Excel 2007 çalışma sayfası verilerinden bir Visio 2007 Özet Diyagram oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Özet Diyagram yalnızca ne, gibi göründüğü olduğu — yalnızca verileri görüntüleyen bir diyagram bir Excel PivotTable veya PivotChart ister. Özet verileri, bağlı kalan hiyerarşik diyagramı (benzer için Kuruluş Şeması yapısını) kaydetmektir, böylece verileri verilerinizi izin verdiği ölçüde görsel olarak birçok farklı yapılandırmada bakabilirsiniz.

Özet Diyagram oluşturma

Özet Diyagram oluşturmak için Excel'de PivotTable (tek bir satır başlıkları içeren sütunlardaki veriler) ve tüm hücrelerdeki değerler için olduğu gibi veri yapısı başlayın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın.

 • Excel verilerinizi Tablo araçları tasarım sekmesinde, tablo olarak biçimlendirilmişse, dışarı aktarmak istediğiniz seçenekleri tıklatın ve sonra Visio Özet diyagramı tabloya Dışarı Aktar'ıtıklatın.

 • Excel verilerinizi bir tablo veya aralık biçimlendirilip biçimlendirilmediğini Visio'dan, Özet Diyagram da oluşturabilirsiniz. Dosya menüsünde bunu yapmak için Yeni'ninüzerine gelin, İşiçin gelin ve sonra da Özet Diyagram' ı tıklatın. Gerekiyorsa, bu dosya üzerinde belirli bir sayfa veya aralığı seçin ve Excel dosyanızı seçmek için sihirbazı izleyin. Bitiş seçeneği görünene kadar sonra hemen sonraki tıklamaya devam edersiniz. Tablonuzu oluşturmak için Son'u tıklatın.

  Bu sihirbazı kullanarak Özet Diyagram oluşturduğunuzda, kaynak verileri bir Excel çalışma kitabı, Access veritabanı, Windows SharePoint Services listesi, bir SQL Server veritabanı veya başka bir OLEBD (nesne bağlantılı eklenmiş veritabanı) veya ODBC (açık veritabanı noktanın Uyumlu veri kaynağı bağlantısı).

  Önemli: Excel dosyanızı kendi sayfaları herhangi bir grafik içeriyorsa, Excel içinde Tablo araçları tasarım sekmesindeki Özet Diyagram oluşturmak için burada sağlanan yöntemini kullanın. Veya Visio Özet Diyagram sihirbazını başlatmadan önce Excel dosyayı açın. Sihirbaz grafik sayfalarını dosyayı geçerli olmadığı sürece açın içeren Excel dosyaları erişemiyor.

Önceki yöntemlerden birini kullanarak, Özet Diyagram sayfa diyagramı üst düzey belirtmek için tek bir şekil ve kaynak veriler, son güncelleştirmenizden ve herhangi bir yerde, filtre tanımlayan bir şekil aşağıdaki resimde gösterildiği gibi oluşturulur.

Visio 2007'de Özet Diyagram sayfasındaki şekilleri

Özet Diyagram için tüm kullanılabilir alanlar Kategoriler (PivotTable'da satır veya sütun alanları eşdeğeri) ve toplamları (PivotTable Değer alanlarında eşdeğerini) bölünmüş Özet Diyagram Bölmesi'nde sağlanan dikkat edin.

Sayfanın Başı

Biçimlendirme ve Özet yönetme

Sayfa ve Visio Özet Diyagram Bölmesi'nden bir kategori uygulamak için sadece tıklatın, geçerli şekilleri oluşturur. Ayrıca bölmesinde her şekli içinde görünmesini istediğiniz toplamları seçin. Aşağıdaki örnekte, iş alanına göre eğitim kişi başına maliyeti gösterilir.

İş alanına göre ayrılmış eğitim maliyetlerini gösteren Özet Diyagram

Gereksinim duyduğunuz Özet Diyagram oluşturmanıza yardımcı olması için anahtar bazı ipuçları şunlardır.

 • Bu adı Excel veri geçerli sütun başlığının olduğundan önceki Özet Diyagram örnekte toplam kişi başına maliyet olarak listelenir. Ancak, toplam eğitim maliyet bölüm için bu durumda gerçekten gösteren olduğundan, alan adını değiştirmek isteyebilirsiniz. Diyagramda nasıl görüneceğini herhangi bir kategori veya toplam alanın adını değiştirmek için alanın Özet Diyagram Bölmesi'nde üzerine gelin ve sonra Sütun Yapılandır'ıtıklatın, görüntülenen oku tıklatın. Adı gerektiği gibi düzenleyin ve Tamam' ı tıklatın. Alan adı, tablo otomatik olarak değiştirir.

 • Daha fazla kategorileri ayırmak için başlama ve ardından ayrıntı görmek istediğiniz kategoriyi tıklatın etmek istediğiniz kategorileri temsil eden şekilleri seçin. Örneğin, iş geliştirme departmanla kişi başına maliyet göstermek için toplam içeren İş geliştirme şekli seçin ve sonra da Özet Diyagram Bölmesi'nde adını tıklatın. Sonuç aşağıdaki gibi görünür.

