Ekleme veya Mac için Office'te dolgu rengini değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu başlık altındaki içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil biçimi sekmesinde, Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

Dolgu rengi olarak gradyan, desen veya doku uygulama

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil biçimi sekmesinde, Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Dolgu olarak başka bir düz renk kullanma

  Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

  Gradyanı değiştirme

  Gradyan' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

  Doku veya desen değiştirme

  Dokutıklatın ve sonra istediğiniz desen veya doku tıklatın.

  Dolgu olarak resim kullanma

  Resmitıklatın, istediğiniz resmi bulun ve sonra Ekle' ı tıklatın.

Dolgu rengini kaldırma

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

Resimdeki bir renkle eşleştirme

Görüntüdeki herhangi bir renk seçin ve aynı belgede başka bir nesneye uygulayın. Örneğin, alınan fotoğraf bir renk seçin ve bir ok gibi bir şekil uygulayın.

 1. Rengin uygulanmasını istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Şekil biçimi sekmesinde, Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve sonra Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın.

 3. Renkler iletişim kutusunun alt köşesinde damlalığı tıklatın.

 4. Sayfadaki görüntüyü, başka bir nesneye uygulamak istediğiniz rengi tıklatın.

Ayrıca bkz.

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Nesnelerde stil ve efektler uygulama veya bunları kaldırma

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

SmartArt grafiğini biçimlendirme

PowerPoint

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil biçimi sekmesinde, Dolgu öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

Dolgu rengi olarak gradyan, desen veya doku uygulama

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil biçimi sekmesinde, Dolgu öğesinin yanındaki oka ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Dolgu olarak başka bir düz renk kullanma

  Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

  Gradyanı değiştirme

  Gradyan' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

  Doku veya desen değiştirme

  Dokutıklatın ve sonra istediğiniz desen veya doku tıklatın.

  Dolgu olarak resim kullanma

  Resmitıklatın, istediğiniz resmi bulun ve sonra Ekle' ı tıklatın.

Dolgu rengini kaldırma

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

Resimdeki bir renkle eşleştirme

Resimdeki herhangi bir rengi seçebilir ve bunu nesneye uygulayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraftaki bir rengi seçebilir ve bunu şekle, örneğin bir oka uygulayabilirsiniz.

 1. Rengin uygulanmasını istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Biçim’in altında, Dolgu  öğesinin yanındaki oka ve sonra da Tüm Renkler’e tıklayın.

 3. Renkler iletişim kutusunun alt köşesinde damlalığı tıklatın.

 4. Sayfadaki görüntüyü, başka bir nesneye uygulamak istediğiniz rengi tıklatın.

Ayrıca bkz.

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Nesnelerde stil ve efektler uygulama veya bunları kaldırma

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

SmartArt grafiğini biçimlendirme

Excel

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil biçimi sekmesinde, Dolgu öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

İpucu: Çalışma sayfası sekmesine dolgu rengi eklemek için, CONTROL tuşunu basılı tutun ve sekmeye tıklayın. Sekme Rengi düğmesine ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Dolgu rengi olarak gradyan, desen veya doku uygulama

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil biçimi sekmesinde, Dolgu öğesinin yanındaki oka ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Dolgu olarak başka bir düz renk kullanma

  Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

  Gradyanı değiştirme

  Gradyan' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

  Doku veya desen değiştirme

  Dokutıklatın ve sonra istediğiniz desen veya doku tıklatın.

  Dolgu olarak resim kullanma

  Resmitıklatın, istediğiniz resmi bulun ve sonra Ekle' ı tıklatın.

Dolgu rengini kaldırma

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

Resimdeki bir renkle eşleştirme

Resimdeki herhangi bir rengi seçebilir ve bunu nesneye uygulayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraftaki bir rengi seçebilir ve bunu şekle, örneğin bir oka uygulayabilirsiniz.

 1. Rengin uygulanmasını istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  öğesinin yanındaki oka ve sonra da Tüm Renkler’e tıklayın.

 3. Renkler iletişim kutusunun alt köşesinde damlalığı tıklatın.

 4. Sayfadaki görüntüyü, başka bir nesneye uygulamak istediğiniz rengi tıklatın.

Ayrıca bkz.

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Nesnelerde stil ve efektler uygulama veya bunları kaldırma

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

SmartArt grafiğini biçimlendirme

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Dolgu rengi olarak gradyan, desen veya doku uygulama

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Dolgu Efektleri’ne tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Dolgu olarak düz renk kullanma

Düz sekmesine ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Gradyanı değiştirme

Gradyan sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneklere tıklayın.

