Denetimlere giriş

Kullanıcıların doldurduğu tüm InfoPath formları, temel bir form şablonuna dayanır. Etkileşimli ve kullanımı kolay form şablonları tasarlamak ve yayımlamak için Microsoft Office InfoPath'i kullanabilirsiniz. Form şablonu, sonuçtaki formun nasıl göründüğünü ve davrandığını belirler.

Form doldururken kullanıcılar metin kutularına yazarak, listeden öğe tıklatarak, onay kutularını seçerek ve başka diğer eylemleri yaparak bilgi girerler. Kullanıcıların etkileşimde bulundukları grafik kullanıcı arabirim nesnelerine denetim denir. Denetimleri veri veya seçenekleri görüntülemek, bir eylemi gerçekleştirmek veya formun kullanıcı arabiriminin okunmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.

Metin kutuları ve liste kutularının yanında InfoPath'te bir dizi yeni denetim bulunmaktadır, yinelenen tablolar, tercih grupları ve isteğe bağlı bölümler gibi. Bu tür denetimler, kullanıcılarınız için daha esnek bir form şablonu tasarlamanıza olanak tanır. Örneğin, bir gider raporu form şablonunda, kullanıcılarınızın istediği sayıda gider kalemi girmesine olanak tanımak için bir yinelenen tablo kullanabilirsiniz.

Kullanıcıların denetime girdiği bilgiler formun veri kaynağı depolanır. Form şablonu tasarlarken, denetimleri girmek için genelde Denetimler görev bölmesini kullanırsınız, ancak alan ve grupVeri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna sürükleyerek de denetim ekleyebilirsiniz.

Denetimin görünümünü (denetimin içindeki metnin yazı tipini, rengini ve hizalamasını), denetimin varsayılan değerini ve veri türü ve diğer özellikleri (örneğin, kullanıcı fare işaretçisini denetim üzerine getirdiğinde beliren Ekran İpucu'nu) özelleştirebilirsiniz. Bir denetimin işleyiş biçimini (örneğin, bilgilere filtre uygulama biçimini veya kural yanıt verme biçimini) özelleştirebilirsiniz.

İpucu : Özelliklerini görmek için form şablonundaki denetimi çift tıklatın.

Bu makalede

Denetimler ve veri kaynağı

Form şablonuna denetim ekleme yolları

Denetim türleri

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

Denetimler ve veri kaynağı

Microsoft Office InfoPath formundaki denetimlerin hemen hemen hepsi, form şablonunun veri kaynağıyla ilişkili veya ona bağlama. Çoğu denetim (metin kutuları, onay kutuları ve liste kutuları) veri kaynağındaki alanlara bağlıdır. Bir denetim veri kaynağına bağlı değilse veya yanlış bağlanmışsa, o denetime girilen bilgiler, temel form (.xml) dosyasında düzgün kaydedilemez.

InfoPath form şablonu tasarlarken, her denetim eklediğinizde veri kaynağında alanların otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilir veya her denetimi varolan bir alana kendiniz el ile bağlayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte form tasarımcısı form şablonuna bir Soyadı metin kutusu eklemiştir. Metin kutusu, form şablonunun veri kaynağındaki soyAdı alanına bağlıdır.

Relationship between control on form template and field in data source

Kullanıcı bu form şablonunu temel alan bir form doldururken, adını Soyadı metin kutusuna girer. InfoPath, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bu verileri Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) olarak kaydeder.

Data entered in the text box is saved as XML

Denetimin türü, ilişkili alanıyla birlikte kullanıcının denetime girebildiği bilgilerin türünü ve kullanıcıların o bilgileri girebilme şekillerini belirler. Örneğin, form şablonunuzda tarih veri türü ile bir alana bağlanan bir tarih seçicisi denetiminiz varsa, kullanıcılar o denetime yalnızca tarihleri girebilir. O denetime ad veya adresleri gibi başka veri girmeye çalışırlarsa, InfoPath veri doğrulama hatası gösterir.

Not : Form şablonunuzun ana veri kaynağına ek olarak, XML belgelerine, veritabanlarına, Web hizmetlerine ve Microsoft Windows SharePoint Services kitaplıkları ile listelerine veri bağlantısı da oluşturabilirsiniz. Bu veri bağlantıları, liste kutularını bilgiyle doldurmak ve metin kutuları ile diğer denetimlere değer girmek için kullanılabilen ikincil veri kaynağı olur.

