Diyagramdaki şekilleri hizalama ve yerleştirme

Visio şekilleri ve bağlayıcıları eşit ve eşit aralıklı olarak düzenlemenin birkaç aracı vardır.

 • Hizalama seçenekleri şekilleri düz üste getirir.

 • Konum seçenekleri, şekiller arasında eşit aralıklar olmasını sağlayın.

 • Şablona özgü düzen komutları: bazı diyagram şablonları, kuruluş şeması ve beyin fırtınası diyagramı şablonları dahil olmak üzere özellikle bu diyagram türü için tasarlanmış kendi düzen komutlarıyla birlikte gelir.

 • Hizalama seçenekleri şekilleri düz üste getirir.

 • Konum seçenekleri, şekiller arasında eşit aralıklar olmasını sağlayın.

 • Şablona özgü düzen komutları: bazı diyagram şablonları, kuruluş şeması ve beyin fırtınası diyagramı şablonları dahil olmak üzere özellikle bu diyagram türü için tasarlanmış kendi düzen komutlarıyla birlikte gelir.

Şekilleri otomatik hizalama ve aynı anda eşit aralıklarla aralama

Bu seçenek, şekillerinizi geçerli konumlarına olabildiğince yakın bir şekilde bırakır ancak birbirlerine ve eşit aralıklı olarak hizalanır.

 1. Hizalamak ve aralıklarını kullanmak istediğiniz şekilleri seçin veya seçimi kaldırmak için diyagramın dışına tıklayın. Hiçbir şey seçilmezse, tüm şekiller etkilenir.

 2. > > konumunu düzenle 'Yi seçin > otomatik hizalama & alanı.

Şekilleri hizalama

Bu bölümdeki komutlar, şekiller arasındaki aralığı değiştirmeden şekilleri hizalar. Değişikliği kaydetmeden önce sahip olduğu efektin önizlemesini görmek için işaretçiyi bir komut üzerinde tutabilir.

Bağlayıcıları düzleştirmek

Bu seçenek, bağlayıcı çizgilerini mümkün olduğunca düz hale getirmek için şekillerin hizalamasını ayarlar.

 1. Hizalamak istediğiniz şekilleri seçin.

 2. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda Hizala 'yı ve sonra da Otomatik Hizala'yı tıklatın.

Hizalama yönünü seçme

 1. Diğer şekillerin hizalanmasını istediğiniz birincil şekli seçin.

 2. Birincil şekle hizalamak istediğiniz diğer şekilleri seçerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

 3. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda Hizala 'yı tıklatın ve bir hizalama seçeneği belirleyin.

Konum komutları

Yerleştir grubundaki giriş sekmesinde yer alan konum , şekillerin veya şekillerin yönünü değiştirerek veya yönlendirmeyi değiştirmenize yardımcı olur.

Şekilleri eşit aralıklı yerleştir

Bu bölümdeki komutların hizalamasını değiştirmeksizin, şekiller arasındaki boşluklar da buna eşit. Değişikliği kaydetmeden önce sahip olduğu efektin önizlemesini görmek için işaretçiyi bir komut üzerinde tutabilir.

 1. Seçmek istediğiniz şekilleri seçin veya seçimi kaldırmak için sayfanın boş bir alanını tıklatın. Hiçbir şey seçilmezse, tüm şekiller etkilenir.

 2. Şekiller arasında eşit boşluklar olmasını sağlamakiçin >> >giriş

  Aralık miktarını tam olarak ayarlamak için, Aralık seçenekleri 'ni tıklatın ve istediğiniz mesafeyi ayarlayın.

Başka bir Aralık yöntemi için, aşağıdaki başlığı seçerek açın ve ayrıntılı yönergeleri görün.

Önceki Visio sürümlerindeki Aralık komutları, farklı Aralık seçenekleri sunan kullanılabilir.

 1. Şekiller 'i tıklatırken SHIFT veya CTRL tuşunu basılı tutarak üç veya daha fazla şekil seçin.

  Not: Üç veya daha fazla şekil seçmezseniz, şekil dağıtma komutları kullanılamaz.

 2. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda konum'A tıklayın ve sonra da bir dağıtma seçeneği belirleyin.

 3. Diğer dağıtım seçenekleri için diğer dağıtma seçenekleri'ni seçin. İletişim kutusunda:

  • Dikey dağılım için, sınırlar, seçimdeki üst ve alt şekillerle tanımlanır.

  • Yatay dağılım için, sınırlar seçimdeki en soldaki ve en sağdaki şekillerle tanımlanır.

