Excel belirtim ve sınırlamaları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Çalışma sayfası ve çalışma kitabı belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Açık çalışma kitapları

Kullanılabilen bellekle ve sistem kaynakları ile sınırlıdır

Çalışma sayfasında satırlara ve sütunlara toplam sayısı

1.048.576 satıra 16.384 sütun

Sütun genişliği

255 karakter

Satır yüksekliği

409 punto

Sayfa sonları

1.026 adet yatay ve dikey

Bir hücrede bulunabilecek toplam karakter sayısı

32.767 karakter

Üstbilgi veya altbilgide karakter sayısı

255

Hücre başına en fazla satır sayısını akışları

253

Bir çalışma kitabındaki sayfalar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır (varsayılan 1 sayfadır)

Bir çalışma kitabındaki renkler

16 milyon renk (24 bit renk kuşağına tam erişimli 32 bit)

Çalışma kitabındaki adlandırılmış görünümler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Benzersiz hücre biçimleri/hücre stilleri

64.000

Dolgu stilleri

256

Çizgi kalınlığı ve stilleri

256

Benzersiz yazı tipleri

Çalışma sayfası başına 512 adet olmak üzere kullanılabilir 1.024 genel yazı tipi vardır

Çalışma kitabındaki sayı biçimleri

Yüklediğiniz Excel'in dil sürümüne bağlı olarak 200 ile 250 arasında.

Bir çalışma kitabındaki adlar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Bir çalışma kitabındaki pencereler

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Çalışma sayfasındaki köprüler

66.530 köprü

Bir penceredeki bölmeler

4

Bağlantılı sayfalar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Senaryolar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır; bir özet raporu, yalnızca ilk 251 senaryoyu gösterir

Bir senaryodaki hücreleri değiştirme

32

Çözücüdeki ayarlanabilir hücreler

200

Özel işlevler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Büyütme aralığı

Yüzde 10 ile yüzde 400 arasında

Raporlar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Sıralama başvuruları

Tek bir sıralamada 64; ardışık sıralama kullanırken sınırlama yoktur

Geri alma düzeyleri

100

Bir veri formundaki alanlar

32

Çalışma kitabı parametreleri

Çalışma kitabı başına 255 parametre

Filtre açılan listelerinde görüntülenen öğeler

10.000

Seçilebilir bitişik olmayan hücreler

2.147.483.648 hücre

Veri Modeli çalışma kitapları için dosya boyutu ve bellek deposu üst sınırları

32 bit ortamı; Excel, çalışma kitabı ve aynı işlemde çalışan eklentiler tarafından paylaşılmak üzere 2 gigabayt (GB) sanal adres alanına tabidir. Bir veri modelinin adres alanı payı 500 – 700 megabayta (MB) kadar çıkabilir, ancak diğer veri modellerinin ve eklentilerin yüklendiği durumlarda daha az da olabilir.

64 bit ortamı dosya boyutu üzerinde kesin sınırlar dayatmaz. Çalışma kitabı boyutu yalnızca kullanılabilir bellek ve sistem kaynakları ile sınırlıdır.

Excel 2016 kullanıcılar bir 64 bit Windows işletim sistemi üzerinde çalışırken, iki kez bellek tüketir 32 bit Excel 2016 olanak tanır büyük adres dikkat işlevi sağlar. Daha fazla bilgi için büyük adres dikkat özelliği için Excel değiştirmekonusuna bakın.

Not: Veri modeline tabloların eklenmesi, dosya boyutunu artırır. Çalışma kitabınızda birden çok veri kaynağı ve veri türü kullanarak karmaşık bir Veri Modeli ilişkisi oluşturmayı planlamıyorsanız, tablolar, özet tablolar veya veri bağlantıları alır ya da oluştururken Bu veriyi Veri Modeli'ne Ekle kutusunun işaretini kaldırın.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri Modeli belirtim ve sınırlamaları.

