DStDev, DStDevP İşlevleri

Belirli bir kayıt kümesindeki ( etki alanı ) bir değer kümesindeki standart sapmayı tahmin etmek için VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini kullanabilirsiniz. Bir Visual Basic for Applications (VBA) modülünde, bir makro, sorgu ifadesinde veya form veya rapordaki bir hesaplanmış denetimVSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini kullanın.

Bir popülasyon örneğini değerlendirmek için bir popülasyonu ve VSEÇSTDSAPMA işlevini değerlendirmek Için VSEÇSTDSAPMAS işlevini kullanın.

Örneğin bir modüldeki VSEÇSTDSAPMA işlevini kullanarak, öğrencilerin test puanları kümesindeki standart sapmayı hesaplayabilirsiniz.

Söz Dizimi

VSEÇSTDSAPMA ( Expr , etkialanı [, ölçüt] )

VSEÇSTDSAPMAS ( Expr , etkialanı [, ölçüt] )

VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerinin aşağıdaki bağımsız değişkenleri vardır:

Bağımsız değişken

Açıklama

ifade

Gerekli. Standart sapmayı bulmak istediğiniz sayısal alanı tanımlayan ifade. Tablo veya sorgudan bir alanı tanımlayan bir dize ifadesi olabilir veya bu alandaki verilerde hesaplama gerçekleştiren bir ifade olabilir. ifade bağımsız değişkenine tablodaki bir alanın, formdaki bir denetimin, bir sabitin veya işlevin adını ekleyebilirsiniz. ifade bir işlev içeriyorsa, bu yerleşik veya kullanıcı tanımlı olabilir ancak başka bir etki alanı toplama işlevi veya SQL toplama işlevi olamaz.

etki alanı

Gerekli. Etki alanının oluşturulduğu kayıt kümesini tanımlayan dize ifadesi. Bir tablo adı veya parametre gerektirmeyen bir sorgunun sorgu adı olabilir.

ölçütler

İsteğe bağlı. VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevinin gerçekleştirildiği veri aralığını sınırlandırmak için kullanılan dize ifadesi. Örneğin, ölçüt genellıkle bir SQL ifadesindeki WHERE yan TÜMCESINE, WHERE sözcüğü olmadan eşdeğerdir. Ölçüt atlanırsa, VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevleri, ifadeyi tüm etki alanına göre değerlendirir. Ölçüte dahil edilen tüm alanlar da etkialanında bir alan olmalıdır; Aksi takdirde, VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevleri null döndürür.

Açıklamalar

Etki alanı ikiden az kayda başvuruda bulunuyorsa veya iki kaydın iki kaydı karşılamadığı takdirde , VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevleri nulldöndürür ve standart sapmanın hesaplanamaz olduğunu belirtir.

Bir makro, modül, sorgu ifadesi veya hesaplanan denetimde VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevini kullanmanız durumunda, doğru değerlendirildiğinden emin olmak için ölçüt bağımsız değişkenini dikkatle oluşturmalısınız.

Select sorgusunun Ölçüt satırında ölçüt belirtmek için VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir Siparişler tablosunda bir sorgu, nakliye maliyetinin ortalaması olan tüm ürünleri ve nakliye maliyetine standart sapmayı de görüntülemek için bir Ürünler tablosunda oluşturabilirsiniz. Navlun alanının altındaki ölçüt satırı aşağıdaki ifadeyi içerir:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini sorgunun hesaplanan alan ifadesinde veya güncelleştirme sorgusu Güncelleştir satırında kullanabilirsiniz.

Not: toplamlar sorgusu hesaplanan alan ifadesinde VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevlerini ya da STDSAPMA ve STDSAPMAS işlevlerini kullanabilirsiniz. VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevini kullanıyorsanız, veriler gruplandırılmadan önce değerler hesaplanır. STDSAPMA veya STDSAPMAS işlevini kullanırsanız, alan ifadesindeki değerler değerlendirilmeden önce veriler gruplandırılır.

Hesaplanan denetimde, işlevin gerçekleştirildiği veri aralığını kısıtlamak için ölçütler belirtmeniz gerektiğinde VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevini kullanın. Örneğin, California 'ya sevk edilecek siparişlerin standart sapmasını görüntülemek için, metin kutusunun ControlSource özelliğini aşağıdaki ifadeye ayarlayın:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Yalnızca etki alanındakitüm kayıtlarda bulunan standart sapmayı bulmak Istiyorsanız, STDSAPMA veya STDSAPMAS işlevini kullanın.

İpucu    İfadenin türetildiği alanın veri türü bir sayı ise, VSEÇSTDSAPMA ve VSEÇSTDSAPMAS işlevleri çift veri türü döndürür. Hesaplanan denetimde VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevini kullanıyorsanız, performansı geliştirmek için ifadeye bir veri türü dönüştürme işlevi ekleyin.

Not: Bu işlevleri kullandığınızda, etki alanındaki kayıtlarda yapılan kaydedilmemiş değişiklikler eklenmez. VSEÇSTDSAPMA veya VSEÇSTDSAPMAS işlevinin değiştirilmiş değerleri temel alarak kullanmasını istiyorsanız, önce veri sekmesindeki kayıtları kaydet 'in altında kaydı kaydet 'e tıklayarak veya sonra da Güncelleştirme yöntemi.

Sorgu örnekleri

İfade

Sonuçlar

ProductSales GRUBUNDAKI VSEÇSTDSAPMA ("BirimFiyat", "productSales", "BirimFiyat<140"), VSEÇSTDSAPMAS ("BirimFiyat", "ProductSales", ">BirimFiyat 140"), VSEÇSTDSAPMAS ("BirimFiyat", "140>productSales "," BirimFiyat<140 ");

"BirimFiyat" tablosundaki "BirimFiyat" (verilerin örnek olarak dikkate alınacağı) standart sapmasını hesaplar 140 ' den büyükse ve sonucu Ifade1 'te görüntüler. Ayrıca, "BirimFiyat" için standart sapmayı (verilen verileri tüm popülasyon olarak dikkate alarak), "BirimFiyat" ın 140 ' dan küçük olduğu ve sonuçları Ifade2 'de görüntüler.

VSEÇSTDSAPMA ("BirimFiyat", "ProductSales", "BirimFiyat>140") productSales GROUP 'TAN VSEÇSTDSAPMA ("BirimFiyat", "ProductSales", "140>BirimFiyat<140"), VSEÇSTDSAPMAS ("BirimFiyat", "bir satış "productSales", "BirimFiyat<140");

"BirimFiyat" tablosundaki "BirimFiyat" (verilerin örnek olarak dikkate alınacağı) standart sapmasını hesaplar 140 ' den büyükse ve sonucu VSEÇSTDSAPMA olarak görüntüler. Ayrıca "BirimFiyat" standart sapmasını (verilen verileri tüm popülasyon olarak dikkate alarak), "BirimFiyat" ın 140 ' dan küçük olduğu ve sonuçları VSEÇSTDSAPMAS

VBA örneği

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnekte, Birleşik Krallık 'e sevk edilen siparişler için popülasyonun standart sapma tahminleri ve bir popülasyon örneği verilmiştir. Etki alanı bir Siparişler tablosudur. Ölçüt bağımsız değişkeni, sonuç kümesini sevkediklerinizle aynı şekilde kısıtlar.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Sonraki örnek, ölçüt bağımsız değişkeninde strCountryRegionbir değişken kullanarak aynı tahminleri hesaplar. Dize ifadesine tek tırnak işaretlerinin (') dahil edileceğini, böylece dizeler art arda kullanıldığında, dize sabit değer UK tek tırnak işareti içine alınır.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×