Dilbilgisi ve yazma stili seçeneklerini belirleme (Türkçe)

Bu makalede, Microsoft Word ve Microsoft Outlook için Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusundan seçebileceğiniz dil bilgisi ve yazma stili seçenekleri açıklanmaktadır.

Not:  Word ve Outlook dil sürümünüzden farklı bir dilde yazılan metin için seçenek belirliyorsanız seçenekler değişiklik gösterebilir.

Dilbilgisi ve yazma stili seçenekleri Office 2016 yüklemenize bağlı olarak değişir ve Tıkla-Çalıştır ve MSI sekmeleri altındadır. Sekmelerden birine gitmeden önce aşağıdaki adımları izleyerek yükleme türünüzü denetleyin:

 1. Bir Office 2016 uygulaması açın.

 2. Dosya menüsünde Hesap'ı seçin.

 3. Office 2016 Tıkla-Çalıştır yüklemelerinde Güncelleştirme Seçenekleri düğmesi bulunur.

  MSI tabanlı yüklemelerde Güncelleştirme Seçenekleri düğmesi bulunmaz. Yalnızca <Uygulama adı> hakkında düğmesini görürsünüz.

  Hesap sayfasında, tıkla-çalıştır yüklemelerinin Güncelleştirme Seçenekleri düğmesi bulunur. MSI tabanlı yüklemelerde bu düğme bulunmaz.

Bu makalede:

Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusunu görüntüleme

Boşluk

Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

Özgün kural ayarlarını geri yükleme

Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusunu görüntüleme

Outlook

 1. Bir öğe oluşturun veya açın.

 2. Dosya sekmesine ve Seçenekler'e tıklayın.

 3. Posta'ya ve Düzenleyici Seçenekleri'ne tıklayın.

 4. Yazım Denetleme’ye tıklayın.

 5. Outlook’ta yazım hatalarını düzeltirken'in altında Ayarlar'ı seçin.

Word

 1. Dosya sekmesine ve Seçenekler'e tıklayın.

 2. Yazım Denetleme’ye tıklayın.

 3. Word’de yazım ve dil bilgisi hatalarını düzeltirken'in altında Ayarlar'a tıklayın.

  Dil Bilgisi Ayarları İletişim Kutusu

Boşluk

 • Noktalama işaretinden önce boşluk bırakılmaması    Noktalama işaretinden önce bir boşluk olması gerekiyorsa ve yoksa, boşluğun olmadığını gösterir. Bu seçeneğin noktalama işaretleri kümesi dile göre değişir. Belirli bir noktalama işaretinden önce boşluk olması gerekiyorsa ancak yoksa, bu kural bir boşluk eklemeyi önerir. Örnek: Çocuklar çıkıyor(sanırım) ifadesi Çocuklar çıkıyor (sanırım) olarak düzeltilebilir. Bu seçeneğin noktalama işaretleri kümesi dile göre değişir.

 • Noktalama işaretinden önce gereksiz boşluk    Noktalama işaretinden önce olmaması gereken bir boşluk varsa, boşluk olmaması gerektiğini gösterir. Bu seçeneğin noktalama işaretleri kümesi dile göre değişir. Belirli bir noktalama işaretinden önce boşluk gerekmiyorsa ama eklenmişse, bu kural boşluğu kaldırmayı önerir. Örnek: Gamze , hala fotoğrafları mı düşünüyorsun? ifadesi Gamze, hala fotoğrafları mı düşünüyorsun? olarak düzeltilir.

 • Noktalama işaretinin önünde gereksiz boşluk olması ve sonunda boşluk bırakılmaması    Noktalama işaretinden önce boşluk olması veya olmaması gerekiyorsa ilgili sorunu gösterir. Noktalama işaretinden önce gereksiz bir boşluk varsa ve noktalama işaretinden sonra gerekli boşluk bırakılmadıysa, bu kural gereksiz boşluğu kaldırmayı ve eksik boşluğu eklemeyi önerir. Örnek: Gamze ,hala fotoğrafları mı düşünüyorsun? ifadesi Gamze, hala fotoğrafları mı düşünüyorsun? olarak düzeltilebilir.

