Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Excel çalışma kitapları, bazı kuruluşlar verileri toplamak için form olarak kullanın. Bu çalışma kitapları genellikle kullanıcıların veri girmek boş hücreler içerir. InfoPath'te İçeri Aktarma Sihirbazı'nı kullanarak, çalışma kitabını bir Microsoft Office InfoPath form şablonuna dönüştürebilirsiniz. Çalışma kitabını bir form şablonuna dönüştürme, kullanıcılarınız yararlanabilir şema doğrulama gibi InfoPath özellikleri, bölümler ve veri doğrulama gibi iş mantığını yinelenen gibi dinamik denetimleri. Ayrıca, form şablonunuzu kullanılabilir daha geniş bir kitleye tarayıcı destekli form şablonunu oluşturarak yapabilirsiniz. Tarayıcı destekli form şablonunu oluşturmak için bir tarayıcı uyumlu form şablonu InfoPath Forms Servicesçalıştıran sunucuya yayımlamanız gerekir. Tarayıcı destekli form şablonları temel alan formlar bir Web tarayıcısı kullanarak doldurulabilir.

Alma Sihirbazı'ndaki varsayılan ayarı kullanarak Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde, ortaya çıkan form şablonu Excel çalışma kitabının düzenini içerir. Buna ek olarak, Excel çalışma kitabında belli koşulları karşılayan hücreler, otomatik olarak kullanıcıların veri girebileceği metin kutusu denetimlerine dönüştürülür. Örneğin bir hücre dört tarafında kenarlık görüntülenecek şekilde biçimlendirilirse, bu hücre ortaya çıkan form şablonunda bir metin kutusu denetimine dönüştürülür. Alma Sihirbazı'ndaki varsayılan ayarı kullanmak istemezseniz, Excel çalışma kitabını alırken sadece düzeni eklemeyi veya sadece belli hücre türlerini denetimlere dönüştürmeyi seçebilirsiniz.

Bu makalede bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme ile ilgili temel kavramlar ve yönergelerin yanı sıra, dönüştürme işleminde desteklenmeyen özellik ve ayarlar açıklanmaktadır.

Bu makalede

Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme hakkında

Dönüştürme işleminde tam kapsamlı desteklenmeyen özellikler ve ayarlar

Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme

Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme hakkında

Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürürken, çalışma kitabı yeni bir form şablonunun oluşturulmasında kılavuz olarak kullanılır. Çalışma kitabının tablo yapısı, form şablonunda bir düzen tablosu şeklinde yeniden oluşturulur. Çalışma kitabını dönüştürme sürecine veri toplamak üzere kullanılan hücreleri de dahil etmek isterseniz, metin kutusu denetimleri form şablonunda çalışma kitabındaki alaların konumlarına karşılık gelen düzen tablosu hücrelerine eklenir. Desteklenen hücrelerin boyutu ve konumu, hücre kenarlıkları ve gölgelemesi ve hücrelerin birleştirilmiş veya bölünmüş olması gibi özellikler ortaya çıkan form şablonunda korunur.

Çalışma kitabınızda çeşitli çalışma sayfaları bulunuyorsa, ilk çalışma sayfasındaki veri ve biçimlendirme yeni form şablonunun varsayılan görünüm eklenir, diğer çalışma sayfaları form şablonunda kendilerine karşılık gelen görünümlere dönüştürülür. Her ek görünümün başlığı, çalışma sayfalarındaki başlıklarla eşleştirilir.

InfoPath Alma Sihirbazı'nı kullanarak dönüştürdüğünüz bir çalışma kitabı ile ortaya çıkan form şablonu arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için şu örneği değerlendirelim: Farz edelim iki çalışma sayfasından oluşan, İstemler.xls adında bir çalışma kitabına sahip bir sigorta acentesisiniz. İlk çalışma sayfasının adı Ev, diğerininki ise Otomobil. Her bir çalışma sayfasında Tür, Açıklama, Borç Miktarı ve Alım Fiyatı sütunları var. Her iki çalışma sayfasındaki Borç Miktarı ve Alım Fiyatı sütunları para birimi veri türü olarak biçimlendirilmiş. Diğer sütun başlıkları ise kalın mavi metin olarak biçimlendirilmiş. Ev çalışma sayfasında amortisman takvimini hesaplayan bir formül bulunuyor. Dört kenarında da kenarlık biçimlendirmesi bulunan tek bir hücreye ise müşterinin adı giriliyor.

