Dış verilere giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İş Bağlantı Hizmetleri'ni kullanarak SharePoint sitenize dış verilere bağlanmak ve sitenize yerel olarak, bunu kullanın. Burada, hangi dış veriler, bunu edineceğiniz yeri ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi topluluğudur.

Dış verilere genel bakış

Daha fazla bilgi için bkz. Dış verilerle ilgili içerik bulma.

Bu makalede

Büyük resmi anlama

Dış veriler neden kullanılmalı?

Üç temel senaryo

Eğlencenin yarısı onlara ulaşmakta

Hangi rolü üstleniyorsunuz?

Zemini hazırlama

SharePoint ortamınızı bilme

Doğru yazılımı alma

Yazılımı düzgün ayarlama

Dış verilerinizi ustalıkla seçme

Performansı dikkate alma

Önce güvenlik

Temel taşını yerleştirme: dış içerik türleri

SharePoint ürünlerinde dış verileri kullanma

Dış Listelerdeki verileri yazma ve okuma

Listelere ve kitaplıklara dış veri sütunları ekleme

İş Verileri Web bölümleriyle çözümler oluşturma

Bir profil sayfasında, eylemde veya aramada dış verileri kullanma

İş akışlarında dış verileri kullanma

Office ürünlerinde dış verileri kullanma

Excel'de dış verileri çözümleme

Word belgelerine dış veri ekleme

Outlook'ta Dış verileri eşitleme

InfoPath formlarıyla dış verilere erişimi geliştirme

Yayımlanan Visio diyagramlarına dış veri ekleme

Access'te dış verileri içeri aktarma ve yenileme

Büyük resmi anlama

Dış verileri kullanmanın birçok nedeni vardır. Dış verileri temel alan bir iş çözümü oluşturmak üzere birlikte çalışan küçük bir ekip, büyük işler başarabilir. Aşağıda, bunun çoğunlukla nasıl yapıldığı ve kazandırabileceği ödüller açıklanmaktadır.

Dış veriler neden kullanılmalı?

İş etkinliklerinizi düzenlemek için SharePoint ürünlerini kullanırken, veritabanları, İş Kolu uygulamaları ve Web hizmetleri gibi çeşitli dış verileri bir araya getirmeniz gerekir. Öte yandan bu dış veriler ayrıcalıklı kişilerin kullanımına ayrılmış veya yalnızca ulaşılması zor, gözlerden ırak adalar gibidir. Bu dış verileri sorun yaşamadan hem SharePoint ürünlerine hem de Office ürünlerine alıp, tanıdık bir arabirimden yararlanmanızı ve işinizi daha da geliştirmenizi sağlayacak bir yol bulunamaz mı?

İşte İş Bağlantı Hizmetleri'nin konusu da budur. Çok çeşitli dış verilere güvenli, verimli bir okuma/yazma erişimi sağlar. Bu erişim, standart kullanıcı ve programlama arabirimleri sağlayan kapsamlı bir çerçeve aracılığıyla gerçekleştirilir. Üstelik, hem basit veya orta düzey etkinlikler için kod içermeyen SharePoint Karma çözümleri hem de ileri düzey gereksinimler için kod tabanlı çözümler olmak üzere çok geniş bir yelpazede iş çözümleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Arka uç veritabanında depolanan çalışan personel verilerinin, kullanıcılar tarafından yerel bir SharePoint listesi gibi okunabilecek ve yazılabilecek bir SharePoint dış listesini oluşturabilirsiniz.

 • Kuruluşunuzun Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemindeki müşteri verileriyle bir dizi Outlook kişisi gibi bağlantı kurabilir hatta çevrimdışı erişim sağlayabilirsiniz.

 • Denetlenen ancak herkesin görebilmesi için SharePoint takvimini kullanan bir İş Kolu uygulamasına bağlanan bir olay planlama çözümü oluşturabilirsiniz.

 • Web'deki dış verilerle çalışan ve güzel görünüşlü bir kullanıcı arabirimi olan bir Microsoft Silverlight uygulaması oluşturabilirsiniz.

Kısacası, İş Bağlantı Hizmetleri dış verilere bağlanmanıza, bunlarla etkileşim kurmanıza ve değerlerini ortaya çıkarmanıza olanak tanır.

Sayfanın Başı

Üç temel senaryo

Daha fazlasını duymak istiyor musunuz? Burada, İş Bağlantı Hizmetleri'ne dayalı üç temel çözüm örneğimiz var.

Yardım Masası    Büyük bir kuruluş iç teknik destek sağlayan bir Yardım Masası bulunur. Destek istekleri ve teknik destek Bilgi Bankası dış bir veritabanında depolanır, ancak dış listeler ve iş verileri Web bölümlerini kullanarak bir SharePoint sitesinde tamamen tümleşiktir. Bilgi çalışanları Microsoft Outlook 2013 içinde çevrimiçi da geçerli isteklerinde görüntüleyebilirsiniz. Teknik destek uzmanları atanan bunları Outlook 2013 çevrimiçi ve çevrimdışı erişim isteklerini görüntüleyebilirsiniz. İş akışları desteği sorunları her aşama aracılığıyla otomatik olarak yönetme: açıldığında, atanmış, Escalated, çözümlenmiş ve kapalı. Yöneticileri üzerinde teknik destek ekibinize, uygun izinlere sahip, her destek uzmanı atanan desteği sorunları, en geçerli veya kritik sorunları ve Destek sayısını sayısını gösteren Yardım Masası raporları görüntüleme panolar görüntüleyebilirsiniz verilen bir süre boyunca destek uzmanı her tarafından işlenen olayları. Yöneticiler ayrıca Microsoft Excel 2013 koşullu biçimlendirme kullanarak daha ayrıntılı çözümleme ve grafikler için veri dışarı aktarabilirsiniz.

Sanatçı Takipçisi    Beceri kurumu sanatçı veritabanını tasarımcıları, kişi bilgilerinizi ve performans zamanlamaları tam listesini içeren kendi iç SharePoint ekip sitesi tümleştirir. Belge şablonları oluşturulur ve en son sanatçı bilgileri ile otomatik olarak doldurulmuştur Word'ün formunda kaydı daraltır. İş akışı her sözleşme kendi çeşitli evreler arasındaki size yol gösterir. Aracıları InfoPath formu kullanarak bir dış liste için yeni sanatçı ekleyebilirsiniz. Bu çözüm kullanarak, beceri aracıları aktarabileceğiniz yakın ihtiyaç duydukları ve tanıdık Office ürünleri kullanarak birçok anahtar görevleri gerçekleştirebilir bilgileri her zaman vardır.

