Ekran okuyucu kullanarak OneNote’ta not defterlerini, bölümleri ve sayfaları düzenleme

Ekran okuyucu kullanarak OneNote’ta not defterlerini, bölümleri ve sayfaları düzenleme

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

OneNote 2016'yı klavyeniz ve Windows'un yerleşik Ekran okuyucusu ile kullanarak sayfalar, bölümler ve bölüm grupları içeren not defterlerinizdeki bilgileri düzenleyebilirsiniz. Gerektiğinde, sayfalar, bölümler ve başka not defterleri ekleyebilir, hatta bunları yeniden adlandırabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için, Windows için OneNote'taki klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu başlığı altında JAWS işlevselliği de yer almaktadır. Windows için JAWS hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Windows için JAWS Hızlı Başlangıç Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

Bu konuda

OneNote'u açma

OneNote’u açmak için Windows logo tuşu+Shift+N tuşlarına basın.

Not defteri oluşturma

 1. OneNote’ta not defteri gezintisini açmak için Ctrl+G tuşlarına basın.

 2. “Not Defteri Ekle düğmesi” sözlerini duyana kadar art arda Shift+Sekme tuşlarına basın. Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Dosya menüsündeki Yeni sekmesinin seçili durumda olduğu yeni bir pencereye ulaşırsınız. Ekran Okuyucusu "Yeni sekme öğesi" sözlerini söyler. Bu sekmede, not defteri depolama konumunu ve adını seçebilirsiniz.

 3. Yeni sekmesinde konum seçme bölümüne gitmek için Sağ ok tuşuna bir kez bakın. Sonra da, konumlar arasında gezinmek için Aşağı ve Yukarı ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu konumların adlarını söyler. Seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

 4. Konumu seçtikten sonra, odak Not Defteri Adı alanına taşınır. Not defteri için bir ad yazıp Enter tuşuna basın. Not Defteri oluşturulur ve imleç not defterindeki Yeni Bölüm 1’in sayfa başlığı alanına konumlandırılır.

  Not: OneDrive’a veya başka bir çevrimiçi konuma kaydediyorsanız, henüz oturum açmadıysanız oturum açmanız gerekebilir.

Bölüm oluşturma

 1. Not defterinde yeni bölüm oluşturmak için Ctrl+T tuşlarına basın.

 2. Bölüm oluşturulur, imleç bölüm sekmesine konumlandırılır ve bölümün adını yazabilirsiniz.

 3. Bitirdiğinizde Enter tuşuna basın. Bölüm adlandırılır ve imleç sayfa başlığı alanına taşınır.

Bölüm grubu oluşturma

Bölüm grupları, ilgili bölümleri bir arada tutmanıza yardımcı olur.

 1. Not defterinde bölüm gezintisini açmak için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın.

 3. Ekran Okuyucusu’nun “Yeni Bölüm Grubu menü öğesi” sözlerini duyana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın. JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yeni Bölüm Grubu.” Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Yeni sayfa oluşturuldu, OneNote penceresi, düzenleme, Yeni Bölüm Grubu.”

 4. Bölüm grubu için bir ad yazın ve Enter tuşuna basın.

  Bölüm grubu oluşturulur ve artık gruba bölümler ekleyebilirsiniz.

Sayfa oluşturma

 1. Sayfayı eklemek istediğiniz bölümde Ctrl+N tuşlarına basın.

 2. Yeni sayfa oluşturulur, imleç sayfa başlığı alanına yerleştirilir ve başlığı yazabilirsiniz.

Not defterini yeniden adlandırma

 1. OneNote’ta not defteri gezintisini açmak için Ctrl+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz not defterine gidin.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu “Menü” duyurusu yapar.

 4. Şunları duyana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın: “Özellikler menü öğesi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Özellikler.” Seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

 5. Not Defteri Özellikleri iletişim kutusu açılır ve odak Görünen ad alanında olur. Buraya yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Not defteri yeniden adlandırılır.

Bölümü veya bölüm grubunu yeniden adlandırma

 1. OneNote’ta bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz bölüme veya bölüm grubuna gidin.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu şunları söyler: "Yeniden Adlandır menü öğesi". JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yeniden Adlandır.”

 4. Ara Çubuğu’na basın. Ekran Okuyucusu "Düzenleme" sözcüğünü ve bölüm adını söyler. JAWS'ta, bölüm adını duyarsınız.

 5. Buraya yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Bölüm yeniden adlandırılır.

Sayfayı yeniden adlandırma

 1. Not defterinde sayfa gezintisini açmak için Ctrl+Alt+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz sayfaya gidin.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu şunları söyler: "Yeniden Adlandır menü öğesi". JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yeniden Adlandır.

 4. Ara Çubuğu’na basın. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Sayfa başlığı, düzenleme.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Sayfa başlığı.”

 5. Buraya yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Sayfa yeniden adlandırılır.

Bölümü taşıma veya kopyalama

 1. Not defterinde bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanarak taşımak veya kopyalamak istediğiniz bölüme gidin. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu bölüm adlarını söyler.

 3. Shift+F10 tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu şunları söyler: "Yeniden Adlandır menü öğesi". JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yeniden Adlandır.”

 4. Ekran Okuyucusu’nun şunları söylediğini duyana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın: “Taşı veya Kopyala menü öğesi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Taşı veya Kopyala.” Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Bölümü Taşı veya Kopyala iletişim kutusu açılır.

 5. Odak arama alanındadır; buraya, bölümü taşımak veya kopyalamak istediğiniz hedef not defterinin, bölümün veya bölüm grubunun adını yazmaya başlayabilirsiniz. Siz yazarken arama sonuçları altta listelenir. Sonuçlarda gezinmek için Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu adları söyler.

 6. Doğru hedefi bulduğunuzda, iletişim kutusu düğmelerine gitmek için Sekme tuşuna basın. İlk düğme Taşı düğmesidir. Bunun yerine bölümü kopyalamak istiyorsanız, Sekme tuşuna yeniden basarak Kopyala düğmesine gidin. Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Bölüm taşınır veya kopyalanır.

Sayfayı taşıma veya kopyalama

 1. Not defterinde sayfa gezintisini açmak için Ctrl+Alt+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfaya gidin. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu sayfa adlarını söyler.

 3. Sayfa seçmek için Ara Çubuğu’na basın ve ardından Ctrl+Alt+M tuşlarına basın. Sayfaları Taşı veya Kopyala iletişim kutusu açılır.

 4. Odak arama alanındadır; buraya, sayfayı taşımak veya kopyalamak istediğiniz hedef not defterinin, bölümün veya bölüm grubunun adını yazmaya başlayabilirsiniz. Siz yazarken arama sonuçları altta listelenir. Sonuçlarda gezinmek için Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu adları söyler.

 5. Doğru hedefi bulduğunuzda, iletişim kutusu düğmelerine gitmek için Sekme tuşuna basın. İlk düğme Taşı düğmesidir. Bunun yerine sayfayı kopyalamak istiyorsanız, Sekme tuşuna yeniden basarak Kopyala düğmesine gidin. Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Sayfa taşınır veya kopyalanır.

