Dış verileri almak için Microsoft Query'i kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Dış kaynaklardan veri almak için Microsoft Query kullanabilirsiniz. Şirket veritabanları ve dosyalardan veri almak için Microsoft Query kullanarak, Excel'de çözümlemek istediğiniz verileri yeniden gerekmez. Veritabanı yeni bilgilerle her güncelleştirildiğinde Excel raporları ve özgün kaynak veritabanından otomatik olarak özetleri yenileyebilirsiniz.

Microsoft Query kullanarak, dış veri kaynaklarına bağlanma, bu dış kaynaklardan veri seçin, bu verileri çalışma sayfanıza içeri aktarma ve gerektiğinde dış kaynaklardan veri ile eşitlenmiş çalışma sayfası verilerinizi korumak için verileri yenileyin.

Erişebileceğiniz veritabanı türleri     Veritabanları, Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server ve Microsoft SQL Server OLAP Hizmetleri gibi çeşitli türlerinden veri alabilirsiniz. Metin dosyalardan ve Excel çalışma kitaplarını da veri alabilirsiniz.

Microsoft Office, aşağıdaki veri kaynaklarından verileri almak için kullanabileceğiniz sürücüleri sağlar:

 • Microsoft SQL Server Analysis Services (OLAP sağlayıcı)

 • Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Paradox

 • Metin dosyası veritabanları

Diğer tür OLAP veritabanları gibi burada listelenmeyen veri kaynaklarından bilgi almak için ODBC sürücüleri veya diğer üreticiler veri kaynağı sürücülerini kullanabilirsiniz. Bir ODBC sürücüsünü burada listelenmeyen bir veri kaynağı sürücüsü yükleme hakkında bilgi için veritabanı için belgeleri denetleyin veya veritabanı satıcınızla bağlantı kurun.

Bir veritabanındaki verileri seçme     Dış bir veritabanında depolanan veriler hakkında sorduğunuz bir soru olan bir sorgu oluşturarak bir veritabanından veri almak. Örneğin, verilerinizi Access veritabanında depolanıyorsa, belirli bir ürünün bölgeye göre satış rakamları edinmek isteyebilirsiniz. Yalnızca ürün ve analiz etmek istediğiniz bölge verilerini seçerek verileri bir bölümünü alabilirsiniz.

Microsoft Query ile istediğiniz ve yalnızca bu verileri Excel'e içeri veri sütunlarını seçebilirsiniz.

Çalışma sayfanızdaki bir işlem güncelleştirme     Excel çalışma kitabında dış verileri aldıktan sonra yaptığınızda veritabanı değişikliklerinizi yapabilecekleriniz yenileme veri çözümlemenizi güncelleştirmek için — Özet raporları ve grafikleri yeniden oluşturmak zorunda kalmadan. Örneğin, aylık satış özeti oluşturabilir ve her ay yeni satış rakamları olduğunuzda yenileyin.

Nasıl Microsoft Query'nin veri kaynaklarını kullanma     Belirli bir veritabanı için veri kaynağı ayarladıktan sonra seçin ve bu veritabanından veri almak için bir sorgu oluşturmak istediğinizde kullanabileceğiniz — tüm bağlantı bilgilerini yazmak zorunda kalmadan. Microsoft Query veri kaynağı dış veritabanına bağlanmak için ve hangi verilerin kullanılabilir olduğunu göstermek için kullanır. Sorgunuzu oluşturun ve verileri Excel'e döndürdükten sonra böylece verileri yenilemek istediğinizde veritabanına yeniden Microsoft Query sorgu ve veri kaynağı bilgilerini içeren Excel çalışma kitabını sağlar.

Query'nin veri kaynaklarını kullanma diyagramı

Excel ile Microsoft Query, dış verileri almak için Verileri almak için Microsoft Query kullanarak    , her biri aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanan temel şu adımları izleyin.

