En iyi ürün karışımı belirlemek için Çözücü'yü kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Çözücü'yü kullanarak anlatılmaktadır, bir Microsoft Excel eklenti programı durum çözümlemesi için en uygun ürün karışımı belirlemek için kullanabilirsiniz.

Kârlılık kaplamasına aylık ürün karışımı nasıl belirleyebilirim?

Şirketler genellikle aylık bazda elde etmek için her ürün miktarını gerektiğine karar vermelisiniz. En basit şekliyle, Ürün karıştırmak sorunu belirleme kar en üst düzeye bir ay boyunca üretilen her ürün miktarını kapsar. Ürün karışımı genellikle için aşağıdaki kısıtlamalar yapışmasını gerekir:

 • Ürün karışımı kullanılabilir olandan daha fazla kaynak kullanamazsınız.

 • Her ürün için sınırlı bir talep yoktur. Fazlalık üretim (örneğin, bir dayanıksız ilaç) boşa harcanmış olur çünkü biz ürün daha fazla bilgi talep belirler,'dan bir ay sırasında elde etmek yapamazsınız.

Haydi şimdi aşağıdaki örnekte ürün karışımı sorun çözme. Şekil 27-1'deki dosyasında Prodmix.xlsx, bu sorunun çözümü bulabilirsiniz.

Kitap resmi
Şekil 27-1 ürün karışımı

Biz kendi bitki en altı farklı ürünleri üreten ilaç şirket için çalışma varsayalım. Her ürünün üretim emeğin ve ham madde gerektirir. Satır 4 şekil 27-1 her ürünün bir sayı üretmek için gereken emeğin saatlerini ve satır 5 libre ham her ürünün bir sayı üretmek için gereken malzemeler gösterilir. Örneğin, bir ürün 1 libre üretme emeğin altı saatlik ve ham madde 3,2 libre gerektirir. Her ilaç libre fiyatını satır 6 verilir, libre başına birim maliyet satır 7 verilir ve kar katkısı libre başına satır 9 verilir. Örneğin, ürün 2 11,00 libre başına için satan, 5.70 libre başına bir birim maliyet kullanımında ve $5.30 kar libre başına katkı. Ayın talep her ilaç için satır 8 verilir. Örneğin, Ürün 3 talebi 1041 libre olur. Bu ay, emeğin 4500 saatlik ve ham madde 1600 libre kullanılabilir. Nasıl bu şirket kendi aylık kar en üst düzeye?

Biz Excel Çözücü hakkında hiçbir şey sahibiyse varsa, biz ürün karışımı ile ilişkilendirilmiş kar ve kaynak kullanımı izlemek için bir çalışma sayfası oluşturarak bu sorunu saldırısı. Ardından daha fazla emeğin veya ham kullanılabilir olandan madde kullanarak ve herhangi bir ilaç talep aşan üretme olmadan karı en iyi duruma getirmek için ürün karışımı değişen biz deneme ve hata kullanırsınız. Çözücü bu işlemi yalnızca deneme ve hata aşamada kullanırız. Aslında, Çözücü deneme ve hata arama flawlessly gerçekleştiren bir iyileştirme altyapısıdır.

Ürün karışımı sorunu çözmek için bir kaynak kullanım ve herhangi bir verilen ürün karışımı ile ilişkilendirilmiş kar verimli bir şekilde hesaplamak için anahtardır. Bu hesaplama yapmak için kullanabileceğiniz bir önemli topla.çarpım işlevinin aracıdır. TOPLA.çarpım işlevinin hücre aralığına karşılık gelen değerleri çarpar ve bu değerlerin toplamını verir. Her hücre aralığı içinde topla.çarpım değerlendirme kullanılan topla.çarpım iki satır veya iki sütun ile ancak not tek sütun ve tek bir satır ile kullanabileceğiniz anlamına gelir boyutları aynı olmalıdır.