Not defterini kaldırma

 1. Windows’da, Windows logo tuşuna basın ve “Dosya Gezgini” yazın. Enter tuşuna basın.

 2. Dosya Gezgini penceresi açılır. Odak, Masaüstü klasöründedir. Pencerede klasörlere ve öğelere gitmek için ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu öğelerin adlarını söyler. Bir klasörü açmak için Enter tuşuna basın.

  İpucu: Bilgisayarınızda, not defterlerin kaydedildiği varsayılan konum Belgeler > OneNote Not Defterleri klasörüdür.

 3. Doğru not defterine geldiğinizde, bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu "bağlam menüsü" sözlerini söyler.

 4. Şunları duyana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın: "Sil menü öğesi." JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Sil.” Seçmek için Enter tuşuna basın. Not defteri kaldırılır.

Bölümü veya bölüm grubunu kaldırma

 1. Not defterinde bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Sağ veya Sol ok tuşunu kullanarak kaldırmak istediğiniz bölüme veya bölüm grubuna gidin.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu şunları söyler: "Yeniden Adlandır menü öğesi". JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yeniden Adlandır.”

 4. Şunları duyana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın: "Sil menü öğesi." JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Sil.” Enter tuşuna basın.

 5. Bir onay iletişim kutusu açılır. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Microsoft OneNote iletişim kutusu, Hayır düğmesi.” Sol ok tuşuna bir kez basarak Evet düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın. Bölüm veya bölüm grubu kaldırılır.

Sayfayı kaldırma

 1. Not defterinde sayfa gezintisine gitmek için Ctrl+Alt+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz sayfaya gidin.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu şunları söyler: "Yeniden Adlandır menü öğesi". JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yeniden Adlandır.”

 4. “Sil menü öğesi” sözlerini duyana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Sayfa kaldırılır.

Ayrıca bkz.

OneNote’ta not defterlerini paylaşmak ve işbirliği yapmak için ekran okuyucu kullanma

Windows için OneNote’taki klavye kısayolları

OneNote’ta temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

OneNote'ta erişilebilirlik özelliklerini kullanarak gezinmeyi öğrenme

Mac için OneNote'u klavyeniz ve Mac OS'nin yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak sayfalar, bölümler ve bölüm grupları içeren not defterlerinizdeki bilgileri düzenleyebilirsiniz. Gerektiğinde, sayfalar, bölümler ve başka not defterleri ekleyebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

OneNote’u başlatma ve oturum açma

 1. Bulucu'da Uygulamalar listesine gidip Shift+Command+A tuşlarına basın.

 2. M yazarak doğrudan "M" harfiyle başlayan uygulamalara gidin.

 3. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Microsoft OneNote uygulaması.”

 4. Mac için OneNote uygulamasını açmak için Command+Aşağı ok tuşlarına basın.

 5. Mac için OneNote açılır ve Microsoft hesabınızla oturum açabilirsiniz.

 6. Oturum açmak için Command+O tuşlarına basın. Şu sözleri duyarsınız: "Oturum aç. Hesap ayarları." Seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın. Oturum aç iletişim kutusu açılır. Şu sözleri duyarsınız: “E-posta adresinizi veya telefon numaranızı yazın.”

 7. E-postanızı veya telefon numaranızı yazın ve Enter tuşuna basın. VoiceOver şunu duyurur: "Parola, güvenli düzenleme metni."

 8. Parolanızı yazın ve Enter tuşuna basın. "PowerPoint’i kullanmaya başla düğmesi" sözlerini duyarsanız uygulamaya gitmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

  Not: Bir kuruluşun hesabını kullanıyorsanız, oturum açma adımları biraz farklı olabilir. Örneğin, PIN veya akıllı kart kullanmanız gerekebilir.

  İpucu: Son kullanışınızdan sonra PowerPoint oturumunu kapatmadıysanız, uygulama oturum açmanızı istemeden açılır.

Not defteri oluşturma

Yeni bir not defteri oluşturmak için, OneNote uygulamasında Microsoft hesabınızla oturum açmanız ve böylece dosyanızı OneDrive üzerinde kaydedebilmeniz gerekir.

 1. OneNote uygulamasında Control+Command+N tuşlarına basın.

 2. Yeni ve son not defterlerini aç penceresine yönlendirilirsiniz. Bu pencerede yeni not defterinin rengini, Adını ve Nerede depolanacağını seçebilirsiniz.

 3. Not defterinizin rengini seçmek için Sekme tuşuna basın. "Not defteri rengi" sözlerini ve ardından seçilmiş olan rengi duyarsınız. İstediğiniz renge gitmek için ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe VoiceOver renklerin adlarını söyler. Bitirdiğinizde Sekme tuşuna basın.

 4. Bir Not Defteri başlığı yazmak için şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Not defteri başlığı, düzenleme metni." Başlığı yazın ve Sekme tuşuna basarak alanda çıkın.

 5. OneDrive veya SharePoint gibi, hesabınızla ilişkili bir bulut depolama konumu seçmek için bir konum adı ve "Not defterinizin oluşturulacağı bir konum seçin." sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 6. Konumu değiştirmek için, Boşluk Çubuğu’na basıp Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz konuma gidin. Seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 7. Not defterini oluşturmak için şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Oluştur düğmesi.” Sonra Boşluk Çubuğu’na basın.

 8. Yeni not defteri açılır ve imleç, Yeni Bölüm 1’in sayfa başlığı alanına yerleştirilir.

Bölüm oluşturma

 1. Not defterindeyken, yeni bir bölüm oluşturmak için Command+T tuşlarına basın.

 2. Bölüm oluşturulur. İmleç, bölüm başlığı alanına yerleştirilir. Böylece bölümün adını yazabilirsiniz.

 3. Bitirdiğinizde Enter tuşuna basın.

Bölüm grubu oluşturma

Bölüm grupları, ilgili bölümleri bir arada tutmanıza yardımcı olur.

 1. Not defterindeyken, bölüm gezintisini açmak için Control+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Menü çubuğuna gitmek için Control+Option+M tuşlarına basın. “Menü çubuğu Apple” sözlerini duyarsınız.

 3. Sağ ok tuşunu kullanarak Dosya menüsüne gidin ve Aşağı ok tuşunu kullanarak Yeni Bölüm Grubu’na gidin. Sonra, seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 4. Bölüm grubu oluşturulur ve odak, bölüm grubu adı alanı üzerinde olur.

 5. Bölüm grubu için bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Bölüm grubu oluşturulur ve gruba bölümler ekleyebilirsiniz.

Sayfa oluşturma

 1. Not defterindeyken, bölüm gezintisini açmak için Control+Shift+G tuşlarına basın. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak sayfayı eklemek istediğiniz bölümü seçin.

  Not: Sayfa bir bölüm grubu içinde yer alıyorsa, bölüm grubunu genişletmek için Sağ ok tuşuna basın.