 • Noktalama işaretinden sonra boşluk bırakılmaması    Noktalama işaretinden sonra bir boşluk olması gerekiyorsa ve yoksa, boşluğun olmadığını gösterir. Bu seçeneğin noktalama işaretleri kümesi dile göre değişir. Belirli bir noktalama işaretinden önce boşluk gerekiyorsa ama eklenmemişse, bu kural bir boşluk eklemeyi önerir. Örnek: Bütün gece oturuyor,sonra bütün gün uyuyor ifadesi Bütün gece oturuyor, sonra bütün gün uyuyor olarak düzeltilir.

 • Noktalama işaretinden sonra gereksiz boşluk    Noktalama işaretinden sonra olmaması gereken bir boşluk varsa, boşluk olmaması gerektiğini gösterir. Bu seçeneğin noktalama işaretleri kümesi dile göre değişir. Belirli bir noktalama işaretinden sonra boşluk gerekmiyorsa ama eklenmişse, bu kural boşluğu kaldırmayı önerir. Örnek: Buradaki ( köşeli ayraçlar) ifadesi Buradaki (köşeli ayraçlar) olarak düzeltilir.

 • Sözcükler arasında gereksiz boşluk    Sözcükler arasında beklenmeyen bir boşluk varsa bu boşluğu gösterir. Bu kural bir tümcenin sözcükleri arasında veya tümce içinde noktalama işaretleriyle sözcükler arasında iki boşluk bulunduğunu algılar. Örnek: Son tarih 18 Kasım metnini Son tarih 18 Kasım olarak düzeltir.

Noktalama İşaretleri

 • Art arda kullanılan noktalama işaretleri   Sözcükler arasında olmaması gereken bir boşluk varsa, boşluk olmaması gerektiğini gösterir. Kural, özdeş veya farklı olan ve art arda gelen iki veya daha çok noktalama işaretini algılar. Örnek: Gamze,,hala fotoğrafları mı düşünüyorsun? ifadesi Gamze, hala fotoğrafları mı düşünüyorsun? olarak düzeltilebilir. Bu seçeneğin noktalama işaretleri kümesi dile göre değişir.

 • Noktalı Virgül Kullanımı    İngilizcede "and" veya "but" gibi bir düzenleme bağlacı ile birleştirilmemiş, birbiriyle ilgili ancak bağımsız iki tümcecikte, virgül yerine noktalı virgül kullanımını hedefler. Örnek: They don't have a discussion board, the website isn't big enough for one yet ifadesi They don't have a discussion board; the website isn't big enough for one yet olarak düzeltilebilir.

 • Virgül Kullanımı    İngilizcede tümce "if" veya "although" gibi bir bağlaçla başlıyorsa bağımsız tümceciğin başında virgül olması koşulunu hedefler. Örnek: If you're like me you've already seen this movie ifadesi If you're like me, you've already seen this movie olarak düzeltilir.

 • Giriş Niteliğindeki Tümceciklerden Sonra Virgül     İngilizcede “however” veya “for example” gibi bağlaçlardan sonra bağımsız bir tümcecik geliyorsa bağlaçtan sonra virgül olması koşulunu hedefler. Örnek: First of all we must make sure the power is of ifadesi First of all, we must make sure the power is off olarak düzeltilir.

 • Eksik Soru İşareti    Soru tümcelerinin sonunda soru işareti olması koşulunu hedefler. Soru içeren tümcelerin sonuna soru işareti ekler. Örnek: How many cats does he have. tümcesi How many cats does he have? olarak düzeltilir.

Dil Bilgisi

Yanlış Kullanılan Sözcükler’in beş kuralı vardır

 • Zarf Yerine Kullanılan Sıfat    İngilizcede “real” veya “really” kullanımını hedefler. “Real” bir adı tanımlamak için, “really” ise fiili tanımlamak için kullanılır. Örnek: He is driving real carefully ifadesi He is driving really carefully olarak düzeltilir.

