Denetimde görüntülenen verilere filtre uygulama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Bir liste kutusu, aşağı açılan liste kutusu veya birleşik giriş kutusu için Filtre ayarlama

Yinelenen bölüm veya yinelenen tablo için bir filtre ayarlama

Genel Bakış

Microsoft Office InfoPath form şablonuna tasarladığınızda, bu form şablonunu temel alan bir formu doldurun, kullanıcılar yapabilir seçenekler sınırlandırmak için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtre bu veri alt kümesini görüntülemek için verilere uygulanan koşullar kümesidir. Bir denetimde görüntülenen kayıt sayısını azaltır bir veri kaynağı, veri alt kümesini görüntülemek için filtreleri kullanabilirsiniz.

Her bir kullanıcı tarafından seçilen ölçütlere göre bir sorgu tarafından döndürülen veri alt kümesini görüntülemek gereksinim duyduğunuzda filtre kullanın. Ölçüt (örneğin, bir liste kutusu, birleşik giriş kutusu, aşağı açılan liste kutusu veya metin kutusu) veri kaynağındaki bir alana bağlı başka bir denetimi seçili olan öğenin emin olabilir.

Örneğin, ürünlerin birkaç donanımlarında izlemek için kullanılan bir form şablonu oluşturmakta olduğunuz düşünün. Tüm tedarikçileri tüm ürünler görüntülüyorsa, liste çok uzun olabilir. Bu sorunu çözmek için listeden bir sağlayıcı seçmek ve yalnızca üretici ürünleri görmek, kullanıcılarınızın olanak sağlayan bir filtre kullanabilirsiniz. Bir kullanıcı liste kutusundan bir sağlayıcı seçtiğinde, ürünler yalnızca seçili sağlayıcı göstermek için yinelenen tabloya filtre uygulanır. Kullanıcı başka bir sağlayıcı seçtiğinde, yinelenen tablo diğer üreticiden ürünleriyle güncelleştirilir.

İpucu: Kullanıcılarınız bir sorgu sonucu tutarlı bir alt kümesini gerektirmektedir biliyorsanız, yalnızca bu alt tüm verileri almak için sorgu kullanma ve sonra bir alt kümesi oluşturmak için filtre uygulama yerine dönmek için Sorgunuzu değiştirin. Kullanıcılarınız, daha hızlı form yükleme süreleri ve sorgu sonuçları elde etmek için sorguyu gereksinim duyduğunuz dış kaynaktan veri döndürdüğünden bekleniyor daha az zamanınızı harcamak.

Verilere filtre uygulandığını kullanıcılarınız göstermek için kullanıcı filtre uygulanmış veriler üzerinde fare işaretçisini geçtiğinde Filtre simgesi filtre simgesi görüntülenir.

Filtreler kullanıcıya görüntülenen öğelerin sayısını sınırlandırmak için yalnızca aşağıdaki türde denetimler için uygulanabilir:

 • Liste kutuları

 • Açılan liste kutuları

 • Birleşik giriş kutuları

 • Yinelenen Tablo

 • Yinelenen bölüm

Sayfanın Başı

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Filtreler InfoPath'te doldurulmuş için tasarlanmış form şablonları kullanılabilir. Tarayıcı uyumlu form şablonlarını filtreleri kullanılamaz. Tarayıcı uyumlu form şablonunda bir liste kutusu ve yinelenen tablo kullanıyorsanız, filtreler yerine koşullu biçimlendirme kullanmayı düşünün. Ayrıca bkz bölümünde koşullu biçimlendirme kullanma hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bir liste kutusu, aşağı açılan liste kutusu veya birleşik giriş kutusu için Filtre ayarlama

Bir liste kutusuna filtre yapılandırmak için bir liste kutusu, aşağı açılan liste kutusu veya birleşik giriş kutusu denetimi veri bağlantısıile bir veri kaynağına bağlı form şablonunuzdaki açmalısınız. El ile bir denetime Denetim Özellikleri iletişim kutusunu kullanarak girilmiş olan verileri filtre uygulayamazsınız.

Bir liste kutusu, aşağı açılan liste kutusu veya birleşik giriş kutusu için Filtre ayarlama

 1. Değiştirmek istediğiniz denetimi sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Denetimi Özellikler ' i tıklatın.

 2. Veri sekmesini tıklatın...

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir veri kaynağından değerleri kullanmak için değerleri formun veri kaynağında ara' yı tıklatın.

  • Değerler bir veri bağlantısını kullanmak için dış veri kaynağından gelen değerleri Ara ' yı tıklatın ve sonra Veri kaynağı listesinde, kullanmak istediğiniz veri bağlantısını tıklatın.

 4. Girdileri kutusunun yanındaki Düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın.

 5. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, alan veya denetim için değerleri sağlayan alanları içeren grubu tıklatın ve sonra Verilere filtretıklatın.

 6. Verilere filtre iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

  Not: Bir koşul eklemek için varolan bir filtreyi istiyorsanız, istediğiniz filtreyi tıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın.

 7. İlk kutuya Filtre Koşullarını Belirle iletişim kutusunda, veri, filtre uygulamak istediğiniz alanın adını tıklatın.

 8. İkinci kutuya, kullanmak istediğiniz filtre türüne tıklayın.

 9. Üçüncü kutusunda, filtre uygulamak istediğiniz koşul türünü tıklatın ve ardından koşulu yazın.

 10. Filtre için birden fazla koşul yapılandırmak için ve' ı tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir koşulun ve yeni koşul, filtre uygulamak için vetıklatın ve sonra yeni koşul ekleyin.