 2. Sayfayı eklemek istediğiniz bölümdeyken Command+N tuşlarına basın.

 3. Yeni sayfa oluşturulur, imleç sayfa başlığı alanına yerleştirilir ve başlığı yazabilirsiniz.

Not defterini yeniden adlandırma

Not defterini başka kişilerle paylaştıysanız, not defteri dosyasını kaynağında yeniden adlandırın.

 1. Web tarayıcısı kullanarak www.onedrive.com adresine gidin.

 2. Microsoft hesabınızla veya yeniden adlandırmak istediğiniz not defterinin depolandığı bir kuruluş hesabıyla oturum açmak için şu sözleri duyana kadar Option+Sekme tuşlarına basın: "Bağlantı, oturum aç." Oturum açma işlemini başlatmak için Enter tuşuna basın.

 3. OneDrive uygulamasında başarıyla oturum açtıktan sonra Aşağı ok tuşunu kullanarak hesabınızın Belgeler klasörüne gidin. Klasöre girmek için Enter tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz not defteri dosyasına gidin. Gerekirse dosya listesi üzerinde işlem yapmak için Control+Shift+Option+Aşağı ok tuşlarına basın. Siz ilerledikçe dosya adları duyurulur.

 5. Doğru dosyanın üzerine geldiğinizde şunu duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın: “Aç.” Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanarak Yeniden Adlandır’a gidin. Seçmek için Enter tuşuna basın. Şu sözleri duyarsınız: "Yeni adınızı girin."

 6. Yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Not defteri yeniden adlandırılır. Şunu duyarsınız: “Kaydediliyor.”

Bölümü veya bölüm grubunu yeniden adlandırma

 1. Not defterindeyken, bölüm gezintisini açmak için Control+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz bölüme ya da bölüm grubuna gidin. Siz ilerledikçe bölüm veya bölüm grubu adları duyurulur.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Ardından, şu sözleri duyana kadar Control+Option+Aşağı ok tuşlarına basın: "Yeniden Adlandır." Seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Odak, bölüm veya bölüm grubu adı alanına geçer. Yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Bölüm yeniden adlandırılır.

Sayfayı yeniden adlandırma

 1. Not defterindeyken, bölüm gezintisini açmak için Control+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz sayfanın bulunduğu bölüme gidin.

 3. Yeniden adlandırmak istediğiniz sayfanın bulunduğu bölümde, sayfa gezintisini açmak için Control+Command+G tuşlarına basın. Şu sözleri duyarsınız: "Sayfa listesi, tablo."

 4. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz sayfaya gidin. Siz ilerledikçe sayfa adları duyurulur.

 5. Sayfayı yeniden adlandırmak için Shift+Command+T tuşlarına basın. Odak, sayfa başlığı alanına geçer. Şu sözleri duyarsınız: "Sayfayı yeniden adlandır."

 6. Buraya yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Sayfa yeniden adlandırılır.

Bölümü taşıma veya kopyalama

 1. Not defterindeyken, bölüm gezintisini açmak için Control+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak taşımak veya kopyalamak istediğiniz bölüme gidin.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bölümü kopyalamak için Aşağı ok tuşuna basarak Bölümü Şuraya Kopyala… seçeneğine gidin ve bunu seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın. Bu bölümü yeni bir not defterine kopyala... iletişim kutusu açılır.

  • Bölümü taşımak için Aşağı ok tuşuna basarak Bölümü Şuraya Taşı… seçeneğine gidin ve bunu seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın. Bu bölümü yeni bir not defterine taşı... iletişim kutusu açılır.

 5. Açılan iletişim kutusu, açık not defterlerini ve bunların bölüm gruplarını listeler. Bölümü bu konumlara kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

 6. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz not defterini seçin. Belirli bir bölüm grubuna taşımak istiyorsanız, not defterini genişletmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Siz ilerledikçe not defteri ve bölüm grubu adları duyurulur.

  Not: Bölümü, aynı not defterindeki bir bölüm grubuna kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

 7. Doğru hedefe ulaştığınızda, iletişim kutusu düğmelerine gitmek için Sekme tuşuna basın. İlk düğme İptal düğmesidir. Bölümü kopyalamak için, Sekme tuşuna basarak Kopyala düğmesine gidin. Bölümü taşımak için, Sekme tuşuna basarak Taşı düğmesine gidin. Seçmek için Enter tuşuna basın. Bölüm kopyalanır veya taşınır.

Sayfayı taşıma veya kopyalama

 1. Not defterindeyken, bölüm gezintisini açmak için Control+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak taşımak ya da kopyalamak istediğiniz sayfanın bulunduğu bölüme gidin.

 3. Sayfa gezintisini açmak için Control+Command+G tuşlarına basın. Şu sözleri duyarsınız: "Sayfa listesi."

 4. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak, taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfaya gidin. Siz ilerledikçe VoiceOver sayfa adlarını söyler.

 5. Sayfaya ulaştığınızda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfayı kopyalamak için Shift+Command+C tuşlarına basın. Bu sayfayı yeni bir bölüme kopyala... iletişim kutusu açılır.

  • Sayfayı taşımak için Shift+Command+M tuşlarına basın. Bu sayfayı yeni bir bölüme taşı... iletişim kutusu açılır.

 6. Açılan iletişim kutusu, açık not defterleri ile bunların bölümlerini ve bölüm gruplarını listeler. Sayfayı bu konumlara kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

 7. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz bölümü seçin. Bir bölüm grubu içindeki belirli bir bölüme taşımak istiyorsanız, bölüm grubunu genişletmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Siz ilerledikçe bölüm grubu ve bölüm adları duyurulur.

  Not: Sayfayı, aynı not defterindeki yeni bir bölüme kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

 8. Doğru hedefe ulaştığınızda, iletişim kutusu düğmelerine gitmek için Sekme tuşuna basın. İlk düğme İptal düğmesidir. Sayfayı kopyalamak için, Sekme tuşuna basarak Kopyala düğmesine gidin. Sayfayı taşımak için, Sekme tuşuna basarak Taşı düğmesine gidin. Seçmek için Enter tuşuna basın. Sayfa kopyalanır veya taşınır.

Not defterini kaldırma

Belirli bir not defterine artık ihtiyacınız olmadığından eminseniz, bu not defterini OneDrive hesabınızdan silebilirsiniz. Not defterini paylaşıyorsanız, silmeye karar verdiğinizi iş arkadaşlarınıza bildirmeyi ihmal etmeyin.

 1. OneNote uygulamasında not defteri gezintisini açmak için Control+G tuşlarına basın. Şu sözleri duyarsınız: "Not defterleri, tablo."

 2. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz not defterini seçin. Siz ilerledikçe not defteri adları duyurulur.

 3. Not defterini kapatmak için Shift+Command+W tuşlarına basın.

 4. Not defteri OneNote uygulamasında kapatıldıktan sonra, bir Web tarayıcısı kullanarak www.onedrive.com adresine gidip oturum açın.

 5. OneDrive uygulamasında Aşağı ok tuşunu kullanarak Belgeler klasörüne gidin. Klasöre girmek için Enter tuşuna basın.

 6. Ok tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz not defteri dosyasına gidin. Gerekirse dosya listesi üzerinde işlem yapmak için Control+Shift+Option+Aşağı ok tuşlarına basın. Siz ilerledikçe dosya adları duyurulur.

