Excel'de açıklama ve not ekleme

Hücrelere açıklama ekleyebilirsiniz. Bir hücrede açıklama varsa hücrenin köşesinde bir gösterge görülür. İşaretçiyi hücrenin üzerine getirip beklettiğinizde açıklama görüntülenir.

 1. Hücreye sağ tıklayın ve ardından Yeni Açıklama'ya tıklayın.

 2. Açıklamanızı yazın.

 3. Gönder düğmesine (veya Ctrl + Enter tuşlarına) basın.

 4. Diğer kişilerin eklemek istedikleri varsa hücreye sağ tıklayıp Açıklamayı Yanıtla’yı seçebilirler.

Bir zincirleme açıklamayı düzenlemeniz gerekirse imlecinizi hücrenin üzerine getirin. Ardından imleci açıklama metninin üzerinde bekletin ve Düzenle’ye tıklayın.

Bir zincirleme açıklamayı silmeniz gerekiyorsa hücreye sağ tıklayın ve ardından Açıklamayı Sil’e tıklayın.

Bir yanıtı silmeniz gerekiyorsa imlecinizi hücrenin üzerine getirin. Ardından imleci yanıt metninin üzerinde bekletin ve Sil’e tıklayın.

Not: Başkalarının açıklamalarınızı düzenleyebileceğini unutmayın. Office belgelerindeki açıklamalar dosyada depolanır, böylece dosyanıza düzenleme erişimi olan herkes yorumunuzu düzenleyebilir.

 1. Hücreye sağ tıklayın ve ardından Açıklama Ekle'ye tıklayın (ya da Shift+F2’ye basın). Office 365 için Excel'i kullanıyorsanız hücreye sağ tıklayıp Yeni Not’u seçin.

 2. Ek açıklama metninizi yazın.

 3. Hücrenin dışına tıklayın.

Notu düzenlemeniz gerekiyorsa hücreye sağ tıklayın ve ardından Açıklamayı Düzenle'ye tıklayın. Office 365 için Excel'i kullanıyorsanız hücreye sağ tıklayıp Notu Düzenle’yi seçin. 

Notu silmeniz gerekiyorsa hücreye sağ tıklayın ve ardından Açıklamayı Sil'e tıklayın. Office 365 için Excel'i kullanıyorsanız hücreye sağ tıklayıp Notu Sil’i seçin.

Office 365 için Excel'de iki tür açıklama vardır: açıklamalar ve notlar. Daha fazla bilgi için Zincirleme açıklamalar ve notlar makalesine bakın.

 1. Kopyalamak istediğiniz açıklamaların bulunduğu hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. Ctrl+C tuşlarına basın.

 3. Giriş sekmesinde, Yapıştır’ın altındaki oka tıklayın ve ardından Özel Yapıştır’a tıklayın.

 4. Özel Yapıştır iletişim kutusunda, Yapıştır'ın altında Açıklamalar'a tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

 5. Taşınan kenarlığı iptal etmek için, başka bir hücreye tıklayın veya Esc tuşuna basın.

Notlar: 

 • Tamam'a tıkladıktan sonra Enter tuşuna basmayın. Basarsanız açıklamayla birlikte hücrenin içindekiler de yapıştırma alanına kopyalanır.

 • Kopyalanan açıklamalar, hedef alanda bulunan açıklamaların yerine geçer.

Varsayılan olarak, Excel yalnızca hücrede bir açıklama olduğunda bir gösterge görüntüler. Varsayılan ayarları, açıklamalar her zaman gösterilecek veya gizlenecek şekilde değiştirerek Excel'in hücrelerdeki açıklamaları ve göstergeleri görüntüleme şeklini denetleyebilirsiniz.

 1. Dosya sekmesine, ardından Seçenekler'e tıklayın.

 2. Gelişmiş kategorisindeki Görüntü'nün altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm çalışma kitabında hem açıklamaları hem de göstergeleri gizlemek için, Açıklama içeren hücreler için, göster alanında Açıklama veya gösterge yok'u tıklatın.