Dokuyu değiştirme

Resim veya Dolgu sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

Deseni değiştirme

Desen sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneklere tıklayın.

Dolgu olarak resim kullanma

Resim veya Doku sekmesine tıklayın, Resim Seç’e tıklayın ve ardından istediğiniz resmi bulun.

Dolgu rengini kaldırma

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Dolgu Yok’a tıklayın.

Resimdeki bir renkle eşleştirme

Resimdeki herhangi bir rengi seçebilir ve bunu nesneye uygulayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraftaki bir rengi seçebilir ve bunu şekle, örneğin bir oka uygulayabilirsiniz.

 1. Rengin uygulanmasını istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Tüm Renkler’e tıklayın.

  Tüm Renkler komutu

 3. Renkler iletişim kutusunun sol üst köşesinde, araç çubuğunun hemen altındaki büyütece tıklayın.

  Renkler iletişim kutusu

 4. Resimde, nesneye uygulanmasını istediğiniz renge tıklayın.

Ayrıca bkz.

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Nesnelerde stil ve efektler uygulama veya bunları kaldırma

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

SmartArt grafiğini biçimlendirme

PowerPoint

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Dolgu rengi olarak gradyan, desen veya doku uygulama

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Dolgu Efektleri’ne tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Dolgu olarak düz renk kullanma

Düz sekmesine ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Gradyanı değiştirme

Gradyan sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneklere tıklayın.

Dolgu olarak bir resmi kullanma

Resim veya Doku sekmesine tıklayın, Resim Seç’e tıklayın ve ardından istediğiniz resmi bulun.

Dokuyu değiştirme

Resim veya Dolgu sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

Deseni değiştirme

Desen sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneklere tıklayın.

Dolgu rengini kaldırma

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Dolgu Yok’a tıklayın.

Resimdeki bir renkle eşleştirme

Resimdeki herhangi bir rengi seçebilir ve bunu nesneye uygulayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraftaki bir rengi seçebilir ve bunu şekle, örneğin bir oka uygulayabilirsiniz.

 1. Rengin uygulanmasını istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Biçim’in altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Tüm Renkler’e tıklayın.

  Tüm Renkler komutu

 3. Renkler iletişim kutusunun sol üst köşesinde, araç çubuğunun hemen altındaki büyütece tıklayın.

  Renkler iletişim kutusu

 4. Resimde, nesneye uygulanmasını istediğiniz renge tıklayın.

Ayrıca bkz.

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Nesnelerde stil ve efektler uygulama veya bunları kaldırma

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

SmartArt grafiğini biçimlendirme

Excel

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Çalışma sayfası sekmesine dolgu rengi eklemek için, CONTROL tuşunu basılı tutun ve sekmeye tıklayın. Sekme Rengi düğmesine ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Dolgu rengi olarak gradyan, desen veya doku uygulama

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Dolgu Efektleri’ne tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Dolgu olarak düz renk kullanma

Düz sekmesine ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Gradyanı değiştirme

Gradyan sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneklere tıklayın.

Dolgu olarak bir resmi kullanma

Resim veya Doku sekmesine tıklayın, Resim Seç’e tıklayın ve ardından istediğiniz resmi bulun.

Dokuyu değiştirme

Resim veya Dolgu sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

Deseni değiştirme

Desen sekmesine tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneklere tıklayın.

Dolgu rengini kaldırma

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın, sonra Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Dolgu Yok’a tıklayın.

Resimdeki bir renkle eşleştirme

Resimdeki herhangi bir rengi seçebilir ve bunu nesneye uygulayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraftaki bir rengi seçebilir ve bunu şekle, örneğin bir oka uygulayabilirsiniz.

 1. Rengin uygulanmasını istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri altında, Dolgu  Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da Tüm Renkler’e tıklayın.

  Tüm Renkler komutu

 3. Renkler iletişim kutusunun sol üst köşesinde, araç çubuğunun hemen altındaki büyütece tıklayın.

  Renkler iletişim kutusu

 4. Resimde, nesneye uygulanmasını istediğiniz renge tıklayın.

Ayrıca bkz.

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Nesnelerde stil ve efektler uygulama veya bunları kaldırma

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

SmartArt grafiğini biçimlendirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×