 7. Doğru dosyaya ulaştığınızda Delete veya Command+Delete tuşlarına basın. Not defteri silinir.

Bölümü veya bölüm grubunu kaldırma

 1. Not defterindeyken, bölüm gezintisini açmak için Control+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz bölüme ya da bölüm grubuna gidin.

 3. Doğru bölüm veya bölüm grubuna ulaştığınızda Delete tuşuna basın. Bir iletişim kutusu açılır.

 4. Silme işlemini onaylamak için, Sekme tuşuna basarak Evet iletişim kutusu düğmesine gidin. Sonra Enter tuşuna basın.

 5. Bölüm veya bölüm grubu (ve ilgili bölümler) Silinen Notlar’a taşınır.

  Not: Silinen Notlar’daki notlarınızı görüntüleyebilir veya kalıcı olarak silebilirsiniz. Menü çubuğundaki Not Defterleri menüsünde Silinen Notlar basamaklı menüsünü seçin. Ardından Silinen Notları Görüntüle veya Silinen Notlar Klasörünü Boşalt’ı seçebilirsiniz.

Sayfayı kaldırma

 1. Not defterindeyken, bölüm gezintisini açmak için Control+Shift+G tuşlarına basın.

 2. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz sayfanın bulunduğu bölüme gidin.

 3. Sayfa gezintisini açmak için Control+Command+G tuşlarına basın. Şu sözleri duyarsınız: "Sayfa listesi, tablo."

 4. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz sayfaya gidin. Siz ilerledikçe VoiceOver sayfa adlarını söyler.

 5. Doğru sayfayı bulduğunuzda Delete veya Command+Delete tuşlarına basın. Sayfa silinir.

Ayrıca bkz.

OneNote'ta not defterlerini paylaşmak ve işbirliği yapmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için OneNote’taki klavye kısayolları

OneNote’ta temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

iOS için OneNote’u iOS’un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak sayfalar ve bölümler içeren not defterlerinizdeki bilgileri düzenleyebilirsiniz. Sayfa ve bölümleri ekleyebilir, yeniden adlandırabilir, taşıyabilir, kaldırabilir, yeniden sıralayabilir ve ayrıca not defterlerini ekleyebilir ve yeniden sıralayabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

Bu konuda

Not defteri oluşturma

 1. Not Defterleri listesinde, “Yeni not defteri düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. Yeni not defterinin adını yazın, “Bitti” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

İpucu: Bölümler veya Sayfalar listesinden ya da bir sayfa tuvalinden Not Defterleri listesine gitmek için, "<Önceki liste görünümüne> dön, geri düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. "Not defteri, ayarlar düğmesi" sözlerini duyana kadar bu işlemi tekrar edin. Şimdi odak, Not Defterleri liste görünümündeki Ayarlar düğmesi üzerindedir.

Bölüm oluşturma

İçeriğinizi düzenlemek ya da not defterinizde yeni bir not bloğu oluşturmak için yeni bölüm oluşturabilirsiniz.

 1. Not defterinizin Bölümler listesinde, “Yeni bölüm düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. Yeni bölümün adını yazıp “Bitti” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Not: Sayfalar listesinden ya da bir sayfa tuvalinden Bölümler listesine gitmek için, "<Önceki liste görünümüne> dön, geri düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyana kadar bu işlemi tekrar edin: "<Not defteri adı>, not defteri listesine dön, geri düğmesi." Şimdi odak, Bölümler liste görünümündeki Geri düğmesinin üzerindedir.

Sayfa oluşturma

Yeni fikirleriniz için yeni bir sayfa ekleyin ve not defterinizde içerik oluşturmaya başlayın.

Biçimlendirilmemiş bir sayfa oluşturma

 1. Bir bölümün Sayfalar listesinde şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Yeni sayfa düğmesi."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: "Yeni sayfa, sayfa başlığı, ana hat."

 3. Ekrana iki kez dokunun ve sayfa adını yazın. “Dön” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Odak, sayfa tuvaline geçer.

Liste içeren bir sayfa ekleme

 1. Bir bölümün Sayfalar listesinde şunları duyana kadar sağa doğru çekin: “Liste içeren yeni sayfa düğmesi”. Sonra ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: "Metin alanı." Odak, sayfadaki ilk liste maddesinin metin alanındadır.

 2. Sayfaya ad vermek için, "Adsız liste başlığı, metin alanı" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Sayfanın adını yazın ve şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Bitti." Ekrana iki kez dokunun.

Fotoğraf içeren bir sayfa ekleme

 1. Bölümün Sayfalar listesinde, “Fotoğraf içeren yeni sayfa düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: "Uyarı, resim ekle." Resim Ekle penceresi açılır.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Fotoğraflar uygulamasından resim ekleme

  1. Şu sözleri duyana kadar sağa doğru çekin: "Kitaplıktan düğmesi." Sonra ekrana iki kez dokunun.

  2. Fotoğraflar’da, seçmek istediğiniz albüm seçeneğini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  3. Fotoğraflar listesinde, seçmek istediğiniz fotoğraf seçeneğini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  4. Şu sözleri duyana kadar sola doğru çekin: "Bitti düğmesi." Ekrana iki kez dokunun.

  5. Şu sözleri duyana kadar sağa doğru çekin: "Kullan düğmesi." Ekrana iki kez dokunun. Odak, yeni sayfaya geçer.

  6. Yeni sayfaya ad vermek için, "Sayfa başlığı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  7. Adı yazıp “Dön” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Resim çekme ve ekleme

  1. Doğrudan telefonunuzun kamerasından yeni bir resim eklemek için şu sözleri duyana kadar sağa doğru çekin: “Resim çek düğmesi.”

  2. Ekrana iki kez dokunun. Kamera uygulaması açılır.

  3. Resim çekmek için, “Resim çek düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  4. “Kullan düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Odak, yeni sayfaya geçer.

  5. Yeni sayfaya ad vermek için, "Sayfa başlığı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Adı yazın. “Dön” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Not: Sayfa tuvalinden Sayfalar listesine gitmek için, "<Bölüm adı> bölümünün sayfa listesine dön, geri düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şimdi odak, Sayfalar liste görünümündeki Geri düğmesinin üzerindedir.

bölümü yeniden adlandırma

 1. Bölümler listesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz bölümün adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin.

 2. VoiceOver rotorunu Eylemler’e ayarlayın.

 3. "Yeniden adlandır" sözlerini duyana kadar yukarı veya aşağı doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Bölümün yeni adını yazın. İşiniz bittiğinde “Dön” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Sayfayı yeniden adlandırma

 1. Sayfalar listesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz sayfanın adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. Sayfadayken, "<Geçerli sayfa adı>, başlık, metin alanı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Sayfa adını değiştirin. İşiniz bittiğinde “Bitti” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Not defterleri, bölümler ve sayfaları yeniden sıralama

Not defterlerinizin, bölümlerinizin ve sayfalarınızın sırasını değiştirebilirsiniz. Örneğin, öğe listesinin en üstüne en önemli öğeleri yerleştirmek istediğinizde, bu işlemi kullanabilirsiniz.

