Düzenleyici - yazım yardımcınız

Düzenleyici, belgenizde veya e-posta iletinizde yazım ve dil bilgisi hataları olup olmadığını denetler ve belgenizi iyileştirebilecek önerilerde bulunur.

Düzenleyici, Word veya Outlook’ta yazarken yazım hataları, dilbilgisi hataları ve yazım stili sorunlarını fark eder. Siz yazdıkça düzenleyici hataları işaretler. Yazım hataları için kırmızı dalgalı çizgi, dil bilgisi için mavi çift alt çizgi ve Düzenleyici’nin yazım yardımı önerilerinin bulunduğu yerler için altın rengi noktalı çizgi kullanılır.

Düzenleyici’nin tüm işlevlerinden faydalanmak için Office 365 aboneliğiniz olması gerekir.

Düzenleyici Genel Bakışı bölmesi yeni eklenen bir işlevdir ve şimdilik yalnızca Office Insider kullanıcılarına sunulur.

Düzenleyici, siz yazarken veya tüm belgede yazım denetimi gerçekleştirdiğinizde yazım hatalarını denetler ve böylece belgenizde gerekli olan tüm yazım denetimi düzeltmelerinin vurgulandığı bir genel bakış elde edersiniz. Belgenizdeki yazım hatalarını düzeltmek için Düzenleyici bölmesinde Yazım Denetimi düzeltmelerini seçin. Bir sözcüğün altında kırmızı dalgalı çizgi gördüğünüzde sözcüğe sağ tıklayın ve hatayı düzeltmek için önerilerden birini seçin.

Word belgesinde Yazım Denetimi hatasını gösterme

 • Yazım Denetimi önerileri eş anlamlı sözcük önerileri (bulunuyorsa) de sağlayarak söylemek istediğinize en yakın sözcüğü seçmenize yardımcı olur.

 • Bağlam menüsünde oka tıklarsanız aşağıdaki seçenekler görünür:

  1. Geçerli öneriyi dinlemek istiyorsanız Sesli Okuma’yı seçin.

  2. Geçerli belgede, aynı yazım hatasının her yinelemesini geçerli öneriyle değiştirmek istiyorsanız Tümünü Değiştir’i seçin.

  3. Düzenleyicinin bir sözcüğü her bulduğunda bir öneriyle değiştirmesi için Otomatik Düzelt'e Ekle’yi seçin. (Ayrıca, bağlam menüsünden Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne ulaşabilirsiniz. Seçenekleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. Otomatik Düzeltme seçeneklerini belirleme.)

 • Sözcüğü varsayılan sözlüğe ekleyip Düzenleyicinin artık bunu yazım hatası olarak işaretlememesini sağlamak için Sözlüğe Ekle’yi seçin.

 • Bu belgedeki ve e-postadaki bir sözcüğü yazım denetimi sözlüğüne eklemeden atlamak için Tümünü Yoksay’ı seçin.

 • Yazım hatalarını çözümlemek için kullanılabilen tüm eylemleri görmek için Daha Fazlasını Görüntüle’yi seçerek Düzenleyici bölmesini açın. Düzenleyici bölmesinde,

  1. Dil bilgisi hatasının ayrıntılı bir açıklaması Düzenleyici bölmesinin üst tarafında görünür.

  2. Hoparlör simgesini seçerek dil bilgisi hatasının bulunduğu tümceyi dinleyebilirsiniz. Hoparlör simgesini seçmeden önce bu metin kutusunun içinde tümcenin bir bölümünü vurgularsanız yalnızca bu bölüm okunur.

  3. Bölmedeki her dil bilgisi önerisi bir bölünmüş düğmedir. Bölünmüş düğmenin ana düğmesini seçerek öneriyi belirleyin ve belgeye ekleyin. Dilerseniz bu öneriye yönelik olarak gerçekleştirebileceğiniz ek eylemleri içeren bir alt menü açmak için bölünmüş düğmenin ok düğmesini seçebilirsiniz. Sesli Oku’yu seçerek her bir öneriyi sesli olarak dinleyebilir ve Hecele’yi seçerek heceler halinde dinleyebilirsiniz.

