Excel 2016’da Nakit Akışım şablonunu nasıl kullanabileceğinizi öğrenin

Excel 2016’da, çok sayıda farklı kaynakta yer alan farklı türdeki çok sayıda veriyi, çeşitli nedenlerle çözümleyebilirsiniz. Bu makalede, kazandığınız para miktarını yönetmek ve nelere ne kadar harcama yaptığınızı görmek için Excel 2016’da yerleşik olarak bulunan Nakit Akışım şablonunu kullanmayı öğreneceksiniz.

Nakit Akışım şablonunu kullanma

Nakit Akışım şablonu, Excel 2016’nın verileri çözümleme, modelleme ve sunma biçimine ilişkin ilgi çekici ve bilgilendirici bir örnektir. Bu şablon, Excel 2016’nın veri çözümleme özellikleriyle tanışmanın ve Excel’deki yerleşik şablonların veri çözümlemesini nasıl kolaylaştığını görmenin harika bir yoludur.

Bu makalede, Excel 2016 ile şunları yapmayı öğreneceksiniz:

 1. Excel’in yerleşik modelleme özelliklerini kullanarak veri modelleme gerçekleştirme.

 2. Excel’in akıllı zaman gösterimi özelliklerinden bazılarını kullanma.

 3. Çalışma kitaplarınızda da kullanabileceğiniz, Ölçüler adlı güçlü hesaplamaları kullanarak Nakit Akışım şablonunun nasıl oluşturulduğunu öğrenme.

Nakit Akışım şablonunu açma

Nakit Akışım şablonunu açmak için Yeni > Kurumsal analiz özellik turu’nu seçin.

Nakit Akışım şablonu

Şablonu göremiyorsanız, arama kutusuna kurumsal analiz özellik turu yazın ve sonra aramayı başlatmak için büyüteç düğmesini seçin (veya Enter tuşuna basın). Nakit Akışım şablonu görüntülenir.

Şablon açıldıktan sonra Başlat başlıklı ilk çalışma kitabı sekmesini görürsünüz. Başlamak için Haydi başlayalım düğmesini seçin.

Nakit Akışım - Başlangıç

Nakit Akışım çalışma kitabı sekmesi seçilir ve seçilen yıl için nakit akışı raporu gösterilir. Bu nakit akışı grafiği, geçerli yılın nakit akışını diğer yıllarla (çalışma kitabının sağ üstündeki düğmelerle seçilir) ve önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak görüntüler. Bu, akıllı zaman gösterimi hesaplaması olarak kabul edilir. Çalışma kitabının sağ üstündeki düğmeleri kullanarak farklı bir yıl seçebilirsiniz. Farklı bir yıl seçtiğinizde çubuk grafiğin değiştiğini görebilirsiniz.

Nakit Akışım yıl dilimleyicisi

Nakit akışı verilerinizi girme

Şablona dahil edilen örnek verileri görmek ilginçtir, ancak kendi verilerinizi eklediğinizde şablon çok daha ilginç hale gelir. Nasıl çalıştığını görmek üzere gerçek rakamlarınızı veya deneme amaçlı rakamları şablona girmek için, Örnek Veriler çalışma sayfası sekmesini seçin. Tablonun sağında bulunan, kılavuz olarak ve kendi örnek verilerinizi girmek amacıyla kullanabileceğiniz bir düğme içeren DENEYİN yönergelerini inceleyin.

Örnek veri girme

Yeni örnek satır ekle’yi seçtiğinizde şablonda, tablonun altındaki yeni bir satır vurgulanır ve dört sütun şu bilgilerle doldurulur:

 • İşlem Türü - Bu ilk sütun, Gelir veya Gider içindir. Nakit Akışım çalışma sayfasındaki grafik, yalnızca bu iki kategoriyi kullanarak gelir ve giderleri tutarlı şekilde karşılaştırabilir. Bu örnekte ikramiye, Gelir tablosuna dahildir.

