Business Contact Manager'dan iş kayıtlarınızı dışarı aktarma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Outlook için Business Contact Manager verileriniz SQL Server’da .bcm dosya biçiminde depolanır, ancak bunu çeşitli biçimlerde verme. Örneğin, tümleşik bir muhasebe programında kullanmak üzere iş bilgilerini dışarı aktarmak veya verilerinizi kolayca başka bir bilgisayara aktarmak isteyebilirsiniz. İsterseniz, veritabanınızda yaptığınız özelleştirmeleri iş verileriyle birlikte veya bu veriler olmadan dışarı aktarabilirsiniz. .bcmx dosya biçimi yalnızca özelleştirmelerde kullanılır.

Bu makalede, iş verilerini dışarı aktarırken kullanabileceğiniz seçenekler açıklanır ve bunu yapmak istemenize neden olabilecek bazı noktalara kısaca değinilir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Verileri dışarı aktarma işlemini anlama

Verilerinizi dışarı aktarma

Özelleştirmeleri dışarı aktardığınızda ne olur?

Ürünleri ve hizmet öğelerini dışarı aktarma

Daha fazla çözümleme yapmak için raporu Excel’e aktarma

Verileri dışarı aktarma işlemini anlama

Outlook için Business Contact Manager’da dışarı aktarma işlemi, geçerli Business Contact Manager veritabanınızdan seçilen verilerin bir kopyasını oluşturur ve bu kopyayı bir dosyaya kaydeder. Bu dosyayı daha sonra başka bir veritabanına aktarabilirsiniz. Dışarı aktarma işlemi, geçerli veritabanınızdan hiç veri kaldırmaz. Filtre uygulayarak dışarı aktardığınız verileri sınırlandırabilir veya tüm Firmaları, İlgili Kişileri, iletişim geçmişi öğelerini ve ürün veya hizmet öğeleri listelerinizi dışarı aktarabilirsiniz.

İş verilerinizi aşağıdaki dosya biçimlerinden birinde dışarı aktarabilirsiniz:

 • Business Contact Manager verileri (.bcm). Bu tüm iş verilerinizi, örneğin Firmalar, İlgili Kişiler, Fırsatlar, İş Projeleri ve onların iletişim geçmişini içerebilir. Ayrıca ürün ve hizmet öğelerini ve yaptığınız özelleştirmelerin tümünü de içerebilir. Hem Firmaları ve İlgili Kişileri hem de tüm özelleştirmelerinizi dışarı aktarabilen tek seçenek .bcm biçimidir. Bilgileri Outlook için Business Contact Manager çalıştıran başka bir bilgisayarda kullanmak istediğiniz durumlarda da, verileri .bcm dosya biçiminde dışarı aktarabilirsiniz.

 • Business Contact Manager Özelleştirmeleri (.bcmx). Bu dosya türü kullanıcı tanımlı alanları, özel formları (veya kayıt türlerini), düzenleri ve raporları içerir. Yalnızca Outlook için Business Contact Manager’da yaptığınız özelleştirmeleri dışarı aktarmak istiyorsanız, bu biçimi kullanın. İş verilerinizin hiçbiri dışarı aktarılmaz. Yeni çalışanların sistemlerini hızla yapılandırmak için kullanabilecekleri, benzersiz bir düzen depolamak için bu dosya biçimini seçebilirsiniz.

 • Virgülle Ayrılmış Değerler (.csv). Bu dışarı aktarma seçeneği, dışarı aktarılan verilerin depolandığı bir virgülle ayrılmış değerler dosyası (.csv dosyası) oluşturur. Microsoft Excel gibi birçok program .csv dosyalarını okuyabilir. Özelleştirmeler olmadan yalnızca Outlook için Business Contact Manager verilerinizi dışarı aktarmak veya verileri .csv dosyalarını okuyabilen başka bir programda görüntülemek istiyorsanız, bu dosya biçimini seçebilirsiniz.

  Bununla birlikte, .csv biçiminin bazı sınırlandırmaları vardır. Örneğin, bu dosya biçimini seçerseniz yalnızca tek bir kayıt türünü (Firmalar ve Firma tabanlı kayıtlar veya İlgili Kişiler ve İlgili Kişi tabanlı kayıtlar) dışarı aktarabilirsiniz. Aynı zamanda, iletişim geçmişi öğelerini de .csv dosyasına aktaramazsınız.

