Daha doğru zamanlama için görev türünü değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Az önce bir göreve birkaç kişi daha atadınız, ancak görev süresi beklediğiniz üzere kısalmak yerine daha da uzadı. Bunun tersi de olmuş olabilir. Her iki durumda da ne yapacağınızı şaşırırsınız. Çimentoyu sertleştirmek gibi bazı görevler, işçiler çimentoyu dökmek üzere nasıl atanırsa atansın sabit bir süre gerektirir. Yol inşaatı veya yazılım oluşturma gibi bazı görevlerin süreleri ise, atadığınız kişi ve kaynaklara bağlı olarak artar veya azalır.

 • Görev türlerini bu gerçeklikleri daha iyi yansıtacak şekilde değiştirmek için, görevi çift tıklatıp Gelişmiş'i tıklatın ve görev türünü değiştirin.

İpucu:  İşleri hızlandırmak için, sayfa görünümüne Görev Türü sütununu ekleyin. Bir sütun başlığını sağ tıklatın ve sonra da Sütun Ekle'yi tıklatın.

Görev türlerine daha yakından bakma

Görev türleri zamanlamanızı nasıl değiştirir?

Görevlerin zamanlamasının denetlenmesine dair gerçek yaşam örneği

Görev türleri zamanlamanızı nasıl değiştirir?

Proje çalışma, süreve atama birimlerini üç değeriyle ilgili zamanlama formülü kullanır:

Çalışma = süre x birim sayısı

Bir görevin türünü ayarlama "düzeltme" (veya değiştirilemez olun olanak tanır) şu değerlerden birini. Değerlerden birine çözümüne değer iki bir değeri değiştirdiğinizde bunu değiştirmemeye söyleyin Project ile bir öncelik yerleştirir. Bu iki el ile ve otomatik olarak zamanlanmış görevler için geçerlidir.

Zamanlama formülünü unutmamanıza yardımcı olması için burada yararlı bir tablo verilmiştir.

Bu görevde

Birimleri düzeltirseniz

Süreyi düzeltirseniz

Çalışmayı düzeltirseniz

Sabit birimli görev

Süre yeniden hesaplanır.

Çalışma yeniden hesaplanır.

Süre yeniden hesaplanır.

Sabit çalışmalı görev   

Süre yeniden hesaplanır.

Birimler yeniden hesaplanır.

Süre yeniden hesaplanır.

Sabit süreli görev

Çalışma yeniden hesaplanır.

Çalışma yeniden hesaplanır.

Birimler yeniden hesaplanır.

Üç görev türlerine daha yakından göz atalım. Şu değerlerden birini çözümüne zamanlamanızı güçlü denetlemenizi sağlar. Ancak, okumaya önce proje zamanlama üç bloklarını arasındaki farkı anlama emin olun: çalışma, süre, birimler ve birbirine nasıl ilişkili olduğunu. Okumak için hızlı Yenileyici nasıl proje görevleri zamanlar: Perde Arkası.

Bu konuda herkes tökezler; konuya hemen hakim olamadıysanız cesaretinizi kaybetmeyin. Görev türleriyle görev sürelerinin nasıl denetlendiğini bir kez anladıktan sonra, programda ustalaşmak proje yöneticisi olarak uzmanlığınızın ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki tabloda görev türleri ve zamanlamaya etkisi özetlenmiştir.

Görev türü

Zamanlamaya etkisi

Sabit birimler

Bu ayar, süre değiştiğinde bile göreve (birimler) atanan kişi sayısının bilindiğini ve bunun değiştirilmesini istemediğinizi varsayar. Görevdeki çalışma değiştiğinde, süre değişse de kişi sayısı değişmez. Bu görev türü projedeki görev gerçekliklerinin çoğunu yansıtır.

Örnek: Yalnızca iki saat sürecek bir raporun yazılmasını bir kişiye atadığınızı varsayalım. Bu rapordaki çalışma gerçekliğinin takvimdeki iki güne yayılması gereken iki saat olduğuna karar verirseniz, rapor yazmak üzere atanan kişi sayısını değiştirmeden süreyi iki gün olarak değiştirebilirsiniz. Sonuçta, hiçbir koşulda ikiden fazla kişinin rapor yazmasını istemeyebilirsiniz. Başka bir deyişle, birim (kişi) sayısının aynı kalmasını istersiniz.

