Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Excel çalışma kitapları, bazı kuruluşlar verileri toplamak için form olarak kullanın. Bu çalışma kitapları genellikle kullanıcıların veri girmek boş hücreler içerir. InfoPath'te İçeri Aktarma Sihirbazı'nı kullanarak, çalışma kitabını bir Microsoft Office InfoPath form şablonuna dönüştürebilirsiniz. Çalışma kitabını bir form şablonuna dönüştürme, kullanıcılarınız yararlanabilir şema doğrulama gibi InfoPath özellikleri, bölümler ve veri doğrulama gibi iş mantığını yinelenen gibi dinamik denetimleri. Ayrıca, form şablonunuzu kullanılabilir daha geniş bir kitleye tarayıcı destekli form şablonunu oluşturarak yapabilirsiniz. Tarayıcı destekli form şablonunu oluşturmak için bir tarayıcı uyumlu form şablonu InfoPath Forms Servicesçalıştıran sunucuya yayımlamanız gerekir. Tarayıcı destekli form şablonları temel alan formlar bir Web tarayıcısı kullanarak doldurulabilir.

İçeri Aktarma Sihirbazı'nda varsayılan ayarı kullanarak bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde, sonuçta elde edilen form şablonu Excel çalışma kitabını düzenini içerir. Ayrıca, belirli koşullara uyan hücreleri Excel çalışma kitabındaki verileri kullanıcıların girebileceği metin kutusu denetimlerine dönüştürülür. Hücre kenarlığı Tüm kenarlarda göstermek için biçimlendirilmişse, örneğin, daha sonra o hücre sonuçta elde edilen form şablonunda bir metin kutusu denetimine dönüştürülür. İçeri Aktarma Sihirbazı'nda varsayılan ayarı kullanmamayı karar verirseniz, Excel çalışma kitabını içeri aktardığınızda yalnızca Düzen dahil etmek veya hücreleri yalnızca belirli türde denetimlere dönüştürmek için seçebilirsiniz.

Bu makalede, temel kavramlar ve Excel çalışma kitabı özellikleri ve dönüştürme işlemine desteklenmeyen ayarları dahil olmak üzere bir InfoPath form şablonuna dönüştürme yordamı açıklar.

Bu makalede

Bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme hakkında

Özellikler ve dönüştürme işlemi sırasında tam olarak desteklenmeyen ayarları

Bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme

Bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme hakkında

Çalışma kitabını bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde, şeması gibi yeni bir form şablonu oluşturmak için kullanılır. Çalışma kitabını tablo yapısını, form şablonunda bir düzen tablosu olarak yeniden oluşturulur. Çalışma kitabını dönüştürdüğünüzde verileri toplamak için kullanılan hücreleri eklemeyi seçerseniz, alanların çalışma kitabındaki konuma karşılık gelen Düzen tablo hücreleri form şablonunda metin kutusu denetimleri eklenir. Hücre, hücre Kenarlıklar ve gölgelendirme, boyutunu ve konumunu desteklenen ve hücreleri ister birleştirilen veya bölme sonuçta elde edilen form şablonunda korunur.

Birçok çalışma kitabınız varsa, verileri ve biçimlendirmesi ilk çalışma sayfasında yeni form şablonunda varsayılan görünüm eklenir ve ek çalışma sayfalarını form şablonunda ilgili görünümler dönüştürülür. Bir çalışma sayfası başlıkları her ek görünümü unvanlarını eşleşir.

InfoPath Alma Sihirbazı'nı ve sonuçta elde edilen form şablonunu kullanarak dönüştürme bir çalışma kitabı arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için bir sigorta Aracısı iki çalışma sayfasını içeren Claims.xls adlı bir çalışma kitabıyla olduğunu varsayalım. İlk çalışma sayfasının ev adlı ve ikinci otomobil olarak adlandırılır. Her çalışma sayfasındaki sütunlar arasında sütun başlıklarının türü, açıklama, borç tutarı ve satın alma fiyatı birler verilmiştir. Borç Tutarı ve satın alma fiyatı sütunları her çalışma sayfasında bir para birimi veri türü kullanmak üzere biçimlendirilir. Tüm sütun başlıkları mavi kalın metinle biçimlendirilir. Çalışma sayfası giriş amortismanı zamanlamayı hesaplamak için formül içerir. Tek bir hücre kenarlık biçimlendirme Tüm kenarlarda uygulanmış bir müşterinin adını girmek için kullanılır.

