Denetimlere giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kullanıcıların dolduracağı tüm Microsoft Office InfoPath formları temel bir form şablonunu temel alan. Form şablonunun nasıl oluşturulan form görünen ve davranan belirler.

Form doldurma sırasında kullanıcılar metin kutularına yazarak, liste öğelerini tıklatarak, onay kutularını seçmek ve diğer eylemler gerçekleştirmek bilgilerini girin. Kullanıcıların etkileşimli grafik kullanıcı arabirimi nesneleri denetimler olarak adlandırılır. Veri veya seçenekleri görüntülemek, bir eylemi gerçekleştirmesini veya formun kullanıcı arabirimi daha kolay okunmasını yardımcı olmak için denetimleri kullanın.

Metin kutuları ve liste kutuları gibi standart denetimleri ek olarak bir dizi yinelenen tablolar, seçenek grupları ve isteğe bağlı bölümler gibi yeni denetim, InfoPath içerir. Bu tür denetimler kullanıcılarınız esnek form şablonunu tasarlama olanak sağlar. Örneğin, bir gider raporu form şablonunda yinelenen tablo gerektiği girmelerini sağlamak için kullanabileceğiniz ihtiyaç duydukları gibi öğeleri gider.

Kullanıcıların bir denetime giriş bilgileri formun veri kaynağıiçinde depolanır. Bir form şablonu tasarladığınızda, form şablonu Veri kaynağı görev bölmesinden alanları ve grupları sürükleyerek de denetim ekleyebilirsiniz olsa da genellikle denetimler görev bölmesinde, denetim eklemek için kullanırsınız.

Yazı tipini, rengini ve denetim, denetimin varsayılan değeri ve veri türü, içindeki metnin hizalamasını dahil olmak üzere, bir denetimin görünümünü özelleştirebilirsiniz ve kullanıcı görüntülendiğinde Ekran İpucu gibi diğer özellikleri üzerinde fare işaretçisini bağlıdır Denetim. Ayrıca bilgilere filtre uygulamak veya yanıtlamak için kurallar yeteneğini gibi bir denetimin davranışını özelleştirebilirsiniz.

İpucu: Bir denetimin özelliklerini görüntülemek için denetim bir form şablonuna çift tıklatın.

Bu makalede

Denetimleri ve veri kaynağı

Form şablonunda denetimler ekleme yolları

Denetim türleri

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Bir denetimi bir form şablonundan kaldırma

Denetimleri ve veri kaynağı

Neredeyse tüm denetimleri InfoPath formunda ilişkili veya form şablonunun veri kaynağına, bağlı. Metin kutuları, onay kutuları ve liste kutuları gibi çoğu denetimler veri kaynağındaki alanları bağlıdır. Bir denetimi veri kaynağına bağlı değilse veya yanlış, girilir bilgileri ilişkili ise bu denetimi düzgün temel form (.xml) dosyasında kaydedilemez.

InfoPath form şablonuna tasarladığınızda, her bir denetim eklediğinizde otomatik olarak oluşturulan veri kaynağındaki alanları bildirilmesini seçebilirsiniz, veya el ile her denetim var olan bir alana kendiniz bağlayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, form tasarımcısı Soyadı metin kutusu form şablonuna eklenen. Metin kutusu form şablonunun veri kaynağı Soyadı alanına bağlıdır.

Relationship between control on form template and field in data source

Bu form şablonunu temel alan bir form doldururken kullanıcı kendi ad Soyadı metin kutusuna girer. InfoPath aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) olarak, bu verileri kaydeder.

Data entered in the text box is saved as XML

Birlikte, Denetim ve onun ilişkili alanı türünü denetime, kullanıcıların girebileceği bilgi türünü de nasıl kullanıcılar bu bilgileri girebilirsiniz. Form şablonunuzda tarih veri türüolan bir alana bağlı tarih seçici denetimi varsa, örneğin, ardından kullanıcılar yalnızca tarihleri o denetime girebilirsiniz. Bunlar bu denetime kendi ad veya adres gibi diğer veri giriş denerseniz, InfoPath veri doğrulama hatası gösterir.