 • Karşılaştırma Eki Kullanımı    İngilizcede karşılaştırma eki almayan sıfatlarda "more" ve "most" kullanımını hedefler. Karşılaştırma eki alan sıfatlarla most, less veya least gibi karşılaştırma sözcükleri kullanılmaz. Örnek: This is more bigger than I thought ifadesi This is bigger than I thought olarak düzeltilir.

 • Yaygın Olarak Karıştırılan Sözcükler    İngilizcede sesleri benzeyen ve anlamları birbiriyle bağlantılı olabilen, dolayısıyla özel dikkat gerektiren sözcükleri hedefler. Bunlar çoğunlukla farklı sözcük türlerini temsil eder ve yazımları farklı olur. Ayrıca çekimli fiil içeren yapıların “have” yerine “of” ile yanlış kullanımlarını belirlemeyi hedefler. Could, can’t, may ve will gibi çekimli fiil içeren (olasılık, yetkinlik, izin, zorunluluk belirten fiiller) yapılarda “of” yerine “have” kullanılmasını sağlar. Örnek: Could you please advice me? ifadesi Could you please advise me? olarak düzeltilir. I could of known that. ifadesi I could have known that olarak düzeltilir.

 • Belirsiz Artikel    sesli harfle başlayan bir İngilizce sözcüğün önünde "a" ve sessiz harfle başlayan bir İngilizce sözcüğün önünde "an" kullanımını hedefler. Örnek: We waited for at least a hour ifadesi We waited for at least an hour olarak düzeltilir.

 • Çok Fazla Belirteç    İngilizcede birlikte kullanılmaması gereken bazı belirteçleri (artikeller, iyelik adılları ve işaret adılları) hedefler. Örnek: I gave her a the carrot ifadesi I gave her a carrot olarak düzeltilir.

İsim Tümcecikleri iki kural içerir

 • İsim Tümceciklerinin Uyumu     İngilizcede tek bir isim tümceciğindeki sözcüklerin sayı olarak uyumlu olmasını sağlamak için isim tümcecikleri içinde sayı uyumunu hedefler (tekil veya çoğul). Örnek: I would like to buy this apples ifadesi I would like to buy these apples veya I would like to buy this apple olarak düzeltilir.

 • İyelikler ve Çoğul Formlar    İyeliklerin ve çoğul formların yanlış kullanımlarını belirlemeyi hedefler. Adlara gelen iyelikler bir kesme işareti gerektirir. Ancak “its” iyeliği kesme işareti gerektirmez. “it’s” kullanımı her zaman “it is” veya “it has” kullanımlarının kısaltmasıdır. Örnek: As long as its doing its job, we're happy tümceciği As long as its doing it’s job, we're happy olarak düzeltilir.

Tümcelerde Büyük Harf Kullanımı    Büyük harf kullanımı yanlış olan sözcükleri düzeltmeyi hedefler. İngilizcede başlıkların içindeki artikeller, kısa edatlar ve bağlaçlar küçük harfle başlamalıdır. Başlıktaki ilk sözcük büyük harfe başlar. Örnek: "Of Mice And Men" is a novel ifadesi "Of Mice and Men" is a novel olarak düzeltilir.

Kısa Çizgi Ekleme    İngilizcede bir ad niteleyicisinin birden çok sözcükten oluşması durumunda, niteleme sözcüklerini bağlamak için kısa çizgi kullanılmasını önerir. Örnek: Our five year old son is learning to read ifadesi, Our five-year-old son is learning to read olarak düzeltilir. “Are to be” ifadesi “should be” olarak düzeltilir. Bu kuralda "twenty-one" (yirmi bir) ile "ninety-nine" (doksan dokuz) arasındaki sayılara da kısa çizgi eklenir.

Fiil Tümcecikleri iki kural içerir

 • Yardımcı fiilden sonra yanlış biçim    İngilizcede yardımcı fiilden sonra yanlış kullanılan fiilleri belirler. Yardımcı fiillerden (bir kişiyi, sayıyı, ruh halini, kipi anlatan fiiller) sonra doğru fiil biçiminin kullanılmasını sağlar. Örnek: They had ate by the time she arrived ifadesi They had eaten by the time she arrived olarak düzeltilebilir.