  İş Geliştirme çalışanlarına göre ayrılmış eğitim maliyetlerini gösteren Özet Diyagram

  Tek tek şekiller için ayrıntı gösterebilirsiniz olduğundan, tüm için yeni bir alt kategori eklemek istediğinizde, bir kategorideki tüm şekilleri seçmeniz gerekir. Toplam ve Şekil başlık içeren şeklin parçası seçtiğinizden emin olun. Kategorideki tüm şekilleri hızlı bir şekilde seçmek için Özet Diyagram Bölmesi'nde kategori adının üzerine gelin, görüntülenen aşağı açılan oku tıklatın ve sonra Tümünü Seç'itıklatın.

 • Biçimlendirme ve herhangi bir Visio diyagramdaki şekilleri gibi şekiller yeniden boyutlandırın. Bir kerede birkaç şekilleri yeniden boyutlandırmak için boyutlandırılmasını ve sonra bunları bir grup olarak yeniden boyutlandırmak için seçim çevreleyen tutamaçları sürükleyin için tüm şekilleri seçin.

 • Özet Diyagram menüsünde, toplamlar için sayı biçimini değiştirmek için Veri Grafiğini Düzenle'yitıklatın. Veya, Özet Diyagram bölmesinde Diğer Eylemler'i tıklatın ve sonra Veri Grafiğini Düzenle'yitıklatın. Sonra aşağıdakileri yapın:

  1. Veri, Öğe Düzenle'yitıklatın ve biçimini değiştirmek istediğiniz alanın adını içeren grafiğini seçin.

  2. Değer biçimi alanında, gereksinim sayıyı biçimlendirme belirleyebileceğiniz bir Veri biçimi iletişim kutusunu açmak için üç noktayı tıklatın.

 • Bir kategorideki her şekil için toplamları içeren bir Özet Diyagram şekilleri Pivot düğümleri olarak bilinir. Özet Diyagram menü veya bölmesi Uygulama şekli seçeneği kullanarak, daha ilginç şekiller için Pivot düğümleri uygulayabilirsiniz. Yalnızca bir şekil uygulamak istediğiniz için ve sonra Uygulama şekilleri iletişim kutusunda Pivot düğümleri seçin, bir şekli tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Departmanlar ve İş akışı nesneleri kalıplardan şekiller otomatik olarak bu iletişim kutusu kullanılabilir.

  Diğer şekillerin, Dosya menüsünde, Özet Diyagram kullanımına sunmak için şekilleri üzerine gelin ve istediğiniz kalıplar seçin. Yeni bir kalıp açtıktan sonra Şekil uygulama iletişim kutusunda kalıp açılan listeden kullanılabilir olduğunda

 • Diyagramdaki herhangi bir alan için filtre seçeneklerini erişmek için Özet Diyagram Bölmesi'nde bir alanın üzerine gelin ve sonra Sütun Yapılandır'ıtıklatın, görüntülenen oku tıklatın.

 • Özet Diyagram menüden diyagramı düzenini yönetme, diyagramdaki seçili şekilleri sıralamak, yapabilirsiniz (Bu tek diyagramdaki çeşitli kategorilere göz kesmek istediğiniz zaman yer kazanmak için mükemmel bir yol olabilir) tek bir şekil içinde seçili şekilleri birleştirme ve ayarlanmış bir Seçenekler, Özet Diyagram için çeşitli.

  Tablonun adını değiştirmek için Özet Diyagram menüsünden, Özet Diyagram Seçenekleri iletişim kutusunu kullanın, diyagramı öğeleri gösterme veya gizleme seçin ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi veri kaynağınıza gözden geçirin.

  Visio 2007'de Özet Diyagram Seçenekleri iletişim kutusu

Sayfanın Başı

Ekran İpucu dönendiyagramdaki uygulanan bir şeklin nasıl düzenleyebilir miyim?

Yukarıdaki listede de açıklandığı gibi bir Özet düğüm için Şekil uygularsanız, şeklin üzerine geldiğinizde görüntülenen Ekran İpucu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, şekli seçin ve sonra Şekil Ekran İpucu Düzenle seçeneği bulmak bekleniyor Ekle menüsüne tıklayın, Şekil Ekran İpucu seçeneği yerine görebilirsiniz. İkinci seçeneği hiçbir ekran ipucu şu an için seçimi var demektir.

Düzenle seçeneğini görmüyorsanız nedeni seçiminizi gerçekten bir Şekil grubunu olmasıdır. Uygulanan şekli Özet düğüm ile otomatik olarak gruplandırılır. Varolan Ekran İpucu uygulanan şekil için Düzenle, (grubu seçer) uygulanan şekil üzerinde bir kez tıklatın ve sonra tıklatın seçin (Bu bölümüdür çift tıklatma yavaş) için ikinci defa yalnızca grubun içindeki uygulanan şekli. Şekil seçildikten sonra her şekli tutamaçlarından birinin içine bir x görürsünüz. Şekil seçildikten sonra Ekle menüsünü tıklatın ve Şekil Ekran İpucu Düzenle seçeneği kullanılabilir.

Destek mühendislik Jagadeesh Parameswaran, bu özellik için Visio 2007 test ekip korkusuz bir üyesi için teşekkür ve bu bölümdeki diğer birkaç ipuçları.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×