Sayfanın Başı

Verilerinizi dışarı aktarma

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesine tıklayın ve ardından İçeri ve Dışarı Aktar düğmesine tıklayın.

 3. Dosyaya Aktar’a tıklayın.

 4. Verileri dışarı aktarmak istediğiniz dosya biçimine tıklayın ve sonra da İleri’ye tıklayın. Aşağıda, seçtiğiniz dosya biçimine ilişkin yönergeleri izleyin.

  Not:  Windows 7 ve Windows Vista’da, dışarı aktarılan dosya için varsayılan konum Belgeler klasörüdür. Microsoft Windows XP’de, varsayılan konum Belgelerim klasörüdür. Konumu değiştirmek istiyorsanız Gözat’a tıklayın.

Business Contact Manager verileri (.bcm)    

 1. Dışarı aktarılan dosya kutusuna, dışarı aktarma işleminde oluşturacağınız dosyanın konumunu ve adını yazın.

 2. Dışarı aktarmak istediğiniz kayıtların türünü seçin:

  • Firmalar ve Firma tabanlı kayıt türleri. Firmaları ve Firma kayıt türünü temel alan tüm kayıtları (örneğin, Depolar) içerir.

  • İlgili Kişiler ve İlgili Kişi tabanlı kayıt türleri. İlgili Kişileri ve İlgili Kişi kayıt türünü temel alan tüm kayıtları (örneğin, Müşteri Adayları) içerir.

 3. Dışarı aktarılacak kayıtların listesi için filtre istiyorsanız, Filtrele’ye tıklayın. Kayıtlara filtre uygulama hakkında bilgi için bkz. Business Contact Manager’da kayıtlara filtre uygulama.

 4. Dosya konumunu ve dışarı aktarma seçeneklerini belirtin sayfasının Ekle bölümünde, istediğiniz seçeneklere tıklayın:

  • Tüm geçmiş öğeleri. Seçili kayıtların tüm iletişim geçmişini (örneğin Fırsatlar, görüşme kayıtları, randevular, İş Projeleri, dosyalar ve e-posta iletileri) içerir.

  • E-posta iletileri dışında. Seçili kayıtlar için, e-posta iletilerini iletişim geçmişi öğelerinin dışında bırakır.

  • Ürünler. Veritabanınızdaki tüm ürün veya hizmet öğeleri eklenir.

   İpucu: Bir ürün veya hizmet öğesi Fırsata eklendiyse ve Fırsat kaydı da bir Firma veya İlgili Kişiye bağlandıysa, ürün ve hizmet öğesi dışarı aktarılan kayıtların içinde yer alır. İşletmenizin eksiksiz ürün ve hizmet listesini dışarı aktardığınızdan emin olmak istiyorsanız, bu onay kutusunu kullanın.

 5. Dışarı Aktar’a tıklayın ve sorulduğunda Evet’e tıklayın.

 6. Hatalar oluşursa, Günlüğü Görüntüle’ye tıklayarak hataları gözden geçirebilirsiniz. Bunun dışındaki durumlarda, Son’a tıklayın.

  İpucu: Kayıtları bir çalışma alanı içinden de .bcm dosyasına aktarabilirsiniz. Dışarı aktarmak istediğiniz kayıtların listelendiği sekmeye tıklayın, bir veya birkaç kayda sağ tıklayın ve sonra da Dışarı Aktar’a tıklayın. İş Verilerini Dışarı Aktar sihirbazını tamamlayın.

Business Contact Manager Özelleştirmeleri (.bcmx)    

 1. Dışarı aktarma işleminde oluşturacağınız dosyanın konumunu ve adını yazın.

 2. Dışarı Aktar’a tıklayın ve sorulduğunda Evet’e tıklayın.

 3. Son'a tıklayın.

  Bir .bcmx dosyasındaki özelleştirmeleri içeri aktarma hakkında bilgi için, bkz. Verilerinizi Business Contact Manager'a aktarma

Virgülle Ayrılmış Değerler (.csv)    

 1. Dışarı aktarma işleminde oluşturacağınız dosyanın konumunu ve adını yazın.

 2. Aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın:

  • İlgili Kişiler ve alt türler. İlgili Kişileri ve İlgili Kişi kayıt türünü temel alan tüm kayıtları (örneğin, Müşteri Adayları) içerir.

