Dış paylaşımı açma veya kapatma için SharePoint Online kapatma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kuruluşunuzun dışından satıcıları, istemciler veya müşteriler ile çalışıyorsanız, sitenizin belirli alanları veya belirli belgeler için erişim vermek isteyebilirsiniz. Bu makalede, açmak veya kapatmak için SharePoint Onlinepaylaşımı paylaşımını göstereceğiz. Bunu yapmak için SharePoint Online yöneticisi olmanız gerekir.

Dış paylaşımı hem Kiracı düzeyi (tüm SharePoint Onlineetkileyen genel ayarlar) ve site koleksiyonu düzeyinde denetlenir. Kiracı düzeyinde ayarlar site koleksiyonu düzeyinde hangi seçeneklerin kullanılabilir olduğunu belirler.

Tek tek site koleksiyonları için dış paylaşım ayarlarını daha az Kiracı düzeyinde izin dışında her şeyi kısıtlayıcı olamaz, ancak bu ayarları daha kısıtlayıcı olabilir. Örneğin, dış paylaşımı Kiracı düzeyinde açıktır ancak bunlarla sınırlı izin vererek yalnızca kullanıcı kimliği doğrulanmış ve sonra yalnızca tür dış izin verebilirsiniz belirli site koleksiyonundaki paylaşımı olacaktır. Dış üzerinden paylaşımı iki oturum açma ve anonim Konuk bağlantıları izin Kiracı düzeyinde, sonra da bu seçeneklerin her site koleksiyonu için kullanılabilir.

SharePoint Onlineiçinde paylaşımı yapılandırmak için aşağıdaki sekmelerden birini seçin.

Kapalı genel olarak SharePoint Online için dış paylaşımı açma veya kapatma

Kiracı düzeyinde dış paylaşımı açma site koleksiyonları sonra paylaşım için etkinleştirilebilir olduğunu anlamına gelir. Sırasıyla, siteler ve belge paylaşımı için etkin bir site koleksiyonunda, paylaşım için etkinleştirilebilir.

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. SharePoint yönetim merkezinde paylaşım’a tıklayın.

 5. Aşağıdakilerden birini seçin:

  Kiracı dış paylaşım sayfası

Seçilecek seçeneği...

Bu seçeneği kullanın:

Şunu yapmak istiyorsanız:

Kuruluş dışında paylaşıma izin verme

Siteleri veya sitelerdeki içeriği paylaşmasını dış kullanıcılarla tüm sitelerdeki tüm kullanıcıların engelleyin. Bu kullanıcılar zaten dizininizde olsalar bile kullanıcıların dış kullanıcılarla siteleri veya içeriği paylaşamaz olmayacaktır.

Kuruluşunuzun dizininde zaten varolan yalnızca dış kullanıcılarla paylaşımı izin ver

Paylaşımı dizininizde olan dış kullanıcılar için izin verin. Bu kullanıcılar, bunlar daha önce paylaşım davetlerini kabul Azure B2B işbirliğiel ile içeri aktarılan, gibi gönderildikleri çünkü veya dizininizde var olabilir. ( #EXT # kullanıcı adına sahip oldukları dış kullanıcı anlayabilirsiniz.)

Davet etmek ve kimliği doğrulanmış dış kullanıcılarla paylaşmak kullanıcılara izin ver

Siteleri veya içeriği görüntüleme daveti alan dış kullanıcıların, içeriğe erişebilmek için önce bir Microsoft hesabıyla oturum açmalarını zorunlu tutun.

 • Site sahipleri veya tam denetim izni olan diğer kullanıcılar, siteleri dış kullanıcılarla paylaşabilir.

 • Site sahipleri veya site üzerinde tam denetim izinleri olan diğer belgeleri dış kullanıcılarla paylaşabilir.

 • Tüm dış kullanıcıların içeriği görüntüleyebilmek için önce oturum açmaları gerekir.

 • İçerik görüntüleme izinlerinden tek bir kez yararlanılabilir. Davet kabul edildikten sonra, başkalarıyla paylaşılamaz ve başkaları tarafından erişim kazanmak için kullanılamaz.

Kimlik doğrulaması için dış kullanıcıların paylaşım ve kullanarak anonim erişime izin ver

(İsteğe bağlı olarak, belirli bir gün sayısı sona erer ve alıcılar bağlantıları nasıl kullanabileceğinizi seçmek için bağlantıları ayarlayabilirsiniz.)