İşlemci çekirdeği

64

Hesaplama belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Sayı duyarlığı

15 basamak

En düşük negatif sayısal değer

-2,2251E-308

En düşük pozitif sayısal değer

2,2251E-308

En yüksek pozitif sayısal değer

9,99999999999999E+307

En yüksek negatif sayısal değer

-9,99999999999999E+307

Formül yoluyla izin verilen en büyük pozitif sayı

1,7976931348623158e+308

Formül yoluyla izin verilen en büyük negatif sayı

-1,7976931348623158e+308

Formül içeriğinin uzunluğu

8.192 karakter

Formül iç uzunluğu

16.384 bayt

Yinelemeler

32.767

Çalışma sayfası dizileri

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Seçilmiş aralıklar

2.048

Bir fonksiyondaki bağımsız değişkenler

255

Fonksiyonların iç içe düzeyleri

64

Kullanıcı tanımlı işlev kategorileri

255

Kullanılabilen çalışma sayfası fonksiyon sayısı

341

İşlenen yığını boyutu

1.024

Çalışma sayfaları arası bağımlılık

Başka sayfalara başvuruda bulunabilecek 64.000 çalışma sayfası

Çalışma sayfaları arası dizi formülü bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Alan bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Çalışma sayfası başına alan bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Tek bir hücrede bağımlılık

Tek bir hücreye bağımlı olabilecek 4 milyar formül

Kapatılan çalışma kitaplarından bağlantılı hücre içeriği uzunluğu

32.767

Hesaplama için izin verilen en erken tarih

1.Ocak.1900 (1904 tarih sistemi kullanılıyorsa, 1.Ocak.1904)

Hesaplamalar için izin verilen en son tarih

31.Aralık.9999

Girilebilecek en büyük saat

9999:59:59

Grafik belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Bir çalışma sayfasına bağlanan grafikler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Bir grafik tarafından başvurulan çalışma sayfaları

255

Bir grafikteki veri serisi

255

2-B grafiklerine ait veri serisindeki veri noktaları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

3-B grafiklerine ait veri serisindeki veri noktaları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Bir grafikteki bütün veri serileri için veri noktaları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Özet Tablo ve Özet Grafik raporu belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Sayfada PivotTable raporları

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Alan başına benzersiz öğe sayısı

1.048.576

PivotTable raporundaki satır veya sütun alanları

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Özet Tablo raporundaki rapor filtreleri

256 (kullanılabilen bellekle sınırlı olabilir)

Özet Tablo raporundaki değer alanları

256

PivotTable raporundaki hesaplanan öğe formülleri

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

PivotChart raporu rapor filtreleri

256 (kullanılabilen bellekle sınırlı olabilir)

Özet Grafik raporundaki değer alanları

256

Özet Grafik raporundaki hesaplanan öğe formülleri

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Özet Tablo öğesi için MDX adı uzunluğu

32.767

İlişkili Özet Tablo dize uzunluğu

32.767

Filtre açılan listelerinde görüntülenen öğeler

10.000

Etkin "İzin ver birden fazla kullanıcı tarafından değişir..." ayarı içeren çalışma kitapları

Birden fazla kullanıcı tarafından değişiklik izin ver ayarı için bir çalışma kitabı açıksa, daha sonra aşağıdaki bilgiler geçerlidir. Bu ayar gözden geçir sekmesini tıklatarak erişilebilir > Çalışma Kitabını Paylaştır. Excel'in yeni sürümlerinde, çalışma kitabını Paylaştır düğmesi gizli olduğunu unutmayın. Bunu göstermek için Dosya ' yı > Seçenekler > Hızlı Erişim Araç çubuğu. Komutları seçin öğesinin altında listeyi açmak ve Tüm komutlar' ı seçin. Çalışma Kitabını Paylaştır (eski)görünceye kadar listede ilerleyin. Bu öğeyi seçin ve Ekle'yitıklatın. Tamam' ı tıklatın. Çalışma Kitabını Paylaştır düğmesi artık Excel penceresinin en üstünde olduğu ve şuna benzer: Çalışma Kitabını Paylaştır

Özellik

En büyük sınır

Aynı anda dosyayı açan kullanıcılar

256

Çalışma kitabında kişisel görünümler

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

değişiklik geçmişi korunacağı gün sayısı

32.767 (30 gün varsayılır)

Bir kerede birleştirilebilen çalışma kitapları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Vurgulanabilen hücreler

32.767

Değişiklik vurgulama açılınca, farklı kullanıcıların yaptığı değişiklikleri vurgulamada kullanılan renkler

32 (her bir kullanıcı, ayrı bir renkle vurgulanır; geçerli kullanıcının yaptığı değişiklikler lacivertle vurgulanır)

Çalışma kitabında Excel tabloları

0 (sıfır)

Not: Bir veya birden çok Excel tabloları içeren bir çalışma kitabını etkin değişiklik birden fazla kullanıcı yapmasına izin ver ayarı olamaz.