  • Kılavuzlar eklemek ve şekilleri onlara yapıştırmak için, kılavuzları oluştur ve şekilleri bunlara tutkalla Bu seçeneği belirlerseniz, tüm şekilleri yeniden dağıtmak için en dıştaki Kılavuzu taşıyabilirsiniz.

Şekilleri yazdırılmış sayfa sonlarının dışında tutma

Diyagram yazdırıldığında, sayfa sonlarına hiçbir şeklin bölünmeyeceğini unutmayın.

 1. Sayfa sonlarının dışına taşımak istediğiniz şekilleri seçin veya seçimi kaldırmak için diyagramın dışını tıklatın. Hiçbir şey seçilmezse, tüm şekiller etkilenir.

 2. Giriş > Yerleştir > yerleştir 'i seçin ve sonra sayfa sonlarını kapat'ı seçin.

Diğer bir seçenek de otomatik hizalama ve Otomatik aralama seçeneklerini ayarlamak, böylece bu komutların Sayfa sonlarında şekil yerleştirmesini önlenecektir:

 • Giriş > > konumunu yerleştir 'ı seçin ve sayfa sonlarının önlemeyi önleme özelliğinin açık olup olmadığını denetleyin. Yoksa, tıklatarak seçin.

  Menüde, komutun yanında bir denetim işareti görüntülenir.

Şekilleri yeniden yönlendir

Şekilleri Döndür alt menüsündeki seçenekler seçilen şekli döndürür veya çevirir.

 • Bir şekil seçin ve uygun komuta tıklayın.

 • Giriş sekmesinin Düzenle grubunda konum'A tıklayın ve sonra da şekilleri Döndür'e tıklayın ve bir seçenek belirleyin.

Birden çok şekil seçilmişse, bu komutlar, sayfanın kapalı olduğu gibi birbirlerine göreli konumlarını koruyarak bunları döndürür veya çevirir.

Buna karşılık, Diyagramı Döndür alt menüsündeki komutlar diyagram yönlendirmesini döndürür veya çevirir, ancak şekil yönünü olduğu gibi bırakır.

Şekilleri el ile yerleştirme

Bir şekli sürüklediğinizde, yeşil konumlandırma kılavuzları, tam istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Aşağıdaki çizimde, şekil sürüklendiğinde şekil, diğer yakındaki şekillerin dağılımına uyacak şekilde sürüklendiğinde dağılım oklarının görünmesi. Kesik çizgiler, diğer şekillerle yatay veya dikey hizalamasına yardımcı olacak şekilde görünür.

Hizalama ve konumlandırma kılavuzları

Şablona özgü düzen komutları

Diyagram için kullandığınız şablonda, kuruluş şeması ve beyin fırtınası diyagramı şablonları gibi belirli diyagram türüne yönelik bir sekme varsa, bu diyagram için tasarlanmış bir düzen komutunun olup olmadığını denetleyin. Öyleyse, bunu deneyin ve sonuçları Beğendiğinize bakın.

 • Hizalama seçenekleri şekilleri düz üste getirir.

 • Boşluk seçenekleri şekiller arasında eşit aralıklar olmasını sağlayın.

 • Şablona özgü düzen komutları: bazı diyagram şablonları, kuruluş şeması ve beyin fırtınası diyagramı şablonları dahil olmak üzere özellikle bu diyagram türü için tasarlanmış kendi düzen komutlarıyla birlikte gelir.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

& otomatik hizalama düğmesi

Otomatik hizalama & alanı , giriş sekmesinin Düzenle grubunda yer alır. Bu araç, şekillerinizi geçerli konumlarına olabildiğince yakın bir şekilde bırakacak, ancak birbirleriyle ve eşit aralıklı olarak hizalanacak şekilde tasarlanmıştır.

 1. Hizalamak ve aralıklarını kullanmak istediğiniz şekilleri seçin veya seçimi kaldırmak için diyagramın dışına tıklayın. Hiçbir şey seçilmezse, tüm şekiller etkilenir.

 2. & otomatik olarak Hizala'yı tıklatın.

Konum komutları

Konum düğmesi, giriş sekmesinde, Yerleştir grubunda bulunur. Seçili şekillerin hizalanması, aralığı ve Orienting komutlarını görmek için oka tıklayın.

Şekilleri hizalama

Bu bölümdeki komutların aralığı değiştirilmeden şekiller hizalanır. Değişikliği kaydetmeden önce sahip olduğu efektin önizlemesini görmek için işaretçiyi bir komut üzerinde tutabilir.

Otomatik hizalama 'yı kullanmak için
 1. Hizalamak istediğiniz şekilleri seçin.

 2. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda konum'u tıklatın.