Site kullanıcılarının, kimliği doğrulanmış kullanıcı olarak oturum açan kişilerle siteleri paylaşmasına izin verin. Ayrıca site kullanıcılarının, davetli alıcıların oturum açmasını gerektirmeyen anonim konuk bağlantıları aracılığıyla da belge paylaşmalarına izin vermek istiyorsunuz.

 • Site sahipleri veya tam denetim izinleri olan diğer kullanıcılar, siteleri dış kullanıcılarla paylaşabilir.

 • Tüm dış kullanıcılar, paylaşılan sitedeki içeriği görüntüleyebilmek için önce oturum açmaları gerekir.

 • Belgeleri paylaşırken, site sahipleri veya tam denetim izinleri olan diğer kullanıcılar oturum açmayı zorunlu veya anonim Konuk bağlantısı gönderme seçebilirsiniz.

 • Kullanıcılar belgeyi paylaştıklarında, dış kullanıcılara belge üzerinde görüntüleme veya düzenleme izinleri verebilir.

 • Anonim konuk bağlantıları alan dış kullanıcılar, oturum açmadan söz konusu içeriği görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.

 • Anonim konuk bağlantıları, oturum açmadan içeriği görebilen veya düzenleyebilen diğer kişilere gönderilebilir ve bu kişilerle paylaşılabilir.

Ek ayarlar

Varsayılan bağlantı türünü ayarlama

Kullanıcıların paylaştığı bağlantıların türünü daha iyi yönetebilmek için, varsayılan bağlantı türünü ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar belgeleri ve klasörleri paylaşmak için Bağlantı al’ı seçtiklerinde bu varsayılan bağlantı türü gösterilir.

Varsayılan bağlantı türü iletişim kutusu

En fazla izne sahip bağlantılar, tabi, hangi bağlantıyı olan herkes için erişim vermek anonim erişim bağlantıları türleridir. İç bağlantılar yalnızca, kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve doğrudan bağlantılar yalnızca belgenin veya klasörün erişim izni olan kullanıcılar tarafından erişilebilir. Daha fazla bilgi için bkz: kullanıcıların paylaşım bağlantıları aldığımda varsayılan bağlantı türünü değiştirme.

Ek ayarlar

Kullanıcıların kuruluşunuzun dışıyla paylaşmalarına izin verdiğinizde, paylaşıma izin vermek veya paylaşımı sınırlamak için başka bazı yollarınız vardır.

Paylaşım için ek ayarları

Etki alanlarını kullanarak dış paylaşımı sınırlayın: Belirli etki alanlarına erişime izin verebilir veya erişimi kısıtlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365 SharePoint Online’da ve OneDrive İş’te Sınırlı Etki Alanları Paylaşımı.

Dış kullanıcıların dosyaları, klasörleri ve sahibi değilseniz siteleri paylaşmaya engellemek: dış kullanıcılar paylaşamazlar herhangi bir şey yoksa sahip herkes ile.

Dış kullanıcı davetleri gönderilen aynı hesabı kullanarak paylaşım davetlerini kabul etmeniz gerekir: dış kullanıcıların Paylaşım daveti erişebileceğinizi gönderildi belirtilenden farklı bir hesap kullanamaz.

Bildirimleri

OneDrive İş kullanıcılar monitörünüz ve hangi dış kullanıcıların, dosyalarına erişimi denetim yardımcı olmak için sahipler OneDrive İş dosyalar ve klasörler ne zaman gönderdiğiniz belirtebilirsiniz:

 • Başka bir kullanıcı, paylaşılan dosyalara dış kullanıcıları davet ettiğinde

 • Dış kullanıcı, dosyalarına erişim davetini kabul ettiğinde

 • Anonim erişim bağlantı oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde.

Notlar : 

 • Ortamınızın tamamı için dış paylaşımı kapatır ve sonra yeniden açarsanız, daha önce sitelerdeki içeriğe veya belgelere erişimi olan dış kullanıcılar yeniden erişim kazanır. Dış paylaşımın daha önce belirli site koleksiyonları için açıldığını ve kullanıldığını biliyor ve dış paylaşımın herhangi bir zamanda yeniden genel olarak açılması durumunda dış kullanıcıların yeniden erişim kazanmasını istemiyorsanız, önce söz konusu site koleksiyonları için dış paylaşımı kapatmanızı öneririz.