Kullanırsanız, bir form şablonuna Claims.xls dönüştürmek için İçeri Aktarma Sihirbazı'nı Claims.xsn adlı bir form şablonu oluşturun.

InfoPath form şablonuna dönüştürülmeden önce ve dönüştürüldükten sonra Excel çalışma kitabı.
Bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürüldüğünde, Düzen ve diğer öğeleri korunur.

Bu yeni bir form şablonu iki görünüm içerir. Varsayılan görünüm, aranan giriş (varsayılan), düzenini ve biçimlendirmesini giriş çalışma sayfasından içerir. Otomobil, adlı ikinci görünümün düzenini ve biçimlendirmesini otomobil çalışma sayfasından içerir. Her görünüm türü, açıklama, borç tutarı ve satın alma fiyatı, özgün çalışma kitabını olduğu gibi mavi kalın metinle biçimlendirilmiş sütun üstbilgileri içeren bir tablo içerir. Bununla birlikte, Alma Sihirbazı'nda seçtiğiniz ayarlarına bağlı olarak, sonuçta elde edilen form şablonunda bazı özellikler farklılık gösterebilir:

 • Form şablonuna düzeni yalnızca koruyarak tarafından Claims.xls dönüştürmek için Alma Sihirbazı'nı kullanıyorsanız    Sonuçta elde edilen form şablonu Excel çalışma kitabındaki tablosuna karşılık gelen bir düzen tablosu içerir. Form şablonunun herhangi bir metin kutusu denetimleri içermiyor.

 • Düzen koruyarak hem denetimleri hücrelere dönüştürerek Claims.xls içeri aktarmak için İçeri Aktarma Sihirbazı kullanıyorsanız     Sonuçta elde edilen form şablonu yinelenen tablo içerir. Tüm kenarları ve içeren veya bir amortismanı zamanlamayı hesaplamak için formül başvuru hücreleri uygulanmış belirli koşulları karşılayan, kenarlık biçimlendirme içeren hücreyi gibi hücreler için metin kutusu denetimleri dönüştürülür.

  Not: Formülleri içeren veya formülleri başvuru hücreler için metin kutusu denetimleri dönüştürülür olsa da, sonuçta elde edilen form şablonunda korunmaz. InfoPath'te uygun özelliklerini kullanarak formül verilen işlevselliğini yeniden oluşturmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Özellikler ve dönüştürme işlemi sırasında tam olarak desteklenmeyen ayarları

Bazı ayarları ve Excel çalışma kitaplarındaki biçimlendirme InfoPath tarafından desteklenmez. Söz konusu ayarları içeren bir çalışma kitabını dönüştürdüğünüzde, sonuçta elde edilen InfoPath form şablonuna bu özellikleri veya ayarları içermez. Resim içeren üstbilgi çalışma kitabınız varsa, InfoPath görüntüleri üstbilgi ve altbilgilerde desteklemediğinden Örneğin, görüntü elde edilen InfoPath form şablonunda korunacaktır değil.

Özellikleri ve bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde korunmaz ayarları listesi aşağıdadır:

 • "Uyacak şekilde Daralt" içeren hücreleri biçimlendirme

 • Hücre arka plan resimleri

 • Hücre arka plan desenleri

 • Hücre gradyanlar

 • Koşullu biçimlendirme

 • Veri doğrulama

 • Formüller

 • Makrolar

 • Yazdırma ayarları (ve yazdırma alanını belirle sayfa, ilk sayfa numarası, sayfa sırası, resimler, kılavuz çizgilerini yazdırma, baskı kalitesi, satır ve sütun başlıkları, satırları ve sütunları ölçeklendirme, her sayfada üzerinde A4 kağıdı yeniden boyutlandırma ve siyah beyaz, merkezi dahil)

 • Dikey metin hizalama

 • 10nk varsayılan yazı tipi yüksekliğinden daha dar satır

 • WordArt

Aşağıdaki listede, bir Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde, kısmen desteklenen ayarları ve özellikler açıklanmaktadır:

Veri biçimlendirme içeren hücreler     Stilleri veya renkler biçimlendirme verilerle hücrelere uygulanmış dönüştürülmez. Örneğin, negatif sayılar kırmızı metin olarak görüntülemek için bir hücre biçimlendirilmişse, sayı değeri dönüştürülür, ancak kırmızı metin biçimlendirmesini değil.

Desteklenmeyen protokoller başvuran köprüler     Köprü http dışında bir protokolünü kullanan, ancak tüm köprüleri, dönüştürülür:, https:, ftp:, veya mailto:, kullanıcı bağlantıyı tıklattığında köprü çalışmaz.

