Excel belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlama

Excel belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu konu, Excel elektronik tablolarınızı engelli kişiler için nasıl kullanılabilir hale getireceğinizi adım adım açıklayan yönergeleri sunar.

Gelir tablosu ve çubuk grafik içeren Excel elektronik tablosu

Excel çalışma kitaplarınızı ve grafiklerinizi oluştururken kullanılabilirliği göz önünde bulundurursanız, görme engelli veya görme zorluğu çeken kişiler bunları daha kolay anlayabilir.

Windows: Excel elektronik tablolarını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere alternatif metin ekleyin.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Elektronik tablodaki eksik alternatif metin örneklerinin hepsini bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Office 365’te görsellere alternatif metin ekleme

Office 2019 içinde görsel öğeler için alternatif metin ekleme

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metinleri ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, çalışma kitabını görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir hücrenin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

Metin ve arka plan renkleri için yeterli karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığını bulmak için Erişilebilirlik denetleyicisikullanın.

Metni okumak veya arka planındaki ayırt etmek için zorlaşır elektronik tablonuzu bakabilirsiniz.

Elektronik tablonuzun metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme ve boş sayfaları kaldırma.

Çalışma kitabında, içeriğin bulunduğu tüm sayfaların açıklayıcı adları olup olmadığını ve boş sayfa bulunup bulunmadığını öğrenmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Sayfa sekmelerini silme

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler, iç içe geçmiş tablolar veya tamamen boş sütun veya satırlar olmadığından emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Yeni bir tabloya üst bilgi ekleme

Mevcut bir tabloda üst bilgi kullanma

Office 365’te görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamları görsel öğelere Office 365içinde Excel elektronik tablolardaki alternatif metin ekleme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır:

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Alternatif metin bir veya iki kısa cümleden uzun olmamalıdır. Çoğunlukla iyi düşünülerek seçilmiş birkaç sözcük yeterli olur. Çevreleyen metinsel içeriği alternatif metin olarak tekrarlamayın veya resimlerden bahsederken “grafiği” ya da “görseli” ifadelerini kullanmayın.

Resme alternatif metin ekleme

Ekran okuyucuları görüntüyü göremiyor kullanıcılara görüntüyü açıklamak için metni okuyabilmeniz için alternatif metin, resimler, ekran görüntüleri, simgeler, videolar ve 3B modelleri gibi resimler ekleyin.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görüntüyü sağ tıklatın ve Düzenle Alt metniseçin.

   Resimler için Excel Win32 Alt metni Düzenle menüsü
  • Resmi seçin. Biçim Seç > alternatif metin.

   Windows için Excel Şeritte alt metin düğmesi

  Belge gövdesi sağ tarafında Alt metin bölmesi açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Resimler için Word Win32 Alt metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekil veya SmartArt grafiğini sağ tıklatın ve Düzenle Alt metniseçin.

   Şekiller için Excel Win32 Alt metni Düzenle menüsü
  • Şekli veya SmartArt grafiğini seçin. Biçim Seç > alternatif metin.

   Windows için Excel Şeritte alt metin düğmesi

  Not: Tüm şekil veya SmartArt grafiğine diğer metin eklemek için şekli veya SmartArt grafiğini ve değil bir tek tek bir şekil veya parça kenarlığını tıklatın.

  Belge gövdesi sağ tarafında Alt metin bölmesi açılır.

 2. SmartArt grafiğini göremeyen birine SmartArt grafiğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Şekiller için Word Win32 Alt metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

PivotChart’lara alternatif metin ekleme

 1. PivotChart’a sağ tıklayın.

 2. Alternatif metin Düzenle' yi seçin.

  Pivotchart'lar için Excel Win32 Alt metni Düzenle menüsü

  Belge gövdesi sağ tarafında Alt metin bölmesi açılır.

 3. PivotChart ve onun içeriği görmediği birine açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Grafikler için Word Win32 Alt metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görseller dekoratif yapma

Sizin görseller gibi görsel bir çekicilik katarak eklemek ama bilgilendirici olmayan stil kenarlıkları tamamen dekoratif varsa, onları bu şekilde herhangi bir alt metin yazmak gerek duymadan işaretleyebilirsiniz. Ekran okuyucuları kullanan kişilerin önemli bilgileri eksik değil anlamaları bunların dekoratif, olduğunu duyarsınız. Belgeyi bir PDF dosyasına aktarıldığında, ekran okuyucuları tarafından ele atlanır yapı etiketlerle PDF dosyasının içinden dekoratif öğeler işaretlenir.

