinde varsayılan olarak, Mac için Excel bir gösterge görüntüler. Excel açıklamaları ve göstergelerini hücrelerde her zaman göster veya açıklamaları gizlemek için varsayılan ayarları değiştirerek görüntüleme şeklini denetleyebilirsiniz.

 1. Excel tıklatın > Tercihler > görünümü (altında Yazma).

 2. For Cells with Comments, Show'inaltında Görünüm iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem açıklamaları hem de çalışma kitabında Göstergeleri gizlemek için Açıklama veya gösterge Yok'utıklatın.

  • Göstergeleri görüntülemek, ancak yalnızca işaretçi hücrenin getirildiğinde açıklamaları görüntülemek için yalnızca, göstergeleri ve çevirme yorumtıklatın.

  • Her zaman hem açıklamaları hem de göstergeleri görüntülemek için Açıklamalar ve göstergeler'itıklatın.

Excel hesaplarıyla açmış olan kişinin adı zincirleme her açıklamayı etiketler. Bu üzerine yazarak değiştirilemez. Bununla birlikte, notlar farklıdır. Excel Seçenekleri iletişim kutusunda belirttiğiniz bir adı kullanarak not etiketleri. Aşağıdaki yordam notları, not zincirleme açıklamalar görünen adını değiştirmek nasıl açıklanır.

 1. Excel tıklatın > Tercihler > Genel.

 2. Genel iletişim kutusunda, kişiselleştirin ' in altındaki kullanıcı adı kutusuna bir ad yazın.

  Notlar: 

  • Kullanıcı adı kutusuna boşsa, Excel otomatik olarak kullanıcı adı kutusuna kullanıcı adınızı ayarlar ve bu ad etiketi için kullanır.

  • Not etiketleri engelleyemezsiniz, ancak Notes'tan etiketleri silerek bunları kaldırabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Açıklamalar ve Excel'de notları yazdırma

 1. Hücreyi sağ tıklatın ve sonra Yeni açıklama' yı tıklatın.

 2. Yorumlar bölmesi'nde, yorumunuzu yazın. Belirli bir kullanıcı için açıklamayı yazarak bile değinebilirsiniz @ simgesi ve ardından kullanıcı adına göre veya bir kullanıcıyı belirir açılan listeden seçin.

 3. Gönder düğmesini tıklatın (veya Ctrl + Enter tuşlarına basın).

 4. Diğer kişileri eklemek için bir şey varsa, hücreyi sağ tıklatın ve Yeni Yanıtla' yı seçin.

Zincirleme açıklama düzenlemeniz gerekiyorsa, sayfasındaki bir hücreyi tıklatın ve sonra Açıklamayı Göster simgesini tıklatın ve ardından düzenlemek istediğiniz yorumu üzerinde bekletin ve Düzenle' yi tıklatın.

Zincirleme Yorum silme gerekiyorsa, hücreyi sağ tıklatın ve sonra Açıklama Sil'itıklatın.

Yanıtı silmek gereksinim duyarsanız, sayfasındaki bir hücreyi tıklatın ve sonra Açıklamayı Göster simgesini tıklatın ve sonra silmek istediğiniz açıklamayı üzerinde bekletin ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

Not: Kopyalayıp zincirleme açıklamaları başka hücrelere yapıştırma açtığınızda, Excel Online da hücre değerleri yapıştırma.

 1. Kopyalamak istediğiniz açıklamaların bulunduğu hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. Ctrl+C tuşlarına basın.

 3. Boş hücreleri seçin ve Ctrl + V tuşlarına basın.

Not: Kopyalanan açıklamalar hedef alanı'nda varolan açıklamaların yerine geçer.

 1. Excel çalışma kitabında, çalışma sayfasında dokunun.

 2. Ekle' ye dokunun.

 3. Açıklama’ya dokunun.

  Android cihazları için Excel'de:

  Android için Excel'de açıklama ekleme

  İPad için Excel'de:

  İPad için Excel'de açıklama ekleme

  Windows 10 için Excel Mobile'da:

  Windows 10 için Excel Mobile açıklama ekleme

 4. Açıklamanızı yazın.

 5. Açıklama eklemeyi durdurmak için açıklama kutusunun dışına dokunun.

 6. Açıklamayı görüntülemek için çalışma kitabındaki Açıklama'ya dokunun.

  Açıklamayı silmek için açıklama simgesine ve ardından X dokunun.

 1. İPhone veya Android telefon Şerit görmek için dokunun Düzenle simgesine dokunun. Windows phone'unuzda daha fazla Şerit görmek için dokunun dokunun.