Satış Panosu    Bir satış Panosu uygulama satış siparişleri ve yönetilen bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemindeki müşteri bilgileri hızla bulmak satış associates yardımcı olur. Kendi rolleri ve ilgili izinleri bağlı olarak, ekip üyeleri satış analytics bilgileri, tek tek ekip üyelerinin satış performans verileri, satış fırsatları ve bir müşterinin kişi bilgilerini ve siparişler görüntüleyebilirsiniz. Satış uzmanları günlük takvimlerini görüntüleme, yöneticileri tarafından atanan görevler görüntüleyin, ekip üyeleriyle işbirliği ve endüstri haber okuyun. Bir Visio diyagramı satış bölgeleri her aya göre satışları haritaları ve kolayca yenileneceğini arka uç veritabanını canlı verileri içerir. Bir Word belgesini kullanarak yöneticileri hızla aylık dış sistemler verilerinden otomatik olarak içeren durum raporlarını yazabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Eğlencenin yarısı onlara ulaşmakta

İş Bağlantı Hizmetleri, birçok SharePoint ve Office özelliğini bir araya toplayan büyük bir şemsiye gibidir. Ancak “kullanıma hazır” olarak gelmez çünkü her dış veri kaynağı benzersizdir ve her kuruluşun kendine özgü gereksinimleri vardır. Siz tesis içinde veya bulutta zemini hazırladıktan sonra, dış verileri SharePoint ürünlerinin ve Office ürünlerinin içinde kullanabilirsiniz. Dış verilerle çalışırken, tipik olarak üç farklı aşamadan geçersiniz:

Zemin aşaması    Bu aşamasında, planlama, hazırlama ve dış verilere erişmek nasıl yukarı ayarlama. Bu genellikle çalışma yakından ne yapılması gerekecek anlamak için yönetici ve bazen bir geliştirici anlamına gelir. Önemli hedefler iş ve Güvenli Depolama Hizmeti'ni kullanarak ve genel çözüm kapsam belirleme verileri güvenli erişim sağlamaya dış veri kaynağı hazırlama teknik gereksinimler tanımlayıcı. Ayrıntılı bir paket bağlantılar, meta veri ve dış verileri almak için kullanılan diğer bilgileri olan bir dış içerik türü pivotal hedefi oluşturur.

SharePoint aşaması    Zemini düzenlenmiş yüzey çeşitli yollarla dış dahil olmak üzere, SharePoint ürünlerinde dış verileri listeleri, dış veri sütunları, iş verileri Web bölümlerini, artık başladığınızda iş akışları, arama sonuçları, profil sayfaları, Eylemler ve SharePoint için uygulamalar ve kod tabanlı SharePoint bileşenleri veya çözümler.

Office aşaması    SharePoint ürünlerinde dış verilere erişimi oluşturduktan sonra Office ürünlerinin (Excel, Word, Outlook, Visio, Access ve InfoPath dahil), çeşitli veri yüzey şimdi Office ve Office bileşenleri, kod tabanlı eklentiler için uygulamaları veya çözümler.

Geliştirmenin üç aşaması

Bu makalenin devamında bu özelliklerin her biri hakkında ayrıntılı bilgi bulacaksınız.

Sayfanın Başı

Hangi rolü üstleniyorsunuz?

Dış verilere dayalı bir çözüm geliştirme işi çoğunlukla bir ekip çalışmasıdır ve çalışma yönteminiz üstlendiğiniz role göre değişir. Aşağıdaki diyagramda, bir bütün olarak geliştirme yaşam döngüsünde yer alan rollere ve çözümlere üst düzey bir bakış sağlanmaktadır.

Geliştirme yaşam döngüsü rolleri ve görevleri

Kullanıcılar    Kullanıcılar, SharePoint Ürünleri ve Office ürünleri temel özelliklerini kullanarak basit çözümleri birleştirin. Örnekler:

 • Dış liste ve listenin farklı görünümlerini oluşturma, çeşitli filtreler ve sıralamalar ekleme.

 • Daha ayrıntılı veri çözümlemesi için dış listeyi Excel 2013'e aktarma.

 • Dış verilerle çevrimiçi ve çevrimdışı çalışmak için dış listeyi Outlook 2013'e bağlama.

İleri düzey kullanıcılar    İleri düzey kullanıcılar için iş Ara, Kodsuz çözümleri basit oluşturun ve genellikle veritabanı sistemleri ve kuruluştaki genel iş süreçlerini anlamak için iş analisti becerileri gerektiren. Bunlar gereksinimleri iş yöneticileri yanı sıra Yöneticiler ve geliştiriciler Ayrıca iletişim kurmak ve belki de tasarımcılarının site. Örnekler:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013 kullanarak dış içerik türü oluşturma.

 • Kitaplıklarda dış veri sütunları oluşturma ve sütunları sözleşme veya fatura gibi özelleştirilmiş bir Word şablonundaki içerik denetimlerine bağlama.

 • Varsayılan SharePoint liste formlarının yerini alacak InfoPath formlarını özelleştirme.

 • İş Verileri Web Bölümlerini bir bilgi çalışma alanı oluşturmak üzere kullanışlı bir şekilde bağlayan Web sayfaları tasarlama.

 • Özelleştirilmiş formlar, görünümler, şerit komutları, eylemler ve görev bölmeleri sağlayan, Outlook tabanlı çözümler oluşturma.

 • Dış liste verilerini kullanan iş akışları oluşturma.

Yöneticileri    Yöneticiler dış içerik türü ve dış veritabanı dahil olmak üzere birkaç farklı SharePoint bileşeni için kullanıcı izinleri ve güvenliği yönetme. Kritik bir etkinlik hedef uygulamaları güvenli depolama hizmeti, kimlik bilgileri eşlemesi ve en iyi kimlik doğrulama yöntemini belirleme ayarlamaya kapsar. Diğer işlemleri örnekleri şunlardır:

 • Dış veri erişimini, izinlerini ve sorgularını yönetme ve ayarlama.

