Dış veri alma veya dış verilere bağlanma

Office 365 için Excel, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Dış veriye bağlanmanın başlıca yararı, Microsoft Office Excel'de bu verileri düzenli olarak çözümleyebilmektir. Bu yapılırken, uzun süren ve hataya eğilimli bir işlem olan verilerin tekrar tekrar kopyalanmasına gerek kalmaz. Dış veriye bağlandıktan sonra, veri kaynağı her defa yeni bilgilerle güncelleştirildikçe, Excel çalışma kitaplarınızı özgün veri kaynaklarından otomatik olarak yenileyebilirsiniz (veya güncelleştirebilirsiniz).

Önemli: Bilgisayarınızda dış verilerle olan bağlantılar devre dışı bırakılmış olabilir. Bir çalışma kitabını açtığınızda verilere bağlanmak için Güven Merkezi çubuğunu kullanarak veya çalışma kitabını güvenilir bir yere koyarak veri bağlantılarını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Dosyalarınız için güvenilir konum oluşturma, kaldırma veya değiştirme, Güvenilir yayımcı ekleme, kaldırma veya görüntüleme ve Güven Merkezi'nde güvenlik ayarlarımı görüntüleme.

 1. Veri sekmesinde, Varolan bağlantılar' ı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 2. Göster açılır listesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm bağlantıları görüntülemek için, Tüm Bağlantılar seçeneğini tıklatın. Bu varsayılan olarak seçilidir.

  • Yalnızca son kullanılan bağlantıların listesini görüntülemek için Bu çalışma kitabındaki bağlantılar' ı tıklatın.

   Bu listeyi zaten tanımlamış, Veri Bağlantı Sihirbazı'nın Veri kaynağını seç iletişim kutusunu kullanarak oluşturduğunuz ya da daha önce bu iletişim kutusundan bir bağlantı olarak belirlediğinizden Bağlantılar'dan oluşturulur.

  • Bilgisayarınızda kullanılabilen bağlantıları görüntülemek için Bu bilgisayardaki bağlantı dosyalarıtıklatın.

   Bu listeyi genellikle Belgelerim klasöründe, bilgisayarınızda depolanan My veri kaynakları klasöründen oluşturulur.

  • Yalnızca ağdan erişilebilen bir bağlantı dosyasındaki kullanılabilir bağlantıları görüntülemek için, Ağdaki bağlantı dosyaları seçeneğini tıklatın.Bu liste Microsoft SharePoint Hizmetleri sitesindeki Excel Veri Bağlantı Kitaplığı'ndan (DCL) oluşturulur. DCL, SharePoint Hizmetleri sitesindeki Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyalarının (.odc) derlemesini içeren bir belge kitaplığıdır. DCL normal olarak, Dış Bağlantılar iletişim kutusundaki bu DCL'den ODC dosyalarını görüntüleyebilmek için SharePoint sitesini de yapılandırabilen bir site yöneticisi tarafından ayarlanır. Daha fazla bilgi için bkz. SharePoint Hizmetleri Merkezi Yönetim Yardımı.

   İpucu: İstediğiniz bağlantıları göremezseniz bağlantı oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için gözat'ı tıklatın ve ardından Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda Yeni Kaynak seçeneğini tıklatarak, bağlanmak istediğiniz veri kaynağını seçebileceğiniz Veri Bağlantı Sihirbazı'nı başlatın.

   Not: Ağdaki bağlantı dosyaları veya Bu bilgisayardaki bağlantı dosyaları kategorilerinden bir bağlantı seçerseniz bağlantı dosyası yeni bir çalışma kitabı bağlantısı olarak çalışma kitabının içine kopyalanır ve sonra yeni bağlantı bilgisi olarak kullanılır.

 3. İstediğiniz bağlantıyı seçin ve sonra seçeneğine tıklayın.

 4. Veri Al iletişim kutusundaki Bu verileri çalışma kitabınızda nasıl görüntülemek istediğinizi seçin öğesi altında aşağıdakilerden birini yapın:

  Önemli: Aşağıdaki listede gösterildiği gibi, Bu verileri çalışma kitabınızda nasıl görüntülemek istediğinizi seçin bölümü ve seçenekleri metin, Web Sorgusu ve XML verisi bağlantılarında kullanılamaz. Bu tür verilerle bağlantı kuruyorsanız 5. adıma atlayın.

