Diğer dosya biçimlerine aktarılmayan Excel biçimlendirmesi ve özellikleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Grafik verileri, biçimlendirme ve önceki Excel sürümlerinde bulunan diğer özellikleri ve makro içerebilen çalışma kitabı (.xlsm) biçimini koruyan makrolar ve makro sayfaları olanlar yanı sıra ve tüm çalışma sayfasını Excel 2007'de sunulan .xlsx çalışma kitabı biçimi korur Özellikler.

Çalışma kitabı veri sık Excel'in önceki bir sürümünü kullanan kişilerle paylaşırsanız, çalışma kitabını Excel'in önceki sürümünde açıldığında ya da yardımcı dönüştürücüleri kullanabileceğiniz uygunluk ve veri kaybını önlemek için Uyumluluk Modu'nda çalışabilirsiniz. geçiş verileri. Daha fazla bilgi için Kaydet bir Excel çalışma kitabını Excel'in önceki sürümleriyle uyumluluğunubakın.

Çalışma kitabını, metin dosyası biçimi gibi başka bir dosya biçiminde kaydederseniz bazı biçimlendirme ve verileri kaybedebilirsiniz; diğer özellikler desteklenmeyebilir.

Aşağıdaki dosya biçimlerinde açıklandığı şekilde özellik ve biçimlendirme farkları vardır.

Bu makalede

Biçimlendirilmiş Metin (Boşlukla ayrılmış)

Metin (Sekmeyle ayrılmış)

Metin (Unicode)

CSV (virgülle ayrılmış)

DIF (Veri Değiş tokuş Biçimi)

SYLK (Sembolik Bağlantı)

Web Sayfası ve Tek Dosyalı Web Sayfası

XML Elektronik Tablosu 2003

Biçimlendirilmiş Metin (Boşlukla ayrılmış)

Bu dosya biçimi (.prn) yalnızca metin ve değerleri, etkin çalışma sayfasının hücrelerinde görüntülendikleri şekilde kaydeder.

Bir hücre satırında 240'tan fazla karakter varsa, 240. karakterden sonrası, dönüştürülmüş dosyanın sonundaki yeni bir satıra kaydırılır. Örneğin, 1 ile 10 arasındaki satırların her biri 240'tan daha fazla karakter içeriyorsa, 1. satırdan arta kalan metin 11. satıra, 2. satırdan arta kalan metin 12. satıra, vb. yerleştirilir.

Veri sütunları, virgüllerle ayrılır ve her veri satırı bir satır başıyla biter. Hücreler, formül değerleri yerine formüller görüntülüyorsa, formüller metne dönüştürülür. Bütün biçimlendirme, grafikler, nesneler ve diğer çalışma sayfası içeriği kaybolur. Euro simgesi soru işaretine dönüştürülür.

Not: Bir çalışma sayfasını bu biçimde kaydetmeden önce, dönüştürülmesini istediğiniz verilerin tümünün görünür olduğundan ve sütunlar arasında yeterli boşluk bulunduğundan emin olun. Aksi halde, dönüştürülen dosyada veri kaybolabilir ya da veriler uygun şekilde ayrılmamış olabilir. Biçimlendirilmiş metin biçimine dönüştürmeden önce çalışma sayfasının sütun genişliklerini ayarlamanız gerekebilir.

Sayfanın Başı

Metin (Sekmeyle ayrılmış)

Bu dosya biçimi (.txt) yalnızca metin ve değerleri, etkin çalışma sayfasının hücrelerinde görüntülendikleri şekilde kaydeder.

Veri sütunları, sekme karakterleriyle ayrılır ve her veri satırı bir satır sonu karakteriyle biter. Hücrelerden birinde virgül varsa, hücre içerikleri çift tırnak içine alınır. Verilerde tırnak işareti varsa çift tırnak işareti tırnak işaretinin yerine geçer; hücre içeriği de çift tırnak içine alınır. Tüm biçimlendirme, grafikler, nesneler ve diğer çalışma sayfası içerikleri kaybolur. Euro simgesi soru işaretine dönüştürülür.

