Excel 2013 ve SharePoint Server'da Power View'daki yenilikler

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Önemli: Power View ve Power Pivot Office Professional Plus ve Office 365 Professional Plus sürümleri ve Excel 2013'ün tek başına sürümündeki kullanılabilir. Power Pivot'a sahip Excel 2010 Çalışma kitapları, bazı Excel 2013 sürümlerinde çalışmazokuyun. Görmek istediğiniz Office'in hangi sürümünü kullanmakta olduğunuz?

Hem Excel 2013'te Power View hem de SharePoint Server'da Power View tüm beceri düzeylerine yönelik etkileşimli bir veri inceleme, görselleştirme ve sunma deneyimi sağlar. Verilerinizi tablo, matris, harita ve çeşitli grafiklerde onlara yaşam veren etkileşimli bir görünümde bir araya getirin. SharePoint 2010'da Power View'da olan çoğu özellik artık Excel 2013'te Power View'da da var ve ikisine de yeni özellikler eklendi.

SQL Server Analysis Services çok boyutlu modellerini temel alan SharePoint Server raporlarında Power Viewoluşturabilirsiniz.

Ayrıca, Power View sayfaları içeren Excel çalışma kitaplarını Power BIyayımlayabilirsiniz. Power BI Power View sayfalarını çalışma kitabınızda Power BI rapor olarak kaydeder. Power BI henüz kullanmıyor musunuz? Ücretsiz Power BI hesabıiçin kaydolun.

Power View'da yapabileceğiniz diğer her şey konusunu okuyun.

Bu makalede

Excel 2013'te Power View: Yeni özellikler

Power View sayfaları bir çalışma kitabındaki farklı veri modellerine bağlanabilir

Power View sayfasından çıkmadan iç Veri Modelini değiştirme

Excel Services’da Excel Web App ve Office 365’te Power View

Excel 2013'te ve SharePoint Server'da Power View: Yeni özellikler

Pasta grafikler

Haritalar

Ana performans göstergeleri (KPI’ler)

Hiyerarşiler

Detaydan çıkma ve detaya gitme

Stilleri, temaları ve metni yeniden boyutlandırmayı kullanarak raporları biçimlendirme

Arka planlar ve arka plan resimleri

Köprüler

Yazdırma

Sağdan sola yazılan diller için destek

Power View'da tamsayıların işlenme biçimi değişti

Power View'da geriye ve ileriye doğru uyumluluk

Power View ve veri modelleri

Power View ve Excel Hizmetleri

SharePoint Server’da Power View

Çok boyutlu modellerde Power View raporları

Excel 2013'te Power View: Yeni özellikler

Excel 2013'te Power View sonraki bölümde, tüm yeni özelliklere sahiptir Excel 2013 ve SharePoint Server'da Power View: yeni özellikler. Ayrıca SharePoint'te Power View yok aşağıdaki özellikleri içerir.

Power View sayfaları bir çalışma kitabındaki farklı veri modellerine bağlanabilir

Excel 2013'te, her çalışma kitabı Excel'de, Power Pivot'ta ve hatta Excel'deki bir Power View sayfasında değiştirebileceğiniz bir iç Veri Modeli içerebilir. Çalışma kitabı yalnızca bir iç Veri Modeli içerebilir ve bir Power View sayfasında o çalışma kitabındaki veya dış bir veri kaynağındaki Veri Modelini temel alabilirsiniz. Tek bir Excel çalışma kitabı birden çok Power View sayfası içerebilir ve her sayfa farklı bir veri modelini temel alabilir.

Her Power View sayfasının kendi grafikleri, tabloları ve diğer görselleri vardır. Bir grafiği veya başka bir görseli bir sayfadan diğerine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz, ancak iki sayfa da aynı veri modelini temel almalıdır.

Excel'de dış bir veri modeline bağlı bir Power View oluşturma hakkında daha fazla bilgi.

Power View sayfasından çıkmadan iç Veri Modelini değiştirme

Artık Excel 2013 çalışma kitabında Power View sayfaları ve iç Veri Modeli oluşturabildiğinize göre, Power View sayfanız iç Veri Modelini temel alırsa Power View sayfasındayken Veri Modelinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin:

Excel Services’da ve Excel Online Office 365’te Power View

Excel'de Power View sayfaları oluşturduğunuzda, Excel Hizmetleri'nde ve Office 365'te bunları yerinde görüntüleyip bunlarla etkileşebilirsiniz. Excel 2013'teki Power View sayfalarını yalnızca istemci bilgisayarda düzenleyebilirsiniz.