Alma Sihirbazı'nı kullanarak İstemler.xls çalışma sayfasını bir form şablonuna dönüştürürseniz, İstemler.xsn adında bir form şablonu oluşturursunuz.

infopath form şablonuna dönüştürülmeden önce ve dönüştürüldükten sonra excel çalışma kitabı.
Excel çalışma kitabı InfoPath form şablonuna dönüştürüldüğünde, düzen ve diğer öğeler korunur.

Bu yeni form şablonu iki görünüme sahiptir. Bunlardan biri Ev (varsayılan) olarak adlandırılan, Ev çalışma sayfasının düzenine ve biçimlendirmesine sahip olan, varsayılan görünümdür. İkincisi ise Otomobil olarak adlandırılan, Otomobil çalışma sayfasının düzenine ve biçimlendirmesine sahip olan görünümdür. Her görünümde Tür, Açıklama, Borç Miktarı ve Alım Fiyatı sütun başlıklarına sahip bir tablo bulunmaktadır; söz konusu tablo, tıpkı özgün çalışma kitabında olduğu gibi kalın mavi metin olarak biçimlendirilmiştir. Ancak Alma Sihirbazı'nda seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, ortaya çıkan form şablonunda bazı özellikler farklılık gösterebilir:

 • Alma Sihirbazı ile İstemler.xls çalışma kitabını sadece düzeni koruyarak form şablonuna dönüştürürseniz    Ortaya çıkan form şablonu, Excel çalışma kitabındaki tabloya karşılık gelen bir düzen tablosu içerir. Form şablonunda herhangi bir metin kutusu denetimi bulunmaz.

 • Alma Sihirbazı ile hem düzeni koruyarak hem de hücreleri denetimlere dönüştürerek İstemler.xls çalışma sayfasını alırsanız     Ortaya çıkan form şablonu, yinelenen tablo içerir. Dört kenarına da kenarlık biçimlendirmesi uygulanmış hücrelerde olduğu gibi, belli koşulları karşılayan hücreler ve amortisman takvimini hesaplamaya yönelik bir formül içeren veya bu formüle başvuruda bulunan hücreler, metin kutusu denetimlerine dönüştürülür.

  Not : Her ne kadar formül içeren veya bu formüllere başvuruda bulunan hücreler metin kutusu denetimlerine dönüştürülse de, bunlar ortaya çıkan form şablonunda korunmaz. InfoPath'teki ilgili özellikleri kullanarak formülün sağladığı işlevi yeniden oluşturmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Dönüştürme işleminde tam kapsamlı desteklenmeyen özellikler ve ayarlar

Excel çalışma kitaplarındaki bazı özellikler ve ayarlar InfoPath ortamında tam kapsamlı olarak desteklenmemektedir. Bu tip ayarlara sahip bir çalışma kitabını dönüştürdüğünüzde ortaya çıkan InfoPath form şablonu söz konusu özellikleri veya ayarları içermeyecektir. Örneğin çalışma kitabınızda bir görüntü içeren başlık bulunuyorsa, ortaya çıkan form şablonunda bu görüntü korunmayacaktır, çünkü InfoPath üstbilgi ve altbilgilerde görüntüleri desteklememektedir.

Aşağıdaki listede bir Excel çalışma kitabını bir InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde korunmayan özellikler ve ayarlar yer almaktadır:

 • "Sığdırmak için küçült" biçimlendirmesine sahip hücreler

 • Hücre arka plan görüntüleri

 • Hücre arka plan desenleri

 • Hücre gradyanları

 • Koşullu biçimlendirme

 • Veri doğrulama

 • Formüller

 • Makrolar

 • Yazdırma ayarları (A4 kağıt yeniden boyutlandırma, siyah beyaz, ortala, ilk sayfa numarası, sayfa sırası, resim, yazdırma kılavuz çizgileri, yazdırma kalitesi, satır ve sütun başlıkları, her sayfada satır ve sütunlar, ölçekleme ve yazdırma alanını belirleme gibi)

 • Dikey metin hizalama

 • Varsayılan 10 puntoluk yazı tipi yüksekliğinden daha dar olan satırlar

 • WordArt

Aşağıdaki listede bir Excel çalışma kitabını bir InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde kısmen desteklenen özellikler ve ayarlar yer almaktadır:

Veri biçimlendirmesine sahip hücreler     Veri biçimlendirmesi dönüştürülmemiş hücrelere uygulanan stiller ve renkler. Örneğin bir hücre negatif sayıları kırmızı metin olarak görüntüleyecek şekilde biçimlendirilmişse, sayı değeri dönüştürülür, ancak kırmızı metin biçimi korunur.

Desteklenmeyen protokollere başvuruda bulunan köprüler     Tüm köprüler dönüştürülür, ancak bir köprü için http:, https:, ftp: veya mailto: dışında bir protokol geçerliyse, kullanıcı bu bağlantıyı tıklattığında köprü çalışmayacaktır.