  • Varolan bir koşulun veya yeni koşul, filtre uygulamak için veya' yı tıklatın ve sonra ek koşul ekleyin.

 11. İletişim kutularını kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 12. Yaptığınız değişiklikleri sınamak için Standart araç çubuğunda Önizleme ' yi tıklatın veya CTRL + ÜST KRKT + B tuşlarına basın. Form şablonuna yeni bir pencerede açılır.

 13. Önizleme penceresinde farklı değerleri düzgün çalıştığını sınamak için filtre denetimini seçin.

  Filtreyi düzgün çalışmıyor

  Filtre içeren denetimi değerleri doğru değilse, çok fazla değer ya da yeterli değerler olduğundan ya da aşağıdakileri deneyin:

  • Birden fazla koşul, filtrede kullanıyorsanız, bu tek bir koşul doğru değerleri döndürülür denetlemek üzere biri hariç tüm koşul kaldırın. İlk koşul doğru değerleri döndürürse, başka bir koşul eklemek ve test edin.

  • Filtreler bir büyük ve küçük harf karakterler arasında ayrım olun. Büyük veya küçük harf karakterle başlayan verileri görüntülemek istiyorsanız, bir büyük harfi koşul filtre oluşturma, veyaFiltre koşul belirtmek iletişim kutusundan seçin ve sonra küçük harf koşul oluşturabilirsiniz.

  • Filtrelenen değerlerin tam olarak karşı hangi sizin düşünmüyorsanız, örneğin tek bir sağlayıcı ürünlerinden yerine tedarikçileri görüntü ürünlerinden, koşulu filtre türünü değiştirin. Örneğin, filtre türü eşittir , koşulu kullanıyorsa ve çok fazla ürünleri elde edeceğinizi, filtre türü eşit değildirkullanmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Yinelenen bölüm veya yinelenen tablo için bir filtre ayarlama

Bir yinelenen bölüm veya yinelenen tabloda filtre yapılandırmak için bir bölümde veya tabloda form şablonunuzu aşağıdaki gereksinimlerini karşılayıp eklemeniz gerekir:

 • Yinelenen bölüm veya tablo bir yinelenen alan veya grup ilişkilidir.

 • Yinelenen bölüm veya tablo veri bağlantısı olan bir alana bağlı en az bir denetim içerir.

Örneğin, bir alandaki verileri görüntülemek için yinelenen bir bölümde bir metin kutusu denetimini kullanabilirsiniz.

Yinelenen bölüm veya yinelenen tablo için bir filtre ayarlama

 1. Tablo veya form şablonuna bölüm altında görünen Yinelenen tablo veya Yinelenen bölüm etiketini sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Denetimi Özellikler ' i tıklatın.

 2. Görünüm sekmesini tıklatın.

 3. Verilere filtre uygulama' ı tıklatın.

 4. Verilere filtre iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

  Not: Varolan bir filtreyi bir koşul eklemek için istediğiniz filtreyi tıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın.

 5. İlk kutuya Filtre Koşullarını Belirle iletişim kutusunda, veri, filtre uygulamak istediğiniz alanın adını tıklatın.

 6. İkinci kutuya, kullanmak istediğiniz filtre türüne tıklayın.

 7. Üçüncü kutusunda, filtre uygulamak istediğiniz koşul türünü tıklatın ve ardından koşulu yazın.

 8. Filtre için birden fazla koşul yapılandırmak için ve' ı tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir koşulun ve yeni koşul, filtre uygulamak için vetıklatın ve sonra yeni koşul ekleyin.

  • Varolan bir koşulun veya yeni koşul, filtre uygulamak için veya' yı tıklatın ve sonra ek koşul ekleyin.

 9. Açık iletişim kutularını kapatın ve Denetim Özellikleri iletişim kutusuna dönmek için iki kez Tamam ' ı tıklatın.

 10. Yinelenen bölüm veya yinelenen tablo verileri filtre olduğunu gösterir, kullanıcı için bir özel filtre simgesini Filtre simgesi görüntülemek için filtre uygulanmış öğeleri belirtmek için filtre simgesi gösterDenetim görüntüleme sekmesinin tıklatın Özellikler iletişim kutusu.

 11. Filtreyi test edin ve düzgün çalıştığından emin olmak için Standart araç çubuğunda Önizleme ' yi tıklatın. Form şablonuna yeni bir pencerede açılır.

 12. Önizleme penceresinde farklı değerleri düzgün çalıştığını sınamak için filtre denetimini seçin.

  Filtreyi düzgün çalışmıyor

  Filtre içeren denetimi değerleri doğru değilse, çok fazla değer ya da yeterli değerler olduğundan ya da aşağıdakileri deneyin:

  • Birden fazla koşul, filtrede kullanıyorsanız, bu tek bir koşul doğru değerleri döndürülür denetlemek üzere biri hariç tüm koşul kaldırın. İlk koşul doğru değerleri döndürürse, başka bir koşul eklemek ve test edin.

  • Filtreler bir büyük ve küçük harf karakterler arasında ayrım olun. Büyük veya küçük harf karakterle başlayan verileri görüntülemek istiyorsanız, bir büyük harfi koşul filtre oluşturma, veyaFiltre koşul belirtmek iletişim kutusundan seçin ve sonra küçük harf koşul oluşturabilirsiniz.

  • Filtrelenen değerlerin tam olarak karşı hangi sizin düşünmüyorsanız, örneğin tek bir sağlayıcı ürünlerinden yerine tedarikçileri görüntü ürünlerinden, koşulu filtre türünü değiştirin. Örneğin, filtre türü eşittir , koşulu kullanıyorsa ve çok fazla ürünleri elde edeceğinizi, filtre türü eşit değildirkullanmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×