  • Göstergeleri görüntülemek ve açıklamaların ancak işaretçi hücrenin üzerine getirildiğinde görüntülenmesini sağlamak için, Açıklama içeren hücreler için, göster alanında Yalnızca göstergeler; açıklamalar üzerine gidildiğinde'yi tıklatın.

  • Hem açıklamaların hem de göstergelerin her zaman görüntülenmesini sağlamak için Açıklama içeren hücreler için, göster alanında Açıklamalar ve göstergeler'e tıklayın. Office 365 için Excel'de, bu ayar zincirleme açıklamalar için geçerli değildir; yalnızca notlar için geçerlidir.

Excel, her zincirleme açıklamayı hesabıyla oturum açmış olan kişinin adıyla etiketler. Bu, üzerine yazarak değiştirilemez. Ancak, notlarda durum farklıdır. Excel, notları Seçenekler iletişim kutusunda belirttiğiniz adı kullanarak etiketler. Aşağıdaki yordamda, notların üzerinde (zincirleme açıklamaların değil) görünen adın nasıl değiştirileceği açıklanır.

 1. Dosya sekmesine ve ardından Seçenekler'e tıklayın.

 2. Genel kategorisindeki Microsoft Office kopyanızı kişiselleştirin alanında yer alan Kullanıcı adı kutusuna bir ad yazın.

  Notlar: 

  • Kullanıcı adı kutusu boşsa Excel Kullanıcı adı kutusunun değerini otomatik olarak sizin kullanıcı adınıza ayarlar ve etikette bu adı kullanır.

  • Not etiketlerinin gösterilmesini engelleyemezsiniz, ancak notlardaki etiketleri silerek bunları kaldırabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

Excel'de açıklama ve notları yazdırma

 1. Hücreye sağ tıklayın ve ardından Yeni Açıklama'ya tıklayın.

 2. Açıklamanızı yazın.

 3. Gönder düğmesine tıklayın (veya ⌘+Enter tuşlarına basın).

 4. Diğer kişilerin eklemek istedikleri varsa hücreye sağ tıklayıp Açıklamayı Yanıtla’yı seçebilirler.

Bir zincirleme açıklamayı düzenlemeniz gerekirse imlecinizi hücrenin üzerine getirin. Ardından imleci açıklama metninin üzerinde bekletin ve Düzenle’ye tıklayın.

Bir zincirleme açıklamayı silmeniz gerekiyorsa hücreye sağ tıklayın ve ardından Açıklamayı Sil’e tıklayın.

Bir yanıtı silmeniz gerekiyorsa imlecinizi hücrenin üzerine getirin. Ardından imleci yanıt metninin üzerinde bekletin ve Sil’e tıklayın.

 1. Hücreye sağ tıklayın ve ardından Yeni Not'a tıklayın.

 2. Ek açıklama metninizi yazın.

 3. Hücrenin dışına tıklayın.

Notu düzenlemeniz gerekiyorsa hücreye sağ tıklayın ve Notu Düzenle'ye tıklayın.

Notu silmeniz gerekiyorsa hücreye sağ tıklayın ve Notu Sil'e tıklayın.

Notu göstermeniz veya gizlemeniz gerekiyorsa hücreye sağ tıklayın ve Notu Göster/Gizle'ye tıklayın.

Excel'de iki tür açıklama vardır: açıklamalar ve notlar. Daha fazla bilgi için Zincirleme açıklamalar ve notlar makalesine bakın.

 1. Kopyalamak istediğiniz açıklamaların bulunduğu hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. ⌘+C tuşlarına basın.

 3. Giriş sekmesinde, Yapıştır’ın altındaki oka tıklayın ve ardından Özel Yapıştır’a tıklayın.

 4. Özel Yapıştır iletişim kutusunda, Yapıştır'ın altında Açıklamalar'a tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

 5. Taşınan kenarlığı iptal etmek için, başka bir hücreye tıklayın veya Esc tuşuna basın.

Not: Kopyalanan açıklamalar, hedef alanda bulunan açıklamaların yerine geçer.