 3. Otomatik Hizala'yı tıklatın.

Hizalama yönünü belirtmek için
 1. Diğer şekilleri hizalamak istediğiniz şekli seçin ve ardından SHIFT tuşuna basın ve hizalamak istediğiniz şekillere tıklayın.

  Birincil şeklin kalın pembe bir ana hattı vardır.

 2. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda konum'u tıklatın.

 3. İstediğiniz hizalama seçeneğini tıklatın.

Belirli Hizala komutları seçili şekilleri birincil şekille hizalar. Bununla birlikte, otomatik hizalama komutu birincil şekle hizalanır.

Şekilleri

Bu bölümdeki komutların hizalamasını değiştirmeksizin, şekiller arasındaki boşluklar da buna eşit. Değişikliği kaydetmeden önce sahip olduğu efektin önizlemesini görmek için işaretçiyi bir komut üzerinde tutabilir.

Otomatik boşluk 'ı kullanmak için
 1. İstediğiniz şekilleri seçin veya seçimi kaldırmak için diyagramın dışına tıklayın. Hiçbir şey seçilmezse, tüm şekiller etkilenir.

 2. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda konum'u tıklatın.

 3. Tüm seçili şekilleri komşu şekillerden belirli bir uzaklıkta taşımak için otomatik alan 'ı tıklatın.

  Aralık uzaklığını değiştirmek için, Aralık seçenekleri 'ni tıklatın ve uzaklığı ayarlayın.

Dağıtma seçeneklerini kullanmak için

Visio 'nun önceki sürümlerindeki Aralık komutları, farklı Aralık seçenekleri sunan kullanılabilir.

 1. Şekiller 'i tıklatırken SHIFT veya CTRL tuşunu basılı tutarak üç veya daha fazla şekil seçin. Üç veya daha fazla şekil seçmezseniz, şekilleri dağıtma komutları devre dışı bırakılır.

 2. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda konum'A tıklayın ve sonra da boşluk şekilleri'nin üzerine gelin.

 3. Bir dağıtım seçeneği belirleyin. Şekilleri dağıt iletişim kutusunu açmak Için diğer dağıtım seçenekleri 'ni tıklatın.

  • Dikey dağılım için, sınırlar, seçimdeki üst ve alt şekillerle tanımlanır.

  • Yatay dağılım için, sınırlar seçimdeki en soldaki ve en sağdaki şekillerle tanımlanır.

  • Kılavuzlar eklemek ve şekilleri onlara yapıştırmak için, kılavuzları oluştur ve şekilleri bunlara tutkalla Bu seçeneği belirlerseniz, tüm şekilleri yeniden dağıtmak için en dıştaki Kılavuzu taşıyabilirsiniz.

Şekilleri sayfa sonlarının dışına taşıma

Diyagram yazdırıldığında, sayfa sonlarına hiçbir şeklin bölünmeyeceğini unutmayın.

 1. Sayfa sonlarının dışına taşımak istediğiniz şekilleri seçin veya seçimi kaldırmak için diyagramın dışını tıklatın. Hiçbir şey seçilmezse, tüm şekiller etkilenir.

 2. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda konum'u tıklatın.

 3. Boşluk şekilleri'nin üzerine gelin ve sayfa sonlarının dışına taşı'yı tıklatın.

Başka bir seçenek de otomatik hizalama ve otomatik aralama davranışını ayarlamak, böylece bu komutların Sayfa sonlarında şekil yerleştirmesini önlenemez.

 1. Giriş sekmesinin Düzenle grubunda konum'u tıklatın.

 2. Boşluk şekillerininüzerine gelin ve sayfa sonlarının önden kaçının seçeneğinin seçili olup olmadığını denetleyin. Yoksa, tıklatarak seçin.

Yönelim şekilleri

Şekilleri Döndür alt menüsündeki komutlar seçilen şekli döndürür veya çevirir.

 • Bir şekil seçin ve uygun komuta tıklayın.

Birden çok şekil seçilmişse, bu komutlar, sayfanın kapalı olduğu gibi birbirlerine göreli konumlarını koruyarak bunları döndürür veya çevirir.

Buna karşılık, Diyagramı Döndür alt menüsündeki komutlar diyagram yönlendirmesini döndürür veya çevirir, ancak olduğu gibi şekil yönlendirmesini bırakır.

Şablona özgü düzen komutları

Diyagram için kullandığınız şablonda, kuruluş şeması ve beyin fırtınası diyagramı şablonları gibi belirli diyagram türüne yönelik bir sekme varsa, bu diyagram için tasarlanmış bir düzen komutunun olup olmadığını denetleyin. Öyleyse, bunu deneyin ve sonuçları Beğendiğinize bakın.

