DCount İşlevi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

DCount işlevi, belirtilen bir (bir etki alanı) kayıtlarını ayarlanan kayıt sayısını belirlemek için kullanabilirsiniz. DCount işlevi bir Visual Basic for Applications (VBA) modülünde, makro, sorgu ifadesinin veya hesaplanmış denetimiçin kullanın.

Örneğin, belirli bir tarihte yapılmış siparişlerin Siparişler tablosunda karşılık gelen kayıtların sayısını dönmek için modülde DCount işlevi kullanabilirsiniz.

Söz dizimi

VSEÇSAY ( ifade etki alanı [ölçütler] )

VSEÇSAY işlevinin sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

ifade

Gerekli. Kayıtları saymak istediğiniz alanı tanımlayan bir ifade. Bir tablo veya sorgudaki bir alan tanımlayıcı bir dize ifadesi olabilir veya bu alandaki verileri hesaplama gerçekleştirir ifade olabilir. İfadeiçinde bir tablo, form, sabit veya bir işlev bir denetimi bir alanın adını ekleyebilirsiniz. İfade bir işlev içeriyorsa, yerleşik veya kullanıcı tanımlı, ancak olmayan başka bir etki alanı toplama veya SQL toplam işlevi olabilir.

etkialanı

Gerekli. Etki alanının oluşturulduğu kayıt kümesini tanımlayan dize ifadesi. Bir tablo adı veya parametre gerektirmeyen bir sorgunun sorgu adı olabilir.

ölçüt

İsteğe bağlı. DCount işlevi yapıldığı veri aralığını kısıtlamak için kullanılan bir dize ifadesi. Örneğin, ölçüt çoğunlukla WHERE yan tümcesinde sözcüğünü içermeyen bir SQL deyimi eşdeğerdir yeri. Ölçüt belirtilmezse, VSEÇSAY işlevinin ifade tüm etki alanı karşı değerlendirir. Ölçüt dahil herhangi bir alanı da bir etkialanı olması gerekir; VSEÇSAY işlevinin tersi durumda verir bir Null.


Notlar

DCount işlevi belirli değerlerine tanımaya gerekmediğinde bir etki alanı kayıt saymak için kullanın. İfade bağımsız değişkeni bir hesaplama alanı yapabilir, ama DCount işlevi yalnızca kayıt sayısını sayar. İfade tarafından gerçekleştirilen herhangi bir hesaplama değerini kullanılamaz.

İşlev yapıldığı veri aralığını kısıtlamak için ölçütler belirtmek gerektiğinde Hesaplanmış denetimde DCount işlevi kullanın. Örneğin, California için teslim edilecek siparişleri sayısını görüntülemek için bir metin kutusunun ControlSource özelliğini aşağıdaki ifadeye ayarlayın:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Herhangi bir kısıtlama belirtmeden etki alanındaki tüm kayıtları saymak istiyorsanız, Say işlevini kullanın.

ipucu

Say işlevini hızı sorgularda kayıtlarının sayım getirilmiştir. Bir sorgu ifadesinde DCount işlevi yerine Say işlevini kullanın ve sonuçları üzerinde herhangi bir kısıtlamaların zorunlu tutulması için isteğe bağlı ölçüt ayarlayın. Bir etki alanından bir kod modülü veya makro içinde ya da hesaplanan bir denetim kayıtları saymak gerekir DCount işlevi kullanın.

Değilse, form veya raporun temel aldığı kayıt kaynağındaki belirli bir alanı içeren kayıtları saymak için DCount işlevi kullanabilirsiniz. Örneğin, ürünler tabloyu temel alan bir form üzerindeki hesaplanan bir denetimde Siparişler tablosunda sipariş sayısı görüntüleyebilirsiniz.

DCount işlevi yıldız (*) joker karakteri ifade olmadığı sürece ifade tarafından başvurulan alanda Null değer içeren kayıtlar sayılmaz. Yıldız işareti kullanırsanız, DCount işlevi kayıt Null alanları içeren de dahil olmak üzere, toplam sayısını hesaplar. Aşağıdaki örnek, Siparişler tablosunda kayıt sayısını hesaplar.

intX = DCount("*", "Orders")

Etki alanı birincil anahtariçeren bir tablo ise, hiçbir zaman olacağından bir Null birincil anahtar alanına ayrıca toplam kayıt sayısını ayarı ifade , birincil anahtar alanına göre güvenebilirsiniz.

İfade birden fazla alanı tanımlar, alan adlarını bir birleştirme işleci, ampersan ya da ayırın. (&) veya toplama işleci (+). Alanları ayırmak için ve işareti kullanırsanız, DCount işlevi verileri herhangi birinde listelenen alanları içeren kayıt sayısını verir. Toplama işlecini kullanırsanız, DCount işlevi yalnızca verileri tüm listelenen alanları içeren kayıt sayısını verir. Aşağıdaki örnek, her işleci (Gönderimadı) tüm kayıtlardaki verileri içeren bir alan ve hiçbir veri (Gönderimbölgesi) içeren bir alan ile kullanıldığında etkilerini gösterir.

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Not: Ve işareti dize birleştirme gerçekleştirmek için tercih edilen işleç olarak. Özellikle Boşları bir ifade yoluyla yaymak pişman sürece sayısal toplama dışında herhangi bir şey için toplama işlecini kullanmaktan kaçının.

Bu işlev kullandığınızda, etki alanı kayıt kaydedilmemiş değişiklikler dahil edilmez. VSEÇSAY işlevinin değiştirilen değerleri temel alarak isterseniz, değişiklikleri Kaydetme kaydıveri sekmesinde, başka bir kayıt için odağı taşıma kayıtları altında tıklatarak veya Updatkullanarak ilk kaydetmelisiniz e yöntemi.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki işlev belirtilen bir ülke/bölge sonra belirtilen sevk tarihi sevk siparişler sayısını verir. Siparişler tablosunda etki alanıdır.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Çağır işlevi için Anlık pencerede aşağıdaki kod satırını kullanın:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×