 • Fiil Kullanımı    İngilizcede “could”, “can't”, “may” ve “will” gibi yardımcı fiileri içeren yapılarda "of" yerine "have" kullanımını hedefler. Örnek: I could of known that. ifadesi I could have known that. olarak düzeltilir.

Özne Yüklem Uyumu    İngilizcede özneyle yüklem arasındaki sayı uyumunu hedefler. Özne ve yüklemde sayı uyumu olmalıdır. Her ikisi de tekil veya her ikisi de çoğul olabilir. Örnek: The teacher want to see him ifadesi The teacher wants to see him olarak düzeltilir.

Özgün kural ayarlarını geri yükleme

Ayarları varsayılan durumlarına geri yüklemek için, Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusunda Tümünü Sıfırla'ya tıklayın.

Düzenleyicinin yazım denetleme özelliğiyle ilgili geri bildirimleriniz veya önerileriniz varsa lütfen buradan bize gönderin.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusunu görüntüleme

Boşluk hatalarının nasıl algılanması gerektiğini belirleme

Algılanması gereken dil bilgisi ve noktalama hatalarını seçme

Özgün kural ayarlarını geri yükleme

Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusunu görüntüleme

Outlook

 1. Bir öğe oluşturun veya açın.

 2. Dosya sekmesine ve Seçenekler'e tıklayın.

 3. Posta'ya ve Düzenleyici Seçenekleri'ne tıklayın.

 4. Yazım Denetleme’ye tıklayın.

 5. Outlook’ta yazım hatalarını düzeltirken'in altında Ayarlar'a tıklayın.

Word

 1. Dosya sekmesine ve Seçenekler'e tıklayın.

 2. Yazım Denetleme’ye tıklayın.

 3. Word’de yazım ve dil bilgisi hatalarını düzeltirken'in altında Ayarlar'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Boşluk hatalarının nasıl algılanması gerektiğini belirleme

Boşluk Bırakma

Bu seçenek, burada listelenen boşluk hatalarını kapsar:

 • Noktalamadan sonraki boşluğu kaldırır

  Açma ayraç sonrasında boşluk bırakmak yanlıştır.

  • Örnek: Geçenlerde (matematik) ödevinden ürettiğiniz almadı. ->(matematik)

  • Örnek: Lütfen bu renklerden birini seçin {mor, mavi, yeşil}. -> {mor

 • Noktalamadan önceki boşluğu kaldırır

  Noktalama işaretlerinin çoğundan önce boşluk olmamasını sağlar.

  • Örnek: Notta (mor renkte) bir leke vardı. ->renkte)

  • Örnek: Doğru ! Sonuca benim bakmam gerek. -> Doğru!

 • Noktalama işaretlerinden sonra boşluk ekler

  Açma ayraç işareti dışındaki noktalamalardan sonra boşluk bırakır.

  • Örnek: Bu çizelgelerin, raporların ve notların fotokopisini alın. -> çizelgelerin, raporların

  • Örnek: Türkiye, İngiltere, Azerbaycan;Ankara, Londra, Bakü ->Azerbaycan; Ankara

 • Boşluğu noktalama sonrasına alır

  Ett mellanrum kan vara felplacerat.

  • Örnek: Herkes daha çok para ,güçve başarı ister. ->para, güç

  • Örnek: ürkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü. -> Azerbaycan; Ankara

 • Noktalamadan önce boşluk eklenmesini sağlar

  Noktalama işaretlerinin çoğu bir önceki kelimenin hemen sonrasına konur. Ancak açma ayracından önce boşluk bırakılır.

  • Örnek: Notta( koyu kırmızı) bir leke vardı. -> Notta (koyu

  • Örnek: Lütfen bu renklerden birini seçin{mor, mavi, yeşil}. -> seçin {

 • Fazla boşlukları kaldırır

  Genelde tümcedeki sözcükler arasında bir boşluk olmalıdır.