Not: Form şablonunuz için ana veri kaynağına yanı sıra, XML belgelerini, veritabanlarını, Web Hizmetleri ve Microsoft Windows SharePoint Services kitaplıkları ve listeler veri bağlantıları oluşturabilirsiniz. Liste kutuları doldurun ve metin kutuları ve diğer denetimler için değerleri sağlamak için kullanılan ikincil veri kaynakları, bu veri bağlantılarını sonuçlanır.

Sayfanın Başı

Form şablonunda denetimler ekleme yolları

Bir form şablonu tasarlarken denetim eklemek için denetimler Görev Bölmesi'ni kullanabilirsiniz. İçinde bir alan veya grup otomatik olarak eklediğiniz her denetim için veri kaynağındaki oluşturulacak bir denetim eklerken form şablonunun veri kaynağını otomatik olarak oluşturmayı seçebilirsiniz. Alternatif olarak, her denetimini varolan bir alanı veya form şablonunun veri kaynağındaki Grup bağlamak seçebilirsiniz. Bu seçeneği belirlerseniz, bir denetim eklediğinizde, alan veya grup veri kaynağından seçmeniz istenir.

İpucu: Var olan bir alan veya grup, denetimleri otomatik olarak veri kaynağı oluşturma ve bağlama arasında geçiş yapmak için denetimler görev bölmesinde veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu kullanın.

Form şablonunuzu Veri kaynağı görev bölmesinden alanları ve grupları sürükleyerek de denetim ekleyebilirsiniz. InfoPath form şablonunuzu, alan veya grup sürükleyin her zaman alan veya grup en uygun denetimi önerir. Örneğin, alanın veri türü tarih ise, InfoPath tarih seçici önerir.

Sayfanın Başı

Denetim türleri

Denetimler görev bölmesi, form şablonunuzu ekleyebileceğiniz 30'dan fazla farklı denetimleri içerir. Bu denetimler aşağıdaki kategoriler altında gruplandırılmış:

 • Standart denetimleri

 • Yinelenen ve isteğe bağlı denetimleri

 • Dosya ve resim denetimleri

 • Gelişmiş denetimleri

 • Özel denetimler

Aşağıdaki tablolarda her denetim amacını açıklayın.

Standart denetimleri

Standart denetimler genellikle toplamak ve bilgileri görüntüleyen ilişkilendirmek bulunur. Bu denetimleri, metin kutuları, liste kutuları, onay kutuları ve düğmeleri ekleyin.

Denetim

Simge

Açıklama

Metin kutusu

düğme görüntüsü

Bir formdaki en sık kullanılan denetim. Kullanıcıların biçimlendirilmemiş metni her türlü cümle, adları, sayıları, tarihleri ve saatleri gibi bir metin kutusuna girin. Metin kutuları biçimlendirilmiş metin içeremez.

Zengin metin kutusu

düğme görüntüsü

Metni kalın dahil olmak üzere, italik metin ve yazı tiplerini, yazı tipleri ve yazı tipi renklerini çeşitli içerebilen bir denetim biçimlendirilmiş. Ayrıca, kullanıcılar zengin metin kutusuna resimler, listeleri ve tablo ekleyebilirsiniz.

Açılan liste kutusu

Düğme Görüntüsü

Denetim kullanıcılar kutusunda bir seçenek listesi sunar. Listeden bir öğe seçmek için seçenek listesini açmak için bir ok kullanıcılar'ı tıklatın. Kategori değerleri formun veri kaynağında veya bir XML belgesi, veritabanı, Web hizmeti veya SharePoint kitaplığı veya liste için bir veri bağlantısından gelen değerleri el ile oluşturduğunuz bir listeden gelebilir.

Birleşik giriş kutusu

Düğme Görüntüsü

Denetim kullanıcıları almak istediğiniz kullanıcıların uygun öğeyi seçin veya kendi yazın kutusundaki seçenek listesi sunar. Kategori değerleri formun veri kaynağında veya bir XML belgesi, veritabanı, Web hizmeti veya SharePoint kitaplığı veya liste için bir veri bağlantısından gelen değerleri el ile oluşturduğunuz bir listeden gelebilir.