  • Firmalar ve alt türler. Firmaları ve Firma kayıt türünü temel alan tüm kayıtları içerir.

 3. Dışarı aktarılacak kayıtların listesini filtrelemek istiyorsanız, Filtrele’ye tıklayın. Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Business Contact Manager’da kayıtlara filtre uygulama.

 4. İleri’ye tıklayın ve .csv dosyasının dışarı aktarılıp aktarılmayacağı sorulduğunda Evet’e tıklayın.

 5. Sihirbazı kapatmak için Son’a tıklayın.

Notlar: 

 • Belirli hataları veya özel durumları görmek için Günlüğü Görüntüle’ye tıklayın. İletilerde düzeltilmesi gereken sorunlar varsa, dışarı aktarmaya çalıştığınız dosyada bunları düzeltin ve sonra verilerinizi dışarı aktarmayı yeniden deneyin.

 • İş verilerini dünyanın farklı bölgelerinden/bölgelerine dışarı aktarmanız önerilmez, çünkü bazı veri yapıları ve türleri dönüştürülebilir değildir.

Sayfanın Başı

Özelleştirmeleri dışarı aktardığınızda ne olur?

Özelleştirmeleri dışarı aktarmayı seçerseniz, Outlook için Business Contact Manager’da oluşturduğunuz tüm özelleştirilmiş raporlar, form düzenleri, kayıt türleri ve kullanıcı tanımlı alanlar bir .bcmx dosyasına kaydedilir.

Özelleştirmelerin çoğu, hedef veritabanında var olan ayarların üzerine yazılır, ancak bunun dışında kalan bazı özel durumlar vardır. Özelleştirmeleri içeri aktarmanın veritabanınızı nasıl etkileyeceği hakkında bilgi için, bkz. Verilerinizi Business Contact Manager'a aktarma.

Sayfanın Başı

Ürünleri ve hizmet öğelerini dışarı aktarma

Ürün ve hizmet öğesi bilgilerini de diğer kayıtlarla birlikte dışarı aktarabilirsiniz, ancak ürün ve hizmet öğesi listelerini tek başına dışarı aktaramazsınız.

Yalnızca bu öğeleri dışarı aktarmak istiyorsanız, ürün ve hizmet öğelerinizi içeren bir .csv dosyası oluşturmanız gerekir. Dosya en az üç sütun şeklinde biçimlendirilmelidir. Bu sütunlar sırasıyla şöyledi:

 • Ürün veya Hizmet Adı

 • Açıklama

 • Birim Fiyatı.

Miktar ve Birim Maliyet sütunlarını da ekleyebilirsiniz, ancak bunlar zorunlu değildir.

Sayfanın Başı

Daha fazla çözümleme yapmak için raporu Excel’e aktarma

Daha fazla çözümleme yapmak, kayıtları tutmak veya arşivlemek için herhangi bir rapordaki verileri doğrudan Excel elektronik tablosuna aktarabilirsiniz. Outlook için Business Contact Manager’la, satış, ürün ve hizmetler, Firmalar, İlgili Kişiler, Müşteri Adayları, Fırsatlar, İş Projeleri, Proje Görevleri ve pazarlama etkinlikleriyle ilgili raporlar oluşturabilir ve bu raporları özelleştirebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesinde Business Contact Manager öğesine tıklayın.

 2. Şeritte Raporlar sekmesine tıklayın.

 3. Aşağıdaki rapor türlerinden birine tıklayın ve sonra da açmak istediğiniz rapora tıklayın.

  • Firmalar

  • İlgili Kişiler

  • Müşteri Adayları

  • Fırsatlar

  • En Önemli Müşteriler

  • En Önemli Ürünler

  • En Sık Başvuranlar

  • Etkinlik Dışı Müşteriler

  • Pazarlama

  • İş Projeleri

  • Proje Görevleri

   Raporu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Kullanım raporları ve grafikler Business Contact Manager'dabakın.

 4. Eylemler grubunda Excel’e Aktar’a tıklayın. Rapor Excel'de açılır.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×