 • İş Verileri Bağlantısı meta veri deposundan dış içerik türlerini içeri ve dışarı aktarma.

 • Özel profil sayfaları, eylemleri ve arama sonuçları ayarlama.

Geliştiriciler    Geliştiriciler için Gelişmiş kod tabanlı çözümler hedeflenen, yeniden kullanılabilir bileşenler aralığın özel çözümler çeşitli oluşturun. Örnekler:

 • Karmaşık hiyerarşik verileri kullanan özel alan türleri gibi, Microsoft Visual Studio'da geliştirilmiş ileri düzey dış içerik türleri.

 • Birden çok hizmetten toplanmış ve tek bir BDC modeli olarak sunulan veriler.

 • Yeniden kullanılabilir bileşenler, özel Web Bölümleri, özel iş akışı etkinlikleri ve arkasında kod bulunan InfoPath formları.

 • Outlook çözümleri için özel dış veri bölümleri.

 • Microsoft Silverlight uygulamaları ve Office eklentileri.

 • Olay Altyapısı'nı kullanarak özel uyarılar.

 • Yönetilen kod kullanarak özel bağlantılar veya çözümler.

Sayfanın Başı

Zemini hazırlama

Hangi dış veri çözümünü oluşturmaya karar verirseniz verin, güçlü bir zemin oluşturmanız gerekir. Bunun anlamı, doğru yazılımı almak ve kurmak, dış veri kaynağını seçmek ve hazırlamak, SharePoint hizmetlerini ve hesaplarını açmak, dış içerik türünü oluşturmak gerektiğidir.

SharePoint ortamınızı bilme

Bir dış veri çözümü kullanırken veya oluştururken, SharePoint ortamınıza bağlı olarak bilmeniz gereken özellik ve işlevsellik farklılıkları vardır:

 • Şirket içi    Sonra kullanıcılarınız ve çözümünüz tamamen (Güvenlik Duvarı) şirket içi bir çözüm oluşturursanız, tüm iş Bağlantı Hizmetleri özellikler desteklenir.

 • Bulut    SharePoint Online (Plan 2, E3 ve E4) Office 365'te kullanıyorsanız, ardından özelliklerin alt kümesini kullanılabilir. Örneğin, dış listeler, iş verileri Web bölümlerini ve olay altyapısı desteklenir, ancak profil sayfaları, eylemleri ve bağlayıcı altyapısı değildir. Ayrıca, yalnızca bu veri kaynaklarına bağlanabilir: WCF Web Hizmetleri, OData ve SQL Server Azure.

 • Karma    Kuruluşunuzda zaten önemli Yatırımlar çizgi iş kolu uygulamaları ve ERP sistemleri gibi şirket içi veri kaynaklarına olabilir. Ancak bazı çalışanların, şirket içi ve bulut ortamında bazılarıdır karma SharePoint ortamında, kuruluşunuz de olabilir. Karma ortamında, kullanıcılar bulutta bir şirket içi veri kaynağına erişebilmesi için karma dış veri çözümü de oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcı, SharePoint Online kullanarak bir gider raporu iş gezisi sırada üzerinde tamamlayabilir ve ücretleri olabilir ile bir şirket içi SAP sistemine hemen mutabakat. Herhangi bir desteklenen şirket içi veri kaynağına bağlanabilir, ancak OData Hizmetleri kullanmanız gerekir ve kapsamlı geliştirme ve yapılandırma gerekli olabilir.

Doğru yazılımı alma

İş Bağlantı Hizmetleri'nin (BCS) özellikleri farklı SharePoint sürümleri arasında dağıtılmıştır. Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olması için aşağıdaki tabloyu kullanın.

İş Bağlantı Hizmetleri Özelliği

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2013 (Standard)

SharePoint Server 2013 (Enterprise)

SharePoint Online (SPO)
Plan 2
(E3, E4)

Açıklamalar

Dış Liste

Dış veri sütunu

İş Verileri Bağlantı Hizmetleri

SPO yalnızca WCF ve SQL Server Azure Bağlayıcılarını destekler

Güvenli Depolama Hizmeti

SPO yalnızca grup kimlik bilgilerini destekler

Dış Veri Araması

Profil Sayfaları

Eylemler

İş Verileri Web Bölümleri

Office ürün desteği

Zengin İstemci Uzantıları *

Uygulama kapsamlı BCS

Bağlayıcı altyapısı

Olay altyapısı

OData Bağlayıcısı

BCS OM API

Karma (SPO - Şirket İçi)

Yalnızca OData Bağlayıcısı kullanarak

* Dış verileri görüntülemek için form denetimlerini ve Outlook görev bölmesinde ve form bölgesinde verileri görüntülemek için düzenleri içerir. Yalnızca Microsoft Office Professional Plus 2013'te kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Yazılımı düzgün ayarlama

Doğru yazılımı yükledikten sonra, düzgün ayarladığınızdan emin olmalısınız. Özellikle:

Dış veri kaynağını hazırlama    Verilere doğru kişilerin erişebilmesini ve verilerin yanlış ellere geçmemesini sağlamak için, yöneticinin bir hesap oluşturması ve veri kaynağına izinler sağlaması gerekebilir. Bir dış veritabanında, yönetici sonuçları yalnızca gerekenlerle sınırlı tutmak ve performansı artırmaya yardımcı olmak için belirli tablolar, görünümler, sorgular vb. oluşturmak isteyebilir.

SharePoint Yapılandırma Hizmetleri    İş Verileri Bağlantı Hizmetleri, güvenli depolama hizmeti ve Visio Hizmetleri'nin bir yönetici etkinleştirmeniz gerekir.

Güvenli Depolama hizmetini yapılandırma    Bir yönetici gerekir dış veri kaynağı için en iyi erişim modunu belirlemesi, hedef uygulama oluşturması ve hedef uygulama için kimlik bilgilerini ayarlama.

İş verileri bağlantı Hizmetleri'ni yapılandırma    Bir yöneticinin dış içerik türü oluşturan kullanıcı için iş verileri bağlantı (İVB) meta veri deposu izni varsa ve uygun kullanıcıların dış listeyi dayandığı dış içerik türü erişimi olduğundan emin olun.