Düzenleyici, siz yazarken veya tüm belgede yazım denetimi (F7’ye basın) gerçekleştirdiğinizde dil bilgisi sorunlarını denetler ve böylece belgenizde gerekli olan tüm dil bilgisi düzeltmelerinin vurgulandığı bir genel bakış elde edersiniz. Belgenizdeki dil bilgisel sorunları düzeltmek için Dil Bilgisi düzeltmelerini seçin. Mavi çift alt çizgi gördüğünüzde, daha fazla bilgi edinmek için sözcüğe veya tümceciğe sağ tıklayın.

Dil bilgisi hatasını gösterme

 • Sorunu çözmek isteyip istemediğiniz ve nasıl çözeceğiniz konusunda bilinçli bir karar verebilmenize yardımcı olmak için, dil bilgisi önerisinde kısa bir açıklama da bulunur.

 • Bağlam menüsünde oka tıklarsanız aşağıdaki seçenekler görünür:

  1. Seçilen öneriyi dinlemek için Sesli Oku seçeneğini belirleyin.

  2. Sözcüğü veya tümceciği yoksayıp bir sonrakine geçmek için Bir Kez Yoksay’ı seçin

  3. Belgenin tamamında bu hatayı yoksaymak için Bu sorunu denetleme’yi seçin.

  4. Dil bilgisi hatasının daha ayrıntılı açıklamasını ve yazım örneklerini görmek için Daha Fazlasını Görüntüle’yi seçerek Düzenleyici bölmesini açın. Düzenleyici bölmesinde,

   • Dil bilgisi hatasının ayrıntılı bir açıklaması bölmenin üst tarafında görünür.

   • Hoparlör simgesini seçerek dil bilgisi hatasının bulunduğu tümceyi dinleyebilirsiniz. Hoparlör simgesini seçmeden önce bu metin kutusunun içinde tümcenin bir bölümünü vurgularsanız yalnızca bu bölüm okunur.

   • Bölmedeki her dil bilgisi önerisi bir bölünmüş düğmedir. Bölünmüş düğmenin ana düğmesini seçerek öneriyi belirleyin ve belgeye ekleyin. Dilerseniz bu öneriye yönelik olarak gerçekleştirebileceğiniz ek eylemleri içeren bir alt menü açmak için bölünmüş düğmenin ok düğmesini seçebilirsiniz. Sesli Oku’yu seçerek her bir öneriyi sesli olarak dinleyebilir ve Hecele’yi seçerek heceler halinde dinleyebilirsiniz.

Düzenleyici stil ve diğer gelişmiş yazım sorunlarını denetleyerek sözcük ya da tümceciği altını altın rengi noktalarla çizerek vurgular. Altı çizili sözcük veya tümceciğe sağ tıklayarak alternatif önerileri değerlendirin. Tüm belgenizde yazım denetimi (F7’ye basın) gerçekleştirdiğinizde belgenizde gerekli olan yazım iyileştirmelerinin vurgulandığı bir genel bakış elde edersiniz.

Not: Altın rengi noktalı çizgiler şu anda sadece İngilizce ve İspanyolca için kullanılabilir.

Yazım stili hatasını gösterme

Sorunu çözmek isteyip istemediğiniz ve nasıl çözeceğiniz konusunda bilinçli bir karar verebilmenize yardımcı olmak için, yazım stili önerilerinde kısa bir açıklama da bulunur.