Sayfanın Başı

Form şablonuna denetim ekleme yolları

Form şablonu tasarlarken denetim eklemek için Denetimler görev bölmesini kullanabilirsiniz. Denetim eklerken, form şablonunun veri kaynağının otomatik olarak oluşturulmasını seçebilirsiniz; bu durumda eklediğiniz her denetim için veri kaynağında bir alan veya grup otomatik olarak oluşturulur. Alternatif olarak, her denetimi form şablonunun veri kaynağında varolan bir alana ya da gruba bağlamayı seçebilirsiniz. Bu sonuncu seçeneği belirlerseniz, denetim eklediğinizde veri kaynağından bir alanı veya grubu seçmeniz istenir.

İpucu : Veri kaynağını otomatik olarak oluşturma ve denetimleri varolan bir alana veya gruba bağlama seçenekleri arasında geçiş yapmak için Denetimler görev bölmesinden Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu kullanın.

Veri Kaynağı görev bölmesinden alanları ve grupları form şablonunuza sürükleyerek de denetim ekleyebilirsiniz. Alanı veya grubu form şablonunuza her sürüklediğinizde, InfoPath o alana veya gruba en uygun denetimi önerir. Örneğin, alanın veri türü "tarih" ise, InfoPath bir tarih seçicisi önerir.

Sayfanın Başı

Denetim türleri

Denetimlergörev bölmesi, form şablonunuza ekleyebileceğiniz 30'dan fazla farklı denetim içerir. Bu denetimler aşağıdaki kategorilerde gruplandırılabilir:

 • Standart denetimler

 • Yinelenen ve isteğe bağlı denetimler

 • Dosya ve resim denetimleri

 • Gelişmiş denetimler

 • Özel denetimler

Aşağıdaki tablolarda her denetimin amacı anlatılmaktadır.

Standart denetimler

Standart denetimler, genelde bilgi toplamak ve görüntülemekle ilişkilendirdiğiniz denetimleri içerir. Bu denetimler metin kutularını, liste kutularını, onay kutularını ve düğmeleri içerir.

Denetim

Simge

Açıklama

Metin kutusu

Düğme görüntüsü

Formlarda en sık kullanılan denetimdir. Kullanıcılar metin kutusuna herhangi türden biçimlendirilmemiş metin (tümce, ad, sayı, tarih ve saat gibi) girebilirler. Metin kutuları biçimlendirilmiş metin içeremez.

Zengin metin kutusu

Button image

Biçimlendirilmiş metin içeren bir denetimdir. Örneğin, kalın ve italik metin, çeşitli yazı tipleri, farklı boyutlarda ve renklerde yazı tipleri içerebilir. Ayrıca, zengin metin kutusuna resim, liste ve tablo da ekleyebilirsiniz.

Açılır liste kutusu

Button Image

Kullanıcılara bir kutudaki seçenek listesini sunan denetimdir. Kullanıcılar listeden öğe seçmek için, oku tıklatarak seçenek listesini açarlar. Seçenekler el ile oluşturduğunuz bir listeden olabileceği gibi, XML belgesine, veritabanına, Web hizmetine veya Microsoft Windows SharePoint Services kitaplığı ya da listesine yapılan veri bağlantısından gelen değerlerden de olabilir.

Açılan kutu

Button Image

Kullanıcıların uygun öğeyi seçtikleri veya kendi seçeneklerini yazdıkları bir kutudaki seçeneklerin listesini kullanıcılara sunan bir denetim. Seçenekler el ile oluşturduğunuz bir listeden olabileceği gibi, XML belgesine, veritabanına, Web hizmetine veya Windows SharePoint Services kitaplığı ya da listesine yapılan veri bağlantısından gelen değerlerden de olabilir.

Liste kutusu

Düğme resmi

Kullanıcıların uygun öğeyi seçtikleri kutudaki seçenek listesini kullanıcılara sunan bir denetimdir. Seçenekler el ile oluşturduğunuz bir listeden olabileceği gibi, XML belgesine, veritabanına, Web hizmetine veya Windows SharePoint Services kitaplığı ya da listesine yapılan veri bağlantısından gelen değerlerden de olabilir.

Tarih seçici

Button image

Kullanıcıların tarih yazabileceği bir kutuyu ve tarih seçebileceği bir takvim düğmesini içeren denetim.

Onay kutusu

Düğme görüntüsü

Kullanıcıların küçük bir kare kutuya onay işareti koyarak veya bu kutudan onay işaretini kaldırarak evet/hayıt veya doğru/yanlış değerlerini ayarlamalarına olanak veren bir denetim.

