Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Doğrulama ve Biçimlendirme kurallarını ek olarak, form şablonlarına geçiş görünümleri gibi başka eylemler gerçekleştirmek için kurallar bir alan değerini ayarlayın veya sorgulama veya veri bağlantısı gönderme de ekleyebilirsiniz. Örneğin, böylece Gönder' i tıklatarak olmadan ya da bir düğme tıklatıldığında bir görünümden diğerine geçmek için kullanıcıların girmenize verileri otomatik olarak, SharePoint'e kaydedilen bir form Tasarım.

Bu kuralları bir düğme, bir yinelenen bölüm veya yinelenen bir tablodaki satır ekleme veya açılış veya formun gönderim tıklatarak bir form alanında yapılan değişiklikler tarafından etkinleştirilebilir. Veri formu, kullanıcı rolü veya bir alanın değeri temel koşullar için bu kuralları denetleyin. Bunlar, herhangi bir koşul ayarlanmasına gerek da çalıştırabilirsiniz.

Her kural için birden çok eylem de ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir kural girilmiş olan ve ardından verileri gönderildi onaylamak için bir ileti görüntüler bir görünüme geçirir veri gönderen düğmeye ekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Eylem kuralı türleri ve örnekleri

Bir ileti göster

Alan veya formülün değerini göster

Görünümleri değiştirir

Bir alanın değerini ayarla

Veri sorgusu

Veri gönderme

Doldurulacak yeni bir form açar

Formu Kapat

Web Bölümüne veri Gönder

İmza satırını imzala

Veri bağlantıları

Eylem kuralı ekleme

Kural Ekle düğmesini kullanma

Kurallar görev bölmesini kullanma

Veri gönderme veya sorgulama için parametreleri ayarlama

Veri giriş desenleri

Gelişmiş koşul senaryoları

Eylem kuralı türleri ve örnekleri

Bir ileti göster

Formdaki belirli bir koşul yerine getirildiğinde iletişim kutusunu açan bir kural ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcı belirli bir miktarı aşan bir değer girerse Masraf raporu formundaki içinde bir ileti görünür. Eylemler yalnızca InfoPath Filler formlarına desteklenen bir ileti gösterir.

Alan veya formülün değerini göster

Bu eylem bir alana veya formdaki farklı alanlarının değerlere göre bir hesaplama değerini görüntülemek için bir kural eklemenize olanak tanır. Örneğin, bir kullanıcı, kullanıcı tarafından girilen tarihler kullanarak kalkış tarihinden önce bir otel gideri alma tarihi olmalıdır dikkat edin. Bir alanın değeri gösterme veya formül eylemler yalnızca InfoPath Filler formlarına desteklenir.

Görünümleri değiştirir

Bir düğme tıklatıldığında görünümleri değiştirilebilir. Bu kullanıcıların İleri veya geri tıklatarak iki veya daha fazla görünümler arasında gezinme olanak tanır. Form açıldığında görünümüne geçmek için bir kural da ekleyebilirsiniz. Örneğin, form açan kullanıcı ile ilişkili olan rolüne dayalı görünümler değiştirilebilir. Eylemler yalnızca düğmelerin ve Form yüküzerinde kullanılabilir görünümler arasında geçiş yapma.

Bir alanın değerini ayarla

Bir alanın değerini ayarlamak için bir kural kullanarak form değerleri dinamik olarak değiştirmenize izin verir. Örneğin, kullanıcıların gider öğe ve gider miktarını girildiği form izleme bir gider girilen giderleri toplamı Toplam alanı izleyebilirsiniz. Kullanıcıların tüm giderleri toplamı el ile girmek yerine, kümenin alanın değeri eylemi otomatik olarak Toplam alanın değeri ayarlayabilirsiniz.

Veri sorgusu

Sorgu verileri eylem için bir dış veri kaynağına bilgi için sorgu olanak sağlar. Örneğin, bir kullanıcı bir formda bildir çalışan numarası girdiğinde çalışan bilgileri almak için bir veritabanı için bir sorgu başlatır veri eylem için bir sorgu ekleyebilirsiniz.

