Denklem veya ifade ekleme veya düzenleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Mac için Word belgenize sürükleyebileceğiniz denklemleri içeren — biçimlendirme olmadan gerekli. Yerleşik denklemleri gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, bunları değiştirmek veya sıfırdan Gelişmiş kendi denklemi oluşturun.

Yerleşik denklem ekleme

 1. Belgenizde, Denklem eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, Denklemyanındaki oku tıklatın, listedeki seçenekler arasında ilerleyin ve sonra istediğiniz denklemi'ı tıklatın.

  Ekle sekmesinde Denklem düğmesi vurgulanır.

  Denklem belgenizde eklenir.

Denklem yazma veya değiştirme

 1. Ekle sekmesinde Denklem' ı tıklatın.

  Denklem düğmesi

  Yeni Denkleminiz için yer tutucu eklenir ve Denklem sekmesinde özelleştirme ve denkleminize çeşitli öğeler eklemeye yarayan araçları kümesi görürsünüz.

 2. Bir simge eklemek için bir simge simgeler grubunda'yi tıklatın. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç ilgili matematik simgelerini bulabilirsiniz.

  Not: Grup başlıklarını denklemi sekmesinde görmüyorsanız, Word ' ü tıklatın > Tercihlerve sonra Word Tercihler iletişim kutusunda, görünümü' nü tıklatın. Grup başlıklarını gösterme iletişim kutusunun altındaki'i seçin.

  Tüm simgeleri görmek için, farenizi simgelerden birinin üzerinde bekletin ve ardından simge galerisinin altında gösterilen oka tıklayın. Kullanılabilir tüm simgeleri görmek için kaydırın.

  Denklem sekmesinde, tüm kullanılabilir simgelerin listesi görüntülenir.

 3. Bir yapı eklemek için bir yapı yapıları grubunda tıklatın ve sonra yer tutucularını değiştirme — küçük noktalı çizgi kutuları — kendi değerlere sahip.

  Yapılar grubu

 4. Denklemin sayfada bir seçeneği Araçlar grubunda tıklatarak görüntülenme biçimini seçin.

  Araçlar grubu

  Profesyonel seçeneği denklemi iki boyutlu bir değer olarak görüntüler. Doğrusal seçeneği denklemi tek bir satıra sığacak şekilde görüntüler.

 5. Matematik Denklemi düzenlemek için istediğiniz değişiklikleri yapmak için denklemde tıklatın. Bunu yaptığınızda Denklem sekmesi Word görüntüler.

Word’de matematik denklemleri ve ifadelerini doğrudan yazabilir ve bunları daha sonra yeniden kullanmak üzere şablon olarak kaydedebilirsiniz.

Word'ün önceki sürümlerinde Microsoft Denklem Düzenleyicisi eklentisi veya MathType eklentisini kullanın. Bununla birlikte, açmak ve matematik denklemleri veya Word veya MathType önceki sürümlerinde oluşturulan ifadeler düzenlemek için Mac 2011 için Microsoft Word kullanabilirsiniz. Denklemler veya Microsoft Denklem Düzenleyicisi'ni kullanarak Word'ün önceki sürümleriyle uyumlu olan ifadeler de oluşturabilirsiniz. Microsoft Denklem Düzenleyicisi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için Word'ün önceki bir sürümü ile yapıldığı denklemi düzenlemekonusuna bakın.

Zaman kazanmak için, denklemin karakterlerini tek tek yazmak yerine yerleşik denklemlerden birini ekleyebilir ve bunu gereksinimlerinize uygun olarak düzenleyebilirsiniz.

 1. Denklem veya ifade eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Belge Öğeleri sekmesindeki Matematik’in altında, Denklem’in yanındaki oka tıklayın ve sonra denklem galerisinden istediğiniz denklemi veya ifadeyi seçin.

  Belge Öğeleri sekmesi, Matematik grubu

  Denklem veya ifadedeki bir değişkeni düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz değişkeni vurgulayana kadar sağ veya sol ok tuşlarına basın. Ardından, SHIFT tuşunu basılı tutun ve sağ veya sol ok tuşuna basarak değişkeni seçin.

Tek tek matematik simgelerinin veya yerleşik matematik yapılarının herhangi bir bileşimini seçerek, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir denklem veya ifade yazabilirsiniz:

Dairenin alanı

 1. Denklem veya ifade eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Belge Öğeleri sekmesindeki Matematik öğesinin altında Denklem’e tıklayın.