Not:  Project'in genellikle görevlerde yer almasını sağladığı ayar budur. Bu varsayılan ayarı değiştirmek için Dosya > Seçenekler > Program'ı tıklatın ve Varsayılan Görev Türü listesinde farklı bir görev türünü seçin.

Sabit çalışma

Bu ayar, süre değiştirdikten veya kişi ekledikten sonra bile çalışmanın değişmediğini varsayar. Kişi ekleyerek veya çıkararak görevlerin süresini denetlemek isterseniz bu ayarı kullanın.

Örnek: Bir inşaat projesinin parçası olarak büyük bir bahçenin tasarlanması 300 saat sürüyor. Siz de bahçenin olabilecek en kısa sürede düzenlenmesini istiyorsunuz; bu nedenle de işe (görev) daha çok bahçıvan atıyorsunuz. Bahçe görevinin süresi daha fazla kişi eklendikçe azalacaktır.

Not: Sabit çalışmalı görev efor kullanımlı ayarını değiştiremezsiniz. Proje esnek çalışma değerleri içerecek şekilde sabit çalışma görevleri dikkate olmayan ve bu nedenle her zaman efor kullanımlı. Efor kullanımlı görev türleri için ayarıdeğiştirebilirsiniz.

Sabit süre

Bu ayar, göreve daha çok kişi atandığında bile sürenin değişmediğini varsayar. Görevle ilgili başka bilgi almadan önce kafanızda bir görev süresi varsa bu ayarı kullanın.

Örnek   : Haftalık Durum toplantısı bir saat sürebilir. Bu göreve sabit süreli, aksi halde kişileri göreve atama gibi toplantı süresini azaltır ayarlayın. Tüm biz bilmek, toplantılara kişileri ekleme (bunu bile bunları uzun hazırlayabilirsiniz!) kendi uzunluğu azaltmak büyük olasılıkla değildir

Sayfanın Başı

Görevlerin zamanlamasının denetlenmesine dair gerçek yaşam örneği

Buradaki üç senaryo, tüm zamanlamada görev türlerinin görevlerin zamanlanması üzerindeki dalgalanma etkisini (ve bu nedenle denetimini) göstermektedir.

Senaryo bir: Görev türünü sabit birimler olarak değiştirme

Günde 8 saat çalışacak 1 tam zamanlı kişi olan sabit birimli bir göreviniz olduğunu varsayalım. Ayrıca, görevi 10 gün süre ve 80 çalışma saatiyle ayarlıyorsunuz.

Bunu değiştirdiğinizde

Project bunu yapar

Tam zamanlı kaynak ekleme

Project görevin süresini yeniden hesaplar. Şimdi göreve 5 gün süre ve 80 çalışma saatiyle 2 birim atanmıştır.

Süreyi artırma

Görevi tamamlamak için 10 değil de 8 gününüz varsa, Project görevin çalışmasını yeniden hesaplar. Şimdi görevin 64 çalışma saati ve 1 kaynak birimiyle 8 günlük süresi vardır.

Çalışmayı değiştirme

Göreve 20 saatlik ek çalışma gerekiyorsa, Project görevin süresini yeniden hesaplar. Şimdi görevin 12,5 gün süre ve 1 kaynak birimiyle 100 çalışma saati vardır.

Senaryo iki: Görev türünü sabit çalışma olarak değiştirme

Şimdi, aynı görevi sabit çalışmalı görev haline getirdiniz. Bu, görevin yalnızca belirttiğiniz çalışma miktarını alabileceği anlamına gelir; ne daha az ne daha fazla. Görevin her gün 8 saat kullanılabilen 1 tam zamanlı kişisi olduğunu ve 80 çalışma saatiyle 10 gün süresi olduğunu hatırlayın.

Bunu değiştirdiğinizde

Project bunu yapar

Tam zamanlı kaynak ekleme

Project görevin süresini yeniden hesaplar. Şimdi göreve 5 gün süre ve 80 çalışma saatiyle 2 birim atanmıştır.