Varsayılan olarak, Mac için Excel yalnızca hücrede bir açıklama olduğunda bir gösterge görüntüler. Varsayılan ayarları, açıklamalar her zaman gösterilecek veya gizlenecek şekilde değiştirerek Excel'in hücrelerdeki açıklamaları ve göstergeleri görüntüleme şeklini denetleyebilirsiniz.

 1. Excel > Tercihler > Görünüm’e (Yazma’nın altında) tıklayın.

 2. Görünüm iletişim kutusunda, Açıklama içeren hücreler için, göster seçeneğinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm çalışma kitabında hem açıklamaları hem de göstergeleri gizlemek için, Açıklama veya gösterge yok'a tıklayın.

  • Göstergeleri görüntülemek ve açıklamaların ancak işaretçi hücrenin üzerine getirildiğinde görüntülenmesini sağlamak için, Yalnızca göstergeler; açıklamalar üzerine gidildiğinde'ye tıklayın.

  • Hem açıklamaların hem de göstergelerin her zaman görüntülenmesi için Açıklamalar ve göstergeler'e tıklayın.

Excel, her zincirleme açıklamayı hesabıyla oturum açmış olan kişinin adıyla etiketler. Bu, üzerine yazarak değiştirilemez. Ancak, notlarda durum farklıdır. Excel, notları Seçenekler iletişim kutusunda belirttiğiniz adı kullanarak etiketler. Aşağıdaki yordamda, notların üzerinde (zincirleme açıklamaların değil) görünen adın nasıl değiştirileceği açıklanır.

 1. Excel > Tercihler > Genel’e tıklayın.

 2. Genel iletişim kutusunda, Kişiselleştir’in altındaki Kullanıcı adı kutusuna bir ad girin.

  Notlar: 

  • Kullanıcı adı kutusu boşsa Excel Kullanıcı adı kutusunun değerini otomatik olarak sizin kullanıcı adınıza ayarlar ve etikette bu adı kullanır.

  • Not etiketlerinin gösterilmesini engelleyemezsiniz, ancak notlardaki etiketleri silerek bunları kaldırabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

Excel'de açıklama ve notları yazdırma

 1. Hücreye sağ tıklayın ve ardından Yeni Açıklama'ya tıklayın.

 2. Açıklamalar bölmesine açıklamanızı yazın. Açıklamayı belirli bir kullanıcıya atamak için @ simgesini ve ardından kullanıcı adını yazabilir ya da açılan listeden bir kullanıcı seçebilirsiniz.

 3. Gönder düğmesine (veya Ctrl + Enter tuşlarına) basın.

 4. Diğer kişilerin eklemek istedikleri varsa hücreye sağ tıklayıp Yeni Yanıt’ı seçebilirler.

Zincirleme açıklamayı düzenlemeniz gerekiyorsa hücreye tıklayın ve ardından Açıklamayı Göster simgesine tıklayıp düzenlemek istediğiniz açıklamanın üzerine gelerek Düzenle’ye tıklayın.

Bir zincirleme açıklamayı silmeniz gerekiyorsa hücreye sağ tıklayın ve ardından Açıklamayı Sil’e tıklayın.

Yanıtı silmeniz düzenlemeniz gerekiyorsa hücreye tıklayın ve ardından Açıklamayı Göster simgesine tıklayıp silmek istediğiniz açıklamanın üzerine gelerek Sil’e tıklayın.

Not: Akıtılan açıklamaları kopyalayıp başka hücrelere yapıştırdığınızda, Excel Online hücre değerlerini de yapıştırabilir.

 1. Kopyalamak istediğiniz açıklamaların bulunduğu hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. Ctrl+C tuşlarına basın.