Düzenleyici şunları denetler:

 • Karmaşık sözcükler*

 • Kısaltmalar*

 • Klişeler*

 • Resmi Olmayan Dil*

 • Çift Olumsuzlama*

 • Jargon*

 • İsim Türetme

 • Edilgen Çatı*

 • Öznesi bilinmeyen edilgen çatı (Öneri sağlanmaz)*

 • Fazla Sözcük Kullanımı

 • Bölünmüş mastarlardaki sözcükler* (birden çok)

 • Cinsiyete özgü dil*

 • Belirsizlik ifade eden sözcükler*

 • Argo*

 • Oxford virgülü*

 • Tırnak İçindeki Noktalama İşaretleri*

 • Tümceler Arasındaki Boşluklar*

Önemli: Yazım Denetleme seçeneklerine gidip Yazma Stili açılan listesinde Dil bilgisi ve diğer özellikler ayarlarını seçerek, stil seçeneklerini etkinleştirin. Aşağıdaki Düzenleyici yazım denetleme ayarlarını değiştirme bölümüne bakın.

 • Sağ tıklama menüsündeki her yazma stili önerisi bir bölünmüş düğmedir. Bölünmüş düğmenin ana düğmesini seçerek öneriyi belirleyin ve belgeye ekleyin. Alternatif olarak, bu öneriye yönelik gerçekleştirebileceğiniz ek eylemleri içeren bir alt menü açmak için bölünmüş düğmenin ok düğmesini seçebilirsiniz:

  1. Seçili öneriyi dinlemek için Sesli Oku’yu seçin.

  2. Stil sorununu yoksayıp bir sonrakine geçmek için Bir Kez Yoksay’ı seçin

  3. Belgenin tamamında bu hatayı yoksaymak için Bu sorunu denetleme’yi seçin.

 • Yazım stili hatasının daha ayrıntılı açıklamasını ve yazım örneklerini görmek için Daha Fazlasını Görüntüle’yi seçerek Düzenleyici bölmesini açın. Düzenleyici bölmesinde,

  1. Yazma stili hatasının ayrıntılı bir açıklaması bölmenin üst tarafında görünür.

  2. Hoparlör simgesini seçerek yazma stili önerisinin bulunduğu tümceyi dinleyebilirsiniz. Hoparlör simgesini seçmeden önce bu metin kutusunun içinde tümcenin bir bölümünü vurgularsanız yalnızca bu bölüm okunur.

  3. Bölmedeki her yazma stili önerisi bir bölünmüş düğmedir. Bölünmüş düğmenin ana düğmesini seçerek öneriyi belirleyin ve belgeye ekleyin. Alternatif olarak, bu öneriye yönelik gerçekleştirebileceğiniz ek eylemleri içeren bir alt menü açmak için bölünmüş düğmenin ok düğmesini seçebilirsiniz:

  4. Sesli Oku’yu seçerek her bir öneriyi sesli olarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca Hecele’yi seçerek hecelenerek okunmasını da sağlayabilirsiniz.

Yazma stili hataları ve önerilerini ayrıntılı olarak öğrenmek için bkz. Dil bilgisi ve yazma stili seçeneklerini belirleme.

Düzenleyici genel bakışıyla tüm belgede yazım denetimi yapma

Düzenleyici genel bakışı, belgenizde var olan hata türlerinin dökümünü ve hataları düzeltmeye yönelik olarak size en uygun çözüm seçeneklerini sunar.

 1. Word’de belgenizin tamamında yazımı denetlemek için F7 tuşuna basın veya Gözden Geçir sekmesinde Belgeyi Denetle'yi seçin.

  Gözden Geçir sekmesinde Belge Denetleme’yi gösterme
 2. Düzenleyici bölmesi, belgede bulunan hataların sayısı ve hata türlerini (yazım denetimi, dil bilgisi ve stil) içeren bir genel bakış gösterir.

  Yazım denetimi sorunlarına genel bakışı gösterme
 3. Herhangi bir kategoriye tıklayarak belgedeki o kategoriyle ilgili sorunları çözün.

Word veya Outlook 2016’da yazarken tüm yazım hataları, dilbilgisi hataları ve yazım stili sorunlarını görebilirsiniz. Düzenleyici, siz yazarken hataları işaretler. Yazım hataları için kırmızı dalgalı çizgiler, dil bilgisi ve yazım stili için mavi çift alt çizgiler kullanılır.