Veri gönderme

Bir formda verilerin tümünü Gönder veri eylem kural gönderir. Örneğin, veri Gönder eylemi kullanılarak, kullanıcı form üzerindeki Gönder düğmesini tıklattığında, formdaki bir Web hizmeti hem de bir veritabanı için veri gönderen bir izin uygulama için bir form şablonu için bir kural ekleyebilirsiniz.

Doldurulacak yeni bir form açar

Açık doldurmak için yeni bir form bu form şablonunu veya başka bir form şablonu temel alan bir form yeni bir kopyasını açar bir kural eklemenize olanak tanır. Örneğin, aşağıdakileri yapmak izin verme uygulaması için form şablonuna bu kural ekleyebilirsiniz: masrafları alanındaki değer sabit bir tutar aşarsa, kuralın giderleri dökümü girişiyle gerektirir yeni bir form açar. Açık eylemleri doldurmak için yeni bir form yalnızca desteklenir InfoPath Filler formlarına.

Formu Kapat

Kapanış form eylemi formda belirtilen bir olay meydana geldiğinde formu kapatan bir kural eklemenize olanak tanır. Örneğin, kullanıcı form gönderen ve dış veri kaynağı form başarıyla gönderildi onaylar sonra form kapatır, bir kural ekleyebilirsiniz. Kapat form eylemleri yalnızca düğmeden kullanılabilir.

Web Bölümüne veri Gönder

Bir form Web Bölümü eylem Gönder verileri ekleyerek SharePoint Web bölümlerine veri Gönder etkinleştirebilirsiniz. InfoPath formu Web Bölümünü bir SharePoint sayfasında içindeki bir InfoPath Web tarayıcı formunu barındırılan ve başka bir Web Bölümü ile bağlantı yapılandırıldı olduğunda bu kural InfoPath formunda bağlı Web Bölümüne veri gönderme başlatır. Bu kuralı eylemin düzgün çalışması için Web Bölümü bağlantı parametreleri olarak formundaki alanlar yükseltilmesi gerekir. SharePoint listesi formları'da, tüm alanları otomatik olarak bağlantı parametrelerini dağıtılır.

İmza satırını imzala

Oturum imza satırı eylemi kural eklemenize olanak tanır tetiklenen açtığınızda, açılır belirtilen imza satırı kullanıcı oturum açmak belirlediğini,. Örneğin, formdaki bir imza satırı denetimi varsa ve kullanıcı Gönder düğmesini tıklattığında oturum imza satırı eylemi için Gönder düğmesini, ardından eklediğiniz bunlar imza satırı denetimi oturum istenir.

Veri bağlantıları

Verileri sorgulamak, veri gönderme veya Web Bölümü veri göndermek üzere bir eylem kuralı eklerseniz, sonra bu kuralı eklenmeden önce zaten istenen veri bağlantısını yerinde sağlamak en iyisidir. Dış veri bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için veri bağlantılarına genel bakışkonusuna bakın.

Eylem kuralı ekleme

Kural Ekle düğmesini kullanma

Kuralları dahil, önceden tanımlanmış Kuralı Ekletıklatarak eklenebilir.

 1. Eylem eklemek istediğiniz denetimi tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, Kurallar grubunda Kural Ekle'yi tıklatın.

Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme

 1. Varsa , sütunundaki kuralı, Boş olduğugibi uyması gereken koşul türünü tıklatın.

 2. Eylem sütununda, Veri göndermegibi bir eylemi tıklatın. Seçili koşul bağlı olarak, ek bilgiler istenen.

 3. Kural Ayrıntıları penceresinden eklemekte olduğunuz eylem türüne bağlı olarak, aşağıdakileri yapın:

Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme

 • Bir ileti göster

  • İleti alanında, iletinin metnini yazın ve Tamam' ı tıklatın.

 • Alan veya formülün değerini göster

  1. İfade kutusuna, ifade girme veya ifadenizi oluşturmak için ifade kutusunun yanındaki işlevi Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   Formüller hakkında daha fazla bilgi için Ekle işlevleri ve formülleribakın.

