Denetimlere giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, Access'te bulunan farklı denetim biçimleri açıklanmakta ve form ve raporlara denetimlerin nasıl eklendiği gösterilmektedir. Denetimler, veri girmek, düzenlemek ya da görüntülemek için kullandığınız bir form veya raporun parçalarıdır. Örneğin, metin kutusu verileri raporlar halinde görüntülemek veya formlara veri girmek ya da verileri raporlar halinde görüntülemek için sık kullanılan bir denetimdir. Diğer sık kullanılan denetimler arasında komut düğmeler, onay kutuları ve birleşik kutular (açılır listeler) yer alır.

Bu makalede

Denetimler anlama

Düzenleri anlama

Denetimleri anlama

Denetimler veritabanı uygulamanızdaki verileri görüntülemenizi ve bu verilerle çalışmanızı sağlar. En sık kullanılan denetim, metin kutusudur, ancak komut düğmeleri, etiketler, onay kutuları ve alt form/alt rapor denetimleri gibi denetimler de vardır.

Denetimler ilişkili, ilişkisiz veya hesaplanan olarak sınıflandırılabilir:

 • İlişkili denetim    Veri kaynağı, bir tablo veya sorgudaki bir alan olan denetime, ilişkili denetim adı verilir. Veritabanınızdaki alanlardan gelen değerleri görüntülemek için ilişkili denetimleri kullanırsınız. Değerler metin, tarihler, sayılar, Evet/Hayır değerleri, resimler veya grafikler olabilir. Örneğin, bir çalışanın soyadını görüntüleyen bir metin kutusu, bu bilgiyi Çalışanlar tablosundaki Soyadı alanından alabilir.

 • İlişkisiz denetim    Alan veya ifade gibi veri kaynağı olmayan bir denetime ilişkisiz denetim denir. Bilgileri, resimleri, çizgileri veya dikdörtgenleri görüntülemek için ilişkisiz denetimleri kullanırsınız. Örneğin, formun başlığını görüntüleyen bir etiket, ilişkisiz denetimdir.

 • Hesaplanan denetim    Veri kaynağı, alan yerine bir ifade olan denetime hesaplanan denetim denir. İfade tanımlayarak denetimde veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz değeri belirtirsiniz. Deyim; işleçlerin ( = ve + gibi), denetim adlarının, alan adlarının, tek bir değer getiren işlevlerin ve sabit değerlerin bir bileşimi olabilir. Örneğin, aşağıdaki deyim, Birim Fiyat alanındaki değeri sabit bir değerle (0,75) çarparak, bir ürünün fiyatını yüzde 25 indirimli olarak hesaplar.

= [Birim Fiyat] * 0,75

Bir deyim, formun veya raporun temel aldığı tablo veya sorgudaki bir alandan veya formdaki ya da rapordaki başka bir denetimden gelen verileri kullanabilir.

Not: Hesaplamalar, tablolara Hesaplanan alanı ekleyerek ya da sorgularda sorgu kılavuzunun Alan satırına bir ifade girerek de gerçekleştirilebilir. Ardından form ve raporları bu tablo veya sorgulara bağlayabilirsiniz ve hesaplamalar, hesaplanmış bir denetim oluşturulmadan form veya raporlarda görüntülenebilir.

Form veya rapor oluşturduğunuzda, özellikle nesnedeki denetimlerin çoğunu oluşturuyorlarsa öncelikle bütün ilişkili denetimleri eklemek ve düzenlemek büyük olasılıkla en verimli yoldur. Daha sonra Düzen veya Tasarım görünümünün Tasarım sekmesinde yer alan Denetimler grubundaki araçları kullanarak tasarımı tamamlayan ilişkisiz ve hesaplanan denetimleri ekleyebilirsiniz.

Denetimin verilerini aldığı alanı tanımlayarak denetimi bir alanla ilişkilendirirsiniz. Alanı Alan Listesi bölmesinden forma veya rapora sürükleyerek, seçili alanla ilişkili bir denetim oluşturabilirsiniz. Alan Listesi bölmesi, formun temel aldığı tablo veya sorgunun alanlarını görüntüler. Alan Listesi bölmesini görüntülemek için Düzen veya Tasarım görünümündeki nesneyi açın, ardından Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Varolan Alanları Ekle öğesini tıklatın. Alan Listesi bölmesindeki bir alanı çift tıklattığınızda, Access nesneye o alan için uygun denetim türünü ekler.