Seçenek düğmesi

Düğme görüntüsü

Kullanıcıların birbirini dışlayan seçeneklerden seçim yapmalarına olanak veren denetimlerdir. Grup içindeki bir seçenek düğmesi seçildiğinde, diğer seçenek düğmeleri kaldırılır. Seçenek düğmesi grubu veri kaynağındaki tek bir alana bağlıdır ve her seçenek düğmesi o alanda farklı bir değeri kaydeder.

Düğme

Button image

Diğer pek çok öğenin yanı sıra, bir formu göndermek veya bir veritabanını sorgulamak için kullanılabilen denetimlerdir. Kullanıcılar tıklattığında çalışan kurallar veya özel kodlarla bir düğmeyi de ilişkilendirebilirsiniz.

Bölüm

Button Image

Diğer denetimler için kapsayıcı gibi çalışan denetimlerdir. Bölümler Denetimler görev bölmesinde listelenen, diğer bölümleri de içeren denetimleri içerebilir.

Yinelenen ve isteğe bağlı denetimler

Yinelenen ve isteğe bağlı denetimler, liste denetimlerini, yinelenen tabloları, yinelenen bölümleri ve isteğe bağlı bölümleri içerir. Bu denetimler kullanıcıların form doldururken liste öğeleri, satırlar, kayıt kümeleri ve isteğe bağlı bilgiler ekleyebilmesine olanak verir.

Denetim

Simge

Açıklama

İsteğe bağlı bölüm

Button image

Diğer denetimlerin kapsayıcısı olan denetimdir ve form dolduran tüm kullanıcılar için gerekli olmayan başka bilgiler eklemek için yararlıdır. Kullanıcılar isteğe bağlı bölüm içeren bir form doldururken, isteğe bağlı bölümün forma eklenip eklenmeyeceğini seçebilir.

Yinelenen bölüm

Button Image

Diğer denetimlerin kapsayıcısı olan denetimdir ve kayda dayalı verileri (personel veritabanı kayıtları gibi) sunmak için yararlıdır. Kullanıcılar yinelenen bölüm içeren bir form doldururken, yinelenen bölümün başka oluşumlarını ekleyebilir.

Yinelenen tablo

Button image

Tablo yapısındaki yinelenen bilgileri görüntüleyen denetimlerdir. Her öğe, yinelenen tabloda yeni bir satırda görüntülenir. Kullanıcılar form doldururken, yinelenen tabloya gerektiğinde satır ekleyip silebilir. Yinelenen tablolar diğer denetimleri içerebilir.

Yatay yinelenen tablo

Button image

Tablo yapısındaki yinelenen bilgileri görüntüleyen denetimlerdir. Her öğe, yinelenen tabloda yeni bir sütunda görüntülenir. Kullanıcılar form doldururken, yinelenen tabloya gerektiğinde sütun ekleyip silebilir. Yatay yinelenen tablolar diğer denetimleri içerebilir.

Ana/ayrıntı

Button image

Birbirine doğrudan bağlı yinelenen denetimlerden oluşan denetimlerdir. Ana denetim her zaman bir yinelenen tablodur, ayrıntı denetimi ise, yinelenen tablo olabileceği gibi, yinelenen bölüm de olabilir. Ana/ayrıntı denetimleri kullanıcıların çok miktarda veriyle daha etkili çalışmasını sağlar. Örneğin, form şablonunuz personel veritabanı kayıtlarını görüntülüyorsa, ana denetimde her çalışan hakkındaki bilgilerin yalnızca küçük bir kısmının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Sonra kullanıcı ana denetimde bir kaydı (satırı) seçtiğinde, ayrıntı denetiminde ilgili çalışan hakkında daha fazla ayrıntı görüntülenebilir.

Madde işaretli liste

Button image

Kullanıcıların gerektiğinde forma madde işaretli liste öğeleri eklemelerine veya varolanları silmelerine olanak veren denetimlerdir. Madde işaretli liste denetimleri, toplantı ajandası form şablonundaki işlem öğeleri listesi gibi yinelenen basit metinler eklemek için iyi bir yoldur.

Numaralı liste

Button image

Kullanıcıların gerektiğinde forma numaralı liste öğeleri eklemelerine veya varolanları silmelerine olanak veren denetimlerdir. Numaralı liste denetimleri, toplantı ajandası form şablonundaki ajanda öğeleri listesi gibi yinelenen ve bir tür sıra belirten basit metinler eklemek için iyi bir yoldur.