Biz bizim ürününde topla.çarpım işlevinin nasıl kullanabileceğinizi örnek olarak örnek karıştırmak, bizim kaynak kullanımı hesaplamak deneyelim. Bizim emeğin kullanım hesaplanır

(İlaç 1 libre / kullanılan Emeğin) *(Drug 1 pounds produced) +
(ilaç 2 libre / kullanılan Emeğin) * (2 üretilen libre ilaç) +...
(6 ilaç libre / kullanılan Emeğin) * (6 üretilen libre ilaç)

Biz emeğin kullanım daha yorucu bir şekilde hesaplamak D2 * D4 + E2 * E4 + F2 * F4 + G2 * G4 + H2 * H4 + I2 * I4. Benzer şekilde, ham madde kullanım olarak hesaplanması D2 * D5 + E2 *E5 + F2 * F5 + G2 * G5 + H2 * H5 + I2 * I5. Bununla birlikte, bu formüller altı ürünleri için bir çalışma sayfasına girme zaman alır. Ne kadar sürer düşünelim kendi bitki en 50 ürünleri çalıştığınız üretilen, örneğin, bir şirket ile. Emeğin ve ham madde kullanım hesaplamak için bir çok daha kolay D14 D15 için SUMPRODUCT($D$2:$I$2,D4:I4)formülü kopyalamak için yoludur. Bu formül hesaplayan D2 * D4 + E2 * E4 + F2 * F4 + G2 * G4 + H2 * H4 + I2 * I4 (bizim emeğin kullanım olmayan) ancak girmek daha kolaydır! Ben formülü kopyaladığınızda ben hala satır 2'den ürün karışımı yakalamak için ben $ oturum D2:I2 aralığıyla kullanması dikkat edin. Ham madde kullanım D15 hücredeki formülü hesaplar.

Benzer şekilde, bizim kar göre belirlenir

(Libre başına 1 Kar ilaç) * (ilaç 1 libre üretilen) +
(libre başına ilaç 2 kar) * (2 üretilen libre ilaç) +...
(Libre başına ilaç 6 kar) * (6 üretilen libre ilaç)

Kar kolayca SUMPRODUCT(D9:I9,$D$2:$I$2)formülü içeren hücreye d12 arası hesaplanır.

Şimdi bizim ürün karışımı Çözücü modeli üç bileşenlerini tanımlarız.

 • Hedef hücre. Kar (hücre d12 arası hesaplanır) en üst düzeye Amacımız olur.

 • Değişen hücreler. Libre sayısını (hücre aralığındaki D2:I2 listelenen) her ürünün üretilen

 • Kısıtlamaları. Biz aşağıdaki kısıtlamalar vardır:

  • Daha fazla emeğin veya ham kullanılabilir olandan madde kullanmayın. Başka bir deyişle, hücreleri D14:D15 (kullanılan kaynakları) değerleri hücreleri F14:F15 (kullanılabilir kaynakları) içinde değerlere eşit veya olmalıdır.

  • Daha fazla isteğe bağlı olarak daha bir ilaç neden olmaz. Başka bir deyişle, hücreleri D2:I2 (her ilaç üretilen libre) değerleri ya da (hücreleri D8:I8 listelenen) her ilaç talep eşit olmalıdır.

  • Biz herhangi bir ilaç negatif bir miktarda Sebze yapamazsınız.

Ben, hedef hücreyi girmek hücreleri ve kısıtlamaları Çözücü değiştirme göstereceğiz. Ardından yapmanız gereken tek şey karı en üst düzeye ürün karışık bulmak için Çöz düğmesini tıklatın!

Başlamak için veri sekmesini tıklatın ve çözümleme grubunda Çözücü'yü tıklatın.

Not: Bölüm 26, "Bir giriş için en iyi duruma getirilmesi ile Excel Çözücü," başlığı altında açıklandığı şekilde Çözücü ardından Excel Seçenekleri, Microsoft Office tarafından Eklentileri'ni ve ardından düğmesini tıklatarak yüklenir. Yönet listesinde, Excel Eklentileri'ni tıklatın, Çözücü Eklentisi kutuyu işaretleyin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Şekil 27-2'de gösterildiği gibi Çözücü Parametreleri iletişim kutusu görüntülenir.