Hücreler, formül değerleri yerine formüller görüntülüyorsa, formüller metin olarak kaydedilir. Dosyayı Excel'de yeniden açarsanız, formülleri korumak için, Metin Alma Sihirbazı'nda Sınırlandırılmış seçeneğini belirleyin ve sekme karakterlerini sınırlandırıcı olarak seçin.

Not: Çalışma kitabınızı özel yazı tipi karakter içeriyorsa, aşağıdakiler gibi telif hakkı simgesi (©) ve bir bilgisayarda Dönüştürülen metin dosyasını kaydetme o sistem için uygun olan metin dosya biçiminde çalışma kitabının farklı bir işletim sistemiyle kullanacaktır. Örneğin, Microsoft Windows kullanıyorsanız ve metin dosyasını bir Macintosh bilgisayarda kullanmak istiyorsanız dosyayı metin (Macintosh) biçiminde kaydedin. Macintosh bilgisayar kullanıyorsanız ve metin dosyasını, Windows veya Windows NT çalıştıran bir sistemde kullanmak istiyorsanız dosyayı metin (Windows) biçiminde kaydedin.

Sayfanın Başı

Metin (Unicode)

Bu dosya biçimi (.txt), tüm metin ve değerleri etkin çalışma sayfasının hücrelerinde göründükleri gibi kaydeder.

Ancak, bir program kullanarak metin (Unicode) biçiminde bir dosyayı açarsanız, Windows 95 veya Microsoft MS-DOS tabanlı program Not Defteri gibi Unicode okumaz, verilerinizi kaybolur.

Not: Not Defteri'nde Windows NT metin (Unicode) biçimindeki dosyalar okur.

Sayfanın Başı

CSV (Virgülle ayrılmış)

Bu dosya biçimi (.csv) yalnızca metin ve değerleri, etkin çalışma sayfasının hücrelerinde görüntülendikleri şekilde kaydeder. Bütün satırlar ve her hücredeki karakterlerin tümü kaydedilir. Veri sütunları virgüllerle ayrılır ve her veri satırı bir satır başıyla biter. Bir hücre virgül içeriyorsa, hücre içeriği çift tırnak içine alınır.

Hücreler, formül değerleri yerine formüller görüntülüyorsa, formüller metin olarak dönüştürülür. Bütün biçimlendirme, grafikler, nesneler ve diğer çalışma sayfası içeriği kaybolur. Euro simgesi soru işaretine dönüştürülür.

Not: Çalışma kitabınızı telif hakkı simgesi (©) gibi özel bir yazı tipi karakterler içeriyor ve farklı bir işletim sistemiyle Dönüştürülen metin dosyasını bir bilgisayarda kullanacaksınız, çalışma kitabını o sistem için uygun olan metin dosya biçiminde kaydedin. Örneğin, Windows kullanıyorsanız ve metin dosyasını bir Macintosh bilgisayarda kullanmak istiyorsanız dosyayı CSV (Macintosh) biçiminde kaydedin. Macintosh bilgisayar kullanıyorsanız ve metin dosyasını, Windows veya Windows NT çalıştıran bir sistemde kullanmak istiyorsanız dosyayı CSV (Windows) biçiminde kaydedin.

Sayfanın Başı

DIF (Veri Değiş Tokuş Biçimi)

Bu dosya biçimi (.dif) yalnızca, etkin çalışma sayfasındaki metni, değerleri ve formülleri kaydeder.

Çalışma sayfası seçenekleri, formül sonuçlarını hücrelerde görüntülemek üzere ayarlanmışsa, dönüştürülen dosyada yalnızca formül sonuçları kaydedilir. Formülleri kaydetmek için, dosyayı kaydetmeden önce, formülleri çalışma sayfasında görüntüleyin.

Çalışma sayfası hücrelerinde formül görüntüleme

 1. Dosyaya gidin > seçenekleri.

  Excel 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office düğmesi düğme resmi ardından Excel Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Ardından gitmek için Gelişmiş > Bu çalışma sayfasının seçeneklerini göster ve Hücrelerde formüllerin hesaplanmış sonuçları yerine formülleri göster onay kutusunu seçin.

Sütun genişlikleri ve pek çok sayı biçimi kaydedilir; ancak diğer tüm biçimler kaybolur.

Sayfa yapısı ayarları ve el ile ayarlanan sayfa sonları kaybolur.