 2. Giriş' e dokunun ve sonra gözden geçir' e dokunun.

  Gözden Geçir'e dokunun.

 3. Açıklama eklemek için Android veya Windows telefonunuzda, iPhone veya Açıklama bilgisayarınıza Yeni açıklama dokunun, yorumunuzu yazın ve sonra Bitti'yedokunun.

 4. Görüntüleme veya varolan yorumları düzenlemek için Açıklama'ya dokunun.

  Açıklamayı düzenleme için açıklamayı düzenleme simgesine dokunun.

  Açıklama ekleme

  Açıklamayı silmek için Açıklamayı Sil simgesine dokunun.

  Açıklamayı silme

  Yaptığınız değişikliklerle bitirdiğinizde, açıklama kutusunun aşağı oku iphone'unuzda ya da X Android veya Windows telefonunuzdan dokunarak kapatın.

 1. Excel çalışma kitabında, çalışma sayfasında dokunun.

 2. Ekle' ye dokunun.

 3. Açıklama’ya dokunun.

  Android cihazları için Excel'de:

  Android için Excel'de açıklama ekleme

  İPad için Excel'de:

  İPad için Excel'de açıklama ekleme

  Windows 10 için Excel Mobile'da:

  Windows 10 için Excel Mobile açıklama ekleme

 4. Açıklamanızı yazın.

 5. Açıklama eklemeyi durdurmak için açıklama kutusunun dışına dokunun.

 6. Açıklamayı görüntülemek için çalışma kitabındaki Açıklama'ya dokunun.

  Açıklamayı silmek için açıklama simgesine ve ardından X dokunun.

 1. İPhone veya Android telefon Şerit görmek için dokunun Düzenle simgesine dokunun. Windows phone'unuzda daha fazla Şerit görmek için dokunun dokunun.

 2. Giriş' e dokunun ve sonra gözden geçir' e dokunun.

  Gözden Geçir'e dokunun.

 3. Açıklama eklemek için Android veya Windows telefonunuzda, iPhone veya Açıklama bilgisayarınıza Yeni açıklama dokunun, yorumunuzu yazın ve sonra Bitti'yedokunun.

 4. Görüntüleme veya varolan yorumları düzenlemek için Açıklama'ya dokunun.

  Açıklamayı düzenleme için açıklamayı düzenleme simgesine dokunun.

  Açıklama ekleme

  Açıklamayı silmek için Açıklamayı Sil simgesine dokunun.

  Açıklamayı silme

  Yaptığınız değişikliklerle bitirdiğinizde, açıklama kutusunun aşağı oku iphone'unuzda ya da X Android veya Windows telefonunuzdan dokunarak kapatın.

 1. Excel çalışma kitabında, çalışma sayfasında dokunun.

 2. Ekle' ye dokunun.

 3. Açıklama’ya dokunun.

  Android cihazları için Excel'de:

  Android için Excel'de açıklama ekleme

  İPad için Excel'de:

  İPad için Excel'de açıklama ekleme

  Windows 10 için Excel Mobile'da:

  Windows 10 için Excel Mobile açıklama ekleme

 4. Açıklamanızı yazın.

 5. Açıklama eklemeyi durdurmak için açıklama kutusunun dışına dokunun.

 6. Açıklamayı görüntülemek için çalışma kitabındaki Açıklama'ya dokunun.

  Açıklamayı silmek için açıklama simgesine ve ardından X dokunun.

 1. İPhone veya Android telefon Şerit görmek için dokunun Düzenle simgesine dokunun. Windows phone'unuzda daha fazla Şerit görmek için dokunun dokunun.

 2. Giriş' e dokunun ve sonra gözden geçir' e dokunun.

  Gözden Geçir'e dokunun.

 3. Açıklama eklemek için Android veya Windows telefonunuzda, iPhone veya Açıklama bilgisayarınıza Yeni açıklama dokunun, yorumunuzu yazın ve sonra Bitti'yedokunun.

 4. Görüntüleme veya varolan yorumları düzenlemek için Açıklama'ya dokunun.

  Açıklamayı düzenleme için açıklamayı düzenleme simgesine dokunun.

  Açıklama ekleme

  Açıklamayı silmek için Açıklamayı Sil simgesine dokunun.

  Açıklamayı silme

  Yaptığınız değişikliklerle bitirdiğinizde, açıklama kutusunun aşağı oku iphone'unuzda ya da X Android veya Windows telefonunuzdan dokunarak kapatın.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×