Süreyi artırma

Görevi tamamlamak için 10 değil 8 gününüz varsa, Project görevin kaynak birimlerini yeniden hesaplar. Görevi 8 gün içinde 80 saatte yaptırmak için 1,25 kaynak biriminin atanması gerekir. Geçerli olarak göreve atanmış olan kaynak birimi %125 oranında ayrılır. Ek %25 ayırmayı karşılamak için başka bir kişi atamanız gerekir.

Çalışmayı değiştirme

Göreve 20 saatlik ek çalışma gerekiyorsa, Project görevin süresini yeniden hesaplar. Şimdi görevin 12,5 gün süre ve 1 kaynak birimiyle 100 çalışma saati vardır.

Senaryo üç: Görev türünü sabit süre olarak değiştirme

Son olarak, aynı görevi sabit süreli görev yaptığınızı varsayalım. Bu, görevin belirttiğiniz süre içinde tamamlanması gerektiği anlamına gelir. Yine, görevin günde 8 saat kullanılabilen 1 tam zamanlı kişisi vardır ve 80 çalışma saatiyle 10 gün süresi vardır.

Bunu değiştirdiğinizde

Project bunu yapar

Tam zamanlı kaynak ekleme

Project her kaynağa atanan çalışmayı yeniden hesaplar. Göreve yalnızca 1 kişi atandığında, o kaynağın tamamlanması için 80 çalışma saati gerekmiştir. Göreve başka bir kişi atadığınızda, her kaynağın, toplam 80 çalışma saati için aynı 10 günlük süre boyunca tamamlaması gereken 40 çalışma saati vardır. Başka bir kaynak birimi ekleyerek, her iki birimin ayrılmasını %50 olarak gözden geçirir ve ikisinin de diğer görevlerde %50 kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Süreyi artırma

Görevi tamamlamak için 10 değil de 8 gününüz varsa, Project görevin çalışmasını yeniden hesaplar. Şimdi görevin 64 çalışma saati ve 1 kaynak birimiyle 8 günlük süresi vardır.

Çalışmayı değiştirme

Göreve 20 ek çalışma saati gerekiyorsa, Project, ek çalışmanın yine 10 günlük sürede tamamlanabilmesi için görevin kaynak birimlerini yeniden hesaplar. Şimdi görevin 10 gün süre ve 1.25 kaynak birimiyle 100 çalışma saati vardır. Geçerli olarak göreve atanmış olan kaynak birimi %125 oranında ayrılır. Ek %25 ayırmayı karşılamak için göreve başka bir kişi atamanız gerekir.

Not: gider kaynakları atamaları çalışma veya birimler için değerlere sahip olmadığından, görevin başlangıç tarihi veya bitiş tarihi değiştirildiğinde bu değerler yeniden hesaplanmaz. Ayrıca, çalışma veya birimleri değiştiremediğinizden, tarihler hiçbir zaman bir maliyet kaynağı ataması için yeniden hesaplanmaz.

Sayfanın Başı

Bu yönergeler, Microsoft Project 2007'ye özgüdür.

Görev türlerine daha yakından bakma

Görev türlerine genel bakış

Efor kullanımlı zamanlama görevlerinizden kaldırma

Görev türünü değiştirme

Görev türlerine genel bakış

Projede kullanılan üç görev türü sabit süre birimleri ve sabit çalışma sabittir. Proje sabit birimler varsayılan olarak kullanır.

Üç öğeden birini düzenlediğinizde, her görev türü zamanlamayı aşağıdaki şekilde etkiler.

Bu görevde

Birimleri düzeltirseniz

Süreyi düzeltirseniz

Çalışmayı düzeltirseniz

Sabit birimli görev

Süre yeniden hesaplanır.

Çalışma yeniden hesaplanır.

Süre yeniden hesaplanır.

Sabit çalışmalı görev

Süre yeniden hesaplanır.

Birimler yeniden hesaplanır.

Süre yeniden hesaplanır.

Sabit süreli görev

Çalışma yeniden hesaplanır.

Çalışma yeniden hesaplanır.

Birimler yeniden hesaplanır.

Görev türleri sayısal değerleri nasıl değiştiğini örnekleri

Her gün 8 saat kullanılabilen 1 tam zamanlı kaynak birimi olan sabit birimli bir göreviniz olduğunu varsayalım. Görevi 10 gün süre ve 80 çalışma saatiyle ayarlıyorsunuz.