  • Basit sıralama ve filtre uygulama için bir tablo oluşturmak üzere Tablo seçeneğini tıklatın.

  • Veriler toplanarak ve alt toplamları alınarak büyük miktardaki verilerin özetlenmesi için bir PivotTable oluşturmak üzere PivotTable Raporu seçeneğini tıklatın.

  • Verileri görsel olarak özetlemek üzere PivotTable raporu ve PivotChart raporu oluşturmak için PivotChart ve PivotTable Raporu seçeneğini tıklatın.

  • Sonraki kullanımlar için çalışma kitabındaki seçili bağlantıları depolamak üzere, Yalnızca Bağlantı Oluştur seçeneğini tıklatın.

   Yalnızca Bağlantı Oluştur seçeneğini, çalışma kitabındaki seçili bağlantıyı daha sonra kullanmak üzere depolamak için kullanın. Örneğin, bir Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) küpü veri kaynağına bağlanıyorsanız ve Formüllere Dönüştür komutunu ( Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda, OLAP araçları'nı tıklatın) kullanarak PivotTable hücrelerini çalışma sayfası formüllerine dönüştürmeyi düşünüyorsanız, bu seçeneği kullanmanız gerekir çünkü PivotTable raporunu kaydetmeniz gerekmez.

 5. Verileri nereye koymak istiyorsunuz? öğesi altında, aşağıdakilerden birini yapın:

  • PivotTable ve PivotChart raporunu, varolan bir çalışma sayfasına yerleştirmek için Varolan çalışma sayfası'nı seçin ve ardından PivotTable raporunu konumlandırmak istediğiniz hücre aralığına ilk hücrenin adresini yazın.

  • Alternatif olarak, iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasının başına hücreyi seçin ve sonra İletişim kutusunu Genişlet Düğme görüntüsü basın Düğme görüntüsü İletişimi Daralt' ı tıklatın.

 6. PivotTable raporunu, A1 hücresinde başlayan yeni bir çalışma sayfasına yerleştirmek için Yeni çalışma sayfası seçeneğini tıklatın.

 7. İsterseniz, Özellikler seçeneğini tıklatıp Bağlantı Özellikleri, Dış Veri Aralığı veya XML Eşlemesi Özellikleri iletişim kutularında değişiklikler yaparak ve sonra Tamam seçeneğini tıklatarak bağlantı özelliklerini değiştirebilirsiniz.

 1. Veri sekmesinin Dış Verileri Al grubunda Varolan Bağlantılar'a tıklayın.

  excel şerit görüntüsü

 2. Varolan Bağlantılar iletişim kutusundaki Göster açılan listesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm bağlantıları görüntülemek için, Tüm Bağlantılar seçeneğini tıklatın. Bu varsayılan olarak seçilidir.

  • Sadece son kullanılan bağlantılar listesini görüntülemek için, Bu Çalışma Kitabındaki bağlantılar seçeneğini tıklatın.

   Bu liste, zaten tanımlamış olduğunuz ve Veri Bağlantısı Sihirbazının Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kullanarak oluşturduğunuz veya önceden bu iletişim kutusundan bir bağlantı olarak seçtiğiniz bağlantılardan oluşturulur.

  • Yalnızca bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bağlantıları görüntülemek için, Bu bilgisayardaki bağlantı dosyaları seçeneğini tıklatın.

   Bu liste, genellikle Belgelerim klasöründe saklanan Veri Kaynaklarım klasöründen oluşturulur .

  • Ağdan erişilebilir bir bağlantı dosyasından sadece kullanılabilir bağlantıları görüntülemek için Ağdaki bağlantı dosyaları seçeneğini tıklatın.

