E-postayı, kişileri ve takvimi bir Outlook .pst dosyasından içeri aktarma

E-postayı, kişileri ve takvimi bir Outlook .pst dosyasından içeri aktarma

Bilgisayarınızda bir Outlook uygulaması (örneğin, Outlook 2016) yüklü olduğunda, bu uygulamayı kullanarak e-posta, kişiler ve takvim öğelerini bir e-posta hesabından diğerine taşıyabilirsiniz.

Örneğin, bir Office 365 posta kutunuzun ve bir de Gmail hesabınızın olduğunu varsayalım. Bunların her ikisini de Outlook 2016’ya ekleyebilirsiniz. Sonra, Outlook 2016’yı kullanarak Gmail hesabınızdaki öğeleri dışarı aktarabilir ve bunları Office 365 posta kutunuza içeri aktarabilirsiniz.

E-postayı, kişileri ve takvimi .pst dosyasından Outlook’a içeri aktarma

Aşağıdaki içeri aktarma yönergelerinden uygun olanı seçin. Bir .pst dosyası oluşturmak için, e-posta verilerinizi Outlook’tan dışarı aktarma yönergelerine bakın.

Office 365 posta kutunuzu Outlook 2016 veya 2013 gibi bir Outlook uygulamasına ekleyebilirsiniz. Ardından e-posta, kişiler ve takvim öğelerini Office 365 posta kutunuza taşımak için Outlook’u kullanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler:

 1. “Kaynak” e-posta hesabınızı Outlook’a ekleyin. Örneğin, Gmail hesabınızı Outlook 2016’ya ekleyebilirsiniz. E-postanızın ve kişilerinizin tümünün gösterilmesi için biraz bekleyin.

 2. Office 365 e-posta hesabınızı Outlook’a ekleyin. Siz bunu yaptıktan sonra, Outlook otomatik olarak Office 365’le eşitlenir. Office 365 posta kutunuzun içeriğinin Outlook’ta gösterildiğini görürsünüz.

 3. E-postanızı kaynak hesabınızdan .pst dosyasına aktarmak için dışarı aktarma yönergelerinden birini seçin.

  Örneğin Outlook 2010’unuz varsa, "Outlook 2010: Outlook öğelerini .pst dosyasına aktarma" yönergelerini seçin.

 4. E-postanızı Office 365'e aktarmak için bu makaledeki içeri aktarma yönergelerinden (aşağı) birini seçin.

  Örneğin Outlook 2016’nız varsa, "Outlook 2013 ve Outlook 2016: Outlook öğelerini .pst dosyasından içeri aktarma" yönergelerini seçin.

  Outlook Office 365 e-posta hesabınızla eşitlendiğinden, yönergeleri kullanarak e-postanızı içeri aktardığınızda e-postalar doğrudan Office 365 e-posta hesabınıza gider.

Bu yönergelerde Outlook e-posta, kişiler ve takvimlerinizi Outlook’un bir başka örneğinden dışarı aktarmış olduğunuz ve şimdi de Outlook 2013, Outlook 2016 veya Office 365 posta kutunuza aktarmak istediğiniz varsayılır.

 1. Outlook 2016 veya 2013 şeridinizin üst kısmında Dosya’yı seçin.

  Şeridinizin sol üst köşesinde Dosya seçeneği yoksa, bilgisayarınızda yüklü bir Outlook uygulaması kullanmıyorsunuz demektir. Outlook sürümünüzü bulmak ve doğru içeri aktarma adımlarını almak için bkz. Outlook’un hangi sürümünü kullanıyorum?

  Outlook 2016'da şerit böyle görünür.
 2. Aç ve Dışarı Aktar > İçeri/Dışarı Aktar’ı seçin. Bunu seçtiğinizde sihirbaz başlatılır.

  Aç ve Dışarı Aktar’ı seçip İçeri/Dışarı Aktar’ı seçin.

 3. Başka bir program veya dosyadan içeri aktar’ı seçin ve İleri’ye tıklayın.

  Alma ve Verme Sihirbazı

 4. Outlook Veri Dosyası (.pst) seçeneğini belirleyip İleri’ye tıklayın.

 5. İçeri aktarmak istediğiniz .pst dosyasına gidin. Seçenekler altında e-posta ve kişilerinizle ilgili hangi işlemi yapacağınızı belirleyin ve sonra İleri’yi seçin.