Office ürünlerinin kullanılmaya hazır olduğundan emin olun    Office ürünlerinde dış verileri eşitlemek için Windows 7 veya üstü ve aşağıdaki ücretsiz yazılım ürünlerinden, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 ve WCF Data Services 5.0 OData V3 için (gerekirse, otomatik olarak olduğunuz her istemci bilgisayara sahip olmanız gerekir yazılımı indir istenecektir). Ayrıca, Office yükleme seçeneğini emin olun, İş Bağlantı Hizmetleri etkin (varsayılan budur). İş Bağlantı Hizmetleri istemcisi aşağıdakileri yapar Çalışma Zamanı Modülü, bu seçenek yükler: önbelleğe alır ve dış verilerle eşitler, dış içerik türlerine iş verilerini Haritaları, Office ürünlerinde Dış Öğe Seçici görüntüler ve özel çalışır Office ürünlerinin içinde çözümler.

Sayfanın Başı

Dış verilerinizi ustalıkla seçme

Veritabanları, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemleri, OData ve gelişmiş bağlayıcılar da içinde olmak üzere çok çeşitli dış veri kaynağıyla çalışabilirsiniz.

Veritabanları    Kuruluş ve şirketlerdeki tüm şekilleri ve boyutlarını veritabanları için günlük işlemlerini bağlıdır. Veritabanlarını veri türleri metin, sayı, görüntü ve belgeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli içermesi ve finansal, üretim ve sigorta dahil birçok amaç ve şirket veri odaklı Web siteleri vardır. Ortak desteklenen veritabanları şunlardır: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 ve herhangi bir veritabanı ODBC veya OLE DB Arabirim standartları ile uyumludur.

ERP sistemleri    ERP sistemleri tüm kuruluş genelinde İş kolu satır verilerini ve süreçlerini tümleştirir ve herhangi bir işletmeler için aşağıdakiler gibi birçok temel etkinliği gerçekleştirir:

İşletme İşlevi

İşletme Süreci

Maliye ve Muhasebe

Genel muhasebe, borçlar ve alacaklar, nakit yönetimi, sabit varlıklar ve bütçe

İnsan kaynakları

Bordro, eğitim, kazanç, emeklilik, işe alma ve çeşitlilik yönetimi.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

Satış ve pazarlama, komisyonlar, hizmet, müşteri ilgili kişisi ve çağrı merkezi desteği.

Üretim

Mühendislik, malzeme listeleri, iş emirleri, zamanlama, iş akışı yönetimi, kalite denetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi.

Tedarik zinciri

Envanter, sipariş girişi, satın alma, planlama, inceleme ve talep işleme.

Proje yönetimi

Maliyetlendirme, faturalandırma, süre ve giderler, performans birimleri ve etkinlik yönetimi.

Yaygın olarak desteklenen ERP sistemleri SAP, Duet, Microsoft Dynamics, Siebel ve JD Edwards'dır.

OData    Açık Veri Protokolü (OData) oluştur (Post), (Get) okuma, güncelleştirme (yerine) ve Web hizmetlerine erişmek silme (Sil) işlemleri için KALAN tabanlı standart sağlar. OData web tabanlı denk ODBC ve OLE DB olarak düşünün. Veri XML veya JavaScript nesne gösterimi (JSON) biçiminde ya da döndürülür. Ortak OData kaynakları kapsayacak tanıdık Web siteleri (Amazon gibi E-yuva, Azure Datamarket ve Netflix), veritabanları ve hatta diğer SharePoint siteleri.

Gelişmiş bağlayıcılar    Diğer veri kaynakları için bir geliştirici Gelişmiş dış veri erişimi sağlamak üzere:

 • ADO.NET sağlayıcısı bulunan her türlü veri kaynağına erişime olanak tanıyan ADO.NET'i kullanabilir.

 • Web hizmetlerine ve Windows Communication Foundation'a (WCF) erişime olanak tanıyan WCF ve Web hizmetlerini kullanabilir.

 • ADO.NET sağlayıcısının veya Web hizmetinin bulunmadığı veri kaynaklarına erişime olanak tanıyan .NET Bağlantı Derlemelerini kullanabilir.

 • Desteklenmeyen tescilli veri türlerini desteklenen .NET veri türlerine dönüştürebilir.

 • Veri yapıları sık sık değişen ve özel veri bağlantıları, aktarım yöntemleri ve bağlayıcı yüklemesi gerektiren büyük ölçekli veri kaynakları için özel çözümler oluşturabilir.

Sayfanın Başı

Performansı dikkate alma

Tüm iş çözümlerinde olduğu gibi dış verilerde de performans dikkate alınmalıdır. Neyse ki, İş Bağlantı Hizmetleri birçok performans darboğazını ve sorununu hafifletecek şekilde tasarlanmıştır. Genel olarak, SharePoint ürünlerine gereken bellek ve işlemci kaynaklarını azaltmaya yardımcı olmak için veri alma, sayfalama, filtreleme ve sıralama işlemlerinin yükü dış veri kaynağına aktarılır.

Ayrıca, İş Bağlantı Hizmetleri'nin hem sunucu hem de istemci bilgisayarlarda yerleşik önbellekleri vardır (sunucu için İş Bağlantı Hizmetleri önbelleği ve istemci için İş Bağlantı Hizmetleri İstemci Çalışma Zamanı önbelleği) ve dış veri sisteminde hemen en güncel değerleri göstermeyebilir. Bununla birlikte, kullanıcılarınızın gereksinimleri ve oluşturduğunuz çözümler temelinde yenileme aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Tüm kullanıcıların hemen güncel bilgileri görmesi gerekmez; ancak gerekirse, örneğin, dış listeyi veya Outlook kişiler klasörünü yenileyebilirler.

İstemci bilgisayarda çevrimdışı çalışabilme yeteneği, kullanıcıların dış verilere bağlanmadan uzun süre çalışabilecekleri, öte yandan yeniden çevrimiçi ortama geçtiklerinde verilerin güncelleştirileceğini ve düzgün bir şekilde uyumlu hale getirileceğini bilecekleri anlamına gelir.

Bir bütün olarak bu performans özellikleri, SharePoint Web sayfasında ve Outlook ürününde dış verilerin görüntülenmesini, yenilenmesini ve veri işlemlerini hızlandırmaya yardımcı olur.