Çalışma sayfası ve çalışma kitabı belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Açık çalışma kitapları

Kullanılabilen bellekle ve sistem kaynakları ile sınırlıdır

Çalışma sayfasında satırlara ve sütunlara toplam sayısı

1.048.576 satıra 16.384 sütun

Sütun genişliği

255 karakter

Satır yüksekliği

409 punto

Sayfa sonları

1.026 adet yatay ve dikey

Bir hücrede bulunabilecek toplam karakter sayısı

32.767 karakter

Üstbilgi veya altbilgide karakter sayısı

255

Hücre başına en fazla satır sayısını akışları

253

Bir çalışma kitabındaki sayfalar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır (varsayılan 3 sayfadır)

Bir çalışma kitabındaki renkler

16 milyon renk (24 bit renk kuşağına tam erişimli 32 bit)

Çalışma kitabındaki adlandırılmış görünümler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Benzersiz hücre biçimleri/hücre stilleri

64.000

Dolgu stilleri

256

Çizgi kalınlığı ve stilleri

256

Benzersiz yazı tipleri

Çalışma sayfası başına 512 adet olmak üzere kullanılabilir 1.024 genel yazı tipi vardır

Çalışma kitabındaki sayı biçimleri

Yüklediğiniz Excel'in dil sürümüne bağlı olarak 200 ile 250 arasında.

Bir çalışma kitabındaki adlar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Bir çalışma kitabındaki pencereler

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Çalışma sayfasındaki köprüler

66.530 köprü

Bir penceredeki bölmeler

4

Bağlantılı sayfalar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Senaryolar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır; bir özet raporu, yalnızca ilk 251 senaryoyu gösterir

Bir senaryodaki hücreleri değiştirme

32

Çözücüdeki ayarlanabilir hücreler

200

Özel işlevler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Büyütme aralığı

Yüzde 10 ile yüzde 400 arasında

Raporlar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Sıralama başvuruları

Tek bir sıralamada 64; ardışık sıralama kullanırken sınırlama yoktur

Geri alma düzeyleri

100

Bir veri formundaki alanlar

32

Çalışma kitabı parametreleri

Çalışma kitabı başına 255 parametre

Filtre açılan listelerinde görüntülenen öğeler

10.000

Seçilebilir bitişik olmayan hücreler

2.147.483.648 hücre

İşlemci çekirdeği

64

Hesaplama belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Sayı duyarlığı

15 basamak

En düşük negatif sayısal değer

-2,2251E-308

En düşük pozitif sayısal değer

2,2251E-308

En yüksek pozitif sayısal değer

9,99999999999999E+307

En yüksek negatif sayısal değer

-9,99999999999999E+307

Formül yoluyla izin verilen en büyük pozitif sayı

1,7976931348623158e+308

Formül yoluyla izin verilen en büyük negatif sayı

-1,7976931348623158e+308

Formül içeriğinin uzunluğu

8.192 karakter

Formül iç uzunluğu

16.384 bayt

Yinelemeler

32.767

Çalışma sayfası dizileri

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Seçilmiş aralıklar

2.048

Bir fonksiyondaki bağımsız değişkenler

255

Fonksiyonların iç içe düzeyleri

64

Kullanıcı tanımlı işlev kategorileri

255

Kullanılabilen çalışma sayfası fonksiyon sayısı

341

İşlenen yığını boyutu

1.024

Çalışma sayfaları arası bağımlılık

Başka sayfalara başvuruda bulunabilecek 64.000 çalışma sayfası

Çalışma sayfaları arası dizi formülü bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Alan bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Çalışma sayfası başına alan bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Tek bir hücrede bağımlılık

Tek bir hücreye bağımlı olabilecek 4 milyar formül

Kapatılan çalışma kitaplarından bağlantılı hücre içeriği uzunluğu

32.767

Hesaplama için izin verilen en erken tarih

1.Ocak.1900 (1904 tarih sistemi kullanılıyorsa, 1.Ocak.1904)

Hesaplamalar için izin verilen en son tarih

31.Aralık.9999

Girilebilecek en büyük saat

9999:59:59

Grafik belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Bir çalışma sayfasına bağlanan grafikler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Bir grafik tarafından başvurulan çalışma sayfaları

255

Bir grafikteki veri serisi

255

2-B grafiklerine ait veri serisindeki veri noktaları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