  İçeri aktarmak istediğiniz .pst dosyasını seçin.

 6. Outlook Veri Dosyasına (.pst) bir parola atanmışsa parolayı girip Tamam’a tıklayın.

 7. .Pst dosyanızın içeriğini Office 365 posta kutunuza aktarıyorsanız, söz konusu posta kutusunu burada seçin.

  Office 365 posta kutunuza aktarmıyorsanız, Öğeleri geçerli klasöre aktar'ı seçin. Bu seçim, verileri seçili durumda olan klasöre aktarır.

  E-postanızı, kişilerinizi ve takviminizi Office 365 posta kutunuza aktarmak için buradan posta kutunuzu seçin.

 8. Son’u seçin. Outlook hemen .pst dosyanızın içeriğini içeri aktarmaya başlar. İlerleme durumu kutusu kaybolduğunda işlem bitmiştir.

  .pst dosyanızı Office 365 posta kutunuza aktarıyorsanız, Office 365’e bağlanmaya çalışıldığını belirten bir ileti görebilirsiniz. İnternet bağlantısı kısa bir süreliğine kesilse bile bu ileti görüntülenir. İnternet bağlantınız yeniden kurulduğunda Outlook, .pst dosyasını içeri aktarmaya devam eder.

İpucu:  Outlook Veri Dosyasından (.pst) yalnızca birkaç e-posta veya kişi almak istiyorsanız, Outlook Veri Dosyasını açabilir ve ardından gezinti bölmesi uygulamasında e-postaları ve kişileri .pst dosyasından var olan Outlook klasörlerinize sürükleyip bırakabilirsiniz.

.pst dosyanızın bozuk olduğunu düşünüyorsanız bkz. Outlook Veri Dosyalarını (.pst ve .ost) Onarma.

Bu yönergelerde Outlook e-posta, kişiler ve takvimlerinizi Outlook’un bir başka örneğinden dışarı aktarmış olduğunuz ve şimdi de Outlook 2010 veya Office 365 posta kutunuza aktarmak istediğiniz varsayılır.

 1. Outlook şeridinizin üst kısmında Dosya sekmesini seçin.

  Şeridinizin sol üst köşesinde Dosya seçeneği yoksa, bilgisayarınızda yüklü bir Outlook sürümü kullanmıyorsunuz demektir. Outlook sürümünüzü bulmak ve doğru içeri aktarma adımlarını almak için bkz. Outlook’un hangi sürümünü kullanıyorum?

  Outlook 2010’da Dosya sekmesini seçin.

 2. > İçeri Aktar’ı seçin. Bunu seçtiğinizde sihirbaz başlatılır.

  Aç'ı ve sonra İçeri Aktar’ı seçin.

 3. İçeri ve Dışarı Aktarma Sihirbazı’nda Başka bir program veya dosyadan içeri aktar’ı seçin ve İleri’ye tıklayın.

  Başka bir program veya dosyadan içeri aktar seçeneğini belirtin.

 4. Outlook Veri Dosyası (.pst) öğesini seçin ve sonra İleri’ye tıklayın.

  .pst içeri aktarma seçeneğini belirtin

 5. Gözat’ı seçip içeri aktarmak istediğiniz .pst dosyasını belirleyin ve İleri’yi seçin.

  Notlar: 

  • Seçenekler’in altında, içeri aktarılan bilgilerin, Outlook’da önceden var olan yinelenen öğelerin yerini almasını istiyorsanız, bunu seçin. İstemiyorsanız, Yinelenenleri içeri aktarma seçeneğini belirtin.

  • İçeri aktarmak istediğiniz .pst dosyasını seçin

 6. Outlook Veri Dosyasına (.pst) parola atanmışsa, parolayı girmeniz istenir; parolayı girip Tamam’a tıklayın.

 7. Öğeleri içeri aktarma seçeneklerini ayarlayın. Yalnızca belirli e-postaları içeri aktarmak istiyorsanız, Filtrele’yi seçin. Yalnızca okunmuş veya okunmamış e-postaları içeri aktarmak istiyorsanız, Diğer Seçenekler sekmesini seçin.

  Çoğunlukla, varsayılan ayarları değiştirmek gerekmez. En üst klasör (genellikle Kişisel Klasörler, Outlook Veri Dosyası veya e-posta adresiniz) otomatik olarak seçilir.