Liste kutusu

düğme görüntüsü

Denetim kullanıcıları içinden kullanıcıları uygun öğeyi seçin kutusunda seçenek listesi sunar. Kategori değerleri formun veri kaynağında veya bir XML belgesi, veritabanı, Web hizmeti veya SharePoint kitaplığı veya liste için bir veri bağlantısından gelen değerleri el ile oluşturduğunuz bir listeden gelebilir.

Tarih Seçici

düğme görüntüsü

Kullanıcıların tarihleri ve kullanıcıların bir tarih seçin olanak tanıyan bir takvim düğmesi nerede yazabileceğiniz bir kutu içeren bir denetimi.

Onay kutusu

düğme görüntüsü

Evet/Hayır ayarlamak için kullanıcılar veya doğru/yanlış değerlerine ekleyerek veya küçük bir kare kutusundan bir onay işareti kaldırarak sağlayan bir denetimi.

Seçenek düğmesi

düğme görüntüsü

Kullanıcıların olanak sağlayan bir denetim dışlayan kümesinden seçin. Bir grup içindeki bir seçenek düğmesi seçildiğinde, diğer bir seçenek düğmeleri temizlenir. Veri kaynağındaki bir alana bağlı bir grup seçenek düğmesi ve her seçenek düğmesi farklı bir değer o alanında kaydeder.

Düğme

düğme görüntüsü

Form veya başka işlemler arasında bir veritabanı sorgu göndermek için kullanılan denetim. Bir düğme de kuralları veya kullanıcıların düğmesine tıkladığınızda çalışan özel kod ile ilişkilendirebilirsiniz.

Bölüm

Button Image

Diğer denetimler için kapsayıcı bir denetim. Bölümler diğer bölümlere de dahil olmak üzere denetimler görev bölmesinde, listelenen denetimleri ekleyebilirsiniz.

Yinelenen ve isteğe bağlı denetimleri

Yinelenen ve isteğe bağlı denetimler yinelenen tablolar, yinelenen bölümler ve isteğe bağlı bölümler listesinde, bulunur. Bu denetimler bir form doldururken liste öğeleri, satır, kayıt kümeleri ve isteğe bağlı bilgileri eklemek için kullanıcılara izin verin.

Denetimi

Simge

Açıklama

İsteğe bağlı bölüm

düğme görüntüsü

Diğer denetimler için kapsayıcı ve tüm kullanıcıların dolduracağı gerekli olmayan başka bilgiler eklemek için kullanışlı olan bir denetim. İsteğe bağlı bölüm içeren bir form doldururken kullanıcılara formunda isteğe bağlı bölüm eklenip eklenmeyeceğini seçebilirsiniz.

Yinelenen bölüm

Düğme Görüntüsü

Diğer denetimler için kapsayıcı ve personel veritabanı kayıtları gibi kayıt tabanlı verileri sunmak için kullanışlı olan bir denetim. Yinelenen bölüm içeren form doldururken kullanıcılara yinelenen bölümü başka oluşumlarını ekleyebilirsiniz.

Yinelenen tablo

düğme görüntüsü

Bir tablo yapısındaki yinelenen bilgileri görüntüleyen bir denetim. Her öğe yinelenen tabloyu yeni bir satırda görüntülenir. Bir form doldururken kullanıcılara ekleyebilir veya gerektiği gibi yinelenen bir tablodaki satırları silebilirsiniz. Yinelenen tablolar diğer denetimler içerebilir.

Yatay Yinelenen Tablo

düğme görüntüsü

Bir tablo yapısındaki yinelenen bilgileri görüntüleyen bir denetim. Yinelenen tabloyu yeni bir sütunda her öğe görüntülenir. Bir form doldururken kullanıcılara ekleyebilir veya gerektiği gibi yinelenen tabloda sütun silme. Yatay Yinelenen Tablo diğer denetimler içerebilir.

