E-postalarla toplanan verileri Access veritabanınıza ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Siz toplayabilir veya güncelleştirme bilgileri ancak Microsoft Outlook 2007 veya Microsoft Outlook 2010 ile Microsoft Access 2007 veya Access 2010 kullanarak e-postaları. Access veri koleksiyonu formu oluşturma ve form e-posta iletisinde gönderme aracılığıyla size yol gösterir. E-posta alıcılarınızın tamamlanan formları döndüğünüzde, otomatik olarak işlenen ve belirtilen bir Access veritabanında depolanan toplanan verileri grafikle göstermeyi seçebilirsiniz. Veri toplama bu yöntem bir kopyasını kopyalayıp yapıştırın veya el ile veri girişini işlemi genellikle söz konusu emek ve zaman kaydedebilirsiniz. Verileri toplamak için bu işlemi nerede kullanabileceğiniz bazı senaryolar şunlardır:

Anketler    Anket yapın ve sonuçları ilk sonuçlarını depolamak için gerekli tablolarla Access veritabanı oluşturma ve Anket formu oluşturmak için Sihirbazı'nı kullanarak tarafından derleme ve sonra da bunları anket katılımcılara posta. Katılımcılar yanıtladığınızda, anket verileri otomatik olarak veritabanında depolanır.

Durum raporları    Son stok düzeyi durumu veya sorunları bekleyen güncel bilgileri olsun, ekibinizin düzenli aralıklarla geçerli bilgileri içeren iletileri e-posta göndererek işleminin tutabilirsiniz.

Olay yönetimi    Konferans veya eğitim veya diğer olayları düzenlenirken, bir veya daha fazla form kişi bilgileri, seyahat ve Otel tercihlerini ve benzeri bir araya getirmek üzere bir e-posta iletisi olarak gönderebilirsiniz. Otomatik olarak işlenen yanıtları barındırmasını seçerseniz, katılımcılar sizi bilgilendirmesini zorunda kalmadan herhangi bir zamanda tercihlerini değiştirebilir ve her zaman en son verileri karar yapmak amacıyla erişebilirsiniz.

Bu makalede, bunu kullanmak için gerekenler açıklanır, işlem Sihirbazı'nı kullanarak nasıl başlayacağınızı ve sonra sihirbazı izleyin gibi en bilinçli seçimi hale getirebilmek çeşitli adımları hakkında ek bilgi sağlar

Not: Alıcınızın Hotmail veya Yahoo, veri toplama formunu gönderdiyseniz toplanan veriler eklemek mümkün olmayacaktır.

Başlamadan önce

Bu e-posta iletilerini kullanarak veri toplama e ilk kez ise, aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Bilgisayarınızda yüklü aşağıdaki uygulamalar olduğundan emin olun:

  • Access 2007 veya Access 2010.

  • Outlook 2007 veya Outlook 2010. Outlook yüklü ve e-posta iletilerini göndermek için kullandığınız bilgisayarda yapılandırılmış olması gerekir. Outlook yüklü varsa ancak henüz yapılandırılmış, Outlook'u başlatın ve Outlook Başlangıç Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin. Sihirbazı ile ilgili Yardım için Outlook Yardımı'na bakın.

  • InfoPath formu kullanmayı planlıyorsanız, sahip olduğunuz InfoPath 2007 veya sonraki bir sürümü yüklü ve alıcılarınızın de bilgisayarlarında InfoPath yüklü gerekecek emin olun.

  • Alıcılar ya da olmalıdır, e-posta, InfoPath veya HTML biçiminde görüntüleme ve düzenleme formu çalışabilmek için bilgisayarlarında destekleyen bir e-posta istemcisi vardır.

   E-posta iletileriyle veri toplamak için kullanılan form Access formu değil. Özel form Sihirbazı'nı HTML veya InfoPath biçiminde oluşturur.

   Hedef veritabanını belirleyin. Veritabanı .mdb veya .accdb biçiminde olabilir. Ayrıca, örneğin .mde ve .accde dosyaları desteklenir. Varolan bir veritabanı kullanmak istemiyorsanız, yeni bir oluşturmanız gerekir.

 2. E-posta yanıtları verilerle doldurulmuş istediğiniz tabloları oluşturma veya tanımlayın. Veriler için topluyorsanız var olan tablolar, tabloları salt okunur değildir ve ekleyin veya içeriklerini güncelleştirmek için gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun.