Sayfanın Başı

Önce güvenlik

Veriler çoğunlukla işletme açısından kritik önem taşıdığından ve yanlış kullanıcılar tarafından görülmemeleri veya değiştirilmemeleri gerektiğinden, dış veri çözümünün güvenli olması özellikle yaşamsal önem taşır. Ayrıca, verileri güvenlik altına almanın birçok yolu vardır ve siz de çözümünüzün güvenli olduğu kadar basit de olmasını istersiniz. Neyse ki, karmaşıklığı en aza indirmenin yolları bulunabilir; bu amaçla özellikle Güvenli Depolama Hizmeti kullanılabilir.

Kısaca belirtmek gerekirse, dış verilerinizin güvenliğini sağlamak için iki temel soruya yanıt vermelisiniz:

Siz kimsiniz?    Bu, kimlik doğrulaması olarak da adlandırılır ve kimlik bilgileriniz (kullanıcı adınız ve parolanız) alınarak kimliğinizin doğrulanması sürecidir.

Neler yapmanıza izin verilir?    Bu, yetkilendirme olarak da adlandırılır ve size veriler izinlerin listesi alınarak hangi veri öğeleri üzerinde hangi görevleri gerçekleştirebileceğinizin saptanması sürecidir.

İlk olarak, bir yönetici dış veri kaynağı için en iyi erişim modunun saptanmasına yardımcı olur. İşletme çözümlerinde, geçerli kullanıcının farklı bir hesaba sahip olduğu dış verilere erişimde kimlik doğrulaması yapmanın çok yaygın bir işlem olduğunu unutmayın. Öte yandan, farklı kimlik bilgileriyle oturum açmak karmaşık ve sıkıcı bir işlem olabilir. Güvenli Depolama Hizmeti kimlik bilgileri için depolama ve eşleme sağlayarak sizi bu yükten kurtarır. Bu, tek bir kez oturum açarak dış veri kaynağını kullanmanızı kolaylaştırır.

Örneğin, SharePoint sitenizde belirli kimlik bilgileri kümesiyle oturum açtıysanız ancak Siebel uygulamasını temel alan ve farklı kimlik bilgileri kümesi kullanan bir dış listeye erişmek istiyorsanız, yönetici Güvenli Depolama Hizmeti'ni ayarlayarak bu iki kimlik bilgileri kümesinin otomatik olarak eşlenmesini sağlayabilir ve siz de yeniden oturum açmak zorunda kalmazsınız.

Güvenli Depolama Hizmeti, gereken önlemler alınmadığında, her bir kimlik doğrulama işleminin iki bilgisayar arasında bir "atlama" gerektirdiği meşhur "çift atlama" sorununu yönetmeye de yardımcı olur.

Çift atlama sorununun nasıl çözüldüğü

Bundan sonra, yönetici bir kalenin çevresindeki çeşitli savunma hatlarına benzer biçimde, izinler temelinde çeşitli güvenlik katmanları oluşturur. Böylelikle uygun yetkilendirmeyi ve aşağıdakilere erişimi güvence altına alır:

 • Dış veritabanı veya sistemdeki veriler.

 • İş Verileri Bağlantısı meta veri deposundaki dış içerik türü.

 • Dış liste veya dış veri sütunu.

Son olarak, yönetici şifreleme ile fazladan bir koruma katmanı ekleyebilir. Dış veri çözümünüz Office uygulamalarını da kullanıyorsa, bir yönetici Windows Şifreleme Dosya Sistemi'ni kullanarak İş Bağlantı Hizmetleri İstemcisi Çalışma Zamanı önbelleğini koruyabilir. Bazı dış veri kaynakları veri şifreleme yöntemleri de sağlar.

Sayfanın Başı

Temel taşını yerleştirme: dış veri içerik türleri

Dış içerik türleri, tüm dış veri çözümlerinin temelinde yer alır. Bunlar, sizinle dış veri kaynağı arasındaki bir aracı gibidir. Tipik bir dış içerik türü, aşağıdakileri içeren düzenlenmiş bir bilgi paketidir:

 • Konum, ad ve kimlik doğrulama modları gibi, veri kaynağına bağlantı bilgileri.

 • Tablonun, alanların, birincil ve yabancı anahtarların ve veri türlerinin tanımı (meta veri olarak da adlandırılır).

 • Oluşturma, Okuma, Güncelleştirme, Silme ve Sorgulama (CRUDQ olarak da adlandırılır) gibi gerçekleştirebileceğiniz veri işlemleri.

 • Eşlenmiş Office veri türleri veya çevrimdışı eşitlemeyi etkinleştirme gibi diğer bilgiler ve davranışlar.

 • Verileri sorgulayan ve sonuçları yalıtmaya yardımcı olan çeşitli filtreler ve performansı geliştirmeye yönelik sınırlandırmalar.

 • Kullanıcı arabirimi genelinde dış verileri alırken kullanılan dış içerik seçicisi için kimlik alanı ve görüntü sütunları.

 • Siparişler ve Müşteriler gibi birbiriyle ilgili iki tablo arasında, birincil ve yabancı anahtarlar temelinde bir ilişki.

Gözüpek bir kullanıcı dış içerik türünü tanımlar ve bu şekilde diğer kullanıcılara dış verilerle çalışmanın doğal karmaşıklığına karşı bir kalkan oluşturur. Üstelik, bu bilgilerin tümü XML biçimindeki özel bir BDCM dosyasına (.bdcm) kaydedilir ve İş Verileri Bağlantısı meta veri deposunda depolanır. Bu yaklaşım, dış içerik türlerini korumayı, güncelleştirmeyi, güvenliklerini sağlamayı ve farklı sitelerde yeniden kullanmayı kolaylaştırır. Örneğin, dosyayı geliştirme ortamından üretim ortamına dağıtmak için kolayca içeri ve dışarı aktarabilir veya diğer site koleksiyonlarıyla paylaşabilirsiniz.

Bu arada, gözüpek kullanıcınızın XML konusunda uzman olması gerekmez. Dış içerik türünün oluşturulmasında yardımcı olması için iki araçtan biri seçilebilir:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Tanımlama ve dış içerik türünü bildirim temelli bir şekilde güncelleştirin ve sonra İş Verileri Bağlantısı Meta veri deposunda yayımlayabilirsiniz.