 • Dış erişimi devre dışı bırakır veya daha kısıtlayıcı bir biçim alacak şekilde sınırlandırırsanız, dış kullanıcılar normalde bu değişikliğin yapılmasını izleyen bir saat içinde erişimi kaybederler.

 • Dış erişimi devre dışı bırakırsanız, Office 365 Gruplarındaki konuk üyelerin kaynaklara erişimi de engellenir.

Tek tek site koleksiyonları için dış paylaşımı açma veya kapatma

Tek tek site koleksiyonlarında dış paylaşımı yapılandırmak için SharePoint Online yöneticisi olmanız gerekir. Site koleksiyonu yöneticilerinin dış paylaşım yapılandırmalarını değiştirmesine izin verilmez.

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. SharePoint yönetim merkezinde site koleksiyonları’nı tıklatın.

 5. Paylaşım ayarlarını açmak veya kapatmak istediğiniz site koleksiyonlarının yanındaki kutuyu işaretleyin.

 6. Şeritte Paylaşım’ı tıklatın.

  SharePoint Online yönetim merkezinde, Paylaşım düğmesinin vurgulandığı şerit

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Dış kullanıcılarla paylaşım seçenekleri

Seçilecek seçeneği...

Bu seçeneği kullanın:

Şunu yapmak istiyorsanız:

Kuruluş dışında paylaşıma izin verme

Siteleri veya sitelerdeki içeriği paylaşmasını dış kullanıcılarla tüm sitelerdeki tüm kullanıcıların engelleyin. Bu kullanıcılar zaten dizininizde olsalar bile kullanıcıların dış kullanıcılarla siteleri veya içeriği paylaşamaz olmayacaktır.

Yalnızca zaten kuruluşunuzun dizininde yer alan dış kullanıcılarla paylaşıma izin ver

Paylaşımı dizininizde olan dış kullanıcılar için izin verin. Bu kullanıcılar, bunlar daha önce paylaşım davetlerini kabul el ile alınangönderildikleri çünkü veya dizininizde var olabilir. ( #EXT # kullanıcı adına sahip oldukları dış kullanıcı anlayabilirsiniz.)

Paylaşım davetlerini kabul eden ve kimliği doğrulanmış kullanıcı olarak oturum açan dış kullanıcılara izin ver

Siteleri veya içeriği görüntüleme daveti alan dış kullanıcıların, içeriğe erişebilmek için önce bir Microsoft hesabıyla oturum açmalarını zorunlu tutun.

 • Site sahipleri veya tam denetim izni olan diğer kullanıcılar, siteleri dış kullanıcılarla paylaşabilir.

 • Site sahipleri veya site üzerinde tam denetim izinleri olan diğer kullanıcılar oturum açmayı zorunlu tutarak belgeleri dış kullanıcılarla paylaşabilir.

 • Tüm dış kullanıcıların içeriği görüntüleyebilmek için önce oturum açmaları gerekir.

 • İçerik görüntüleme izinlerinden tek bir kez yararlanılabilir. Davet kabul edildikten sonra, başkalarıyla paylaşılamaz ve başkaları tarafından erişim kazanmak için kullanılamaz.

Hem paylaşım davetlerini hem de konuk bağlantılarını kabul eden dış kullanıcılara izin ver

Site kullanıcılarının, kimliği doğrulanmış kullanıcı olarak oturum açan kişilerle siteleri paylaşmasına izin verin. Ayrıca site kullanıcılarının, davetli alıcıların oturum açmasını gerektirmeyen anonim konuk bağlantıları aracılığıyla da belge paylaşmalarına izin vermek istiyorsunuz.

 • Site sahipleri veya tam denetim izinleri olan diğer kullanıcılar, siteleri dış kullanıcılarla paylaşabilir.

 • Tüm dış kullanıcılar, paylaşılan sitedeki içeriği görüntüleyebilmek için önce oturum açmaları gerekir.

 • Belgeleri paylaşırken, site sahipleri veya tam denetim izinleri olan diğer kullanıcılar oturum açmayı zorunlu veya anonim Konuk bağlantısı gönderme seçebilirsiniz.

