eBulma Merkezi’nde vakaya içerik ekleme ve kaynakları saklama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Artık SharePoint Online’da yeni eKeşif dava dosyaları oluşturulamıyor (Office 365 ve SharePoint Online tek başına planlarında). eKeşif dava dosyaları ve eKeşif saklamaları oluşturmak için lütfen Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’ni kullanmaya başlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’nde eKeşif dava dosyalarını yönetme. Mevcut eKeşif dava dosyalarını SharePoint Online’da değiştirebileceğinizi unutmayın.

eBulma olayının parçası olan içerik (hukuk davaları, denetimler ve soruşturmalar için potansiyel kanıt gibi) bir eBulma Kümesi'nde yönetilebilir. Her bir olayın birden fazla eBulma Kümesi vardır. Dahil ettiğiniz içeriğe, örneğin yazara ya da gönderene göre, bir tarih aralığına göre veya arama anahtar sözcüklerine göre filtre de uygulayabilirsiniz.

İçerik kaynağı vaka parçası olduğunda, böylece bir kopyasını korunur bunu beklemeye yerleştirebilirsiniz. Bu SharePoint siteleri, belgeleri veya sayfalar ve Exchange posta kutuları içerir. SharePoint Sunucusuiçinde içeriğin aranabilir dosya paylaşımlarında tutabilir. Öğeleri beklemeye konumlandırıldığında kişiler üzerlerinde kesilme çalışmaya devam edebilirsiniz. Beklemeye konumlandırıldığında ilkeleri tarafından yönetilen içeriği dolacak değil.

İçerik kaynaklarını tanımladıktan sonra, sorguları çalıştırabilir ve içeriği yetkililere vermek üzere dışarı aktarabilirsiniz. Dışarı aktarılan içerik, Elektronik Bulma Başvuru Modeli standardını temel alan yükleme dosyasını içerir.

Not :  eBulma olayına içerik kaynakları veya sorgular ekledikten sonra, sitenin bölgesel ayarlarını değiştirme desteklenmez.

İçerik kaynaklarını yönetmek için eBulma Kümesi oluşturma

Bu yordam, bir eBulma Kümesi oluşturur ve buna içerik kaynakları ekler. Aynı zamanda içeriği yerinde saklamak için, İçerik kaynaklarını yerinde saklama başlıklı bir sonraki yordamı uygulayın.

eBulma Kaynaklarını Ekleme ve Yönetme

Not : Bir olaya kaynakları dahil edebilmek için önce, SharePoint arama hizmeti tarafından bu kaynakların dizininin oluşturulması gerekir. Daha fazla bilgi için, dahil etmek istediğiniz siteleri ve posta kutularını yöneten kişiyle görüşün.

 1. Olayınız zaten açık değilse, eBulma Merkezi'nde Olaylar'ı tıklatın ve ardından içerik kaynaklarını eklemek istediğiniz olayı tıklatın.

 2. eBulma Kümeleri'nin altında Yeni Öğe'ye tıklayın.

 3. eBulma Kümesinin adını yazın; örneğin, Yönetim Yazışmaları.

 4. Kaynaklar'ın yanında Kaynakları Ekle ve Yönet'i tıklatın.

 5. Görüntülenen iletişim kutusundaki Posta Kutuları'nın altında, olaya dahil etmek istediğiniz Exchange posta kutularının hesap adlarını veya e-posta adreslerini yazın.

 6. Konumlaraltında kaynak olarak kullanmak istediğiniz içeriği URL'sini yazın. SharePoint Sunucusuiçinde bir dosya paylaşımı adresi yazabilirsiniz. Dahil herhangi bir içeriği arama tarafından dizine gerekir.

 7. Kaydet'i tıklatın.

 8. Filtre'nin altındaki kutuya, kaynağı daraltmak için kullanmak istediğiniz tüm anahtar sözcükleri yazın.

 9. İçeriği tarih aralığına göre daraltmak için, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi girin.

 10. Sonuçları bir belgenin veya liste öğesinin yazarıyla ya da e-posta iletilerini gönderen belirli bir kişiyle sınırlandırmak için, Yazar/Gönderen kutusuna adları veya e-posta adreslerini yazın.

 11. Sonuçları belirli bir Exchange etki alanıyla sınırlandırmak için, Etki Alanı kutusuna etki alanının adını yazın.

 12. Filtreyi Uygula düğmesini tıklatın.

 13. Doğru içeriği seçtiğinizden emin olmak için Sonuçları Önizle öğesini tıklatın.

 14. Kaydet'i tıklatın.

Not : Bir eBulma Kümesi oluşturduktan sonra içerik kaynakları ekleyip kaldırabilirsiniz. eBulma Kümesi'ndeki içerik kaynaklarının listesini görmek için, Kaynaklar'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik kaynaklarını yerinde saklama

Not : Bir olaya kaynakları dahil edebilmek için önce, SharePoint arama hizmeti tarafından bu kaynakların dizininin oluşturulması gerekir. Daha fazla bilgi için, dahil etmek istediğiniz siteleri ve posta kutularını yöneten kişiyle görüşün.