 • Microsoft Visual Studio 2012    Dış verilerinizi karmaşık veya SharePoint Designer 2013tarafından desteklenmez, XML modelinizi oluşturmak için Visual Studio'da (IntelliSense sağlayan) XML düzenleyicisi kullanın, veya .NET bağlantı derleme oluşturmak için Visual Studio dış içerik türü Tasarımcısını kullanma .NET Framework aracılığıyla özel arka uç tümleştirme mantığı sağlayan.

Sayfanın Başı

SharePoint ürünlerinde dış verileri kullanma

Artık dış verileriniz için sağlam ve güvenli bir temel oluşturduğunuza göre, bunlarla SharePoint ürünlerinde neler yapabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Dış listelerdeki verileri yazma ve okuma

Dış liste, dış verilere dayalı SharePoint çözümleri için önemli bir temel taşıdır. Bir SharePoint listesi kullanmanın tanıdık deneyiminden yararlanarak dış verileri okuyabilir ve yazabilirsiniz. Dış listeler, yerel bir listeye oldukça benzeyen bir görünüme ve davranışa sahiptir, ancak davranışlarında bazı farklılıklar vardır. Örneğin, görünümler oluşturabilir ve formüllerde hesaplanmış değerleri kullanabilirsiniz; öte yandan dosya ekleyemez veya sürümleri izleyemezsiniz.

SharePoint Designer 2013 kullanarak da dış liste oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Listelere ve kitaplıklara dış veri sütunları ekleme

Dış veri sütunlarını, yerel bir liste veya kitaplıktaki diğer sütunlarla bir araya getirebilirsiniz. Dış veri sütunu yerel listeye veya kitaplığa eklendiğinden, tüm ilgili liste veya kitaplık özellikleri, örneğin sürüm oluşturma, onaylar, kullanıma alma, iade etme ve dosya ekleri çalışır.

Kuruluşunuzun sattığı ürünlerin fotoğraflarının bulunduğu bir resim kitaplığı oluşturduğunuzu varsayalım. Kitaplığa, bir dış veritabanından ürün adı, ürün kodu ve güncel fiyat bilgilerine erişen bir dış veri sütunu ekleyebilirsiniz. Şirketinizin kuralları ve süreçleri, ürün bilgilerindeki tüm değişikliklerin yalnızca veritabanı sistemi aracılığıyla yapılmasını gerektirdiğinden, dış içerik türünü oluştururken dış verilerin salt okunur olduğunu belirtirsiniz. Bununla birlikte, artık kuruluşunuzda daha çok kişi tüm genel ürün bilgilerini tek bir kitaplık görünümünde bir arada görebilir.

Sayfanın Başı

İş Verileri Web Bölümleriyle çözümler oluşturma

İş Verileri Web Bölümleri, bir dış listeden alınan verilerle çalışmak için tasarlanmıştır ve bu Web Bölümlerini site çalışma alanı veya panosu oluşturmak için yararlı biçimlerde birleştirebilirsiniz. Örneğin, Liste ve Öğe Web Bölümlerini bağlayarak, Liste Web Bölümünde bir harcama raporu öğesini (Perşembe gününün masrafları gibi) seçtiğinizde, öğe ayrıntılarının (otel, yol ve yemek masrafları gibi) Öğe Web Bölümünde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda her bir İş Verileri Web Bölümü kısaca özetlenmektedir.

Web Bölümü

Açıklama

İş Verileri Listesi

Bir dış listeden alınan öğelerin listesini görüntüler.

İş Verileri Öğesi

Dış listeden alınan bir veya daha çok öğeyi görüntüler.

İş Verisi Eylemleri

Dış listeden alınan bir eylemi görüntüler.

İş Verileri Bağlantı Filtresi

Bir dış listeden alınan değer listesini kullanarak, bağlı İş Verileri Web Bölümünün içeriğine filtre uygular.

İş Verileri Öğesi Oluşturucu

URL sorgu dizesindeki parametrelerden bir İş Verileri öğesi oluşturur ve bunu diğer İş Verileri Web Bölümlerinin kullanımına sunar.

İş Verileri İlişkili Listesi

Bir dış listedeki üst öğeyle ilişkili alt öğelerin listesini görüntüler.

Sayfanın Başı

Profil sayfasında, eylemde veya aramada dış verileri kullanma

Profil sayfaları, eylemler ve arama birbiriyle yakından ilişkili özelliklerdir.

Profil sayfaları

Varsayılan olarak, İş Bağlantı Hizmetleri dış içerik türü temelinde profil sayfasını otomatik olarak oluşturur. Profil sayfası, Kimlik alanı temelinde tek bir dış veri satırından bilgileri görüntüleyen (belirli bir müşteri hakkındaki tek tek tüm alanlar gibi) bir Web sayfasıdır.

Varsayılan profil sayfası aslında İş Verileri Öğesi Oluşturucu ve İş Verileri Öğesi Web Bölümlerini birlikte bağlantılı olarak içeren bir Web sayfasıdır. Öğe Oluşturucu Web Bölümü, profil sayfasının URL sorgu dizesi parametresini çözümler (örneğin, http://contoso/Customer.aspx?CustID=345) ve CustID değerini Veri Öğesi Web Bölümü'ne geçirir. Bu Web Bölümü de buna karşılık gelen tüm müşteri alanlarını görüntüler.

Özel bilgiler görüntülemek üzere kendi profil sayfanızı oluşturabilirsiniz veya yönetici sizin için profil sayfasını özelleştirebilir.

Eylemler

Yararlı bir işlem yapmak için profil sayfasını temel alan bir eylem bile gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, müşterinin konumunu görmek veya yol tariflerini almak için müşteri hakkındaki adres bilgilerini Bing haritalarıyla bir araya getiren bir eylem oluşturabilirsiniz. Eylemi, gerek profil sayfasının URL sorgu dizesi parametresini temel alarak gerekse özel kod kullanarak oluşturabilirsiniz. Bir geliştirici, arka uç veritabanındaki çalışan bilgilerini güncelleştirmenize olanak tanıyan bir özel kod yazabilir.

Varsayılan olarak, İş Verileri Eylemleri veya İş Verileri Listesi Web Bölümü'nde Profil Görüntüle eylem komutunu tıklattığınızda bir eylem kullanırsınız. Dış veri sütunu kullanırken, eylemi bir menü komutundan da çalıştırabilirsiniz.