Siz yazarken Düzenleyici yazım hatalarını denetler. Bir sözcüğün altında kırmızı dalgalı çizgi gördüğünüzde sözcüğe sağ tıklayın ve hatayı düzeltmek için önerilerden birini seçin.

Yazım Denetimi hatası bağlam menüsünü gösterme
 • Yazım Denetimi önerileri eş anlamlı sözcük önerileri (bulunuyorsa) de sağlayarak söylemek istediğinize en yakın sözcüğü seçmenize yardımcı olur.

 • Bağlam menüsünde oka tıklarsanız aşağıdaki seçenekler görünür:

  1. Geçerli öneriyi dinlemek istiyorsanız Sesli Okuma’yı seçin.

  2. Düzenleyicinin bir sözcüğü her bulduğunda bir öneriyle değiştirmesi için Otomatik Düzelt'e Ekle’yi seçin. (Ayrıca, bağlam menüsünden Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne ulaşabilirsiniz. Seçenekleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. Otomatik Düzeltme seçeneklerini belirleme.)

 • Sözcüğü varsayılan sözlüğe ekleyip Düzenleyicinin artık bunu yazım hatası olarak işaretlememesini sağlamak için Sözlüğe Ekle’yi seçin.

 • Bu belgedeki ve e-postadaki bir sözcüğü yazım denetimi sözlüğüne eklemeden atlamak için Tümünü Yoksay’ı seçin.

 • Yazım hatalarını çözümlemek için kullanılabilen tüm eylemleri görmek için Daha Fazlasını Görüntüle’yi seçerek Düzenleyici bölmesini açın.

  Not: Düzenleyici bölmesi yalnızca Word’de bulunur.

Düzenleyici, siz yazarken veya tüm belgede yazım denetimi (F7’ye basın) gerçekleştirdiğinizde dil bilgisi sorunlarını denetler ve böylece belgenizde gerekli olan tüm dil bilgisi düzeltmelerinin vurgulandığı bir genel bakış elde edersiniz.

Dil bilgisi hatası bağlam menüsünü gösterme

 • Sorunu çözmek isteyip istemediğiniz ve nasıl çözeceğiniz konusunda bilinçli bir karar verebilmenize yardımcı olmak için dil bilgisi önerisinin hemen üstündeki sağ tıklama menüsünde kısa bir açıklama da bulunur.

 • Bağlam menüsünde oka tıklarsanız aşağıdaki seçenekler görünür:

  1. Seçilen öneriyi dinlemek için Sesli Oku seçeneğini belirleyin.

  2. Sözcüğü veya tümceciği yoksayıp bir sonrakine geçmek için Bir Kez Yoksay’ı seçin

  3. Dil bilgisi hatasının daha ayrıntılı açıklamasını ve yazım örneklerini görmek için Daha Fazlasını Görüntüle’yi seçerek Düzenleyici bölmesini açın.

   Not: Düzenleyici bölmesi yalnızca Word’de bulunur.

Ayrıca bkz.

Yazım ve dil bilgisi denetleyicisini el ile çalıştırma

 • Yazım denetimi 89 dilde kullanılabilir.

 • Bağlama Duyarlı Yazım Denetimi 7 dilde kullanılabilir (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, İtalyanca, Norveççe)

 • Dil Bilgisi Denetimi 22 dilde kullanılabilir (Yukarıdaki 7 dile ek olarak Rusça, Japonca, Hollanda dili, Danca, Fince, İsveç dili, Portekizce [Avrupa], Lehçe, Arapça, Çekçe, Türkçe, Kore dili, Çince [Basitleştirilmiş], Çince [Geleneksel], Macarca)

 • Yazma Yardımı (altın noktalı çizgi) yalnızca İngilizce ve İspanyolca için kullanılabilir.

