Dosya eki denetimi ekleme

Kullanıcıların Microsoft Office InfoPath formuna dosya ekleyebilmelerini istiyorsanız form şablonunuzda dosya eki denetimi kullanabilirsiniz. Kullanıcılar bu denetimi formunuza dosya eklemek için kullanabilirler, dosyalar böylece kodlanır ve form verileriyle birlikte kaydedilir.

Bu makalede

Ne zaman dosya eki denetimi kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Dosya eki denetimi ekleme

Güvenlik ayrıntıları

Ne zaman dosya eki denetimi kullanılır

Aşağıdakilerden birini yapmak istediğinizde dosya eki denetimi kullanın:

 • Kullanıcıların formunuza belge, çalışma sayfası ve diğer dosya türleri eklemesine olanak sağlama.

 • Form şablonunuza dosya (örneğin form şablonunuzla ilgili tamamlayıcı bilgiler içeren bir dosya) ekleme.

 • Bir veritabanından veya diğer dış veri kaynağından ikili dosyalarla çalışma.

Aşağıdaki örnekte, bir Microsoft Office Word 2007 belgesi InfoPath formuna eklenmiş. Belge, uluslararası bir satış toplantısı için önerilen gündemle ilgili ayrıntılar içeriyor.

file attached to form via file attachment control

Varsayılan olarak, kullanıcılar dosya eki denetimindeki dosyalara göz atabilir, bu dosyaları silebilir veya değiştirebilirler. Kullanıcılar forma .bat veya .exe dosyaları gibi virüs içerebilecek güvenli olmaması muhtemel dosyalar dışında herhangi bir dosya türü ekleyebilirler. İsterseniz, kullanıcıların formunuzdaki dosya eki denetimine ekleyebileceği dosya türlerini daha çok sınırlandırabilirsiniz.

İlgili denetimler

InfoPath, dosa eki denetimlerine benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan denetimler içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Resim denetimi    Tıpkı dosya eki denetimi gibi, resim denetimi de kullanıcıların formlarındaki dosyalara göz atmalarına, bunları silmelerine veya değiştirmelerine olanak sağlar. Ancak dosya eki denetiminin resim dosyaları dahil bütün dosya türlerini kabul etmesine karşın resim denetimine yalnızca resim dosyaları ekleyebilirsiniz. Her iki denetim de, ikili dosyaları depolama ve görüntüleme için kodlayan veya bu dosyaların kodlarını çözen base64 veri türünü kullanır.

Köprü    Formlara dosya katıştırmak formun dosya boyutunu büyütebilir. Bu nedenle, kullanıcıların formlara dosya katıştırmasına izin vermek yerine form şablonunuzda kullanıcıların uygun dosyaya bağlantı eklemesine olanak sağlayacak şekilde köprü denetimi kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Dosya eki denetimi için belirttiğiniz seçeneklere bağlı olarak kullanıcılar boş dosya eki denetimine dosya ekleyebilir veya varolan bir dosya ekini değiştirebilir. Her iki durumda da, kullanıcılar bir dosyanın yerini bulmak için dosya ekinin içini tıklatır. Dosya Ekle iletişim kutusu göründüğünde kendi seçtikleri bir dosyaya göz atabilirler.

Kullanıcıların dosya eki denetimlerine tam olarak hangi dosya türlerinin eklenebileceğini belirtebilirsiniz. İzin vermek istediğiniz dosya türlerini belirttiğinizde, InfoPath desteklenmeyen dosyaları Dosya Ekle iletişim kutusunda otomatik olarak gizler. Örneğin, dosya eklerini .txt dosyalarıyla sınırlandırırsanız .docx, .pptx ve diğer dosya türleri klasörde olsalar bile iletişim kutusunda gizlenirler.

Kullanıcılar yürütülebilir dosya (.exe dosyası) gibi tehlikeli olabilecek bir dosya türü eklemeye çalışırlarsa, bir güvenlik iletisi dosya türünün güvenli olmadığını belirtir ve kullanıcıların bu dosyayı forma eklemesini engeller. InfoPath bu tür güvenli olmayan dosyaları varsayılan olarak engeller. Güvenli olmayan dosyalar hakkında daha fazla bilgi için bu makaledeki Güvenlik ayrıntıları bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Dosya eki denetimi ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlıyor olmanıza veya form şablonunuzun tasarımını bir veritabanına veya başka bir dış veri kaynağına dayandırıyor olmanıza bağlı olarak dosya eki denetimi ekleme yordamı biraz değişiklik gösterir.

Aşağıdaki resimde bir dosya eki denetiminin tasarım modu seçildiğinde nasıl göründüğü gösterilmektedir.

File attachment control selected in design mode

Denetimler ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Denetim ilişkili olduğunda, veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçer veya işaretçinizi denetim üzerinde hareket ettirirseniz, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi görüntülenir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grup veya alanı belirtir. Simge, denetimin bu grup veya alana doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa yeşil bir simge belirir. Bağlamada bir yanlışlık varsa, bunun yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gösterilen alanlar ve gruplardan oluşur. Dosya eki denetimleri her zaman Resim veya Dosya Eki (base64) veri türündeki alan bağlıdır. Aşağıdaki örnekte, form şablonundaki dosya eki denetimi Veri Kaynağı görev bölmesindeki discussionItemAttachment alanına bağlıdır.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Yeni, boş bir form şablonuna dosya eki denetimi ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlarken, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Bu, siz form şablonuna denetimleri ekledikçe InfoPath'in veri kaynağında alanları ve grupları otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu alanlar ve gruplar, Veri Kaynağı görev bölmesinde klasör ve dosya simgeleriyle gösterilir.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Dosya Eki'ni tıklatın.