Şekilleri yeniden Düzenle

 • Şekil menüsünde şekilleri yeniden Düzenle'ye tıklayın.

Şekilleri yeniden Düzenle komutu, akış çizelgeleri, ağ diyagramları, kuruluş şemaları ve ağaç diyagramları gibi bağlı çizimlerle en iyi şekilde çalışır. Şekillerin de doğru düzende bağlandığı zaman. Örneğin, yukarıdan aşağıya çizimde, bağlayıcının başlangıç noktası Başlangıç noktası resmi - içinde X olan yeşil kare üst şekle bağlı olmalıdır ve bağlayıcının uç noktası Bitiş noktası resmi, yeşil kare içinde artı simgesi alt şekle bağlı olmalıdır.

Şekil düzenini yapılandırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfanın tamamını düzenlemek için, hiçbir şeklin seçilmediğinden emin olun.

  • Sayfanın bir bölümünü düzenlemek için bu şekilleri seçin.

 2. Şekil menüsünde Düzeni Yapılandır'a tıklayın.

 3. Ayarları Uygulaaltında, seçim veya geçerli sayfa'yı tıklatın.

 4. Yerleşimaltında, istediğiniz yerleşim seçeneklerine tıklayın:

  • Biçem     Şekillerin nasıl yerleştirileceğini belirlemek için bu seçeneği tıklatın. Neyi istediğinize bakmak için önizlemeye bakın. Ağ çizimleri gibi yön içermeyen çizimler için dairesel 'ı tıklatın.

  • Yönüyle     Şekilleri yerleştirmek için kullanılacak yönü ayarlamak için bu seçeneği tıklatın. Neyi istediğinize bakmak için önizlemeye bakın.

  • Lamayla     Şekillerin hizalanma biçimini ayarlamak için bu seçeneği tıklatın. Bu seçenek yalnızca hiyerarşi yerleşimi stilini seçtiğinizde etkinleştirilir.

  • Boşluk     Şekiller arasındaki aralığı ayarlamak için bu seçeneği tıklatın.

 5. Bağlayıcılar'ın altında, istediğiniz bağlayıcı seçeneklerine tıklayın:

  • Biçem     Şekilleri bağlamak için kullanılan çizim yolu veya yol türünü ayarlamak için bu seçeneği tıklatın. Neyi istediğinize bakmak için önizlemeye bakın.

  • Görünüm     Bağlayıcıların düz mı yoksa eğri mi olduğunu belirtmek için bu seçeneğe tıklayın. Neyi istediğinize bakmak için önizlemeye bakın.

 6. Seçtiğiniz bağlayıcı seçeneklerini uygulamak için, bağlayıcıya yönlendirme stilini uygula seçeneğini belirleyin.

 7. Şekiller düzenlendiği zaman çizim sayfasını büyütmek için Sayfayı çizimin sığacağı şekilde Büyüt iletişim kutusunu seçin.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 • Seçili şekilleri aynı dikey veya yatay eksende hizalayabilirsiniz .

 • Aralarındaki boşlukları tutarlı kılarak şekilleri eşit aralıklarla konumlandırabilirsiniz .

Şekilleri hizalama

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. İki veya daha fazla şekil seçin.

  Şekilleri hizalamak için seçme
 3. Giriş > Şekil Şekilleri Hizala düğmesi. Hizala 'yı seçin ve sonra Seçenekler listesinden seçin.

  • Dikey yönelimli bir şekil kümesiyle başlayarak Sola Hizala, Ortalave en uygun şekilde Sağa Hizala .

  • Yatay olarak dayalı bir şekil kümesiyle başlayarak Üste Hizala, Ortaya Hizalave Alta Hizala en iyisidir.

  Bu çizimde, Üste Hizala'yı seçtik:

  İki şekli hizalama

Şekilleri yerleştir

 1. Üç veya daha fazla şekil seçin.

  Dağıtılacak üç şekil seçme
 2. Giriş > Şekil Şekil aralığı yerleştir 'i seçin ve sonra konumlandırma seçenekleri listesinden seçin. Bu örnekte, Yatay Dağıt'ı seçersiniz.

  Üç şekli dağıtma

  Şekilleri yatay veya dikey olarak dağıtabilirsiniz.

Ayrıca Bkz

Visio 'da diyagramı yeniden düzenleme

Web için Visio 'da şekilleri seçme, kopyalama ve taşıma

Web için Visio 'da Diyagramı görüntüleme, oluşturma ve düzenleme

Web için Visio 'da şeklin boyutunu, döndürmesini ve sırasını değiştirme

Web için Visio Yardımı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×