 • Başka bir tam zamanlı kaynağın görevde yardımcı olabileceğini öğrenirseniz, Project görevin süresini yeniden hesaplar. Şimdi göreve 5 gün süre ve 80 çalışma saatiyle iki birim atanmıştır.

 • Görevi tamamlamak için 10 değil de 8 gününüz olduğunu öğrenirseniz, Project görevin çalışmasını yeniden hesaplar. Şimdi görevin 64 çalışma saati ve 1 kaynak birimiyle 8 günlük süresi vardır.

 • Görevin 20 saatlik ek çalışma gerektireceğini öğrenirseniz, Project görevin süresini yeniden hesaplar. Şimdi görevin 12,5 gün süre ve 1 kaynak birimiyle 100 çalışma saati vardır.

Şimdi, aynı görevi sabit çalışmalı görev yaptığınızı varsayalım. Bu, görevin yalnızca belirttiğiniz çalışma miktarını gerektirebileceği anlamına gelir; daha az veya daha fazla değil. Bu örnekte, görevin her gün 8 saat kullanılabilen 1 tam zamanlı kaynağı vardır ve 80 çalışma saatiyle 10 gün süresi vardır.

 • Başka bir tam zamanlı kaynağın görevde yardımcı olabileceğini öğrenirseniz, Project görevin süresini yeniden hesaplar. Şimdi göreve 5 gün süre ve 80 çalışma saatiyle 2 birim atanmıştır.

 • Görevi tamamlamak için 10 değil 8 gününüz olduğunu öğrenirseniz, Project görevin kaynak birimlerini yeniden hesaplar. Görevi 8 gün içinde 80 saatte yaptırmak için 1,25 kaynak biriminin atanması gerekir. Geçerli olarak göreve atanmış olan kaynak birimi %125 oranında ayrılır. Ek %25 ayırmayı karşılamak için başka bir kaynak atamanız gerekir.

 • Görevin 20 saatlik ek çalışma gerektireceğini öğrenirseniz, Project görevin süresini yeniden hesaplar. Şimdi görevin 12,5 gün süre ve 1 kaynak birimiyle 100 çalışma saati vardır.

Son olarak, aynı görevi sabit süreli görev yaptığınızı varsayalım. Bu, görevin belirttiğiniz süre içinde tamamlanması gerektiği anlamına gelir. Yine bu örnekte, görevin her gün 8 saat kullanılabilen 1 tam zamanlı kaynağı vardır ve 80 çalışma saatiyle 10 gün süresi vardır.

 • Başka bir kaynağın göreve yardımcı olabileceğini öğrenirseniz, Project her kaynağa atanan çalışmayı yeniden hesaplar. Göreve yalnızca 1 kaynak atandığında, o kaynağın tamamlanması için 80 çalışma saati gerekmiştir. Göreve başka bir kaynak atadığınızda, her kaynağın, toplam 80 çalışma saati için aynı 10 günlük süre boyunca tamamlaması gereken 40 çalışma saati vardır. Başka bir kaynak birimi ekleyerek, her iki birimin ayrılmasını %50 olarak gözden geçirir ve ikisinin de diğer görevlerde %50 kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

 • Görevi tamamlamak için 10 değil de 8 gününüz olduğunu öğrenirseniz, Project görevin çalışmasını yeniden hesaplar. Şimdi görevin 64 çalışma saati ve 1 kaynak birimiyle 8 günlük süresi vardır.

 • Görevin 20 ek çalışma saati gerektireceğini öğrenirseniz, Project, ek çalışmanın yine 10 günlük sürede tamamlanabilmesi için görevin kaynak birimlerini yeniden hesaplar. Şimdi görevin 10 gün süre ve 1.25 kaynak birimiyle 100 çalışma saati vardır. Geçerli olarak göreve atanmış olan kaynak birimi %125 oranında ayrılır. Ek %25 ayırmayı karşılamak için başka bir kaynak atamanız gerekir.

Not: gider kaynakları atamaları çalışma veya birimler için değerlere sahip olmadığından, görevin başlangıç tarihi veya bitiş tarihi değiştirildiğinde bu değerler yeniden hesaplanmaz. Ayrıca, çalışma veya birimleri değiştiremediğinizden, tarihler hiçbir zaman bir maliyet kaynağı ataması için yeniden hesaplanmaz.