Veri kaynağı nedir?     Veri kaynağı sağlayan harici bir veritabanına bağlanmak için Excel ve Microsoft Query bilgileri saklı kümesidir. Bir veri kaynağı kurmak için Microsoft Query kullandığınızda, veri kaynağı bir ad verin ve sonra adı ve veritabanı veya sunucu, veritabanı ve oturum açma ve parola bilgilerinizi türünü konumunu sağlayın. Bilgileri de OBDC sürücüsü veya belirli türden bir veritabanı için bağlantıları yapan bir programı bir veri kaynağı sürücüsü adını içerir.

Microsoft Query kullanarak veri kaynağını ayarlamak için:

 1. Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Microsoft sorgunun' ı tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir veritabanını, metin dosyası veya Excel çalışma kitabı için bir veri kaynağı belirtmek için veritabanları sekmesini tıklatın.

  • OLAP küp veri kaynağını belirtmek için OLAP küpleri sekmesini tıklatın. Bu sekmede, yalnızca Microsoft Query Excel'den çalıştırdıysanız kullanılabilir.

 3. < Yeni veri kaynağı >çift tıklatın.

  -veya-

  < Yeni veri kaynağı >tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Adım 1'de, veri kaynağını tanımlamak için bir ad yazın.

 5. Adım 2'de, veri kaynağı olarak kullandığınız veritabanı türü için bir sürücü'ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Erişmek istediğiniz dış veritabanı Microsoft Query ile yüklenen ODBC sürücüleri tarafından desteklenmeyen sonra elde etmek ve üreticisine ait gibi bir üçüncü taraf satıcıdan bir Microsoft Office ile uyumlu ODBC sürücüsü yükleme gerekir Veritabanı. Yükleme yönergeleri için veritabanı satıcıya başvurun.

  • OLAP veritabanları ODBC sürücüsü gerektirmez. Microsoft Query yüklediğinizde, Microsoft SQL Server Analysis Services kullanılarak oluşturulan veritabanları için sürücüleri yüklenir. Diğer OLAP veritabanlarına bağlanmak için bir veri kaynağı sürücüsü ve istemci yazılımı yüklemeniz gerekir.

 6. Bağlan' ı tıklatın ve sonra veri kaynağına bağlanmak için gereken bilgileri sağlayın. Veritabanları, Excel çalışma kitaplarını ve metin dosyaları için sağladığınız bilgilere seçtiğiniz veri kaynağı türüne bağlıdır. Oturum açma adı, parola, kullanmakta olduğunuz veritabanını, veritabanı konumu veya diğer bilgileri veritabanı türü için belirli sürümünü sağlaması için istenebilir.

  Önemli: 

  • Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan sağlam parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: Evimiz27. Parolalar en az 8 karakterden oluşmalıdır. En az 14 karakter içeren parolalar kullanılması önerilir.

  • Parolanızı hatırlamanız çok önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft parolayı geri getiremez. Bir yere not aldığınız parolaları, koruduğu bilgilerden uzakta bulunan güvenli bir yerde saklayın.

 7. Gerekli bilgileri girdikten sonra Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusuna dönmek için Tamam ' ı veya Son'u tıklatın.

 8. Veritabanınızı tabloları varsa ve belirli bir tablo Sorgu Sihirbazı'nda otomatik olarak görüntülemek için istediğiniz, adım 4 için kutusunu tıklatın ve sonra da istediğiniz tabloyu tıklatın.

 9. Veri kaynağı kullandığınızda, oturum açma adınızı ve parolanızı yazın istemiyorsanız, kullanıcı Kimliğimi ve veri kaynağı tanımında Parolayı Kaydet onay kutusunu seçin. Kaydedilen parolayı şifreli değil. Onay kutusu kullanılamıyorsa, bu seçeneği kullanılabilir olup olmadığını saptamak için veritabanı yöneticinize başvurun.

  Güvenlik Notu: Oturum açma bilgileri veri kaynaklarına bağlanma kaydederken kaçının. Düz metin olarak bu bilgileri depolanabilir ve kötü amaçlı bir kullanıcının veri kaynağına güvenliğini riske için bilgilere erişebilir.