 1. Not Defterleri, Bölümler, veya Sayfalar listesinde, "Düzenle düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Bitti."

 2. Şu sözleri duyana kadar sağa doğru çekin: "<Yeniden sıralamak istediğiniz not defteri, bölüm veya sayfanın adı> öğesini yeniden sırala."

 3. Ekrana iki kez dokunun ve bir ses duyana kadar basılı tutun. Öğeyi taşımak istediğiniz konumu duyana kadar parmağınızı ekranda aşağı veya yukarı doğru sürükleyin ve sonra parmağınızı ekrandan kaldırın.

 4. “Bitti düğmesi” sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Bölümü taşıma

 1. Bölümler listesinde, taşımak istediğiniz bölümün adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin.

 2. VoiceOver rotorunu Eylemler’e ayarlayın.

 3. "Taşı" sözünü duyana kadar yukarı veya aşağı doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: "Not defterleri, bu bölümü başka bir not defterine taşıyın."

 4. Bölümü taşımak istediğiniz not defterini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Odak, bölümün taşınmadan önce bulunduğu Bölümler listesine geçer.

Sayfayı taşıma veya kopyalama

 1. Sayfalar listesinde, taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfanın adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin.

 2. VoiceOver rotorunu Eylemler’e ayarlayın.

 3. "Taşı" veya "Kopyala" sözünü duyana kadar yukarı veya aşağı doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Sayfayı taşımak veya kopyalamak istediğiniz bölümü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Odak, sayfanın taşınmadan önce bulunduğu veya kopyalandığı Sayfalar listesine geçer.

Not defterini kapatma

Bir not defterini kapatarak, artık Not Defterleri listesinde görünmemesini sağlayabilirsiniz.

 1. Not Defterleri listesinde, kaldırmak istediğiniz not defterinin adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin.

 2. VoiceOver rotorunu Eylemler’e ayarlayın.

 3. "Kapat" sözünü duyana kadar yukarı veya aşağı doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Not defterini yeniden açmak için, Not Defterleri listesinde "Diğer not defterleri üç nokta düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: "Diğer not defterlerini aç."

  Yeniden açmak istediğiniz not defterini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Not defteri açılır ve Not Defterleri listesinde yeniden görünür.

Bölümü kaldırma

 1. Bölümler listesinde, kaldırmak istediğiniz bölümün adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin.

 2. VoiceOver rotorunu Eylemler’e ayarlayın.

 3. "Sil" sözünü duyana kadar yukarı veya aşağı doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: "Uyarı, bu bölümü silmek istediğinizden emin misiniz?" “Sil” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Sayfayı kaldırma

 1. Sayfalar listesinde, kaldırmak istediğiniz sayfanın adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin.

 2. VoiceOver rotorunu Eylemler’e ayarlayın.

 3. "Sil" sözünü duyana kadar yukarı veya aşağı doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

OneNote’ta not defterlerini paylaşmak ve işbirliği yapmak için ekran okuyucu kullanma

OneNote’ta temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

Android için OneNote’u Android’in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanarak sayfalar ve bölümler içeren not defterlerinizdeki bilgileri düzenleyebilirsiniz. Sayfa ve bölümleri ekleyebilir, yeniden adlandırabilir, taşıyabilir ve kaldırabilir, ayrıca not defterleri ekleyebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

 • Android için OneNote’u başlatmadan önce TalkBack’i açtığınızdan emin olun.

Bu konuda

Not defteri oluşturma

 1. Not Defterleri listesinde “Yeni not defteri düğmesi” ifadesini duyana kadar ekranı sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Bölümler veya Sayfalar listesinden ya da bir sayfa tuvalinden Not Defterleri listesine gitmek için “Yukarı git düğmesi” ifadesini duyana kadar ekranı sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. “<kullanıcı adı> olarak oturum açıldı” ifadesini duyana kadar bu işlemi tekrar edin. Şimdi odak, Not Defterleri liste görünümündeki Ayarlar düğmesindedir.

 2. Ekran klavyenizi kullanarak yeni not defterinin adını yazın.

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça TalkBack öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için öğenin üstündeyken parmağınızı kaldırın. Cihazınızın ayarlarına bağlı olarak, karakter eklemek için ekrana iki kez dokunmanız gerekebilir.

 3. Not defterini kaydetmek istediğiniz konumu seçmek için “Açılan liste” ifadesini ve ardından geçerli olan kaydetme konumunu duyana kadar ekranı sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun ve sonra not defterini kaydetmek istediğiniz konumu duyana kadar sağa doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 4. Not defterini oluşturmak için “Oluştur düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Yeni Bölüm 1 bölümünü içeren yeni not defteri oluşturulur.

Bölüm oluşturma

İçeriğinizi düzenlemek ya da not defterinizde yeni bir not bloğu oluşturmak için yeni bir bölüm oluşturabilirsiniz.

 1. Not defterinizin Bölümler listesinde “Yeni bölüm düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Not: Sayfalar listesinden Bölümler listesine gitmek için “Yukarı git düğmesi” ifadesini duyana kadar ekranı sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şimdi odak, Bölümler liste görünümündeki Geri düğmesindedir.

 2. Ekran klavyenizi kullanarak yeni bölümün adını yazın. Sonra “Oluştur düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Adsız bir sayfa içeren yeni bölüm oluşturulur.

Sayfa oluşturma

Yeni fikirleriniz için yeni bir sayfa ekleyin ve not defterinizde içerik oluşturmaya başlayın.

 1. Bir bölümün Sayfalar listesinde “Yeni metin sayfası düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Not: Sayfa tuvalinden Sayfalar listesine gitmek için “Yukarı git düğmesi” ifadesini duyana kadar ekranı sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şimdi odak, Bölümler liste görünümündeki Geri düğmesindedir.

 2. Yeni bir adsız sayfa oluşturulur, odak sayfa tuvaline geçer ve böylece notlarınızı yazabilirsiniz.

 3. Sayfaya başlık vermek için “Sayfa başlığı, düzenleme kutusu” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin, ekrana iki kez dokunun ve sonra ekran klavyenizi kullanarak başlığınızı yazın.

bölümü yeniden adlandırma

 1. Bölümler listesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz bölümün adını duyana kadar ekranı sola veya sağa doğru çekin. TalkBack, bölümleri şu şekilde sesli okur: “<bölüm adı> bölümü.” Ekrana iki kez dokunun ve basılı tutun. Bağlam menüsü açılır.

 2. “Listeyi yeniden adlandır” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Yeniden Adlandır menüsü açılır ve şu ifadeyi duyarsınız: “Bölümü yeniden adlandır”.

 3. Bölümün yeni adını yazın. İşiniz bittiğinde “Yeniden adlandır düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Bölümün yeniden adlandırılır ve odak Bölümler listesine geçer.