Üstbilgi ve altbilgi hizalaması ve biçimlendirmesi     Bir Excel çalışma kitabındaki üstbilgi veya altbilgide sol, orta ve sağ bölümler bulunabilir. Bunlar, InfoPath'e alma işlemi sırasında art arda eklenir. Örneğin, sol üstbilgisinde "Ebru Ersan" adını, orta üstbilgisinde "Durum Raporu" başlığını ve sağ üstbilgisinde "13 Ekim 2007" tarihini içeren bir çalışma kitabı, şu metne sahip tek bir üstbilgiyi içeren InfoPath form şablonuna dönüştürülecektir: "Ebru ErsanDurum Raporu13 Ekim 2007." Çalışma kitabının sadece tek bir üstbilgi veya altbilgi bölümünde metin varsa, ortaya çıkan form şablonundaki metin bun uygun olarak hizalanacaktır. Örneğin çalışma kitabının sadece sağ üstbilgi bölümünde metin bulunursa, form şablonunda karşılık gelen metin sağ tarafa hizalanacaktır. Aksi takdirde, tüm üstbilgi ve altbilgi metinleri alma işleminde sola hizalanacaktır. Çalışma kitabında ilk üstbilgiye veya altbilgiye uygulanan yazı tipi ayarı, ortaya çıkan InfoPath form şablonundaki tüm üstbilgi ve altbilgiler için geçerli olacaktır.

Yazı tipi dönüştürme    Her ne kadar InfoPath yeni bir form şablonu oluştururken çalışma kitabından yazı tiplerini alsa da, alma işlemini gerçekleştirdiğiniz bilgisayarda çalışma kitabındaki yazı tipleri bulunmuyorsa, form şablonu için otomatik olarak alternatif yazı tipleri seçilir.

Örtülü olarak birleştirilen hücreler     Excel'de, geçerli hücreye sığabileceğinden fazla metin yazarsanız, söz konusu metin sanki hücreler birleştirilmiş gibi kendisinden sonra gelen hücrelerin üst tarafında görüntülenir. InfoPath bu özelliği desteklemez. Dönüştürülmüş hücrede kapasitesinden daha fazla metin yer alıyorsa, InfoPath'te bu metin bir sonraki satıra kaydırılır. Bunu önlemek için çalışma kitabınızı almadan önce, hücreyi ve metni içeren kendisinden sonra gelen diğer hücreleri seçin ve metin sığacak şekilde bu hücreleri birleştirin.

Özet Tablo raporları     Özet Tablo raporları, düzen tabloları olarak dönüştürülür.

Çok büyük tablolar     InfoPath, en fazla 63 sütunluk 999 satırlık tabloları destekleyebilir. Excel çalışma kitabı bu sınırları geçerse sadece ilk 63 sütun ve 999 satır dönüştürülecektir.

Not : Bazı Excel çalışma kitaplarını parola olmadan açılamaz. Bu çalışma kitabıyla birlikte durumda, InfoPath başarılı bir şekilde içeri aktarmak mümkün olmayabilir. Sorunu çözmek için içeri aktarmadan önce çalışma kitabı için parola gereksinim kaldırmayı deneyin. Ayrıca, bazı çalışma kitapları, kullanıcıların taşıma, silme, gizleme veya çalışma sayfalarının adını değiştirmesini ve çalışma kitabındaki diğer yapı öğelerini değiştirmesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu durumu ile çalışma sayfanızda ise, InfoPath başarılı bir şekilde içeri aktarmak mümkün olmayabilir. Bu sorunu çözmek için içeri aktarmadan önce düzenleme kısıtlamaları çalışma kitabınız için yapısal kaldırmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme

 1. Dosya menüsünde Form Al seçeneğini tıklatın.

 2. Alma Sihirbazı iletişim kutusunda Excel çalışma kitapları için InfoPath alıcı seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 3. Gözat'ı tıklatın.

 4. Dönüştürmek istediğiniz Excel çalışma kitabını bulun ve tıklatın, ardından 'ı tıklatın.

 5. Varsayılan alma durumunu değiştirmek için Seçenekler'i tıklatın ve dilediğiniz seçenekleri belirleyin.

 6. Son'u tıklatın.

  Not : Sonuçta elde edilen InfoPath form şablonunda beklendiği gibi düzenini ve Excel çalışma kitabınızın karmaşıklığına bağlı olarak, bazı düzen öğelerini veya denetimleri görünmeyebilir. Sonuç olarak, dönüştürüldükten sonra yeni form şablonunuzu düzenlemeler gerekebilir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×