Ekleme, değiştirme veya'da grafiğe hata çubukları kaldırma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Oluşturduğunuz grafiklerdeki hata çubukları bir bakışta hata marjlarını ve standart sapmaları görmenize yardımcı olabilir. Standart hata miktarı, yüzde veya standart sapma olarak veri dizilerindeki tüm veri noktalarında veya veri işaretçilerinde gösterilebilirler. İstediğiniz tam hata miktarlarını görüntülemek için kendi değerlerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bilimsel bir deneyin sonucunda yüzde 10 olumlu ve olumsuz hata oranlarını gösterebilirsiniz:

Yüzde 10 hata çubuğu içeren çizgi grafik

2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) ve kabarcık grafiklerinde hata çubukları kullanabilirsiniz. Dağılım ve kabarcık grafiklerinde x ve y değerleri için hata çubukları görüntüleyebilirsiniz.

Not: Aşağıdaki yordamlarda, Office 2013 ve daha yeni sürümleri için geçerlidir. Office 2010 adımlarıiçin mi arıyorsunuz?

Hata çubukları ekleme veya kaldırma

 1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

 2. Grafiğin yanındaki Grafik öğeleri düğmesini Grafik Öğeleri düğmesi tıklatın ve sonra Hata çubukları kutusunu işaretleyin. (Hata çubukları kaldırmak için kutusunu temizleyin.)

 3. Gösterilen hata miktarını değiştirmek için Hata çubukları' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra bir seçenek belirtin.

  Görüntü

  • Standart Hata, Yüzde veya Standart Sapma gibi önceden tanımlanmış hata çubuğu seçeneklerinden birini tıklatın.

  • Kendi hata çubuğu miktarınızı ayarlamak için Diğer Seçenekler'i tıklatın ve Dikey Hata Çubuğu veya Yatay Hata Çubuğu altında istediğiniz seçeneği belirleyin. Böylece hata çubuklarının yönünü ve son stilini de burada değiştirebilir veya özel hata çubukları oluşturabilirsiniz.

   Excel 2010 Geçiş Kılavuzu

Not: Hata çubuklarının yönü kullandığınız grafiğin grafik türüne bağlıdır. Dağılım grafikleri hem yatay hem de dikey hata çubukları gösterebilir. Bu hata çubuklarında birini kaldırmak için seçip Delete tuşuna basabilirsiniz.

Hata oranlarını hesaplayan denklemleri gözden geçirme

Excel'in hata miktarlarını nasıl hesapladığı sık sorulan bir sorudur. Excel, Standart Hata ve Standart Sapma, grafikte gösterilen hata oranlarını hesaplamak için aşağıdaki denklemleri kullanır.

Bu seçenek

Bu denklemi kullanır

Standart Hata

Denklem

Yer:

s = seri sayısı

i = s serideki nokta sayısı

m = grafikteki y noktası için seri sayısı

n = her serideki nokta sayısı

yis = s serisinin i. noktasının veri değeri

ny = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplamı

Standart Sapma

Denklem

Yer:

s = seri sayısı

i = s serideki nokta sayısı

m = grafikteki y noktası için seri sayısı

n = her serideki nokta sayısı

yis = s serisinin i. noktasının veri değeri

ny = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplamı

M = aritmetik ortalama

Ekleme, değiştirme veya Office 2010'da grafiğe hata çubukları kaldırma

Excel'de, kullanan bir standart hata tutar, yüzde değeri (%5) veya bir standart sapmayla Hata çubukları görüntüleyebilirsiniz.

Standart hata ve Standart sapma Grafiği'nde gösterilen hata miktarını hesaplamak için aşağıdaki denklemleri kullanın.

Bu seçenek

Bu denklemi kullanır

WHERE

Standart Hata

Denklem

s = seri sayısı

i = s serideki nokta sayısı

m = grafikteki y noktası için seri sayısı

n = her serideki nokta sayısı

yis = s serisinin i. noktasının veri değeri

ny = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplamı

Standart Sapma

Denklem

s = seri sayısı

i = s serideki nokta sayısı

m = grafikteki y noktası için seri sayısı

n = her serideki nokta sayısı

yis = s serisinin i. noktasının veri değeri

ny = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplamı

M = aritmetik ortalama

 1. 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği üzerinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafikteki bütün veri serileri hata çubuklarını eklemek için grafik alanına tıklayın.

  • Hata çubukları bir seçili veri noktası veya veri serisi eklemek için veri noktası veya istediğiniz veri serisini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

    Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

   2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

    Kitap resmi

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Hata çubukları' na tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Standart hatayla hata çubukları, Yüzdeyle hata çubuklarıveya Standart sapmayla Hata çubuklarıgibi bir önceden tanımlanmış hata çubuğu seçeneğini tıklatın.

  2. Daha fazla hata çubuğu seçenekleri' ni tıklatın ve sonra Hata çubukları dikey veya Yatay hata çubuklarıaltında kullanmak istediğiniz görüntü ve hata tutarı Seçenekleri'ni tıklatın.