Kitap resmi
Şekil 27-2 Çözücü Parametreleri iletişim kutusu

Hedef Hücre Belirle kutuyu tıklatın ve ardından bizim kar hücresini (hücre d12 arası) seçin. Hücreleri değiştirerek kutuyu tıklatın ve sonra da aralığa üretilen her ilaç libre içeren D2:I2 üzerine gelin. İletişim kutusu, Şekil 27-3 görünmelidir.

Kitap resmi
Şekil 27-3 Çözücü Parametreleri iletişim kutusuyla hedef hücreyi ve hücreleri tanımlı değiştirme

Biz şimdi kısıtlamaları modele eklemeye hazırsınız. Ekle düğmesini tıklatın. Şekil 27-4'teki kısıtlama Ekle iletişim kutusu görürsünüz.

Kitap resmi
Şekil 27-4 kısıtlama Ekle iletişim kutusu

Kaynak kullanım kısıtlamaları eklemek için hücre başvurusu kutuyu tıklatın ve sonra D14:D15 aralığı seçin. Seçin < Orta listeden =. Sınırlama kutusunu tıklatın ve sonra F14:F15 hücre aralığını seçin. Kısıtlama Ekle iletişim kutusu, Şekil 27-5 gibi görünmelidir.

Kitap resmi
Girdiğiniz kaynak kullanım kısıtlamaları şekil 27-5 kısıtlama Ekle iletişim kutusu

Biz ne zaman Çözücü değiştirmek için farklı değerleri dener hücreleri olduğundan, her ikisi de karşılayan yalnızca birleşimleri şimdi doğruladıktan D14 < F14 = (kullanılan emeğin olduğu emeğin kullanılabilir küçük veya eşit) ve D15 < F15 = (ham kullanılan madde olduğu küçüktür veya eşittir ham madde kullanılabilir) dikkate alınır. İsteğe bağlı kısıtlamalar girmek için Ekle'yi tıklatın. Kısıtlama Ekle iletişim kutusunda Şekil 27-6'da gösterildiği gibi doldurun.

Kitap resmi
İsteğe bağlı kısıtlamaların girilen şekil 27-6 kısıtlama Ekle iletişim kutusu

Bu kısıtlamaların eklenmesi Çözücü değişen hücre değerleri için farklı bileşimleri çalıştığında aşağıdaki parametrelerini karşılayan birleşimleri bulundurulur sağlar:

 • D2 < D8 = (ilaç 1 / üretilen miktarı küçüktür veya eşittir ilaç 1 için isteğe bağlıdır)

 • E2 < E8 = (miktarını ilaç 2 / üretilen küçüktür veya eşittir ilaç 2 için isteğe bağlıdır)

 • F2 < F8 = (ilaç yapılan 3'ün üretilen miktarı ilaç 3 talep eşit veya küçükse)

 • G2 < g8'in = (ilaç yapılan 4 / üretilen miktarı küçüktür veya eşittir ilaç 4 için isteğe bağlıdır)

 • H2 < H8 = (ilaç yapılan 5 / üretilen miktarı küçüktür veya eşittir ilaç 5 için isteğe bağlıdır)

 • I2 < I8 = (ilaç yapılan 6'sının üretilen miktarı küçüktür veya eşittir ilaç 6 için isteğe bağlıdır)

Kısıtlama Ekle iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın. Çözücü penceresi Şekil 27-7 gibi görünmelidir.

Kitap resmi
Şekil 27-7 ürün karışımı sorunu için son Çözücü Parametreleri iletişim kutusu

Biz değişen hücreler olması gereken kısıtlamayı girin negatif Çözücü Seçenekleri iletişim kutusunda. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Seçenekler düğmesini tıklatın. Sonraki sayfada şekil 27-8'de gösterildiği gibi Doğrusal Model varsayılır ve varsayılır negatif olmayan kutularını işaretleyin. Tamam'ı tıklatın.