Office 365'te Power View sayfalarını, Excel Hizmetleri yerine SharePoint Online'ın parçası olan Excel Online Data Center ile görüntüleyebilirsiniz.

Office 365'te SharePoint Online'daki veya SharePoint Server'da Excel'deki Power View hakkında daha fazla bilgi.

Notlar: 

  • Power View sayfaları OneDrive’da görüntülenemez.

  • Power View sayfaları olan bir Excel çalışma kitabını bir Power Pivot Galerisi'ne kaydederseniz, çalışma kitabındaki Power View sayfaları Galeri'de görüntülenmez, ancak bunlar hala dosyadadır. Çalışma kitabını açtığınızda bunları görürsünüz.

  • (SharePoint 2013) iş zekası için yazılım gereksinimlerihakkında okuyun.

  • Power View sayfaları içeren Excel çalışma kitaplarını Power BIyayımlarken. Power BI Power View sayfalarını çalışma kitabınızda Power BI rapor olarak kaydeder. Ücretsiz Power BI hesabıiçin kaydolun.

Excel 2013'te ve SharePoint Server'da Power View: Yeni özellikler

Pasta grafikler

Pasta grafikler Power View'da basit veya karmaşıktır. Dilimi çift tıklattığınızda ayrıntıya inen bir pasta grafik veya büyük renkli dilimler içinde alt dilimleri gösteren bir pasta grafik yapabilirsiniz. Pasta grafiği başka bir grafikle çapraz filtreleyebilirsiniz. Çubuk grafikte bir çubuğu tıklattığınızı varsayalım. Pasta grafiğin o çubuk için geçerli olan kısmı vurgulanır ve pastanın geri kalanı gri görüntülenir.

Kıtalara göre satışta 2007 verilerinin seçili olduğu Power View pasta grafiği

Power View'da pasta grafikleri hakkında daha fazla bilgi.

Haritalar

Power View'daki Haritalar Bing harita parçalarını kullandığından, herhangi bir Bing haritasında yaptığınız gibi yakınlaştırıp kaydırabilirsiniz. Konumlar ve alanlar harita üzerindeki noktalardır: Değer ne kadar büyükse nokta o kadar büyük olur. Çok değerli bir seri eklediğinizde, haritanızda pasta grafikleriniz olur.

ABD'nin pasta grafiklerle Power View haritası

Power View'da haritalar hakkında daha fazla bilgi.

Ana performans göstergeleri (KPI)

Power View raporunuzun temel aldığı veri modelinde hedefler varsa o hedeflere ilerleme durumunu göstermek için Power View raporunuza ana performans göstergeleri (KPI’ler) ekleyebilirsiniz.

Uçak rötarlarını gösteren KPI'ların bulunduğu Power View tablosu

Power View'da önemli performans göstergeleri hakkında daha fazla bilgi.

Hiyerarşiler

Veri modelinizde hiyerarşi varsa, Power View'da kullanabilirsiniz. Örneğin, veri modelinin Konum adlı, Kıta > Ülke/Bölge > Eyalet/İl > Şehir alanlarını içeren bir hiyerarşisi olabilir. Power View'da alanları tasarım yüzeyine birer birer ekleyebilir veya Konum'u ekleyip hiyerarşideki alanların tümünü bir kerede alabilirsiniz.

Veri modelinizde hiyerarşi yoksa, Power View'da de bir hiyerarşi oluşturabilirsiniz. Alanları hiyerarşide herhangi bir sırada yerleştirebilirsiniz.

Ayrıca, SQL Server Analysis Services tablolu modellerinden hiyerarşileri de kullanabilirsiniz.

Power View'da hiyerarşiler hakkında daha fazla bilgi.

Detaydan çıkma ve detaya gitme

Bir kerede bir düzey göstermesi için Power View'da bir grafiğe veya matrise detaydan çıkma/detaya inme ekleyin. Raporları okuyanlar ayrıntılara gidebilir veya özet veriler için ayrıntılardan çıkabilir.