 1. Görselin sağ tıklatın.

 2. Alternatif Metni Düzenle’yi seçin. Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 3. Süslemeli metin kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Dekoratif öğeler için Word Win32 Alt metin bölmesi

Otomatik Alt metni açık ve kapalı geçiş yapma

Eklenen resimleri otomatik olarak oluşturulan alternatif metinler eklemek istemiyorsanız, otomatik alternatif metin seçeneği kapatabilirsiniz. Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz, gibi kolayca bunu kapatabilirsiniz yeniden açın.

 1. Dosya Seç > Seçenekler > Erişim Kolaylığı.

 2. Otomatik Alt metin bölümünde seçin veya Benim için alternatif metin otomatik olarak oluştur seçeneği seçimini kaldırın ve Tamam' ı seçin.

Office 2019 içinde görsel öğeler için alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamları görsel öğelere Office 2019içinde Excel elektronik tablolardaki alternatif metin ekleme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır:

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Alternatif metin bir veya iki kısa cümleden uzun olmamalıdır. Çoğunlukla iyi düşünülerek seçilmiş birkaç sözcük yeterli olur. Çevreleyen metinsel içeriği alternatif metin olarak tekrarlamayın veya resimlerden bahsederken “grafiği” ya da “görseli” ifadelerini kullanmayın.

Resme alternatif metin ekleme

Ekran okuyucuları görüntüyü göremiyor kullanıcılara görüntüyü açıklamak için metni okuyabilmeniz için alternatif metin, resimler, ekran görüntüleri, simgeler, videolar ve 3B modelleri gibi resimler ekleyin.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görüntüyü sağ tıklatın ve Düzenle Alt metniseçin.

   Resimler için Excel Win32 Alt metni Düzenle menüsü
  • Resmi seçin. Biçim Seç > alternatif metin.

   Windows için Excel Şeritte alt metin düğmesi

  Belge gövdesi sağ tarafında Alt metin bölmesi açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Resimler için Word Win32 Alt metin bölmesi

  İpucu: Zamandan kazanmak ve görüntüye sistemi tarafından oluşturulan bir alternatif metin ekleyin. Alt metin Bölmesi'nde bir açıklama benim için Oluştur' u seçin. Ardından içeriği daha iyi uyacak şekilde otomatik alt metni düzenleyin.

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekil veya SmartArt grafiğini sağ tıklatın ve Düzenle Alt metniseçin.

   Şekiller için Excel Win32 Alt metni Düzenle menüsü
  • Şekli veya SmartArt grafiğini seçin. Biçim Seç > alternatif metin.

   Windows için Excel Şeritte alt metin düğmesi

  Not: Tüm şekil veya SmartArt grafiğine diğer metin eklemek için şekli veya SmartArt grafiğini ve değil bir tek tek bir şekil veya parça kenarlığını tıklatın.

  Belge gövdesi sağ tarafında Alt metin bölmesi açılır.

 2. SmartArt grafiğini göremeyen birine SmartArt grafiğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Şekiller için Word Win32 Alt metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

PivotChart’lara alternatif metin ekleme

 1. PivotChart’a sağ tıklayın.

 2. Alternatif metin Düzenle' yi seçin.

  Pivotchart'lar için Excel Win32 Alt metni Düzenle menüsü

  Belge gövdesi sağ tarafında Alt metin bölmesi açılır.

 3. PivotChart ve onun içeriği görmediği birine açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Grafikler için Word Win32 Alt metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görseller dekoratif yapma

Sizin görseller gibi görsel bir çekicilik katarak eklemek ama bilgilendirici olmayan stil kenarlıkları tamamen dekoratif varsa, onları bu şekilde herhangi bir alt metin yazmak gerek duymadan işaretleyebilirsiniz. Ekran okuyucuları kullanan kişilerin önemli bilgileri eksik değil anlamaları bunların dekoratif, olduğunu duyarsınız. Belgeyi bir PDF dosyasına aktarıldığında, dekoratif öğeler ekran okuyucuları tarafından ele atlanır yapı etiketlerle PDF dosyasının içinden işaretlenir.