 3. Boş hücreleri seçin ve Ctrl + V tuşlarına basın.

Not: Kopyalanan açıklamalar, hedef alanda bulunan açıklamaların yerine geçer.

 1. Bir Excel çalışma kitabında çalışma sayfasına dokunun.

 2. Gözden Geçir’e dokunun.

 3. Açıklama’ya dokunun.

 4. Açıklamanızı yazın ve Gönder düğmesine dokunun.

 5. Açıklamayı yanıtlamak için (açıklamanın olduğu) hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun ve Yanıtla metin kutusuna bir yanıt girip Gönder düğmesine dokunun.

Android tabletinizde zincirleme açıklamalarla yapabileceğiniz diğer işlemler şunlardır:

 • Belirli bir yazışmayı görüntülemek için hücreye dokunun ve sonra mor açıklama simgesine dokunun.

 • Çalışma sayfasındaki tüm yazışmaları görüntülemek için Gözden Geçir’e ve ardından Açıklamaları Göster’e dokunun.

 • Yazışmadaki belirli bir açıklamayı düzenlemek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, düzenlemek istediğiniz açıklamaya dokunun ve Düzenle’ye dokunun. Açıklamayı gerektiği gibi değiştirin ve Kaydet’e tıklayın.

 • Yazışmadaki belirli bir açıklamayı silmek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, silmek istediğiniz açıklamaya dokunun ve Sil’e dokunun.

 • Tüm yazışmayı silmek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, yazışmadaki ilk açıklamanın yanındaki ... (üç nokta) simgesine dokunun ve Yazışmayı sil’e dokunun.

 1. Android telefonunuzda Düzenle simgesine Şeridi görmek için dokunun dokunun.

 2. Giriş’e ve ardından Gözden Geçir’e dokunun.

  Gözden Geçir’e dokunun

 3. Açıklama’ya dokunun, açıklamanızı yazın ve Gönder düğmesine dokunun.

 4. Açıklamayı yanıtlamak için (açıklamanın olduğu) hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun ve Yanıtla metin kutusuna bir yanıt girip Gönder düğmesine dokunun.

Android telefonunuzda zincirleme açıklamalarla yapabileceğiniz diğer işlemler şunlardır:

 • Belirli bir yazışmayı görüntülemek için hücreye dokunun ve sonra mor açıklama simgesine dokunun.

 • Çalışma sayfasındaki tüm yazışmaları görüntülemek için Gözden Geçir’e ve ardından Açıklamaları Göster’e dokunun.

 • Yazışmadaki belirli bir açıklamayı düzenlemek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, düzenlemek istediğiniz açıklamaya dokunun ve Düzenle’ye dokunun. Açıklamayı gerektiği gibi değiştirin ve Kaydet’e tıklayın.

 • Yazışmadaki belirli bir açıklamayı silmek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, silmek istediğiniz açıklamaya dokunun ve Sil’e dokunun.

 • Tüm yazışmayı silmek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, yazışmadaki ilk açıklamanın yanındaki ... (üç nokta) simgesine dokunun ve Yazışmayı sil’e dokunun.

 1. Excel çalışma kitabında çalışma sayfasına dokunun.

 2. Ekle seçeneğine dokunun.

 3. Açıklama’ya dokunun.

 4. Açıklamanızı yazın ve Gönder düğmesine dokunun.

 5. Açıklamayı yanıtlamak için (açıklamanın olduğu) hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun ve Yanıtla metin kutusuna bir yanıt girip Gönder düğmesine dokunun.

iPad'inizde zincirleme açıklamalarla yapabileceğiniz diğer işlemler şunlardır:

 • Belirli bir yazışmayı görüntülemek için hücreye dokunun ve sonra mor açıklama simgesine dokunun.

 • Çalışma sayfasındaki tüm yazışmaları görüntülemek için Gözden Geçir’e ve ardından Açıklamaları Göster’e dokunun.