  Belge Öğeleri sekmesi, Matematik grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Denkleme tek tek matematik simgeleri ekleme

  Denklem Araçları sekmesindeki Matematik Simgeleri’nin altında, uygun matematik simgelerini seçerek ve değişkenlerle sayıları yazarak denklemi oluşturun.

  Diğer matematik simgelerini görmek için, işaretçiyi bir matematik simgesi üzerinde bekletin ve ardından Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

  Denkleme yerleşik matematik yapıları ekleme

  Denklem Araçları sekmesindeki Yapılar’ın altında, sağlanan kategorilerden matematik ifadelerini seçerek denklemi oluşturun. Örneğin, kesir eklemek için Kesir’e tıklayın ve sonra da istediğiniz kesir stiline tıklayın.

  Denklem veya ifadedeki bir değişkeni düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz değişkeni vurgulayana kadar sağ veya sol ok tuşlarına basın. Ardından, SHIFT tuşunu basılı tutun ve sağ veya sol ok tuşuna basarak değişkeni seçin.

 4. Çıkmak için denklem veya ifadenin dışına tıklayın ve ardından belgeye dönün.

  Notlar: 

  • Denklem veya ifade eklediğinizde, Word bunu otomatik olarak profesyonel biçime dönüştürür. Denklemin veya ifadenin profesyonel biçimini  Profesyonel biçimde İkinci Dereceden Formül doğrusal biçimle  Doğrusal biçimde İkinci Dereceden Formül değiştirmek için, denklemin yanındaki oka tıklayın ve ardından Doğrusal’a tıklayın.

  • Denklem veya ifadeyi tek başına bir grafiğe dönüştürmek için, denklemin yanındaki oka tıklayın ve ardından Görüntü Olarak Değiştir’e tıklayın. Denklem veya ifadeyi tek başına bir grafiğe dönüştürdükten sonra, hizalamayı Sol, Sağ, Ortalandı veya Grup Olarak Ortalandı olarak değiştirebilirsiniz.

  • Metni simgelerle değiştirmek için Unicode karakterleri veya Matematiksel Otomatik Düzelt girdilerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Simge ekleme.

Denklem veya ifade oluştururken matematik simgeleri galerisinde arama yapmak yerine, Matematiksel Otomatik Düzelt’i kullanıp denkleme veya ifadeye sık kullanılan matematik simgelerini (pi simgesi gibi) hızla ekleyebilirsiniz.

Not: Tüm kullanılabilir Matematiksel Otomatik Düzelt girdilerini görmek için, Araçlar menüsünde Otomatik Düzelt’e tıklayın ve sonra da Matematiksel Otomatik Düzelt sekmesine tıklayın.

 1. Denklem veya ifade eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Belge Öğeleri sekmesindeki Matematik öğesinin altında Denklem’e tıklayın.

 3. Denklem kutusunda, bir ters eğik çizgi ve ardından eklemek istediğiniz matematik simgesinin kolay adını veya diğer adını yazın. Örneğin pi simgesi eklemek için, \pi yazın ve ARA ÇUBUĞU’na basın.

 1. Denkleme veya ifadeye tıklayın.

 2. Denklem Araçları sekmesindeki Matematik Simgeleri’nin veya Yapılar’ın altında, denkleme eklemek istediğiniz matematik simgelerini veya yapısını seçin ya da denklemdeki değişkenleri ve sayıları yazın veya silin.

  Denklem veya ifadedeki bir değişkeni düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz değişkeni vurgulayana kadar sağ veya sol ok tuşlarına basın. Ardından, SHIFT tuşunu basılı tutun ve sağ veya sol ok tuşuna basarak değişkeni seçin.

 3. Çıkmak için denklem veya ifadenin dışına tıklayın ve ardından belgeye dönün.

  Notlar: 

  • Denklemin veya ifadenin profesyonel biçimini  Profesyonel biçimde İkinci Dereceden Formül doğrusal biçimle  Doğrusal biçimde İkinci Dereceden Formül değiştirmek için, denklemin yanındaki oka tıklayın ve ardından Doğrusal’a tıklayın.

  • Denklem veya ifadeyi tek başına bir grafiğe dönüştürmek için, denklemin yanındaki oka tıklayın ve ardından Görüntü Olarak Değiştir’e tıklayın. Denklem veya ifadeyi tek başına bir grafiğe dönüştürdükten sonra, hizalamayı Sol, Sağ, Ortalandı veya Grup Olarak Ortalandı olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Denkleme veya ifadeye tıklayın.

