Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Office sağlamaya yardımcı olmak için erişilebilir olduğunu, Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanma, ücretsiz bir araç Word, Excel, Outlook, OneNoteve Windows, Office Online veya Mac ve VisioPowerPoint kullanılabilir dosyalar Windows'ta. Bulduğu çoğu erişilebilirlik sorunlarını ve her biri için olası bir sorun engelli neden olabilir açıklar. Ayrıca, sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin öneriler de sağlar.

Erişilebilirlik denetleyicisi erişilebilirlik sorunlarını çoğu tür yakalar olmakla birlikte, algılayamaz değil bazı konular vardır. İçin her zaman önemli olduğunu neden, çalışmanızı görsel olarak gizleme Erişilebilirlik denetleyicisi sorunlarını bulmak için gözden geçirme olur. Daha fazla bilgi için Erişilebilirlik denetleyicisi sınırlandırmalariçin gidin.

Bu konuda

Erişilebilirlik Denetleyicisi kuralları

Erişilebilirlik Denetleyicisi, engelli kişilerin karşılaşabileceği sorunları tanımlayan bir dizi kural kullanarak dosyanızı doğrular. Sorunun önem derecesine bağlı olarak, Erişilebilirlik Denetleyicisi her sorunu hata, uyarı veya ipucu olarak sınıflandırır.

  • Bir hata oluştu. Belgenin engelli kişiler tarafından okunmasını veya anlaşılmasını zorlaştıran ya da olanaksız hale getiren içerikler.

  • Uyarı. Çoğu durumda (her durumda değil) belgenin engelli kişiler tarafından anlaşılmasını zorlaştıran içerikler.

  • İpucu. Engelli kişilerin anlayabileceği, ancak kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla farklı bir biçimde sunulabilecek içerikler.

  • Akıllı Hizmetleri. Otomatik olarak AI ve size tarafından erişilebilir hale getirilen içeriği doğruluğunu ve içerik için inceleyin

Erişilebilirlik Denetleyicisi hataları, uyarıları ve ipuçları

Aşağıdaki tabloda Erişilebilirlik Denetleyicisi kuralları, bunların neleri denetlediği, sorunlara yönelik çözümleri nereden öğrenebileceğiniz ve sorunları neden çözmeniz gerektiği, maddeler halinde açıklanır.

Hatalar

Dosyadaki içerikler engelli kişilerin dosyayı kullanmasını büyük ölçüde zorlaştırıyor veya olanaksız hale getiriyorsa, Erişilebilirlik Denetleyicisi bunu hata olarak sınıflandırır.

Kural

Erişilebilirlik Denetleyicisi şunları doğrular:

Bu neden düzeltilmeli?

Bu uygulamalar için geçerlidir

Metin olmayan her türlü içeriğin alternatif metni (diğer metin) vardır.

Tüm nesnelerin diğer metni olur ve diğer metin görüntü adlarını veya dosya uzantıları içermez.

Ekran okuyucular, resimleri ve kullanıcıların göremediği, metin olmayan diğer içerikleri açıklamak için alternatif metni okur. Alternatif metin üzerinde bağlı olarak, kullanıcıların amacı ve açıklandığı içeriği anlamını anlayabilirsiniz.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Tablolarda sütun üst bilgileri belirtilir.

Tablolarda ve/veya hücre bloklarında, üst bilgi kutusu seçilidir ya da bir üst bilgi satırı vurgulanmıştır.

Kullanıcılar, daha sonra ekran okuyucu tarafından okunan içerikleri anlamak için tablo üst bilgilerini kullanır. Ayrıca yardımcı teknoloji, kullanıcıya imlecin tablodaki geçerli konumunu bildirmek ve kullanıcının tabloda gezinmesine olanak tanıyan bilgileri sağlamak için çoğunlukla tablo üst bilgisi satırını kullanır.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Tüm slaytların başlığı vardır.

Slaytların başlığı vardır.

Slayt başlıkları, kullanıcıların tek bir slaydı bulup seçerek doğrudan bu slayda gidebilmesi gibi gezinme seçeneklerinden yararlanmasına olanak tanır.

PowerPoint

Excel çalışma sayfasında hücreleri, yalnızca kırmızı negatif sayılar için biçimlendirme kullanmayın.

Sayı ayarlanan hücreleri biçimlendirmek ve yalnızca kırmızı renkli negatif sayıların (örneğin Göster 1000 da kırmızı -1000 yerine) kullanın.

Pozitif ve negatif değerleri arasındaki farkı bildirmek renk ayrım güçlük çeken kullanıcılar kullanamazsınız.