Bir matrisin satır veya sütunlarında birden çok alan varsa, matrisi, düzeyleri gösterecek ve yalnızca en üst veya en dış düzeyi göstermek üzere katlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. O düzeydeki bir değeri çift tıklatarak hiyerarşide o değerin altındaki değerler gösterilecek şekilde düzeyi genişletebilirsiniz. Detaydan geri çıkmak için yukarı oku tıklatırsınız.

Çubuk, sütun ve pasta grafikleri de aynı şekilde çalışır. Bir grafiğin Eksen kutusunda birden fazla alan varsa, grafiği düzeyleri gösterecek şekilde ayarlarsanız, aynı anda en üst düzeyden başlayarak yalnızca bir düzey görürsünüz. Köşedeki yukarı ok sizi bir önceki düzeye geri götürür.

Avrupa'da ülke/bölge detayına gidilmiş Power View sütun grafiği

Not:  Bir grafikte veya matriste ayrıntıya inme, o nesne üzerinde bir filtre görevi görür. Filtre bölmesinde siz ayrıntıya indikçe nesnedeki değerlerin filtrelendiğini; siz ayrıntıdan çıktıkça filtrenin kaldırıldığını görürsünüz.

Power View grafiği veya matrisinde ayrıntıya inme veya ayrıntıdan çıkma hakkında daha fazla bilgi.

Stilleri, temaları ve metni yeniden boyutlandırmayı kullanarak raporları biçimlendirme

Power View'da yeni rapor temaları vardır. Temayı değiştirdiğinizde, yeni tema rapordaki veya çalışma kitabının sayfalarındaki tüm Power View görünümlerine uygulanır.

SharePoint Server 2010 için Power View'da grafik renklerini denetleyen sekiz temel aksan teması vardır.

Excel 2013'teki ve SharePoint Server'daki Power View'da daha değişik grafik paletleri ile birlikte yazı tiplerinin ve arka plan renklerinin olduğu 39 ek tema bulunmaktadır.

Ayrıca tüm rapor öğelerinizin metin boyutunu değiştirebilirsiniz.

Power View raporlarını biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi.

Arka planlar ve arka plan resimleri

Her görünümün arka planını bir dizi gradyan seçeneğiyle birlikte beyazdan siyaha doğru ayarlayabilirsiniz. Koyu renkli arka planlarda metin siyahtan beyaza değişerek belirginleşir.

Ayrıca, her sayfa veya görünüme arka plan resimleri ekleyebilirsiniz. Yerel makinenizdeki veya başka bir yerdeki bir görüntü dosyasına gidin ve dosyayı bir sayfa veya görünümün arka plan görüntüsü olarak uygulayın. Daha sonra görüntüyü görünüme sığdırmak, uzatmak, döşemek veya ortalamak üzere ayarlayabilir ve saydamlığı %0 (görünmez) ile %100 (hiç saydam değil) arasında belirleyebilirsiniz. Çalışma kitabı veya rapor resmin bir kopyasını depolar.

Arka planı ve resmi çeşitli efektler elde edecek şekilde birleştirebilirsiniz.

Power View'da görüntüleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Köprüler

Bir sayfa veya görünümdeki bir metin kutusuna bir köprü ekleyin. Veri modelinizdeki bir alan bir köprü içeriyorsa, alanı sayfaya veya görünüme ekleyin. Köprü, herhangi bir Internet veya e-posta adresine bağlanabilir

Excel'deki Power View'da ve SharePoint'te Power View'ın düzenleme modunda bu köprüyü Ctrl tuşunu basılı tutarken tıklayarak açabilirsiniz.

Okuma ve tam ekran modlarında, Excel Hizmetleri veya Office 365'teki bir Excel çalışma kitabına veya bir SharePoint'te Power View raporuna olan bağlantıyı tıklatabilirsiniz.

Yazdırma

Excel'de Power View sayfalarını ve SharePoint'te görünümleri yazdırabilirsiniz. İki durumda da yazıcıya gönderdiğiniz sırada sayfada veya görünümde neyi görüyorsanız onu yazdırırsınız. Sayfa veya görünüm kaydırma çubuklu bir alan içeriyorsa, yazdırılan sayfa o alanın ekranda görünen kısmını içerir. Sayfa veya görünümde döşemeler olan bir bölge varsa, hangi döşeme seçiliyse o yazdırılır.