 • Yazışmadaki belirli bir açıklamayı düzenlemek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, düzenlemek istediğiniz açıklamaya dokunun ve Düzenle’ye dokunun. Açıklamayı gerektiği gibi değiştirin ve Kaydet’e tıklayın.

 • Yazışmadaki belirli bir açıklamayı silmek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, silmek istediğiniz açıklamaya dokunun ve Sil’e dokunun.

 • Tüm yazışmayı silmek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, yazışmadaki ilk açıklamanın yanındaki ... (üç nokta) simgesine dokunun ve Yazışmayı sil’e dokunun.

 1. iPhone’unuzda Düzenle simgesine Şeridi görmek için dokunun dokunun.

 2. Giriş’e ve ardından Gözden Geçir’e dokunun.

  Gözden Geçir’e dokunun

 3. Açıklama’ya dokunun, açıklamanızı yazın ve Gönder düğmesine dokunun.

  Bir açıklama girin ve Gönder simgesine dokunun
 4. Açıklamayı yanıtlamak için (açıklamanın olduğu) hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun ve Yanıtla metin kutusuna bir yanıt girip Gönder düğmesine dokunun.

 5. İşinizi tamamladıktan sonra yeşil aşağı oka tıklayın.

iPhone'unuzda zincirleme açıklamalarla yapabileceğiniz diğer işlemler şunlardır:

 • Belirli bir yazışmayı görüntülemek için hücreye dokunun ve sonra mor açıklama simgesine dokunun.

 • Çalışma sayfasındaki tüm yazışmaları görüntülemek için Gözden Geçir’e ve ardından Açıklamaları Göster’e dokunun.

  iPhone’da Açıklamalar alt menüsü

 • Yazışmadaki belirli bir açıklamayı düzenlemek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, düzenlemek istediğiniz açıklamaya dokunun ve Düzenle’ye dokunun. Açıklamayı gerektiği gibi değiştirin ve Kaydet’e tıklayın.

 • Yazışmadaki belirli bir açıklamayı silmek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, silmek istediğiniz açıklamaya dokunun ve Sil’e dokunun.

 • Tüm yazışmayı silmek için açıklamanın bulunduğu hücreye dokunun, üstünde beliren mor açıklama simgesine dokunun, yazışmadaki ilk açıklamanın yanındaki ... (üç nokta) simgesine dokunun ve Yazışmayı sil’e dokunun.

 1. Bir Excel çalışma kitabında çalışma sayfasına dokunun.

 2. Ekle seçeneğine dokunun.

 3. Açıklama’ya dokunun.

  Windows 10 için Excel Mobile’da açıklama ekleme

 4. Açıklamanızı yazın.

 5. Açıklama eklemeyi durdurmak için açıklama kutusunun dışına dokunun.

 6. Açıklamayı görüntülemek için, çalışma kitabındaki açıklamaya dokunun.

  Açıklamayı silmek için açıklama simgesine ve X işaretine dokunun.

 1. Windows telefonunuzda Diğer simgesine Şeridi görmek için dokunun dokunun.

 2. Giriş’e ve ardından Gözden Geçir’e dokunun.

  Gözden Geçir’e dokunun

 3. Açıklama eklemek için Windows telefonunuzda Açıklama’ya dokunun, açıklamanızı yazın ve ardından Bitti’ye dokunun.

 4. Mevcut açıklamaları görüntülemek veya düzenlemek için ilgili açıklamaya dokunun.

  Açıklamayı düzenlemek için Açıklamayı düzenle simgesine dokunun.

  Açıklama Ekle

  Açıklamayı silmek için Açıklamayı sil simgesine dokunun.

  Açıklamayı Sil

  Değişikliklerinizi tamamladığınızda, Windows telefonunuzdaki X simgesine dokunarak açıklama kutusunu kapatın.

Önemli: Başkalarının açıklamalarınızı düzenleyebileceğini unutmayın. Office belgesindeki açıklamalar dosyada depolanır, böylece dosyanıza düzenleme erişimi olan herkes yorumunuzu düzenleyebilir.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×