 1. Olayınız zaten açık değilse, eBulma Merkezi'nde Olaylar'ı tıklatın ve ardından yerinde saklamak istediğiniz olayı tıklatın.

 2. eBulma Kümeleri'nin altında Yeni Öğe'ye tıklayın.

 3. eBulma Kümesinin adını yazın; örneğin, Yönetim Yazışmaları.

 4. Kaynaklar'ın yanında Kaynakları Ekle ve Yönet'i tıklatın.

 5. Görüntülenen iletişim kutusundaki Posta Kutuları'nın altında, olaya dahil etmek istediğiniz Exchange posta kutularının hesap adlarını veya e-posta adreslerini yazın.

 6. Konumlaraltında kaynak olarak kullanmak istediğiniz içeriği URL'sini yazın. SharePoint Sunucusuiçinde bir dosya paylaşımı adresi yazabilirsiniz. Dahil herhangi bir içeriği arama tarafından dizine gerekir.

 7. Kaydet'i tıklatın.

 8. Filtre'nin altındaki kutuya, kaynağı daraltmak için kullanmak istediğiniz tüm anahtar sözcükleri yazın.

 9. İçeriği bir tarih aralığına göre daraltmak için Başlangıç Tarihi'ni ve Bitiş Tarihi'ni girin.

 10. Sonuçları belgenin veya liste öğesinin yazarına göre veya e-posta iletilerini belirli bir gönderene göre sınırlandırmak için, Yazar/Gönderen kutusuna adları veya e-posta adreslerini yazın.

 11. Sonuçları belirli bir Exchange etki alanıyla sınırlandırmak için, Etki Alanı kutusuna etki alanının adını yazın.

 12. Filtreyi Uygula düğmesini tıklatın.

 13. Yerinde Saklamayı Etkinleştir'i tıklatın.

 14. Doğru içeriği seçtiğinizden emin olmak için, Sonuçları Önizle'yi tıklatın.

 15. Kaydet'i tıklatın.

Not :  İçeriği yerinde sakladıktan sonra, bir davanın içerik kaynakları listesini görmek istediğinizde Kaynaklar'ı tıklatın.

İçerik kaynaklarını yerinde saklamayı sona erdirme

 1. Olayınız zaten açık değilse, eBulma Merkezi'nde Olaylar'ı tıklatın ve ardından yerinde saklamayı sona erdirmek istediğiniz olayı tıklatın.

 2. eBulma Kümeleri'ni tıklatın.

 3. Kaynaklar'ın altında, saklama durumunu kaldırmak istediğiniz kaynağın adını tıklatın. Exchange posta kutularının adını veya adlarını içeren konumun adresi listelenir.

 4. Yerinde Saklamayı Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

EBulma kümesi olaydan kaldırma

 1. Olayınız zaten açık değilse, eBulma Merkezi'nde Olaylar'ı tıklatın ve ardından eBulma Kümesi'ni kaldırmak istediğiniz olayı tıklatın.

 2. eBulma Kümesi'ni seçmek için solundaki alanı tıklatarak, adının yanında bir onay işareti görünmesini sağlayın.

 3. Menüyü Aç'ı görüntülemek için üç nokta işaretini tıklatın.

 4. Öğe Sil'i tıklatın.

 5. Öğe Geri Dönüşüm Kutusu'na gönderilsin mi diye sorulduğunda Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Saklananlar hakkında daha fazla bilgi

 • Bir dava kapsamında aşağıdaki içerik türleri yerinde saklanabilir:

  • Belgeler

  • Listeler (bloglar ve wiki içeriği dahil)

  • Sayfalar (blogları ve wiki'leri barındıran sayfalar dahil)

  • Görevler, takvim girdileri, kişiler, e-posta iletileri ve ekleri gibi Exchange nesneleri. Microsoft Lync konuşmaları Microsoft Exchange'de arşivleniyorsa, bunlar da dahil olacaktır.

  • SharePoint Sunucusuiçinde arama tarafından gezinilen dosya paylaşımlarındaki içerik. eBulma SharePoint Online içinde dosya paylaşımları desteklemez.

 • eBulma kümesindeki içerik kaynaklarını yerinde saklamayı seçtiğinizde, içerik kaynakları listesinin Yerinde Saklama Durumu sütununda her kaynağın saklama durumu görüntülenir. Aşağıdaki listede saklama durumu değerleri açıklanır.

  • Ayrı tutuluyor   İçerik kaynağının tamamının tutulduğunu gösterir. Filtre’nin altındaki kutu boş bırakıldığında ve eBulma kümesindeki kaynaklar için Yerinde Saklama etkinleştirildiğinde bu değer görüntülenir. Sonuçta, belirtilen kaynaktaki tüm içerik yerinde saklama durumunda tutulur.