 1. Görselin sağ tıklatın.

 2. Alternatif Metni Düzenle’yi seçin. Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 3. Süslemeli metin kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Dekoratif öğeler için Word Win32 Alt metin bölmesi

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamları Excel tablolarınızı Office 2016'da görsel öğeler için alternatif metin ekleme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır:

Not: Yalnızca açıklama alanına metin eklemeniz, başlığı boş bırakmanız önerilir. Böylece Narrator gibi birçok ekran okuyucusunda en iyi deneyimi elde edebilirsiniz. Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Şekil Seçenekleri sekmesinde Alternatif Metin'i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı ekran görüntüsü

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Şekle sağ tıklayın.

 2. Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Şekil Seçenekleri sekmesinde Alternatif Metin'i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

PivotChart’lara alternatif metin ekleme

 1. PivotChart’a sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir > Grafik Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili PivotChart’ın açıklandığı ekran görüntüsü

Köprüleri, tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki köprülerin, tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

Ekran İpuçları, işaretçiyi köprünün üzerine getirdiğinizde tanımlayıcı metin görüntüleyen küçük pencerelerdir.

 1. Köprü eklemek istediğiniz hücreyi seçin.

 2. Ekle sekmesinde Bağlantı'yı seçin.

 3. Görüntülenecek metin kutusunda, seçtiğiniz hücrenin içeriği görüntülenir. Bu, köprü metnidir. Değiştirmek için, yeni köprü metnini yazın.

 4. Adres kutusuna köprü URL’sini ekleyin.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna Ekran İpucunun metnini yazın.

 6. Tamam > Tamam'a tıklayın.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metin içeren hücreleri seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Windows için Excel Masaüstü'nde Yazı tipi rengi menüsü.
 • Elektronik tabloyu analiz etmek ve yetersiz renk karşıtlığını bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın. Bu özellik, elektronik tabloda şunları denetler:

  • Sayfa rengi

  • Hücre arka planları

  • Vurgular

  • Metin kutusu dolgusu

  • Paragraf gölgelendirme

  • SmartArt dolguları

  • Üst bilgiler, alt bilgiler ve bağlantılar

Mevcut bir tabloda üst bilgi kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yerine getirin.

 2. Tablo Araçları Tasarım sekmesinin Tablo Stili Seçenekleri grubunda Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

 3. Sütun başlıklarını yazın.

Onay kutuları seçili durumdaki Tablo Stili Seçenekleri grubunun ekran görüntüsü

Yeni bir tabloya üst bilgi ekleme

Tablo olarak işaretlediğiniz yeni bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ekle sekmesinde Tablo'yu seçin

 3. Tablo Oluştur iletişim kutusunda Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

 4. Tamam’ı seçin.

  Excel, Sütun1, Sütun2 gibi varsayılan adlarla üst bilgi satırı oluşturur.

 5. Tablodaki her sütun için yeni, açıklayıcı adlar yazın.

Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusu seçili durumdaki Tablo Oluştur iletişim kutusunun ekran görüntüsü”>>

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayıp Yeniden adlandır’ı seçin.

 2. Sayfa için kısa ve benzersiz bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

Yeniden Adlandır menü öğesinin ekran görüntüsü

Sayfa sekmelerini silme

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayın ve Sil'i seçin.

 2. Onay iletişim kutusunda Sil'i seçin.

Yeniden Sil menü öğesinin ekran görüntüsü

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Word belgelerinizin erişilebilir olmasını sağlama

PowerPoint sunularını engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlama

Outlook e-postanızın erişilebilir olmasını sağlama

OneNote not defterlerinizin erişilebilir olmasını sağlama

Mac: Excel elektronik tablolarını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere alternatif metin ekleyin.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Elektronik tablodaki eksik alternatif metin örneklerinin hepsini bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Office 365’te görsellere alternatif metin ekleme

Office 2019 içinde görsel öğeler için alternatif metin ekleme

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metinleri ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, çalışma kitabınızdaki sayfaları görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir hücrenin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme ve boş sayfaları kaldırma.