Kitap resmi
Şekil 27-8 Çözücü seçenekler ayarlar

Varsayılır negatif olmayan kutuyu işaretleyerek Çözücü değiştirmeyi her hücre negatif değer kabul eder hücreleri değiştirmenin yalnızca birleşimleri düşünür sağlar. Biz ürün karıştırmak çünkü sorun varsayılır Doğrusal Model kutusunu Çözücü sorun Doğrusal modeliolarak adlandırılan özel bir tür işaretliyse. Aslında, Çözücü modeli aşağıdaki koşullar altında doğrusal:

 • Hedef hücreyi birlikte formu koşullarını ekleyerek hesaplanan (cell)*(constant) değiştirme.

 • Her kısıtlamasına "Doğrusal model gereksinim." Bu formu koşullarını birbirine ekleyerek her kısıtlama değerlendirilir gelir (cell)*(constant) değiştirme ve sabit toplamaları karşılaştırma.

Neden bu Çözücü sorun doğrusal mı? Bizim hedef hücreyi (kar) olarak hesaplanır

(Libre başına 1 Kar ilaç) * (ilaç 1 libre üretilen) +
(libre başına ilaç 2 kar) * (2 üretilen libre ilaç) +...
(Libre başına ilaç 6 kar) * (6 üretilen libre ilaç)

Bu hesaplama içinde hedef hücrenin değeri elde edilmiştir birlikte formu koşulları ekleyerek bir desen izleyen (cell)*(constant) değiştirme.

Bizim emeğin sınırlama (ilaç 1 libre / kullanılan Emeğin) türetme değeri karşılaştırarak değerlendirilir * (ilaç 1 libre üretilen) + (ilaç 2 libre / kullanılan Emeğin) *(Drug 2 pounds produced) +... (Bize işçiliklibre ilaç 6'ın başına Edition'da) * (6 üretilen libre ilaç) için emeğin kullanılabilir.

Bu nedenle, emeğin kısıtlamayı birlikte formu koşullarını ekleyerek değerlendirilir (cell)*(constant) değiştirme ve sabit toplamaları karşılaştırma. Hem emeğin kısıtlaması ile ham madde Doğrusal model gereksinimi karşılar.

Form bizim talep kısıtlamaları alma

(İlaç üretilen 1) < (ilaç 1 isteğe bağlı) =
(ilaç üretilen 2) < (ilaç 2 isteğe bağlı) =
m
(ilaç üretilen 6) < (6 ilaç isteğe bağlı) =

Her form koşullarını birbirine ekleyerek değerlendirilir çünkü her talep de Doğrusal model gereksinim kısıtlamasına (cell)*(constant) değiştirme ve sabit toplamaları karşılaştırma.

Doğrusal bir model bizim ürün karışımı modeli olduğunu gösterilen yaşıyorsunuz, biz neden düşünüyorsunuz?

 • Çözücü modeli doğrusal ve biz varsayılır Doğrusal Model seçerseniz, Çözücü modeline en iyi çözüm bulmak için Çözücü sağlanır. Çözücü modeli doğrusal değilse, Çözücü olabilir veya en iyi çözüm bulma değil.

 • Çözücü modeli doğrusal ve biz varsayılır Doğrusal Model seçerseniz, Çözücü çok etkili bir algoritması (simpleks yöntemi) modelinin en iyi çözüm bulmak için kullanır. Çözücü modeli doğrusal ve varsayılır Doğrusal Model seçmeyin, Çözücü çok verimli bir algoritması (GRG2 yöntemi) kullanır ve modelin en iyi çözüm bulma güçlük.

Çözücü Seçenekleri iletişim kutusunda Tamam'ı tıklattıktan sonra biz önceki şekil 27-7'de gösterilen ana Çözücü iletişim kutusunda, dönün. Biz Çöz tıklattığınızda, Çözücü bizim ürün karışımı modeli için iyi bir çözüm (varsa) hesaplar. Bölüm 26'ı belirtildiği gibi ürün karışımı modeli için en iyi bir çözüm kar tüm uygulanabilir çözüm kümesi üzerinde kaplamasına hücre değerlerini (her ilaç üretilen libre) değiştirmenin bir kümesi olabilir. Yine, uygun bir çözüm, tüm kısıtlamalarını karşılayan hücre değerlerini değiştirme kümesidir. Şekil 27-9'da gösterilen değişen hücre değerleri uygun bir çözüm negatif olmayan tüm üretim düzeyleri, üretim düzeyleri talep aşmamasını ve kaynak kullanımı kullanılabilir kaynakları geçmediği olduklarından.