Bu adımları tamamladıktan sonra veri kaynağınızı adını Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda görüntülenir.

Çoğu sorgular için Sorgu Sihirbazı'nı kullanma     Sorgu Sihirbazı'nı seçin ve farklı tablolar ve alanlar veritabanınızdaki verileri bir araya getirme kolaylaştırır. Sorgu Sihirbazı'nı kullanarak, tabloları ve eklemek istediğiniz alanları seçebilirsiniz. Sihirbaz bir tabloda birincil anahtar alanı ve ikinci bir tabloda aynı ada sahip bir alan bulduğunda, iç birleştirme (iki tablodaki satırları birleştirilir belirten bir sorgu işlemi özdeş alan değerleri temel alarak) otomatik olarak oluşturulur.

Sihirbaz sonuç kümesini sıralamak ve basit filtreleme yapmak için de kullanabilirsiniz. Sihirbazın son adımında, verileri Excel'e veya Microsoft Query'nde sorguyu ayrıntılandırmak seçebilirsiniz. Sorguyu oluşturduktan sonra ya da Excel veya Microsoft Query çalıştırabilirsiniz.

Sorgu Sihirbazı'nı başlatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Microsoft sorgunun' ı tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda sorgular oluşturma/düzenlemek için Sorgu Sihirbazı'nı kullan onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

 3. Kullanmak istediğiniz veri kaynağını çift tıklatın.

  -veya-

  Kullanmak istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Doğrudan diğer sorgu türleri için Microsoft Query çalışması     Sorgu Sihirbazı'nı izin verdiğinden daha karmaşık bir sorgu oluşturmak isterseniz, doğrudan Microsoft Query'de çalışabilirsiniz. Microsoft Query, görüntüleme ve Sorgu Sihirbazı'nda oluşturmaya başlama veya Sihirbaz kullanmadan yeni sorgular oluşturabilirsiniz sorguları değiştirmek için kullanabilirsiniz. İş doğrudan Microsoft Query, aşağıdakileri yaparak sorgular oluşturmak istediğinizde:

 • Belirli bir alandaki veriler seçin     Büyük bir veritabanında, bazı verilerin bir alanı seçin ve size gerekmeyen verileri atlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, birçok ürün bilgileri içeren bir alan ürünlerinde, ikisini için veri gerekiyorsa, istediğiniz iki ürün için verileri seçmek için ölçütler kullanabilirsiniz.

 • Farklı ölçütler sorgusunu her çalıştırışınızda dayalı veri alma     Aynı Excel raporunu veya Özet birkaç alan için aynı dış verileri oluşturmak gereksinim duyarsanız — her bölge için ayrı bir satış raporu gibi — parametre sorgusuoluşturabilirsiniz. Parametre sorgusunu çalıştırdığınızda, sorgu kayıtları seçtiğinde ölçüt olarak kullanmak için bir değer için istenir. Örneğin, belirli bir bölge girmek için bir parametre sorgusu isteyebilir ve bu sorguyu her bölgesel satış raporlarınızı oluşturmak için yeniden kullanabilirsiniz.

 • Verileri farklı yollarla katılma     Sorgu Sihirbazı'nı oluşturur iç birleştirmeler birleşim sorguları oluşturmak için kullanılan en yaygın türüdür. Bazen, ancak farklı türde bir birleşim kullanmak istediğiniz. Örneğin, ürün satış bilgileri tablosu ve müşteri bilgileri tablosu varsa, iç birleştirme (sorgu Sihirbazla oluşturulan türü) bir satın alma yapmadığınız müşteriler için müşteri kayıt alınmasını engeller. Microsoft Query kullanarak, böylece tüm müşteri kayıtlar satınalmaları yapan müşteriler için satış verileri birlikte alınır bu tabloları katılabilirsiniz.

Microsoft Query başlatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Microsoft sorgunun' ı tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda sorgular oluşturma/düzenlemek için Sorgu Sihirbazı'nı kullan onay kutusunun işaretli olmadığından emin olun.