Excel

Resmi veya nesneyi metinle aynı hizada olur.

Resim veya Nesne etrafındaki metinle konumlandırılmış satır içi verilmiştir.

Resmi veya nesneyi satır içi değilse, nesneyi etkileşimde bulunmak ekran okuyucu kullanıcıları için zor olabilir. Ayrıca nesne metninin göre olduğunda bilmek zor olabilir.

Word

Belge erişim sınırlı değildir.

Belge izinleri ayarları içeriğe programlama yoluyla erişme seçeneği devre dışı bıraktı herhangi bir belgeyi: gözden geçirme > Düzenlemeyi kısıtla > Kısıtlanmış izin. Bu belgenin izni kısıtlanmış > diğer seçenekleriseçin.

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) koruması ekran okuyucuları gibi aygıtlar bu belgeyi erişmesini engelliyor olabilir. Daha fazla bilgi için korumalı bir belge ait bölümlerin değiştirilmesine izin vergidin.

Excel, PowerPoint, Word

Uyarılar

Çoğu durumda (her durumda değil) engelli kişilerin içerikleri anlaması zorsa, Erişilebilirlik Denetleyicisi bir uyarı verir.

Kural

Erişilebilirlik Denetleyicisi şunları doğrular:

Bu neden düzeltilmeli?

Bu uygulamalar için geçerlidir

Tablonun basit bir yapısı vardır.

Tablolar bölünmüş hücre, birleştirilmiş hücre veya iç içe geçme içermeyen basit dikdörtgenler halindedir.

Kullanıcılar tabloda, klavye kısayollarıyla ve basit tablo yapılarını kullanan yardımcı teknolojilerle gezinir.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Sayfa sekmelerinin adları anlamlıdır.

Çalışma sayfasındaki sayfalar açıklayıcı bilgiler içerir ve boş sayfa yoktur.

“Ekim ayı toplam satış rakamları” gibi açıklayıcı sayfa adları, “Sayfa1” gibi varsayılan sayfa adlarıyla karşılaştırıldığında çalışma kitaplarında gezinmeyi daha kolay hale getirir.

Excel

Metin ve arka plan arasında yeterli Karşıtlık.

Metin ve arka plan renklerini görmek metni kolaylaştırmak için farklı.

Görme bozukluğu olan kişiler, arka planla karşıtlık içinde olmayan metnin okunmasını genellikle zor bulur. Belgenizde metin ve arka plan arasındaki karşıtlığı yüksek düzeyde varsa, daha fazla kişi görebilir ve içerik kullanın.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Eklenen ses ve videoların kapalı açıklamalı alt yazısı vardır.

Tüm ses ve video nesnelerinin kapalı açıklamalı alt yazısı vardır.

Açıklamalı alt yazılar olmadığında engelli kişiler bir video ya da ses dosyasındaki bilgilere erişemeyebilir.

PowerPoint, OneNote

Bir destedeki slaytların başlıkları benzersizdir.

Boş olmayan slaytların benzersiz başlıkları vardır.

Kullanıcılar destenin neresinde olduklarını anlamak ve destede gezinmek için başlıkları kullanır.

PowerPoint

İpuçları

Engelli kişilerin anlayabileceği ancak onlara en iyi deneyimi sağlamak için daha iyi düzenlenebilecek veya sunulabilecek içerikler varsa, bir ipucu görürsünüz.

Kural

Erişilebilirlik Denetleyicisi şunları doğrular:

Bu neden düzeltilmeli?

Bu uygulamalar için geçerlidir

Slayt sunusunu nesnelerde Okuma sırasının mantıksal olduğundan.

Bir slayttaki nesneleri mantıksal sıralanmıştır.

Yardımcı teknolojiler, slaytları ve slaytlar üzerindeki öğeleri belirtilen sırada okur. Okuma sırası mantıklı değilse içerikler anlamsız hale gelir.

PowerPoint

Kolay gezinti için düzen tabloları yapılandırılmış.

Düzen, sırası dil açısından mantıklıdır ve sekme sırası döngüsel değildir.

Kullanıcılar içerikte gezinmek için tablo düzenini kullanır. Kullanıcıların içeriği anlayabilmesi ve içerikte gezinebilmesi için mantıksal bir biçimde sıralanmış olmalıdır.

Word

Belgeleri başlık stilleri kullanın.

İçerikler üst bilgilerle ve/veya İçindekiler Tablosu (TOC) ile düzenlenir.