 4. Denetime etiket eklemek için, denetimin yukarısına veya soluna metni yazın ve sonuna iki nokta (:) ekleyin.

 5. Varsayılan olarak, kullanıcılar formlarına her türden dosya (InfoPath tarafından güvenlik nedeniyle izin verilmeyen .exe dosyaları dışında) iliştirebilirler. Kullanıcıların formlarına ekleyebileceği dosya türlerini sınırlandırmak için şunları yapın:

  1. Dosya eki denetimini çift tıklatın.

  2. Veri sekmesini tıklatın.

  3. Doğrulama ve Kurallar'ın altında Kullanıcının yalnızca aşağıdaki dosya türlerini eklemesine izin ver onay kutusunu işaretleyin ve ardından kutuya izin vermek istediğiniz dosya türlerinin dosya uzantılarını girin. Örneğin, .docx yazarsanız, kullanıcılar formlarındaki dosya eki denetimine yalnızca Office Word 2007dosyaları ekleyebilirler.

   Not : tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlıyorsanız, dosya eki denetiminde hangi dosya türlerine izin verildiğiniz belirtemezsiniz.

 6. Varsayılan olarak, form şablonunuza yer tutucu metnine sahip bir dosya eki simgesi eklenir.

 7. Denetimin içinde yer tutucu metninin yerine varsayılan dosya eki göstermek için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya eki denetimini çift tıklatın.

  2. Veri sekmesini tıklatın.

  3. Bağlama'nın altında Varsayılan dosya belirt'i tıklatın ve ardından Gözat'ı tıklatın.

  4. Dosya İliştir iletişim kutusunda, form şablonundaki dosya eki kutusunun içinde görünmesini istediğiniz dosyayı seçin ve ardından Ekle'yi tıklatın.

Varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna dosya eki denetimi ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Böyle bir durumda, Veri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna alan sürükleyerek veya Denetimler görev bölmesinden dosya eki denetimi ekleyerek aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi bir dosya eki denetimi ekleyebilirsiniz.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Dosya Eki'ni tıklatın.

 4. Dosya Eki Bağlama iletişim kutusunda dosya eki verilerini depolamak istediğiniz alanı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. InfoPath denetimin etiketi olarak ala veya grubun adını kullanır. Gerekirse etiket metnini değiştirin.

 6. Varsayılan olarak, kullanıcılar formlarına her türden dosya (InfoPath tarafından güvenlik nedeniyle izin verilmeyen .exe dosyaları dışında) iliştirebilirler. Kullanıcıların formlarına ekleyebileceği dosya türlerini sınırlandırmak için şunları yapın:

  1. Dosya eki denetimini çift tıklatın.

  2. Veri sekmesini tıklatın.

  3. Doğrulama ve Kurallar'ın altında Kullanıcının yalnızca aşağıdaki dosya türlerini eklemesine izin ver onay kutusunu işaretleyin ve ardından kutuya izin vermek istediğiniz dosya türlerinin dosya uzantılarını girin. Örneğin, .docx yazarsanız, kullanıcılar formlarındaki dosya eki denetimine yalnızca Office Word 2007dosyaları ekleyebilirler.

   Not : tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlıyorsanız, dosya eki denetiminde hangi dosya türlerine izin verildiğiniz belirtemezsiniz.

 7. Varsayılan olarak, form şablonunuza yer tutucu metnine sahip bir dosya eki denetimi eklenir.

 8. Form şablonunda yer tutucu metninin yerine bir varsayılan dosyanın görünmesini sağlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya eki denetimini çift tıklatın.

  2. Veri sekmesini tıklatın.

  3. Bağlama'nın altında Varsayılan dosya belirt'i tıklatın ve ardından Gözat'ı tıklatın.

  4. Dosya İliştir iletişim kutusunda, form şablonundaki dosya eki kutusunun içinde görünmesini istediğiniz dosyayı seçin.

   İpucu : Veri Kaynağı görev bölmesini de denetim eklemek için kullanabilirsiniz. Veri Kaynağı görev bölmesinde, dosya eki denetimini bağlamak istediğiniz alanı sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünden Dosya Eki'ni tıklatın. Kısayol menüsündeki seçenekler arasında Dosya Eki yoksa, alanın bir resim veya dosya eki veri türünde olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

Güvenlik ayrıntıları

InfoPath, .exe, .com veya .bat dosyaları gibi belirli dosya türlerinin forma eklenmesine izin vermez. Bu kısıtlama, kötü amaçlı yürütülebilir dosyaların kullanıcıların bilgisayarlarını kötü yönde etkilemesini önlemeye yardımcı olur. Infopath, güvenli olmadığı düşünülen dosya türlerini belirlemek için Microsoft Office Outlook'unkine benzer bir model uygular.

Varsayılan olarak, aşağıdaki dosya uzantılarının Infopath tarafından güvenli olmadığı düşünülür: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Sistem yöneticileri bu listeye dosya türü ekleyebilirler. Bunu yapmak için belirli bir kayıt defteri anahtarı eklemeleri ve bu anahtarın değerini noktalı virgülle ayrılmış bir uzantı listesi olarak ayarlamaları gerekir. Güvenilir olmayanlar listesinden dosya da kaldırabilirler.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×