Diyagramdaki şekilleri otomatik olarak hizalama, aralama ve düzenlerini yeniden oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Visio şekilleri ve bağlayıcıları düzgün ve eşit aralıklarla Yerleştir yardımcı olacak çeşitli araçlar bulunur. Diyagramları oluşturduğunuz sırada, farklı zamanlarda farklı araçları kullanabilirsiniz. Şekil konumlarını ve bazı Yardım tüm diyagramlar yeniden düzenlemek için bazı küçük ayarlamaları yapabilirsiniz. Araçlar'da bu dört alan düzenlenir:

 • Otomatik Hizalama ve aralama düğmesi: diyagramınızın düzenin istediğiniz, ancak yalnızca daha düzenli yapma ve bağlayıcıları şeyler çok geçmeden düzeltmek istediğiniz kullan Otomatik Hizalama ve aralama .

 • Konum komutları: yalnızca hizalama veya yalnızca seçili şekiller aralığını düzeltme istiyorsanız veya döndürme veya çevirme diyagramınızın isterseniz Konum düğmesinin altındaki komutları kullanın.

 • Sayfayı yeniden Yerleştir Galerisi: ilk şekillerin konumları tutmak gerekmeyen gerek duymadan diyagramınızın, yeni bir düzeni denemek istiyorsanız Sayfayı yeniden Yerleştir Galerisi kullanın.

 • Şablonu özel düzen komutlar: bazı diyagram şablonları kuruluş şeması ve Beyin Fırtınası Diyagramı şablonları dahil olmak üzere özellikle Bu diyagram türü için tasarlanmıştır, kendi düzen komutları birlikte gelir.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9'u yükleyin.

Otomatik hizalama ve aralama düğmesi

Bu seçenek olabildiğince geçerli konumlarına olabildiğince yakın şekillerinizin çıkmak için tasarlanmış ancak hizada ve eşit aralıklarla.

 1. Hizalama ve aralama veya herhangi bir seçimi kaldırmak için çizimi tıklatın istediğiniz şekilleri seçin. Hiçbir şey seçili değilse, tüm şekilleri etkiler.

 2. Giriş sekmesini tıklatın sonra konumu ( Yerleştir grubunda) tıklatın ve ardından Otomatik Hizalama ve aralama'yıseçin.

Konum komutları

Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum düğmesi bulunur. Aralıklar ve yönlendirme seçili şekilleri hizalamak için komutları görmek için oku tıklatın.

Şekilleri hizalandırma

Bu bölümdeki komutları kendi aralığı değiştirmeden şekilleri hizalayın. Değiştirme işlemini başlatmadan önce sahip efekti önizlemesini görmek için bir komut üzerinde işaretçiyi basılı tutabilirsiniz.

Otomatik Hizalama'yı kullanma
 1. Hizalandırmak istediğiniz şekilleri seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Hizala ' yı tıklatın ve sonra da Otomatik Hizala' ı tıklatın.

Hizalama yönü belirtmek için
 1. Diğer şekilleri hizalama ve sonra Shift tuşunu BASILI tutun ve için hizalamak istediğiniz şekilleri tıklatın istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Hizala ' yı tıklatın ve bir hizalama seçeneği seçin.

Not: Belirli Hizalama komutları seçili şekilleri birincil şekille hizalar. Ancak, Otomatik Hizalama komutu birincil şekle hizalamaz.

Boşluk şekilleri

Bu bölümdeki komutları bile bunların hizalamasını değiştirerek olmadan şekiller arasındaki aralığı ayarlayın. Değiştirme işlemini başlatmadan önce sahip efekti önizlemesini görmek için bir komut üzerinde işaretçiyi basılı tutabilirsiniz.

Otomatik boşluk kullanmak için
 1. Alan için istediğiniz veya herhangi bir seçimi kaldırmak için çizimi tıklatın şekilleri seçin. Hiçbir şey seçili değilse, tüm şekilleri etkiler.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'utıklatın ve sonra da Otomatik Aralama ' ı tıklatın.

  Bu tüm seçili şekilleri komşu şekillerden belirli bir uzaklığa taşır.

 3. Aralama mesafesini değiştirmek için konumutıklatın ve sonra Aralığı seçenekleri ' ni tıklatın ve mesafeyi ayarlayın.

Dağıt seçenekleri kullanmak için

Visio'nun önceki sürümlerinde bulunan ve farklı aralama seçenekleri sunan aralama komutları hala kullanılabilir.

 1. Üst karakter veya CTRL şekilleri tıklatırken tutarak üç veya daha fazla şekil seçme.

  Not: Üç veya daha fazla şekli seçmezseniz, şekilleri dağıtma yönelik komutlar devre dışı bırakılır.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'utıklatın ve sonra Boşluk şekillerüzerine gelin.