  • Filtre ile ayrı tutuluyor   İçerik kaynağında yer alan ve Filtre’nin altındaki kutuda belirtilen arama ölçütlerine uyan öğelerin tutulduğunu ve eBulma kümesinde kaynak için Yerinde Saklama özelliğinin etkinleştirildiğini gösterir. Sonuçta, belirtilen kaynakta yer alan ve arama ölçütlerine uyan içeriğin yerinde saklama durumunda tutulur.

  • Ayrı tutulmuyor   İçerik kaynağının yerinde saklama durumunda tutulmadığını gösterir.

  • Ayrı tutulamıyor   İçerik kaynağının yerinde saklama durumunda tutulamadığını gösterir.

  • Başarısız   İçerik kaynağını yerinde saklama isteğinin başarısız olduğunu gösterir.

  • İşleniyor   Saklama istediğinin işlendiğini gösterir. Bu durum, eBulma kümesinde Yerinde Saklamayı Etkinleştir’e ve ardından da Kaydet’e tıkladığınızda görüntülenir. Birkaç dakika sonra eBulma kümesi sayfasını yenileyin; bu değer, önceki değerlerden biriyle değiştirilecektir.

 • Bir SharePoint sitesinde bekleme alındığında, siteden uygulama kaldıramazsınız.

 • SharePoint sitesinde yerinde saklamayı seçtiğinizde, önceden yasal amaçlı bir saklama kitaplığı yoksa, bu kitaplık oluşturulur. Kullanıcılar içerikle çalışmaya devam edebilir, ancak kullanıcılar içeriği değiştirdiğinde içeriğin saklamayı başlattığınız zamanki haliyle bir kopyası korunur. Normal izinleri olan sıradan kullanıcılar yasal amaçlı saklama kitaplığını göremez. Yasal amaçlı saklama kitaplığını yalnızca Web uygulaması düzeyinde izinleri olan veya kendilerine belirli izinler verilen kullanıcılar görüntüleyebilir.

 • Bir kullanıcı yerinde saklanmış bir siteyi değiştirme veya silme girişiminde bulunursa, SharePoint önce içeriğin saklama uygulandıktan sonra hiç değiştirilip değiştirilmediğini denetler. Bu, saklama uygulandıktan sonra yapılan ilk değişiklikse, SharePoint yasal amaçlı saklama kitaplığının içeriğini kopyalar ve sonra kullanıcının özgün içeriği değiştirmesine veya silmesine izin verir.

 • Saklanan bir kitaplığı, listeyi veya site koleksiyonunu silmeyi deneyen kullanıcılar hata alır. Saklanan bir dosyayı içeren klasörü silmeyi deneyen kullanıcılar da hata alır. Saklanan bir veya birden çok dosyanın bulunduğu bir klasörü silmek isteyen kullanıcıların, klasörü silebilmek için önce söz konusu dosyaları silmeleri gerekir.

 • Sitedeki içeriğin tüm sürümlerini depolamak için, sitedeki belge kitaplıklarında belge sürümü oluşturmayı etkinleştirmeniz gerekir. Sitede saklama uygulanmış bir belge silinirse ve belge sürümü oluşturma etkinleştirildiyse, silinen belgenin tüm sürümleri korunur. Belge sürümü oluşturma etkinleştirilmediyse, yalnızca içeriğin saklama uygulandığı sırada geçerli olan sürümü korunur. Saklama uygulandıktan sonra içerik birden çok kez değiştirildiyse, içeriğin anlık sürümleri korunmaz; böylelikle depolama alanı daha verimli kullanılmış olur. Normalde bir sitedeki içeriğin çoğu değişmez ve değişmeyen içerik yasal amaçlı saklama kitaplığına kopyalanmaz.

 • Siteden bekleme kaldırırsanız, tüm dosyaların korunması kitaplığı (ilk aşama Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınan) silinir içinde 7 basılı tutma kaldırmanın yedi gün. Saklama saklama kitaplık için bir zamanlayıcı işi 7 günde bir kez çalıştırır ve silmek için öğeleri belirler olmasıdır. Ayrı tutma siteden kaldırıldıktan sonra Zamanlayıcı işi çalıştırdığında dosyaları silinir.

eBulma hakkında daha fazla bilgi

eBulma olayları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Senaryo: SharePoint Server 2013 ve Exchange Server 2013'te eBulma

SharePoint Online’da bir eBulma Merkezi Ayarlama

eBulma olaylarını planlama ve yönetme

eBulma sorgularını oluşturma ve çalıştırma

eKeşif çalışmasında anahtar sözcükleri arama ve kullanma

eBulma içeriğini dışarı aktarma ve rapor oluşturma

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×