Düz liste

Button image

Kullanıcıların gerektiğinde bir forma madde liste öğeleri eklemelerine veya varolanları silmelerine olanak veren denetimlerdir. Düz liste denetimleri, toplantı isteği form şablonundaki katılımcı adları listesi gibi yinelenen basit metinler eklemek için iyi bir yoldur.

Çoklu seçim listesi kutusu

Button image

Kullanıcıya kaydırılabilir onay kutusu listesi şeklinde görüntülenen bir seçenek listesi sunan denetimlerdir. Kullanıcılar gereken sayıda onay kutusu seçebilir, hatta form şablonunun nasıl tasarlandığına bağlı olarak, özel girişler de ekleyebilir.

Dosya ve resim denetimleri

Form şablonunuzu, kullanıcıların form şablonunuzu temel alan formlar doldururken dosya eki veya resim ekleyebilecekleri şekilde tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, InfoPath formlarını bir Tablet PC'de dolduran kullanıcılar, mürekkep çizimlerini oluşturmalarına ve kaydetmelerine olanak tanıyan özel mürekkep resmi denetimlerinden de yararlanır.

Denetim

Simge

Açıklama

Dosya eki

Düğme resmi

Kullanıcıların formlarına dosya eklemelerine olanak veren denetimlerdir. Her dosya eki bir dosyanın eklenebilmesine izin verir, dosya türünü ise siz belirleyebilirsiniz. Kullanıcılarınız birden fazla dosya eklemek istiyorsa, yinelenen denetim içine dosya eki denetimini ekleyebilirsiniz.

Resim

Button image

Form şablonuna, başlık veya arka plan gibi statik öğe olarak eklenebilen ya da kullanıcıların formun parçası olarak resim eklemelerine olanak tanıyan denetimdir. Resim denetimleri formda resmin kendisini veya kaydedildiği konumu işaret eden bir adresi (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL)) depolayabilirler.

Mürekkep resmi

Button image

Tablet PC kullanıcılarının formlarına denetimin kendi içinde veya bir arka plan resminin üzerinde mürekkep resmi ekleyebilmesine olanak veren bir denetimdir.

Gelişmiş denetimler

Gelişmiş denetimler, standart denetimlerden daha seyrek veya yalnızca özel durumlarda kullanılabilen denetimlerdir.

Denetim

Simge

Açıklama

Köprü

Düğme resmi

Bir URL'ye bağlanmak için kullanılabilen denetimlerdir. Örneğin, bir ürün listesi hakkında bilgi gösteren form şablonu, ürün bilgileri ile ilgili Web sayfalarının köprülerini içerebilir. Köprü denetimleri sizi Intranet veya Internet'teki herhangi bir Web sunucusuna götürebilir.

İfade kutusu

Button image

Salt okunur özellikteki metin denetimleridir. Salt okunur metin görüntülemek, formdaki başka bir denetimin değerini görüntülemek veya XML Yolu Dili (XPath) ifadelerini temel alarak formül oluşturmak için ifade kutularını kullanabilirsiniz.

Dikey tablo

Button image

Form şablonunuzda 90 derece açıyla görüntülenen, salt okunur özellikteki metin etiketleridir. Dikey etiketler çoğunlukla yinelenen tablolarda sütun başlıkları olarak kullanılırlar.

Kaydırma bölgesi

Button image

Diğer denetimleri denetleyen, boyutu değişmeyen ve kullanıcıların görünmeyen bilgileri görmek için kullanabilecekleri kaydırma çubuklarını içeren denetimlerdir. Kaydırma bölgeleri özellikle formun bir bölümünde oldukça fazla veri olduğu ve kullanıcıların bunların tümünü birlikte görmesi gerekmediği zamanlarda yararlıdır.

Yatay bölge

Button Image

Diğer denetimleri içeren ve diğer denetimleri bir form şablonunda yan yana yerleştirmek için kullanılabilen denetimlerdir.

Seçim grubu

Button image

İçinde diğer denetimlerin de bulunduğu iki veya daha fazla seçim bölümü içeren denetimlerdir. Seçim grubundaki her seçim bölümü, birbirini dışlayan bir seçenek kümesi içinde tek bir seçenek gibi davranır. Kullanıcılar form doldururken varsayılan seçim bölümünün yerine farklı bir seçim bölümü koyabilir. Örneğin, bir iş başvurusu form şablonunda, kullanıcıların ev telefon numarası veya iş telefon numarası girebilmesi için bir seçim grubu kullanabilirsiniz.