Çalışma kitabında, içeriğin bulunduğu tüm sayfaların açıklayıcı adları olup olmadığını ve boş sayfa bulunup bulunmadığını öğrenmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Sayfa sekmelerini silme

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler, iç içe geçmiş tablolar veya tamamen boş sütun veya satırlar olmadığından emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Yeni bir tabloya üst bilgi ekleme

Mevcut bir tabloda üst bilgi kullanma

Office 365’te görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamları Excel tablolarınızı Office 365içinde görsel öğeler için alternatif metin ekleme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Alternatif metin bir veya iki kısa cümleden uzun olmamalıdır. Çoğunlukla iyi düşünülerek seçilmiş birkaç sözcük yeterli olur. Çevreleyen metinsel içeriği alternatif metin olarak tekrarlamayın veya resimlerden bahsederken “grafiği” ya da “görseli” ifadelerini kullanmayın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resmi sağ tıklatın. Alternatif metin Düzenle' yi seçin. Resimler için Excel 365 Alt metni Düzenle menüsü

  • Bir resim seçin. Resim biçimi seçin > alternatif metin.

  Alt metin bölmesi açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  İpucu: Yazdığınız sözcüğü yazım denetimi için sözcüğü sağ tıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

Şekillere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekli sağ tıklatın. Alternatif metin Düzenle' yi seçin. Şekiller için Excel 365 Alt metni Düzenle menüsü

   İpucu: Bölümlerini birini içinde değil tüm Şekli çevreleyen çerçevenin içine bir yere sağ gerekir

  • Bir şekil seçin. Şekil biçimi Seç > alternatif metin.

  Alt metin bölmesi açılır.

 2. Şekli ve onun içeriği görmediği birine açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Şekiller için Excel 365 Alt metni Yaz iletişim kutusu

  İpucu: Yazdığınız sözcüğü yazım denetimi için sözcüğü sağ tıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • SmartArt grafiğini sağ tıklatın. Alternatif metin Düzenle' yi seçin. Şekiller için Excel 365 Alt metni Düzenle menüsü

   İpucu: SmartArt grafiğinin tamamını, içinde bölümlerini birini çevreleyen çerçevenin içine bir yere sağ gerekir

  • SmartArt grafiği seçin. Biçim Seç > alternatif metin.

  Alt metin bölmesi açılır.

 2. TheSmartArt grafiği ve onun içeriği görmediği birine açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Şekiller için Excel 365 Alt metni Yaz iletişim kutusu

  İpucu: Yazdığınız sözcüğü yazım denetimi için sözcüğü sağ tıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

PivotTable için alternatif metin ekleme

 1. PivotTable'ı sağ tıklatın ve PivotTable Seçenekleriseçin.

  İpucu: İçinde bölümlerini birini tüm grafik çevreleyen çerçevenin içine bir yere sağ gerekir

 2. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda, Alt metniseçin.

 3. Alt metin sekmesinde, PivotTable başlık metin kutusundaki metni için bir başlık yazın.

 4. Açıklama metin kutusuna, tablo ve onun içeriği görmediği birine açıklamak için 1-2 cümle yazın. İşiniz bittiğinde, Tamam' ı seçin.

İpucu: Yazdığınız sözcüğü yazım denetimi için sözcüğü sağ tıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

Görseller dekoratif olarak işaretleme

Sizin görseller tamamen dekoratif ve görsel bir çekicilik katarak ekleme ancak bilgilendirici değilseniz, herhangi bir alt metin yazmak gerek duymadan bunları bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Stil kenarlıkları gibi dekoratif işaretleneceğini nesneleri örnekleridir. Ekran okuyucuları kullanan kişilerin önemli bilgileri gözden kaçırmadığınızdan anlamaları bu nesnelerin dekoratif duyarsınız.

 1. Alt metin bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görselin sağ tıklatın. Alternatif metin Düzenle' yi seçin.

  • Görsel seçin. Görsel Biçim sekmesini seçin > Alt metin.

  Alt metin bölmesi açılır.

 2. Süslemeli onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

İpucu: Birkaç dekoratif öğe varsa, bunları toplu düzenleyebilirsiniz. Tümünü seçin, Alt metin bölmesini açın ve süslemeli' ı tıklatın.