 3. Bir dağıtım seçeneği belirleyin. Şekilleri Dağıt iletişim kutusunu açmak için Diğer dağıtma seçenekler ' i tıklatın.

  • Dikey dağıtım için, sınırlar seçimdeki en üst ve en alt şekiller tarafından tanımlanır.

  • Yatay dağıtım için, sınırlar seçimin en solundaki ve en sağındaki şekiller tarafından tanımlanır.

  • Kılavuz eklemek ve şekilleri bu kılavuzlara yapıştırmak için, Kılavuzlar oluştur ve şekilleri onlara tutkalla onay kutusunu seçin. Bu seçeneği belirlerseniz, tüm şekilleri yeniden dağıtmak için en dıştaki kılavuzu taşıyabilirsiniz.

Sayfa sonlarını kapalı şekilleri taşıma

Diyagrama yazdırılacak olacaksa, hiçbir şekil sayfa sonlarını ayrılır emin yapabilirsiniz.

 1. Sayfa sonlarını taşıyın veya herhangi bir seçimi kaldırmak için çizimi tıklatın istediğiniz şekilleri seçin. Hiçbir şey seçili değilse, tüm şekilleri etkiler.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'utıklatın ve sonra da sayfa sonları Taşı' yı tıklatın.

Bu komutlar sayfasındaki sayfa sonlarını şekiller yerleştirmesini engellenir şekilde otomatik hizalama ve aralama seçenekleri ayarlamak için başka bir seçenek olur.

 • Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'u tıklatın ve Sayfa sonları kaçının seçili olup olmadığını denetleyin. Değilse, seçmek için tıklatın.

Şekilleri yönlendirebileceğiniz

Şekilleri Döndür'ün alt menüdeki seçenekleri döndürme veya seçili bir şekli çevirme.

 • Bir şekli seçin ve sonra uygun komutu tıklatın.

 • Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda konumunutıklatın ve sonra döndürme Şekiller'i tıklatın ve bir seçenek belirleyin.

Birden fazla şekil seçiliyse, bu komutlar döndürme veya açık sayfa Site'nin birbirine, ilgili konumlarını koruyarak ters çevirin.

Aksine, Döndürme diyagramı alt menüdeki komutları döndürme veya diyagramı yönünü ters çevirme ancak şekli yönlendirmesini olduğu gibi bırakın.

Sayfayı Yeniden Yerleştir galerisi

Sayfayı yeniden YerleştirTasarım sekmesinde, Düzen grubunda bulunur. Basit bir diyagram varsa ve bunu düzenlemek için en iyi yolu hakkında emin değilseniz, herhangi bir seçimi kaldırın ve tüm şekilleri etkiler Diyagramı tıklatın veya yeniden düzenlemek istediğiniz şekilleri seçin. Ardından fare işaretçisini ne efektli görmek için çeşitli tasarımları galerisinde tutan deneyin sahip oldukları. Bir düzene tıklatmadan kadar tamamlamadan önizlemesini görebilirsiniz.

Şablonu özel düzen komutları

Diyagrama için kullanmakta olduğunuz şablonu varsa, kuruluş şeması ve Beyin Fırtınası Diyagramı şablonları olduğu gibi belirli diyagram türü için bir sekme zamanının, o diyagramı için tasarlanmış bir düzen komutu sahip olup olmadığını denetleyin. Bu durumda, bunu deneyin ve sonuçları isteyip bakın.

Otomatik hizalama ve aralama düğmesi

Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Otomatik Hizalama ve aralama düğmesi bulunur. Bu aracın olabildiğince geçerli konumlarına olabildiğince yakın şekillerinizin çıkmak için tasarlanmış ancak hizada ve eşit aralıklarla.

 1. Hizalama ve aralama veya herhangi bir seçimi kaldırmak için çizimi tıklatın istediğiniz şekilleri seçin. Hiçbir şey seçili değilse, tüm şekilleri etkiler.

 2. Otomatik Hizalama ve aralama'ıtıklatın.

Konum komutları

Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum düğmesi bulunur. Aralıklar ve yönlendirme seçili şekilleri hizalamak için komutları görmek için oku tıklatın.

Şekilleri hizalandırma

Bu bölümdeki komutları kendi aralığı değiştirmeden şekilleri hizalayın. Değiştirme işlemini başlatmadan önce sahip efekti önizlemesini görmek için bir komut üzerinde işaretçiyi basılı tutabilirsiniz.

Otomatik Hizalama'yı kullanma
 1. Hizalandırmak istediğiniz şekilleri seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'u.

 3. Otomatik Hizalama' ı tıklatın.

Hizalama yönü belirtmek için
 1. Diğer şekilleri hizalama ve sonra Shift tuşunu BASILI tutun ve için hizalamak istediğiniz şekilleri tıklatın istediğiniz şekli seçin.

  Birincil şekli kalın pembe bir anahat bulunur.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'u.

 3. İstediğiniz hizalama seçeneğini tıklatın.

