CreateObject İşlevi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Microsoft Jet ifade hizmeti güvenli olmayabilecek deyimleri engeller korumalı alan modunda çalışıyorsa işlevi, yöntemi, nesne veya bu konuda açıklanan özelliğini devre dışı bırakılır. Korumalı alan modu hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da "korumalı alan modu için" arayın.

Oluşturur ve ActiveX nesneye bir başvuru verir.

Söz dizimi

CreateObject ( sınıf [, SunucuAdı] )

CreateObject işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

sınıf

Gerekli. Değişken (Dize). Uygulama adını ve oluşturmak için nesnenin sınıfı.

SunucuAdı

İsteğe bağlı. Değişken (Dize). Nesneyi oluşturulacağı ağ sunucusunun adı. Olursa SunucuAdı boş dize (""), yerel bilgisayar kullanılır.


Sınıf bağımsız değişken. sözdizimi UygAdıkullanır NesneTürü ve bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

UygAdı

Gerekli. Değişken (Dize). Nesneyi sağlayan uygulama adı.

NesneTürü

Gerekli. Değişken (Dize). Tür veya sınıf nesnesinin oluşturmak için.


Notlar

En az bir nesne türünü otomasyonunu destekleyen her uygulama sağlar. Örneğin, bir sözcük işleme uygulaması bir Uygulama nesnesi, bir Belge nesnesi ve araç çubuğu nesnesi sağlayabilir.

ActiveX nesne oluşturmak için bir nesne değişkeniCreateObject tarafından döndürülen nesne atama:

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

' Declare an object variable to hold the object 
' reference. Dim as Object causes late binding.
Dim ExcelSheet As Object
Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet")

Bu kod nesne, bu durumda, oluşturma uygulama Microsoft Office Excel 2007 elektronik başlar. Bir nesne oluşturulduktan sonra tanımladığınız nesne değişkeni kullanarak kodunda başvuru. Aşağıdaki örnekte, özellikleri ve nesne değişkeni, ExcelSheetve Application nesneyi ve Cells koleksiyonu dahil olmak üzere diğer Excel nesneleri kullanarak yeni yöntemlerinden birini erişin.

' Make Excel visible through the Application object.
ExcelSheet.Application.Visible = True
' Place some text in the first cell of the sheet.
ExcelSheet.Application.Cells(1, 1).Value = "This is column A, row 1"
' Save the sheet to C:\test.xls directory.
ExcelSheet.SaveAs "C:\TEST.XLS"
' Close Excel with the Quit method on the Application object.
ExcelSheet.Application.Quit
' Release the object variable.
Set ExcelSheet = Nothing

Bir nesne değişkeni As Object yan tümcesi ile bildirme herhangi bir nesnenin türü başvurusu içeren bir değişken oluşturur. Bununla birlikte, o değişken aracılığıyla nesneye erişim geç bağlı; başka bir deyişle, programınızı çalıştırdığınızda bağlama oluşur. Program derlenmiş olduğunda bağlama erken bağlama içinde diğer bir deyişle, sonuçları bir nesne değişkeni oluşturmak için belirli sınıf kimliğine sahip nesne değişkeni bildirin. Örneğin, bildirin ve aşağıdaki Excel başvuru oluşturun:

Dim xlApp As Excel.Application 
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.WorkSheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)

Erken veriye bağlı değişken aracılığıyla başvuru daha iyi bir performans verebilir, ancak yalnızca bir başvuru bildirimbelirtilen sınıf içerebilir.

Bir bağımsız değişken olarak bekleniyor işleve CreateObject işlev tarafından döndürülen bir nesne geçirebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kodu oluşturur ve Excel.Application.8 nesneye başvuru geçirir:

Call MySub (CreateObject("Excel.Application"))

CreateObject SunucuAdı bağımsız değişkenine bilgisayarın adını geçirerek, ağa bağlı bir uzak bilgisayarda bir nesne oluşturabilirsiniz. Bu ad bir paylaşım adı makine adı kısmını aynıdır: "\\MyServer\Public" adlı bir paylaşım için SunucuAdı "Sunucum." olur.

Not: COM belgelerine bakın (bkz: Microsoft Developer Network) ağa bağlı bir uzak bilgisayarda bir uygulama görünür hale ek bilgi. Uygulamanız için bir kayıt defteri anahtarını eklemeniz gerekebilir.

Aşağıdaki kod MyServeradlı bir uzak bilgisayarda çalışan Excel örneği sürüm numarasını döndürür:

Dim xlApp As Object
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application", "MyServer")
Debug.Print xlApp.Version

Uzak sunucu yok ya da kullanılamıyor çalışma zamanı hata meydana gelir.

Not: Hiçbir geçerli nesnenin örneği olduğunda CreateObject kullanın. Nesne örneği zaten çalışıyorsa, yeni bir örneğini çalışmaya ve belirtilen türde bir nesne oluşturulur. Geçerli örneğini kullanın veya uygulamayı başlatın ve sahip bir dosya yükleme için GetObject işlevini kullanın.

Bir nesne kendisini tek örnek nesne olarak kaydedildiyse, tek bir nesne örneği oluşturulur, hiçbir önem kaç kez CreateObject yürütülür.

Örnek

Bu örnekte, bir başvuru (ayarlamak için CreateObject işlevi kullanılmaktadır.

xlApp

) Excel'e. Görünür özelliği, Excel'in erişmek için başvuru kullanır ve sonra kapatmak için Excel Çık yöntemi kullanır. Son olarak, başvuru yayımlanır.

Dim xlApp As Object    ' Declare variable to hold the reference.
Set xlApp = CreateObject("excel.application")
' You may have to set Visible property to True
' if you want to see the application.
xlApp.Visible = True
' Use xlApp to access Microsoft Excel's
' other objects.
xlApp.Quit ' When you finish, use the Quit method to close
Set xlApp = Nothing ' the application, then release the reference.
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×