Arama

Son olarak, isterseniz yönetici dış verilerde aramayı etkinleştirebilir. Aynı iç SharePoint verilerinde olduğu gibi, dış verilerde de gezinilebilir ve bunların dizini oluşturulabilir. Bununla birlikte, bir profil sayfası kullanılarak görüntülenen arama sonuçlarını yalnızca uygun kullanıcıların tıklatabilmesi ve görebilmesi için, bu işlem güvenlik kısıtlamasıyla yapılır.

SharePoint aramasını dış veri sistemleriyle tümleştirerek, kullanıcılar başka türlü bulamayacakları verileri bulabilirler. Örneğin, bir müşterinin çalıştığı şirketi biliyorsanız ancak adını unuttuysanız, müşterinin profil sayfasını bulmanıza yardımcı olması için şirket adına göre arama yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İş akışlarında dış verileri kullanma

İş akışları, bir SharePoint listesi, kitaplığı veya sitesi temelinde iş süreçlerini modellemek ve otomatikleştirmek için güçlü bir araç sağlar. Bu iş süreçleri, tek bir onaylayanın bulunduğu bir belge onay süreci gibi basit olabileceği gibi, yapılandırılmış iş süreçleri gibi karmaşık da olabilir. İş akışını doğrudan dış listeyle ilişkilendiremeseniz de, aşağıdakileri oluşturabilirsiniz:

Yerel liste iş akışları    Okur veya liste öğesi oluştur, liste öğesini güncelleştir ve liste öğesini silme eylemleri kullanarak bir dış listeden alınan verileri güncelleştirir yerel bir listeyle ilişkili bir iş akışı. Örneğin, yerel bir liste veya kitaplık öğesini değiştirdiğinde, bir dış liste öğesi güncelleştirebilirsiniz. İş akışı bir dış liste alanında değişiklik yapmak için değişkenini ayarla gibi dış listeleri ile diğer eylemler kullanabilirsiniz. Ayrıca bir dış liste öğesi bir hedef görev işlemi için kullanabilirsiniz, ancak görev bağlantısı dış liste öğesi için bir başlık görüntülemez.

Site iş akışları    Site iş akışı başlatmak için olay tetikleyicisi gerektirmez ve el ile başlatılabilir. Yetkisiz erişimi önlemek için her zaman erişim dış listeleri iş akışları bile kimliğe bürünme kullanan bir kimlik doğrulama modu ile bir hizmet hesabı çalıştırın.

Olayları    Geliştirici dış veri kaynağında tetikleyen olaylar oluşturabilir ve kullanıcılar bu olaylara yanıt uyarılar oluşturabilirsiniz. Örneğin, dış veri kaynağındaki bu çalışan için müşteri hesabını atandığında bir çalışanın e-posta iletisi göndermek için SharePoint iş akışı kullanabilirsiniz.

Performans gerekçesiyle, dış listede yalnızca az sayıda sütunu okumak veya dış listede az sayıda öğe oluşturmak, güncelleştirmek veya silmek iyi bir uygulamadır.

Sayfanın Başı

Office ürünlerinde dış verileri kullanma

Artık verileri SharePoint ürünlerinde kullanıma aldığınıza göre, aşağıda bu verilerle çeşitli Office ürünlerinde neler yapabileceğiniz açıklanmaktadır.

Excel'de dış verileri çözümleme

Verileri dış listeden Excel 2013'e aktarabilir ve eşitlenmiş durumda tutabilirsiniz. Örneğin, hem kolayca paylaşmak ve güncelleştirmek hem de Excel 2013'te düzenli aralıklarla envanter çözümlemesi yapabilmek için, ürün envanterini bir dış listede tutmak isteyebilirsiniz. Excel 2013'e hangi dış verilerin aktarıldığı geçerli dış veri görünümü, dış içerik türüyle dış listede tanımlanan filtreler ve SharePoint sitesinin dil ayarları tarafından belirlenir.

Dış listeyi dışarı aktardığınızda, Web sorgu dosyası temelinde dış listeye veri bağlantısı olan bir Excel Tablosu oluşturulur. SharePoint listesinde daha sonra yapılan değişiklikleri Excel Tablosu'nda görmek için, verileri yenileyebilirsiniz. Dış verilerin kaynağında değişiklik yapamayacağınızı ve Excel'in yenileme işleminin Excel Tablosu'nda yapmış olabileceğiniz tüm değişikliklerin üzerine yazacağını aklınızda bulundurun.

Sayfanın Başı

Word belgelerine dış veri ekleme

Belge kitaplığına dış veri sütunlarını ve içerik denetimleri bulunan bir Word şablonunu ekleyerek, Microsoft Word 2013 yapılandırılmış belgesine doğru ve güncel verilerin girişini kolaylaştırabilir ve verimli hale getirebilirsiniz.

Müşteri sözleşmelerini içeren bir belge kitaplığınızın olduğunu varsayalım. Öte yandan, tüm müşteri bilgileriniz SAP gibi bir İş Kolu uygulamasında tutulmaktadır. Müşterilerin sözleşmelerini belge kitaplığında izleyebilir, bununla birlikte ilgili müşteri bilgilerinin güncel olduğundan ve yinelenmesi gerekmediğinden emin olabilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığını görelim:

 • Uygun müşteri adı, şirket adı ve telefon numarasını Sözleşme kitaplığında depolanan sözleşmelerle ilişkilendirmek için, önce kitaplığa dış veri sütunları ekleyin.

 • Ardından, içinde müşteri sözleşmesi ortak metninin ve müşteri adı, şirket adı, telefon numarası bilgilerinin girileceği içerik denetimlerinin bulunduğu bir Word şablonu oluşturun. Word 2013, doğru müşteri bilgilerini otomatik olarak görüntüleyerek ve alarak doğru bilgileri girmenize veya güncelleştirmenize yardımcı olması için, dış öğe seçicisini kullanır.

 • Son olarak, her sözleşme oluşturduğunuzda müşteri verilerini girin ve sözleşmeyi kitaplığa geri kaydedin; müşteri verilerinin değerleri ilgili dış veri sütunlarına dağıtılır.

