DMin, DMax İşlevleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Belirtilen bir kayıt (bir etki alanı) kümesi küçük ve en büyük değerleri belirlemek için VSEÇMİN ve DMax işlevleri kullanabilirsiniz. VSEÇMİN ve DMax işlevleri bir Visual Basic for Applications (VBA) modülünde, makro, sorgu ifadesinin veya hesaplanmış denetimiçin kullanın.

Örneğin, siz VSEÇMİN ve DMax işlevleri hesaplanmış bir rapordaki denetimlere küçük ve en büyük sipariş miktarına belirli bir müşterinin görüntülemek için kullanabilirsiniz. Veya en düşük olası indirim büyük bir indirim içeren tüm siparişlerini görüntülemek için bir sorgu ifadesinde VSEÇMİN işlevinin kullanabilir.

Söz dizimi

VSEÇMİN ( ifade etki alanı [ölçütler] )

VSEÇMAK ( ifade etki alanı [ölçütler] )

VSEÇMİN ve VSEÇMAK işlevlerinde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

ifade

Gerekli. Küçük veya en büyük değeri bulmak istediğiniz alanı tanımlayan bir ifade. Bir tablo veya sorgudaki bir alan tanımlayıcı bir dize ifadesi olabilir veya bu alandaki verileri hesaplama gerçekleştirir ifade olabilir. İfadeiçinde bir tablo, form, sabit veya bir işlev bir denetimi bir alanın adını ekleyebilirsiniz. İfade bir işlev içeriyorsa, yerleşik veya kullanıcı tanımlı, ancak olmayan başka bir etki alanı toplama veya SQL toplam işlevi olabilir.

etkialanı

Gerekli. Etki alanının oluşturulduğu kayıt kümesini tanımlayan dize ifadesi. Bir tablo adı veya parametre gerektirmeyen bir sorgunun sorgu adı olabilir.

ölçüt

İsteğe bağlı. Dmın veya DMax işlevinin yapıldığı veri aralığını kısıtlamak için kullanılan bir dize ifadesi. Örneğin, ölçüt çoğunlukla WHERE yan tümcesinde sözcüğünü içermeyen bir SQL deyimi eşdeğerdir yeri. Ölçüt belirtilmezse, VSEÇMİN ve DMax işlevleri ifade tüm etki alanı karşı değerlendirin. Ölçüt dahil herhangi bir alanı da bir etkialanı olması gerekir, aksi takdirde VSEÇMİN ve DMax işlevleri döndüren bir Null.


Notlar

VSEÇMİN ve DMax işlevleri ölçütlerikarşılayan en az ve en büyük değerleri döndürür. VSEÇMİN ve DMax işlevleri ifade sayısal veri tanımlar, sayısal değerler verir. İfade dize verilerini tanımlar, bunlar ilk dize döndürmek veya alfabetik olarak son.

VSEÇMİN ve DMax işlevleri ifadetarafından başvurulan alanda Null değerleri yoksayılır. Bununla birlikte, hiç kayıt ölçütü veya etki alanı kayıt içerip içermediğini karşılamazsa VSEÇMİN ve DMax işlevleri bir Nulldönün.

Bir makro, modül, sorgu ifadesi veya hesaplanmış denetim Dmın veya DMax işlevinde kullansanız dikkatle bunu düzgün değerlendirilecek emin olmak için ölçüt bağımsız değişkenini gerekir.

Sorguda veya bir güncelleştirme sorgusugüncelleştir satırında bir hesaplanan alan ifade'nde bir sorgunun Ölçüt satırında ölçütler belirtmek için VSEÇMİN ve VSEÇMAK işlevinin kullanabilirsiniz.

Not: toplamlar sorgusubir hesaplanan alan ifadesinde VSEÇMİN ve DMax işlevleri veya Min ve Mak işlevlerini kullanabilirsiniz. Dmın veya DMax işlevini kullanırsanız, veriler gruplandırılır önce değer değerlendirilir. EnAz veya EnÇok işlevini kullanırsanız, alan expression değerleri değerlendirilir önce veriler gruplandırılır.

İşlev yapıldığı veri aralığını kısıtlamak için ölçütler belirtmek gerektiğinde Hesaplanmış denetimde Dmın veya DMax işlevini kullanın. Örneğin, California için sevk sipariş ücret maksimum navlun görüntülemek için bir metin kutusunun ControlSource özelliğini aşağıdaki ifadeye ayarlayın:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Tüm kayıtları küçük veya en büyük değeri etkialanında bulmak istiyorsanız, EnAz veya EnÇok işlevini kullanın.

Formunuzu, temel kayıt kaynağında görüntülemek için gerek duyduğunuz alanı değilse, makro veya modülü veya hesaplanmış denetim bir form üzerindeki Dmın veya DMax işlevini kullanabilirsiniz.

ipucu

Dmın veya DMax işlevinin içinde bir yabancı tablobir alandan küçük veya en büyük değeri bulmak için kullanabilseniz de, her iki tablodan gerekiyor ve formunuzun temel veya o sorguyu temel rapor olduğunuzu alanları içeren bir sorgu oluşturmak için daha verimli olabilir.

Not: Bu işlevler kullandığınızda, etki alanı kayıt kaydedilmemiş değişiklikler dahil edilmez. Değiştirilen değerleri temel alarak için VSEÇMAK veya VSEÇMİN işlevinin isterseniz, önce değişiklikleri veri sekmesinde, başka bir kayıt için odağı taşıma kayıtları altında Kaydı Kaydet tıklatarak veya kullanarak kaydetmeniz gerekir Güncelleştirme yöntemi.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnek navlun alan Birleşik Krallık sevk siparişler için en düşük ve en yüksek değerleri döndürür. Siparişler tablosunda etki alanıdır. Ölçüt bağımsız değişkeni kayıtları sonuç kümesini ShipCountryRegion İngiltere bölü olanlar kısıtlar.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Sonraki örnekte, geçerli değeri SiparişTarihi adlı bir metin kutusunun ölçüt bağımsız değişkenleri içerir. Metin kutusu Siparişler tablosunda sipariş tarihi alanı bağlıdır. Not başvuru denetlemek için dizeleri belirtmek tırnak içinde (") dahil değildir. Bu VSEÇMAK işlevinin denir, her zaman geçerli değeri Microsoft Office Access 2007 denetimden aldığına sağlar.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

Sonraki örnekte, bir değişken, dteOrderDateölçüt ifadesinin içerir. Sayı işaretleri (#) not dahil edilir dize ifadesi içinde böylece dizelerin birleştirilmiş açtığınızda, tarih içine.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×