Sayfayı yeniden adlandırma

 1. Sayfalar listesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz sayfanın adını duyana kadar ekranı sola veya sağa doğru çekin. TalkBack, sayfaları şu şekilde sesli okur: “<sayfa başlığı> sayfası.” Sayfayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Sayfada “Sayfa başlığı, <başlık>, düzenleme kutusu” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Sayfanın yeni adını yazın. İşiniz bittiğinde ekran klavyenizdeki Enter’ı seçin. Enter’ı seçmek için “Enter” ifadesini duyana kadar parmağınızı ekranda sürükleyin ve sonra kaldırın (gerekirse ekrana iki kez dokunun).

Sayfayı taşıma veya kopyalama

 1. Sayfalar listesinde, taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfanın adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin. TalkBack, sayfaları şu şekilde sesli okur: “<sayfa başlığı> sayfası.” Ekrana iki kez dokunun ve basılı tutun. Bağlam menüsü açılır.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Bir sayfayı taşımak için “Sayfayı taşı” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Sayfayı bölüme taşıma menüsü açılır ve şunu duyarsınız: “Sayfayı bölüme taşı.”

  • Bir sayfayı kopyalamak için “Sayfayı kopyala” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Sayfayı bölüme kopyalama menüsü açılır ve şunu duyarsınız: “Sayfayı bölüme kopyala.”

  Seçili durumdaki not defterinin bölüm listesi açılır.

 3. Sayfayı başka bir not defteri bölümüne taşımak veya kopyalamak için açık not defterinin adını duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra not defterleri listesini açmak için ekrana iki kez dokunun. Hedef not defterinin adını duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunarak bölümler listesini açın.

 4. Bölümler listesinde sayfayı taşımak veya kopyalamak istediğiniz bölümü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra seçmek için ekrana iki kez dokunun. TalkBack bölümleri şu şekilde sesli okur: “<bölüm adı> bölümü.”

 5. Bölümü seçtikten sonra “Taşı düğmesi” veya “Kopyala düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 6. Sayfa taşınır veya kopyalanır ve odak, sayfanın taşındığı bölümdeki Bölümler listesine geçer.

Not defterini kapatma

Bir not defterini kapatarak, artık Not Defterleri listesinde görünmemesini sağlayabilirsiniz.

 1. Not Defterleri listesinde, kapatmak istediğiniz not defterinin adını duyana kadar sola veya sağa doğru çekin. TalkBack, not defterlerini şu şekilde sesli okur: “<not defteri adı> not defteri.” Ekrana iki kez dokunun ve basılı tutun. Bağlam menüsü açılır.

 2. “Not defterini kapat” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Not defteri Not Defterleri listesinden kaldırılır.

 3. Not defterini yeniden açmak için Not Defterleri listesinde “Diğer not defterleri” ifadesini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Diğer not defterlerini aç.”

  Yeniden açmak istediğiniz not defterinin adını duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Not defteri açılır ve Not Defterleri listesinde yeniden görünür.

Bölümü kaldırma

 1. Bölümler listesinde, silmek istediğiniz bölümün adını duyana kadar ekranı sola veya sağa doğru çekin. TalkBack, bölümleri şu şekilde sesli okur: “<bölüm adı> bölümü.” Ekrana iki kez dokunun ve basılı tutun. Bağlam menüsü açılır.

 2. “Listeyi sil” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Bölümü sil? bildirim penceresi açılır ve şunu duyarsınız: “Bölümü sil.”

 3. Onaylamak için “Silme düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Sayfayı kaldırma

 1. Sayfalar listesinde, silmek istediğiniz sayfanın adını duyana kadar ekranı sola veya sağa doğru çekin. TalkBack, sayfaları şu şekilde sesli okur: “<sayfa başlığı> sayfası.” Ekrana iki kez dokunun ve basılı tutun. Bağlam menüsü açılır.

 2. “Sayfayı sil” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Sayfayı sil? bildirim penceresi açılır ve şunu duyarsınız: “Sayfayı sil.”

 3. Onaylamak için “Silme düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Sayfa silinir ve şunu duyarsınız: “<sayfa başlığı> sayfası silindi.”

Ayrıca bkz.

OneNote’ta not defterlerine içerik eklemek için ekran okuyucu kullanma

OneNote’ta sayfaları okumak için ekran okuyucu kullanma

OneNote’ta temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

Sayfalar, bölümler ve bölüm grupları içeren not defterlerindeki bilgileri düzenlemek için, Windows 10 için OneNote'u Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın. Gerektiğinde sayfalar, bölümler ve başka not defterleri ekleyebilir, hatta bunları yeniden adlandırabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için, Windows 10 için OneNote'taki klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

Bu konuda

OneNote'u açma

 1. Cihazınızda Microsoft hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.

 2. OneNote’u açmak için Windows logo tuşuna basın ve onenote yazın. Sonra, şunları duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın: “OneNote. Güvenilir Microsoft Store uygulaması.” Sonra Enter tuşuna basın.

Not defteri oluşturma

 1. OneNote’ta not defteri gezintisini açmak için Ctrl+G tuşlarına basın.

 2. “Yeni Not Defteri düğmesi” sözlerini duyana kadar art arda Shift+Sekme tuşlarına basın. Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Ekran okuyucusu şunları söyler: “Yeni not defteri penceresi. Yeni Not Defterinin adı, düzenleniyor.” JAWS’ta, şunları duyarsınız: “Açılan kutu. Yeni not defteri.”

 3. Not defteri adını yazın. Sonra Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Not defteri oluştur düğmesi.” Not defterini oluşturmak için Ara Çubuğu’na basın.

 4. Not defteri oluşturulur ve açılır. Yeni oluşturulan not defteri, Yeni Bölüm 1 adlı ve başlıksız boş bir sayfa içeren tek bir not defteri bölümünden oluşur.

  Not: Not defterleri otomatik olarak OneDrive’a kaydedilir.

Bölüm oluşturma

 1. Not defterinde yeni bölüm oluşturmak için Ctrl+G tuşlarına, ardından da Ctrl+T tuşlarına basın.

 2. Bölüm oluşturulur. İmleç bölüm sekmesine konumlandırılır ve bölümün adını yazabilirsiniz.

 3. Bitirdiğinizde Enter tuşuna basın. Bölüm adlandırılır.

 4. Sayfa düzenleme moduna dönmek için Enter tuşuna iki kez basın. İmleç, yeni oluşturulan bölümdeki başlıksız boş sayfanın sayfa başlığı alanına konumlandırılır.

Sayfa oluşturma

 1. Sayfayı eklemek istediğiniz bölümde Ctrl+N tuşlarına basın.

 2. Yeni, adsız bir sayfa oluşturulur.

 3. Sayfa düzenleme moduna dönmek için Esc tuşuna basın. İmleç sayfa başlığı alanına yerleştirilir ve başlığı yazabilirsiniz.

bölümü yeniden adlandırma

 1. OneNote’ta bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın. Sonra, bir bölümün adını duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz bölüm grubuna gidin.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Bölümü yeniden adlandır düğmesi.”