Diğer bir seçenek olarak, alan adını denetimin kendisine (nesne Tasarım görünümünde açıksa) veya denetimin özellik sayfasındaki Denetim Kaynağı özellik kutusuna yazarak alanı bir denetimle ilişkilendirebilirsiniz. Özellik sayfası, denetimin ad, veri kaynağı ve biçim gibi özelliklerini tanımlar. Özellik sayfasını görüntülemek veya gizlemek için F4 tuşuna basın.

Alan Listesi bölmesini kullanmak, iki nedenden dolayı ilişkili denetim oluşturmanın en iyi yoludur:

 • Access denetimin iliştirilmiş etiketini otomatik olarak alanın adıyla (veya temel alından tablo veya sorguda o alan için tanımlanan başlıkla) doldurur, böylece denetimin etiketini yazmak zorunda kalmazsınız.

 • Access otomatik olarak denetimin pek çok özelliğini, temel alınan tablo veya sorgudaki alanın özelliklerine göre, uygun değerler olarak ayarlar (örneğin Biçim, Ondalık Basamaklar ve Giriş Maskesi özellikleri).

Önceden bir ilişkisiz denetim oluşturduysanız ve onu bir alanla ilişkilendirmek istiyorsanız, denetimin Denetim Kaynağı özellik kutusundaki değeri alanın adı olarak ayarlayın. Denetim Kaynağı özelliğiyle ilgili ayrıntılar için, imleç özelliğin açılan listesindeyken F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Düzenleri anlama

Düzenler, denetimlerinizi yatay ve dikey şekilde hizalayarak formunuza standart bir görünüm kazandıran kılavuzlardır. Düzeni, her hücresi ya boş olan ya da tek bir denetim içeren bir tablo gibi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki yordamlarda düzenlere denetim ekleme, kaldırma veya yeniden düzenleme işlemlerinin nasıl yapılacağı gösterilmiştir.

Not: Yalnızca Access kullanılarak açılacak masaüstü veritabanı oluşturuyorsanız düzenler isteğe bağlıdır. Ancak, veritabanını SharePoint sunucusunda yayımlayıp tarayıcıda kullanmayı planlıyorsanız, tarayıcıda kullanmak istediğiniz tüm formlarda ve raporlarda düzenleri kullanmanız gerekir.

Web veritabanları hakkında daha fazla bilgi için, Web'de paylaşmak üzere veritabanı oluşturma makalesine bakın.

Düzenleri birçok farklı yolla yapılandırılabilir, ancak genellikle bir tablolu veya Yığılmış biçiminde yapılandırılır. Bu iki ana biçimleri içinde denetimlerinizi daha iyi uyacak şekilde düzenini özelleştirmek için hücreleri birleştirme veya bölme kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için düzeninde hücreleri bölme veya birleştirmebölümüne bakın.

 • Sekmeli denetim düzenlerinde, denetimler aşağıdaki resimde gösterilen şekilde elektronik tablolarda olduğu gibi etiketleri yukarıda olan satır ve sütunlar halinde düzenlenir:

  Bir rapordaki sekme düzeni.

  Sekmeli denetim düzenleri her zaman form veya raporun iki bölümünü kapsar. Denetimler hangi bölümde olursa olsun, etiketler üstteki bölümdedir.

 • Yığın düzenlerinde denetimler, aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde, kağıt formlarda karşılaştıklarınız gibi her birinin solunda bir etiketle birlikte dikey olarak yer alır.

  Bir formdaki yığılmış düzen.

  Yığılmış düzenler her zaman form veya rapordaki tek bir bölümde yer alır.

Access aşağıdaki durumlardan birinde otomatik olarak sekmeli düzenler oluşturur:

 • Oluştur sekmesindeki Raporlar grubunda Rapor'u tıklatarak yeni bir rapor oluşturduğunuzda.

 • Oluştur sekmesindeki Raporlar grubunda Boş Rapor'u tıklatarak yeni bir rapor oluşturduktan sonra, Alan Listesi bölmesinden forma bir alan sürüklediğinizde.

Access aşağıdaki durumlardan birinde otomatik olarak yığılmış düzenler oluşturur:

 • Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda Form'u tıklatarak yeni bir form oluşturduğunuzda.

 • Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda Boş Form'u tıklatarak yeni bir form oluşturduktan sonra, Alan Listesi bölmesinden forma bir alan sürüklediğinizde.