Office 2019 içinde görsel öğeler için alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamları Excel tablolarınızı Office 2019içinde görsel öğeler için alternatif metin ekleme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Alternatif metin bir veya iki kısa cümleden uzun olmamalıdır. Çoğunlukla iyi düşünülerek seçilmiş birkaç sözcük yeterli olur. Çevreleyen metinsel içeriği alternatif metin olarak tekrarlamayın veya resimlerden bahsederken “grafiği” ya da “görseli” ifadelerini kullanmayın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resmi sağ tıklatın. Alternatif metin Düzenle' yi seçin. Resimler için Excel 365 Alt metni Düzenle menüsü

  • Bir resim seçin. Resim biçimi seçin > alternatif metin.

  Alt metin bölmesi açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  İpucu: Yazdığınız sözcüğü yazım denetimi için sözcüğü sağ tıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

Şekillere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekli sağ tıklatın. Alternatif metin Düzenle' yi seçin. Şekiller için Excel 365 Alt metni Düzenle menüsü

   İpucu: Bölümlerini birini içinde değil tüm Şekli çevreleyen çerçevenin içine bir yere sağ gerekir

  • Bir şekil seçin. Şekil biçimi Seç > alternatif metin.

  Alt metin bölmesi açılır.

 2. Şekli ve onun içeriği görmediği birine açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Şekiller için Excel 365 Alt metni Yaz iletişim kutusu

  İpucu: Yazdığınız sözcüğü yazım denetimi için sözcüğü sağ tıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • SmartArt grafiğini sağ tıklatın. Alternatif metin Düzenle' yi seçin. Şekiller için Excel 365 Alt metni Düzenle menüsü

   İpucu: SmartArt grafiğinin tamamını, içinde bölümlerini birini çevreleyen çerçevenin içine bir yere sağ gerekir

  • SmartArt grafiği seçin. Biçim Seç > alternatif metin.

  Alt metin bölmesi açılır.

 2. TheSmartArt grafiği ve onun içeriği görmediği birine açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Şekiller için Excel 365 Alt metni Yaz iletişim kutusu

  İpucu: Yazdığınız sözcüğü yazım denetimi için sözcüğü sağ tıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

PivotTable için alternatif metin ekleme

 1. PivotTable'ı sağ tıklatın ve PivotTable Seçenekleriseçin.

  İpucu: İçinde bölümlerini birini tüm grafik çevreleyen çerçevenin içine bir yere sağ gerekir

 2. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda, Alt metniseçin.

 3. Alt metin sekmesinde, PivotTable başlık metin kutusundaki metni için bir başlık yazın.

 4. Açıklama metin kutusuna, tablo ve onun içeriği görmediği birine açıklamak için 1-2 cümle yazın. İşiniz bittiğinde, Tamam' ı seçin.

İpucu: Yazdığınız sözcüğü yazım denetimi için sözcüğü sağ tıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

Görseller dekoratif olarak işaretleme

Sizin görseller tamamen dekoratif ve görsel bir çekicilik katarak ekleme ancak bilgilendirici değilseniz, herhangi bir alt metin yazmak gerek duymadan bunları bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Stil kenarlıkları gibi dekoratif işaretleneceğini nesneleri örnekleridir. Ekran okuyucuları kullanan kişilerin önemli bilgileri gözden kaçırmadığınızdan anlamaları bu nesnelerin dekoratif duyarsınız.

 1. Alt metin bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görselin sağ tıklatın. Alternatif metin Düzenle' yi seçin.

  • Görsel seçin. Görsel Biçim sekmesini seçin > Alt metin.

  Alt metin bölmesi açılır.

 2. Süslemeli onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

İpucu: Birkaç dekoratif öğe varsa, bunları toplu düzenleyebilirsiniz. Tümünü seçin, Alt metin bölmesini açın ve süslemeli' ı tıklatın.