 2. Denklem veya ifadenin yanındaki oka tıklayın ve sonra da Yeni Denklem Olarak Kaydet’e tıklayın.

 3. Ad kutusuna, denklem veya ifade için bir ad yazın.

 4. Kategori açılır menüsünde, var olan kategorilerden birini seçin veya Kategori kutusuna yazarak yeni kategori oluşturun. Örneğin, Denklemlerim.

 5. Açıklama kutusunda, denkleminizin veya ifadenizin kısa bir açıklamasını yazın ve Tamam’a tıklayın.

  Not:  Denkleme veya ifadeye daha sonra erişebilmek için, Belge Öğeleri sekmesindeki Matematik’in altında, Denklem’in yanındaki oka tıklayın ve sonra denklemler ve ifadeler galerisinden denklemi veya ifadeyi seçin.

Bir denklem artık size gerekli değilse, bunu sık kullanılan denklemler veya ifadeler listesinden silebilirsiniz.

Dikkat: Yalnızca kendi oluşturduğunuz ve sık kullanılan denklemler listesine eklediğiniz denklemleri ve ifadeleri sildiğinizden emin olun. Word’le birlikte yüklenen Yerleşik kategorisindeki denklemlerden herhangi birini silebilirsiniz, ancak bunları geri yüklemenin tek yolu el ile yeniden oluşturmak veya Word’ü yeniden yüklemektir. Tüm yerleşik ve kullanıcı tanımlı denklemler /Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Document Elements/Equations.dotx dosyasında depolanır. Mac OS X 7 (Lion) kullanıyorsanız, Kitaplık klasörü varsayılan olarak gizlidir. Library klasörünü görüntülemek için, Bulucu’da Git menüsüne tıklayın ve sonra OPTION tuşunu basılı tutun.

 1. Belge Öğeleri sekmesindeki Matematik öğesinin altında, Denklem’in yanındaki oka tıklayın.

  Belge Öğeleri sekmesi, Matematik grubu

 2. CONTROL tuşunu basılı tutun, silmek istediğiniz denkleme veya ifadeye tıklayın ve sonra da kısayol menüsünde Sil’e tıklayın.

Matematiksel Otomatik Düzeltme’yi, yerleşik Matematiksel Otomatik Düzeltme girdileri listesinde bulunan simgeleri hızla eklemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, pi simgesini eklemek için \pi yazın. Yerleşik girdiler listesi istediğiniz düzeltmeleri içermiyorsa, yeni girdi ekleyebilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde Otomatik Düzelt’e tıklayın ve sonra Matematiksel Otomatik Düzelt sekmesine tıklayın.

 2. Değiştir kutusunda, bir ters eğik çizgi ve ardından kullanmak istediğiniz matematik simgesinin kolay adını veya diğer adını yazın. Örneğin, \artı.

 3. İle kutusuna, ters eğik çizgi ve kolay adı yazdığınızda gösterilmesini istediğiniz simgeyi yazın. Örneğin, artı işareti (+).

 4. Ekle'ye tıklayın.

  Not: Matematiksel Otomatik Düzeltme girdisini silmek için, listede girdiyi seçin ve ardından Sil’e tıklayın.

Bu yordam, Word'ün önceki sürümleriyle uyumluluk için sağlanır. Denklem veya Word'ün önceki sürümleriyle paylaşmak istediğiniz ifade düzenlemek için bu yordamı kullanın. Word'ün önceki sürümleriyle dosyayı paylaşmak gerekmiyorsa, açmak ve matematik denklemleri veya Word veya MathType önceki sürümlerinde oluşturulan ifadeler düzenlemek için belge öğeleri sekmesini kullanın.

 1. Denkleme çift tıklayın.

 2. Denklem Düzenleyicisi araçlarını ve menülerini kullanarak denkleminizi düzenleyin.

  İpucu: Denklemi düzenlerken yardım almak için, Denklem Düzenleyicisi Yardım menüsüne tıklayın ve sonra da Denklem Düzenleyicisi Yardımı’na tıklayın.

 3. Düzenlenen denklemin bulunduğu belgeyi güncelleştirmek için, Denklem Düzenleyicisi menüsünde Denklem Düzenleyicisi’nden Çık öğesine tıklayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×