Ana öğe/ayrıntı

düğme görüntüsü

Bir denetim yinelenen kümesi doğrudan başka birine ilişkili gerçekten denetler. Ana denetim her zaman bir yinelenen tablo olur ve ayrıntı denetimi yinelenen tablo veya yinelenen bölüm olabilir. Ana öğe/ayrıntı kullanıcıların büyük miktarda verilerle daha verimli çalışmanıza yardımcı denetler. Örneğin, form şablonunuzu personel veritabanı kayıtları görüntüleniyorsa, yalnızca bir alt kümesini her çalışan hakkındaki bilgileri ana denetimde gösterileceği belirtebilirsiniz. Daha sonra bir kullanıcı ana denetimde (satır) kayıt seçtiğinde, ayrıntı denetimi çalışan hakkında daha ayrıntılı bilgi görüntüleyebilirsiniz.

Madde işaretli liste

düğme görüntüsü

İzin veren kullanıcıları eklemek veya silmek madde işaretli bir liste kutusu denetiminin öğeleri biçiminde gerektiği gibi. Madde işaretli liste denetimleri form şablon tekrarlanma, toplantı gündemini eylem öğeleri listesi gibi basit bir metin eklemek için iyi bir yoldur.

Numaralandırılmış liste

düğme görüntüsü

Kullanıcıları eklemek veya silmek sağlayan bir denetimi bir formda gerektiği şekilde numaralı liste öğelerini. Numaralandırılmış liste denetimleri kullanılabilir yinelenme ve toplantıda Gündem öğelerini listesi gibi siparişle çeşit gösteren basit bir metin eklemek için en iyi yolu Gündem form şablonuna.

Düz liste

düğme görüntüsü

Kullanıcıların bir formda gerektiği liste öğeleri ekleme veya silme olanak tanıyan bir denetim. Düz liste denetimleri gibi bir toplantıya katılan adları listesini tekrarlanma form şablonunu isteği basit metin dahil etmek iyi bir yoldur.

Çoklu seçim liste kutusu

düğme görüntüsü

Bir seçenek listesi kullanıcıya sunan bir denetim onay kutularını kaydırılabilir listesi olarak görüntülenir. Kullanıcıların sayıda onay kutularını gerektiği gibi seçebilirsiniz ve hatta form şablonunun nasıl tasarlanmış olmasına bağlı olarak özel girdilerini eklemek mümkün olabilir.

Dosya ve resim denetimleri

Form şablonunuzu temel alan formları doldurduğunuzda kullanıcılar dosya ekler veya resimler ekleyebilirsiniz form şablonunuzu tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, InfoPath formları Tablet PC'de bunları sağlayan özel mürekkep resim denetimden sağlayacağı doldurma kullanıcılar oluşturun ve mürekkep çizimlerini kaydedin.

Denetim

Simge

Açıklama

Dosya eki

düğme görüntüsü

Kullanıcıların kendi formlarına dosya olanak sağlayan bir denetimi. Her dosya eki denetimi eklenmiş olarak bir dosya verir ve gerekirse dosya türü kısıtlayabilir. Kullanıcılarınız birden fazla dosya eklemek isterseniz, dosya eki denetimini yinelenen denetim ekleyebilirsiniz.

Resim

düğme görüntüsü

Form şablonunda bir başlık veya arka plan gibi statik öğe olarak eklenebilir veya formu bir parçası olarak bir resim eklemek için kullanıcılara izin verebilirsiniz denetim. Resim denetimleri resmi kaydedilmiş konumuna işaret eden bir adresini (URL) depolayabileceğiniz veya formun kendisinde görüntüyü depolayın.

Mürekkep resmi

düğme görüntüsü

Mürekkep çizimlerini formlarına, denetimin kendi içinde veya üstüne arka plan resmi eklemek için Tablet PC kullanıcıları sağlayan bir denetimi.

Gelişmiş denetimleri

Gelişmiş denetimleri olabilir denetimleri küçüktür standart denetimleri veya özel durumlarda yalnızca sık kullanılan bağlıdır.