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamları Excel tablolarınızı Office 2016içinde görsel öğeler için alternatif metin ekleme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Ekran okuyucuları görüntüyü göremiyor kullanıcılara görüntüyü açıklamak için metni okuyabilmeniz için alternatif metin, resimler ve ekran görüntüleri, gibi resimler ekleyin.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Resmi Biçimlendir > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı ekran görüntüsü

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Şekle sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

PivotChart’lara alternatif metin ekleme

 1. PivotChart’a sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir > Grafik Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili PivotChart’ın açıklandığı ekran görüntüsü

Köprüleri, tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki köprülerin, tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

 1. Hücreye sağ tıklayın.

 2. Köprü’yü seçin.

 3. Görüntülenecek metin kutusuna köprü metnini yazın.

 4. Adres kutusuna hedef URL’yi yazın.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna bir Ekran İpucu girin.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Mevcut bir tabloda üst bilgi kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesindeki Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

 3. Sütun başlıklarını yazın.

Tablo sekmesinde onay kutuları seçili durumdaki Tablo stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Yeni bir tabloya üst bilgi ekleme

Tablo olarak işaretlediğiniz yeni bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ekle sekmesinde Tablo'yu seçin

 3. Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

 4. Tamam' ı seçin.
  Excel bir üstbilgi satırı varsayılan adlarla Sütun1, Sütun2ve benzeri oluşturur.

 5. Tablodaki her sütun için yeni, açıklayıcı adlar yazın.

Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusu seçili durumdaki Tablo Oluştur iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayıp Yeniden adlandır’ı seçin.

 2. Sayfa için kısa ve benzersiz bir ad girin.

Yeniden Adlandır menü öğesinin ekran görüntüsü

Sayfa sekmelerini silme

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayın.

 2. Sil öğesini seçin.

Yeniden Sil menü öğesinin ekran görüntüsü

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Word belgelerinizi erişilebilir hale getirme

PowerPoint sunularını engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlama

Outlook e-postanızın erişilebilir olmasını sağlama

OneNote not defterlerinizin erişilebilir olmasını sağlama

iOS: Excel elektronik tablolarını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki Daha Fazla simgesine dokunun.

 3. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

 4. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

Üst Bilgi Satırının seçili olduğu Stil Seçenekleri komut çubuğu

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine iki kez dokunun.

 2. Seçilen sayfanın adını değiştirmek üzere, sayfa için kısa ve benzersiz bir ad yazın.

Yeniden adlandırma seçeneklerinin gösterildiği seçili sayfa sekmesi

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Word belgelerinizin erişilebilir olmasını sağlama

PowerPoint sunularını engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlama

Outlook e-posta kutunuzun erişilebilir olmasını sağlama

OneNote not defterlerinizin erişilebilir olmasını sağlama

Android: Excel elektronik tablolarını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

Grafiklere alternatif metin ekleme

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Yeni tablolara üst bilgi ekleme

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki görsellere nasıl alternatif metin ekleneceği açıklanmıştır.

Not:  Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Ekran okuyucuları görüntüyü göremiyor kullanıcılara görüntüyü açıklamak için metni okuyabilmeniz için alternatif metin resimler ve ekran görüntüleri gibi resimler ekleyin.

 1. Bir resim seçin.

 2. Resim sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki yukarı oka dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve Alternatif Metin komutuna dokunun.

 4. Açıklama ve başlık yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim sekmesinde Alternatif Metin komut çubuğu

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Bir şekil seçin.

 2. Şekil sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki yukarı oka dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve Alternatif Metin komutuna dokunun.

 4. Açıklama ve başlık yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil sekmesinde Alternatif Metin komut çubuğu

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafik seçin.

 2. Grafik sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki yukarı oka dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve Alternatif Metin komutuna dokunun.

 4. Açıklama ve başlık yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik sekmesinde Alternatif Metin komut çubuğu

Tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki aşağı oka dokunun.

 3. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

  İpucu: Seçenek belirtildiğinde gri görünür.

 4. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

Üst Bilgi Satırı seçili durumdaki Tablo sekmesi

Yeni tablolara üst bilgi ekleme

Tablo olarak işaretlediğiniz yeni bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri vurgulayın.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki yukarı oka dokunun.

 3. Giriş > Ekle’ye dokunun.

 4. Tablo komutuna dokunun.

 5. Tablo üst bilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusu seçili durumdaki tablo

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine dokunup tutun ve Yeniden adlandır’ı seçin.