Word'de, yazım denetleme ayarlarını değiştirmek için Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusunu kullanın. Belgenize en uygun ayarların hangileri olduğuna bağlı olarak, çeşitli dil bilgisi ve stil ayarlarını seçebilirsiniz.

Not: Varsayılan olarak, Düzenleyici yazım denetleme seçenekleri Dil Bilgisi ve daha fazlası olarak ayarlanmıştır ve Fazla Sözcük Kullanımı ile İsim Türetme stil seçenekleri belirlenmiştir.

 1. Yazım denetleme seçeneklerini açmak için Dosya > Seçenekler > Yazım Denetleme'yi seçin.

 2. Word içinde yazımı ve dil bilgisini düzeltirken seçeneğinin altında Ayarlar’ı seçin.

  Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusundaki Yazma stili menüsü iki seçenek sunar: Dil bilgisi veya Dil bilgisi ve diğer özellikler. Kullanmak istediğiniz ayarlara bağlı olarak iki seçenekten birini belirleyebilirsiniz.

 3. Stil seçeneklerini kullanmak için Dil bilgisi ve diğer özellikler'nı seçin.

  Sağlanan tüm seçenekleri görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın ve dil bilgisi denetleyicisinin işaretlemesini veya yoksaymasını istediğiniz kuralları seçin veya temizleyin. Bu ayarlarda yaptığınız değişiklikler, yalnızca o anda çalıştığınız belgeye değil, düzenlediğiniz tüm belgelere veya öğelere uygulanır.

  İpucu: Varsayılan düzenleyici yazım denetleme ayarlarına dönmek için Tümünü Sıfırla’yı seçin.

Outlook'ta, size e-posta yazarken Düzenleyici dil bilgisi veya stil sorunları olan sözcükleri veya tümcecikleri işaretleyebilir ve sorunu çözmeye yönelik önerilerde bulunabilir. Düzenleyicinin yazım denetleme hizmetlerini kullanmak için,

 1. Bir e-posta oluşturun veya açın.

 2. Dosya sekmesini ve Seçenekler'i seçin.

 3. Posta'yı ve ardından Düzenleyici Seçenekleri... öğesini seçin.

 4. Yazım Denetleme'yi seçin.

 5. Outlook’ta yazım hatalarını düzeltirken’in altında aşağıdakileri yapın.

  • Yazarken dil bilgisi hatalarını işaretle'yi seçin. Bu seçenek, siz yazarken dil bilgisi (mavi) ve stil (altın rengi) hatalarını işaretler.

  • Ayarlar'ı seçin.

   Dil Bilgisi Ayarları iletişim kutusundaki Yazma stili menüsü iki seçenek sunar: Dil bilgisi veya Dil bilgisi ve diğer özellikler. Kullanmak istediğiniz ayarlara bağlı olarak iki seçenekten birini belirleyebilirsiniz.

  • Stil seçeneklerini kullanmak için Dil bilgisi ve diğer özellikler'nı seçin.

   Sağlanan tüm seçenekleri görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın ve dil bilgisi denetleyicisinin işaretlemesini veya yoksaymasını istediğiniz kuralları seçin veya temizleyin. Bu ayarlarda yaptığınız değişiklikler, yalnızca o anda çalıştığınız belgeye değil, düzenlediğiniz tüm belgelere veya öğelere uygulanır.

   İpucu: Varsayılan düzenleyici yazım denetleme ayarlarına dönmek için Tümünü Sıfırla’yı seçin.

 6. Tamam’ı seçin

Klavye kısayolları

Belge içinde Alt + altı çizili harf yöntemini kullanarak listelenen komutu seçin.

Düzenleyicisi bölmesinin içinde, yalnızca altı çizili harf tuşuna basarak komutu seçin.

Ayrıca Bkz:

Office 2016’da dil bilgisi ve yazma stili seçeneklerini belirleme

Office 2010 ve sonraki sürümlerde yazım ve dil bilgisi denetimi yapma

Office 2013 ve önceki sürümlerde dil bilgisi ve stil seçeneklerini belirleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×