Bu bölümde

Yeni bir düzeni oluşturma

Tablolu için Yığılmış Düzen Yığılmış için tablolu veya aracılığıyla geçiş yapma

Bir düzen iki düzeni bölme

Düzene satırları veya sütunları ekleme

Bir düzeninden satırları veya sütunları kaldırma

Bir düzende hücreleri bölme veya birleştirme

Bir düzendeki denetimler yeniden düzenleme

Düzene denetimleri ekleme

Bir düzeninden denetimleri kaldırma

Yeni düzen oluşturma

Varolan bir form veya rapor nesnesinde, aşağıdakileri yaparak yeni bir denetim düzeni oluşturabilirsiniz:

 1. Düzene eklemek istediğiniz bir denetim seçin.

 2. Aynı düzene başka denetimler de eklemek isterseniz, SHIFT tuşunu basılı tutarak bu denetimleri seçin.

 3. Düzenle sekmesinde, Tablo grubunda, Sekmeli veya Yığılmış'ı tıklatın.

Access düzeni oluşturur ve seçili denetimleri ekler.

Bölüm başı

Bir düzeni sekmeliden yığılmışa veya yığılmıştan sekmeliye değiştirme

Bütün bir düzeni bir türden diğerine değiştirmek için:

 • Değiştirmek istediğiniz düzende bir hücre seçin.

 • Düzenle sekmesinde, Satırlar ve Sütunlar grubunda Düzen Seç'i tıklatın.

 • Düzenle sekmesinde, Tablo grubunda, istediğiniz düzen türünü (Sekmeli veya Yığılmış) tıklatın.

Access denetimleri istediğiniz düzen türünde yeniden düzenler.

Bölüm başı

Bir düzeni iki düzene bölme

Aşağıdakileri yaparak bir denetim düzenini iki düzene bölebilirsiniz:

 1. SHIFT tuşunu basılı tutarak yeni düzene taşımak istediğiniz hücreleri tıklatın.

 2. Düzenle sekmesinde, Tablo grubunda, yeni düzen için istediğiniz düzen türünü (Sekmeli veya Yığılmış) tıklatın.

Access yeni bir denetim düzeni oluşturur ve seçili denetimleri ekler.

Not: Düzenin bölünmesiyle, özgün düzende boş satır veya sütunlar bulunabilir. Satır veya sütun silmek için satır veya sütundaki bir hücreyi sağ tıklatıp Satır Sil'i ya da Sütun Sil'i tıklatın.

Bölüm başı

Düzene satır veya sütun ekleme

 1. Yeni satır veya sütun eklemek istediğiniz yerin bitişiğinde bir hücre seçin.

 2. Düzenle sekmesinde, Satırlar ve Sütunlar grubunda, yeni satırı geçerli satırın üzerine veya altına eklemek için Üste Ekle veya Alta Ekle'yi tıklatın. Geçerli sütunun soluna veya sağına yeni bir sütun eklemek için Sola Ekle veya Sağa Ekle'yi tıklatın.

Access, düzene yeni satır veya sütunu ekler.

Bölüm başı

Düzenden satır veya sütun kaldırma

 1. Kaldırmak istediğiniz satır veya sütunda bir hücreyi seçin.

 2. Düzenle sekmesinde, Satırlar ve Sütunlar grubunda, sütun veya satırı seçmek için Sütun Seç veya Satır Seç'i tıklatın.

 3. DELETE tuşuna basın.

Access düzenden satır veya sütunu siler.

Bölüm başı

Düzendeki hücreleri bölme veya birleştirme

Bir sözcük işleme belgesinde olduğu gibi, düzen de satır ve sütunlar halinde düzenlenmiş hücrelerden oluşur. Her hücre metin kutusu, etiket veya komut düğmesi gibi bir denetim içerebilir. İki hücre oluşturmak üzere bir hücreyi yatay veya dikey olarak bölebilir ya da düzendeki birden fazla satır veya sütunu kapsayan tek bir büyük hücre oluşturmak üzere birden fazla hücreyi birleştirebilirsiniz. Bir hücre birden fazla satır veya sütunu kapsasa da tek bir denetim içermeye devam edebilir.

Hücreleri bölme

Bir hücreyi dikey olarak böldüğünüzde, düzenin yapısında yeni bir satır oluşturursunuz. Böldüğünüz satırda başka hücreler varsa bu hücreler aynı boyutta kalır (bölme işleminden sonuçlanan iki alt satırı kapsar). Bir hücreyi yatay olarak böldüğünüzde, düzenin yapısında yeni bir sütun oluşturursunuz. Böldüğünüz sütunda başka hücreler varsa bu sütunlar aynı boyutta kalır (bölme işleminden sonuçlanan iki alt sütunu kapsar).

Hücreleri birleştirme

Not: Boş hücreleri birleştirebilir veya denetim içeren bir hücreyi diğer boş hücrelerle birleştirebilirsiniz. Ancak, birden fazla denetimin bulunduğu hücreleri, her hücrede yalnızca tek denetim olabileceğinden birleştiremezsiniz.