  Yalnızca belirli e-postaları içeri aktarmak isterseniz Filtrele’yi seçin.

 8. Alt klasörleri dahil et seçeneği, varsayılan olarak seçilidir. Seçili klasörün altındaki tüm klasörler içeri aktarılır.

 9. Hedef seçeneklerinden birini belirtin:

  • Öğeleri geçerli klasöre al - Bu, verileri seçili durumda olan klasöre aktarır.

  • Öğeleri aynı klasöre al - Bu, verileri kaynak klasörle aynı adı taşıyan hedef klasöre (örneğin Gelen Kutusundan Gelen Kutusuna) aktarır. Outlook’ta bir klasör yoksa, oluşturulur.

 10. Son’u seçin. Outlook verilerinizi içeri aktarma işlemini hemen başlatır. İlerleme durumu kutusu kapandığında işlemin bittiğini anlarsınız.

İpucu:  Outlook Veri Dosyasından (.pst) yalnızca birkaç e-posta veya kişi almak istiyorsanız, Outlook Veri Dosyasını açabilir ve ardından gezinti bölmesi uygulamasında e-postaları ve kişileri .pst dosyasından var olan Outlook klasörlerinize sürükleyip bırakabilirsiniz.

.pst dosyanızın bozuk olduğunu düşünüyorsanız bkz. Outlook Veri Dosyalarını (.pst ve .ost) Onarma.

Bu yönergelerde, Outlook 2007 öğelerinizi yedekleme dosyası olarak dışarı aktardığınız ve şimdi bunları geri yüklemek istediğiniz varsayılır. Bunları, Office 365 posta kutunuza aktarmak istemeniz durumunda da bu yönergeler geçerlidir.

 1. Outlook 2007 şeridimizin en üstünde Dosya'yı seçin.

  Şeridinizin sol üst köşesinde Dosya seçeneği yoksa, bilgisayarınızda yüklü bir Outlook sürümü kullanmıyorsunuz demektir. Outlook sürümünüzü bulmak ve doğru içeri aktarma adımlarını almak için bkz. Outlook’un hangi sürümünü kullanıyorum?

  Outlook 2007’de Dosya sekmesini seçin.

 2. İçeri ve Dışarı Aktar’ı seçin. Bunu seçtiğinizde sihirbaz başlatılır.

  İçeri ve Dışarı Aktar’ı seçin.

 3. İçeri ve Dışarı Aktarma Sihirbazı’nda Başka bir program veya dosyadan içeri aktar’ı seçin ve İleri’ye tıklayın.

 4. Kişisel Klasörler Dosyası (.pst) ve ardından İleri’ye tıklayın.

 5. Gözat’a tıklayın ve içeri aktarılacak dosyayı seçin.

  Not: Seçenekler’in altında, içeri aktarılan bilgilerin Outlook’ta önceden bulunan öğelerin yerini almasını veya bu öğeleri yinelemesini istemiyorsanız, Yinelenenleri alma’ya tıklamanız önerilir.

 6. İleri’ye tıklayın.

 7. Kişisel Klasörler dosyasına (.pst) parola atanmışsa parolayı girmeniz istenir, parolayı girip Tamam'a tıklayın.

 8. İçeri aktarılan öğelerle ilgili seçenekleri ayarlayın. Çoğu durumda varsayılan ayarların değiştirilmesi gerekmez.

  • En üst klasör (genellikle Kişisel Klasörler veya e-posta adresiniz) otomatik olarak seçilir.

  • Alt klasörleri dahil et seçeneği, varsayılan olarak seçilidir. Seçili klasörün altındaki tüm klasörler içeri aktarılır.

 9. Hedef seçeneklerinden birini belirtin:

  • Öğeleri geçerli klasöre al - Bu, verileri seçili durumda olan klasöre aktarır.

  • Öğeleri aynı klasöre al - Bu, verileri kaynak klasörle aynı adı taşıyan hedef klasöre (örneğin Gelen Kutusundan Gelen Kutusuna) aktarır. Outlook’ta bir klasör yoksa, oluşturulur.