Sağdan sola yazılan diller için destek

Gerek Excel'de gerekse SharePoint'te Power View artık sağdan sola dilleri desteklemektedir.

SharePoint'teki Power View'da    yeni görünümler varsayılan yönünü ve belirli varolan bir görünümü yönünü ayarlamak için seçenekleri bulunur. Sürece, yön SharePoint yönünü aynıdır.

Excel'de Power View    varsayılan yön ayarını Excel'den alır. Bu ayarları değiştirebilirsiniz. Excel'de, Dosya > Seçenekler > Gelişmiş ve Varsayılan yön'e gidin. Aynı iletişim kutusunda ayrıca, belirli bir sayfanın yönünü, varsayılan yönü değiştirmeden değiştirebilirsiniz.

Excel ve Office 2013'te sağdan sola yazılan dil desteği hakkında daha fazla bilgi.

Power View'da tamsayıların işlenme biçimi değişti

Power View'da, bir tabloyu bir grafiğe çevirmek için, en az bir veri sütununun toplanması gerekir.

Varsayılan olarak, SharePoint 2010 için Power View ondalık sayıları topluyor, ancak tamsayıları toplamayıp onlara kategori gibi davranıyordu. Veri modeli tasarımcısı Power Pivot'ta veya SQL Server Veri Araçları'nda tamsayılar için varsayılanlar ayarlayabiliyordu, ancak varsayılan davranış buydu.

Excel 2013 ve SharePoint Server'da Power View'da, Power View hem ondalık sayıları hem de tamsayıları varsayılan olarak toplar. Veri modeli tasarımcısı başka bir varsayılan davranış belirtse de varsayılan budur.

Power View'da sayısal ve sayısal olmayan alanlar hakkında daha fazla bilgi.

Power View'da geriye ve ileriye doğru uyumluluk

SharePoint'teki Power View RDLX dosyaları geriye doğru uyumludur; yani bir Power View dosyasını SQL Server 2012 Reporting Services eklentisi ile kaydettiyseniz, SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services eklentisi olan SharePoint 2010'da veya SharePoint 2013'te Power View'da açıp kaydedebilirsiniz. Tersi doğru değildir: Power View RDLX dosyasının daha yeni bir sürümünü SQL Server Reporting Services eklentisinin daha eski sürümlerine sahip bir SharePoint sürümünde açamazsınız.

Power View ve veri modelleri

Power View ve SQL Server Analysis Services veri modelleri birbiriyle ileriye ve geriye doğru uyumludur:

SQL Server 2012 Reporting Services eklentisi olan SharePoint 2010'daki bir Power View dosyası için bir Excel 2013 veri modelini veya bir SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services sekmeli modelini temel alabilirsiniz. Ancak, hiyerarşi ve KPI gibi bazı özellikler sadece, SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services eklentisi olan SharePoint Server'daki bir Power View raporu için Excel 2013 veri modelini veya SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services sekmeli modelini temel aldığınızda kullanılabilir.

Power View ve Excel Hizmetleri

Power View ve Excel Hizmetleri geriye doğru uyumlu olup ileriye doğru uyumlu değildir:

  • SharePoint 2013, Excel 2010 Power Pivot çalışma kitaplarıyla geriye doğru uyumludur. Bir Excel 2010 Power Pivot çalışma kitabını SharePoint 2013'e yüklerseniz, kitabı Excel Hizmetleri'nde açabilir ve ayrıca bir Power View raporu için de temel alabilirsiniz.

  • SharePoint 2010, Excel 2013 çalışma kitabı Veri Modelleri ile ileriye doğru uyumlu değildir. Excel 2013 çalışma kitabını Veri Modeli ile birlikte SharePoint 2010'a yüklerseniz, Excel Hizmetleri'nde düzgün çalışmayabilir ve bir Power View raporu için onu temel alamazsınız.

Önceki bir sürümden Power Pivot veri modellerini yükseltme hakkında daha fazla bilgi.

SharePoint Server’da Power View

Çok boyutlu modellerde Power View raporları

SharePoint Server'da Power View, etkileşimli olarak veri incelemek ve dinamik görselleştirmeler Analysis Services çok boyutlu modellerinden oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Power View’de Çok Boyutlu Model Nesnelerini Anlama

Power View’ü kullanarak Adventure Works Çok Boyutlu Modeli’ni inceleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×