Belirli Hizalama komutları seçili şekilleri birincil şekille hizalar. Ancak, Otomatik Hizalama komutu birincil şekle hizalamaz.

Boşluk şekilleri

Bu bölümdeki komutları bile bunların hizalamasını değiştirerek olmadan şekiller arasındaki aralığı ayarlayın. Değiştirme işlemini başlatmadan önce sahip efekti önizlemesini görmek için bir komut üzerinde işaretçiyi basılı tutabilirsiniz.

Otomatik boşluk kullanmak için
 1. Alan için istediğiniz veya herhangi bir seçimi kaldırmak için çizimi tıklatın şekilleri seçin. Hiçbir şey seçili değilse, tüm şekilleri etkiler.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'u.

 3. Tüm seçili şekilleri komşu şekillerden belirli bir uzaklığa taşımak Otomatik Aralama ' yı tıklatın.

  Aralama mesafesini değiştirmek için, Aralık Seçenekleri'ni tıklatın ve mesafeyi ayarlayın.

Dağıt seçenekleri kullanmak için

Visio'nun önceki sürümlerinde bulunan ve farklı aralama seçenekleri sunan aralama komutları hala kullanılabilir.

 1. Üst karakter veya CTRL şekilleri tıklatırken tutarak üç veya daha fazla şekil seçme. Üç veya daha fazla şekli seçmezseniz, şekilleri dağıtma yönelik komutlar devre dışı bırakılır.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'utıklatın ve sonra Boşluk şekillerüzerine gelin.

 3. Bir dağıtım seçeneği belirleyin. Şekilleri Dağıt iletişim kutusunu açmak için Diğer dağıtma seçenekler ' i tıklatın.

  • Dikey dağıtım için, sınırlar seçimdeki en üst ve en alt şekiller tarafından tanımlanır.

  • Yatay dağıtım için, sınırlar seçimin en solundaki ve en sağındaki şekiller tarafından tanımlanır.

  • Kılavuz eklemek ve şekilleri bu kılavuzlara yapıştırmak için, Kılavuzlar oluştur ve şekilleri onlara tutkalla onay kutusunu seçin. Bu seçeneği belirlerseniz, tüm şekilleri yeniden dağıtmak için en dıştaki kılavuzu taşıyabilirsiniz.

Sayfa sonlarını kapalı şekilleri taşıma

Diyagrama yazdırılacak olacaksa, hiçbir şekil sayfa sonlarını ayrılır emin yapabilirsiniz.

 1. Sayfa sonlarını taşıyın veya herhangi bir seçimi kaldırmak için çizimi tıklatın istediğiniz şekilleri seçin. Hiçbir şey seçili değilse, tüm şekilleri etkiler.

 2. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'u.

 3. Boşluk şekillerüzerine gelin ve sonra da sayfa sonları Taşı' yı tıklatın.

Bu komutlar sayfasındaki sayfa sonlarını şekiller yerleştirmesini engellenir böylece otomatik hizalama ve aralama davranışını ayarlama başka bir seçenektir.

 1. Giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda Konum'u.

 2. Boşluk şekillerüzerine gelin ve Sayfa sonları kaçının seçili olup olmadığını denetleyin. Değilse, seçmek için tıklatın.

Şekilleri yönlendirebileceğiniz

Şekilleri Döndür'ün alt menüdeki komutları döndürme veya seçili bir şekli çevirme.

 • Bir şekli seçin ve sonra uygun komutu tıklatın.

Birden fazla şekil seçiliyse, bu komutlar döndürme veya açık sayfa Site'nin birbirine, ilgili konumlarını koruyarak ters çevirin.

Aksine, Döndürme diyagramı alt menüdeki komutları döndürme veya diyagramı yönünü ters çevirme ancak şekli yönlendirme olduğu gibi bırakın.

Sayfayı Yeniden Yerleştir galerisi

Sayfayı yeniden Yerleştir Tasarım sekmesinde, Düzen grubunda bulunur. Basit bir diyagram varsa ve bunu düzenlemek için en iyi yolu hakkında emin değilseniz, herhangi bir seçimi kaldırın ve tüm şekilleri etkiler Diyagramı tıklatın veya yeniden düzenlemek istediğiniz şekilleri seçin. Ardından fare işaretçisini ne efektli görmek için çeşitli tasarımları galerisinde tutan deneyin sahip oldukları. Bir düzene tıklatmadan kadar tamamlamadan önizlemesini görebilirsiniz.

Şablonu özel düzen komutları

Diyagrama için kullanmakta olduğunuz şablonu varsa, kuruluş şeması ve Beyin Fırtınası Diyagramı şablonları olduğu gibi belirli diyagram türü için bir sekme zamanının, o diyagramı için tasarlanmış bir düzen komutu sahip olup olmadığını denetleyin. Bu durumda, bunu deneyin ve sonuçları isteyip bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×