Not: Ek, sayı, OLE ve birden çok değerli alan türleri e-posta iletilerini kullanarak toplanamıyor

İki veya daha fazla tablo veri koleksiyonu işleminizi doldurur, seçme sorgusu oluşturma ve formun kayıt kaynağı olarak kullanacaksınız. Sorgu tüm gerekli alanları temel tablolardan içerdiğinden emin olun. Varolan bir sorgu kullanıyorsanız, sorguyu salt okunur olmadığından ve ekleyin veya içeriğini güncelleştirmek için gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun. İki veya daha fazla tablolara sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için sorgulara girişbaşlıklı makaleye bakın.

Aşağıdaki durumlarda yeni kayıt olarak verileri depolamak:

 • Birden çok tablo verileri doldurulur varsa.

 • Hedef tablo bir birincil anahtar alanı yoksa. Birincil anahtar değerlerini varolan bir kaydı her yanıtlama eşlemenize gerek yoktur. Hedef tablonuzda bir birincil anahtar alanı yoksa, şimdi ekleyin veya birincil anahtar olarak benzersiz değerlere sahip olan bir alanı atayın.

 • Hedef Tablo kayıtlarınız yoksa. Tablo boşsa, kayıtları eklemek istediğiniz Sihirbazı varsayar.

 • E-posta adreslerini veritabanındaki alan olarak değil depolanıyorsa. Kayıtları güncelleştirmek için veri toplanırken el ile Sihirbazı tarafından oluşturulan iletide adresleri yazmak mümkün olmayacaktır. Adres alanını hedef tablodaki olmalıdır, aksi takdirde hedef tablo ile bir ilişki olan bir tabloda.

Sayfanın Başı

Başlarken

 1. Toplanan veriler depolanacağı veritabanını açın.

 2. Tek bir tabloya veri eklemek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu seçin. Birden fazla ilişkili tablo doldurmak için tabloları ve bunlara bağlı olan sorguyu seçin.

 3. Sihirbazı başlatmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Dış veri sekmesinde, Topla veri grubunda, E-posta oluşturma'ıtıklatın.

  • Tablo veya sorguyu sağ tıklatın ve ardından toplar ve e-posta yoluyla veri güncelleştir'itıklatın.

   Not: Tablonun herhangi bir alan içermiyor veya yalnızca OtomatikSayı, OLE nesnesi, ek veya birden çok değerli arama alanı türleri varsa, Access aşağıdaki iletiyi görüntüler: Seçili tabloyu veya sorguyu olmadığı alanlarla bu destek e-posta kullanılarak veri toplama .

Tablo veri toplama destekleyen alanlar içeriyorsa, Sihirbazı başlatılır. Hedef tabloyu hem ekleme ve güncelleştirme verilerinin destekliyorsa, sihirbaz e-posta iletileriyle veri toplama için gereken adımlar aracılığıyla size yol gösterir.

Aşağıdaki bölümlerde, aşağıdaki yedi önemli adımları işlemin olabilir herhangi bir sorunuz için bir başvuru olarak kullanabilirsiniz.

 1. Göndermek istediğiniz veri giriş formunun türünü seçme

 2. Yeni veri toplamak veya varolan bir tabloya verileri güncelleştirme seçin

 3. Toplanan istediğiniz verileri belirtin

 4. Veri işleme otomatik olarak veya el ile belirtme

 5. Alıcıların e-posta adreslerini belirtmek istediğiniz şekli seçin

 6. Gözden geçirme ve alıcı listesini belirtme

 7. E-posta iletisi oluşturma ve gönderme

Sayfanın Başı

Göndermek istediğiniz veri giriş formunun türünü seçme

Kendinizi ve alıcılarınızın için kullanım kolaylığı temel form türü seçin.