 3. Kullanmak istediğiniz veri kaynağını çift tıklatın.

  -veya-

  Kullanmak istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Reusing ve sorguları paylaşma     Hem Sorgu Sihirbazı'nı ve Microsoft Query, sorgularınızı değiştirme, yeniden kullanma ve paylaşabileceğiniz bir .dqy dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Excel .dqy dosyalarını doğrudan, siz veya diğer kullanıcılar aynı sorgudan ek dış veri aralıkları oluşturmak izin veren açabilirsiniz.

Excel'den kaydedilmiş bir sorguyu açmak için:

 1. Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Microsoft sorgunun' ı tıklatın. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda sorgular sekmesini tıklatın.

 3. Açmak istediğiniz kaydedilmiş sorguyu çift tıklatın. Sorguyu Microsoft Query'de görüntülenir.

Kaydedilmiş bir sorguyu açmak istediğiniz ve Microsoft Query zaten açık değilse, Microsoft Query Dosya menüsünü tıklatın ve sonra da ' ı tıklatın.

.Dqy dosyayı çift tıklattığınızda, Excel açılır, sorgu çalışır ve sonra sonuçları yeni bir çalışma sayfasına ekler.

Bir Excel Özet veya dış verilere dayanan raporu paylaşmak isterseniz, diğer kullanıcıların dış veri aralığını içeren bir çalışma kitabı verebilir veya şablonoluşturabilirsiniz. Şablon dosya daha küçük olmasını sağlayın dış verileri kaydetmeden Özet veya raporu kaydetmenize olanak sağlar. Bir kullanıcı rapor şablonunu açtığında dış veri alınır.

Sorgu Sihirbazı'nı veya Microsoft Query sorgu oluşturduktan sonra verileri Excel çalışma sayfasına döndürebilirsiniz. Verileri daha sonra bir dış veri aralığı veya yenileme biçimlendirme ve paylaşabileceğiniz bir Özet Tablo raporu olur.

Veri biçimlendirme alınan     Excel'de, sunum ve Microsoft Query tarafından alınan verileri özetlemek için grafikler veya otomatik alt toplamlar gibi araçlarını kullanabilirsiniz. Verileri biçimlendirebilirsiniz ve dış verileri yenilediğinizde biçimlendirmeniz saklanır. Alan adları yerine kendi sütun etiketleri kullanın ve satır numaralarını otomatik olarak ekleyin.

Excel otomatik olarak sonunda yazdığınız yeni veri biçimlendirme önceki satırları eşleştirilecek bir aralığın. Excel otomatik olarak önceki satırlar yinelenen ve bunları ek satırlara genişletir formüller kopyalayabilirsiniz.

Not: Aralıktaki yeni satırlara genişletilmesi için biçimler ve formüller beş önceki satırları en az üçü gelmelidir.

Bu seçenek (veya yeniden kapatın) kapatabilirsiniz herhangi bir zamanda:

 1. Dosya > Seçenekler > Gelişmiş'e tıklayın.

  Excel 2007içinde: düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Excel Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra da Gelişmiş kategorisini tıklatın.

 2. Düzenleme seçenekleri bölümünde biçimler ve formüller Uzat veri aralığının onay kutusunu seçin. Otomatik veri aralığı yeniden biçimlendirmeyi devre dışı bırakmak için bu onay kutusunu temizleyin.

Dış verileri yenileme     Dış verileri yenilediğinizde belirtimleri eşleşen yeni veya değiştirilmiş veri almak için sorguyu çalıştırın. Microsoft Query ve Excel'de sorgu yenileyebilirsiniz. Excel çalışma kitabını her açtığınızda verileri yenileme ve bunu aralıklarla otomatik olarak yenilemeyi dahil, sorgulara yenilemek için birkaç seçenek sunar. Excel'de veriler yenilenir ve veriler yenilenir sırasında durum de denetleyebilirsiniz çalışmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için (içeri aktarılan) verileri yenileme bağlıbakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×