3-B grafiklerine ait veri serisindeki veri noktaları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Bir grafikteki bütün veri serileri için veri noktaları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Özet Tablo ve Özet Grafik raporu belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Sayfada PivotTable raporları

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Alan başına benzersiz öğe sayısı

1.048.576

PivotTable raporundaki satır veya sütun alanları

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Özet Tablo raporundaki rapor filtreleri

256 (kullanılabilen bellekle sınırlı olabilir)

Özet Tablo raporundaki değer alanları

256

PivotTable raporundaki hesaplanan öğe formülleri

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

PivotChart raporu rapor filtreleri

256 (kullanılabilen bellekle sınırlı olabilir)

Özet Grafik raporundaki değer alanları

256

Özet Grafik raporundaki hesaplanan öğe formülleri

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Özet Tablo öğesi için MDX adı uzunluğu

32.767

İlişkili Özet Tablo dize uzunluğu

32.767

Filtre açılan listelerinde görüntülenen öğeler

10.000

Etkin "İzin ver birden fazla kullanıcı tarafından değişir..." ayarı içeren çalışma kitapları

Birden fazla kullanıcı tarafından değişiklik izin ver ayarı için bir çalışma kitabı açıksa, daha sonra aşağıdaki bilgiler geçerlidir. Bu ayar gözden geçir sekmesini tıklatarak erişilebilir > Çalışma Kitabını Paylaştır.

Özellik

En büyük sınır

Kullanıcılar açabilir ve aynı anda dosya paylaşma

256

Çalışma kitabında kişisel görünümler

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

değişiklik geçmişi korunacağı gün sayısı

32.767 (30 gün varsayılır)

Bir kerede birleştirilebilen çalışma kitapları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Çalışma kitabında vurgulanabilen hücreler

32.767

Değişiklik vurgulama açılınca, farklı kullanıcıların yaptığı değişiklikleri vurgulamada kullanılan renkler

32 (her bir kullanıcı, ayrı bir renkle vurgulanır; geçerli kullanıcının yaptığı değişiklikler lacivertle vurgulanır)

Çalışma kitabında Excel tabloları

0 (sıfır)

Not: Bir veya birden çok Excel tabloları içeren bir çalışma kitabını etkin değişiklik birden fazla kullanıcı yapmasına izin ver ayarı olamaz.

Çalışma sayfası ve çalışma kitabı belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Açık çalışma kitapları

Kullanılabilen bellekle ve sistem kaynakları ile sınırlıdır

Çalışma sayfasında satırlara ve sütunlara toplam sayısı

1.048.576 satıra 16.384 sütun

Sütun genişliği

255 karakter

Satır yüksekliği

409 punto

Sayfa sonları

1.026 adet yatay ve dikey

Bir hücrede bulunabilecek toplam karakter sayısı

32.767 karakter

Üstbilgi veya altbilgide karakter sayısı

255

Hücre başına en fazla satır sayısını akışları

253

Bir çalışma kitabındaki sayfalar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır (varsayılan 3 sayfadır)

Bir çalışma kitabındaki renkler

16 milyon renk (24 bit renk kuşağına tam erişimli 32 bit)

Çalışma kitabındaki adlandırılmış görünümler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Benzersiz hücre biçimleri/hücre stilleri

64.000

Dolgu stilleri

256

Çizgi kalınlığı ve stilleri

256

Benzersiz yazı tipleri

Çalışma sayfası başına 512 adet olmak üzere kullanılabilir 1.024 genel yazı tipi vardır

Çalışma kitabındaki sayı biçimleri

Yüklediğiniz Excel'in dil sürümüne bağlı olarak 200 ile 250 arasında.

Bir çalışma kitabındaki adlar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Bir çalışma kitabındaki pencereler

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Çalışma sayfasındaki köprüler

66.530 köprü

Bir penceredeki bölmeler

4

Bağlantılı sayfalar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Senaryolar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır; bir özet raporu, yalnızca ilk 251 senaryoyu gösterir

Bir senaryodaki hücreleri değiştirme

32

Çözücüdeki ayarlanabilir hücreler

200

Özel işlevler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Büyütme aralığı

Yüzde 10 ile yüzde 400 arasında

Raporlar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Sıralama başvuruları