Denetim

Simge

Açıklama

Hyperlink

düğme görüntüsü

Bir URL'ye bağlanmak için kullanılan denetim. Örneğin, ürünlerin bir listesini hakkında bilgi gösteren bir form şablonu ürün bilgileri Web sayfalarının köprülerini içerebilir. Köprü denetimleri intranette veya Internet'te herhangi bir Web sunucusuna gösterebilirsiniz.

İfade kutusu

düğme görüntüsü

Salt metin denetimi. Salt okunur bir metin görüntülemek, formdaki başka bir denetimin değerini görüntülemek veya XPath ifadelerini temel formüller oluşturmak için ifade kutuları kullanabilirsiniz.

Dikey etiket

düğme görüntüsü

Form şablonunuzda 90 derece açıyla görüntülenen salt metin etiketi. Dikey etiketler çoğunlukla yinelenen tablolarda sütun başlıkları olarak kullanılır.

Kaydırma bölgesi

düğme görüntüsü

Diğer denetimler içeren bir denetimi boyutu değişmeyen ve böylece kullanıcılar görünümünden çıkmak bilgileri görmek için kaydırabilirsiniz kaydırma çubuklarını içerir. Formun bir bölümünde çok fazla veri içeren ve kullanıcıların tümü aynı anda görmek gerekmez Kaydırma bölgeleri özellikle yararlı olur.

Yatay Bölge

Düğme Görüntüsü

Diğer denetimleri içeren ve diğer yerleştirmek için kullanılabilir bir denetimi bir form şablonuna-yana denetler.

Seçim grubu

düğme görüntüsü

Diğer denetimler sırayla içeren iki veya daha fazla seçim bölümü içeren bir denetimi. Seçim grubu seçim bölümü dışlayan bir dizi içinde tek bir seçenek sunar. Bir form doldururken kullanıcılara farklı bir seçim bölümü ile varsayılan seçim bölümüne değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir iş uygulaması form şablonunda başvurularını için ev telefon numarası veya iş telefon numarasını girmek kullanıcılara izin vermek için bir seçim grubu kullanabilirsiniz.

Yinelenen seçim grubu

düğme görüntüsü

Yinelenen bir yapıda görüntüleyen iki veya daha fazla seçenek bölümlerine denetim. Bir form doldururken kullanıcılara ekleme, silme veya ek yinelenen seçim grupları, gerektiği gibi değiştirin. Örneğin, bir çalışanın bilgilerini form şablonunda, yinelenen seçim grubu birden çok Acil durumda ulaşılacak kişi girin kullanıcılara izin vermek için kullanabilirsiniz. Her kişi için kullanıcı ev adresi bilgilerini iş adresi bilgileriyle değiştirebilir.

Seçim bölümü

düğme görüntüsü

Denetim diğer denetimleri içeren ve bu seçenek grupları veya yinelenen seçim grupları her zaman görünmelidir. Seçim bölümü, varolan bir seçim grubu için daha fazla seçenek eklemeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Bir seçim grubu dışında herhangi bir seçim bölümü eklerseniz, InfoPath seçim bölümüne yeni bir seçim grubu içindeki otomatik olarak ekler.

Yinelenen özyinelemeli bölüm

düğme görüntüsü

Diğer denetimler içeren ve kendi içinde eklenebilir denetim. Yinelenen özyinelemeli bölüm, anahat gibi hiyerarşik içerik oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Özel denetimler

Özel denetimleri, Microsoft ActiveX denetimleri ve InfoPath içinde kullanılabilir şablon bölümleri dahil olmak üzere, özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Özel bir denetim InfoPath'te varsayılan olarak bulunmaz biridir.

Denetim

Açıklama

Şablon parçası

Düzen, özellik ayarları ve birden çok form şablonlarını yeniden kullanmak üzere kaydettiğiniz denetim davranış, bazı yönlerini içeren özelleştirilmiş denetimleri kümesini. Bir şablon parçası oluşturduktan sonra özel Denetim Ekleme Sihirbazı form şablonunuzda kullanabilmek şablon parçasının tasarım modu almak için kullanın.