 • Görünümleri değiştirir

  • Kural Ayrıntıları iletişim kutusunda, eylem başlatıldığında kullanıcının Görünüm kutusundan geçer görünümü tıklatın.

 • Bir alanın değerini ayarla

  1. Alan kutusunun yanındaki Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme alan' ı tıklatın.

  2. Seçmek istediğiniz alanı tıklatın.

  3. Tamam'ı tıklatın.

  4. Değer kutusunda, değeri yazın veya işlevi Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme yanındaki formül girmek için tıklatın.

   Not : Formüller hakkında daha fazla bilgi için Ekle işlevleri ve formülleribakın.

 • Veri sorgusu

  • Veri bağlantısı alanından alma veri bağlantısı tıklatın veya yeni bir veri bağlantısı eklemek için Ekle'yi tıklatın.

   Veri bağlantıları ile ilgili daha fazla bilgi için veri bağlantılarına genel bakışkonusuna bakın.

 • Veri gönderme

  • Veri bağlantısı alandan veri gönderme bağlantısı tıklatın veya yeni bir veri bağlantısı eklemek için Ekle'yi tıklatın.

   Veri bağlantıları ile ilgili daha fazla bilgi için veri bağlantılarına genel bakışkonusuna bakın.

 • Doldurulacak yeni bir form açar

  • Form şablonu kimliği veya konumu kutusuna şablon kimliği veya form şablonunun konumunu girin ve Tamam' ı tıklatın.

 • Formu Kapat

  • Bu Web tarayıcısı formu veya isteğe bağlı olarak bu Filler form ise, onu kapatmadan önce formu kaydetmek için kullanıcılara sor için değişiklikleri kaydedilmedi, kaydetmek için kullanıcıya sor onay kutusunu seçebilirsiniz, Tamam ' ı tıklatın.

 • Bir Web Bölümüne veri Gönder

  1. Web Bölümü bağlantı parametreleri olarak yükseltilebilir alanları seçmek için Özellik yükseltme ' yi tıklatın.

  2. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunu görüntülemek için SharePoint Web Bölümü bağlantısı parametreleri listesini yanındaki Ekle'yi tıklatın.

  3. Bir alanı tıklatın.

  4. Parametre adı kutusuna parametre için bir ad girin.

  5. Tamam'ı tıklatın.

  6. 2 ek alanları yükseltmek için 5 arasındaki adımları yineleyin.

 • İmza satırını imzala

  Önemli : Oturum imza satırı kural eklemeden önce böylece kuralın imzalamak bir şey, imza satırı denetimi forma eklediğiniz emin olun.

  1. İlk imza satırını nerede oturumaltında listeden, hangi imza satırı formdan imzalanması gerektiğini belirten yöntemini tıklatın.

   Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme

  2. Eşittir kutusunda ölçütlerini girin veya bir işlev ölçüt olarak kullanmak için işlevi Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme tıklatın.

  3. Varsayılan imza resmi olup olmadığı kullanılmalıdır ve imza satır ana belgede olup olmadığına bağlı belirtmek ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   InfoPath 2010 dijital imzalardijital imzalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.

 • Ek kural işlemeyi durdur istiyorsanız Bu kuralının koşul yerine getirildiğinde kalan kuralları çalıştırma onay kutusunu tıklatın.

Kurallar görev bölmesini kullanma

Kurallar görev bölmesinden bir eylem kuralı eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Bir eylemi kuralı eklemek istediğiniz denetimi tıklatın.

 2. Kurallar görev bölmesi görünmüyorsa, sonra Giriş sekmesinde, kurallar grubunda, Kuralları Yönet'itıklatın.

Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme

 1. Yeni'yi tıklatın.

Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme

 1. Eylem'itıklatın.

 2. Ayrıntılar için metin kutusuna kural için bir ad girin.

Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme

 1. Koşulualtında Yok'utıklatın.

 2. Aşağıdaki gibi doğru seçeneklerini belirleyin:

  • Koşul kuralınız için bir alana dayalı varsa:

   1. Bir alanı tıklatın veya alan veya Grup Seç' i tıklatın.

   2. Eşittir gibi bir işleci tıklatın.

   3. Ölçüt işlecin girin.