 1. Birleştirmek istediğiniz ilk hücreyi seçin.

 2. SHIFT tuşunu basılı tutun ve birleştirmek istediğiniz diğer hücreleri seçin.

 3. Düzenle sekmesinde, Birleştir / Böl grubunda, Birleştir'i tıklatın.

Not: Bir düzendeki birden fazla hücreyi bölüp birleştirdikçe, altta yatan satır ve sütun yapısı karmaşık hale gelir. Bunun sonucunda yalnızca istediğiniz hücreyi yeniden boyutlandırmak zorlaşabilir. Önce satır yükseklikleri ile sütun boyutlarını olabildiğince ayarlamanızı ardından istediğiniz düzeni oluşturmak üzere hücreleri bölüp birleştirmenizi öneririz.

Bölüm başı

Düzendeki denetimleri yeniden düzenleme

Denetimleri bir düzen içersinde veya düzenler arasında istediğiniz konuma sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Denetimi sürüklerken, fare düğmesini bıraktığınızda denetimin nereye yerleştirileceğini gösteren yatay veya dikey bir çubuk görünür. Denetimi boş bir hücreye sürüklerseniz, Access denetimin nereye yerleştirileceğini belirtmek için tüm hücreyi vurgular.

Denetimin düzen içinde seçerek, ALT tuşunu basılı tutun ve ardından denetimi taşımak için ok tuşlarını kullanarak da taşıyabilirsiniz.

Bir denetimi sola veya sağa taşımak için ALT + OK tuş bileşimini kullanın ve Düzen sınırlarının taşıyın, Access yeni sütun düzenine Taşı sığması için gerektiği gibi ekler. Denetimi orijinal konumuna geri taşıma ve böylece başka bir sayfaya genişletir, raporu genişletmeyi istenmeyen sonucu olabilir olsa bile bu yeni sütunların kalır. Raporlarda, bu raporu nesne fazladan genişliğini nedeniyle yazdırmaya boş sayfaları neden olabilir. Bir düzende düzeni görünümünde, boş bir sütunu silmek için o sütundaki bir hücreyi seçin ve sonra DELETE tuşuna basın. Düzen artık sayfa kenarlığı kestiğinde, Access raporu geri aşağı özgün sayfa genişliği otomatik olarak yeniden boyutlandırır.

Bölüm başı

Düzene denetim ekleme

Varolan bir denetim düzeni için Alan listesi bölmesinden yeni alan eklemek için   

 • Alanı Alan Listesi bölmesinden düzene sürükleyin. Fare düğmesini bıraktığınızda alanın nereye yerleştirileceğini gösteren yatay veya dikey bir çubuk görünür. Alanı boş bir hücreye sürüklerseniz, Access alanın nereye yerleştirileceğini belirtmek için tüm hücreyi vurgular.

Varolan denetimleri için varolan bir denetim düzeni eklemek için   

 1. Düzen görünümünde, denetim düzenine eklemek istediğiniz ilk denetimi seçin.

 2. Aynı düzene başka denetimler de eklemek isterseniz, SHIFT tuşunu basılı tutarak bu denetimleri seçin. Başka denetim düzenlerindeki denetimleri seçebilirsiniz.

 3. Seçili alanları düzene sürükleyin. Fare düğmesini bıraktığınızda alanların nereye yerleştirileceğini gösteren yatay veya dikey bir çubuk görünür.

Bölüm başı

Düzenden denetim kaldırma

Düzenden denetim kaldırmak, diğer denetimlerin konumunu etkilemeden denetimleri form veya rapor üzerinde istediğiniz yere yerleştirmenizi sağlar.

Form veya raporu bir Web uygulamasının parçası olarak kullanmayı düşünüyorsanız, tüm denetimlerinin düzenler içinde bulunması gerekir.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım görünümü'nü tıklatın.

 2. Düzenden kaldırmak istediğiniz hücreleri etiketlerle birlikte seçin. Birden fazla hücre seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutarak, kaldırmak istediğiniz hücreleri tıklatın. Düzendeki hücrelerin tümünü seçmek için Düzenle sekmesinde, Satırlar ve Sütunlar grubunda, Düzen Seç'i tıklatın.

 3. Seçili hücrelerden birini sağ tıklatın, Düzen'in üzerine gelin ve Düzeni Kaldır'ı tıklatın.

  Access seçili hücreleri düzenden kaldırır.

 4. Düzende bazı denetimler bıraktıysanız, bu denetimler kaldırdığınız denetimlerle örtüşür. Denetimler seçili iken, bu denetimleri düzene geri bırakmamaya dikkat ederek düzenden uzağa sürükleyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×