ActiveX denetimi

InfoPath'te dahil değildir, ancak denetimler görev bölmesine eklenebilir denetim. Bilgisayarınızda kayıtlı varolan ActiveX denetimleri seçebilir veya belirli iş gereksinimlerinizi karşılamak üzere geliştirdiğiniz özel denetimlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, finansal kullanmak için form şablonlarını geliştirdiğiniz varsa, form şablonunda görüntülenecek borsa bilgileri sağlayan bir ActiveX denetimi geliştirebilirsiniz. Oluşturma veya ActiveX denetimi bulma sonra böylece form şablonunuzda kullanabileceğiniz denetimi tasarım moduna içeri aktarmak için özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nı kullanın.

Sayfanın Başı

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

InfoPath form şablonuna tasarladığınızda, bir tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlama için belirli Uyumluluk modunu seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonunu InfoPath Forms Servicesçalıştıran bir sunucuda yayımlanan ve ardından tarayıcı etkin olduğunda, bir Web tarayıcısında form şablonunu temel alan formlar görüntülenebilir. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, bir Web tarayıcısında görüntülenemez çünkü bazı denetimler denetimler görev bölmesinde kullanılamaz. Aşağıdaki denetimleri tarayıcı uyumlu form şablonlarını desteklenmez:

 • Birleşik giriş kutusu

 • Çoklu seçim liste kutuları

 • Ana öğe/ayrıntı denetimleri

 • Madde işaretli, numaralı ve düz liste denetimleri

 • Resim ve mürekkep resmi denetimleri

 • Mürekkep resmi denetimleri

 • Dikey etiketler

 • Kaydırma bölgeleri

 • Yatay bölgeler

 • Yatay Yinelenen Tablo

 • Seçim grubu, yinelenen seçim grubu ve seçim bölümü denetimleri

 • Yinelenen özyinelemeli bölüm

 • ActiveX denetimleri

Microsoft Office InfoPath 2003'le uyumlu form şablonlarını Microsoft Office InfoPath 2007 tasarlamak seçebilirsiniz. Geriye doğru uyumlu form şablonlarını, birleşik giriş kutuları ve çoklu seçim liste kutuları desteklenmez. Kullanıcılar form şablonunu InfoPath 2003'te açtığınızda, birleşik giriş kutuları açılan liste kutular olarak görünüyor ve çoklu seçim liste kutuları madde işaretli listeler olarak görünür.

Diğer form şablonunda yeniden kullanmak istediğiniz form şablonunu belirli bir kısmını varsa, bir şablon parçası tasarlayabilirsiniz. Normal şablonu bölümü denetimleri ve veri kaynağı oluşur ve veri bağlantıları, veri doğrulama ve kurallar gibi özellikler de içerebilir. Şablon parçalarında, ActiveX denetimleri desteklenmez ve denetimler görev bölmesinde sonuç olarak gizlenmiştir. Ayrıca, bir tarayıcı uyumlu şablon parçası tasarlama varsa, yalnızca InfoPath'de kullanmak üzere şablon parçası tasarlama yaptığınız daha daha az denetimleri ve özellikleri erişiminiz olan.

Sayfanın Başı

Bir denetimi bir form şablonundan kaldırma

Bir denetimi bir form şablonundan kaldırmak için istediğiniz denetimi seçin ve sonra DELETE tuşuna basın. Bir denetimi kaldırdığınızda, denetime bağlı alan veri kaynağında kalır. Bununla birlikte, bu form şablonunu temel alan bir form bu alanda depolanan verileri göstermez. Verileri görüntülemek için denetim bir alana bağlamak.

Farklı bir denetim, silmesini yerine alana bağlamak istiyorsanız, farklı bir türe denetimi değiştirebilirsiniz. Denetimi sağ tıklatın, Değiştir'itıklatarak ve sonra menüsünde seçeneklerden birini tıklatarak bunu yapabilirsiniz. Yalnızca bu tür alanlar için ilişkili denetim türleri menüsünü görüntüler.

Changing an existing control to a different type

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×