 2. Sayfa için kısa ve benzersiz bir ad girin.

Yeniden Adlandır komut çubuğunun gösterildiği seçili sayfa sekmesi

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Word belgelerinizi erişilebilir hale getirme

PowerPoint sunularını engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlama

Outlook e-postanızın erişilebilir olmasını sağlama

OneNote not defterlerinizin erişilebilir olmasını sağlama

Windows 10 uygulaması: Excel elektronik tablolarını erişilebilir kılmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Yeni tablolara üst bilgi ekleme

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Yeni tablolara üst bilgi ekleme

Tablo olarak işaretlediğiniz yeni bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri vurgulayın.

 2. Ekle sekmesini açmak için, ekranın sağ alt köşesindeki Daha Fazla seçenek simgesine dokunun ve sonra Ana Ekran > Ekle’ye dokunun.

 3. Seçili hücreleri bir tabloya dönüştürmek için Tablo seçeneğine dokunun.

 4. Tablo üst bilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. Odağı tablodaki herhangi bir hücreye yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için, ekranın sağ alt köşesindeki Daha Fazla seçenek simgesine dokunun.

 3. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

  İpucu: Seçenek belirtildiğinde gri görünür.

 4. Tablonuzda sütun üst bilgilerini yazın.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine dokunup tutun ve sonra Yeniden Adlandır’ı seçin.

 2. Seçilen sayfanın adını değiştirmek üzere, sayfa için kısa ve benzersiz bir ad yazın.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Word belgelerinizin erişilebilir olmasını sağlama

PowerPoint sunularını engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlama

Outlook e-postanızı erişilebilir hâle getirme

OneNote not defterlerinizin erişilebilir olmasını sağlama

Office Online: Excel Online elektronik tablolarını erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel Online elektronik tablolar oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Elektronik tabloda alternatif metin eksik örnekleri bulmak için Excel Online'da Erişilebilirlik denetleyicisi kullanın .

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin tablolardaki önemli bilgileri ayırt etmesine yardımcı olur.

Önemli bilgileri açıklamak için tek yöntem olarak tablolarda metin kullanmaktan kaçının. Alternatif metin, tablo ve onun amacı içeriği kısaca açıklanmaktadır.

Resimlere alternatif metin ekleme

Grafiklere alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, çalışma kitabını görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

Köprü metni ekleme

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme ve boş sayfaları kaldırma.

Çalışma kitabınızdaki sayfa sekmelerinin adlarını okuyun ve her sayfada içerik olduğunu doğrulayın.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Çalışma kitabına anlamlı bir ad verme

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Sayfa sekmelerini silme

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler, iç içe geçmiş tablolar veya tamamen boş sütun veya satırlar olmadığından emin olmak için Excel Online’da Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, hücrelerin tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloyla iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş satır ve sütunlar da ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir bilginin bulunmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Bir tabloda üst bilgiler kullanma

Resimler ve grafiklere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamları görüntüleri ve Excel Online elektronik tablolarınızı grafikleri için alternatif metin ekleme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Tablolar için diğer metin eklemek için Excel Masaüstü sürümünü kullanın.

Not: Yalnızca açıklama alanına metin eklemenizi ve başlığı boş bırakmanızı öneririz. Bu, Ekran Okuyucusu’nda ve diğer önemli ekran okuyucuların çoğunda en iyi deneyimi sağlar.

Resimlere alternatif metin ekleme

 1. Resme sağ tıklayın ve ardından Alternatif Metin’i seçerek Alternatif Metin iletişim kutusunu açın.

 2. Açıklama metin kutusundaki metni düzeltin.

 3. Tamam’ı seçin.

Başlık ve Açıklama alanlarını içeren Alternatif Metin iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın ve ardından Alternatif Metin’i seçerek Alternatif Metin iletişim kutusunu açın.

 2. Açıklama metin kutusuna metin ekleyin.

 3. Tamam’ı seçin.

Köprüleri, tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda köprüler, tablolar ve sayfa sekmelerini Excel Online elektronik tabloları erişilebilir hale getirme açıklanmaktadır.

Köprü metni ekleme

 1. Hücreye sağ tıklayın.

 2. Köprü’yü seçin.

 3. Görüntü metnikişiler üzerinde tıklatacak metni yazın. Ardından, kullanmak istediğiniz bağlantı türüne bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:

  • URL alanına, adresi yazın veya yapıştırın.