Hücre açıklamaları, grafikler, katıştırılmış grafikler, nesneler, form denetimleri, bağlantılar, veri doğrulama ayarları ve diğer çalışma sayfası özellikleri kaybolur.

PivotTable raporunun geçerli görünümünde görüntülenen veriler kaydedilir; diğer bütün PivotTable verileri kaybolur.

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodu kaybolur.

Euro simgesi soru işaretine dönüştürülür.

Sayfanın Başı

SYLK (Sembolik Bağlantı)

Bu dosya biçimi (.slk) yalnızca etkin çalışma sayfasındaki değerleri, formülleri ve sınırlı hücre biçimlendirmesini kaydeder.

Her hücreye en çok 255 karakter kaydedilir.

Bir Excel işlevi SYLK biçiminde desteklenmiyorsa, Excel dosyayı kaydetmeden önce işlevi hesaplar ve formülü ortaya çıkan değerle değiştirir.

Pek çok metin biçimi kaydedilir; biçimlendirilmiş metin hücredeki ilk karakterin biçimini alır. Döndürülmüş metin, birleştirilmiş hücreler, yatay ve dikey metin hizalama ayarları kaybolur. Dönüştürülmüş SYLK sayfasını Excel'de yeniden açarsanız, yazı tipi rengi, başka bir renge dönüştürülebilir. Kenarlıklar, tek çizgi kenarlıklarına dönüştürülür. Hücre gölgelendirmeleri, noktalı gri gölgelendirmeye dönüştürülür.

Sayfa yapısı ayarları ve el ile ayarlanan sayfa sonları kaybolur.

Hücre açıklamaları kaydedilir. SYLK dosyasını Excel'de yeniden açarsanız, açıklamaları görüntüleyebilirsiniz.

Grafikler, katıştırılmış grafikler, nesneler, form denetimleri, bağlantılar, veri doğrulama ayarları, koşullu biçimlendirme ve diğer çalışma sayfası özellikleri kaybolur.

VBA kodu kaybolur.

PivotTable raporunun geçerli görünümünde görüntülenen veriler kaydedilir; diğer bütün PivotTable verileri kaybolur.

Not: Çalışma kitabı dosyalarını Microsoft Multiplan ortamında kullanılmak üzere kaydetmek için bu biçimi kullanabilirsiniz. Excel'de çalışma kitabı dosyalarını doğrudan Multiplan biçimine dönüştürmeye yönelik dosya biçimi dönüştürücüleri yoktur.

Sayfanın Başı

Web Sayfası ve Tek Dosyalı Web Sayfası

Bu Web sayfası dosya biçimleri (.htm, .html), Excel verilerini dışarı aktarmak için dosya biçimleri tek dosyalı Web sayfası (.mht, .mhtml) kullanılabilir. Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, çalışma sayfası özellikleri (örneğin, formülleri, grafik, PivotTable'ları ve Visual Basic for Applications (VBA) projeleri) Bu dosya biçimlerindeki artık desteklenmiyor ve Excel'de yeniden bu dosya biçiminde bir dosyayı açtığınızda bunlar kaybolur.

Sayfanın Başı

XML Elektronik Tablosu 2003

Bu XML Elektronik Tablosu 2003 dosya biçimi (.xml) aşağıdaki özellikleri bulundurmaz:

 • İzleyici okları denetleme

 • Grafik ve diğer grafik nesneleri

 • Grafik sayfaları, makro sayfaları, iletişim sayfaları

 • Özel görünümler

 • Veri birleştirme başvuruları

 • Çizim nesnesi katmanları

 • Anahat oluşturma ve gruplama özellikleri

 • Parola korumalı çalışma sayfası verisi

 • Senaryolar

 • Kullanıcı tanımlı işlev kategorileri

 • VBA projeleri

Excel 2007 ve geliştirilmiş koşullu biçimlendirme gibi daha sonraki sürümleri, sunulan yeni özellikleri bu dosya biçiminde desteklenmez. Excel 2007 ile birlikte sunulan yeni satır ve sütun sınırları desteklenir. Daha fazla bilgi için bkz: Excel belirtim ve sınırlamaları.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Kaydet bir Excel çalışma kitabını Excel'in önceki sürümleriyle uyumluluk

Çalışma sayfası uyumluluk sorunları

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×