 4. Ara Çubuğu’na basın. Ekran Okuyucusu "Bölüm adı metin kutusu" sözlerini ve bölümün adını söyler. JAWS'ta, bölüm adını ve "Bölüm adı metin kutusu, düzenle" sözlerini duyarsınız.

 5. Buraya yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Bölüm yeniden adlandırılır.

Sayfayı yeniden adlandırma

 1. OneNote’ta bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın. Sonra, bir bölümün adını duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz sayfanın bulunduğu bölüme gidin.

 3. Sayfa gezintisini açmak için Ctrl+Alt+G tuşlarına basın. Sayfanın adını duyarsınız.

 4. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz sayfaya gidin.

 5. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Sayfayı yeniden adlandır düğmesi."

 6. Ara Çubuğu’na basın. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Sayfa başlığı, düzenleme.” JAWS’ta, sayfa başlığını ve “Sayfa başlığı” sözlerini duyarsınız.

 7. Buraya yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Sayfa yeniden adlandırılır.

Bölümü taşıma veya kopyalama

 1. Not defterinde bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın. Sonra, bir bölümün adını duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak taşımak veya kopyalamak istediğiniz bölüme gidin. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu bölüm adlarını söyler.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Sonra şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Taşı eğik çizgi Kopyala düğmesi." Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Bölümü Taşı/Kopyala iletişim kutusu açılır.

 4. Sekme tuşuna basın. Açık not defterinin adını duyarsınız.

 5. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak bölümü taşımak istediğiniz not defterine gidin. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu not defteri adlarını söyler.

 6. Doğru hedefi bulduğunuzda, seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Sonra, iletişim kutusu düğmelerine gitmek için Sekme tuşuna basın. İlk düğme Taşı düğmesidir. Bunun yerine bölümü kopyalamak istiyorsanız, Sekme tuşuna yeniden basarak Kopyala düğmesine gidin. Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Bölüm taşınır veya kopyalanır.

Sayfayı taşıma veya kopyalama

 1. OneNote’ta bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın. Sonra, bir bölümün adını duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz sayfanın bulunduğu bölüme gidin.

 3. Sayfa gezintisini açmak için Ctrl+Alt+G tuşlarına basın. Sayfanın adını duyarsınız.

 4. Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanarak taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfaya gidin. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu sayfa adlarını söyler.

 5. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Sonra şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Taşı eğik çizgi Kopyala düğmesi." Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Sayfayı Taşı/Kopyala iletişim kutusu açılır.

 6. Sayfayı kopyalamak veya taşımak istediğiniz not defterini seçmek için, şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Geri düğmesi.” Ara Çubuğu’na basın. Sonra, Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak taşımak veya kopyalamak istediğiniz not defterine gidin. Seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

  Not: Sayfayı taşımak veya kopyalamak istediğiniz not defterinin OneNote’ta açıldığından emin olun.

 7. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak taşımak veya kopyalamak istediğiniz bölüme gidin. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu bölüm adlarını söyler.

 8. Doğru hedefi bulduğunuzda, bölümü seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Sonra, iletişim kutusu düğmelerine gitmek için Sekme tuşuna basın. İlk düğme Taşı düğmesidir. Bunun yerine sayfayı kopyalamak istiyorsanız, Sekme tuşuna yeniden basarak Kopyala düğmesine gidin. Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Bölüm taşınır veya kopyalanır.

Not defterini kapatma

 1. OneNote’ta not defteri gezintisini açmak için Ctrl+G tuşlarına basın.

 2. Not defterinin adını duyana kadar Sekme tuşuna art arda basın.

 3. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak kapatmak istediğiniz not defterine gidin.

 4. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Sonra şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Bu not defterini kapat düğmesi."

 5. Not defterini kapatmak için Ara Çubuğu’na basın.

Bölümü kaldırma

 1. Not defterinde bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın. Sonra, bir bölümün adını duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz bölüme gidin.

 3. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Bölümü sil düğmesi.” Sonra Ara Çubuğu’na basın.

 4. Bir onay iletişim kutusu açılır. Şunu duyarsınız: “Bölümü sil düğmesi.” Silme işlemini onaylamak için Araç Çubuğu’na basın. Bölüm kaldırılır.

Sayfayı kaldırma

 1. OneNote’ta bölüm gezintisine gitmek için Ctrl+Shift+G tuşlarına basın. Sonra, bir bölümün adını duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz sayfanın bulunduğu bölüme gidin.

 3. Sayfa gezintisine gitmek için Ctrl+Alt+G tuşlarına basın. Sayfanın adını duyarsınız.

 4. Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz sayfaya gidin.

 5. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Sayfayı sil düğmesi.”

 6. Ara Çubuğu’na basın. Bir onay iletişim kutusu açılır. Şunu duyarsınız: “Sayfayı sil düğmesi.” Silme işlemini onaylamak için Araç Çubuğu’na basın. Sayfa kaldırılır.

Ayrıca bkz.

OneNote’ta not defterlerini paylaşmak ve işbirliği yapmak için ekran okuyucu kullanma

Windows 10 için OneNote’ta klavye kısayolları

OneNote’ta temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

Sayfalar ve bölümler içeren not defterlerinizde bilgileri düzenlemek için OneNote Online uygulamasını Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın. İhtiyacınız olduğunda sayfalar, bölümler ve başka not defterleri ekleyebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için, OneNote Online'daki klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusu eksiksiz kullanım kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • OneNote Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. OneNote Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, OneNote Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

OneNote Online'ı açma

 1. Web tarayıcısı kullanarak www.onenote.com adresine gidin.

 2. Oturum Aç'a gitmek için Sekme tuşuna basın. Şunları duyarsınız: “Oturum aç, bağlantı.” Seçmek için Enter tuşuna basın.

 3. Microsoft hesabınızı kullanarak oturum açıyorsanız, Sekme tuşuna basarak Microsoft hesabıyla oturum açın alanına gelin. Kuruluş hesabı kullanarak oturum açıyorsanız, İş veya okul hesabıyla oturum açın alanına gelin. Sonra Enter tuşuna basın.

 4. Oturum aç sayfası açılır. Şunları duyarsınız: “E-posta, telefon veya Skype adı, düzenleme.”

 5. E-postanızı yazın ve Enter tuşuna basın. Şunları duyarsınız: "Parola, düzenleme."

 6. Parolanızı yazın ve Enter tuşuna basın.

  Not: Bir kuruluşun hesabını kullanıyorsanız, oturum açma adımları biraz farklı olabilir. Örneğin, PIN veya akıllı kart kullanmanız gerekebilir.

 7. OneNote Online not defteri gezintisinde açılır; hesabınızla ilişkilendirilmiş tüm not defterleri listelenir.

Not defteri oluşturma

 1. Not defteri gezintisinde, "Yeni" sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 2. Yeni Not Defteri Oluştur iletişim kutusu açılır ve odak Not defteri adı alanında olur.