  • Bu belgeye yerleştir alanına, bağlantısını oluşturmak istediğiniz hücrenin konumunu yazın. Örneğin, A6.

  • E-posta adresi alanına, birisi@example.com biçimindeki e-posta adresini yazın.

 4. Tamam'a tıklayın.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Ekran görüntüsü, görüntü metni ve URL için bilgi girebileceğiniz, belgenin yerini veya bir e-posta adresi belirtebileceğiniz Köprü Ekle iletişim kutusunu gösterir.

Bir tabloda üst bilgiler kullanma

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ekle sekmesindeki Tablolar grubunda Tablo’yu seçin.

 3. Tablom üstbilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

 4. Tamam' ı seçin.
  Excel Online üstbilgi satırı varsayılan adlarla Sütun1, Sütun2ve benzeri oluşturur.

 5. Tablodaki her sütun için yeni, açıklayıcı adlar yazın.

Not: Mevcut bir tablodaki hücrelere üst bilgi eklemek için de yukarıdaki adımları kullanın.

Ekran görüntüsü, “Tablom üst bilgi satırı içeriyor” adlı seçeneğin onay kutusunun seçili olduğu Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

Çalışma kitabına anlamlı bir ad verme

 1. Dosya > Farklı Kaydet’i seçin.

 2. Farklı Kaydet’i seçip dosya için bir ad yazın. Dosyanın ne tür veriler içerdiği konusunda ipucu veren bir ad oluşturun. Mümkünse, adın bir parçası olarak tarihi de ekleyin.

 3. (İsteğe bağlı) Mevcut dosyayı değiştir onay kutusunu seçin.

 4. Tamam’ı seçin.

Not: Bir dosyayı yeniden adlandırmak istiyorsanız, Yeniden adlandır’ı seçip dosya için bir ad yazın ve Tamam’ı seçin.

Ekran görüntüsü, dosyanın adını girebileceğiniz ve var olan dosyayı değiştirme seçeneği sağlayan Farklı Kaydet iletişim kutusunu gösterir.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayıp Yeniden adlandır’ı seçin.

 2. Sekme için, içeriğini açıklayan kısa, benzersiz bir ad yazın.

 3. Tamam’ı seçin.

Ekran görüntüsü, sayfa sekmesine sağ tıklandığında görüntülenen ve sayfa ekleme, silme, yeniden adlandırma, yeniden sıralama, gizleme ve gösterme seçeneklerini içeren menüyü gösterir.

Sayfa sekmelerini silme

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayın.

 2. Sil öğesini seçin.

 3. Tamam’ı seçin.

Excel Online’da Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanma

 1. Gözden Geçir sekmesini seçin.

 2. Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni seçin.

 3. Erişilebilirlik denetleyicisisonuçlarını gözden geçirin. Sonuçları önem derecesi, aşağıdaki gibi bulunan sorun üzerinde göre kategorilere ayrılmış:

  • Hatalar. Engelli kişilerin dosyayı anlamasını çok zorlaştıran veya olanaksız hale getiren içerikten oluşur.

  • Uyarılar. Engelli kişilerin içeriği anlaması zordur.

  • İpuçları. İpuçları, engelli kişiler içeriği anlayabilecek olsa da, deneyimlerini iyileştirmek için içeriğin daha iyi düzenlenebileceğini veya sunulabileceğini bilmenizi sağlar.

 4. Sorunları düzeltin.

Not: Erişilebilirlik Denetleyicisi, belgenizde tarayıcı üzerinden düzeltilebilecek herhangi bir sorun olup olmadığını denetler. Tam bir denetim için, belgenizi masaüstü uygulamasında açın ve Windows veya Mac için masaüstü erişilebilirlik denetleyicisini kullanın.

Ekran görüntüsü, Gözden Geçir sekmesini gösterir ve imleç Erişilebilirlik Denetleyicisi seçeneğinin üzerindedir.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Word belgelerinizi erişilebilir hale getirme

PowerPoint sunularını engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlama

Outlook e-postanızı erişilebilir hâle getirme

OneNote not defterlerinizin erişilebilir olmasını sağlama

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×