SELECT HTML form    HTML formu görüntülenebilir ve e-posta istemcisi HTML destekleyen herhangi bir kullanıcı tarafından düzenlenen

Seçin Microsoft InfoPath formu    Bu seçenek yalnızca, InfoPath, bilgisayarınızda yüklü görürsünüz. Bu seçenek yalnızca InfoPath alıcılarınızın tüm varsa ve Outlook bilgisayarlarında seçin. InfoPath formu daha iyi veri girişi ve düzenleme ortamı sağlar,

Hedef nesneyi verinin güncelleştirilmesini destekleyip üzerinde görüntülenen sihirbaz sayfasının sonraki bağlıdır. Nesneyi sorguda iki veya daha fazla tablolara ya da bir birincil anahtar alanı yoksa veya herhangi bir kayıt içermemesi bir tabloda ise, sihirbaz varsayar yeni kayıtlar eklemek istediğiniz ve form alanları seçmek için sizi uyarır. Diğer durumlarda, sihirbaz ekleme veya form alanları seçmek için isteyen önce verileri güncelleştirmek isteyip istemediğinizi belirtmek için ister.

Sayfanın Başı

Yeni veri toplamak veya varolan bir tabloya verileri güncelleştirme seçin

Verilerle yapmak istediğinizi belirtin. Kullanmakta olduğunuz form türü alıcı için tek bir yanıt gönderebileceğiniz yeni kayıt sayısını etkiler. Veri güncelleştirirken alıcı tarafından güncelleştirilmelidir kayıt sayısını iletide dahil edilecek önceden tamamlanan formları sayısını tanımlar.

Not: Yeni kayıt eklemek için iletiyi oluşturulduğunda, e-posta iletisinin adres kutusuna e-posta adreslerini yazın. Varolan verileri güncelleştirmek için alıcıların e-posta adreslerini temel tablo veya sorgudaki veya ilişkili bir tablodaki alan olarak depolanması gerekir.

Sayfanın Başı

Toplanan istediğiniz verileri belirtin

Formunuzda eklenecek alanları seçerken, temel tablo veya sorgu formunda bulunan her alan eklemek gerekli değildir. Bununla birlikte, aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

 • Gerekli alanları:    Gerekli alanlara yönelik bir yıldız işareti (*) simgesiyle işaretlenmiş alanlarıdır. Yeni kayıtlar topluyorsanız, sihirbaz otomatik olarak, gerekli özelliği Evetolarak ayarlanan tüm alanları ekleyin. Herhangi bir kayıt alanları boş gerekli erişim tabloya kaydı eklemek başarısız olur.

 • Desteklenmeyen alan türleri:    Formdaki OtomatikSayı, ek, OLE nesnesi veya birden çok değerli arama alanları gibi belirli alan türlerini içerecek şekilde mümkün olmayacaktır.

 • Birincil anahtar alanı:    Kullanıcı kayıtları ancak eklerken alanına bir değer yazın imkanınız olur; Belirtilen değer zaten kullanılmıyorsa, yanıtı işlenen değil.

  Not: Alan özellikleri' nin altında bulunan her alan için bir etiket belirtin ve salt okunur kullanıcıyı bu alandaki verileri değiştirmeye istemiyorsanız.

Sayfanın Başı

Veri işleme otomatik olarak veya el ile belirtme

Yanıtları otomatik olarak veya el ile bir işlenmesini seçebilirsiniz. Otomatik işleme yanıtları aldığınızda, Outlook ve Access birlikte hedef tablolara veritabanınızdaki verileri dışarı aktarmak için çalıştığından emin anlamına gelir. Otomatik işleme emek ve zaman kaydedebilirsiniz. El ile işleme yalnızca Outlook'ta belirtilen bir klasöre verileri Access hedef tablodaki aktarmak için dışarı aktarma işlemini başlatmak anlamına gelir.

Posta kutunuzu yanıtları ulaşmak zaman aşağıdaki koşullar karşılandığında sürece yanıtlar başarılı bir şekilde hedef tabloya dışarı aktarılır:

 • Outlook zaten bilgisayarınızda çalışıyor olması gerekir. Outlook çalışmıyorsa, Outlook bir sonraki başlatmanızda işleme başlatır.

 • Access parola korumalı olmamalıdır ve özel kullanım modunda açık olmamalıdır. E-posta iletisi gönderildikten sonra adını veya konumunu veritabanının değişmemiştir gerekir.

 • E-posta iletisi gönderildikten sonra tabloları ve sorguları adlarını ve formda, eklediğiniz alanlarla özelliklerini değişmemiştir gerekir.

 • Eklemek veya tablo ve sorgu altındaki içeriğini güncelleştirmek için gerekli izinlere sahip olmalıdır.