  • Koşul kuralınız için bir ifadeye dayalı varsa:

   1. İfade'yi tıklatın.

   2. İfadeyi girin.

    Daha fazla bilgi için Ekle işlevleri ve formülleribakın.

Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme

 1. Başka bir koşul eklemek ve 7 adımı yineleyin ve düğmesini tıklatın veya koşul eklemeyi bitirince Tamam ' ı tıklatın.

Not : İkinci bir koşulu ekledikten sonra ve düğmesini içeren bir kutu değiştirilir. Hem ilk ve daha sonraki koşul uygulanacak veri doğrulama için doğru olması gerekiyorsa, seçili ve bırakın. Yalnızca koşullardan biri doğru veri doğrulaması uygulanmasını olmalıdır, aksi takdirde, veyaseçeneğini tıklatın.

 1. Kurallar görev bölmesini, Ekle'yitıklatın ve sonra eklemek istediğiniz eylem kuralı türünü tıklatın.

 2. Eklemekte olduğunuz eylem türüne bağlı olarak, aşağıdakileri yapın.

  • Bir ileti göster

   • İleti alanında, iletinin metnini yazın ve Tamam' ı tıklatın.

  • Alan veya formülün değerini göster

   • İfade kutusuna, istediğiniz ifadeyi girin veya ifadenizi oluşturmak için ifade kutusunun yanındaki işlevi Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    Daha fazla bilgi için Ekle işlevleri ve formülleribakın.

  • Görünümleri değiştirir

   • Kural Ayrıntıları iletişim kutusunda, eylem başlatıldığında kullanıcının Görünüm kutusundan geçer görünümü tıklatın.

  • Bir alanın değerini ayarla

   1. Alan kutusunun yanında, alan Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme ' ı tıklatın.

   2. Seçmek için istediğiniz alanı tıklatın.

   3. Tamam'ı tıklatın.

   4. Değer kutusuna istediğiniz değeri yazın ya da formül girmek için işlevi Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme ' ı tıklatın.

    Formüller hakkında daha fazla bilgi için Ekle işlevleri ve formülleribakın.

  • Veri sorgusu

   • ' I tıklatın uygun veri bağlantısı alandan veri bağlantısı alma veya yeni bir veri bağlantısı eklemek için Ekle'yi tıklatın.

    Veri bağlantıları ile ilgili daha fazla bilgi için veri bağlantılarına genel bakışkonusuna bakın.

  • Veri gönderme

   • ' I tıklatın uygun veri bağlantısı alandan veri bağlantısı gönderme veya yeni bir veri bağlantısı eklemek için Ekle'yi tıklatın.

    Veri bağlantıları ile ilgili daha fazla bilgi için veri bağlantılarına genel bakışkonusuna bakın.

  • Doldurulacak yeni bir form açar

   • Form şablonu kimliği veya konumu kutusuna şablon kimliği veya form şablonunun konumunu girin ve Tamam' ı tıklatın.

  • Formu Kapat

   • Bu Web formu ise, Tamam ' ı tıklatın ya da bu Filler form ise, onu kapatmadan önce formu kaydetmek için kullanıcılara sor için değişiklikleri kaydedilmedi, kaydetmek için kullanıcıya sor onay kutusunu tıklatın.

  • Bir Web Bölümüne veri Gönder

   1. Web Bölümü bağlantı parametreleri olarak yükseltilebilir alanları seçmek için Özellik yükseltme ' yi tıklatın.

   2. SharePoint Web Bölümü bağlantı parametrelerini listesinin yanında, alan veya Grup Seç iletişim kutusunu görüntülemek için Ekle'yi tıklatın.

   3. Alanı tıklatın.

   4. Parametre adı kutusuna parametre için bir ad girin.

   5. Tamam'ı tıklatın.

   6. 2 ek alanları yükseltmek için 5 arasındaki adımları yineleyin.

  • İmza satırını imzala

   Not : Oturum imza satırı kural eklemeden önce böylece imzalamak kural için bir şey, bir imza satırı denetimi formu eklediğiniz emin olun.