  • Örnek: Bugün kuyruk çok uzundu.->kuyruk çok

  • Örnek: Bankaya kadar hızla yürüdü. -> kadar hızla

Sayfanın Başı

Algılanması gereken dil bilgisi ve noktalama hatalarını seçme

Noktalama İşaretleri

Bağlaçtan sonraki virgülü kaldırır

Bazı bağlaçlardan sonra virgül konulmamasını sağlar.

 • Örnek: Ahmet ve, Fatma yemek yiyor. -> ve

 • Örnek: Annem hem kızıyor hem, gülüyor. ->hem

Düzeltme işareti ekler

Okunuşları uzun olan ünlülerde düzeltme işareti kullanılmasını sağlar.

 • Örnek: Tezgah-> Tezgâh

 • Örnek: Millî Eğitim Şurası->Şûrası

Türkçe karakter kullanılmasını sağlar

Türkçe karakterlere dikkat edilmesini sağlar.

 • Örnek: Bu bolumbitti. -> bölüm

 • Örnek: Saka yapıyorum. ->Şaka

Kesme işareti kullanılmasını sağlar

Özel adlara eklenen çekim eklerinde kesme işareti kullanılmasını sağlar.

 • Örnek: Ankarayı seviyorum. -> Ankara'yı

 • Örnek: BugünSerkandan borç aldım. ->Serkan'dan

Noktalama hatalarını düzeltir

Nokta, noktalı virgül ve tümce sonu noktalamalarında yapılan hatalar.

 • Örnek: BnB Cengiz Kurt sizi aradı. -> Bnb.

 • Örnek: Benimle gelir misin??? ->misin?

Fazla noktalama işaretini kaldırın

Fazla ya da yanlış yere konmuş noktalama işareti olabilir.

 • Örnek: Herkes daha çok para,, güç ve başarı ister. -> para,

 • Örnek: Emin değilim;, sanki bu Bach. ->değilim; / değilim,

Boşluk Bırakma

Birleşik kelime yazımınızı düzeltin

Bazı birleşik kelimeler ayrı, bazıları bitişik yazılır.

 • Örnek: Şuan müsait değilim. -> Şu an

 • Örnek: Toplantıya bir kaç kişi geldi. ->birkaç

Büyük Harf Kullanımı

Büyük harfle yazılmasını sağlar.

Özel isimlerin, tarih içinde geçen ayların/günlerin ve kişi adları öncesinde ve sonrasında gelen unvanların büyük harfle yazılmasını sağlar.

 • Örnek: 15 mart 1999. -> Mart

 • Örnek: Bu sabah Mustafa bey gelmedi.->Bey

Tümcenin büyük harfle başlamasını sağlar

Tümcenin ilk sözcüğünün büyük harfle başlamasını sağlar.

 • Örnek: kasımda genelde kar yağar. -> Kasımda

 • Örnek: bu kitap sana mı yoksa kütüphaneye mi ait? ->Bu

Küçük harfle yazılmasını sağlar

Tümce başında olmayan sözcüklerin küçük harfle yazılmasını sağlar.

 • Örnek: Bugün Siz çok mutlusunuz. -> siz

 • Örnek: Gelecek Sali buluşalım.->Salı

Sayılar

Kesirli sayılarda virgül kullanılmasını sağlar.

Kesirli sayılarda virgül kullanılmasını sağlar.

 • Örnek: 1.5 milyon TL ->1,5

 • Örnek: %14.4->%14,4

Sayfanın Başı

Özgün kural ayarlarını geri yükleme

Ayarları varsayılan durumlarına geri yüklemek için, Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusunda Tümünü Sıfırla'ya tıklayın.

Ayrıca Bkz:

Office 2013 ve önceki sürümlerde dil bilgisi ve yazım stili seçeneklerini belirleme

Mac için Word 2016'da yazım ve dil bilgisi denetimlerinin nasıl çaçıştığını seçme

Office 2010 ve sonraki sürümlerinde yazım ve dil bilgisini denetleme

Office 2007'de yazım ve dil bilgisini denetleme

Mac için Office 2016'da yazım ve dil bilgisini denetleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×