Üstbilgi ve altbilgi hizalama ve biçimlendirme     Üstbilgi veya altbilgi Excel çalışma kitabında, sol, Orta ve doğru bölüm içerebilir. Bunlar, InfoPath içe aktarma üzerine birleştirilmiş. Örneğin, "Gülşen," "Durum raporu" başlığını içeren ikinci başlığına ve "13 Ekim 2007" tarihini içeren bir sağ üstbilgi adı içeren bir sol üst bir çalışma kitabını içeren tek bir üst bilgi içeren bir InfoPath form şablonuna dönüştürülür Aşağıdaki metin: "Wendy WheelerStatus ReportOctober 13 2007." Yalnızca bir bölümünde çalışma kitabının üstbilgi veya altbilgi metni içeren, sonuçta elde edilen metni form şablonunda buna göre hizalanır. Örneğin, form şablonunda karşılık gelen metin sağ sonra sağ üst kısmı çalışma kitabında, metni içeren yalnızca hizalanmış. Aksi takdirde, alındığında tüm üstbilgi veya altbilgi metin sola hizalanır. Çalışma kitabını ilk üstbilgi veya altbilgi bölümüne uygulanmış yazı tipi ayarı tüm üstbilgi veya altbilgi sonuçta elde edilen InfoPath form şablonunda uygulanır.

Yazı tipi dönüştürme    Çalışma kitabının yazı tiplerini alma işlemini gerçekleştirmek nerede bilgisayarda kullanılabilir değilseniz, InfoPath yazı tiplerini bir çalışma kitabından yeni bir form şablonu oluştururken aktaran olsa da, form şablonunda alternatif yazı tipleri otomatik olarak seçilir.

Örtük olarak birleştirilmiş hücreler     Geçerli hücrede sığmayacak kadar çok metin yazarsanız, Excel'de izleyen hücrelerin üstüne hücreleri birleştirilmiş gibi metni görüntülenir. InfoPath, bu özelliği desteklemez. Dönüştürülen bir hücreyi, hücre genişliği barındırabilir daha fazla metin içeriyorsa, metin InfoPath'de sonraki satıra kaydırılır. Çalışma kitabınızı içeri aktarmadan önce bunu önlemek için hücreyi seçin ve çok sonraki hücre olarak metin içeren ve birleştirilmiş bir hücre metnin sığması için hücreleri birleştirmek için gerekli.

PivotTable raporları     PivotTable raporları düzen tablolarını dönüştürülür.

Çok büyük tablolara     InfoPath 63 sütun genişliğinde ve uzunluğunda 999 satırları kadar olan tablolar destekler. Excel çalışma kitabı bu sınırı aşarsa, yalnızca ilk 63 sütunları ve 999 satırları dönüştürülür.

Not: Bazı Excel çalışma kitaplarını parola olmadan açılamaz. Bu çalışma kitabıyla birlikte durumda, InfoPath başarılı bir şekilde içeri aktarmak mümkün olmayabilir. Sorunu çözmek için içeri aktarmadan önce çalışma kitabı için parola gereksinim kaldırmayı deneyin. Ayrıca, bazı çalışma kitapları, kullanıcıların taşıma, silme, gizleme veya çalışma sayfalarının adını değiştirmesini ve çalışma kitabındaki diğer yapı öğelerini değiştirmesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu durumu ile çalışma sayfanızda ise, InfoPath başarılı bir şekilde içeri aktarmak mümkün olmayabilir. Bu sorunu çözmek için içeri aktarmadan önce düzenleme kısıtlamaları çalışma kitabınız için yapısal kaldırmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme

 1. Dosya menüsünde Al formutıklatın.

 2. İçeri Aktar Sihirbazı iletişim kutusunda, Excel çalışma kitapları için InfoPath alıcısıtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 3. Gözat’a tıklayın.

 4. Bulun ve dönüştürmek istediğiniz Excel çalışma kitabını tıklatın ve sonra ' ı tıklatın.

 5. Varsayılan alma davranışını değiştirmek için Seçenekler' i tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

 6. Son'a tıklayın.

  Not: Sonuçta elde edilen InfoPath form şablonunda beklendiği gibi düzenini ve Excel çalışma kitabınızın karmaşıklığına bağlı olarak, bazı düzen öğelerini veya denetimleri görünmeyebilir. Sonuç olarak, dönüştürüldükten sonra yeni form şablonunuzu düzenlemeler gerekebilir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×