Sayfanın Başı

Outlook'ta dış verileri eşitleme

Dış liste müşteriler, görevler, randevular veya postalar içeriyorsa, listeyle Outlook 2013 arasında bağlantı kurabilirsiniz. Bir kez bağlantı kurulduktan sonra, tanıdık Outlook kullanıcı arabirimini kullanarak verileri görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Hatta veriler kişi bilgilerinden oluşuyorsa (müşteriler gibi), onları arayabilir, e-posta iletileri gönderebilir ve toplantı isteklerinde bulunabilirsiniz.

Verilerin eşitlenmesi iki yönlüdür. Outlook 2013'te yapılan değişiklikler dış veri kaynağıyla otomatik olarak eşitlenir. Dış veri kaynağında yapılan değişiklikler de Outlook 2013'teki öğelerle eşitlenir; ancak bunun için bir yenileme işlemi gereklidir.

Varsayılan olarak veriler her altı saatte bir otomatik olarak yenilenir, ancak bu değer değiştirilebilir. Dış veri kaynağındaki güncel verileri gördüğünüzden emin olmak için, klasörü sağ tıklatın ve DB değişikliklerini eşitle'yi tıklatın.

Dış içerik türü oluştururken aşağıdakileri yapın:

 • Çevrimdışı erişim istiyorsanız, Çevrimdışı Eşitleme desteği seçeneğini etkinleştirin.

 • Office Öğesi Türü alanını şu değerlerden birine ayarlayın: Kişi, Randevu, Görev veya Posta.

 • Dış içerik türündeki Müşteri Adı, Müşteri Soyadı, Müşteri Adresi ve Müşteri Telefon Numarası gibi tek tek alanları, Outlook Öğesi Türü'ndeki kişilere ait FirstName, LastName, BusinessAddress ve BusinessPhone gibi ilgili alanlarla eşleyin.

Buna ek olarak, bir geliştiricinin biraz kod yazmasını sağlayıp aşağıdakileri gerçekleştiren bir Outlook çözümü de oluşturabilirsiniz:

 • Dış verileri kullanıcılara göstermek için özel görev bölmelerinde yerel veya özel veri bölümleri görüntüleme.

 • Özel eylemler gerçekleştirmek için özel şerit komutları ekleme.

 • Dış verilerin belirli sütunlarını görüntülemek için özel bir görünüm tanımı oluşturma.

 • Dış verileri göstermek için özel form bölgeleri tasarlama.

Sayfanın Başı

InfoPath formlarıyla dış verilere erişimi geliştirme

Dış verileri kullanırken Microsoft InfoPath 2013'ün yararlı bir araç olmasının birçok nedeni vardır:

Karmaşık veri türleriyle çalışma    Bir dış veri hiyerarşik alanıysa, gibi bir adres alanı Cadde, şehir ve posta kodu bir alt alanlar içeren sonra bu alan dış liste için SharePoint formunda ile çalışamıyorum, ve aslında bunu bile oluşturulmaz. Bununla birlikte, SharePoint formu bir InfoPath formu oluşturma ve InfoPath 2013kullanarak alanları güncelleştirmek için dönüştürebilirsiniz.

Bir dış öğe seçici denetimi ekleme    Sürükleyin ve Dış Öğe Seçici denetimi InfoPath form üzerine bırakın, ikincil veri kaynağı olarak dış listeye bağlama ve müşteri adı veya ürün kimliği gibi benzersiz bir alana dayalı bir öğeyi seçmek bir kullanıcı için kolaylaştırır

Üstelik, müşteriler ve siparişler gibi dış içerik türleri için bir ilişki ayarlarsanız ve dış listenin InfoPath formu Customer ID gibi bir yabancı anahtar içeriyorsa, Dış Öğe Seçici denetimi forma otomatik olarak bile eklenir. Bu, kullanıcıların siparişlerle çalışırken müşteriyi kolayca bulabilmesine olanak tanır.

Bir formun birden çok görünüm oluşturma    Bazen, özellikle birçok alan ve dış liste vardır veya SharePoint form etkili değilse, dış verilerinizin birden çok görünüm formların isteyebilirsiniz. Birden çok görünüm içinde yazma kullanışlıdır-kez nerede dış sisteme izin vermez oluşturulduktan sonra bir alanı güncelleştirme senaryoları. Bu gibi durumlarda oluşturma işlemi diğeri güncelleştirme işlemi iki görünümler oluşturabilirsiniz.

Veya arka plan kod formları için kurallar ekleme    Bildirime dayanan kuralları veya doğrulama ve hesaplamalar gibi ek iş mantığını gerçekleştirmek için arka plan kod formları ekleyebilirsiniz. Örneğin, ülke/bölge kodu geçerli olduğu bir kuralı kullanarak veya bir Web hizmeti kullanarak ABD posta kodu geçerli emin olabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yayımlanan Visio diyagramlarına dış veri ekleme

Microsoft Visio 2013 kullanarak, dış listeden verileri bir diyagrama ve onun şekillerine bağlayabilirsiniz. Bundan sonra, diyagramı SharePoint belge kitaplığında etkileşimli bir Web çizimi olarak yayımlayabilirsiniz. Böylelikle kullanıcılar diyagramı görüntüleyebilir ve ilişkili dış verileri görebilir. Veri satırlarını çiziminizdeki şekillere bağlamanın üç yolu vardır. Satırları var olan şekillere teker teker bağlayabilirsiniz, satırları şekillere otomatik olarak bağlayabilirsiniz veya verilerden şekiller oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Access'te dış verileri içeri aktarma ve yenileme

Microsoft Access 2013, tüm veri türleri için bir giriş rampasıdır ve bu dış veriler için de geçerlidir. Dış listeyi istemci bilgisayarınızdaki Access veritabanınıza aktarabilir ve verileri düzenli aralıklarla yenileyebilirsiniz. Veriler salt okunur olur.

İzlenecek temel adımlar:

 1. Dış içerik türünü SharePoint Designer 2013'ten veya doğrudan İş Verileri Bağlantısı meta veri deposundan BDCM dosyası olarak dışarı aktarın.

 2. Access 2013'te, BDCM dosyasını kullanarak bir Web Hizmeti veri bağlantısı oluşturun.

 3. Access 2013'te, Web Hizmeti veri bağlantısını temel alan bir bağlantılı tablo oluşturun.

Bu durumda, verileri yenilediğinizde dış verilerle eşitleme için İş Bağlantı Hizmetleri İstemcisi Çalışma Zamanı önbelleğinin kullanılmadığını aklınızda bulundurun.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×