 3. Not defteri adını yazın ve ardından Enter tuşuna basarak not defterini oluşturun.

 4. Yeni not defteri OneNote Online'da açılır ve imleç Hızlı Notlar bölümünün sayfa başlığı alanına konumlandırılır. Yeni not defterinin adını ve "Microsoft OneNote Online, düzenlenebilir metin" sözlerini duyarsınız.

  Yeni oluşturulan not defteri OneDrive'ınızın Belgeler klasörüne kaydedilir.

Bölüm oluşturma

 1. Açık not defterinde yeni bölüm oluşturmak için, bir bölümün adını duyana kadar Control+F6 tuşlarına basın.

  Not: Ctrl+F6 tuşlarına basarak OneNote Online komutlarına göz atamazsanız, bir komut duyana kadar Sekme tuşuna basın. Sonra, göz atmak için Ctrl+F6 tuşlarına basın.

 2. "Yeni bölüm düğmesi" sözlerini duyana kadar Caps Lock+Sol ok tuşlarına basın ve ardından Caps Lock+Enter tuşlarına basın.

 3. Bir bölüm adı yazın ve Enter tuşuna basın.

 4. Bölüm oluşturulur ve imleç, yeni oluşturulan bölümdeki sayfa başlığı alanına konumlandırılır.

Sayfa oluşturma

 1. Not defterinde, bir bölüm adı duyana kadar Control+F6 tuşlarına basın.

 2. Bölümlerde gezinmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Siz ilerledikçe bölüm adları duyurulur. Ardından, içinde yeni sayfanın oluşturulmasını istediğiniz bölümü seçmek için Enter tuşuna basın.

 3. "Yeni sayfa düğmesi" sözlerini duyana kadar Caps Lock+Sol ok tuşlarına basın ve ardından Caps Lock+Enter tuşlarına basın.

 4. Yeni sayfa oluşturulur. İmleç sayfa başlığı alanına yerleştirilir ve başlığı yazabilirsiniz.

Not defterini yeniden adlandırma

OneNote Online'ı kullanarak not defterini yeniden adlandırabileceğiniz OneDrive'ınıza doğrudan gidebilirsiniz.

 1. OneNote Online’da açık not defterinde şu sözleri duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın: "Microsoft hizmetleri listesi düğmesi." “OneDrive” sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 2. Tarayıcıda OneDrive (onedrive.live.com) açılır.

 3. Ok tuşlarını kullanarak yeniden adlandırmak istediğiniz not defteri dosyasına gidin. Siz ilerledikçe dosya adları duyurulur.

 4. Doğru dosyaya geldiğinizde F2 tuşuna basın. Yeniden Adlandır iletişim kutusu açılır. Şunları duyarsınız: "Yeni adınızı girin."

 5. Buraya yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın. Not defteri yeniden adlandırılır.

 6. OneNote Online'da not defterine dönmek için, yeni adlandırılmış not defteri seçili durumdayken Enter tuşuna basın.

Bölümü yeniden adlandırma

 1. Not defterinde, bölüm gezintisine göz atmak için Control+F6 tuşlarına basın. Bölüm adını duyarsınız.

 2. Yeniden adlandırmak istediğiniz bölümü duyana kadar Sekme veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 3. Shift+F10 tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "Yeniden Adlandır menü öğesi". Bağlam menüsü açılır. Odak, Yeniden Adlandır seçeneğindedir.

 4. Enter tuşuna basın. Yeni bölüm adını yazın.

 5. “Tamam düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Odak bölüm listesine döner ve az önce yeniden adlandırılan bölümde olur.

Sayfayı yeniden adlandırma

 1. Not defterinde, bölüm gezintisine göz atmak için Control+F6 tuşlarına basın. Bölüm adını duyarsınız.

 2. Yeniden adlandırmak istediğiniz sayfayı içeren bölümü duyana kadar Sekme veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. Bir sayfa adı duyana kadar Control+F6 tuşlarına basın. Yeniden adlandırmak istediğiniz sayfayı duyana kadar Caps Lock+Sol ok tuşlarına basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 4. İmleç, sayfa başlığı alanına taşınır. Önceki başlığı silmek için, Ctrl+A tuşlarına ve sonra da Geri tuşuna basın.

 5. Yeni sayfa başlığını yazın ve Enter tuşuna basın. İmleç sayfaya taşınır ve notlarınızı yazabilir veya düzenleyebilirsiniz.

  İpucu: Sayfa alanından sayfa başlığı alanına hızla geçmek için Page Up tuşuna basın.

Not defterini kaldırma

Belirli bir not defterine artık ihtiyacınız olmadığından eminseniz, bu not defterini OneDrive hesabınızdan silebilirsiniz. Not defterini paylaşıyorsanız, silmeye karar verdiğinizi iş arkadaşlarınıza bildirmeyi ihmal etmeyin.

 1. OneNote Online’daki açık not defterinde şu sözleri duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın: "Microsoft hizmetleri listesi düğmesi." Şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "OneDrive." Ardından Enter tuşuna basın.

 2. Tarayıcıda OneDrive (onedrive.live.com) açılır.

 3. Ok tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz not defterine gidin. Siz ilerledikçe dosya adları duyurulur.

 4. Doğru dosyaya geldiğinizde Delete tuşuna basın. Onay iletişim kutusunda, "Sil düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Not defteri silinir ve odak bitişiğindeki dosyaya taşınır.

  İpucu: Silinmiş bir not defterini kurtarmak isterseniz, bunu OneDrive Geri Dönüşüm Kutusu'nda yapabilirsiniz. Geri Dönüşüm Kutusu'na gitmek için, şunu duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın: “Grup.” Sonra, Aşağı ok tuşunu kullanarak Geri Dönüşüm Kutusu'na gidin.

Bölümü kaldırma

 1. Not defterinde, bölüm gezintisine göz atmak için Control+F6 tuşlarına basın. Bölüm adını duyarsınız.

 2. Kaldırmak istediğiniz bölümü duyana kadar Sekme veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 3. Shift+F10 tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "Yeniden Adlandır menü öğesi". Bağlam menüsü açılır.

 4. “Sil, menü öğesi” sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 5. Onay iletişim kutusunda, "Evet düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Sayfayı kaldırma

 1. Not defterinde, bölüm gezintisine göz atmak için Control+F6 tuşlarına basın. Bölüm adını duyarsınız.

 2. Kaldırmak istediğiniz sayfayı içeren bölümü duyana kadar Sekme veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. Bir sayfa adı duyana kadar Control+F6 tuşlarına basın. Kaldırmak istediğiniz sayfayı duyana kadar Caps Lock+Sol ok tuşlarına basın.

 4. Sayfayı kalıcı olarak kaldırmak için Delete tuşuna basın. Onay iletişim kutusunda, "Evet düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

  Sayfayı, daha sonra geri alabileceğiniz Silinmiş Notlar'a taşımak için, Shift+F10 tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "Yeniden Adlandır menü öğesi". Bağlam menüsü açılır. “Sil, menü öğesi” sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

OneNote’ta not defterlerini paylaşmak ve işbirliği yapmak için ekran okuyucu kullanma

OneNote Online’daki klavye kısayolları

OneNote’ta temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×