Kitap resmi
Uygun bir çözüm şekil 27-9 A ürüne sorun uygun kısıtlamaları içinde karışımınızı oluşturun.

Şekil 27-10'da bir sonraki sayfada gösterilen değişen hücre değerleri aşağıdaki nedenlerden dolayı bir olanaksız çözüm temsil eder:

 • Biz ilaç 5'ten bunu talep birkaçını üretir.

 • Daha fazla emeğin sağlanandan kullanırız.

 • Daha fazla ham sağlanandan madde kullanırız.

Kitap resmi
Şekil 27-10 olanaksız bir ürün karışımı sorunun çözümü tanımlı kısıtlamaları içinde sığmaz.

Çöz tıklattıktan sonra Çözücü hızla şekil 27-11'de gösterilen en iyi çözüm bulur. En iyi çözüm değerlerini çalışma sayfasında saklamak için Çözücü Çözümünü Sakla seçmeniz gerekir.

Kitap resmi
Şekil 11 27 ürün karışımı sorunu için en iyi çözüm

Bizim ilaç şirketi kendi aylık kar $6,625.20 düzeyindeki ilaç 4, 1084 libre ilaç 5'in ve diğer İlaçlar hiçbiri 596.67 libre üretme göre en üst düzeye! Biz 6,625.20 farklı yollarla'en yüksek kar elde etmek istiyorsanız belirlemek yapamazsınız. Biz olmasını sağlayabilirsiniz şey bizim sınırlı kaynakları ve isteğe bağlı olduğundan bu ay birden çok $6,627.20 yapmak için bir yolu yoktur.

Her ürün gerekir talebi karşılanması varsayalım. (Prodmix.xlsx dosyasında Uygun bir çözüm yok çalışma sayfasına bakın.) Ardından gelen bizim talep kısıtlamaları değiştirmek sunuyoruz D2:I2 < D8:I8 = için D2:I2 > D8:I8 =. Bunu yapmak için Çözücü açın, D2:I2 seçin < D8:I8 sınırlama = ve ardından Değiştir'i tıklatın. Şekil 27-12'de gösterilen kısıtlamayı Değiştir iletişim kutusu görüntülenir.

Kitap resmi
Şekil 27-12 kısıtlamayı Değiştir iletişim kutusu

Seç > = ve ardından Tamam'ı tıklatın. Biz şimdi Çözücü tüm taleplerini uyan hücre değerlerini değiştirme düşünür güvence altına. Çöz'ü açtığınızda, "Çözücü uygun bir çözüm bulunamadı." iletisini görürsünüz Bu iletiyi biz bir hata bizim modeli görüntüleyebildiğiniz ancak yerine bizim sınırlı kaynaklarla yapılan, biz tüm ürünler için talebi karşılamak yapamazsınız gelmez. Çözücü basitçe bize her ürün için talebi karşılamak istiyorsak, biz daha fazla emeğin, daha fazla ham maddeler veya her ikisinin daha fazla bilgi eklemek gerektiğini söyleyen.

