DAX Formüllerindeki Verileri Filtreleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde, veri çözümleme ifadeleri (DAX) formülleri içinde filtreler oluşturmak açıklanır. Formüller hesaplamalarda kullanılan kaynak verilerin değerleri sınırlandırmak için içinde filtreler oluşturabilirsiniz. Bir tablo girdisi olarak formülü belirtme ve sonra bir filtre ifadesi tanımlama bunu. Sağladığınız filtre ifadesi verileri sorgulamak ve kaynak verilerinin yalnızca bir kısmını dönmek için kullanılır. Filtre dinamik olarak, verilerinizin geçerli bağlam bağlı olarak, formül sonuçlarını güncelleştirme her zaman uygulanır.

Bu makalede

Formülde Kullanılan Tabloda Filtre Oluşturma

Yinelenenleri Kaldıran Filtreler

Bağlam Filtreleri Nasıl Etkiler

Filtreleri Kaldırma

ALL İşleviyle Tüm Filtreleri Geçersiz Kılma

ALLEXCEPT İşleviyle Belirli Filtreleri Geçersiz Kılma

Formülde Kullanılan Tabloda Filtre Oluşturma

Bir tabloyu giriş olarak alan formüllerde filtreler uygulayabilirsiniz. Tablo adını girmek yerine, belirtilen tablodaki satırların bir alt kümesini tanımlamak üzere FILTER işlevini kullanırsınız. Daha sonra bu alt küme, özel toplamalar gibi işlemler için başka bir işleve geçirilir.

Örneğin, perakendecilerle ilgili sipariş bilgilerini içeren bir veri tablonuz olduğunu ve her perakendecinin ne kadar satış yaptığını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Öte yandan, yalnızca yüksek fiyatlı ürünlerinizden çok sayıda birim satışı yapmış olan perakendecilerin satış tutarlarını göstermek istiyorsunuz. DAX örnek çalışma kitabını temel alan aşağıdaki formül, filtre kullanarak bu hesaplamayı nasıl oluşturabileceğinizi gösteren bir örnektir:

= SUMX (
     FİLTRE ('ResellerSales_USD', 'ResellerSales_USD' [Miktar] > 5 &&
     'ResellerSales_USD' [ProductStandardCost_USD] > 100),
     'ResellerSales_USD' [SalesAmt]
     )

 • Formülün ilk bölümü tablosu bağımsız değişken olarak alır Power Pivot toplama işlevleri birini belirtir. SUMX bir tablo üzerinde bir toplam hesaplar.

 • Formülde ikinci kısmını, FILTER(table, expression),SUMX kullanmak için hangi veri bildirir. bir tablo veya bir tablo elde ifade SUMX gerekir. Burada, tüm veriler bir tabloda kullanmak yerine, siz FILTER işlevinin hangi tablodan satırları kullanılan belirtmek için kullanın.

  Filtre ifadesi iki bölümden oluşur: filtrenin uygulandığı tablonun ilk bölümü adlandırır. İkinci bölüm filtre koşul olarak kullanmak için bir ifadeyi tanımlar. Bu durumda, 5'ten fazla birimleri ve birden çok 100 TL maliyet ürünleri satan satıcılar filtreleme. İşleç, &&, koşulu kısımlarını için filtrelenmiş alt eklenmesini istediğiniz satır için doğru olması gerektiğini belirten bir mantıksal ve işleci ' dir.

 • Formülün üçüncü bölümü, SUMX işlevine hangi değerlerin toplanacağını bildirir. Bu örnekte, yalnızca satış tutarını kullanıyorsunuz.

  Bir tablo döndürür, FİLTRE gibi işlevleri hiçbir zaman tablo veya satırları doğrudan dönmek, ancak başka bir işlevinde her zaman eklenen unutmayın. FİLTRE ve, daha fazla örnek dahil olmak üzere, filtre uygulamak için kullanılan diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi için Filtre işlevleri (DAX)konusuna bakın.

  Not: Filtre ifadesi, içinde kullanıldığı bağlamdan etkilenir. Örneğin, bir ölçü içinde filtre kullanırsanız ve ölçü de PivotTable veya PivotChart'ta kullanılırsa, döndürülen veri alt kümesi kullanıcının PivotTable'a uygulamış olduğu ek filtrelerden veya Dilimleyicilerden etkilenebilir. Bağlam hakkında daha fazla bilgi için bkz: DAX Formüllerinde Bağlam.

Yinelenenleri Kaldıran Filtreler

Belirli değerlerine göre filtre yanı sıra, başka bir tablo veya sütun benzersiz değerler kümesinin döndürebilirsiniz. Bir sütundaki benzersiz değerlerin sayısını hesaplama veya başka işlemler için benzersiz değerler listesi kullanmak istediğinizde bu yararlı olabilir. DAX farklı değerleri döndürmek için iki işlevleri sağlar: DISTINCT işlevi ve Değerleri işlevi.

 • DISTINCT işlevi, işleve bağımsız değişken olarak belirttiğiniz tek bir sütunu inceler ve yalnızca ayrı değerleri içeren yeni bir sütun döndürür.

 • VALUES işlevi de benzersiz değerler listesini döndürür, ancak aynı zamanda bilinmeyen üyeyi verir. İlişki tarafından alanına katılmış olan iki tablodan değerleri kullanmak istediğinizde yararlıdır ve tek bir tablodaki eksik ve Sun diğer tablodaki bir değerdir. Bilinmeyen üyeyi hakkında daha fazla bilgi için bkz: DAX formüllerinde bağlam.