 • Tarih - Bu, işlem tarihidir. Şablon 01/04/2015 tarihini otomatik olarak ekler, ancak dilediğiniz veriyi uygulayabilirsiniz. Nakit Akışım sayfasındaki grafik, bu sütundaki değerden yola çıkarak gelir ve giderleri gruplandırır.

 • Kategori - Bu sütun, gelir ve giderlerinizi kategorilere ayırmanızı sağlar. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok kategori bulunur. Özellikle çok sayıda ikramiye almayı bekliyorsanız, yeni bir kategori de oluşturabilirsiniz. Gelir ve giderleri kategorilere göre de görüntüleyebilirsiniz; dolayısıyla bu kategoriye sürekli olarak veri girerek sonraki çözümlemelerinizin sorunsuz olmasını sağlayabilirsiniz.

 • Tutar - Bu, gelir veya gider tutarıdır. Veri modeliyle ilişkili hesaplamalar gelir ve giderleri bu sütundaki pozitif rakamlardan yola çıkarak düzgün bir şekilde hesaplayabildiğinden, bu sütuna pozitif rakamlar girin (örneğin, giderler için negatif rakamlar kullanmak yerine pozitif rakamlar kullanın).

Nakit Akışım şablonu için örnek veri girin

Veriler girildikten sonra grafiğe geri dönüp Şimdi güncelleştir düğmesini (veri modelini yeniler) seçtiğimizde değişikliklerin nakit akışı grafiğine yansıtıldığını görürüz. DENEYİN yönergelerinde eklediğiniz 1500 TL ek gelirle, daha önce önceki yıla göre %38,94 az olan Nisan ayı, %68,48 daha fazla olarak değişti.

Yeni veriler Nisan ayının nakit akışını değiştirir

Excel Veri Modelini Kullanma

Nakit Akışım çalışma kitabına ek örnek veriler girmeye yönelik önceki adımları tamamlayarak, Excel veri modelinin bazı özelliklerini kullanmış oldunuz. Veri modeli, birbirleriyle düzenli veya standart bir şekilde ilişkili olan veri öğelerinden oluşan, düzenli bir koleksiyondur. Nakit Akışım veri modelinde, dörtlü şekilde yapılandırılmış veya standart kategorilere (İşlem Türü, Veri, Kategori, Miktar) göre birbirleriyle ilişkili olan birçok veri modeli öğesi (nakit akışı girişleri) bulunur.

Veri modelleri, bu Nakit Akışım veri modeli kadar basit veya bir veritabanı ya da birbirleriyle belirli biçimlerde ilişkili olacak şekilde düzenlenmiş bir veritabanı koleksiyonu kadar karmaşık olabilir. Veri modellerinin kalıcı olması veya yalnızca veritabanı mühendisleri tarafından oluşturulması gerekmez; veri modelleri Excel’de çeşitli kaynaklardan kendi veri çözümleme ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde hızlıca oluşturabilir.

Bir veri modelini, söz konusu verilerin bölümlerini çeşitli yöntemlerle (grafikler veya diğer görselleştirmeler gibi) inceleyerek de çözümleyebilirsiniz. Örneğin, yalnızca nakit akışınızda yer alan ve 2015 takvim yılı içinde bulunan giderleri çözümlemek isteyebilirsiniz. Böylece, ölçütlerinizi karşılayan bir veri modeli alt kümesini inceleyerek (çözümleyerek) gördüklerinizden öngörüler elde edersiniz. Görselleştirmeler ve veri çözümlemesi, veri modelleri gibi basit (örneğin, 2015’te İnternet faturasına ne kadar ödediğimi gösteren grafik) veya karmaşık olabilir.

Veri Çözümleme eklentilerini etkinleştirme

Excel 2016, Power Pivot adlı güçlü bir veri modelleme özelliği içerir. Power Pivot ve diğer veri çözümleme eklentilerini etkinleştirmek için, Excel Seçenekleri penceresini görüntülemek üzere Dosya > Seçenekler’i seçin. Sol bölmeden Gelişmiş’i seçip ekranın alt kısmına yakın olan Veri bölümüne kadar aşağı kaydırın. Veri bölümünün altında Veri Çözümleme eklentilerini etkinleştir: Power Pivot, Power View ve Power Map seçeneği bulunur.