  Not: Otomatik işleme başarısız olursa, herhangi bir sorunların düzeltilmesi deneyin ve başarısız yanıtları el ile dışarı aktarma. Sonra bu sorunları çözmek Kutusu'na yanıtları otomatik olarak işlenen devam edin.

Otomatik yanıtlar işlenmesini denetlemek için özelliklerini ayarlama

Yanıtlar, Sihirbazı ' nın nasıl yanıtları işlemek istediğinizi belirtin sayfasında depolandığı farklı bir Outlook klasörü belirtmek için klasör adını tıklatın. Klasör Seç iletişim kutusunda, farklı bir klasör seçin veya yeni bir klasör oluşturmak için Yeni'yi tıklatın.

Değiştirme veya alma ayarlarını ince ayar yapmak için otomatik yanıtlar işlenmesini denetlemek için özelliklerini ayarlama tıklarsanız, kullanılabilir seçenekler bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Seçenek

Sonuç

İletiyi gönderdiğiniz olmayan kişilerden gelen AT yanıtları   

Özgün otomatik olarak işlenmek üzere İletinizin alıcılarını tarafından gönderilen yanıtları istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Diğer kişilerden gelen yanıtlar hedef klasörde depolanır, ancak değil otomatik olarak işlenir.

Birden çok yanıtı her alıcıdan kabul etme   

Yalnızca ilk cevabı otomatik olarak işlenmek üzere her alıcı istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. İkinci ve izleyen yanıtları hedef klasörde depolanır, ancak değil otomatik olarak işlenir.

Not: Bu ayar, yanıt sayısı ve tek bir yanıt içinde işleneceğini kayıtlarını sayısını değil yalnızca denetler. Başka bir deyişle, InfoPath formu gönderirseniz, kullanıcı tek bir yanıt içinde birden çok kayıt gönderebilir ve bu onay kutusu seçili değilse bile, Access otomatik olarak tüm yanıt kayıtlarında işlem.

Yalnızca güncelleştirmeleri varolan verileri için izin ver   

Alıcılar verileri güncelleştirmek için InfoPath formu kullandığınızda, güncelleştirmeleri yanı sıra yeni kayıtlar için varolan kayıtların gönderebilirsiniz. Varolan kayıtların güncelleştirmelerini işlemek üzere bu onay kutusunu seçin.

İşlenmek üzere yanıt sayısı   

Otomatik olarak işlenen istediğiniz yanıtlar (Kimden, tüm alıcılar) toplam sayısını yazın. Tüm yanıtları otomatik olarak işlenmek üzere isterseniz, 5000 gibi büyük bir değer metin kutusuna girin. Belirtilen değer ulaşıldıktan sonra alınır yanıtlar hedef klasörde depolanır, ancak değil otomatik olarak işlenir.

Tarih ve saat durdurmak için   

Yanıtların otomatik işlenmesini bu e-posta iletisi için durdurduğunuzda belirtin. Bu tarih ve saat hedef klasöründe depolanır, ancak değil otomatik olarak işleneceğini sonra alınan yanıtlar.

Dış veri sekmesinde, Topla veri grubunda, sonraki bir tarihte bu seçenekleri değiştirmek için Yanıtları Yönet'itıklatın. Veri toplama iletilerini Yönet iletişim kutusunda, ayarlarını değiştirmek istediğiniz iletiyi seçin ve sonra İleti seçenekleri' ni tıklatın. İletişim kutusunda yaptığınız değişiklikler için belirli bir iletiyi aldığınız izleyen tüm yanıtları etkiler.

El ile işleme yanıtlar

Ne zaman ve hangi yanıtlar işleneceğini denetlemek için otomatik işlemi seçeneği seçmeyin. Seçin ve klasördeki her yanıtı sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Microsoft Access verileri aktarmak tıklatın kadar yanıtları Outlook'ta belirtilen bir klasörde depolanır.

Bazı durumlarda, el ile otomatik olarak işlenmek üzere başarısız yanıtları işlemek olabilir.

Veri dışarı aktarma önce aşağıdakileri unutmayın

 • Access veritabanını özel kullanım modunda açık olmamalıdır ve e-posta iletisi gönderildikten sonra adını veya konumunu veritabanının değişmemiştir gerekir.

 • E-posta iletisi gönderildikten sonra tabloları ve sorguları adlarını ve formda, eklediğiniz alanlarla özelliklerini değişmemiştir gerekir.