Üst bilgiler ve İçindekiler Tabloları, kullanıcılara yapısal bağlam sağlar ve belgede gezinti ve kolay arama olanakları sunar.

Word, Outlook, OneNote

Akıllı Hizmetleri

Erişilebilirlik denetleyicisi tüm resimleri akıllı Hizmetleri tarafından oluşturulan bir alternatif metin içeren listeler.

Kural

Erişilebilirlik Denetleyicisi şunları doğrular:

Bu neden düzeltilmeli?

Bu uygulamalar için geçerlidir

Önerilen alternatif metin.

Alt metni Office'in görüntü tanıma hizmet tarafından oluşturulan tüm resimler.

(Özellik açıldığında) Akıllı Hizmetleri alternatif metin belgenizde otomatik olarak oluşturur. Dikkatle doğru bir şekilde bir resminizi açıklanmaktadır emin olmak için her öneri gözden geçirin. Öneri düzenlemek istiyorsanız, Açıklama kutusuna önerilen metnin üzerine yazın.

Bu özelliği geçiş öğrenmek için Otomatik alternatif metin açmagidin.

PowerPoint, Word, Outlook

Erişilebilirlik denetleyicisi sınırlamaları

Erişilebilirlik denetleyicisi algılayamaz olmayan bazı erişilebilirlik sorunlarını vardır. Ayrıca, Erişilebilirlik denetleyicisi bulguları içinde listelenen bazı sorunların düzeltilmesi gereken erişilebilirlik sorunlarını gerekmeyen değildir.

  • Renk: Bilgiler yalnızca renk kullanılarak aktarılır.

  • Kapalı açıklamalı alt yazılar: Erişilebilirlik denetleyicisi raporları eksik kapalı açıklamalı alt yazılar bir videoda, ancak videonuzu zaten varsa kapalı bant içi başlıkları, açık açıklamalı alt yazılar veya hiç iletişim bulunur ve sonra video ile hiçbir erişilebilirlik sorun olabilir.

Erişilebilirlik denetleyicisi yenilikler

Türü Değiştir

Değiştirme

Yayımlanan

Kaldırılan hata

"Yinelenen boş karakterler kullanmaktan kaçının" hata kaldırıldı.

Boş karakterler izlenim düzeni veya bir tablo veya çok düzeyli liste faking gibi yapısı oluşturmak için kullanılması dışında kendiliğinden erişilemez, değildir.

Ekim 2018

Kaldırılan İpucu

"Tüm başlıklar doğru sıralanmıştır" İpucu kaldırıldı.

Başlık kullanarak düzende olmayan düzeyleri kendiliğinden erişilebilir değildir.

Ekim 2018

Yeni Kural kategorisi

Akıllı Hizmetleri kuralı kategori eklenir.

Ekim 2018

Yeni hata

Excel çalışma sayfasında hücreleri yalnızca kırmızı negatif sayılar için biçimlendirme kullanmayın Eklenen bir hata oluştu.

Ekim 2018

Yükseltilen kuralı

Gelen uyarı hata yükseltilmiş resmi veya nesneyi metinle aynı hizada olan .

Yaz 2017

Kural indirgenmez

İpucu bir hatadan indirgenmez belgeleri başlık stilleri kullanın .

Yaz 2017

Kaldırılan Uyarısı

"Köprü metni anlamlı olur" kaldırılan uyarısı.

Bağlantıyı kullanarak köprü görünen adı olarak URL gerekmeyen köprü erişilemiyor gelmez. Örneğin, http://www.microsoft.com erişilebilirlik sorun değil.

Yaz 2017

Kaldırılan Uyarısı

"Tablolar kullanmayın boş hücreleri biçimlendirmek için" uyarısı kaldırıldı.

Çoğu ekran okuyucuları bu bilgileri doğru şekilde iletişim kurmak öğrenmek ve boş satırlar ve sütunlar içeren geçerli erişilebilir tablolar vardır.

Yaz 2017

Yükseltilen kuralı

Eklenen ses ve videoların kapalı açıklamalı alt yazısı vardır. bir ipucu konusunda uyarma yükseltilmiş.

Yaz 2017

Yükseltilen kuralı

Uyarı için bir ipucu yükseltilmiş destedeki slaytların başlıkları benzersiz .

Yaz 2017

Kaldırılan İpucu

Kaldırılan "resim filigranları kullanılmaz" İpucu.

Alternatif metin görüntüleri filigran eklenebilir.

Yaz 2017

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik sorunlarını bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanma

Mac’inizde erişilebilirlik sorunlarını bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×