Tek bir sıralamada 64; ardışık sıralama kullanırken sınırlama yoktur

Geri alma düzeyleri

100

Bir veri formundaki alanlar

32

Çalışma kitabı parametreleri

Çalışma kitabı başına 255 parametre

Filtre açılan listeleri

10.000

Hesaplama belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Sayı duyarlığı

15 basamak

En düşük negatif sayısal değer

-2,2251E-308

En düşük pozitif sayısal değer

2,2251E-308

En yüksek pozitif sayısal değer

9,99999999999999E+307

En yüksek negatif sayısal değer

-9,99999999999999E+307

Formül yoluyla izin verilen en büyük pozitif sayı

1,7976931348623158e+308

Formül yoluyla izin verilen en büyük negatif sayı

-1,7976931348623158e+308

Formül içeriğinin uzunluğu

8.192 karakter

Formül iç uzunluğu

16.384 bayt

Yinelemeler

32.767

Çalışma sayfası dizileri

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Seçilmiş aralıklar

2.048

Bir fonksiyondaki bağımsız değişkenler

255

Fonksiyonların iç içe düzeyleri

64

Kullanıcı tanımlı işlev kategorileri

255

Kullanılabilen çalışma sayfası fonksiyon sayısı

341

İşlenen yığını boyutu

1.024

Çalışma sayfaları arası bağımlılık

Başka sayfalara başvuruda bulunabilecek 64.000 çalışma sayfası

Çalışma sayfaları arası dizi formülü bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Alan bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Çalışma sayfası başına alan bağımlılığı

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Tek bir hücrede bağımlılık

Tek bir hücreye bağımlı olabilecek 4 milyar formül

Kapatılan çalışma kitaplarından bağlantılı hücre içeriği uzunluğu

32.767

Hesaplama için izin verilen en erken tarih

1.Ocak.1900 (1904 tarih sistemi kullanılıyorsa, 1.Ocak.1904)

Hesaplamalar için izin verilen en son tarih

31.Aralık.9999

Girilebilecek en büyük saat

9999:59:59

Grafik belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Bir çalışma sayfasına bağlanan grafikler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Bir grafik tarafından başvurulan çalışma sayfaları

255

Bir grafikteki veri serisi

255

2-B grafiklerine ait veri serisindeki veri noktaları

32.000

3-B grafiklerine ait veri serisindeki veri noktaları

4.000

Bir grafikteki bütün veri serileri için veri noktaları

256.000

Özet Tablo ve Özet Grafik raporu belirtimleri ve sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Sayfada PivotTable raporları

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Alan başına benzersiz öğe sayısı

1.048.576

PivotTable raporundaki satır veya sütun alanları

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Özet Tablo raporundaki rapor filtreleri

256 (kullanılabilen bellekle sınırlı olabilir)

Özet Tablo raporundaki değer alanları

256

PivotTable raporundaki hesaplanan öğe formülleri

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

PivotChart raporu rapor filtreleri

256 (kullanılabilen bellekle sınırlı olabilir)

Özet Grafik raporundaki değer alanları

256

Özet Grafik raporundaki hesaplanan öğe formülleri

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Özet Tablo öğesi için MDX adı uzunluğu

32.767

İlişkili Özet Tablo dize uzunluğu

32.767

Etkin "İzin ver birden fazla kullanıcı tarafından değişir..." ayarı içeren çalışma kitapları

Birden fazla kullanıcı tarafından değişiklik izin ver ayarı için bir çalışma kitabı açıksa, daha sonra aşağıdaki bilgiler geçerlidir. Bu ayar, Paylaşılan çalışma kitaplarınıkullanırken etkindir.

Özellik

En büyük sınır

Kullanıcılar açabilir ve aynı anda çalışma kitabını paylaşma

256

Çalışma kitabında kişisel görünümler

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

değişiklik geçmişi korunacağı gün sayısı

32.767 (30 gün varsayılır)

Bir kerede birleştirilebilen çalışma kitapları

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Vurgulanabilen hücreler

32.767

Değişiklik vurgulama açılınca, farklı kullanıcıların yaptığı değişiklikleri vurgulamada kullanılan renkler

32 (her bir kullanıcı, ayrı bir renkle vurgulanır; geçerli kullanıcının yaptığı değişiklikler lacivertle vurgulanır)

Çalışma kitabında Excel tabloları

0 (sıfır)

Not: Bir veya birden çok Excel tabloları içeren bir çalışma kitabını etkin değişiklik birden fazla kullanıcı yapmasına izin ver ayarı olamaz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×