   Not: Hata çubukları yönünü şemanızın grafik türüne göre değişir. Dağılım grafiklerinde, hem yatay ve dikey hata çubukları varsayılan olarak görüntülenir. Bu hata çubukları birini seçerek ve sonra DELETE tuşuna basarak kaldırabilirsiniz.

 1. Bir 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, hata çubuklarını, veri noktası veya değiştirmek istediğiniz hata çubuklarını içeren veri serisini tıklatın veya bunları grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın :

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Hata çubukları' na tıklayın ve sonra Diğer hata çubuğu seçenekleri' ni tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Görüntü' nün altında hata çubuğu yönünü ve kullanmak istediğiniz bitiş stili tıklatın.

 1. Bir 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, hata çubuklarını, veri noktası veya değiştirmek istediğiniz hata çubuklarını içeren veri serisini tıklatın veya bunları grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın :

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Hata çubukları' na tıklayın ve sonra Diğer hata çubuğu seçenekleri' ni tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Hata miktarınıaltında aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  1. Hata miktarını belirlemek için farklı bir yöntem kullanmak için kullanmak istediğiniz yöntemi tıklatın ve sonra hata miktarını belirtin.

  2. Hata miktarını belirlemek için özel değerler kullanmak üzere Özel' i tıklatın ve sonra aşağıdakileri yapın:

   1. Değer belirtin' ı tıklatın.

   2. Pozitif hata değeri ve Negatif hata değeri kutularında, hata oranı değeri olarak kullanmak istediğiniz çalışma sayfası aralığını belirtin veya kullanmak istediğiniz değerleri virgülle ayırarak yazın. Örneğin, 0,4, 0,3, 0,8yazın.

    İpucu: Çalışma sayfası aralığını belirtmek için Düğme resmi İletişimi Daralt düğmesini tıklatın ve sonra çalışma sayfasında kullanmak istediğiniz verileri seçin. Tekrar iletişim kutusuna dönmek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

    Not: Microsoft Office Word 2007 veya Microsoft Office PowerPoint 2007, Özel hata çubukları iletişim kutusunu İletişimi Daralt düğmesini gösterilmeyebilir ve kullanmak istediğiniz hata tutarı değerleri yalnızca yazabilirsiniz.

 1. Bir 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, hata çubuklarını, veri noktası veya kaldırmak istediğiniz hata çubuklarını içeren veri serisini tıklatın veya bunları grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın :

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, Hata çubukları' na tıklayın ve sonra Yok'utıklatın.

   Excel Şerit resmi

  2. DELETE tuşuna basın.

İpucu: Hemen grafiğe Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki Geri Al ' ı tıklatarak veya CTRL + Z tuşlarına basarak ekledikten sonra hata çubukları kaldırabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Hataları yüzde, standart sapma veya standart hata olarak gösterme

 1. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin.

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, bu veri serisi grafiğe ait olan tüm veri işaretleyici seçilir.

 2. Grafik Tasarın sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın.

  Grafik Tasarımı sekmesinde Grafik Öğesi Ekle’yi seçin

 3. Hata çubuklarıüzerine gelin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

Tıklayın

Kullanım amacı

Standart Hata

Aşağıdaki formülü kullanarak standart hatayı uygulayın:

Standart hata formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı

Yüzde

Veri serisindeki her veri noktası için değerin bir yüzdesini uygulayın

Standart Sapma

Aşağıdaki formülü kullanarak standart sapmanın bir katını uygulayın:

Standart sapma formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı
M = aritmetik ortalama

Hataları özel değerler olarak gösterme

 1. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve Diğer hata çubukları seçenekler' i tıklatın.

 3. Hata çubuğu seçenekleri sekmesinde, Hata miktarını, Hata Çubuklarını Biçimlendir bölmesinde, Özel' i tıklatın ve sonra da Değer Belirt'etıklayın.

 4. Hata oranı’nın altında Özel’e tıklayın ve sonra da Değer Belirt’e tıklayın.

  Özel hata tutar için seçili olan hata çubuklarını Biçimlendir bölmesini gösterir

 5. Pozitif Hata Değeri ve Negatif Hata Değeri kutularında, her veri noktası için istediğiniz değerleri virgülle ayırarak yazın (örneğin, 0,4, 0,3, 0,8) ve sonra da Tamam’a tıklayın.

  Not: Ayrıca, hata değerlerini aynı Excel çalışma kitabından hücre aralığı olarak da tanımlayabilirsiniz. Hücre aralığını seçmek için, Özel Hata Çubukları iletişim kutusunda Pozitif Hata Değeri veya Negatif Hata Değeri kutusunun içeriğini temizleyin ve ardından kullanmak istediğiniz hücre aralığını seçin.

Aşağı/yukarı çubuklarını ekleme

 1. Grafikte, yukarı/aşağı çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın, Çubuklarıgelin ve sonra da Yukarı/Aşağı Çubukları' na tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Ayrıca Bkz:

Grafik oluşturma

Varolan bir grafiği grafik türünü değiştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×