Bu işlevlerin her ikisi de, tam bir değer sütunu döndürür; dolayısıyla, bu işlevleri daha sonra başka bir işleve geçirilen bir değer listesi elde etmek için kullanırsınız. Örneğin, benzersiz ürün anahtarını kullanıp belirli bir perakendeci tarafından satılan ayrı ürünlerin listesini almak ve sonra da COUNTROWS işlevini kullanarak o listedeki ürünleri saymak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=COUNTROWS(DISTINCT('ResellerSales_USD'[ProductKey]))

Sayfanın Başı

Bağlam Filtreleri Nasıl Etkiler

PivotTable veya PivotChart için bir DAX formülü eklediğinizde, formülün sonucunu bağlam tarafından etkileyebilir. Power Pivot tabloda çalışıyorsanız, bağlam geçerli satır ve onun değerleri olur. Bir PivotTable veya PivotChart çalışıyorsanız, bağlam dilimleme veya filtreleme gibi işlemler tarafından tanımlanan veri alt kümesini veya kümesini anlamına gelir. PivotTable veya PivotChart tasarımını da kendi bağlam getirir. Örneğin, bölge ve yıla göre satış gruplandıran PivotTable oluşturma, yalnızca söz konusu bölgeler ve yıl için geçerlidir verileri PivotTable içinde görünür. Bu nedenle PivotTable'a eklemek istediğiniz ölçülerini sütun ve satır başlıkları artı ölçü formül herhangi bir filtre bağlamı hesaplanır.

Daha fazla bilgi için bkz: DAX Formüllerinde Bağlam.

Sayfanın Başı

Filtreleri Kaldırma

Karmaşık formüllerle çalışırken, geçerli filtrelerin neler olduğunu tam olarak bilmek veya formülün filtre bölümünü değiştirmek isteyebilirsiniz. DAX, filtreleri kaldırmanıza ve geçerli filtre bağlamının bir parçası olarak hangi sütunların alıkonacağını denetlemenize olanak tanıyan çeşitli işlevler sağlar. Bu bölüm, bu işlevlerin formülde sonuçları nasıl etkilediği konusuna genel bir bakış sağlar.

ALL İşleviyle Tüm Filtreleri Geçersiz Kılma

Önceden uygulanan tüm filtreleri geçersiz kılmak için ALL işlevini kullanın ve tüm satırları tabloda toplama veya diğer işlem yaparken işleve dönün. ALL işlevi ALLbağımsız değişken olarak değil tablo, bir veya daha fazla sütun kullanırsanız, tüm bağlam filtrelerini yoksayma tüm satırları verir.

Not: İlişkisel veritabanı terminolojisini biliyorsanız, ALL işlevini, tüm tabloların doğal sol dış birleştirmesini oluşturmak olarak düşünebilirsiniz.

Örneğin, Sales (Satış) ve Products (Ürünler) tablolarınızın olduğunu ve geçerli ürünün toplam satışlarının tüm ürünlerin satışlarına bölümünü hesaplayacak bir formül oluşturmak istediğinizi varsayalım. Formül bir ölçüde kullanılırsa, PivotTable kullanıcısının satırlardaki ürün adıyla belirli bir ürüne filtre uygulamak için Dilimleyici kullanabileceği gerçeğini dikkate almalısınız. Dolayısıyla, herhangi bir filtreden veya Dilimleyiciden bağımsız olarak paydanın doğru değerini alabilmek için, ALL işlevini ekleyerek tüm filtreleri geçersiz kılmanız gerekir. Aşağıdaki formül, önceki filtrelerin etkilerini geçersiz kılmak üzere ALL işlevinin kullanılmasını gösteren bir örnektir:

= SUM (Satışlar [tutarı]) / SUMX (Satışlar [tutarı] FİLTRESİ (satış, ALL(Products)))

 • Formülün ilk bölümü, SUM (Sales[Amount]), payı hesaplar.

 • Toplamada geçerli bağlam dikkate alınır; yani formülü hesaplanmış bir sütuna eklerseniz satır bağlamı uygulanır. Formülü bir PivotTable'a ölçü olarak eklerseniz, PivotTable'a uygulanmış olan tüm filtreler (filtre bağlamı) uygulanır.

 • Formülü, ikinci kısmını payda hesaplar. ALL işlevi Products tabloya uygulanmış tüm filtreleri geçersiz kılar.

Ayrıntılı örnekler daha fazla bilgi için bkz: ALL işlevi.

ALLEXCEPT İşleviyle Belirli Filtreleri Geçersiz Kılma

ALLEXCEPT işlevi de varolan filtreleri geçersiz kılar ancak varolan filtreleri bazılarını korunur olması belirtebilirsiniz. Hangi sütunların filtre uygulanacak devam edecek ALLEXCEPT işlevine bağımsız değişken olarak adlandırın sütunları belirtin. Sütunların çoğu ancak tüm filtreleri geçersiz kılmak istiyorsanız, ALLEXCEPT tüm daha kolaydır. Birçok farklı sütunlara göre filtre uygulanmış olabilir PivotTable'lar oluştururken ALLEXCEPT işlevini yararlıdır ve formülde kullanılan değerleri kontrol edeceğinizi. PivotTable'da, ALLEXCEPT kullanımıyla ilgili ayrıntılı bir örnek dahil olmak üzere daha fazla bilgi için ALLEXCEPT işlevinebakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×