 10. Son'a tıklayın.

İpucu: Kişisel Klasörler dosyasından (.pst) yalnızca birkaç öğeyi almak istiyorsanız, Kişisel Klasörler dosyasını (.pst) açabilir ve ardından gezinti bölmesi uygulamasında e-postaları ve kişileri Kişisel Klasörler dosyası (.pst) klasörlerinden var olan Outlook klasörlerinize sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bir .pst dosyasını ne zaman dışarı/içeri aktarmam gerekir?

.Pst dosyaları, e-postayı, kişileri ve takvimi bir Outlook .pst dosyasına aktardığınızda veya yedeklediğinizde oluşturulur. Bir .pst dosyasını şu durumlarda dışarı/içeri aktarmanız gerekir:

 • Bir e-posta hesabındaki e-postaları başka bir e-posta hesabına taşımak istiyorsunuz.

  Örneğin, halilsol77@yahoo.com gibi eski bir Yahoo e-posta hesabınız olduğunu ve e-postanızı yeni Office 365 e-posta hesabı halilsol78@contoso.com'a taşımak istediğinizi varsayalım.

  Masaüstünüzdeki Outlook'u kullanarak, her iki hesabı da Outlook'a ekleyebilirsiniz. Tüm e-postanızın gösterilmesi için biraz bekleyin (çok fazla e-postanız varsa, bu biraz uzun sürebilir). Ardından, Outlook'u kullanarak Yahoo hesabınızdaki e-postaları .pst dosyasına dışarı aktarın. Son olarak, .pst dosyasını Office 365 hesabınızda içeri aktarın.

 • Bir PC'den diğerine geçiyorsunuz: E-postanızı Outlook bulunan bir bilgisayardan Outlook bulunan başka bir bilgisayara taşıyorsunuz.

  Örneğin, eski bilgisayarınızda Outlook 2007’nin olduğunu ve Outlook 2016 içeren yeni bir bilgisayar aldığınız varsayalım. E-posta verilerinizi Outlook 2007'den dışarı aktarın ve bunları (bu makalede açıklandığı gibi) Outlook 2016'ya içeri aktarın.

 • PC'den Mac'e geçiyorsunuz: Örneğin, e-postanızı PC'deki Outlook'tan taşıyıp Mac'teki Outlook 2016'da içeri aktarıyorsunuz.

 • Yalnızca kişilerinizi (e-posta adresleri) taşımak veya yedeklemek istiyorsanız, bir .pst dışarı/içeri aktarma işlemi yapmanız gerekmez. Bunun yerine Outlook'taki kişileri aktarma konusuna bakın. Orada kişilerinizi .csv dosyasına nasıl dışarı aktaracağınız (gerçekte bir kopyalama işlemidir) açıklanır ve ardından bunları Outlook, Gmail veya başka bir e-posta sağlayıcısında içeri aktarabilirsiniz.

 • .Pst dosyasından yalnızca birkaç e-posta veya kişi almak istiyorsanız, .pst dosyasını açın ve ardından e-postaları geçerli Outlook klasörlerine sürükleyip bırakın. Bitirdiğinizde, .pst dosyasını yeniden kapatabilirsiniz.

Hangi veriler içeri aktarıldı?

.Pst dosyaları, e-postayı, kişileri ve takvimi bir Outlook .pst dosyasına aktardığınızda veya yedeklediğinizde oluşturulur. Outlook .pst dosyasına verilerinizin bir kopyasını alır.

 • Outlook e-postaları .pst dosyasına aktardığında, tüm ekleri de bunlarla birlikte içeri aktarır. Dolayısıyla, .pst dosyasını içeri aktardığınızda eklerinizi görürsünüz.

 • Outlook klasör özellikleri (görünümler, izinler, Otomatik Arşiv ayarları), ileti kuralları ve engellenen gönderenler listeleri gibi meta verileri dışarı aktarılmaz. Dolayısıyla bunlar içeri de aktarılmaz.

 • Outlook e-posta, kişiler ve takvim bilgilerini .pst dosyasına aktardığında, bilgilerin bir kopyasını oluşturur. Outlook'tan hiçbir şey silinmez. Outlook'ta e-postanızı, kişilerinizi ve takviminizi görmeye ve bunlara erişmeye devam edersiniz.

İşe yaramadı mı?

Sık karşılaşılan sorunların ve çözümlerinin listesi için bkz. Outlook .pst dosyasını içeri aktarma sorunlarını giderme.

İlgili Konular

Outlook e-postası, kişileri ve takvimlerini içeri ve dışarı aktarma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×