Excel Seçenekleri penceresi

Onay kutusunu işaretleyip Tamam’ı seçin.

Veri çözümleme eklentileri etkinleştirildiğinde, Veri şeridinin Veri Araçları bölümünde Veri Modelini Yönet düğmesi görünür. Veri Modelini Yönet düğmesini seçtiğimizde Power Pivot veri modelleme penceresi görüntülenir.

Veri şerit sekmesindeki Veri Modelini Yönet seçeneği

Excel 2016’da Akıllı Zaman Gösterimi’ni Ölçülerle Kullanma

Nakit Akışı şablonu, Excel 2016’nın, bu makalenin önceki bölümlerinde gösterilen yıla göre karşılaştırma gibi bazı akıllı zaman gösterimi özelliklerini kullanır. Bu akıllı zaman gösterimleri, şablondaki veri modelinde oluşturulmuş Ölçüler olarak uygulanmıştı. Bu Ölçüleri görmek için, Power Pivot penceresini göstermek üzere Veri sekmesindeki Veri Modelini Yönet düğmesini seçin. İlk ölçüye Toplam Nakit Akışı denir.

Power Pivot ölçüleri

Nakit Akışım şablonunda yıla göre hesaplama, geçerli yıldaki nakit akışını (bundan sonra GYNA diyeceğiz) önceki yıldaki nakit akışıyla (ÖYNA) karşılaştırır. Yıla göre hesaplamayı oluşturma formülü şu şekildedir:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Aşağıdaki akıllı zaman gösterimi Ölçüleri, Nakit Akışım şablonuna dahil edilmiştir:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  TotalIncome, Tutar sütununu özetler, ancak yalnızca İşlem Türü değeri Gelir olarak belirtilen değerleri dahil eder.

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  TotalExpenses, İşlem Türü’nün Gider olarak belirtildiği TotalIncome sütununa benzer. Sonuçların gider olduğunu göstermek için, sonuçlar daha sonra -1 ile çarpılır.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  [TotalIncome]+[TotalExpenses] ölçüleri eklenerek Total Cashflow oluşturulur. Bu şekilde oluşturduğunuzda ve hesaplamanın temel öğeleri olarak ölçüleri kullandığınızda, söz konusu ölçülerde yapılan sonraki değişiklikler Total Cashflow sütununa otomatik olarak yansıtılır.

  Total Cashflow, nakit akışı verilerimizle bir pivot tablosu da oluşturmamızı sağladı. Yıl dilimleyicisi ekleyerek belirli bir yılın (örneğin, geçerli yıl) nakit akışını görebildik. Yıl karşılaştırması oluşturabilmek için, önceki yılın nakit akışının yanı sıra dilimleyici geçerli yılı gösterirken önceki yılın nakit akışının sunulması gerekiyordu. Bu sorunu aşmak için PreviousYearCashflow adlı bir Ölçü oluşturduk.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Hesapla güçlü bir işlevdir. Hesapla işlevi, analitik sorunları yanıtlamak ve kullanıcıların ihtiyaçlarını desteklemek için mevcut bir filtreyi yeni bir filtreyle değiştirebilir.

  PreviousYearCashflow Ölçüsünde, önceden oluşturduğumuz Total Cashflow öğesi ve zaman boyutunu, istediğimiz verileri almak için yeni bağlamda özetliyoruz. Özellikle: Total Cashflow, 2015’te dilimlenirse PreviousYearCashflow, SAMEPERIODLASTYEAR işlevini kullanarak 2014 verilerini sunar.

Ölçülerde kullanılan formül söz dizimi, DAX (Veri Çözümleme İfadeleri) adlı güçlü bir çözümleme dilinin parçasıdır. Aşağıdaki ilgili konular bölümünden DAX hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Excel 2016’da Al ve Dönüştür

Excel 2016’da Al ve Dönüştür ile Çalışmaya Başlama

Power Pivot - Genel Bakış ve Öğrenme

Power Pivot’ta Veri Çözümleme İfadeleri (DAX)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×