Neler görelim biz sınırsız talep her ürün için izin vermek ve biz her ilaç alınacağını negatif quantities izin verirseniz. (Bu Çözücü sorun Prodmix.xlsx dosyasında Ayarlama değerleri yapın değil yakınsama çalışma sayfasında görebilirsiniz.) Bu durum için en iyi çözüm bulmak için Çözücü açın, Seçenekler düğmesini tıklatın ve varsayılır negatif olmayan kutusunu temizleyin. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, isteğe bağlı kısıtlamayı D2:I2 seçin < D8:I8 = ve ardından kısıtlamayı kaldırmak için Sil'i tıklatın. Çöz'ı tıklattığınızda, Çözücü iletiyi "Kümesi hücre değerleri yakınsamıyor." verir Bu iletiyi hedef hücreyi (Örneğimiz gösterildiği gibi) ekranı için ise, olmadığından rasgele büyük hedef hücre değerleri ile uygulanabilir çözüm anlamına gelir. (Hedef hücreyi simge durumuna küçültülüp ise, iletiyi "Ayarlama hücre değerleri yapın değil yakınsama" rasgele küçük hedef hücre değerleri ile uygulanabilir çözüm vardır anlamına gelir.) Bizim durumda, negatif bir ilaç üretimi tanıyarak aslında "diğer İlaçlar rasgele büyük miktarlardaki elde etmek için kullanılabilecek kaynaklar oluşturuyoruz". Sınırsız bizim talep verili olduğunda, bu bize sınırsız kar yapmak izin verir. Gerçek durumunda, biz sınırsız miktarda para yapamazsınız. Kısaca, "Ayarlama değerleri yapın değil yakınsama" görürseniz, modelinizin hata sahip.

 1. En çok 500 saat emeğin $1 geçerli emeğin maliyetleri birden fazla saat başına en fazla bizim ilaç şirketi satın alabilirsiniz varsayalım. Nasıl biz karı en üst düzeye?

 2. Üretim tesisini bir çip dört teknisyen (A, B, C ve D) üç ürünler (1, 2 ve 3 ürünleri) üretir. Bu ay, ürün 1'in 80 birimleri, ürün 2 50 Birim ve en çok 50 Birim Ürün 3 yongası üretici satma. Teknisyen A yalnızca ürünleri 1 ile 3 yapabilirsiniz. Teknisyen B yalnızca ürünleri 1 ve 2 yapabilirsiniz. Teknisyen C Yalnızca ürün 3 yapabilirsiniz. Yalnızca ürün 2 teknisyen D yapabilirsiniz. Her birim üretilen için aşağıdaki kar ürünleri katkıda: Ürün 1, $6; Ürün 2, $7; ve Ürün 3, 10. Süre (saat) her teknisyen gereken bir ürün üretimi aşağıdaki gibidir:

  Ürün

  Teknisyen A

  Teknisyen B

  Teknisyen C

  Teknisyen D

  1

  2

  2,5

  Yapamayacağınız

  Yapamayacağınız

  2

  Yapamayacağınız

  3

  Yapamayacağınız

  3,5

  3

  3

  Yapamayacağınız

  4

  Yapamayacağınız

 3. Her ay 120 saate kadar her teknisyen çalışabilirsiniz. Nasıl yongası üretici kendi aylık kar en üst düzeye? Kesirli bir birim sayısı üretilen varsayılır.

 4. Bir bilgisayar tesisini üretim fare, klavyeler ve video oyun çubukları üretir. Birim başına kar, birim başına emeğin kullanım, aylık talep ve birim başına makine saat kullanımı aşağıdaki tabloda yer aldığını:

  Fare

  Klavyeler

  Oyun çubukları

  Kar/birim

  $8

  $11

  $9

  Emek kullanım birim

  .2 saat

  .3 saat

  .24 saat

  Makine zaman/birimi

  .04 saat

  .055 saat

  .04 saat

  Aylık talep

  15.000

  27.000

  11.000

 5. Her ay toplam 13.000 emeğin saat ve makine süre 3000 saat kullanılabilir. Nasıl üretici kendi aylık kar katkısı bitki gelen en üst düzeye?

 6. Her ilaç 200 birimlerinin en az bir talep karşılanması gereken varsayılarak bizim ilaç örnek çözün.

 7. Jason elmas bracelets, necklaces ve earrings sağlar. Her ay 160 saat maksimum çalışma istediği. He Karo 800 ONS bulunur. Kar, emeğin zaman ve her ürün üretmek için gereken Karo ONS altındaki verilir. İsteğe bağlı her ürün için sınırsız ise, nasıl Jason bildir karı en üst düzeye?

  Ürün

  Birim kar

  Birim başına emek saat

  ONS Karo birim başına

  Bracelet

  300 TL

  .35

  1.2

  Necklace

  200 TL

  .15

  .75

  Earrings

  100 TL

  0,05

  0,5

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×