Sayfanın Başı

Efor kullanımlı zamanlama görevlerinizden kaldırma

Bir kaynak atadıktan sonra tüm görevlerde, görev formüle göre zamanlanır süre = çalışma / birimler. Herhangi bir görev için proje görev türünü ayarlayarak Hesaplama denklemi hangi parçasını seçebilirsiniz. Atama veya kişiler görevden kaldırma proje düşey çizgi ise uzar veya kendisine atanmış olan kaynakların sayısına görevi süresini kısaltır, ancak Proje Toplam çalışması görevin değiştirmez. Bu harcanacak çaba temelli zamanlama adı verilir ve görevlere kaynak atama olduğunda, proje kullandığı varsayılan değerdir.

Harcanacak çaba temelli zamanlamanın birçok senaryoda yararlı olmasına rağmen, bu davranışı, kaynaklar eklendiğinde veya kaldırıldığında belirli bir görevde olanları daha doğru yansıtacak şekilde değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, belirli bir göreve daha fazla kişi eklediğinizde toplam çalışma artışını görmeniz gerekebilir.

Not: Harcanacak çaba temelli zamanlamayı, sabit çalışmalı görevlerden çıkaramazsınız. Sabit çalışmalı görevlerin esnek çalışma değerleri yoktur ve dolayısıyla her zaman efor kullanımlıdırlar.

 1. Görünüm menüsünde, Gantt Grafiği' ı tıklatın.

 2. Efor kullanımlı zamanlama kullanmak istiyor musunuz görev satırını tıklatın.

  En çok 10 değiştirmek için görevleri aynı anda CTRL tuşunu basılı tutun ve her bir görev satırını tıklatın. Görevleri yan yana kılavuzda gösteriliyorsa, ilk görev'i tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutun ve son görev görevler bloğunun tamamını seçmek için tıklatın.

 3. Görev bilgileri Düğme resmi tıklatın ve sonra Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 4. Efor kullanımlı onay kutusunu temizleyin.

Harcanacak çaba temelli zamanlamayla çalışırken aşağıdakileri unutmayın:

 • Efor kullanımlı hesaplamalar yalnızca başlangıçta ilk kaynaklar göreve atandıktan sonra geçerli olur. İlk kaynaklar atandıktan sonra, aynı göreve yeni kaynaklar atandığında veya bu görevden kaldırıldığında çalışma değeri değişmez.

 • Atanan görev türü Sabit Birimler ise, ek kaynakların atanması görevi süresini kısaltır.

 • Atanan görev türü Sabit Süre ise, ek kaynakların atanması, kaynakların bireysel birim değerlerini azaltır.

 • Atanan görev türü Sabit Çalışma ise, ek kaynakların atanması görevi süresini kısaltır.

 • Özet görevler ve eklenen projeler Efor kullanımlı olarak ayarlanamaz.

Görev türünü değiştirme

 1. Görünüm menüsünde, Gantt Grafiği' ı tıklatın.

 2. Değiştirmekte olduğunuz görevi tıklatın.

 3. Görev bilgileri Düğme resmi tıklatın ve sonra Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 4. Görev türü listesinde, değiştirmek istediğiniz görev türünü tıklatın.

Not: 

 • Sabit çalışmalı görev türü listesinde tıklarsanız, görev efor kullanımlı ayarını değiştiremezsiniz. Sabit çalışma görevleri esnek çalışma değerleri olmayan ve bu nedenle her zaman efor kullanımlı.

 • Tür alanını doğrudan görünümünüze ekleyerek, her görev için görev türünü görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Yeni sütunu eklemek istediğiniz yerin sağındaki sütuna tıklayın, Ekle menüsüne tıklayıp, ardından Sütun'a tıklayın. Alan adı kutusunda Tür seçeneğine tıklayın.

 • Projeniz için bir anahat yapısında bir parçası olarak bir görevin veya alt görevin hiyerarşik yapısını değiştirmek istiyorsanız, Girintiyi veya yerine görevin girintisini görev türünü değiştirmek gerekir.

 • Project'in, görevlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaplama şekline kısıtlama getirmek isterseniz, görev türü yerine göre kısıtlaması belirtmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×