   Bu listeyi gelen bir Excel Hizmetleri veri bağlantı kitaplığı (DCL) bir Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesi oluşturulur. Bir DCL Office veri bağlantısı (ODC) dosyaları (.odc) koleksiyonu içeren bir Microsoft Office SharePoint Services 2007 sitedeki bir belge kitaplığıdır. Genellikle, bir DCL SharePoint sitesine Dış bağlantılar iletişim kutusunda bu DCL ODC dosyalarından görüntülemek için de yapılandırabilirsiniz bir site yöneticisi tarafından ayarlanır. Daha fazla bilgi için Office SharePoint Server 2007 Merkezi Yönetimi Yardımı'na bakın.

   İpucu: İstediğiniz bağlantıları göremezseniz bağlantı oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için gözat'ı tıklatın ve ardından Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda Yeni Kaynak seçeneğini tıklatarak, bağlanmak istediğiniz veri kaynağını seçebileceğiniz Veri Bağlantı Sihirbazı'nı başlatın.

   Not: Ağdaki bağlantı dosyaları veya Bu bilgisayardaki bağlantı dosyaları kategorilerinden bir bağlantı seçerseniz bağlantı dosyası, yeni bir çalışma kitabı bağlantısı olarak çalışma kitabının içine kopyalanır ve sonra yeni bağlantı bilgisi olarak kullanılır.

 3. İstediğiniz bağlantıyı seçin ve sonra seçeneğine tıklayın.

 4. Veri Al iletişim kutusundaki Bu verileri çalışma kitabınızda nasıl görüntülemek istediğinizi seçin öğesi altında aşağıdakilerden birini yapın:

  Önemli: Aşağıdaki listede gösterildiği gibi, Bu verileri çalışma kitabınızda nasıl görüntülemek istediğinizi seçin bölümü ve seçenekleri metin, Web Sorgusu ve XML verisi bağlantılarında kullanılamaz. Bu tür verilerle bağlantı kuruyorsanız 5. adımdan devam edin.

  • Basit sıralama ve filtre uygulama için bir tablo oluşturmak üzere Tablo seçeneğini tıklatın.

  • Veriler toplanarak ve alt toplamları alınarak büyük miktardaki verilerin özetlenmesi için bir PivotTable oluşturmak üzere PivotTable Raporu seçeneğini tıklatın.

  • Verileri görsel olarak özetlemek üzere Özet Tablo raporu ve Özet Grafik raporu oluşturmak için, Özet Grafik ve Özet Tablo Raporu seçeneğini tıklatın.

  • Sonraki kullanımlar için çalışma kitabındaki seçili bağlantıları depolamak üzere, Yalnızca Bağlantı Oluştur seçeneğini tıklatın.

   Yalnızca Bağlantı Oluştur seçeneğini, çalışma kitabındaki seçili bağlantıyı daha sonra kullanmak üzere depolamak için kullanın. Örneğin, bir Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) küpü veri kaynağına bağlanıyorsanız ve Formüllere Dönüştür komutunu ( Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda, OLAP araçları'nı tıklatın) kullanarak PivotTable hücrelerini çalışma sayfası formüllerine dönüştürmeyi düşünüyorsanız, bu seçeneği kullanmanız gerekir çünkü PivotTable raporunu kaydetmeniz gerekmez.

 5. Verileri nereye koymak istiyorsunuz? öğesi altında, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Özet Tablo veya Özet Grafik raporunu, varolan bir çalışma sayfasına yerleştirmek için, Varolan çalışma sayfası'nı seçin ve ardından Özet Tablo raporunu konumlandırmak istediğiniz hücre aralığına ilk hücreyi yazın.

   Alternatif olarak, iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasının başına hücreyi seçin ve sonra İletişim kutusunu Genişlet Düğme görüntüsü basın Düğme görüntüsü İletişimi Daralt' ı tıklatın.

 6. PivotTable raporunu A1 hücresi ile başlayan yeni bir çalışma sayfasına yerleştirmek için, Yeni çalışma sayfası seçeneğine tıklayın.

 7. İsterseniz, Özellikler seçeneğini tıklatıp Bağlantı Özellikleri, Dış Veri Aralığı veya XML Eşlemesi Özellikleri iletişim kutularında değişiklikler yaparak ve sonra Tamam seçeneğini tıklatarak bağlantı özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×