Excel 2013'teki yeni işlevler

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Herhangi bir işlevle ilgili ayrıntılı yardımı görmek için aşağıdaki listede söz konusu işlevin adını tıklatın.

İşlev adı

Türü ve açıklaması

ACOT işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir sayının ark kotanjantını verir

ACOTH işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir

ARAP işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür

TABAN işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür

BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi

<c0>İstatistik:</c0>    Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir

BİTVE işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir

BİTSOLAKAYDIR işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTVEYA işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    2 sayının bit tabanlı YADA değerini verir

BİTSAĞAKAYDIR işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTÖZELVEYA işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    İki sayının bit tabanlı 'ÖZELYADA' sonucunu verir

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

KOMBİNASYONA işlevi

Matematik ve trigonometri:   
Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir

COT işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

COTH işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir açının kotanjantını verir

CSC işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir açının kosekantını verir

CSCH işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir açının hiperbolik kosekantını verir

GÜNSAY işlevi

<c0>Tarih ve saat:</c0>    İki tarih arasındaki gün sayısını verir

ONDALIK işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

URLKODLA işlevi

Web    URL ile kodlanmış bir dize verir

XMLFİLTRELE işlevi

<c0>Web:</c0>    Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar

FORMÜLMETNİ işlevi

<c0>Arama ve başvuru:</c0>    Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir

GAMA işlevi

<c0>İstatistik:</c0>    Gama işlevi değerini verir

GAUSS işlevi

<c0>İstatistik:</c0>    Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir

EĞERYOKSA işlevi

<c0>Mantıksal:</c0>    İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir

SANCOSH işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

SANCOT işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Karmaşık bir sayının kotanjantını verir

SANCSC işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Karmaşık bir sayının kosekantını verir

SANCSCH işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir

SANSEC işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Karmaşık bir sayının sekantını verir

SANSECH işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir

SANSINH işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

SANTAN işlevi

<c0>Mühendislik:</c0>    Karmaşık bir sayının tanjantını verir

EFORMÜLSE işlevi

Bilgisini    Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir

ISOHAFTASAY işlevi

<c0>Tarih ve saat:</c0>    Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir

BİRİMMATRİS işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir

SAYIDEĞERİ işlevi

Metinleri    Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür

PSÜRE işlevi

<c0>Finansal:</c0>    Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir

PERMÜTASYONA işlevi

<c0>İstatistik:</c0>    Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)

PHI işlevi

<c0>İstatistik:</c0>    Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir

GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi

<c0>Finansal:</c0>    Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir

SEC işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir açının sekantını verir

SECH işlevi

<c0>Matematik ve trigonometri:</c0>    Bir açının hiperbolik sekantını verir

SAYFA işlevi

Bilgisini    Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir

SAYFALAR işlevi

<c0>Bilgi:</c0>    Başvurudaki sayfa sayısını verir

ÇARPIKLIK.P işlevi

<c0>İstatistik:</c0>    Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu

UNICODEKARAKTERİ işlevi

Metinleri    Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir

UNICODE işlevi

<c0>Metin:</c0>    Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir

WEBHİZMETİ işlevi

<c0>Web:</c0>    Bir web hizmetinden alınan verileri getirir.

ÖZELVEYA işlevi

<c0>Mantıksal:</c0>    Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×