 • Kullanıcılar belgeyi paylaştıklarında, dış kullanıcılara belge üzerinde görüntüleme veya düzenleme izinleri verebilir.

 • Anonim konuk bağlantıları alan dış kullanıcılar, oturum açmadan söz konusu içeriği görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.

 • Anonim konuk bağlantıları, oturum açmadan içeriği görebilen veya düzenleyebilen diğer kişilere gönderilebilir ve bu kişilerle paylaşılabilir.

Notlar : 

 • Sitem site koleksiyonunda dış paylaşım ayarlarını değiştirirseniz, bu değişiklikler var olan veya yeni oluşturulan tüm kişisel sitelere (eski adı Sitelerim) uygulanır.

 • Site içeriğini, konuk üyeleri olan bir Office 365 grubuyla paylaşmış olabilirsiniz ve grup ayarları konuk üyelerin grup kaynaklarına erişimini engelliyor olabilir. Bu durumda, site koleksiyonu için dış paylaşımı açmış olsanız bile, grubun konukları site içeriğine erişemez. Office 365 Grubu konuk üye erişimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bkz. Office 365 gruplarına dışarıdan kişilerin konuk erişimine izin verme.

 • SharePoint Online yönetim merkezinde dış paylaşım genel olarak kapatılırsa, paylaşılan tüm bağlantıların çalışması durdurulur. Özellik daha sonra yeniden etkinleştirilirse, bu bağlantılar da yeniden çalışmaya başlar. Belirli belgelere erişimi kalıcı olarak iptal etmek isterseniz, daha önce paylaşılan tek tek bağlantıları devre dışı bırakmak da mümkündür.

Office 365 Grubu site koleksiyonlarında dış paylaşımı yönetme

Varsayılan olarak, bir Office 365 grubunun parçası olan tüm SharePoint site koleksiyonlarını kimlerin paylaşım davetlerini kabul etmek ve olarak oturum açın dış kullanıcılara izin ver kimliği doğrulanmış kullanıcılarıayarlama paylaşım ayarı vardır. Bu ayarı değiştirmek için SharingCapability parametre güncelleştirmek için Set-SPOSiteWindows PowerShell cmdlet'ini kullanabilirsiniz.

Örnek:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability SharingOption

SharingOptioniçin aşağıdaki parametrelerden biri kullanın:

Parametre

Açıklama

Devre dışı bırakıldı

Dış kullanıcı (paylaşım postayla) paylaşımı ve Konuk bağlantısı paylaşımı ikisi de devre dışı verilmiştir.

ExternalUserSharingOnly

Dış kullanıcı (paylaşım postayla) paylaşımı etkinleştirilir, ancak Konuk bağlantısı paylaşımını devre dışı bırakılır.

ExternalUserAndGuestSharing

Dış kullanıcı (paylaşım postayla) paylaşımı ve Konuk bağlantısını paylaşma her ikisi de etkinleştirilir. Bu varsayılan ayardır.

ExistingExternalUserSharingOnly

Dış kullanıcı (paylaşım postayla) paylaşımı zaten dizinde bulunan dış kullanıcılar için kullanılabilir.

Varolan paylaşımı ayarı görüntülemek için Get-SPOSite Windows PowerShell cmdlet'ini kullanın.

Örnek:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Paylaşım ayarı Kiracı bölgedeki tüm siteler için güncelleştirme   

Paylaşım ayarı tüm siteleriniz için güncelleştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

$userCredential = Get-Credential
Connect-SPOService -Url https://TenantName-admin.sharepoint.com -Credential $userCredential
$sites = Get-sposite -template GROUP#0 -includepersonalsite:$false
Foreach($site in $sites)
{
Set-SPOSite -Identity $site.Url -SharingCapability SharingOption
}
Write-Host("External Sharing Capability updated for all sites.")

Değişkenler:

 • TenantName - Office 365 kiracınıza adı.

 • SharingOption -, yukarıdaki tablodan kullanmak istediğiniz paylaşım seçenek.

Sorulduğunda SharePoint Online yönetici kimlik bilgilerinizi girin.

Şu cmdlet'leri ve bunların Windows PowerShellparametrelerden hakkında ayrıntılı bilgi için Set-SPOSite ve Get-SPOSitebakın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×