   1. İlk imza satırını nerede oturum açaltında listeden, hangi imza satırı formdan imzalanması gerektiğini belirten yöntemini tıklatın.

   2. Eşittir kutusunda ölçütlerini girin veya bir işlev ölçüt olarak kullanmak için işlevi Diğer eylemleri gerçekleştirmek için kurallar ekleme tıklatın.

   3. Varsayılan imza resmi olup olmadığı kullanılmalıdır ve imza satır ana belgede olup olmadığına bağlı belirtmek ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    InfoPath 2010 dijital imzalardijital imzalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.

 3. Seçili kuralı işlendikten sonra ek kural işlemeyi durdur istiyorsanız Bu kuralının koşul yerine getirildiğinde kalan kuralları çalıştırma onay kutusunu tıklatın.

Veri gönderme veya sorgulama için parametreleri ayarlama

Veri Gönder ve sorgu için veri eylemleri gönderin ya da verileri almak için veri bağlantısını etkinleştirir. Veri sorgusu söz konusu olduğunda, hangi verilerin istenen sorgu alanının değeri ayarlamak için bir alanın değeri eylem kural kümesinin ekleyerek Sorgulanmış olan belirtebilirsiniz.

Veri giriş desenleri

Eylem kuralları bir kullanıcı bir metin alanına girer metin desen dayalı olabilir. Örneğin, posta kodu toplamak isterseniz, bu kullanıcının doğru biçimde girer emin olmak isteyebilirsiniz. Benzer şekilde, bir kullanıcının e-posta adresini girin isterseniz, kendi giriş bazı metin, bir @ simgesi, bir etki alanı ve bir etki alanı soneki .comgibi içeren bir desen eşleştirebilirsiniz.

İşleç listesinde, koşulu oluştururken, bunun için Eşleşmeleri desen, ardından bir desen seçin' i tıklatın. Bu birkaç önceden tanımlanmış, standart modellerinden seçebileceğiniz Veri giriş deseni iletişim kutusunu görüntüler. Bu desenleri hiçbiri gereksinimlerinizi karşılamazsa, özel bir desen kullanabilirsiniz.

Gelişmiş koşul senaryoları

Aşağıdaki eylem kuralının koşul kullanabileceğiniz Gelişmiş senaryoları.

 • Kuralı ifadeye dayandırma

İfade değerleri, alanları veya grupları, işlevleri ve işleçleri kümesidir. Bir alanın değeri otomatik olarak geçerli tarihi bir formdaki dahil olmak üzere veya toplam almak için bir gider raporu girilmiş öğeleri maliyetini ekleyerek olarak senaryolarda ayarlamak için bir ifade kullanın.

 1. İfade'yi tıklatın.

 2. İfade ikinci kutuya girin.

Daha fazla bilgi için ilgili işlevleri ve formülleri, Ekle işlevleri ve formülleribakın.

 • Kuralı imzalanabilir veri kümesine dayandırma

Bir formu dijital imza gerektiriyorsa, form imzalanmamış Gönder düğmesini devre dışı isteyebilirsiniz. Veya, örneğin, bir kullanıcı dijital imza ekler sonra Gönder veri eylemi etkinleştirmek isteyebilirsiniz. Bu koşul, yalnızca InfoPath Filler formlarına desteklenir.

 1. İmzalanabilir veri kümesi seç'i tıklatın.

 2. Seçin imzalanabilir veriler iletişim kutusunda, imzalanabilir veri kümesini tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 3. İkinci kutuda istenen durumundan tıklatın ve ardından üçüncü kutusundan gerekli herhangi bir ölçüt'ü tıklatın.

InfoPath 2010 dijital imzalardijital imzalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.

 • Kuralı kullanıcı rolüne dayandırma

Sonra formunuza yönetici görünümü ve salt okunur bir görünüm gibi birden çok görünüm varsa geçerli kullanıcı rolüne dayalı bir görünüme geçirir bir form yük kural oluşturabilirsiniz.

 1. Geçerli kullanıcının rolünütıklatın.

 2. Eşittir gibi bir işleci tıklatın.

 3. Rol veya kullanıcı rollerini yönetmek için Rolleri Yönet ' i tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×