Yinelenen seçim grubu

Button image

Yinelenen bir yapı içinde, iki veya daha fazla seçim bölümü görüntüleyen denetimlerdir. Kullanıcılar form doldururken, gerektiğinde başka yinelenen seçim grupları ekleyebilir, varolanları silebilir veya değiştirebilir. Örneğin, personel bilgi formu şablonunda, kullanıcıların acil durumda aranacak birden fazla kişi girebilmesi için yinelenen seçim grubu kullanabilirsiniz. Kullanıcı, her kişi için ev adresi bilgilerini iş adresi bilgileriyle değiştirebilir.

Seçim bölümü

Button image

Diğer denetimleri içeren ve her zaman seçim gruplarının veya yinelenen seçim gruplarının içinde görüntülenen denetimlerdir. Seçim bölümleri, özellikle varolan bir seçim grubuna daha fazla seçenek eklemeniz gerektiğinde yararlıdır. Seçim grubundan başka bir yere seçim bölümü eklerseniz, InfoPath seçim bölümünü otomatik olarak yeni bir seçim grubuna ekler.

Yinelenen yinelemeli bölüm

Button image

Diğer denetimleri içeren denetimlerdir ve kendi içlerinde eklenebilirler. Yinelenen, yinelemeli bölümleri hiyerarşik içerik (anahat gibi) oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Özel denetimler

InfoPath'te kullanılabilen, Microsoft ActiveX denetimi ve şablon parçalarını içeren özel denetimler yapmak için Özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Özel denetim, InfoPath'e varsayılan olarak eklenmeyen denetimdir.

Denetim

Açıklama

Şablon parçası

Birden çok form şablonunda yeniden kullanılmak üzere kaydedilebilen düzen, özellik ayarları ve denetim davranışının bazı özelliklerini içeren özelleştirilmiş bir denetim kümesidir. Şablon parçası oluşturduktan sonra, şablon parçasını form şablonunuzda kullanabilmek üzere tasarım modu almak için Özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nı kullanırsınız.

ActiveX denetimi

InfoPath içinde bulunmayan, ancak Denetimler görev bölmesine eklenebilen denetimdir. Bilgisayarınızda kayıtlı varolan ActiveX denetimlerden seçim yapabileceğiniz gibi, işinizin gereksinimlerini karşılayacak özel denetimleri de kullanabilirsiniz. Örneğin, finansal düzenlemede kullanacağınız form şablonları geliştiriyorsanız, hisse senedi fiyatı bilgilerini form şablonu üzerinde görüntüleyen bir ActiveX denetimi geliştirebilirsiniz. Bir ActiveX denetimi oluşturduktan veya bulduktan sonra, form şablonunuzda kullanabilmek üzere tasarım moduna almak için Özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nı kullanırsınız.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

InfoPath'te form şablonu tasarlarken, tarayıcıyla uyumlu bir form şablonu tasarlamak için belirli bir uyumluluk modu seçebilirsiniz. Tarayıcıyla uyumlu olan form şablonu InfoPath Forms Servicesçalıştıran bir sunucuda yayımlandığında ve sonra da tarayıcıda etkinleştirildiğinde, bu form şablonunu temel alan formlar Web tarayıcısında görüntülenebilir. Tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarladığınızda, bazı denetimler Web tarayıcısında görüntülenemediklerinden Denetimler görev bölmesinde bulunmazlar. Aşağıdaki denetimler tarayıcı uyumlu şablonlarda desteklenmez:

 • Açılan kutu

 • Çoklu seçim listesi kutuları

 • Ana/ayrıntı denetimleri

 • Madde işaretli, numaralandırılmış ve düz liste denetimleri

 • Resim ve mürekkep resmi denetimleri

 • Mürekkep resmi denetimleri

 • Dikey tablolar

 • Kaydırma bölgeleri

 • Yatay bölgeler

 • Yatay yinelenen tablolar

 • Seçim grubu, yinelenen seçim grubu ve seçim bölümü denetimleri

 • Yinelenen yinelemeli bölümler

 • ActiveX denetimleri

Microsoft Office InfoPath 2003 ile uyumlu şablon parçası ve Microsoft Office InfoPath 2007 form şablonları tasarlamayı da seçebilirsiniz. Şablon parçalarında ActiveX denetimleri desteklenmez ve sonuçta Denetimler görev bölmesinde gizlidir. Geriye dönük uyumlu form şablonlarında açılan kutular ve çoklu seçim liste kutuları desteklenmez. Kullanıcılar form şablonunu InfoPath 2003'te açtıklarında, açılan kutular açılan liste kutuları olarak ve çoklu seçim liste kutuları madde işaretli listeler olarak görüntülenir.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×