 • Eklemek veya tablo ve sorgu altındaki içeriğini güncelleştirmek için gerekli izinlere sahip olmalıdır.

Sayfanın Başı

Alıcıların e-posta adreslerini belirtmek istediğiniz şekli seçin

Yalnızca yeni bilgileri topluyorsanız, e-posta adresleri iki yolla belirtebilirsiniz:

 • Outlook e-posta iletisinde tek tek e-posta adreslerini yazın veya adresleri adres defterini seçin.

 • E-posta adresi alanında Tablo veya sorguyu geçerli Access veritabanının kullanın.

  Not: Varolan kayıtları güncelleştirmek için veri toplanırken alıcıların e-posta adreslerini ilk veritabanındaki alan olarak kullanılabilir olması gerektiği için bu iletişim kutusunda, görmezsiniz.

Doğrudan Outlook'ta e-posta adresleri girme

Alıcılarınızın Outlook'ta belirttiğinizde, Önizleme ve iletiyi göndermeden önce özelleştirin. E-postada ileti gövdesi kısa bir giriş ve form içerir. Forma herhangi bir değişiklik yapmayın önerilir. Form yapısı değişiklikler işlenmeyen Yanıtla neden olabilir.

Veritabanı alanında depolanan e-posta adresleri kullanma

İlişkili bir tabloyu seçmek için seçeneği ilişkili tablolara başvuruyorsa. Görüntülemeye veya düzenlemeye tablo ilişkileri veritabanınızdaki Veritabanı Araçları. sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler ' i tıklatın.

İlişkiler hakkında daha fazla bilgi için Tablo ilişkileri Kılavuzumakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Gözden geçirme ve alıcı listesini belirtme

Ana sonuncu Önizleme ve e-posta iletisini özelleştirme, alıcı listenizi ince ayar ve sonra veri koleksiyonu iletinizi göndermeyi kapsar.

E-posta iletisi oluşturma ve gönderme

Şimdi e-posta iletisi oluşturabilirsiniz ve Yanıtları Yönet komutunu kullanarak e-posta durumunu görüntülemek gösterilmektedir Sihirbazı size bildirir açtığınızda, bazı uyarısı iletileri görünebilir. Aşağıdaki tabloda, her uyarı ve çözmek için uygulayabileceğiniz eylemi açıklanmaktadır:

Uyarısı ileti

Açıklama

S zümü

Bazı kayıtlar belirtilen e-posta adresi alanında geçerli bir adres içermiyor. Bu satırlar için veri içermeyen döndürülür.

Seçtiğiniz e-posta adresi alanı null değerleri içerir.

Her kayıt için veri toplamak isterseniz, sihirbazdan çıkmak ve e-posta adresleriyle null değerleri değiştirin. Ardından, sihirbazı yeniden başlatın.

Şu anda kilit veritabanını var; Otomatik işleme lock yayımlanmış kadar başarısız olur.

Veritabanını özel kullanım modunda açık durumdaki var.

Yanıtları otomatik olarak seçtiyseniz işlenen, çünkü Access ekleyin veya bir veritabanını güncelleştirme başarısız işleme kilit üzerinde olan. Veritabanını kapatıp özel olmayan modunda hemen iletiyi gönderdikten sonra

Bu e-posta iletileri, gizli veya hassas bir doğası verileri içeriyor olabilir.

Varolan kayıtları güncelleştirmek için veri topladığınız ve göndermek üzere olduğunuz form önceden varolan verilerle tamamlanmış olacaktır.

Bazı form alanlarını önemli verileri eklerseniz, Dönüştürme Sihirbazı-adım için alanları burada seçtiğiniz dönün ve formun hassas verileri içeren alanları kaldırma

Önizleme ve iletiyi özelleştirme sonra e-posta adresi alanında filtre uygulayabilir ve alıcılarınızın seçin. Karşılık gelen onay kutularını işaretleyerek kullanmak istediğiniz e-posta adreslerini seçin. Geçersiz e-posta adreslerini listeleyen bir iletişim kutusunu görürseniz, listede adresleri not alın ve Çıkış' ı tıklatın. Geçersiz adreslerini doğrulamak, tüm gerekli düzeltmeyi yapın ve sonra iletiyi yeniden göndermeyi deneyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×